Naomh Bríd

Document Sample
Naomh Bríd Powered By Docstoc
					Hiondúchas
Dia daoibh…
Is mé Rabindranath.
Glaonn mo chairde
Rab orm!
Seo í mo dheirfiúr, Bandana
Tá sí níos sine ná mé.
Agus tá sí ar tí pósadh!
Beangál Thiar

  Calcúta
 Tháinig mo Dhaid agus mo Mham go
 hÉirinn ó Bheangál san India.
Corcaigh

      Ach rugadh mise agus
      Bandana i gCorcaigh
Tá mo Dhaid ina léachtóir san Ollscoil
agus tá mo mham ina bainisteoir tí ósta
Is Hiondúigh sinne.
Ach cad é an Hiondúchas?
  an India
Is reiligiún seanda na hIndia é.
Thosaigh an Hiondúchas i dtuaisceart
na hIndia thart ar 4000 bliain ó shin.
        Aum
Is é AUM siombail an Hiondúchais.
Cloistear an AUM seo nuair a bhíonn
duine i machnacmh domhan.
Tá an Hiondúchas difriúil
ó reiligiúin eile….
               1 m’Athair ar
 neamh…..
Ní bhíonn aon bhunaitheoir
san Hiondúchas…
A Dhia na
 Glóire…
                 2
Ní bhíonn fáidhithe (prophets)
san Hiondúchas…
Níl ach Dia amháin ann agus
 is é Mahamad a fháidh…   3
Níl aon duine mar fhoinse
iomlán don Hiondúchas…
              4
Ní reiligiún amháin é
an Hiondúchas ach oiread.
         ?
Bheul, cad ann a gcreidimidne
mar sin?
  BRAHMAN = Dia Uileghabhálach
                  machnamh


Creideann Hiondúigh go
bhfuil spiorad uileghabhálach
as a dtagann gach rud.
                       ATMAN

  BRAHMAN = Dia Uileghabhálach
                  machnamhTá cuid den spiorad Brahman seo
i ngach duine. Tugtar atman uirthi.
Creideann Hiondúigh go bhfágann an Atman
an cholainn nuair a fhaigheann duine bás
     Athionchollú an Atman
…agus tagann sé ar ais arís agus arís eile i
gcolainn nua. Tugtar athionchollú air sin.
 Cén sórt colainne? Bheul, braitheann
 sé sin ar an sórt saoil a chaith tú….
Má bhí tú go deas tiocfaidh tú ar ais
mar dhuine….
..mura raibh, d’fhéadfá filleadh mar mhoncaí,
nó mhadra, nó má bhí tú go gránna ar fad…
…d’fhéadfá filleadh fiú mar fheithid!
 Tugtar Samsara ar an chiorcal seo
ó bhás go beatha arís agus arís eile


      Bás     Beatha


..chun éalú ón Samsara, ní mór don
duine Moksha a bhaint amach.
…chun Moksha a bhaint amach, tá
ceithre rud gur féidir a dhéanamh…
Uimhir a haon, is féidir Bealach an Eolais
a roghnú. Tugtar Jnana Yoga air sin.
Léann na saoithe Hiondúcha sé leabhar
a bhfuil tábhacht faoi leith ag baint leo:
Léann na saoithe Hiondúcha sé leabhar
a bhfuil tábhacht faoi leith ag baint leo:

1. Vedas – a thugann eolas faoi conas mar ba
chóir do dhaoine iad féin a iompar ina saol
láethúil
Léann na saoithe Hiondúcha sé leabhar
a bhfuil tábhacht faoi leith ag baint leo:

1. Vedas – a thugann eolas faoi conas mar ba
chóir do dhaoine iad féin a iompar ina saol
láethúil
2. Upaniseaidí – faoi nádúr den Atman agus de Bhrahman
Léann na saoithe Hiondúcha sé leabhar
a bhfuil tábhacht faoi leith ag baint leo:

1. Vedas – a thugann eolas faoi conas mar ba
chóir do dhaoine iad féin a iompar ina saol
láethúil
2. Upaniseaidí – faoi nádúr den Atman agus de Bhrahman
3. Smrúitís – faoi na dlíthe agus faoin chóras dlí
Léann na saoithe Hiondúcha sé leabhar
a bhfuil tábhacht faoi leith ag baint leo:

1. Vedas – a thugann eolas faoi conas mar ba
chóir do dhaoine iad féin a iompar ina saol
láethúil
2. Upaniseaidí – faoi nádúr den Atman agus de Bhrahman
3. Smrúitís – faoi na dlíthe agus faoin chóras dlí
4. Ramayana – leabhar faoi Rama agus Sita
Léann na saoithe Hiondúcha sé leabhar
a bhfuil tábhacht faoi leith ag baint leo:

1. Vedas – a thugann eolas faoi conas mar ba
chóir do dhaoine iad féin a iompar ina saol
láethúil
2. Upaniseaidí – faoi nádúr den Atman agus de Bhrahman
3. Smrúitís – faoi na dlíthe agus faoin chóras dlí
4. Ramayana – leabhar faoi Rama agus Sita
5. Mahabharta – dán eipiciúil ina n-insítear faoi
chogadh idir dhá theaghlach atá ina ngaoil dá chéile.
Léann na saoithe Hiondúcha sé leabhar
a bhfuil tábhacht faoi leith ag baint leo:

1. Vedas – a thugann eolas faoi conas mar ba
chóir do dhaoine iad féin a iompar ina saol
láethúil
2. Upaniseaidí – faoi nádúr den Atman agus de Bhrahman
3. Smrúitís – faoi na dlíthe agus faoin chóras dlí
4. Ramayana – leabhar faoi Rama agus Sita
5. Mahabharta – dán eipiciúil ina n-insítear faoi
chogadh idir dhá theaghlach atá ina ngaoil dá chéile.
6. Puranas – bailiúchán de scéalta faoi na naoimh
Uimhir a dó, is féidir Bealach an Mhachnaimh
a roghnú. Tugtar Dhyana Yoga air sin.
     BRAHMAN = Dia Uileghabhálach
Déanann na daoine é seo agus iad
ag iarraidh ionannú le Brahman.
Uimhir a trí, má chaitheann an duine
Saol Deabóideach - Bhakti Yoga
Roghnaíonn tú ceann de na déithe
agus déanann tú deabhóid don dia sin.
Tá a lan déithe san Hiondúchas.
Seo dornán díobh….
 Tá a lan déithe san Hiondúchas.
 Seo dornán díobh….
Brahma
dia a chruthaíonn
gach rud
 Tá a lan déithe san Hiondúchas.
 Seo dornán díobh….
Brahma           Vishnú
dia a chruthaíonn     dia a chaomhnaíonn
gach rud          gach rud
 Tá a lan déithe san Hiondúchas.
 Seo dornán díobh….
Brahma               Vishnú
dia a chruthaíonn         dia a chaomhnaíonn
gach rud              gach rud
          Shiva
          dia a scriosann rudaí
Tá a lán déithe san Hiondúchas.
Seo dornán díobh….
  Agní
  dia na tine
Tá a lán déithe san Hiondúchas.
Seo dornán díobh….
  Agní         Sarawathí
  dia na tine     bandia na gaoise
Tá a lán déithe san Hiondúchas.
Seo dornán díobh….
  Agní            Sarawathí
  dia na tine         bandia na gaoise         Parvatí
         bean chéile don dia Shiva
Agus mac Parvati agus an Tiarna Shíva –
Ganesha
Ganesha le cloigeann eilifinte air.
Creidimid go mbaineann an dia seo
constaicí as ár mbealach agus tugann
muid Tiarna na dTosaithe Nua air.
agus uimhir a ceathair, roghnaíonn tú
Karma Yoga – Bealach na nDea-oibreacha.
   Díbhealaí

Tá cleachtadh an tábhachtach dúinne
freisin mar Hiondúigh.
Bíonn féilte againn agus deasghnátha
maidir le bás agus pósadh.
Nuair a fhaigheann duine bás
bíonn sé de dhualgas ar a mhuintir
corp an ghaoil mhairbh a dhó.
Tá mo dheirfiúr le pósadh i gceann
trí mhí agus ag an bpósadh sin
rachaidh sí agus a fear timpeall
tine beannaithe seacht n-uaire…
                 Agní
Tá an dia Agní, dia na tine,
an-tábhachtach ag pósadh Hiondúch.
Ní mór d’Agní bheith in láthair sa tine
chun an pósadh a dhearbhú.
Beidh crann óg ag mo dheirfiúr freisin
mar shiombail dá dtosach nua.
Bíonn a lán féilte sa Hiondúchas.
  Ach is é Díbhealaí an fhéile
     is fearr liomsa!
    Díbhealaí
     Ach, cad é Díbhealaí?

 Díbhealaí Sona Duit!
Is é Féile na hAthbhliana sa Hiondúchas é
agus is é an fhéile is tábhachtaí do
mhuintir na hIndia.
Déantar Díbhealaí a cheiliúradh de réir
an Fhéilire Gealaí mar sin athraíonn an dáta
gach bliain. Tarlaíonn an Fhéile lá éigin idir
Deireadh Fómhair agus Mí na Samhna.
    Bíonn an Díbhealaí ar siúl
      ar feadh cúig lá.
Bíonn bianna deasa blasta le hithe…
Lasann daoine a lán coinnle…
Bíonn siad ag damhsa…..
ag baint spraoi is siamsa as
an saol…
Ceiliúrann Díbhealaí bua na maitheasa ar
an Olc, bua an tsolais ar an dorchadas i
scéal miotaseolaíoch faoi phrionsa Rama
agus a bhean, Sita…
An Scéal faoi Rama agus a Bhean, Sita
 Bhí prionsa Rama agus a bhean, Sita
 díbeartha as Ayodhya go dtí foraois.
 Chuaigh deartháir Rama, Lakshmana,
 ann freisin chun cabhrú leo ansin
 An Scéal faoi Rama agus a Bhean, Sita
Tá prionsa Rama agus a bhean, Sita ag
maireachtáil go sona sásta le chéile. Ach
lá amhain tá Sita fuadaithe ag Ravana,
deamhan ar a bhfuil deich gcloigeann.
 An Scéal faoi Rama agus a Bhean, Sita
Tógann Ravana Sita go dtí a oileán Lanka.
An Scéal faoi Rama agus a Bhean, Sita
 ..ach le cabhair ón mhoncaí-gaiscíoch
 (monkey warrior) Hanuman tarrthálann
 Rama a bhean ón deamhan, Ravana.
An Scéal faoi Rama agus a Bhean, Sita
 Lasann muintir Ayodhya coinnle ar
 feadh na slí ar ais ón fhoraois go dtí
 Ayodhya chun an bealach abhaile a
 thaispeáint do Rama agus Sita.
An Scéal faoi Rama agus a Bhean, Sita
Nuair a thagann Rama agus Sita abhaile,
Corónaítear Rama ina rí.
Níl anseo, a chairde, ach craiceann
an scéil (only scraped the surface)
maidir leis an Hiondúchas…
Tá súil agam, áfach,
gur bhain tú taitneamh
as an chuairt gairid seo
ar an reiligiún álainn
seanda seo!
Slán go fóill …téigh
ar cuairt lá éigin
chun na hIndia,
más féidir!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:8/26/2011
language:Irish
pages:64