Programmeermodule PHP – uitwerkingen van vragen en opdrachten

Document Sample
Programmeermodule PHP – uitwerkingen van vragen en opdrachten Powered By Docstoc
					Programmeermodule PHP - vandaag is het 26-8-2011 – uitwerkingen inleveren uiterlijk 13 juni voor po3      pagina 1


Programmeermodule PHP – uitwerkingen van vragen en opdrachten
Dit werkstuk uiterlijk op 13-06-2008 via de ELO inleveren voor beoordeling praktijkgedeelte schoolexamen po3)

Uitwerkingen van vragen en opdrachten

Naam:      John Flemington                  Klas: H4D

Hoofdstuk 1 – De rol van PHP

1.8 Vragen

1    PHP stond voor Personal Home Page Tools, maar tegenwoordig voor PHP:Hypertext
    Preprocessor.

2    Toepassingen PHP: maken van forum, gastenboek, bezoekersteller, CMS,
    winkelwagentje…

3    Bij het Client-Server Model wordt de dymische website op de server gehost. Als iemand
    een pagina met PHP aanvraagt, dan wordt door de server het PHP script verwerkt tot een
    HTML pagina. Die HTML code wordt door de server naar de Client gestuurd. Op de client
    zet de browser de HTML code om in een keurig opgemaakte pagina op het beeldscherm.
    Dat de (PHP)pagina voorbewerkt wordt op de server zie je ook in de naam geving:
    PrecProcessor.

4    De tegenhanger van het client-server model is het peer-to-peer model. In dat systeem zijn de
    clients verbonden via Internet en allemaal gelijkwaardig. De clients kunnen (via een
    daarvoor geschikt programma) bestanden uitwisselen. Voorbeelden van het gebruik daarvan
    zijn BitTorrent, KaZaA en Limewire.

5    Eem client-sided programmeertaal wordt helemaal verwerkt op de client, er is geen server
    nodig (HTML, Visual Basic). Bij een server-sided programmeertaal vindt de verwerking op
    de server plaats, die maakt er HTML van en stuurt dat door naar de client. Bij de client
    verwerkt daarna de browser de HTML code.

6    Omdat Javascript een client-sided taal is is het ongeschikt om er een forum mee te maken.
    Het forum moet namelijk centraal op een server voor iedereen te bereiken zijn. Om zoiets te
    maken heb je een server-sided programmeertaal nodig, zoals PHP of VB.NET.

7    Met een FTP-programma (FTP = File Transfer Protocol, zie module 4 hoofdstuk 2) kun je
    de website die gemaakt hebt uploaden naar de server (van je provider). In FrontPage zit een
    FTP programma ingebouwd en heet dan publiceren. Op Internet kun je verschillende FTP-
    programma in de vorm van freeware of open source software (gratis) downloaden.

8    De Webserver verwerkt de pagina met PHP (en HTML) code en maakt er een nieuwe
    internetpagina van die volledig uit HTML bestaat. Die HTML code wordt naar je computer
    (de client) gestuurd. Op je computer kun je de PHP code die door de server verwerkt (de
    broncode) is dus niet zien. Je kunt enkel de toegestuurde HTML broncode in beeld krijgen.
    Op die manier kan een programmeur toch zijn werk (de ontwikkelde PHP scripts)
    beveiligen.
Naam: John Flemington              Klas: H4D
Programmeermodule PHP - vandaag is het 26-8-2011 – uitwerkingen inleveren uiterlijk 13 juni voor po3  pagina 2
1.9 Opdrachten

1    Webapplicaties met PHP: Applicatie waarbij klanten van een bedrijf diverse artikelen
    kunnen zien en ook kunnen bestellen (uitgebreide winkelwagen); Applicatie waarbij de
    leden van een ruitervereniging hun eigen en de gegevens van andere leden kunnen inzien,
    maar ze kunnen alleen hun eigen gegevens veranderen (zie RoboRunner). Op de site van
    ww.codeyard.net kun je een heleboel projecten en applicaties vinden die gemaakt worden
    met PHP. Bekijk maar eens een aantal projecten die onze school gemaakt heeft.

2    PHP is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina's te creëren.
    PHP is in 1994 ontworpen door Rasmus Lerdorf, een senior software engineer bij IBM.

3    De meeste recente stabiele versie van PHP is versie 5.2.5. Meer informatie over PHP kun je
    ook vinden op http://www.phphulp.nl/ en http://www.php.nl/


Hoofdstuk 2 – Basis programmeren in PHP

2.7 Vragen

1 Typefout of logische fout
2 Om iets in de code op te slaan
3 Met de $ teken
4 <?php tot ?>
5 Onder elkaar zetten
6 Handiger om fouten op te sporen

2.8 Opdrachten
1   <html>
   <head>
   <!--Voorbeeldopgaven PHP-boekje-->
   <title>Het eerste PHP-Script</title>
   </head>
   <body>
   <h2>De huidige datum</h2>
   <?php
   $vandaag = getdate();
   $maand = $vandaag['month'];
   $dag = $vandaag['mday'];
   $dag_vd_week = date("l");
   $uur = $vandaag['hours'];
   $minuten = $vandaag['minutes'];
   echo "Hallo! Het is vandaag <i>$dag_vd_week,
   $dag $maand</i>";
   echo "<br>en het is <b>$uur:$minuten</b> uur";
   ?>
   </body>
   </html>
Naam: John Flemington              Klas: H4D
Programmeermodule PHP - vandaag is het 26-8-2011 – uitwerkingen inleveren uiterlijk 13 juni voor po3  pagina 32    <html>
    <head>
    <title>Het eerste PHP-Script</title>
    </head>
    <body>
    <?php
    $naam = "John";
    echo "<h2><b>Hallo, $naam </b></h2>";
    echo Welkom op deze site;
    ?>
    <hr>
    </body>
    </html>

3 A+B<html>
   <head>
   <title>Het eerste PHP-Script</title>
   <head>
   <body>
   <?php
   $datum = date("d-m-Y");
   echo "<h2> Het is vandaag
   $datum</h2>"
   ?>
   <hr>
   </body>
   </html>

4

5    <html>
    <head>
    <title>Het opdracht 5 hoofdstuk 5</title>
    </head>
    <body>
    <?php
    $datum = date("d-M-'y");
    $weeknr = date("W")
    echo "<h2> Het is vandaag
    $datum</h2>";
    echo "<h3>Het is week nr $weeknr";
    ?>
    <hr>
    </body>
    </html>Naam: John Flemington              Klas: H4D
Programmeermodule PHP - vandaag is het 26-8-2011 – uitwerkingen inleveren uiterlijk 13 juni voor po3  pagina 4


6 A+B<html>
   <head>
   <title>Het eerste PHP-Script</title>
   <?php
   $dag = date("d");
   $maand = date("m");
   $jaar = date("Y");
   ?>
   </head>
   <body>
   <table border="1">
   <tr>
   <td><b>Dag</b></td>
   <td><b>Maand</b></td>
   <td><b>Jaar</b></td>
   <td><?php echo "$dag"; ?></td>
   <td><?php echo "$maand"; ?></td>
   <td><?php echo "$jaar"; ?></td>
   </tr>
   </table>
   </body>
   </html>

3.10 Vragen
  1 boolean
  2 -strings
    -doubles
    -integer
    -boolean
  3 Strings
  4 A. Boolean         G. Recourse
    B. Integer        H. Boolean
    C. String        I. Double
    D. Double        J. Boolean
    E. String        K. Boolean
    F. Integer
   5
      A. True
      B. False
      C. False
      D. True
      E. True
      F. True
      G. False
      H. True
      I. False
  6 Een apostrofs teken wordt op het scherm gezet en dubbele aanhalingstekens worden eerst
    door PHP gecontroleerd.
  7 Je hebt een apostrofteken in plaats van dubbele haakjes.
Naam: John Flemington              Klas: H4D
Programmeermodule PHP - vandaag is het 26-8-2011 – uitwerkingen inleveren uiterlijk 13 juni voor po3  pagina 5


  8
     A. Ja
     B. Ja
     C. Ja
     D. Ja
     E. Ja
     F. Ja
     G. Nee, speciale tekens zoals @ en . kunnen niet
     H. Ja
     I. Nee, speciale teken ! kan niet
     J. Ja
     K. Ja
  9  Het product gaat voor het optellen bij rekenen.
  10  Voor welke verwerkingen eerder moeten gebeuren dan de andere.
  11  Het isgelijkeken.
  12  Vergelijkingoperatoren
  13  $string = $string1 & $string2
  14  Rekenkundigeoperatoren

3.11 Opdrachten
1 A+B<html>
   <head>
   <!--Opgaven PHP-boekje-->
   <title>Opgave 1 Hoofdstuk 3</title>
   </head>
   <body>
   <?php
   $var1 = true;
   $var2 = 125;
   $var3 = 12.36;
   $var4 = "Hallo";
   echo "<b>$var1</b>" . " is van het type " .gettype($var1)."<br>";
   echo "<b>$var2</b>" . " is van het type " .gettype($var2)."<br>";
   echo "<b>$var3</b>" . " is van het type " .gettype($var3)."<br>";
   echo "<b>$var4</b>" . " is van het type " .gettype($var4)."<br>";
   ?>
   </body>
   </html>
Naam: John Flemington              Klas: H4D
Programmeermodule PHP - vandaag is het 26-8-2011 – uitwerkingen inleveren uiterlijk 13 juni voor po3  pagina 6


2   <html>
    <head>
    <title>opgave 2 hoofdstuk 3</title>
    </head>
    <body>
    <?php
    </head>
    <body>
    <?php
    $getal = 10;
    echo $getal ."<br>";
    $getal /= 2;
    echo $getal ."<br>";
    $getal *= 10;
    echo $getal ."<br>";
    echo($getal > 10) . "<br>";
    vraag en $getal was groter dan 10
    echo($getal && 10) . "<br>";
    $getal -= $getal;
    echo $getal;
    $getal1 = 10;
    $getal2 = 2.0;
    $getal3 = $getal1/$getal2;
    echo $getal3."<br>";
    $getal1 *= $getal2;
    echo $getal1."<br>";
    $getal1 = 10;
    $getal1 /= 3;
    echo $getal1."<br>";
    ?>
    </body>
    </html>
Het klopt met wat ik dacht


4.5 Vragen
   1. Branching
   2. Voorwaardelijk statement
   3. Boolean
   4. Else
   5. Als je meerdere opdrachten wilt uitvoeren
   6. Met accolades {...}
   7. Er staan geen accolades in de code
   8. Hij begint opdrachten te sorteren op de expressies
   9. If bij kleine condities ( 2 of minder)
   Switch bij grotere conditiesNaam: John Flemington              Klas: H4D
Programmeermodule PHP - vandaag is het 26-8-2011 – uitwerkingen inleveren uiterlijk 13 juni voor po3  pagina 7


4.6 Opdrachten
1   <html>
   <head>
   <title>4.6 Opdrachten - Opdracht I</title>
   <?php
   $spaargeld = 20000;
   $motor = 19500;
   $tekortlimiet = - 5000;
   $tekort = $motor - $spaargeld ;
   $verschil = $spaargeld - $motor ;
   if ($tekort < $tekortlimiet)
   $meld = "Let Op! Je komt $tekort euro tekort. Ga
   een baantje zoeken die meer opleverd!";
   elseif ($verschil < 0)
   $meld = "Nog maar $tekort euro sparen , zet
   eventjes door!";
   else
   $meld = "Goed gedaan je kunt je scooter kopen en
   je hebt nog $verschil euro over";
   ?>
   </head>
   <body>
   <h2>Prijs motor: <?php echo "$motor" ?> euro</h2>
   <img src="afbeeldingen\honda_dn-01_430.jpg" align =
   "left">
   <br>
   Je spaargeld bedraagt <?php echo $spaargeld ?> euro,
   <h2> <?php echo $meld ?></h2>
   </body>
   </html>
Naam: John Flemington              Klas: H4D
Programmeermodule PHP - vandaag is het 26-8-2011 – uitwerkingen inleveren uiterlijk 13 juni voor po3  pagina 8


2    <html>
    <head>
    <title> Opdrachten 4.1 - sparen voor een scooter</title>
    </head>
    <body>
    <img src="afbeeldingen\honda_dn-01_430.jpg" align = "left">
    <h2>Prijs motor: <?php echo "$motor" ?> euro</h2>
    <?php
    $spaargeld = 15500;
    $motor = 19500;
    $tekortlimiet = - 5000;
    $tekort = $motor - $spaargeld ;
    $verschil = $spaargeld - $motor ;
    switch ($tekort) {
    case 0 :
    echo "Je hebt genoeg voor je motor";
    break;
    case - 5000 :
    echo "Je komt nog 5000 euro , ga nog door met
    sparen en zoek een betere baan!";
    break;
    default:
    echo "Je hebt nog een onbekend aantal euro's
    tekort of je hebt wat over";
    }
    ?>
    </body>
    </html>
Naam: John Flemington              Klas: H4D
Programmeermodule PHP - vandaag is het 26-8-2011 – uitwerkingen inleveren uiterlijk 13 juni voor po3  pagina 9


3 A+B+C     <html>
        <head>
        <title>4.6 Opdrachten - Opdracht I</title>
        <?php
        $prijs1 = 1.50 ;
        $prijs2 = 1.35 ;
        $prijs3 = 1.15 ;
        $prijs4 = 0.90 ;
        $level1 = 10 ;
        $level2 = 100;
        $level3 = 250;
        $aantal = 125;
        if ($aantal < $level1)
        $totaalprijs = $aantal * $prijs1 ;
        elseif ($aantal >= $level1 and $aantal <= $level2)
        $totaalprijs = $aantal * $prijs2 ;
        elseif ($aantal >= $level2 and $aantal <= $level3)
        $totaalprijs = $aantal * $prijs3 ;
        else
        $totaalprijs = $aantal * $prijs4 ;
        ?>
        </head>
        <body>
        <h2>Bestel uw bloembollen!</h2>
        <table border="1" bgcolor="steelblue"><tr>
        <td><b>Aantal bloembollen</b></td>
        <td><b>Prijs per stuk </b></td>
        <td><?php echo "minder dan " . $level1; ?></td>
        <td><?php echo "$prijs1 euro"; ?></td>
        <td><?php echo $level1 . " tot " . $level2; ?></td>
        <td><?php echo "$prijs2 euro"; ?></td>
        <td><?php echo $level2 . " tot " . $level3 ; ?></td>
        <td><?php echo "$prijs3 euro"; ?></td>
        <td><?php echo "meer dan " . $level3; ?></td>
        <td><?php echo "$prijs4 euro"; ?></td></tr>
        </table><br>
        <font size = "4"><b>
        <?php
        echo "u bestelde $aantal bloembollen <br><br>";
        echo "de totaalprijs bedraagt $totaalprijs euro";
        ?>
        </b></font>
        </body>
        </html>

5.7 Vragen
   1. Je bent de lusteller vergeten
   2. Bij een do-while lus wordt op het einde getest
   3. Initialisatie en ophoging gebeurt automatisch
Naam: John Flemington              Klas: H4D
Programmeermodule PHP - vandaag is het 26-8-2011 – uitwerkingen inleveren uiterlijk 13 juni voor po3  pagina 10


    4.  Het aantal herhalingen liggen van te voren vast en de controle vindt vooraf plaats
    5.  De lus blijft doorgaan totdat de server vastloopt
    6.  Nooit
    7.  Break
    8.  Als er aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan

5.8 Opdrachten
1 A+B<html>
   <head>
   <title> HTML en PHP combineren</title>
   </head>
   <body>
   <table border="1" width="60%" align="center"><tr>
   <td colspan="2" align="center">
   <h2>De tafel van <?php echo($getal);?></h2></td></tr>
   <?php
   $getal=10;
   $uitkomst = 0;
   for($teller = 1; $teller <=10; $teller++){
   $uitkomst = $teller * $getal;
   echo "<tr>
   <td align=right width=50%>$teller maal $getal = </td>
   <td><b> $uitkomst </b></td></tr>";
   }
   ?>
   </table>
   </body>
   </html>

2    <html>
    <head>
    <title>Opdracht 1 Hoofdstuk 5</title>
    </head>
    <body><h2>
    <?php
    $i=1;
    $uitkomst = 0;
    $getal = 12;
    echo "Het getal is $getal<br><br>";
    echo "Het totaal van $i tot en met $getal is <br>";
    echo "0";
    for ($i = 1;$i <= $getal;$i++){
    $uitkomst = $uitkomst + $i ;
    echo "+ $i";
    }
    echo "= $uitkomst"
    ?></h2>
    </body>
    </html>
Naam: John Flemington              Klas: H4D
Programmeermodule PHP - vandaag is het 26-8-2011 – uitwerkingen inleveren uiterlijk 13 juni voor po3  pagina 11
3    <html>
    <head>
    <title>PHP-Opgave 3 Hoofdstuk 5</title>
    </head>
    <body>
    <table border = "1" width="350" height="75" align =
    "center">
    <tr>
    <td colspan="2"><center><h2>De tafel van <?php echo
    $tafel ?></h2><center></td>
    </tr>
    <?php
    $tafel = 10;
    $uitkomst = 0;
    for($i = 1; $i <= 10; $i++){
    $uitkomst = $i * $tafel;
    ?><tr>
    <td width="50%" align = "right"><?php echo $i . "
    maal " . $tafel . "=" ?></td>
    <td width="50%"><b><?php echo $uitkomst
     }?><b></td></tr>
    </body>
    </html>

  6.10 Vragen

   1. Functies zijn bij PHP woorden die de server de opdracht geeft een taak te doen. Een
     voorbeeld is echo.
   2. Return is een PHP-keywoord dat een functie zijn oude waarde teruggeeft
   3. Function ………….(){
   4. De scopes zijn niet goed.
   5. Return
   6. Eén waarde.
   7. Een waarde die de programmeur aan de functie meegeeft.
   8. Argument
   9. Rand(…)
   10. De zichtbaarheid van een waarde
   11. Door Globel voor het woord te zetten
   12. Je hebt geen scopes.
   13.       - String-functies:    chr()
           - Datum- en tijdsfuncties:    time()
           - File-functie:      copy()
           - Directory-functie       dir()
           - Array-functie:     each()Naam: John Flemington              Klas: H4D
Programmeermodule PHP - vandaag is het 26-8-2011 – uitwerkingen inleveren uiterlijk 13 juni voor po3  pagina 12


6.11 Opdrachten
1.  <html>
   <head>
   <title>Hoofdstuk 6 opdracht 1</title>
   <?php
   function plaatje(){
   $plaatje = "\images\logo.gif";
   echo "<hr>";
   echo "<img src=$plaatje>";
   }
   ?>
   </head>
   <body>
   <h1>Opdracht 1</h1>
   <?php plaatje();
    plaatje();
    plaatje();
   ?>
   </body>
   </html>

2.   <html>
    <head>
    <title> opdracht 6.2 </title>
    </head>
    <body>
    <?php
    $randmax = getrandmax();
    echo "$randmax";
    ?>
    </body>
    </html>

3.   <html>
    <head>
    <title>Hoofdstuk 6 opdracht 3</title>
    <?php
    function derde_macht(){
    $getal = 5;
    $resultaat = $getal * $getal * $getal;
    return $resultaat;
    }
    ?>
    </head>
    <body>
    <h1>5^3 (vijf tot de derde macht) is gelijk aan: <?php echo derde_macht() ?></h1>
    </body>
    </html>

Naam: John Flemington              Klas: H4D
Programmeermodule PHP - vandaag is het 26-8-2011 – uitwerkingen inleveren uiterlijk 13 juni voor po3  pagina 13


4.   <html>
    <head>
    <title>opdracht6.4</title>
    </head>
    <body>
    <?php
    function yoeri($getal){
    $resultaat = $getal*$getal*$getal;
    return $resultaat;
    }
    for ($i = 11; $i <=20; $i++){
    echo"$i tot de derde macht ($i^3) is : ".yoeri($i)."<br>";
    }
    ?>
    </body>
    </html>

5.    <html>
    <head>
    <title>opdracht6.5</title>
    </head>
    <body>
    <?php
    $versie = phpversion();
    echo "$versie";
    ?>
    </body>
    </html>

6.   <html>
    <head>
    <title>opdracht6.6</title>
    </head>
    <body>
    <?php
    $min =1000;
    $max =9999;
    $postcode = 0;
    $postcode = rand($min, $max);
    srand(time());
    $letter1 = chr(rand(ord("A"), ord("Z")));
    $letter2 = chr(rand(ord("A"), ord("Z")));
    echo "het winnende postcode getal is $postcode ";
    echo ("$letter1 $letter2");
    ?>
    </body>
    </html>


Naam: John Flemington              Klas: H4D
Programmeermodule PHP - vandaag is het 26-8-2011 – uitwerkingen inleveren uiterlijk 13 juni voor po3  pagina 14


7.   <html>
    <head>
    <title>opdracht 6.7 </title>
    </head>
    <body>
    <?php
    function koers($getal) {
    $dollar = $getal*1.54;
    return $dollar;
    }
    $euro = 67.77;
    $dollar1 = koers($euro);
    $afgerond = round($dollar1,2);
    echo "$euro euro is nu $afgerond dollar";
    ?>
    </body>
    </html>

8
    <html>
    <head>
    <title> De wachtwoordgenerator</title>
    </head>
    <body>
    <h1>Kies uw nieuwe wachtwoord:</h1>
    <?php
    function maak_wachtwoord(){
    $wachtwoord = "";
    $aantal_tekens = 8;
    $tekens=
    "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890!@#
    $%^&*()";
    for ($i = 1; $i <= $aantal_tekens; $i++){
    $positie = rand(0,71); // let op: de string heeft 72 mogelijke tekens, deze lopen van 0 tot 71!
    $wachtwoord .= $tekens[$positie];
    }
    return $wachtwoord;
    }
    for ($i = 1; $i <=5; $i++){
    echo "wachtwoord $i : <b>";
    echo maak_wachtwoord() . "</b><br>" ;
    }
    ?></h1>
    </body>
    </html>
Naam: John Flemington              Klas: H4D
Programmeermodule PHP - vandaag is het 26-8-2011 – uitwerkingen inleveren uiterlijk 13 juni voor po3  pagina 15


     Vragen 7.10
   1. $_GET
      $_POST
   2. <?php
      $naam = $_GET[“name”];
      Echo $naam;
      ?>
   3. <?php
      $naam = $_POST[“name”];
      Echo $naam;
      ?>
   4. ??
   5. Die halen informatie uit gegevensblokken. Vb $_GET, $_POST, $_SERVER
   6. ???
   7. -Get is ongeschikt voor login-systemen
      -Get passeert ongecodeerd vele routers
      -quertystring zijn beperkt lang
   8. kijkt of het treu is.
   9. Client-sided formuliervalidatie: vb. JavaScript
        Server-sided formuliervalidatie: vb. ???
   10.Controleren of wat er ingevuld is geldig is


    Opdrachten hoofdstuk 7

    1.   <html>
        <head>
        <title>Opdracht 7.1 - een PHP-rekenmachine</title>
        </head>
        <body>
        <?php
        $getal1 = $getal2 = $totaal = 0;
        if (!empty($_POST)){
        $getal1 = $_POST["getal1"];
        $getal2 = $_POST["getal2"];
        $totaal = $getal1 * $getal2; // Dit mag ook korter worden geschreven als $totaal =
        $_POST["getal1"] + $_POST["getal2"];
        }
        ?>
        <form name="form1" method="post" action="<?php echo
        $_SERVER["PHP_SELF"]?>">
        getal 1 : <input name="getal1" type="text" value="<?php echo $getal1;?>"> <br>
        getal 2 : <input name="getal2" type="text" value="<?php echo $getal2;?>">
        <input type="submit" name="Submit" value="Vermenigvuldigen!"><hr>
        resultaat : <input name="resultaat" value="<?php echo $totaal;?>">
        </form>
        </body>
        </html>

Naam: John Flemington              Klas: H4D
Programmeermodule PHP - vandaag is het 26-8-2011 – uitwerkingen inleveren uiterlijk 13 juni voor po3  pagina 16


    2    <html>
        <head>
        <title>Opdracht 7.2 - BTW berekenen</title>
        </head>
        <body>
        <?php
        $bedrag = $totaal = $btw = 0;
        $btw_laag = 0.06;
        $btw_hoog = 0.19;
        if (!empty($_POST)){
        if ($_POST["btw"] == "laag"){
        $btw = round(($_POST["bedrag"] * $btw_laag),2);
        }
        else{
        $btw = round(($_POST["bedrag"] * $btw_hoog), 2);
        }
        $totaal = round(($_POST["bedrag"] + $btw), 2);
        }
        ?>
        <form name="form1" method="post" action="<?php echo
        $_SERVER["PHP_SELF"]?>">
        Bedrag exclusief BTW: <input name="bedrag" type="text" value="<?php
        if(!empty($_POST)) echo $_POST["bedrag"]?>"> <br>
        <input type="radio" name="btw" value = "laag">laag tarief - 6%<br>
        <input type="radio" name="btw" value = "hoog" checked="true">hoog tarief -
        19%<br>
        <input type="submit" name="Submit" value="Bereken BTW"><hr>
        Bedrag inclusief BTW :<b> <?php echo $totaal;?> euro </b><br>
        De BTW bedraagt: <b> <?php echo $btw;?> euro</b>
        </form>
        </body>
        </html>
Naam: John Flemington              Klas: H4D
Programmeermodule PHP - vandaag is het 26-8-2011 – uitwerkingen inleveren uiterlijk 13 juni voor po3  pagina 17


    3    <html>
        <head>
        <title>Opdracht 7.3 - De achtergrondkleur instellen</title>
        <?php
        $kleur = "#FFFFFF" ;
        if (!empty($_POST)){
        $kleur = $_POST["kleur"];
        }
        ?>
        </head>
        <body bgcolor="<?php echo $kleur?>">
        <form name="form1" method="post" action="<?php echo
        $_SERVER["PHP_SELF"]?>">
        <input type="radio" name="kleur" value="#FF0000"> rood
        <input type="radio" name="kleur" value="#00FF00"> groen
        <input type="radio" name="kleur" value="#0000FF"> blauw
        <input type="radio" name="kleur" value="#CCCCCC"> zilver
        <input type="radio" name="kleur" value="#FFFFF"> wit
        <input type="submit" name="Submit" value="Kleur instellen"><hr>
        </form>
        </body>
        </html>
Naam: John Flemington              Klas: H4D
Programmeermodule PHP - vandaag is het 26-8-2011 – uitwerkingen inleveren uiterlijk 13 juni voor po3  pagina 18


    4    <html>
        <head>
        <title>Opdracht 7.1 - De uitgebreide PHP - rekenmachine</title>
        </head>
        <body>
        <?php if (!empty($_POST)){
        $getal1 = $_POST["getal1"];
        $getal2 = $_POST["getal2"];
        $bewerking = $_POST["bewerking"];
        $totaal = 0 ;
        $boodschap = "";
        switch ($bewerking){
        case 1: // optellen gekozen
        $totaal = $getal1 + $getal2;
        $operator = " + ";
        break;
        case 2: // aftrekken
        $totaal = $getal1 - $getal2;
        $operator = " - ";
        break;
        case 3: // delen
        $totaal = round(($getal1 / $getal2), 2);
        $operator = " / ";
        break;
        case 4: // vermenigvuldigen
        $totaal = $getal1 * $getal2;
        $operator = " * ";
        break;
        default:
        }
        echo ("<h1>$getal1 $operator $getal2 = $totaal</h1>");
        echo ("<a href=\"" . $_SERVER["PHP_SELF"] . "\">Nieuwe berekening
        uitvoeren</a>");
        }
        else{
        ?><form name="form1" method="post" action="<?php
        echo($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
        getal 1: <input name="getal1" type="text"> <br>
        getal 2: <input name="getal2" type="text"> <br>
        <input type="Radio" name="bewerking" value="1"> Optellen(+)
        <input type="Radio" name="bewerking" value="2"> Aftrekken(-)
        <input type="Radio" name="bewerking" value="3"> Delen(/)
        <input type="Radio" name="bewerking" value="4"> Vermenigvuldigen(*)<hr>
        <input type="submit" name="Submit" value="Bereken">
        <input name="Reset" type="reset" id="Reset" value="Leegmaken">
         </form>
        <?php }?>
        </body>
        </html>
Naam: John Flemington              Klas: H4D
Programmeermodule PHP - vandaag is het 26-8-2011 – uitwerkingen inleveren uiterlijk 13 juni voor po3  pagina 19
Vragen 8.1
  1. Als alle PHP gecombineerd wordt.
  2.       - condoleanceregister
          - registratieformulier
          - winkelwagentje
          -
  3. fopen (), fwrite(), fclose(), fgets()
  4. Dat het adres er achter wordt geplakt.
Naam: John Flemington              Klas: H4D

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:254
posted:8/26/2011
language:Dutch
pages:19