Docstoc

Nokia BabyCam

Document Sample
Nokia BabyCam Powered By Docstoc
					               Brand-Extension


             Nokia BabyCam
Merk-02
EK-401a
Rachid Belkhir
Patrick van der Heijden
Roel de Koning
Michelle van Leerdam
Brigit Peeters
Inleiding
                e
Het Merk, het thema van het 7 trimester binnen onze opleiding hier aan de Fontys Hogeschool
Communicatie staat zoals de naam al zegt in het teken van merken.

De thema-projectgroepen zijn opgedeeld in een tweetal aandachtsgebieden: creatief en
management. Wij hebben gekozen voor het management deel waarbij het maken van een marketing-
en communicatie plan voor aan Brand-Extension voor Nokia er een van is.

Na de verschillende lessen Marketing Management, Marketing, Conceptontwikkeling en
Mediaplanning zijn we al vrij snel aan de slag gegaan met dit onderwerp. Nadat we eerst het bedrijf
Nokia aan een grondige analyse hebben onderworpen zijn we op zoek gegaan naar kansen waar dit
bedrijf zich nog op zou kunnen ontwikkelen.

De slogan: Connecting People, zorgde al vrij snel voor allerlei associaties, van een Nokia Café tot
Nokia Relatiebemiddeling, Nokia Condooms en Nokia Evenementen. Uiteindelijk hebben we voor een
praktische toepassing van de Nokiatelefoon gevonden door een synergie te creëren tussen het
apparaat en een externe camera; de Nokia BabyCam.

Merk-02

Rachid Belkhir
Patrick van der Heijden
Roel de Koning
Michelle van Leerdam
Brigit Peeters
Nokia BabyCam                Merk-02                Pagina 2 van 27
1 Inhoudsopgave
1  Inhoudsopgave ................................................................................................................................. 3
2  Management Summary .................................................................................................................... 4
3  Externe Analyse ............................................................................................................................... 5
 3.1  Marktanalyse ............................................................................................................................. 5
 3.2  Bedrijfstakanalyse ..................................................................................................................... 5
 3.3  Concurrentieanalyse ................................................................................................................. 5
 3.4  Afnemersanalyse ...................................................................................................................... 7
 3.5  Distributieanalyse ...................................................................................................................... 7
 3.6  Macro-omgevingsanalyse ......................................................................................................... 7
4 Interne Analyse ................................................................................................................................ 9
 4.1  Nokia‟s filosofie ........................................................................................................................ 9
 4.2  Productbeleid ............................................................................................................................ 9
 4.3  Prijsbeleid ................................................................................................................................ 10
 4.4  Marktpositie en financiële situatie ........................................................................................... 10
 4.5  Technologie en innovatie ........................................................................................................ 11
 4.6  Management en organisatie ................................................................................................... 12
5 SWOT ............................................................................................................................................. 13
6 Marketingstrategie .......................................................................................................................... 14
 6.1  Lange termijn doelen van de onderneming............................................................................. 14
 6.2  Positionering van de Brand-Extension .................................................................................... 14
  6.2.1   Positioneringsstatement van de Nokia BabyCam ........................................................... 14
 6.3  Marketinginstrumenten op de lange termijn ............................................................................ 15
7 Marketingdoelgroep ........................................................................................................................ 16
8 Marketingdoelstellingen.................................................................................................................. 17
9 Marketinginstrumenten: eerste jaar ................................................................................................ 20
 9.1  Prijs ......................................................................................................................................... 20
 9.2  Product .................................................................................................................................... 20
 9.3  Promotie .................................................................................................................................. 21
 9.4  Plaats ...................................................................................................................................... 22
10  Evaluatie/Controle ...................................................................................................................... 23
11  Literatuurlijst ............................................................................................................................... 24
12  Bijlagen ....................................................................................................................................... 25
 12.1 Bijlage 1 .................................................................................................................................. 25
 12.2 Bijlage 2 .................................................................................................................................. 27
Nokia BabyCam                             Merk-02                          Pagina 3 van 27
2 Management Summary
Voor jonge ouders die zich de afgelopen jaren hebben laten onderdompelen in de vernieuwde
multimediawereld heeft het finse bedrijf Nokia, de Nokia BabyCam ontwikkelt. Nokia is het merk dat
marktleider is op het gebied van mobiele communicatie en toepassingen. Nokia is bovendien door zijn
jarenlange ervaring in het opdoen van kennis en expertise op dit het gebied van mobile solutions, de
toepassing van een duidelijke strategische richting en gebruik van een uitdagend design, te verkiezen
boven merken als Motorola, Sony-Ericsson, Siemens en Samsung.

De reden om de Nokia BabyCam aan te schaffen is ten eerste het gemak waarmee het product
gebruikt kan worden. Als vervanging van de „oude‟ babyfoon, komt de Nokia BabyCam als eerste op
de markt met de functie om doormiddel van de al reeds bestaande multimediatelefoons, uw kind dat
op zijn/haar slaapkamer rustig ligt te slapen, in de gaten te kunnen houden of te kunnen zien wat er
aan de hand is. De simpele bediening van de camera en de automatische herkenning van een Nokia
telefoon met video-functies maakt van dit product een aangenaam product voor jonge ouders die al
bekend zijn met de verschillende multimedia functies van de telefoons.

Het merk Nokia staat garant voor een goede kwaliteit en een zeer intensief ontwikkelproces waarbij
zoveel mogelijk oplossingen uitgewerkt zijn. De mens staat centraal en in dit geval de jonge mens die
net zijn eerste stappen op deze dynamische nieuwe wereld heeft gezet. Nokia straalt onbezorgdheid,
zekerheid en stabiliteit uit en staat midden in het leven. Door gebruik te maken van de Nokia
BabyCam kan de slogan van Nokia, “Connecting People” heel letterlijk worden opgevat.

De Nokia BabyCam zal verkocht worden voor € 199,- bij de huidige verkooppunten voor mobiele
telefonie en zaken waar kinderwagens, spullen voor de babykamer, eigenlijk alles op babygebied
wordt verkocht zoals “de Babydump”, “Bebinette” en “Prenatal”. De doelgroep waarvoor we de Nokia
BabyCam op de markt willen brengen heeft een grootte van ongeveer 120.000 mensen.
Nokia BabyCam                 Merk-02                Pagina 4 van 27
3 Externe Analyse
3.1  Marktanalyse
De laatste jaren is de digitale technologie met sprongen vooruit gegaan. Digitale camera‟s, webcams,
tot telefoons met ingebouwde camera‟s. Kijkend naar ons product er zijn ontwikkelingen gaande dat
menige video-huistelefoon binnenshuis kan worden uitgebreid met een camera in de babykamer
                            1
(babycam) om de baby op afstand te kunnen monitoren . De babyfoons van tegenwoordig zijn steeds
uitgebreider, met bijvoorbeeld warmteregelaar die de warmte regelt op de babykamer, muziek
aanzetten op afstand op de babykamer. Ook ontbreekt een infrarood sensor voor de donkere kamer
                                      2
niet. Bij de nieuwste babyfoons kan ook een babycam meegeleverd worden.

3.2  Bedrijfstakanalyse
Om de bedrijfstak te analyseren is er gebruik gemaakt van de vijf concurrentiekrachten model van
Porter. De vijf concurrentiekrachten zijn:
1. de machtspositie van toeleveranciers bij onderhandelingen
2. de machtspositie van afnemers bij onderhandelingen
3. de mate van rivaliteit tussen concurrenten in de bedrijfstak
4. het gevaar van substituten
5. de dreiging van nieuwe toetreders tot de markt

1. De eerste concurrentiekracht, de machtspositie van leveranciers, is vooral van invloed op de
prijzen die binnen de bedrijfstak moeten worden betaald voor grondstoffen en halffabrikaten. Er zijn
een groot aantal leveranciers met een zwakke onderhandelingspositie, daardoor liggen de prijzen
waarschijnlijk laag. Daarmee is een goede voorwaarde geschapen voor een hoog rendement op
investeringen.

2. De Machtspositie van de afnemers is vrij klein er zijn maar een aantal bedrijven dat babycams
aanbiedt. Dat zijn o.a. Philips, Import Online, Trust en Swann. De afnemers van babycams zijn
beperkt in hun afname, dus de aanbieders hebben een sterke onderhandelingspositie. Zwakke
afnemers scheppen een gunstige voorwaarde voor een hoog rendement.

3. Er is weinig concurrentie in de sector, dit is een gunstige voorwaarde voor een hoog gemiddeld
rendement. Hierdoor kunnen wij betere prijzen voor onze producten of diensten vragen en hogere
marges binnenhalen dan. In tegenstelling als er veel concurrenten zijn, want die proberen elkaar af te
troeven op prijs en kwaliteit.

4. Hoe moeilijker het is tot een bedrijfstak toe te treden, hoe hoger het gemiddelde rendement daar
meestal ligt. Er is sprake een laagdrempelige sector, daardoor zal het gemiddelde rendement
waarschijnlijk omlaag worden gehaald door de hevige concurrentie.

5. Er zijn weinig substituten voor de babycam in de bedrijfstak. Een substituut zou een babycam
kunnen zijn die echt de baby van alle hoeken in de gaten houdt. Een andere substituut zou een oppas
kunnen zijn, maar deze dient betaald te worden en op de langere termijn duurder als de aanschaf van
een babycam. Doordat er weinig substituten, zullen er niet snel nieuwkomers uit andere branches
binnendringen omdat dit te veel moeite kost. Dit draagt weer bij tot een hoog gemiddeld rendement.

3.3  Concurrentieanalyse
Onze belangrijkste concurrenten zijn:
                    3
Philips (Philips SBCSC490/00 – Babycam)          € 259,-
                       4
Swann Communications (Guardian Angel Babycam)       € 199,-
                 5
Trust (Wireless baby television)              € 199,-
1
 http://app2.pcmweb.nl/weblog/March/persdingetjes/
2
 Zie Bijlage 1
3
 //www.babyfoon shop .nl/philips-babyfoon-sbcsc490.php
4
 http://www.swann.nl/products.htm

Nokia BabyCam                 Merk-02                Pagina 5 van 27
Philips

Business definition: We dragen bij aan een beter bestaan door op het juiste moment zinvolle
                         6
technologische innovaties op de markt te brengen.
             7
Omzet: € 30.319.000.000

Capaciteit: Philips heeft veel mogelijkheden, ze zijn een heel groot bedrijf gevestigd over de hele
wereld. Ze kunnen andere bedrijven maken of breken. Ze hebben de allermodernste technologie ter
beschikking om de meest geavanceerde producten te maken.

Sterke en zwakke punten: Philips is een gevestigde naam die al meer dan 100 jaar meedraait in o.a.
de elektronica business. Philips is een gevestigde naam, die staat voor betrouwbare, goede
producten. Een zwakpunt van Philips kan zijn, doordat ze zoveel producten maken niet in ieder
product evenveel tijd steken.

Reactie op veranderingen in de markt: Philips is een ondernemend, innovatief bedrijf en komt vaak
als eerste met nieuwe producten op de markt. Verder is Philips een vrij stabiele organisatie die weet
hoe ze om moeten gaan met veranderingen in de markt. Philips heeft lange termijn visies om
schreven voor de komende 5 tot 10 jaar.
     8
Strategie:
 de winstgevendheid verhogen door te investeren in nieuwe, kansrijke activiteiten die meer
  rendement opleveren
 de kracht van het Philips-merk en onze expertise op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en
  technologie benutten om in geselecteerde segmenten en regio‟s te groeien
 nauw samenwerken met onze belangrijkste klanten op zowel de consumenten- als de
  professionele markt
 blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling, en onze sterke positie op het gebied van
  intellectueel eigendom te gelde maken
 investeren in de kwaliteit van ons leidinggevende kader
 de productiviteit opvoeren door middel van bedrijfsvernieuwing en operationele best-in-class
  bedrijfsvoering

Swann communications

Business Definition: We are committed to the development and support of new communication
technologies and at the same time providing our customers with simple and cost effective solutions.
This commitment has seen us grow in product range and market share to become a strong player in
                     9
the Australian and international market.

Capaciteit: Swann is een redelijk sterk gevestigd bedrijf in Australië en draait internationaal mee, o.a.
in Nederland. Ze hebben naast babycams een breed assortiment aan andere security apparatuur.

Sterke en zwakke punten: Swann Communications is sinds 1988 een ervaren producent van IT
Peripherals met producten als modems tot Universal Serial Bus (USB) interfaces en van FireWire
technologische producten tot DV Editing. Ze zijn een redelijke sterke speler op de Australische markt
                              10
en zijn internationaal in verschillende werelddelen actief.
Een mogelijk zwak punt is de verkoop van producten in Nederland verloopt via een website
www.swann.nl. Als consumenten niet bekend zijn met Swann Communications of met een van haar
producten of diensten, kan dit leiden tot een lage verkoop.

5
     http://www.leidschdagblad.nl/Index/0,4412,,00.html?sHoofdUrl=http%3A%2F%2Fwww.leidsch
agblad.nl%2FPagina%2F0%2C7104%2C14-1-6427-6570-1975896-1519--%2C00.html
6
 http://www.philips.nl/about/company/local/missionvisionvaluesstrategy/index.html
7
 http://jaarverslag.info/home/philips/$File/PHILIPS_AnnualReport_2004_EN.pdf
8
 http://jaarverslag.info/annualreports/philips
9
 http://www.swann.nl/index.htm
10
  http://www.swann.com.au/s-aboutuscomp.php

Nokia BabyCam                  Merk-02                 Pagina 6 van 27
Reactie op veranderingen in de markt:
Ze richten zich sterk op surveillance en security camera‟s. Ze zijn continu bezig om simpele
betaalbare producten te leveren.

Strategie: Momenteel wordt de meeste energie gestopt in huis en kantoor beveiligingsproducten. Te
denken aan mini security camera‟s, spycam, pencam maar ook babycams. Swann security producten
creëren een veilige en prettige werkomgeving maar meer een beveiligd huis of winkel.

Trust International

Business Definition: Al meer dan 20 jaar is Trust International de enige onafhankelijke fabrikant in
Europa die betaalbare computerperiferie van hoge kwaliteit levert. Trust blijft haar Europese
                                        11
aanwezigheid uitbreiden en stelt prijs op langdurige relaties met haar klanten.

Capaciteit: Trust is gespecialiseerd in computersupplies is internationaal gevestigd. Ze leveren
producten voor een lagere prijs dan de bekendere merken.

Sterke en zwakke punten: Trust International bestaat al meer dan 20 jaar dus ze zijn een redelijk
bekend bedrijf zeker op de personal computer markt.

Strategie: Een van de hoofddoelen van het bedrijf is het creëren van merkbekendheid in de Europese
markten door middel van PR-activiteiten en sponsoring. Trust blijft haar Europese aanwezigheid
uitbreiden en stelt prijs op langdurige relaties met haar klanten.

3.4    Afnemersanalyse

Dit betreft de meso-omgeving van de onderneming, bij deze afnemersanalyse belichten wij de
industriële afnemers. De organisaties die van ons de BabyCam inkopen en voor ons op de markt
brengen. Dus de bedrijven die ons product gaan verkopen.

Wij gaan ons product neerleggen bij huidige verkooppunten voor mobiele telefonie en zaken waar
kinderwagens, spullen voor de babykamer, eigenlijk alles op babygebied wordt verkocht zoals “de
Babydump”, “Bebinette” en “Prenatal”. De Prenatal omdat precies de mensen van onze doelgroep
daar komen en bij GSM-stores e.d. Jonge mensen willen natuurlijk alles van hun baby volgen en
zullen voor dit soort producten in eerste instantie in de winkels kijken waar ze al vaak komen, wij
denken dat wanneer zij hier in aanraking komen met de BabyCam hiervoor zeer zeker te interesseren
zijn. Tot slot lijkt het ons een goed idee om de producten ook over internet aan te bieden.

3.5   Distributieanalyse

Internet vergemakkelijkt de toegang tot het product en voorkomt nee-verkoop. Ook kan Nokia dit zelf
beheren, waardoor en geen marge wordt gerekend door een ander bedrijf en de omzet hoger is. Het
lijkt ons goed om een deel van de commerciële werkzaamheden uit te besteden aan een grossier die
onze detaillisten bevoorraadt. Om ervoor te zorgen dat de producten voldoende overal aanwezig zijn
op genoeg plaatsen. Zo kan Nokia zich concentreren op haar kernfunctie, namelijk het marktgericht
produceren. Wij denken dat een klassiek distributiekanaal (Floor, Van Raaij) het beste zal voldoen.

   Nokia      Grossier    Detaillist   Consument


3.6   Macro-omgevingsanalyse
De omgeving is alles wat niet tot de eigen organisatie behoort. De externe omgeving is niet
beheersbaar en op macro niveau gaat het om de demografische, economische, politieke,
ecologische, technologische en sociaal culturele factoren die van invloed zijn op het functioneren en
uiteindelijk het resultaat van de onderneming.
11
   http://www.trust.nl/corporate/about/

Nokia BabyCam                   Merk-02              Pagina 7 van 27
Demografisch:
Er zijn ruim 6 miljoen huishouden in Nederland, het aantal huishouden groeit relatief sneller dan het
aantal personen. Dat wil zeggen dat er steeds meer gezinnen bij komen. Ons product wordt gemaakt
voor mensen met jonge kinderen, nieuwe gezinnen. Hier zien wij een kans op de markt.
Economisch:
De BabyCam is een luxe product. In verband met de recessie, die overigens wel weer aan het
aantrekken is, zou je zeggen dat er minder luxe goederen worden gekocht. Dat zou een externe
bedreiging kunnen zijn. Maar het aantal vrouwen dat werkt neemt toe en daarmee neemt ook de
vraag naar luxegoederen toe. De koopbereidheid is ook gunstig, onze BabyCam is een product dat je
meer zekerheid geeft over het de toestand van je baby, je kunt je kind in de gaten houden, het maakt
je dus makkelijker.
Politiek-juridisch:
Er moet rekening worden gehouden met de veiligheidseisen aan de camera die op de
baby/kinderkamer komt te staan.
Technologisch:
Er zijn veel ontwikkelingen gaande in de technologische wereld van de telefonie en andere gebieden.
Om mee te kunnen zal Nokia voortdurend aandacht moeten besteden aan ontwikkeling, technologie
en innovatie. De uitgaven hiervoor zijn hoog, maar het moet anders kun je niet mee. Een voordeel
heeft Nokia echter wel aan haar naam. Er kan snel worden toegetreden op de markt met de nieuwe
functie, of haar nieuwe product.
Sociaal cultureel:
De BabyCam is niet gemaakt voor een bepaalde sociale klasse en bevat geen functies of
bijkomstigheden, en er zijn geen onderdelen waarbij schade kan worden aangericht aan waarden en
normen op bepaalde gebieden als huwelijk, godsdienst, seksualiteit o.i.d. De normen van de
maatschappij zijn neutraal voor ons.
Nokia BabyCam                 Merk-02                Pagina 8 van 27
4 Interne Analyse
4.1   Nokia’s filosofie
Om Nokia als organisatie intern door te lichten is het verstandig om als eerste te kijken waar Nokia
voor staat, hetgeen waar Nokia op is gebaseerd. Met andere woorden de filosofie achter de
organisatie Nokia of de visie van Nokia. Begin jaren ‟90 had Nokia een filosofie of visie dat de stem
van de mens, het middel waarmee je je presenteert, je gedachte uit, jezelf een plaats in de wereld
geeft, mobiel kon gaan zonder aan een plaats gebonden te zijn, met andere woorden persoonlijke
vrijheid. Die visie werd simpel beschreven als „Voice goes mobile‟. Gaandeweg veranderde de
filosofie van Nokia in het bekende „Connecting people‟. Met deze visie kun je de organisatie Nokia
omschrijven als een „bruggenbouwer‟ tussen mensen onderling enerzijds en informatie anderzijds.

4.2   Productbeleid
We hebben beschreven dat Nokia een bruggenbouwer is, Nokia is een organisatie die mensen bij
elkaar brengt, die informatie toegankelijk maakt voor mensen wanneer en waar ze maar willen
(bepaalde technische beperkingen buiten beschouwing gelaten). Dus is de volgende stap om te
kijken met welke producten en/of diensten Nokia mensen en informatie bij elkaar brengt, dus met
welke producten zij de visie „Connecting people‟ waarmaken, met andere woorden de samenstelling
van het assortiment aan producten.

Als eerste heb je natuurlijk de mobiele telefoons, waar Nokia om bekend staat. Het belangrijkste
domein in het productassortiment van Nokia zijn de mobiele telefoons voor de consumentenmarkt en
de zakelijke en overheidsmarkt (en de bijbehorende accessoires, zoals headsets, carkits etc.). De
producten voor de zakelijke markt omvatten mobiele telefoons met onder andere uitgebreide functies
op het gebied van data, email en agendabeheer, een soort van palmtops of digitale agenda waarmee
gebeld kan worden. De producten die bestemd zijn voor de overheidsmarkt (niet uitsluitend alleen)
hebben vooral betrekking op het gebied van veiligheid, beveiliging en transport. Denk aan de
communicatiesystemen voor politie, defensie en gezondheidszorg. Een ander domein waar Nokia
actief in is, is het gebied van digitale tv toepassingen. Nokia brengt digitale tv ontvangers op de markt,
die onder te verdelen zijn in drie categorieën: de „Satellite receivers‟, „Terrestrial receivers‟ en de
„Cable receivers‟. Een ander domein waar Nokia zich nadrukkelijk mee wil profileren is dat van de
portable spelconsoles/entertainment. Nog niet zo heel lang geleden heeft de Nokia de N-Gage op de
markt gebracht, een product gericht op jongeren. De N-Gage is een draagbare spelconsole,
vergelijkbaar met de bekende Gameboy van Nintendo. Alleen is er met de N-Gage veel meer
mogelijk, zo heb je de mogelijkheid om er data op te slaan, muziek te luisteren, emailen, telefoneren,
sms‟en en nog een aantal mogelijkheden. Daarnaast heeft Nokia een aantal kleine accessoires in
haar assortiment zitten die betrekking hebben op de mogelijkheden van de combinatie tussen
                                      12
mobiele telefoons en computers, zoals memory cards, data kabels etc.

Als je eenmaal een product hebt is het van belang om te kijken naar de positionering van dat product,
dus hoe positioneer je het product op de markt. In het geval van Nokia zou je eerst moeten kijken of
de producten passen binnen de visie van „Connecting people‟ waarbij het gaat om het bij elkaar
brengen van mensen en informatie, dat is het geval denken wij, alle producten hebben betrekking op
contacten tussen mensen en het verkrijgen en verspreiden van informatie. Nokia brengt haar
producten niet puur als communicatiemiddel waarmee je kunt bellen, internetten of mailen, dus als
iets uitsluitend functioneel. Nokia brengt producten op de markt als iets wat mensen dichter bij elkaar
brengt, producten die sociale banden smeden in de maatschappij, producten die je betrokken laten
zijn in de samenleving, producten die je op de hoogte laten zijn van wat er speelt. Nokia brengt haar
producten als producten die je helpen bewegen in de samenleving, in deze wereld, maar met de
behoud van de persoonlijke vrijheid en expressie. Nokia vindt het belangrijk dat de gebruiker zich
                          13
persoonlijk aangesproken voelen door zijn toestel . In dit geval gaat het dan meer om de expressieve
benadering binnen de inhoudelijke dimensie van positionering. Nokia heeft haar producten verdeeld
in vier duidelijke domeinen namelijk „Phones‟ (consumentenmarkt), „Digital tv‟, „Business‟ en

12
   http://www.nokia.com
13               e
   Superbrands in Nederland, 1 editie, Nokia-case, blz. 64-65

Nokia BabyCam                  Merk-02                 Pagina 9 van 27
„Government‟ (communicatiesystemen). Op het belangrijkste domein voor Nokia, die van de mobiele
telefoons, is de concurrentie het hevigst. Door een combinatie van creatieve fashion bewust design,
gebruiksvriendelijkheid en sterke kwaliteit is de Nokia telefoon door de jaren heen uitgegroeid tot bijna
een soort van mode product met degelijkheid en kwaliteit, vooral onder de jongere mensen. Nokia
onderkende als eerste dat ze in feite een mode maakte waarmee toevallig ook gebeld kon worden,
                          14
Nokia maakte haar producten „cool‟ bij jongeren . Nokia heeft onlangs een fashion lijn uitgebracht,
die zich nog meer moeten richten op modebewuste (jonge) mensen. Naast de fashion lijn
presenteerde Nokia ook nog vijf andere nieuwe marketingcategorieën waarop het zich gaat richten:
premium, classic, active, expression en entry

Wat betreft de prijsdimensie kunnen we niet echt duidelijk zeggen dat Nokia een lage kostenstrategie
voert, ze hebben wel verschillende prijssegmenten, waaronder de „instapmodellen‟, daar hanteren ze
nu wel een lage kosten strategie denken wij en in de toekomst gaan ze in dat lage segment de prijzen
        15
verder verlagen . We denken dat Nokia haar producten vooral positioneert aan de hand van een
toegevoegde waarde strategie, onder andere door de constante innovaties waarmee Nokia als eerste
komt en op de concurrentie vooruit loopt en de beleving die zij rond haar producten creëert,
„Connecting people‟ en het eerder genoemde fashion aspect.

Als het gaat om het innovatief karakter van Nokia, dan staat het als een huis. Nokia heeft door de
jaren heen bewezen een echte innovator te zijn, Nokia was meestal de eerste met het op de markt
brengen van nieuwe technologieën en functies met betrekking tot de producten. Deze innovaties
hebben Nokia min of meer haar revolutionaire karakter bezorgd. Welke innovaties dit zijn, zal verder
op in deze interne analyse ter sprake gebracht worden.

4.3  Prijsbeleid
Wat noemenswaardig is wat betreft het prijsbeleid van Nokia zijn de prijsverlagingen die Nokia recent
heeft doorgevoerd naar aanleiding van het eerder terug gelopen marktaandeel. En dan gaat het met
name om de toestellen van het lagere segment, de instap modellen, in dat segment is Nokia‟s positie
voorzal verzwakt. Door prijsverlagingen heeft men wel marktaandeel terug gewonnen, maar zijn de
omzetten betreft de mobiele telefoons ook gedaald. Er zijn aanwijzingen in de markt dat Nokia al haar
toestellen met een kwart goedkoper zal gaan aanbieden, maar volgens Nokia zullen verdere
prijsverlagingen vooral in het lagere segment van de mobiele telefoons plaats vinden, omdat bij het
hoge segment van mobiele telefoons die veel duurder zijn, de prijs een minder aankoopargument is
              16
dan bij het lagere segment.

4.4  Marktpositie en financiële situatie
Nokia kende in 2003 en 2004 een minder stabiele situatie dan we gewend waren van Nokia. Zoals
bekend was Nokia veruit de grootste speler op de markt van mobiele communicatie, met een stabiel
marktaandeel van 35%, dat soms schommelde tussen de 35% en 40% en dat is heel wat in een
markt die onderhevig is aan een grote mate van concurrentie. Nokia had voor ogen om haar
marktaandeel te vergroten naar minimum 40%. Alleen ging het tussen ergens in 2003 en halverwege
2004 juist de verkeerde kant op. Het marktaandeel van Nokia ging van 35% naar een kleine 29%, in
Europa verloor Nokia zelfs 10% van haar marktaandeel. Terwijl het marktaandeel van de twee
belangrijkste rivalen, Motorola en Samsung, steeg van respectievelijk 14,7% naar 16,4% en 10,8%
       17
naar 12,5%.

Nu is het de vraag hoe zo‟n sterk en gewaardeerd merk zo‟n terugval kende. Uit onderzoek bleek dat
het slinkende marktaandeel te wijten was aan het gebrek aan nieuwe modellen en het op tijd
introduceren van modellen, minder goede designs en een slechte relatie met operatoren. De Finse
fabrikant zou minder goed met operatoren opschieten omdat zij weigerachtig staan tegenover
aangepaste, co-branded toestellen die zowel de Nokia- als operatornaam dragen. Een aantal
maatregelen die hierop volgde waren de introductie van nieuwe toestellen en de nieuwe (eerder
genoemde) fashion lijn, interne kostenbesparingen en de verlaging van prijzen van de „instap‟

14
  http://www.zbc.nu/main.asp?chapterid=1367
15
  http://www.zdnet.be/mobile.cfm?id=36018
16
  http://www.zdnet.be/mobile.cfm?id=36018
17
  http://www.tiscali.nl/content/article/necon/556881.htm

Nokia BabyCam                  Merk-02                Pagina 10 van 27
toestellen. Uiteindelijk toonde Nokia in de loop van 2004 weer een stijgende lijn en in het laatste
kwartaal van 2004 bereikte het een marktaandeel van 34%. Maar daarbij moet ook gezegd worden
dat de forse daling van het marktaandeel ook gecamoufleerd wordt door het feit dat de markt voor
mobiele telefonie sterk aangroeit, doordat nieuwe markten worden aangeboord in Oost-Europa,
              18
Rusland en Zuid-Amerika.

De operationele winst of bedrijfsresultaat van het laatste kwartaal van 2004 daalde met 19% ten
opzichte van het laatste kwartaal in 2003, naar 1,36 miljard euro en de operationele marge daalde
van 19% in 2003 tot 15% in 2004. De nettowinst van het laatste kwartaal kwam uit op 1.019 miljoen
euro tegen 1.168 miljoen euro een jaar eerder. De totale omzet steeg met 3 procent, tot ruim 9 miljard
euro. Als je alleen gaat kijken naar het belangrijkste domein van Nokia, de telefoons, blijkt dat Nokia
een recordaantal van 66,1 miljoen stuks verkocht heeft, dat is 19% meer dan het jaar ervoor, maar de
omzet van alleen de telefoons daalde met 6%. Dus wel een stijging van het aantal verkochte
telefoons, maar tegelijkertijd daalde de omzet hiervan, dit is te verklaren door de scherpe prijsdaling
van mobiele telefoons. Kort door de bocht kun je zeggen dat Nokia marktaandeel terug veroverde
                                        19
door prijsverlagingen. De operating cash flow bedroeg in 2004 4,3 miljard euro.

4.5  Technologie en innovatie
In de jaren ‟80 ontwikkelde de technologie rondom mobiele telefonie zich in een rap tempo. Nokia
was in die tijd een organisatie die de ontwikkelingen in die hoek nauwkeurig volgde, maar dat kwam
ook door de algemene koers die men in Finland volgde, nadat het land in een economische crisis
belande, onder andere door het uit een vallen van de Sovjet Unie eind jaren „80. Er moest het één en
ander veranderen en met de nieuwe koers die Finland ging volgen werd de nadruk gelegd op
Research & Development en onderwijs. Dit had invloed op de Finse bedrijven, waaronder Nokia en
dat in combinatie met de opkomst van de mobiele telefonie markt maakte van Nokia de belangrijkste
en meest bepalende speler op de markt van de mobiele telefonie.

Al in de eerste onderzoeken in de technologie van de mobiele communicatie speelde Nokia een
baanbrekende rol. Hier volgen een aantal belangrijke punten op het gebied van technologie en
innovatie; in 1981 bouwde Nokia het eerste internationale cellulaire mobiele telefoonnetwerk, dit
systeem had in die tijd alleen nog betrekking op telefoons in auto‟s. In 1987 ontwierp men de eerste
NMT-handtelefoon, de Nokia Cityman. Nokia was ook verantwoordelijk voor het eerste echte GSM
gesprek in 1991 en het eerste GSM toestel, de Nokia 1011 uit 1992. In 1993 bracht Nokia als eerste
de SMS diensten op de markt. In de jaren die daarop volgde maakte Nokia als eerste operationele
toepassingen voor Wireless imaging (1998), WAP (1999), WCDMA (1999), GPRS (2000), SyncML
                20
(2000) en Wireless Lan (2001) . Een van de laatste en meest recente toepassing op het gebied van
technologie en innovatie was de eerste mobiele telefoon met een megapixel camera, die Nokia
onlangs als eerste op de markt bracht. Een andere technologie die vorig jaar is gepresenteerd door
Nokia in samenwerking met Philips en Sony is Near Field Communication (NFC). NFC is een nieuwe
technologie waarbij het gaat om een hard - en softwareplatform waarmee je over een zeer korte
afstand informatie kunt uitwisselen. Deze toepassing is nog niet op de markt gebracht, omdat deze
nog in verdere ontwikkeling is. In het laatste kwartaal presenteerde Nokia een nieuwe
technologie/toepassing   genaamd   Preminet.   Daarnaast   heeft  Nokia  onlangs  een
samenwerkingsverband gesloten met France Telecom en T-Mobile om samen te werken aan nieuwe
                21
technologieën en toepassingen.

Nokia maakte een jaar geleden bekend dat het nog meer gaat investeren in Research & Development
om in de positie te blijven om als eerste nieuwe technieken en toepassingen op de markt te kunnen
brengen. Nokia investeert nu al meer dan wie dan ook in zijn ontwikkelafdeling. Dit komt door de
innovatiecultuur die er heerst in Finland. Finland is hét model voor andere landen als het gaat om
zaken als technologie, innovatie en Research & Development. In 2004 bedroeg de uitgave aan
Research & Development 3,7 miljard euro, dat was een daling van 0,3% ten opzichte van 2003. De
uitgave aan R&D maakte 12,8% deel uit van de totale netto uitgaven in 2004, dat was ongeveer gelijk
18
  http://www.tiscali.nl/content/article/necon/556881.htm
19
  http://www.planet.nl/planet/show/id=118880/contentid=545176/sc=abacb7
 http://www.nokia.com/2004/Q4/index.html
20                e
  Superbrands in Nederland, 1 editie, Nokia-case, blz. 64-65
21
  http://www.nokia.com/results2004Q4e.pdf

Nokia BabyCam                 Merk-02                Pagina 11 van 27
aan 2003. Het bedrijfsonderdeel Enterprise Solutions had verreweg het grootste aandeel in die R&D
uitgaven, met maar liefst 35,9% van de totale netto uitgaven en het bedrijfsonderdeel Mobile Phones
had het kleinste aandeel met zo‟n 6,4% van de totale netto uitgaven. In de gehele organisatie Nokia
zijn 20 722 mensen werkzaam op het gebied van R&D in 12 landen, dat is ongeveer 37% van de
               22
totale werknemers van Nokia.

4.6  Management en organisatie
Een belangrijk onderdeel van het functioneren van een organisatie is het functioneren van de mensen
in de organisatie, dan heb je het over het management, manier van leiding geven, sfeer,
organisatiecultuur. Wil je hier een goed beeld van hebben dan zou je eigenlijk op de werkplaatsen
van Nokia komen, de sfeer proeven, met mensen (uit hoge en lage gedeeltes van de organisatie)
praten. Die mogelijkheid hebben we niet echt gehad, maar zoals bij veel grote succesvolle
multinationals heb je vaak een topman of vrouw die gezien worden als een sterke leider, denk aan Bill
Gates en Freddy Heineken. Aan uitspraken en manier van denken kun je toch ongeveer weten van
buiten af hoe het er aan toe gaat in een organisatie. De topman bij Nokia is Jorma Ollila (51), die al
sinds 1991 aan het roer staat bij Nokia, dus 14 jaar al. Ollila kwam bij Nokia terecht in een tijd dat het
niet zo best ging met Nokia, door zijn impulsen is Nokia uit dat dal gestapt.

Ollila is een type die leeft van de drang nieuwe dingen uit te proberen. Hij gelooft heilig dat mensen
steeds weer in andere richtingen moeten bewegen, al dan niet gestuurd, om bij de diepste gevoelens
van overlevingsdrang te komen. Vandaar uit verder te denken dwingt hij als het ware om zaken van
een andere kant te bekijken en met nieuwe ideeën te komen. Dus je kunt zeggen dat Ollila iemand is
die graag aanstuurt op de veelzijdigheid van mensen om zo creativiteit te ontplooien.

Volgens Ollila is het zo als mensen geen fouten maken het dat ze niet genoeg nieuwe ideeën
uitproberen. Hij ziet fouten en rampen als educatie, waaruit nieuwe dingen ontstaan en nieuwe wegen
worden ontdekt. Het blijkt ook dat hij nauwelijks mensen ontslaat. Tekenend voor zijn visie op
management is juli 1998, toen hij de vier hoogste managers van Nokia verplichtte van baan te
verwisselen. Dit allemaal onder het motto „removing people from their comfort areas‟ volgens Ollila.
Werknemers moeten veelzijdig zijn volgens hem, variatie is daarnaast bevorderlijk voor het
werkplezier en creativiteit. Het lange aanblijven van Ollila en zijn weigering mensen te ontslaan in het
verleden vormt een gevoel van kracht en zekerheid voor zijn medewerkers.

Volgens Ollila komen de beste nieuwe projecten en innovaties voort uit het onbekommerd uitwerken
van ideeën, reden dat hij al zijn medewerkers vrij laat nieuwe dingen uit te proberen, zonder dat zij
hoeven te vrezen voor hun banen als de resultaten tegen mochten vallen. Collegialiteit staat hoog
aangeschreven bij de topman, iets wat volgens hem komt door zijn Finse achtergrond. Dat hij die
Finse achtergrond waardeert blijkt wel uit het feit dat alle topfuncties bij Nokia bezet worden door
Finnen, en ook nu nog is meer dan de helft van de Nokia medewerkers Fins, afgezet tegen slechts 3
                                  23
procent van de omzet die Nokia in Finland haalt een enorm aantal.

Verder is Nokia een platte, strakke organisatie, waarbij mensen zoals gezegd aangemoedigd worden
nieuwe dingen uit te proberen, zonder het risico te lopen ontslagen te worden als dingen mislukken.
Daarbij wordt ondernemerschap binnen het bedrijf aangemoedigd. De organisatie Nokia is te
verdelen in vier business units; Mobile Phones, Multimedia, Enterprise Solutions en Networks.
Daarnaast heeft Nokia twee stafdivisies, zij beschrijven het als horizontale groepen, die de vier
business units ondersteunen. Deze twee zijn de Customor and Market Operations en Technology
platforms. Alle 6 onderdelen hebben een algemene manager aan het hoofd. Deze algemene
managers maken samen met een aantal andere managers deel uit van het Group Executive Board
met als voorzitter CEO Ollila. Hierboven staat het raad van bestuur, dat uit acht mensen bestaat en
                   24
waaronder Ollila weer als voorzitter.
22
  http://www.nokia.com/results2004Q4e.pdf
23
  http://www.wirelessworld.nl/default.asp_read_article=31.htm
24
  http://www.nokia.com/nokia/0,8764,33080,00.html

Nokia BabyCam                  Merk-02                Pagina 12 van 27
5 SWOT
De SWOT-analyse is een belangrijk middel om tot een goed onderbouwde beslissing te komen, of er
een nieuw product ontwikkeld moet gaan worden of niet.

Als we gaan kijken naar Nokia als bedrijf, komt er duidelijk in naar voren dat ze de slogan
“Connecting People” in het gehele bedrijfsprincipe hebben verwerkt. Zowel in hun product- als
personeelsstrategie is deze manier van denken verwerkt.

Nokia staat bekend om zijn mobiele telefonie en de daarbij behorende ontwikkelingen voor de
consumentenmarkt. Anderzijds is Nokia ook druk bezig om de zakelijke en overheidsmarkt te
betreden. Denk aan communicatiesystemen voor politie, defensie en de gezondheidszorg. Andere
domeinen waar Nokia actief is, zijn op het gebied van digitale tv, portable spelconsoles en
entertainment.

Door een combinatie van creatieve fashion bewust design, gebruiksvriendelijkheid en sterke kwaliteit
is de Nokia telefoon door de jaren heen uitgegroeid tot bijna een soort van mode product met
degelijkheid en kwaliteit, vooral onder de jongere mensen.

Om de GSM-markt is Nokia tot nu toe nog de grootste speler, echter de laatste jaren zijn Motorola en
Samsung aan een snelle inhaalslag bezig. Echter Nokia staat op dit moment nog steeds bovenaan
als sterkste merk in de business en het de cijfers van het laatste halfjaar tonen aan, dat Nokia weer
aan het opklimmen door onder andere de introductie van nieuwe toestellen, een introductie van een
nieuwe fashionlijn, interne kostenbesparingen en de verlaging van de prijzen van de instapmodellen.
Het merk Nokia staat hierdoor weer goed op de kaart in de GSM-markt.

In verband met het onderwerp BabyCam zijn we op een aantal belangrijke spelers in de huidige markt
gestuit. De producenten die het meeste kunnen concurreren met ons product zijn Philips, Swann en
Trust. Zij hebben allen een systeem ontwikkeld om de kinderen in de kinderkamer in de gaten te
kunnen houden. Echter de combinatie van een camera met de al bestaande telefoons is nog niet
ontwikkeld. De markt die er op dit moment is is nog vrij klein en zit nog in een ontwikkelingsfase. De
afnemers zorgen voor een pull-strategie doordat ze vragen naar het product. Er zijn op dit moment
nog maar weinig substituten voor dit product, dus de enkele aanbieders die er zijn, profiteren nu nog
van het kleine aanbod.

Ons product zal verkocht gaan worden als extra bijproduct in de gerenommeerde baby-speciaalzaken
en de huidige verkooppunten van mobiele telefonie. Verder is het product niet afhankelijk van
godsdienst, sekse en andere differentiatiepunten in de samenleving. Het product is voor een ieder
bruikbaar mits men in het bezit is van een Nokia telefoon. Door de huidige ontwikkelingen op
technologisch gebied is het tegenwoordig mogelijk om beelden te versturen en dus ook te ontvangen,
waardoor de mobiele telefoon uitstekend geschikt is voor deze manier van communiceren of
observeren.
Nokia BabyCam                 Merk-02               Pagina 13 van 27
6 Marketingstrategie
6.1   Lange termijn doelen van de onderneming
Nokia heeft zich voor de komende jaren ten doel gesteld om zich op drie onderdelen te gaan
     25
richten.
   1. Expand Mobile Voice
   2. Drive consumer mobile Multimedia
   3. Bring extended Mobility to enterprise
Binnen het tweede doel valt de ontwikkeling van de Nokia BabyCam. Nokia heeft de intentie om
nieuwe product en service-niches te betreden. In het bijzonder verwacht Nokia dat te kunnen
uitbouwen doordat de technologien uit verschillende industrien zullen samenkomen, zeker met
betrekking tot de consumentenmarkt. Nokia‟s strategie is om te onderzoeken, identificeren en winst te
maken uit die gebieden op deze snel groeiende markten door in de te spelen op behoeften van deze
doelgroep. Nokia gaat dit doen door innovatieve producten en diensten aan te gaan bieden. In eerste
instantie focust Nokia zich op imaging (beeldverwerking) en games. Daarnaast wil Nokia zich ook
duidelijk gaan profileren als fabrikant van consumentenmultimedia, op de al reeds bestaande
              26
consumenten-voice-markt.

6.2   Positionering van de Brand-Extension
Bij de ontwikkeling van de Nokia BabyCam zal Nokia gebruik maken de zogenaamde
“Nichepositionering” (Franzen, van den Berg). Deze positionering heeft een aantal karakteristieken,
dat kenmerkend is voor het product.
    kleine groep consumenten met een zeer specifieke behoefte
    de groep is van voldoende omvang en koopkracht
    groeipotentie
    niet aantrekkelijk voor de grote aanbieders in eerste instantie
    hogere toetredingsbarrieres, waardoor een merk minder kwetsbaar is.
Een succesvolle niche-operatie verlangt van Nokia speciale bronnen en capaciteiten. De niche vereist
meestal een zeer speciale en persoonlijke benadering, waarin het gebruik van de al bestaande
databases meer voor de hand liggen dan het gebruik van massamedia.
Daarnaast zal voor de Nokia BabyCam ook gebruik gemaakt gaan worden van een tweezijdige
positionering (Floor, Van Raaij), hierbij worden de productvoordelen zowel met
producteigenschappen als met waarden van de consument verbonden. Deze positionering is zowel
informationeel en transformationeel tegelijk.

6.2.1 Positioneringsstatement van de Nokia BabyCam
Voor jonge ouders die zich de afgelopen jaren hebben laten onderdompelen in de vernieuwde
multimediawereld heeft het finse bedrijf Nokia, de Nokia BabyCam ontwikkelt. Nokia is het merk dat
marktleider is op het gebied van mobiele communicatie en toepassingen. Nokia is bovendien door zijn
jarenlange ervaring in het opdoen van kennis en expertise op dit het gebied van mobile solutions, de
toepassing van een duidelijke strategische richting en gebruik van een uitdagend design, te verkiezen
boven merken als Motorola, Sony-Ericsson, Siemens en Samsung.
De reden om de Nokia BabyCam aan te schaffen is ten eerste het gemak waarmee het product
gebruikt kan worden. Als vervanging van de „oude‟ babyfoon, komt de Nokia BabyCam als eerste op
de markt met de functie om doormiddel van de al reeds bestaande multimediatelefoons, uw kind dat
op zijn/haar slaapkamer rustig ligt te slapen, in de gaten te kunnen houden of te kunnen zien wat er
aan de hand is. De simpele bediening van de camera en de automatische herkenning van een Nokia
telefoon met video-functies maakt van dit product een aangenaam product voor jonge ouders.
Het merk Nokia staat garant voor een goede kwaliteit en een zeer intensief ontwikkelproces waarbij
zoveel mogelijk oplossingen uitgewerkt zijn. De mens staat centraal en in dit geval de jonge mens die
net zijn eerste stappen op deze dynamische nieuwe wereld heeft gezet. Nokia straalt onbezorgdheid,
zekerheid en stabiliteit uit en staat midden in het leven. Door gebruik te maken van de Nokia
BabyCam kan de slogan van Nokia, “Connecting People” heel letterlijk worden opgevat.
25
   Strategy of the Nokiacompany, http://www.nokia.com/nokia/0,0,61053,0.html
26
   Zie bijlage voor een samenvatting van de Nokia-site

Nokia BabyCam                 Merk-02               Pagina 14 van 27
6.3   Marketinginstrumenten op de lange termijn
Het inzetten van marketingcommunicatie instrumenten op de lange termijn is vooral bedoeld bij de
Nokia BabyCam om een bepaald vertrouwen bij de klant op te bouwen en te onderhouden. In eerste
instantie zal gebruik gemaakt gaan worden van de gegevens die men al heeft vanuit de verkoop van
de Nokia telefoons en de lidmaatschappen van de Nokia Club dit gebeurd door middel van Direct
Marketing.

Daarnaast zal er gebruik gemaakt gaan worden van informatieverspreiding via de resellers. Dat wil
zeggen dat er in de GSM-outlets en de Baby-speciaalzaken extra aandacht wordt gegeven aan het
product dat Nokia wil gaan promoten. Aan de hand van demonstraties kan men in de outlets de
werking van het apparaat aantonen en het gebruiksgemak bewijzen.

Op de lange termijn is het van belang om een vertrouwensband met de klanten op te bouwen. De
trend ligt op dit moment op de Experience Marketing. Het is dus niet ondenkbaar dat Nokia ook met
betrekking tot de Nokia BabyCam zich wellicht op evenementen gaan profileren. De Nationale
Babybeurs en de Huishoudbeurs zijn enkele mogelijkheden die zonder veel moeite bezocht kunnen
gaan worden. De ontwikkeling van een Nokia eigen experience gericht op de doelgroep is in eerste
instantie misschien niet de beste manier om de klanten te bereiken, juist omdat de doelgroep te
beperkt is en de doelgroep vaak al genoeg zorgen aan hun hoofd heeft. Aan de andere kant liggen
juist hier misschien wel weer de kansen om bepaalde synergiën met andere bedrijven aan te gaan
om als groep wat meer draagvlak voor een event te verkrijgen.

Als reactie op Naomi Kleins, No Logo, schrijft Roland van Kralingen in zijn boek, Brandworld,
rethinking branding, dat naast de Experience Economy waar Naomi Klein over spreekt, ook de Care
Economy enorm zal gaan opbloeien als reactie hierop. Care Economy betekent in deze context de
dienstverlening door merken die er volledig op gericht is om mensen te beschermen tegen risico‟s en
de complexiteit weg te nemen, mensen aandacht geeft en een bepaalde verzorging geeft. Met deze
toekomstige ontwikkeling in het achterhoofd zullen er nieuwe concepten ontwikkeld moeten gaan
                                    27
worden waarbinnen de Nokia BabyCam volledig opgenomen kan worden.
27
   BrandWorld, blz. 28, Roland van Kralingen

Nokia BabyCam                  Merk-02             Pagina 15 van 27
7 Marketingdoelgroep
We hebben te maken met een product dat bedoeld is om een baby te kunnen monitoren, hebben we
in ieder geval te maken met een doelgroep die van plan is om het gezin uit te bereiden of al een baby
heeft. De marketingdoelgroep zijn dan dus gezinnen met een kind van 0 jaar en stelletjes die graag
een kind (of tweede kind) willen.

Nederland telt ongeveer 120.000 gezinnen met een kind van 0 jaar. De exacte aantallen van stelletjes
die graag een kind willen zijn niet na te gaan, dus gaan wij er gemakshalve vanuit dat onze doelgroep
bestaat uit 120.000 huishoudens.

Het jonge gezin van tegenwoordig heeft de volgende kenmerken:
 Vrouw heeft ook carrière ambitie. Dit komt voort uit het feit dat steeds meer vrouwen een
  opleiding gaan volgen.
 Je ziet steeds vaker dat de zorgtaken m.b.t. het kind verdeeld worden.
 Mensen krijgen op steeds latere leeftijd kinderen, waardoor zij een bepaalde levensstandaard
  hebben.
 Jonge ouders zijn sterk familiegericht.
                                                  28
Ze hebben een grote informatiebehoefte, omdat zeker bij het eerste kind er veel onzekerheid heerst.
28
   http://www.sanoma-uitgevers.nl/media/pdf/Verzamelschrift/jongegezinnen.pdf

Nokia BabyCam                 Merk-02                Pagina 16 van 27
8 Marketingdoelstellingen

   Jaar 1:
Er zijn op dit moment ongeveer 120.000 gezinnen in Nederland met een kind van 0 jaar, een
      29
baby dus.

     Jaar 1:                    Specificatie:   Totaal:
     Afzet (% doelgroep dat product afneemt)    2% van 120.000   ± 2.400 stuks

     Prijs per product               € 200,00      € 200,00

     Omzet                     € 200,00 x 2.400  € 480.000,00
     Kosten bij genoemde afzet           € 150,00 x 2.400  € 360.000,00

     Brutomarge                            € 120.000,00
     Communicatiebudget                        € 200.000,00

     Verlies                             € 80.000,00   Jaar 2:
De exacte toename van het aantal huishoudens hebben we niet kunnen vinden, maar dit relateren wij
aan de toename van de bevolking. Naar verwachting zal Nederland in 2010 ongeveer 16.462.450
        30
inwoners tellen . Per jaar zal de bevolking dus met ongeveer 34.000 personen toenemen, dit is
0,2%. Ervan uitgaande dat onze doelgroep ook met dit percentage toe zal nemen komen wij op
144.000 huishoudens met een kind van 0 jaar.


   Jaar 2:                       Specificatie:   Totaal:
   Afzet (% doelgroep dat product afneemt)       2,5%     van
                             144.000      ± 3.600 stuks
   Prijs per product                  € 200,00     € 200,00

   Omzet                        € 200,00 x 3.600  € 720.000,00
   Kosten bij genoemde afzet              € 150,00 x 3.600  € 540.000,00

   Brutomarge                               € 180.000,00
   Communicatiebudget                           € 150.000,00

   Winst                                 €  30.000,00
29
 http://www.sanoma-uitgevers.nl/media/pdf/Verzamelschrift/jongegezinnen.pdf
30
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?HDR=G2&LA=nl&DM=SLNL&PA=03766ned&D1=a&D2=
&D3=6,16,26,36,l&STB=G1,T

Nokia BabyCam                Merk-02               Pagina 17 van 27
Jaar 3:
Toename doelgroep wederom 0,2% (uitleg zie jaar 2). In jaar drie zal onze doelgroep ongeveer
172.800 huishoudens bedragen met een kind van 0 jaar.


     Jaar 3:                   Specificatie:    Totaal:
     Afzet (% doelgroep dat product afneemt)   3% van 172.800    ± 5.184 stuks
     Prijs per product              € 200,00       € 200,00

     Omzet                    € 200,00 x 5.184   € 1.036.800,00
     Kosten bij genoemde afzet          € 150,00 x 5.184   € 777.600,00

     Brutomarge                            €  259.200,00
     Communicatiebudget                        €  150.000,00

     Winst                              €  109.200,00


Uitleg algemeen:

                                         31
   De prijzen van babyfoons met camera variëren van € 150,00 tot € 300,00 . Omdat wij nieuw
   zijn in deze branche, maar toch een uniek product hebben, namelijk de beelden bekijken via je
   mobiele telefoon zijn wij op € 200,00 gaan zitten met de prijs van ons product.
   Voor de kostprijs van het product zijn wij uitgegaan van een aantal dingen:
       o De algemene kosten. Dit zijn de kosten die wij zelf moeten maken voor de productie
         van het product, zoals loonkosten, transportkosten e.d.
       o Een percentage voor de grossier. Wij zijn hierbij uitgegaan van een percentage van
         25% omdat de omloopsnelheid van het product relatief laag is en het dus redelijk lang
         bij de grossier ligt opgeslagen.
       o Een percentage voor de detaillist. Wij zijn hiervan uitgegaan van een percentage van
         15% omdat de omloopsnelheid in de winkel wel wat hoger ligt dan bij de grossier.
       o Winst 25%. We hebben hiervoor gekozen om de kosten voor marketingcommunicatie
         e.d. te dekken.

Uitleg jaar 1:
   We hebben gekozen voor 2% van de doelgroep, omdat de meeste mensen wel al bekend zijn
   met het merk Nokia, alleen nog niet met het product. Op dit moment bestaat de doelgroep uit
   120.000 huishoudens met een kind van 0 jaar.
   Het eerste jaar willen wij toch redelijk wat aan marketingcommunicatie doen om het product
   onder de aandacht te krijgen bij de consument. Vandaar dat wij gekozen hebben voor €
   200.000,00 aan marketingcommunicatiekosten.
   Doordat het product in het begin nog onder de aandacht gebracht moet worden draaien wij het
   eerste jaar een verlies van € 80.000,00.

Uitleg jaar 2:
   De doelgroep stijgt met 0,2% van 120.000 naar 144.000 huishoudens met een kind van 0 jaar.
   Doordat het product een jaar lang gepromoot is verwachten wij een stijging van de verkoop van
   2% naar 2,5% van 2.400 naar 3.600 stuks.
   Doordat het product al wat meer bekend is bij de consument brengen wij het budget met €
   50.000,00 naar beneden, van € 200.000,00 naar € 150.000,00.
   Winst. In jaar twee zullen wij dan een winst van € 30.000,00 realiseren. Dat is op dit moment
   vrij weinig maar het product is dan nog maar 2 jaar op de markt en zit nog in haar groeifase.
31
   http://www.bestekeus.nl/shop/default.php/cPath/88_233_90

Nokia BabyCam                 Merk-02               Pagina 18 van 27
Uitleg jaar 3:
   De doelgroep stijgt wederom 0,2% van 144.000 naar 172.800 huishoudens met een kind van 0
   jaar. Het product komt steeds meer onder de aandacht bij de consument waardoor de verkoop
   stijgt van 2,5% naar 3%. Dus van 3.600 naar 5.184 stuks.
   Het product is nu al redelijk bekend onder de doelgroep, maar omdat we nog in de groeifase
   zitten stabiliseren wij het marketingcommunicatiebudget voorlopig op € 150.000,00. Het is erg
   belangrijk dat het product onder de aandacht van de doelgroep blijft en dat het niet nu weg
   begint te ebben.
   Winst. In het derde jaar begint het product echt zijn vruchten af te werpen en stijgt de winst van
   € 30.000,00 in het tweede jaar naar € 109.200,00 in het derde jaar.
Nokia BabyCam                  Merk-02                Pagina 19 van 27
9 Marketinginstrumenten: eerste jaar
9.1  Prijs
Kostprijs product
Algemene kosten              € 61,50
Percentage grossier (25%)         € 37,50
Percentage detaillist (15%)        € 22,50

Percentage winst (25%)          € 50,00

Verkoopprijs excl. BTW          € 171,50

BTW 19%                  € 28,50

Verkoopprijs inclusief BTW        € 200,00

Specificatie prijsberekening:
Algemene kosten:
Denk hierbij aan ontwikkelingskosten, transportkosten, loonkosten e.d.
Percentage grossier:
We hebben hier gekozen voor een percentage van 25% omdat de omloopsnelheid van ons product
niet erg hoog ligt, waardoor het hier langere tijd opgeslagen ligt.
Percentage detaillist:
Naar verwachting zal het bij de detaillist wel wat sneller gaan als bij de grossier, maar het feit blijft dat
het een product is met een lage omloopsnelheid.
Percentage winst:
Wij hebben gekozen voor een percentage van 25%.
BTW percentage:
Aangezien het om een luxe consumptiegoed gaat bedraagt het BTW percentage 19%.
Verkoopprijs:
We hebben onderzoek gedaan naar de gemiddelde prijs van een baby cam met camera. Deze prijzen
zijn variërend van €100,00 tot € 250,00. Omdat ons product een extra functie bevat, namelijk het in de
gaten houden van je baby middels je telefoon dachten wij aan ongeveer € 200,00.

9.2  Product
De Nokia BabyCam is een nieuw product in de al reeds bestaande range van consumer products van
Nokia. Nokia, het van origine Finse bedrijf, staat vooral bekend om zijn mobiele oplossing om tot
informatieoverdracht en communicatie te komen. Na de introductie van onder andere Infrarood,
Bluetooth, Wap, Wifi, MP3 en cameratechnologie op de GSMapparaten van Nokia, is het tijd voor een
nieuwe stap voor het bedrijf. Met het oog op de gebruikers van deze apparaten, vooral de jeugd,
zullen zij in de toekomst te maken krijgen met een aantal nieuwe mijlpalen in hun leven.

De eerste generaties gebruikers van de GSM, de “innovators” en de “early adopters”, waarin zich
vooral de jeugd bevind, zal binnen niet afzienbare tijd een nieuwe fase in hun leven ingaan. Het is
voor Nokia dan ook niet verkeerd om zich ook in deze fase te laten zien. Als de jeugd begint aan hun
werkcarriére zal niet lang daarna ook het samenwonen, trouwen en kinderen krijgen niet lang op zich
laten wachten. Als ze dan tot de conclusie komen dat ze zich toch weer tot de oude middelen moeten
richten, mist Nokia waarschijnlijk een grote kans.

Nokia richt zich vooral op communicatie en “Connecting People”. In de fase waar de kinderen om de
hoek komen kijken bij deze jong volwassenen, lopen vele mensen tegen een aantal problemen aan.
Een van die problemen zal zijn, dat men door de zichzelf aangewende vrijheid, dat een jong kind,
baby, soms in het gedrang dreigt te komen. Om hierop in te springen probeert Nokia met de
BabyCam de ouderwetse Babyfoon, weer nieuw leven in te blazen.
Nokia BabyCam                   Merk-02                 Pagina 20 van 27
Nokia BabyCam
De Nokia BabyCam maakt gebruikt van een draadloos camerasysteem dat via de GSM uitgelezen
kan worden. In een straal van ruim 500 meter en door middel een persoonlijke codering is het
mogelijk om de kinderkamer op afstand in de gaten te houden. De al bestaande functies van video-
afspeelmogelijkheden op de GSM kunnen hiervoor gebruikt worden. Daarnaast maken de snelle
ontwikkelingen op technologisch gebied het mogelijk om grote hoeveelheden data over te sturen via
de mobiele netwerken. Waardoor een helder en duidelijk beeld van de kinderkamer gegeven kan
worden. De jonge ouders kunnen daardoor zonder extra veel aankopen gebruiken blijven maken van
hun reeds bestaande GSM‟s en toch hun boreling in de gaten houden.

De BabyCam is een kleine camera die men gemakkelijk op de kinderkamer kwijt kan. Hij zal
verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren en vormgevingen. Het designteam van Nokia heeft zich
duidelijk laten inspireren door de al bestaande range producten, maar heeft toch wel in het
achterhoofd gehouden dat het product moet passen in de kinderkamer. De herkenbare vrolijke Nokia
kleuren zullen samen met dier- en fantasiefiguren zorgen voor een moeiteloze opname in de kamer.

9.3   Promotie

9.3.1 Communicatiedoelstellingen
Kennis:
Op het gebied van kennis willen we binnen een jaar bereiken dat 40% van onze doelgroep van de
Nokia Babycam afweet en dat men weet waar die te verkrijgen is.
Houding:
Binnen een jaar willen we bereiken dat 20% van de doelgroep vindt dat de Nokia Babycam een
handig product is met een toegevoegde waarde op het gebied van veiligheid en zekerheid,
betreffende de baby.
Gedrag:
Binnen een jaar willen we bereiken dat 2% van de doelgroep de Nokia Babycam ook daadwerkelijk
aanschaft.

9.3.2   Communicatiebudget

Displays groot
- Prenatal              € 28.800,-
- Babyspeciaalzaken          € 28.800,-

Flyers
- Babyspeciaalzaken          € 5.000,-
- Huisartspraktijken         € 3.000,-
- Ziekenhuizen            € 2.000,-
- GSM-outlets             € 10.000,-

Internet
- Website               € 10.000,-
- Banners               € 7.500,-

Reclame tijdschriften
- Maandblad Kinderen         € 41.400,-
- Ouders van NU            € 41.400,-

Displays Klein
- Prenatal              € 3.200,-
- Babyspeciaalzaken          € 3.200,-
- Ziekenhuizen            € 2.000,-
- Gsm Outlets             € 12.000,-
- Club Nokia Servicepoints      € 1.800,-

Totaal                € 200.200,-


Nokia BabyCam                Merk-02               Pagina 21 van 27
Uitleg communicatiebudget:
Displays groot zijn € 360,- per stuk er zijn 80 Prenatal winkels en we willen in 80 andere
babyspeciaalzaken displays neerzetten.
In totaal hebben we gekozen om 1 miljoen Flyers te laten drukken en deze te verspreiden onder
babyspeciaalzaken, huisartspraktijken ziekenhuizen en gsm-outlets.. De kosten bedragen € 2.000,-
per 100.000 exemplaren.
Onze totaal kosten voor internet zijn € 17.500,-. Hierin zijn opgenomen de ontwikkeling van de
website en de banners die linken naar deze site.
We willen gaan adverteren in een tweetal tijdschriften dat zijn het maandblad Kinderen en Ouders van
Nu. De kosten voor een ½ pagina bedraagt € 6.900,-. We willen gedurende een jaar iedere maand
adverteren in beide tijdschriften.
Een kleine Display kost € 40,- Het totaal aantal te plaatsen displays bedraagt 555 te verdelen over
Prenatal (80), babyspeciaalzaken (80), Ziekenhuizen (50), Gsm-outlets (300) en Club Nokia
Servicepoints (45).

9.4    Plaats
Wij zullen de producten aan gaan bieden op de volgende plaatsen:
De fotograaf. Hier moet je wezen voor alle informatie omtrent foto en videocamera´s. De fotograaf
kan de vele voordelen van een baby spy cam aan de consument uitleggen.
De baby dump. Voor alles met betrekking tot je baby moet je hier zijn. Omdat een babycam toch wel
bij de standaarduitrusting van een jong gezin hoort willen wij deze hier aanbieden. Het voordeel van
deze zaak is ook dat we direct onze doelgroep aanspreken met het product.
Het internet. Het internet is tegenwoordig voor iedereen toegankelijk. Het is een makkelijke methode
om dit apparaat te bestellen, want je hoeft er de deur niet voor uit. Op het internet zal een duidelijke
                            32
uitleg gegeven worden over de werking van het product.
32
   Zie punt 3.5 distributieanalyse

Nokia BabyCam                  Merk-02                Pagina 22 van 27
10 Evaluatie/Controle
Voorafgaand aan de evaluatie moet een contingentieplan op worden gesteld, deze zet de mogelijke
oplossingen voor onvoorziene problemen uiteen. Dit is een soort van crisisplan.

Na de invoering van de BabyCam moet er per kwartaal regelmatig en kritisch worden gekeken naar
de oorspronkelijke verwachtingen. Heeft de BabyCam gezorgd voor meer omzet? Heeft de BabyCam
het gewenste imago met zich meegebracht? Is het idee van mensen tegenover Nokia verandert na
invoering van de BabyCam?

Ook moet er gekeken worden of de juiste marketinginstrumenten zijn ingezet. Zo niet, eventueel
aanpassen. Het voordeel bij Nokia is dat er al uitgebreid marktonderzoeken zijn gedaan naar
gebruikers, wensen e.d. maar ook de mening van mensen, hoe mensen tegen Nokia aankijken moet
regelmatig worden getoetst. Vooral na de invoering van een nieuw product. Wij denken dat het nuttig
is om de gegevens die er al liggen te gebruiken over imago e.d en deze te gebruiken bij evaluatie en
controle over de invloed van het nieuwe product.
Nokia BabyCam                 Merk-02               Pagina 23 van 27
11 Literatuurlijst
Boeken:
BrandWorld, Rethinking Branding, Roland van Kralingen
Grondslagen van de Marketing, Verhage H 3, H 14, H 16
Marketing Communicatie Strategie, Floor en Van Raaij
No Logo, Naomi Klein
Strategisch Management van Merken, Franzen en Van Den Berg
              e
Superbrands in Nederland, 1 editie, Nokia-Case

Internetsite:
http://www.babyfoonshop.nl
http://www.cbs.nl
http://www.cpsbv.nl
http://www.jaarverslag.info
http://www.leidschdagblad.nl
http://www.nokia.com
http://www.pcmweb.nl
http://www.philips.nl
http://www.planet.nl
http://www.sanoma-uitgevers.nl
http://www.swann.nl
http://www.tiscali.nl
http://www.trust.nl
http://www.wirelessworld.nl
http://www.zbc.nu
http://www.zdnet.be
Nokia BabyCam               Merk-02      Pagina 24 van 27
12 Bijlagen
12.1 Bijlage 1
Slim Wonen
www.cpsbv.nl

Video-deurtelefonie
    het moderne spionnetje

Vroeger had vrijwel elke bovenwoning er een. We hebben het over het 'spionnetje', een spiegel aan
een beugel met zicht op de voordeur beneden. Die voordeur kon op afstand worden geopend.
Weliswaar gebeurde dat met een lang touw dat door het trappenhuis liep, maar het werkte wel. Of
misschien ook niet, want inmiddels zijn de spionnetjes en de touwen verdwenen. Was het eerst de
intercom met elektrische deuropener die hun plaats innam, nu is het de video-deurtelefoon. Een
comfortabele en veilige oplossing voor de bewoner van nu. Slim Wonen bekeek enkele modellen.

m.m.v. Henk van Hulst

Copyright 2003 Slim Wonen

Met een deur-videotelefoon kan de bewoner op het scherm zien wie er bij de voordeur staat en met
de bezoeker converseren, met als voordeel dat deze beter kan worden geïdentificeerd. Vooral
ouderen en gehandicapten geeft het een gevoel van veiligheid als zij weten wie er voor de deur staat
of wie toegang wil hebben tot hun woning of de centrale toegangsdeur van een woningencomplex.

Videofront en monitor
De video-deurtelefoon bestaat uit een buitenpost (videofront) en een binnenpost (monitor). De
buitenpost wordt bij de voordeur of de centrale entree gemonteerd en geïntegreerd met de
beldrukker(s). Afhankelijk van de omgeving is in bepaalde wijken een vandaalbestendige behuizing
noodzakelijk. Is er 's nachts te weinig licht, dan kan dit worden aangevuld door middel van infrarood
LED-verlichting rondom de lens van de camera. In het geval van kleurencamera's voldoet IR-licht niet
en moeten witlicht LED's worden toegepast. Een alternatief is om een bewegingssensor bij de
entreedeur aan te brengen die automatisch het licht in de hal of het portaal inschakelt.
Bij montage en afstelling van de buitenpost zijn de hoogte en hoek van de camera belangrijke
factoren; vaak is er een conflict met rolstoelgebruikers en kinderen die niet volledig in beeld komen.
Een horizontale c.q. verticale afstelling (pan en tilt) van de camera is dan gewenst.

Bediening in de woning
Het systeem bij de entree wordt verbonden met de binnenpost in de woning, die is uitgevoerd als
wand- of tafelmodel. De binnenpost bestaat uit een beeldscherm (zwart/wit of kleur), telefoonhoorn en
drukknop om de deur te openen. De verbinding tussen binnen- en buitenpost wordt verzorgd door
een twee- of meeraderige kabel, waarover gelijktijdig de signalen voor beeld, spraak, deur-openen en
eventuele andere commando's worden verzonden. In bestaande situaties is het een voordeel als de
video-deurtelefoon gebruik kan maken van de bestaande belbedrading. In grote complexen verdient
een bussysteem de voorkeur, waar meerdere units (deurpost/huispost) aan gekoppeld kunnen
worden. Het kenmerkende van de 'bus' is dat elke unit op dezelfde manier met de kabel wordt
verbonden, dus allemaal parallel. Overigens is de kabel (lengte, koperdiameter, afscherming) bij de
meeste systemen bepalend voor de kwaliteit van het beeld.

Plaatsing
De voorkeur gaat ernaar uit om de bediening in de woonkamer te plaatsen. Vooral senioren en
mensen die slecht ter been zijn kunnen een oproep dan op tijd beantwoorden. Is de bewoner een
groot deel van de dag aan bed gekluisterd, dan is een verplaatsbare binnenpost te overwegen. In een
wooncomplex kan overwogen worden om behalve de centrale entreedeur ook de eigen huisdeur op
afstand te kunnen openen. Een dergelijke functie sluit perfect aan op de thuiszorg. Sommige video-
deurtelefoons zijn ook te koppelen met de huistelefoon: vanaf elk telefoontoestel in huis kan dan


Nokia BabyCam                 Merk-02               Pagina 25 van 27
spraakcontact worden gemaakt met de bezoeker aan de deur en kan de toegangsdeur worden
geopend.

Bezoeker op televisie
Aanvullend kan het beeld van de bezoeker op de televisie van de gebruiker worden gepresenteerd.
De video-deurtelefoon wordt aangesloten op de SCART-aansluiting van de TV en schakelt de
televisie automatisch naar op het audio- en beeldsignaal van de video-deurtelefoon. In sommige
gevallen is het zelfs mogelijk om het beeld van de entreedeur via Picture-in-Picture in het
televisiebeeld te plaatsen. Voorzieningen als deze genieten de voorkeur van senioren, aangezien zij
vaak moeite hebben met het kleine beeldscherm van circa 10 cm. (of 4 inch) diameter van de
binnenpost. Een bijkomend probleem is evenwel, dat ouderen dikwijls een (oud) televisietoestel
zonder SCART-aansluiting hebben.

Registratie
Niet alleen in de appartementcomplexen maar ook bij particulieren thuis of in zakelijke omgevingen
(praktijk aan huis) wordt steeds meer gebruik gemaakt van camerabeveiliging. De meeste video-
deurtelefoons kunnen aangevuld worden met een of meer extra camera's die een beeld geven van
wie er achter de bezoeker staat, van de auto in de straat, de tuin of de buitenkant van de woning.
Binnenshuis kan menige video-huistelefoon worden uitgebreid met een camera in de babykamer
(babycam) om de baby op afstand te kunnen monitoren. Ook kunt u denken aan meerdere
buitenposten, bijvoorbeeld bij de achteringang en de garage. Een aantrekkelijke optie van een aantal
toestellen is dat de telefoon de beelden kan registreren van de laatste bezoekers, zodat de bewoner
na thuiskomst kan bekijken wie er zo al aan de deur is geweest.

Italië en Spanje
Op de meeste recente beurzen Elektrotechniek, Huis en Appartement, Integrale Veiligheid en de 50+
beurs waren alle nieuwe ontwikkelingen te zien op het gebied van video-deurtelefonie. Onze redactie
bekeek voor u de diverse modellen. Opvallend was dat de meeste apparatuur uit Italië en Spanje
afkomstig was: in die landen is het aantal boven- en achterwoningen veel malen groter dan in
Nederland, waardoor de video-intercom daar al veel langer gemeengoed is. Uit oogpunt van
veiligheid rukt de video-deurtelefoon nu ook in Nederland steeds meer op, hoewel veel installateurs
nog behoudend zijn: zij houden vast aan wat ze kennen, namelijk de gewone spraak-deurtelefoon. En
dat is niet terecht, want qua installatiewerk vergt de video-huistelefoon nauwelijks meer werk.
De redactie zag op de genoemde beurzen een aantal zogenaamde 1:1 video-deurtelefoon 'kits':
complete pakketten voor eengezinswoningen. Van alle modellen zijn diverse kenmerken opgetekend,
zoals de uitbreidingsmogelijkheden naar meerdere monitors en videofronten, het type bedrading, de
instelmogelijkheden, de knoppen en de wijze van montage, bijvoorbeeld door middel van muurplaten.
Bij nieuwbouwprojecten vinden vlak voor de oplevering regelmatig diefstallen plaats. Om dit te
voorkomen kan de installateur de bekabeling en de meegeleverde muurplaten ruim vóór de
oplevering installeren. De waardevolle units hoeven vlak voor de oplevering alleen nog maar
vastgeklikt te worden.

Buitenpost modellen
Voor de volledigheid dient te worden gemeld, dat de meeste fabrikanten meer te bieden hebben, dan
alleen de beschreven modellen. De meeste modellen die de redactie zag bieden de mogelijkheid om
twee of meer camera's aan te sluiten. Vanaf het bedieningspaneel van de XVF300+HEV301, de
Platea-Plus en de RiTTO Twinbus systeem kunt u zelfs meer dan vijf camera's aansturen. De
binnenpost van deze RiTTO heeft bovendien een unieke besturingsknop voor camerabewegingen.
De camera in de Fermax Bruto is over een hoek van 45 graden verstelbaar, wat hem voor moeilijke
situaties geschikt maakt, zoals montage naast de deur boven een bloemperk. Het bedieningspaneel
van sommige buitenposten kan ook dienst doen als sleutel: als de bewoner een geheime code
intoetst opent hij de deur ( Atea Domo, Extel VP230e en Fermax Bruto). Wordt de buitenpost pal op
het westen gesitueerd, dan is spatwaterdichtheid niet afdoende; de Atea Domo en de Extel VP230e
zijn voor dergelijke toepassingen straalwaterdicht. De verlichting van de naamplaat op de TCS
Home:Pack kan op vier verschillende kleuren worden ingesteld, in stijl met de kleur van het huis.
Deze buitenpost heeft een blinde win-clip bevestiging en een omkadering van lexan, wat hem vrijwel
onverwoestbaar maakt voor vandalen. De Marmitek heeft een metalen raam als grondplaat voor
snelle afmontage.Nokia BabyCam                 Merk-02               Pagina 26 van 27
Binnenposten
Bij de binnenposten valt het bijzondere design van de Atea Domo met kantelbaar scherm op, dat
zowel wandmontage als horizontaal gebruik (op tafel of bureau) mogelijk maakt. Ook de RiTTO
TwinBus systeem is geschikt voor gebruik op tafel. Het TFT-kleurenscherm van de Atea Domo, de
Bitron Video-DRIN en de Comelit DIVA is van een ongeëvenaarde scherpte en helderheid. Met de
infrarood LED's heeft de Bitron Video-DRIN een lichtgevoeligheid van 0,3 lux! De meeste
binnenposten beschikken over een spy-functie: de bewoner kan kijken en luisteren wat er bij de
voordeur gebeurt, zonder dat de bezoeker buiten daar iets merkt. Die hoort dus geen klik of iets
dergelijks. De Comelit DIVA, Atea Domo en XVF300+HEV301 zijn ook handsfree toepasbaar en
derhalve gemakkelijk verplaatsbaar.
Het ingebouwde geheugen van de XVF300+HEV301, Fermax Bruto, Platea-Plus, Marmitek M228,
RiTTO TwinBus systeem en Urmet Winflatset registreren desgewenst beelden tijdens afwezigheid,
zodat de bewoner bij thuiskomst kan zien wie er allemaal hebben aangebeld. Met de
XVF300+HEV301 en RiTTO Twinbus systeem is het ook mogelijk het beeld met een druk op een
knop fotografisch vast te leggen; bij de Fermax Bruto en de Kanrich S-913 is dit een optie. Voor zeer
grote afstanden tussen binnen- en buitenpost is de Comelit DIVA de beste keus: zonder verlies qua
beeld- en geluidkwaliteit zijn afstanden tot 600 meter gemakkelijk te overbruggen. Ook voor de TCS
Home:Pack en Platea-Plus zijn grote afstanden in principe geen uitdaging.
Optioneel is de Platea-Plus draadloos (via RF-module) met de TV te verbinden: er wordt gebeld, de
bewoner zapt naar het speciale voorkeurkanaal en ziet wie er voor de deur staat. Is het een bekende
dan kan met de optionele afstandsbediening de deur worden geopend. Andere systemen maken
gebruik van de SCART-poort; daarvoor is extra bekabeling nodig.

Toekomst
Koppelingen met een domotica-systeem zijn bij sommige modellen wel te maken, maar dan alleen
met gesloten (fabrikant-eigen) systemen. Alleen RiTTO en Siedle (zie kader) richten zich op de
internationale EIB/Konnex standaard. Met RiTTO Twinbus systeem zijn tot 8 EIB-schakelfuncties te
realiseren, zoals openen van de garagedeur, sluiten van de jaloezieën, het inschakelen van alle
(buiten)verlichting en het activeren van de alarminstallatie.
Dankzij moderne communicatietechnieken wordt het mogelijk om de video-deurtelefoon via de
huistelefoon direct te verbinden met het mobieltje van de bewoner. De bewoner kan dan vanaf iedere
plek (bijvoorbeeld vanaf zijn vakantieadres) contact hebben met de bezoeker bij zijn voordeur. Zo valt
ook te verwachten dat het in de toekomst mogelijk wordt om een MMS'je (een SMS-bericht met een
plaatje) te versturen. De mobiele bewoner kan dan op het beeldscherm van zijn/haar mobieltje zien
wie er op dat moment bij de voordeur staat. Zo gaat het beeldscherm van het mobieltje de functie van
het spionnetje overnemen, maar dan wel met een wereldwijde reikwijdte!


12.2 Bijlage 2

http://www.nokia.com/nokia/0,0,61053,0.html
Nokia – About Nokia – Company – Vision and Strategy – Strategy

Drive Consumer Mobile Multimedia
We intend to enter new product and service niches, which we expect will emerge as technologies
from diverse industries start to converge, especially in the area of consumer multimedia. Our strategy
is to explore, identify and extract revenue from the most profitable and fastest growing segments of
the consumer multimedia business and its value chain by anticipating consumer needs in this area,
and developing innovative products and services. In the near term, we intend to focus on imaging and
games, where we have already introduced a number of products. Our strategy to drive consumer
multimedia will also involve leverage of our strong position in the consumer voice market.
Nokia BabyCam                 Merk-02               Pagina 27 van 27

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24
posted:8/26/2011
language:Dutch
pages:27
kala22 kala22
About