obrazac 1 - Eurohaus by niusheng11

VIEWS: 77 PAGES: 17

									    IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA - BILANS STANJA na dan 30.06.2006 za IF "BIG-Investiciona grupa" dd


                                                      Obrazac 1
                                                 Iznos
Rb.    Kto                    Opis
                                         Tekući period    Prethodni period
1     30  Gotovina i ekvivalenti gotovine                    2,405,626      2,627,931
        Ulaganja u vlasniĉke vrijednosne papire
2     10  (po trošku_____________)                       151,717,879     274,079,127
3     18  Ostala ulaganja
4     31  Potraţivanje za prodata ulaganja                       460
5     32  Potraţivanja za dividende                         38,949        4,895
6     33  Potraţivanja od društava za upravljanje
7     37  Unaprijed plaćeni rashodi i obraĉunati nefakturisani prihodi
8     36  Ostala sredstva
9        UKUPNO SREDSTVA (1do 8)                       154,162,914     276,711,953
10    70  Obaveze po osnovu kupljenih ulaganja                       0         0
11    71  Obaveze prema društvu za upravljanje                  3,429,355      2,843,961
12    72  Obaveze po osnovu raspodjele dobiti
13    64.65 Krediti
14    76.77 Ostale obaveze i obraĉunati rashodi                    256,153        7,175
15       UKUPNE OBAVEZE (10 do 14)                       3,685,508      2,851,136
16       NETO SREDSTVA (9 -15)= 17 do 22                   150,477,406     273,860,817
17    50  Dionice fonda - nominalna vrijednost                 275,195,213     274,917,753
18    52  Dioniĉka premija                            2,079,908      2,080,980
19    53  Rezerve                                      0         0
20    54  Akumulirana dobit ili gubitak od ulaganja               -3,632,513      -2,343,138
21    55  Akumulirana realizovana dobit ili gubitak od ulaganja          -61,421       -65,716
22    56  Akumulirana nerealizovana dobit ili gubitak od drţanja ulaganja   -123,103,781       -729,062
23       Broj dionica u opticaju                        10,633,509      10,622,788
24       Neto vrijednost sredstava po dionici na dan (16/23)            14.15        25.78
25       Prosjeĉna neto vrijednost sredstava                 233,176,072     276,388,473
26       Prosjeĉan broj dionica u opticaju                   10,628,792      10,617,117
27       Prosjeĉna neto vrijednost sredstava po dionici (25/26)           21.94        26.03   Direktor ABDS-a       Direktor IF-a BIG-Investiciona grupa dd          Za računovodstvo:
                       PREGLED ULAGANJA NA DAN 30.06.2006 IF-a "BIG-Investiciona grupa" dd                                                                                Obrazac 2
                                  Broj dionica ili   Ukupno nominalna    Ukupno fer       % učešća u    % učešća u
                                    % udjela       vrijednost     vrijednost     ukupnim dionicama /  portfelju
Rb           Naziv emitenta          Kotacija              ulaganja      ulaganja      Udjelima emitenata   fonda
 1               2              4       5                     6            7         8

1  BNT ALATNICA DD TRAVNIK              NE KOTIRA        13,946      1,394,600.00        0.00      13.475047     0.000000

2  BAZNA HEMIJA DD VITKOVIĆI              KOTIRA         5,888      588,800.00     52,095.38        1.243304     0.034337

3  BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK           KOTIRA         14,668      1,466,800.00     44,004.00       28.522537     0.029004

4  BH TELECOM DD SARAJEVO               KOTIRA        777,400      7,774,000.00   14,964,002.35       1.225075     9.863045

5  BIHAĆKA PIVARA DD BIHAĆ               KOTIRA         78,725      787,250.00     968,017.40        3.046142     0.638038

6  BITUMENKA DD SARAJEVO                KOTIRA         40,196      401,960.00     162,619.71        6.146394     0.107186

7  BNT-TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE DD NOVI TRAVNIK  NE KOTIRA       526,157     52,615,700.00    6,350,714.99       32.057567     4.185871

8  BOSNA AUTO DD SARAJEVO               NE KOTIRA        38,929      801,937.40     529,434.40       11.406228     0.348960

9  BOSNALIJEK DD SARAJEVO               KOTIRA        292,165      2,921,650.00    7,342,609.56       5.000021     4.839647

10  BNT TVORNICA MAŠINA DD NOVI TRAVNIK        NE KOTIRA        12,312      1,231,200.00    686,763.36       15.329067     0.452658

11  BNT TOPLANA DD NOVI TRAVNIK             KOTIRA         13,698      1,369,800.00    466,003.08       11.215734     0.307151

12  CROATIA - REMONT DD ĈAPLJINA            KOTIRA          670       67,000.00      6,752.55       2.670387     0.004451

13  DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG              KOTIRA         15,515      155,150.00     87,657.48        4.244266     0.057777

14  DC GRAĈANICA DD                  NE KOTIRA     15.999294        719,790.00         0.00      15.999294     0.000000

15  TP DC SARAJEVO DD RAJLOVAC             KOTIRA         97,905      9,790,500.00    4,855,952.21       29.855821     3.200646

16  DI JANJ HOLDING DD DONJI VAKUF           KOTIRA         35,551      444,387.50         0.00      18.113129     0.000000

17  DIP KUPRES DD                   NE KOTIRA      4.862396       149,550.00         0.00       4.862396     0.000000

18  DRVNA INDUSTRIJA SANA DD SANSKI MOST        NE KOTIRA     11.406333       1,653,560.00        0.00      11.406333     0.000000
19  TVORNICA PLOĈA I FURNIRA DI JANJ DD DONJI VAKUF  KOTIRA    48,095   601,187.50   106,579.10  14.935222  0.070248

20  ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO            KOTIRA    17,857   223,212.50   175,375.28   5.601932  0.115593

21  ENERGOINVEST ELEKTROOPREMA DD           NE KOTIRA   513,469  6,418,362.50     0.00  42.992258  0.000000

22  ENERGOINVEST DD SARAJEVO              KOTIRA    930,199  11,627,487.50  7,561,397.91  5.267956  4.983854

23  ENERGOINVEST ENERGOPETROL DD            KOTIRA    25,939   324,237.50   267,673.49   1.430988  0.176428

24  ENERGOINVEST-TAT DD SARAJEVO            KOTIRA   3,261,417  40,767,712.50  4,647,519.23  83.335407  3.063264

25  FDM DD                       KOTIRA     2,340   201,240.00   87,436.21   1.057030  0.057631

26  FDS - FABRIKA DUHANA SARAJEVO           KOTIRA     330    33,000.00   98,912.26   0.031808  0.065195

27  GLAMA DOO GLAMOĈ                 NE KOTIRA  2.594947   106,060.00   20,303.00   2.594947  0.013382

28  GP BOSNAPUTEVI DD SARAJEVO             KOTIRA    70,732   707,320.00   432,263.84  16.773260  0.284913

29  GP BOSNA DD SARAJEVO                KOTIRA    135,078  2,674,544.40  578,075.76  17.694355  0.381020

30  GP HERCEGOVINA DD MOSTAR              KOTIRA     1,142   114,200.00    6,281.00   2.705328  0.004140

31  GRIN DOO GRAĈANICA                NE KOTIRA  20.896104  1,103,420.00  217,245.00  20.896104  0.143190

32  HEPOK DD MOSTAR                  NE KOTIRA  9.810932  1,844,070.00     0.00   9.810932  0.000000

33  HETMOS "Mostar-Hoteli" dd             KOTIRA     3,274   327,400.00    3,476.76  10.703894  0.002292

34  HPT MOSTAR DD                   NE KOTIRA  0.295102   571,570.00   571,570.00   0.295102  0.376732

35  HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR             KOTIRA    44,539   556,737.50   222,695.00   6.756984  0.146782

36  HOTELI ILIDŢA DD                  KOTIRA    56,198  5,057,820.00  768,963.58  20.325436  0.506838

37  HOTEL TUZLA DD TUZLA                KOTIRA    12,555  1,255,500.00  128,063.89   8.867214  0.084409

38  IGMAN DD KONJIC                  NE KOTIRA   23,287  2,328,700.00  489,027.00   4.022587  0.322327

39  INGRAM DD SREBRENIK                KOTIRA    121,675  2,190,150.00  997,831.37   8.717910  0.657689

40  INSTITUT ZA HEMIJSKI INŢINJERING DD TUZLA     NE KOTIRA  18.256478   258,000.00   24,968.00  18.256478  0.016457

41  INTEGRA INŢINJERING DD TUZLA           NE KOTIRA  11.694373   114,630.00      0.00  11.694373  0.000000
42  JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR      KOTIRA    125,907  12,590,700.00  7,660,626.21  1.710307  5.049257

43  JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO      KOTIRA    893,081  89,308,100.00  41,041,620.41  2.942183  27.051275

44  DI JANJ TVORNICA GRAĐEVINSKE STOLARIJE DD  NE KOTIRA   405,150  5,064,375.00  2,390,385.00  28.768483  1.575546

45  KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK         KOTIRA    26,595  2,925,450.00   64,416.81   5.555335  0.042458

46  KHK DD LUKAVAC                KOTIRA    240,204  24,020,400.00   971,568.25   6.713519  0.640378

47  KOMOS DD MOSTAR               KOTIRA    21,111   263,887.50    14,163.33   3.138179  0.009335

48  KOMUS DOO GRAĈANICA             NE KOTIRA  25.945115   227,850.00    34,186.00  25.945115  0.022533

49  KRAJINAPUTEVI DD BIHAĆ            KOTIRA    45,124   536,975.60   373,881.08  14.237170  0.246432

50  KTK VISOKO DD VISOKO             KOTIRA    535,090  6,688,625.00   867,501.29   6.436704  0.571786

51  LITVASTAN DOO BANOVIĆI           NE KOTIRA  10.628303   67,310.00    16,226.00  10.628303  0.010695

52  LJEĈILIŠTE SLANA BANJA DD TUZLA       KOTIRA    194,959  2,047,069.50   760,496.46  32.982629  0.501257

53  LIVNICA VISOKO DD              KOTIRA    24,833   248,330.00    13,124.41  11.400960  0.008651

54  METALNO DD ZENICA              NE KOTIRA   141,958  2,654,614.60   993,706.00  14.686475  0.654970

55  MEDIKOMERC DD SARAJEVO            KOTIRA    35,060   438,250.00   239,214.70  22.111364  0.157671

56  MLIN HUSINSKI RUDAR DD LJUBAĈE        KOTIRA    52,195  4,112,966.00  1,532,837.81  23.276400  1.010321

57  MOTEL BAZENI DD GORAŢDE           NE KOTIRA  32.863310   885,470.00    88,532.00  32.863310  0.058353

58  MTH DD GORAŢDE               NE KOTIRA  22.766624   295,720.00    34,007.80  22.766624  0.022415

59  OGREVTRANS DD SARAJEVO            KOTIRA     577    57,700.00     4,291.72  2.471939  0.002829

60  DD ZA OTKUP I OBRADU DUHANA         NE KOTIRA    4,990   499,000.00    82,434.80  43.151159  0.054334

61  OPRESA DD SARAJEVO              KOTIRA    122,302  1,223,020.00  1,181,321.38  11.203418  0.778630

62  PIVARA TUZLA DD               KOTIRA    156,078  1,560,780.00  3,415,555.08  11.145435  2.251254

63  PEKARE DD TUZLA-LJUBAĈE           KOTIRA    19,540  1,699,980.00   348,580.49  29.999693  0.229756

64  PLASTEKS DOO LIVNO             NE KOTIRA  8.914403   118,700.00    59,026.00   8.914403  0.038905
65  POLIHEM DD TUZLA             NE KOTIRA  42.376223  22,583,070.00      0.00  42.376223  0.000000

66  PREDUZEĆE ZA PUTEVE MOSTAR DD       KOTIRA    58,401   584,010.00   128,482.20  18.718989  0.084685

67  REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK         NE KOTIRA   361,529  3,615,290.00   325,376.10  33.389609  0.214461

68  RIBA NERETVA DD KONJIC          NE KOTIRA    1,701   21,262.50     9,134.37  3.366983  0.006021

69  KAMENGRAD DD SANSKI MOST          KOTIRA    28,242  2,824,200.00   222,122.91  10.631882  0.146405

70  RUDNIK MANGANA BUŢIM DD          NE KOTIRA  6.478543   187,660.00    56,310.00   6.478543  0.037115

71  SOKO-AIR DD MOSTAR             KOTIRA    18,511   601,607.50    37,392.22  10.820084  0.024646

72  SARAJEVO-PUBLISHING DD           KOTIRA     2,333   233,300.00     2,333.00  11.014069  0.001538

73  ŠIP BORAC DD TRAVNIK            KOTIRA    200,776  2,509,700.00   127,842.71  11.071396  0.084263

74  SANA DD KLJUĈ ZA GRAĐEVINSKU DJELATNOST  KOTIRA    121,792  1,411,569.28   60,896.00  54.468694  0.040138

75  PC PROAKTIV DD (SLOBODNA ZONA) SARAJEVO  KOTIRA    163,660  1,882,090.00   769,237.35  12.900622  0.507018

76  SOLANA DD TUZLA              KOTIRA    106,131  9,583,629.30  1,983,860.40  20.962947  1.307598

77  SARAJEVO-OSIGURANJE DD SARAJEVO      KOTIRA    864,421  10,805,262.50  14,071,147.90  23.524009  9.274548

78  SARAJEVOSTAN DD SARAJEVO          KOTIRA     2,542   254,200.00   104,960.35   4.207982  0.069181

79  IP SVJETLOST DD SARAJEVO          KOTIRA    140,320  1,754,000.00   921,194.35  15.755087  0.607176

80  TEKSTILNA INDUSTRIJA DD MOSTAR      NE KOTIRA   13,348  1,314,778.00   794,873.40  68.070784  0.523915

81  TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD BANOVIĆI   NE KOTIRA  5.555138   152,915.50    26,726.97   5.555138  0.017616

82  TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD ZENICA    NE KOTIRA  5.555556   159,576.00    28,058.78   5.555556  0.018494

83  TVORNICA TRANSPORTNIH UREĐAJA DD TUZLA  NE KOTIRA  14.219230  5,189,900.00  1,500,000.00  14.219230  0.988677

84  UNIS BINAS DD BUGOJNO           KOTIRA    665,820  8,322,750.00  3,329,100.00  18.688792  2.194270

85  UNIS KOVINA DD VISOKO           NE KOTIRA   123,950  1,239,500.00   669,330.00  19.443778  0.441168

86  UNIS VALJĈIĆI DD KONJIC          NE KOTIRA    8,224   102,800.00    45,232.00   3.352780  0.029813

87  VELMOS DD MOSTAR              KOTIRA    470,675  5,883,437.50   929,718.21  20.464833  0.612794
 88  VITA VI DOO ĈAPLJINA         NE KOTIRA       6.324042         456,210.00    48,321.00  6.324042      0.031849

 89  VITEX TI DD VISOKO          KOTIRA        686,360        6,863,600.00   363,636.96  30.760323      0.239680

 90  JP VODOVOD I KANALIZACIJA DD TUZLA  NE KOTIRA      31.051341        21,568,230.00       0.00  31.051341      0.000000

 91  VISPAK DD PREHRAMBENA INDUSTRIJA   KOTIRA        114,934        1,149,340.00   1,199,849.36  7.549968      0.790842

 92  ŢELJEZARA ILIJAŠ DD          KOTIRA        186,917        18,691,700.00   522,919.56  17.948558      0.344666

 93  ŢELJEZNICE BIH DD SARAJEVO      NE KOTIRA       0.176018        2,584,440.00   100,000.00   0.176018      0.065912

 94  GP ŢGP SARAJEVO            KOTIRA        558,263        6,978,287.50   4,682,035.10  32.122591      3.086014

 95  ŢITOPRERADA DD BIHAĆ         KOTIRA         17,051        1,705,100.00   383,647.50   9.056337      0.252869

 96  ŢITOPROMET DD MOSTAR         KOTIRA        294,300        3,678,750.00   2,164,152.71  29.942953      1.426432
                                            466,167,635.58  151,717,878.59

Direktor ABDS-a dd:                   Direktor IF-a BIG-Investiciona grupa dd:             Za računovodstvo:
   IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU - BILANS USPJEHA ZA PERIOD 01.01-30.06.2006 godine IF-a "BIG-Investiciona grupa" dd


                                                      Obrazac 3
                                                      Iznos
Rb.   Kto                Opis            AOP   Zabilješke  Tekući
                                               period     Prethodni period
        Prihodi
1    85  Dividende                                     34,055       1,022,075
2    88  Drugi prihodi                                   4,736         52,272
3       UKUPAN PRIHOD (1-3)                                38,791       1,074,347
        Rashodi
4    80  Naknada društvu za upravljanje                         1,165,880       1,397,237
5    80  Naknada registru                                 87,697        258,145
6    80  Naknada depozitaru                                 7,155         7,402
7    80  Naknada za reviziju                                9,534         10,690
8    80  Naknada za raĉunovodstvo                             12,350         16,867
9    80  Naknada za pravne usluge                                0            0
10    80  Troškovi servisiranja dioniĉara                          14,406         7,803
11    80  Naknade i troškovi nadzornog odbora i direktora fonda               29,866         27,887
12    84  Ostali troškovi                                  1,278         45,763
13    81  Troškovi pozajmljivanja - kamate
14    80  Troškovi refundirani od strane Društva za upravljanje
15       UKUPNO RASHODI (4 do 13-14)                          1,328,166       1,771,794
16       DOBITAK(GUBITAK) OD ULAGANJA (3-15)                      -1,289,375        -697,447
17   82.86 NETO REALIZOVANI DOBITAK(GUBITAK)
        OD TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA                            4,295        -295,427
18    83  PROMJENA U NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA)
        OD ULAGANJA                                 -122,374,718      -2,118,691
19       Porez na dobit
20       NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO SREDSTAVA
        KAO REZULTAT POSLOVANJA ( 16+17+18-19)                    -123,659,798      -3,111,565    Direktor ABDS-a        Direktor IF-a BIG-Investiciona grupa dd    Za računovodstvo:
     IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO SREDSTAVA ZA PERIOD           01.01-30.06.2006 IF-a "BIG-Investiciona grupa" dd


                                                                   Obrazac 4
                                                              Iznos
  Rb.                    Opis                    AOP   Zabilješke   Tekući      Prethodni
                                                         period       period
     Poslovanje
  1   Dobitak (Gubitak) od ulaganja                                      -1,289,375     -697,447
  2   Neto realizovani dobitak(gubitak) od transakcija sa vrijednosnim papirima                  4,295     -295,427
  3   Promjena u nerealizovanim dobicima (gubicima) na ulaganjima                      -122,374,718    -2,118,691
  4   Porez na dobit
  5   NETO PORAST (SMANJENJE) U NETO SREDSTVIMA OD POSLOVANJA
     (1+2+3-4)                                               -123,659,798    -3,111,565


     Raspodjela dobiti dioničarima (dividenda)
  6   Iz ulagaĉke dobiti
  7   Iz realizovanog dobitka
  8   UKUPNA RASPODJELA                                                 0         0


     Transakcije dionicama
  9   Primici od prodaje dionica
  10   Emisija dividendnih dionica                                        276,387     466,448
  11   UKUPNO POVEĆANJE (SMANJENJE) U NETO SREDSTVIMA
     OD TRANSAKCIJA SA DIONICAMA ( 9+10)                                     276,387     466,448
  12   UKUPAN PORAST (SAMANJENJE) U NETO SREDSTVIMA (5-8+11)                         -123,383,411    -2,645,117


     Neto sredstva
  13   Na poĉetku perioda                                           273,860,817    276,532,285
  14   Na kraju perioda                                            150,477,406    273,887,168


     Druge informacije
  15   Prodate dionice (broj)
  16   Dividendne dionce (broj)
  17   Otkupljene dionice (broj)
  18   Ukupan broj dionica u opticaju                                     10,633,509    10,622,788
  19   Dividenda po dionici
  20   Dividenda od ulagaĉke dobiti po dionici
  21   Dividenda od realizovane dobiti po dioniciDirektor ABDS-a      Direktor IF-a BIG-Investiciona grupa dd          Za računovodstvo:
     IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2006 godine za IF "BIG-Investiciona grupa"


                                                    Obrazac 5
                                              Iznos
  Rb.                   Opis                Tekući        Prethodni
                                       period        period
       Priliv od
  1    Prodaje vrijednosnih papira iz portfolia                  90,365      283,638
  2    Dividende ostalih prihoda                                  935,127
  3    Refundiranje rashoda
  4    Ostali poslovni prilivi                           4,785         6,696


  5    Nabavku vrijednosnih papira                        99,540     2,038,522
  6    Rashode                                  217,916     1,639,138
  7    Porez na dobit
  8    Ostali poslovni odlivi
  9    Neto gotovina ostvarena poslovanjem                    -222,306    -2,452,199


       Gotovinski tokovi od ulagačkih aktivnosti
  10    Kupovina (prodaja) materijalnih i nematerijalnih sredstava
  11    Neto gotovina korištena u ulagačkim aktivnostima


       Gotovinski tokovi od finansijskih aktivnosti
  12    Primici od emisije dionica
  13    Otkup dionica
  14    Primici od posuĊivanja
  15    Otplate posuĊenih iznosa
  16    Plaćanje dividendi
  17    Neto gotovina korištena u finansijske aktivnosti


  18    Neto porast (smanjenje) gotovine u banci i u blagajni           -222,306    -2,452,199


  20    Gotovina u banci i blagajni na poĉetku perioda            2,627,929      8,557,947
  21    Gotovina u banci i blagajni na kraju perioda             2,405,623      6,105,748
  22    Neto porast (smanjenje) gotovine u banci i u blagajni           -222,306    -2,452,199Direktor ABDS-a        Direktor IF-a BIG-Investiciona grupa dd   Za računovodstvo:
                                            IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA ULAGANJIMA FONDA "BIG-Investiciona grupa" DD ZA PERIOD 01.01.-30.06.2006.godine

                                                                                                                                                           Obrazac 6
                                                                           Transakcije tokom perioda
                              Stanje na početku perioda                                                                                            Stanje na kraju perioda
                                                           Nabavka                                Prodaja
                    Broj dionica ili %            Jedinična fer vrij.                                                     Prihod/            Broj dionica ili               Jedinična fer vrij.      % u osnovnom kapitalu
Ulaganje po emitentu / vrsti / klasi    učešća       Nom. vrij.   dionica ili 1% udjela   broj     Nom. Vrij.   Trošak      broj     Nom. Vrij.     Trošak        Rashod    Dobit/ gubitak   % učešća     Nom. vrij.        dionica ili 1% udjela        emitenta
BNT KOVAČNICA DD N.TRAVNIK            38,600     3,860,000.00           2.10            0.00    0.00     38,600   3,860,000.00       103,690.05    68,449.00    -35,241.05         0         0.00                0.00          0.00
LJEČILIŠTE SLANA BANJA DD TUZLA         200,438     2,104,599.00           4.00      0      0.00    0.00      5,479    57,529.50       205,013.52    21,916.00   -183,097.52     194,959    2,047,069.50                 3.82          32.98
FDS - FABRIKA DUHANA DD SARAJEVO            0        0.00           0.00     330   33,000.00  99,540.00        0       0.00           0.00     0.00       0.00        330     33,000.00               299.73            0.03
                               UKUPNO:                                 99,540.00                        308,703.57    90,365.00   -218,338.57Direktor ABDS-a dd:                                                               Direktor IF-a BIG-Investiciona grupa dd:                                             Za računovodstvo:
      IZVJEŠTAJ O BROJU DIONICA I PROMJENE U BROJU DIONICA FONDA "BIG-Investiciona grupa" dd ZA PERIOD 01.01.-30.06.2006 godine
                                                                              Obrazac 7
                                                        Ukupno
                                        Nominalna            emitovana
      Transakcije sa dionicama Fonda          Broj dionica   vrijednost    Premija    vrijednost       Ostvarene cijene
                                                              Najniža  Najviša Prosječna  Zadnja
Broj emitovanih dionica na početku perioda          10,622,788    274,917,753   2,080,980
Emitovane dionice tokom perioda                  10,721      277,459
Prodaja po upisu                            0          0
klasa "A"                                0          0
Klasa "B"                                0          0
Dividendne dionice                           0          0
Povučene dionice                            0          0
Ukupan broj emitovanih dionica na kraju perioda        10,633,509    275,195,213   2,079,908
Od toga posjeduje Društvo za upravljanje              91,491     2,367,787
1. Po osnovu otkupa pri zaključivanju ugovora o upravljanju     985       25,492
2. Po osnovu naknade osnivačkih troškova              30,274      783,491
3. Po osnovu isplate upravljačke provizije             60,232     1,558,804
Direktor ABDS-a dd:                             Direktor IF-a BIG-Investiciona grupa dd:         Za računovodstvo:
        IZVJEŠTAJ O ULAGAČKOM PRIHODU FONDA "BIG-Investiciona grupa" DD ZA PERIOD 01.01.-30.06.2006 godine

                                                                Obrazac 8
                                              Dividenda po dionici ili
                     Broj dionica ili %  Nominalna vrijednost   rasporeĎena dobit po 1 %
  Ulaganje po emitentu / vrsti / klasi    učešća     dionica ili 1 % udjela       udjela          Ukupni prihodi

PIVARA TUZLA DD                   156,078           12              0.22            34,055.00
Direktor ABDS-a dd:                      Direktor IF-a BIG-Investiciona grupa dd:        Za računovodstvo:
           IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANOM DOBITKU ( GUBITKU ) FONDA "BIG-Investiciona grupa" DD ZA PERIOD 01.01.-30.06.2006 godine
                                                                                           obrazac 9


                                          Jedinična fer vrij.   Nerealizovani     Nerealizovani dobitak    Preomjene u nerealizovanom
 Ulaganje po emitentu / vrsti /   Broj dionica    Jedinični trošak      dionica ili 1%    dobitak ( gubitak)    ( gubitak) 31.12.     dobitku/ gubitku Porast (+) /
       klasi          ili % učešća   dionica ili 1 % udjela     udjela       tekuće godine      predhodne godine          Smanjenje (-)
         1             2           3            4         5 ( 2x(4-3))          6               7 (5-6)
BAZNA HEMIJA DD VITKOVIĆI
                        5,888           16.98          8.85       38,003.52          -85,908.14             123,911.66
BH TELECOM DD SARAJEVO
                      777,400            70.87          19.25      3,532,489.28         3,648,306.07             -115,816.79
BIHAĆKA PIVARA DD BIHAĆ
                        78,725           48.18          12.30       -25,655.06         372,515.68             -398,170.74
BITUMENKA DD SARAJEVO
                        40,196           81.11          4.05       50,070.91          -62,516.01             112,586.92
BNT ALATNICA DD TRAVNIK
                        13,946         148,422.49          0.00      -1,394,725.58             0.00            -1,394,725.58
BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK
                        14,668          170.44          3.00      -1,318,656.22             0.00            -1,318,656.22
BNT KOVAĈNICA DD NOVI TRAVNIK
                          0            0.00          0.00        -2,277.21          -65,423.99              63,146.78
BNT TOPLANA DD NOVI TRAVNIK
                        13,698            7.30         34.02       -68,081.94         434,085.02             -502,166.96
BNT TVORNICA MAŠINA DD NOVI TRAVNIK
                       12,312          130,471.08         55.78       -544,455.91             0.00             -544,455.91
BNT-TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE DD NOVI TRAVNIK
                      526,157            19.00          12.07      -3,645,655.01             0.00            -3,645,655.01
BOSNA AUTO DD SARAJEVO
                       38,929           154.13          13.60       -273,670.87             0.00             -273,670.87
BOSNALIJEK DD SARAJEVO
                      292,165           119.84          25.13       737,902.44         1,521,397.40             -783,494.96
CROATIA - REMONT DD ĈAPLJINA
                        670           746.27          10.08        -1,287.45          -58,450.80              57,163.35
DC GRAĈANICA DD
                     15.999294          168,063.10          0.00       -719,793.34             0.00             -719,793.34
DD ZA OTKUP I OBRADU DUHANA
                       4,990           701.40          16.52       -416,565.20             0.00             -416,565.20
DI JANJ HOLDING DD DONJI VAKUF
                       35,551            86.25          0.00       -80,700.77             0.00             -80,700.77
DI JANJ TVORNICA GRAĐEVINSKE STOLARIJE DD
                      405,150            55.65          5.90      -2,045,715.10             0.00            -2,045,715.10
DIP KUPRES DD
                      4.862396          123,395.96          0.00       -149,554.51             0.00             -149,554.51
DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG
                       15,515            64.45          5.65       -21,841.29          55,196.27              -77,037.56
DRVNA INDUSTRIJA SANA DD SANSKI MOST
                      11.406333   244,934.90      0.00  -1,653,562.35      0.00  -1,653,562.35
ENERGOINVEST DD SARAJEVO
                       930,199     26.88      8.13  -4,038,059.90  4,039,952.59  -8,078,012.49
ENERGOINVEST ELEKTROOPREMA DD
                       513,469   85,660.61      0.00  -3,682,743.00      0.00  -3,682,743.00
ENERGOINVEST ENERGOPETROL DD
                        25,939  4,142,885.89     10.32   -40,563.07   -16,168.22   -24,394.85
ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO
                        17,857     96.62      9.82   130,081.84   -109,348.18   239,430.02
ENERGOINVEST-TAT DD SARAJEVO
                      3,261,417      2.35     1.43  1,386,102.23      0.00  1,386,102.23
FDM DD
                        2,340     967.57     37.37    49,872.26    6,504.68    43,367.58
FDS - FABRIKA DUHANA SARAJEVO
                         330     301.64     299.73     -627.74      0.00     -627.74
GLAMA DOO GLAMOĈ
                       2.594947   115,609.30    7,824.05   -85,761.45      0.00   -85,761.45
GP BOSNA DD SARAJEVO
                       135,078     40.72      4.28   -163,502.46  -1,839,762.36  1,676,259.90
GP BOSNAPUTEVI DD SARAJEVO
                        70,732     57.28      6.11    -6,802.86   207,239.48   -214,042.34
GP HERCEGOVINA DD MOSTAR
                        1,142   166,338.43      5.50      0.00   -107,977.90   107,977.90
GP ŢGP SARAJEVO
                       558,263     57.60      8.39   -57,721.05  2,084,368.05  -2,142,089.10
GRIN DOO GRAĈANICA
                      20.896104   154,649.02   10,396.44   -886,172.03      0.00   -886,172.03
HEPOK DD MOSTAR
                       9.810932   812,222.33      0.00  -1,844,073.02      0.00  -1,844,073.02
HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR
                        44,539     86.05      5.00   -336,153.48     160.54   -336,314.02
HETMOS "Mostar-Hoteli" dd
                        3,274   532,888.59      1.06     -288.34   -323,670.06   323,381.72
HOTEL TUZLA DD TUZLA
                        12,555     238.95     10.20    7,020.56   -838,448.57   845,469.13
HOTELI ILIDŢA DD
                        56,198     445.60     13.68  -4,048,356.11  -145,525.69  -3,902,830.42
HPT MOSTAR DD
                       0.295102  16,943,294.18  1,936,855.73      -2.87      0.00      -2.87
IGMAN DD KONJIC
                        23,287     64.41     21.00   -851,040.08   -147,966.85   -703,073.23
INGRAM DD SREBRENIK
                       121,675     140.12      8.20    7,265.95    50,222.42   -42,956.47
INSTITUT ZA HEMIJSKI INŢINJERING DD TUZLA
                      18.256478   82,162.62    1,367.62   -233,033.97      0.00   -233,033.97
INTEGRA INŢINJERING DD TUZLA
                      11.694373   42,755.61      0.00   -114,625.37      0.00   -114,625.37
IP SVJETLOST DD SARAJEVO
                       140,320     47.29      6.57   -11,451.37   528,239.72   -539,691.09
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO
                      893,081  32,664,351.27   45.96  -50,085,781.22  1,815,780.21  -51,901,561.43
JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR
                      125,907  19,299,999.36   60.84   -5,377,087.70   445,469.66   -5,822,557.36
JP VODOVOD I KANALIZACIJA DD TUZLA
                   31.051341    128,818.91    0.00   -4,000,000.00      0.00   -4,000,000.00
KAMENGRAD DD SANSKI MOST
                      28,242   14,108.51    7.87   -114,196.38   186,319.29   -300,515.67
KHK DD LUKAVAC
                      240,204     10.41    4.04    10,752.25  -1,539,184.00  1,549,936.25
KOMOS DD MOSTAR
                      21,111   31,865.61    0.67     -6,673.35   -79,163.32    72,489.97
KOMUS DOO GRAĈANICA
                   25.945115     50,105.77  1,317.63   -193,668.47      0.00   -193,668.47
KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK
                      26,595     112.33    2.42   -1,543,162.47  -221,681.73   -1,321,480.74
KRAJINAPUTEVI DD BIHAĆ
                      45,124     77.30    8.29    -99,395.14   346,070.51   -445,465.65
KTK VISOKO DD VISOKO
                      535,090   466,077.05    1.62   -314,883.34  -1,817,615.37  1,502,732.03
LITVASTAN DOO BANOVIĆI
                   10.628303     23,522.10  1,526.68    -51,085.91      0.00    -51,085.91
LIVNICA VISOKO DD
                      24,833     25.92    0.53      707.91   -236,640.65    237,348.56
LJEĈILIŠTE SLANA BANJA DD TUZLA
                      194,959     37.42    3.90    -33,935.20  -1,623,581.07  1,589,645.87
MEDIKOMERC DD SARAJEVO
                      35,060     151.85    6.82    25,156.40   -179,314.90    204,471.30
METALNO DD ZENICA
                      141,958     53.76    7.00   -1,680,554.31    5,263.95   -1,685,818.26
MLIN HUSINSKI RUDAR DD LJUBAĈE
                      52,195     210.15   29.37   -2,056,090.39   25,912.32   -2,082,002.71
MOTEL BAZENI DD GORAŢDE
                   32.863310     76,072.68  2,693.95   -796,935.91      0.00   -796,935.91
MTH DD GORAŢDE
                   22.766624     21,961.97  1,493.76   -261,714.92      0.00   -261,714.92
OGREVTRANS DD SARAJEVO
                       577     1,039.86   7.44    -53,414.05      0.00    -53,414.05
OPRESA DD SARAJEVO
                      122,302     89.47    9.66    814,415.38      0.00    814,415.38
PC PROAKTIV DD (SLOBODNA ZONA) SARAJEVO
                      163,660     42.64    4.70    -21,240.45  -1,135,800.40  1,114,559.95
PEKARE DD TUZLA-LJUBAĈE
                      19,540     220.13   17.84    211,242.21   -186,796.62    398,038.83
PIVARA TUZLA DD
                      156,078     122.43   21.88    494,317.13   -417,712.87    912,030.00
PLASTEKS DOO LIVNO
                     8.914403   33,653.40  6,621.42    -59,671.09      0.00    -59,671.09
POLIHEM DD TUZLA
                   42.376223    690,649.97    0.00  -22,583,067.16      0.00  -22,583,067.16
PREDUZEĆE ZA PUTEVE MOSTAR DD
                       58,401    68.16    2.20   -455,529.49      0.00   -455,529.49
REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK
                      361,529    14.81    0.90  -3,076,611.79      0.00  -3,076,611.79
RIBA NERETVA DD KONJIC
                       1,701   314.70    5.37   -13,496.27     263.97   -13,760.24
RUDNIK MANGANA BUŢIM DD
                      6.478543  40,132.48  8,691.77  -131,345.99      0.00   -131,345.99
SANA DD KLJUĈ ZA GRAĐEVINSKU DJELATNOST
                      121,792    24.04    0.50  -1,318,704.51   -31,968.77  -1,286,735.74
SARAJEVO-OSIGURANJE DD SARAJEVO
                      864,421   241.15   16.28   -978,923.07  8,672,527.83  -9,651,450.90
SARAJEVO-PUBLISHING DD
                       2,333   432.61    1.00      0.00   -233,626.62   233,626.62
SARAJEVOSTAN DD SARAJEVO
                       2,542   786.78   41.29    9,019.59   -158,259.24   167,278.83
SOKO-AIR DD MOSTAR
                       18,511   171.88    2.02   -888,480.54      0.00   -888,480.54
SOLANA DD TUZLA
                      106,131   301.30   18.69   620,486.72   212,517.69   407,969.03
ŠIP BORAC DD TRAVNIK
                      200,776    13.44    0.64   -205,436.86      0.00   -205,436.86
TEKSTILNA INDUSTRIJA DD MOSTAR
                       13,348   343.33   59.55   -403,592.39   -53,176.17   -350,416.22
TP DC SARAJEVO DD RAJLOVAC
                       97,905  561,655.67   49.60   448,583.29  -4,778,282.42  5,226,865.71
TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD BANOVIĆI
                      5.555138  62,781.88  4,811.22   19,206.43      0.00    19,206.43
TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD ZENICA
                      5.555556  65,507.75  5,050.58   20,211.13      0.00    20,211.13
TVORNICA PLOĈA I FURNIRA DI JANJ DD DONJI VAKUF
                       48,095   139.12    2.22    -4,434.50  -385,385.86   380,951.36
UNIS BINAS DD BUGOJNO
                      665,820    12.02    5.00  -1,882,559.62  -1,064,570.62  -817,989.00
UNIS KOVINA DD VISOKO
                      123,950    20.15    5.40   -572,649.00      0.00   -572,649.00
UNIS VALJĈIĆI DD KONJIC
                       8,224    99.50    5.50   -60,707.76     405.25   -61,113.01
VELMOS DD MOSTAR
                      470,675  340,432.49   1.98    -6,939.63  -4,946,781.07  4,939,841.44
VISPAK DD PREHRAMBENA INDUSTRIJA
                      114,934    89.57   10.44   -179,299.33   683,532.85   -862,832.18
VITA VI DOO ĈAPLJINA
                      6.324042  395,316.79  7,640.84  -407,886.30      0.00   -407,886.30
VITEX TI DD VISOKO
                      686,360     4.95   0.53   -68,187.12  -2,968,175.92  2,899,988.80
ŢELJEZARA ILIJAŠ DD
                      186,917    13.37    2.80   -853,603.58   -223,488.52   -630,115.06
ŢITOPRERADA DD BIHAĆ
                       17,051   517.93   22.50  -1,321,452.50      0.00  -1,321,452.50
ŢITOPROMET DD MOSTAR
            294,300  44.62          7.35       -62,051.98   -20,445.90             -41,606.08
            UKUPNO:                   -122,374,718.24   -760,567.36           -121,614,150.88Direktor ABDS-a dd:           Direktor IF-a BIG-Investiciona grupa dd:            Za računovodstvo:

								
To top