Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Lido di jesolo App

VIEWS: 37 PAGES: 2

									                                                                         Jevrejska br. 8
                                                                        21000, Novi Sad
                                                                    Tel: (+ 381 21) 42 42 74
                                                                       (+ 381 21) 42 42 84
                                                                     Fax: (+381 21) 424 334
                                                                office@fantast.rs www.fantast.rs
                                                      Licenca tipa OTP broj 152 od 09.02.2010.

         LETO 2011.                 ITALIJA            APARTMANSKI SMEŠTAJ
Venecijanska rivijera je jedna od najposedenijih jadranskih regija Italije. Obuhvata prostor obale od Grada do Punte Sabioni. Rivijera je deo
italijanske pokrajine Veneto. Do najvedeg i najpoznatijeg letovališta na rivijeri, Lido di Jezola iz Srbije se dolazi veoma lako i brzo. Od Beograda
vodi auto-put preko Hrvatske i Slovenije, dalje preko Trsta ka Veneciji. Oko 800 km deli Beograd od Lido di Jezola.
Lido di Jezolo je malo turističko naselje koje poslednjih godina beleži vrtoglavi rast turista. Postalo je poznato pd imenom „Evropski Majami“.
Poseduje dugu peščanu plažu (15 km), preko 390 hotela i rezidencija, 5.200 apartmana, vila, odnosno preko 80.000 ležaja. Tokom godine beleži
se oko 6 miliona nodenja! Plaža Jezola, kako mu ime u prevodu znači, zaprema površinu od oko 100 kvadratnih kilometara. Sve je u Lidu
podređeno turizmu. Posetiocima su svakodnevno na usluzi brojni restorani sa nacionalnom i internacionalnom kuhinjom, barovi, bezbrojni
nodni klubovi i diskoteke, zabavni parkovi (karting, Aqualandia, Adventure Golf Park,...), tržni centri, butici, male prodavnice suvenira i čuvene
prodavnice kože… Pre svega turisti biraju Lido za letovanje jer se ovo mesto nalazi veoma blizu Venecije i nudi veoma dobre uslove za jedan lep i
aktivan godišnji odmor.
       CENA ARANŽMANA NA BAZI 7 NODENJA U APARTMANIMA PO APARTMANU U EVRIMA
    Datum dolaska                                                                    3. i
                    4.   11.   18.   25.    2.    9.   16.   23.   30.    6.   13.   20.    27.
  Naziv   Vrsta  Br.                                                                 10.
                    Jun   Jun   Jun   Jun    Jul    Jul   Jul   Jul   Jul   Avg   Avg   Avg    Avg
 apartmana  app.  osoba                                                                 Sep
            APARTMANI U DRUGOM REDU ( OD 100 DO 400m OD MORA) BEZ BAZENA
 ROMEO      Tip 3   3-5   290   290   510   510   510    620   620   620   620    620   800   620    510   255
          Tip 2   2-4   270   270   410   410   410    490   490   490   490    490   690   490    410   225
 DE CONTI
          Tip 3   4-6   290   290   510   510   510    620   620   620   620    620   800   620    510   255
          Tip 2   2-4   800   800   800   800   865    865   865   865   955    1110  1110   745    670   580
 MADRID                                      1075  1075  1075
          Tip 3   4-6   965   965   965   965   1075                1190   1355  1355   910    855   720
          Tip 2   2-4   225   225   355   355   355    435   435   435   435    435   580   435    355   180
VILLA ROSA
          Tip 3   4-6   245   245   445   445   445    565   565   565   565    565   690   565    445   225
    Datum dolaska
                    4.   11.   18.   25.    2.    9.   16.   23.    30.    6.   13.   20.   27.    3.
  Naziv   Vrsta  Br.
                    Jun   Jun   Jun   Jun    Jul    Jul   Jul   Jul    Jul   Avg   Avg   Avg   Avg   Sep
 apartmana  app.  osoba
           APARTMANI U DRUGOM REDU ( OD 100 DO 400m OD MORA) SA BAZENOM
          TIP 2   2-4   320   320   520   520   520    655   655   655    655   655   800   655   520   270
 LA POSTA
          Tip 3   3-6   400   400   600   600   600    715   715   715    715   715   910   715   600   305
 TORINO      Tip 2   2-4   365   580   580   580   580    580   665   665    665   665   835   580   580   365
  BALI      Tip 2   2-4   465   680   680   680   680    680   825   825    825   825   900   680   680   465
 SHEILA      Tip 1    2    620   705   705   750   750    750   750   750    750   875   875   750   705   535
    Datum dolaska
                     4.   11.   18.   25.    2.    9.   16.   23.    30.    6.   13.   20.   27.    3.
 Naziv   Vrsta  Br.
                    Jun   Jun   Jun   Jun   Jul    Jul   Jul   Jul    Jul   Avg   Avg   Avg   Avg   Sep
apartmana  app.  osoba
                       APARTMANI U PRVOM REDU SA BAZENOM
         Tip 2    2-4   435   435   620   620    620   765   765   765    765   765   910   765   620   310
IL PANFILO
         Tip 3    4-6   465   465   690   690    690   935   935   935    935   935   1020   935   690   365
 APOLLO     Tip 2    2-4   545   815   815   815    815   815   890   890    890   890   1000   815   815   545
SEMIRAMIS     Tip 2    2-4   555   790   790   790    790   790   875   875    875   875   950   790   790   555
      CENA AUTOBUSKOG PREVOZA PO OSOBI U EURIMA (SRBIJA – LIDO DI JESOLO – SRBIJA)
    IZ BEOGRADA                  60 eura
   IZ NOVOG SADA                  70 eura
     Putnici koji koriste sopstveni prevoz nemaju nikakve doplate, plaćaju samo navedene iznose iz tabele
PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan (petak)– Polazak iz Beograda/Novog Sada u večernjim časovima. Nodna vožnja preko Hrvatske i Slovenije
2-8/15. dan - Smeštaj u hotel posle 14h. Slobodno vreme, uz mogudnost korišdenja usluga fakultativnih izleta agencije ino-partnera. Boravak u izabranom objektu
na bazi odabrane usluge. Večera/nodenje
9/16. Dan (subota) - Doručak. Napuštanje hotela do 9h. Polazak ka Srbiji. Vožnja preko Slovenije i Hrvatske. Dolazak u Novi Sad/ Beograd (Kraj usluga)
                                                                           Jevrejska br. 8
                                                                          21000, Novi Sad
                                                                      Tel: (+ 381 21) 42 42 74
                                                                         (+ 381 21) 42 42 84
                                                                       Fax: (+381 21) 424 334
                                                                  office@fantast.rs www.fantast.rs
                                                       Licenca tipa OTP broj 152 od 09.02.2010.


APARTMANI:
 TIP 1 –apartmani tipa studio, imaju jednu prostoriju u kojoj se nalaze 2 ležaja i kuhinja. Kuhinja je opremljena osnovnim posuđem, za predviđen broj osoba.
  Svaki studio poseduje i sopstveno kupatilo. Posteljina nije uključena u cenu, ali svaka jedinica poseduje prema broju ležaja po jedan jastuk i pokrivač
 TIP 2 –apartmani koji imaju spavadu sobu sa 2 ležaja i još jednu prostoriju u kojoj se nalaze 2 ležaja (u vedini apartmana to je kauč, koji se prevashodno
  preporučuje za manju decu, obzirom da je pretežno manjih dimenzija nego klasičan francuski ležaj) i kuhinja. Kuhinja je opremljena osnovnim posuđem, za
  predviđen broj osoba. Svaki apartman poseduje i sopstveno kupatilo. Posteljina nije uključena u cenu, ali svaka jedinica poseduje jastuk i pokrivač za svaki
  ležaj
 TIP 3 –apartmani koji imaju 2 spavade sobe sa 4 ležaja i još jednu prostoriju u kojoj se nalazi kauč (preporučuje se za manju decu, obzirom da je pretežno
  manjih dimenzija nego klasičan francuski ležaj) i kuhinja. Kuhinja je opremljena osnovnim posuđem, za predviđen broj osoba. Svaki apartman poseduje i
  sopstveno kupatilo. Posteljina nije uključena u cenu, ali svaka jedinica poseduje jastuk i pokrivač za svaki ležaj
 Ulazak gostiju u apartmane ne može biti pre 16.00h. Izlazak gostiju iz apartmana mora biti najkasnije do 09.00h
 U gore navedene cene nije uračunato korišdenje posteljine i peškira u apartmanima – gosti mogu doneti svoje ili izvršiti doplatu na licu mesta za 7 na/8 dana:
  1. dva čarsava, jastučnica 10 € po osobi 2. Dva čarsava, jastučnica, dva ručna peškira -12 € po osobi. Svaka promena posteljine zahteva doplatu.
 Svi gosti su u obavezi da prilikom prijavljivanja u agenciji „Sky Tours“ (Piazza Drago 18), a pre ulaska u apartmane na ostave depozit (200 €) koji de biti vraden
  prilikom napuštanja apartmana.
 Apartmani se tokom boravka ne čiste i gosti imaju obavezu da prilikom napuštanja apartmana kuhinju ostave u stanju u kakvom su je zatekli! U cenu je
  uračunato samo čišdenje apartmana po izlasku gostiju, osim u apartmanima gde postoji doplata (iznos naglašen uz opis apartmana)
 Rezidencije sa bazenima – bazeni se mogu koristiti u periodu 15.06.-10.09.2010 u vreme koje je vidno istaknuto kod bazena
 NA 1 APARTMAN/STUDIO SE DOBIJA 1 SUNCOBRAN I 2 LEŽALJKE NA DELU PLAŽE KOJI PRIPADA TOJ REZIDENCIJI
 U SLUČAJU ZAMERKI NA SMEŠTAJ PUTNIK JE U OBAVEZI DA SE OBRATI AGENCIJI INO-PARTNERA NA LICU MESTA ILI AGENCIJI PREKO KOJE JE UPLADEN
  ARANŽMAN U TOKU BORAVKA U HOTELU, OBZIROM DA NAKNADNE PRIGOVORE INO-PARTNER NEDE UVAŽITI
 U slučaju otkaza putovanja izmedju 7-0 dana do puta bez obzira na razlog otkaza Organizator zadržava vrednost uplate od 100% na ime troškova. U slučaju
  otkaza u terminu koji je kradi od 21 dana pre započinjanja putovanja Agencija vrši naplatu stvarno pričinjenih troškova (koji su pladeni a ne mogu biti
  refundirani od strane pružaoaca usluga) i admin. troškova u visini od 50 % od cene aranžmana.
 INFORMACIJE O IZLETIMA, SUPER MARKETIMA, RESTORANIMA, APOTEKAMA, I SL. DE PUTNICI DOBITI U AUTOBUSU ILI PRE POLASKA, SA URUČENJEM
  VAUČERA
 Molimo Vas da pažljivo proučite Opšte uslove putovanja, pre uplate aranžmana
 Organizator putovanja ne odgovara za nikakve usmene informacije dobijene na prodajnom mestu.

  AUTOBUSKI PREVOZ – podrazumeva grupno putovanje, te se putnici mole da prihvate pravila prevoza Organizatora. U autobusu je zabranjeno pušenje i
  konzumiranje alkohola i drugih opijata. Raspored sedenja pravi Organizator, shodno datumu prijave i eventualnim fizičkim ili mentalnim nedostacima
  putnika. Ukoliko putnik smatra da mu je neophodan vedi konfor, može uz doplatu od 60 eura da osigura sebi 2 sedišta u autobusu. Pauze se prave prema
  unapred utvrđenom tajmingu i mestu. Na granici nije dozvoljeno napuštanje autobusa, osim po zahtevu granične službe (u slučaju nepoštovanja pravila na
  granici, putnik se izlaže nepotrebnom trošku pladanja kazne). O tačnom vremenu povratka, putnici de biti obavešteni na sam dan povratka, jer vreme može
  da variria usled lokalnih zakonskih propisa kretanja autobusa i dolaska nove grupe.

  OSIGURANJE - Međunarodno zdravstveno osiguranje do 30.000 eura je neophodno (prema informacijama u momentu nastanka programa), obzirom da ga
  prilikom ulaska u EU carinska služba može zatražiti na uvid. Ukoliko je putnicima potrebna viza, osiguranje je neophodno za odlazak u Konzulat. Organizator
  može da obezbedi putno zdravstveno osiguranje po ceni od 1,2 eura u din.protivvrednosti po danu (za mlađe od 18 god cena je 0.6 eur, a za starije od 65 god
  2,4 eur) www.basler.rs

NAČIN PLADANJA:
PLADANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO KURSU AGROBANKE ZA EFEKTIVU NA DAN UPLATE
  Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
  administrativnom zabranom na platu uz uvedanje od 2% mesečno za rate koje dospevaju po povratku sa putovanja
  Čekovima građana – maksimalno 4 rate koje dospevaju nakon povratka sa putovanje uz obavezno deponovanje čekova koji dospevaju 10-tog ili 20-tog u
   mesecu nakon povratka sa putovanja
  Kreditom poslovnih banaka na 12 – 24 meseca po uslovima koje određuje banka, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji.
  Platnim karticama ili revolving karticama (mogudnost odloženog pladanja)
  Zaposleni u preduzedima koja su članice „Fonda Solidarnosti“ pladaju na 12 mesečnih rata
  U sve navedene cene iz cenovnika, uračunat je PDV od 18%.

  ARANŽMAN OBUHVATA:                                   ARANŽMAN NE OBUHVATA:
     Smeštaj u odabranom hotelu na bazi 7 nodenja sa naznačenom uslugom        Individualne troškove i sve druge nepomenute usluge
     Boravišnu taksu, troškove struje, gasa i vode                   Prevoz (uz doplatu-cena je izražena u tabeli)
     Organizacione troškove                              Međunarodno zdravstveno osiguranje
     NA 1 APARTMAN SE DOBIJA 1 SUNCOBRAN I 2 LEŽALJKE NA DELU PLAŽE          Troškove otkaza prema Opštim uslovima putovanja
      KOJI PRIPADA HOTELU

                      Minimum za realizaciju prevoza je 30 putnika.
           U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za otkaz je 5 dana pre puta
                Važe i primenjuju se Opšti uslovi putovanja agencije „Fantast Tourist“
                         usklađeni sa standardima YUTA.

                                                                    Cenovnik br.1 od 17.01.2011.

								
To top