Docstoc

Katalog akcija

Document Sample
Katalog akcija Powered By Docstoc
					autoakcije
Katalog akcija
Auto divizija
PR1-45
pasta, papir i krpa
                                puc KRpa
                           34 x 37 cm / 250 krpa
                          Br. art. 0899 800 200
                            1 kom. 30%
                    paSTa za pRanjE RuKu
                    4000 ml
                    Br. art. 0893 9000
                       2 kom. 15%

                         papiR za BRiSanjE RuKu10.885,–
                          Plavi, 2-slojni / 1.000 listova
                            Br. art. 0899 800 773
                              1 kom. 35%
2 paste za pranje ruku, 1 kutija PUC krpa,
1 rolna 2-slojnog papira + Poklon
  pokLoN:
       set zebra odvijača
         6 kom. (4 šlic + 2 PH)
       Br. art. 0613 923 26
       1 kom. 99%
PR1-46
osigurači
                             Br. art.      Opis             Kol.
                             0 731 005      Nasadni osigurač 5A     25
                             0 731 0075     Nasadni osigurač 7,5A    25
                             0 731 010      Nasadni osigurač 10A     25
                             0 731 015      Nasadni osigurač 15A     25
                             0 731 020      Nasadni osigurač 20A     25
                             0 731 025      Nasadni osigurač 25A     25
                             0 731 030      Nasadni osigurač 30A     25
                             0 731 040      Nasadni osigurač 40A     25
                             0 731 30005     Nasadni osigurač MINI 5A   25
                             0 731 300075    Nasadni osigurač MINI 7,5A  25
                             0 731 30010     Nasadni osigurač MINI 10A  25
                             0 731 30015     Nasadni osigurač MINI 15A  25
                             0 731 30020     Nasadni osigurač MINI 20A  25
                             0 731 30025     Nasadni osigurač MINI 25A  25
                             0 731 30030     Nasadni osigurač MINI 30A  25

                                         375 kom.      40%
                    Br. art.     Opis             Kol.
                    0 730 02508    Keramički osigurač 8A    20
                    0 730 02516    Keramički osigurač 16A    20
                    0 730 02525    Keramički osigurač 25A    20


                              60 kom.        40%

6.799,– pokLoN:
435 osigurača + Poklon:
                                             ORSy 100 uMETaK
                                             sa 18 pregrada
                                             Br. art. 0955 801 81
ORSY 100 plastični umetak, set odvijača i                          1 kom. 99%
izolir traka
                      set zebra odvijača              izOliR TRaKa
                      6 kom. (4 šlic + 2 PH)            VDE, crna, 15 mm / 10 m
                      Br. art. 0613 923 26             Br. art. 0985 101
                       1 kom. 99%                  10 kom. 99%
PR1-47
bakarne poDloške
                  Br. art.   Opis                         Kol.
                  0 460 14 20  Zaptivni prsten, DIN 7603 forma A, bakarni, 14 x 20  50
                  0 460 10 16  Zaptivni prsten, DIN 7603 forma A, bakarni, 10 x 16  25
                  0 460 8 14  Zaptivni prsten, DIN 7603 forma A, bakarni, 8 x 14  25
                  0 460 6 10  Zaptivni prsten, DIN 7603 forma A, bakarni, 6 x 10  25
                  0 460 8 12  Zaptivni prsten, DIN 7603 forma A, bakarni, 8 x 12  25
                  0 460 10 14  Zaptivni prsten, DIN 7603 forma A, bakarni, 10 x 14  25
                  0 460 12 16  Zaptivni prsten, DIN 7603 forma A, bakarni, 12 x 16  25
                  0 460 16 20  Zaptivni prsten, DIN 7603 forma A, bakarni, 16 x 20  25
                  0 460 18 24  Zaptivni prsten, DIN 7603 forma A, bakarni, 18 x 24  25
                  0 460 14 22  Zaptivni prsten, DIN 7603 forma A, bakarni, 14 x 22  25
                  0 462 01420  Zaptivni prsten, DIN 7603 forma C, bakarni, 14 x 20  25
                  0 462 01622  Zaptivni prsten, DIN 7603 forma C, bakarni, 16 x 22  25
 325 kom.       50%


                       pokLoN:
4.299–
325 bakarnih zaptivnih prstena + Poklon:
ORSY 100 umetak i 2 odvijača

                         ORSy 100 uMETaK
                         12 pregrada             1 kom. 99%
                         Br. art. 0955 801 21


                              zebra odvijač
                              PH1 x 80 mm
                              Br. art. 0613 232 01
        1 kom. 99%

                                  zebra odvijač
                                  PH1 x 100 mm
                                  Br. art. 0613 232 02
             1 kom. 99%
PR1-48
paket za limare
  vijaK za liM             vijaK za liM             vijaK za liM
  poluokrugla glava 4,2 x 38 mm    poluokrugla glava 3,9 x 32 mm    poluokrugla glava 3,5 x 22 mm
  Br. art. 0115 42 38         Br. art. 0115 39 32         Br. art. 0115 35 22
  100 kom. 30%             100 kom. 30%             100 kom. 30%  BuRgija za SKiDanjE punKTOva                 BuRgija za SKiDanjE punKTOva
  ZEBRA HSCo - 6 mm                       ZEBRA HSCo - 8 mm
  Br. art. 0710 006                       Br. art. 0710 008
  2 kom. 20%                          2 kom. 20%

       cinK SpREj         rezna ploča za prohroM
       Svetli 400 ml                115 x 1 mm
       Br. art. 0893 114        Br. art. 0669 131 150
        1 kom. 30%              10 kom. 50%


             6.715–
             300 vijaka za lim, 4 burgije za punktove, 1
             cink sprej, 10 reznih ploča + Poklon
pokLoN:         zašTiTnE RuKavicE
                                     DvOSTRanO lEpljiva TRaKa
                                     12 mm / 10 m
                                     Br. art. 0894 910
             Mehaničarske, vel. 9
             Br. art. 0899 400 530              1 kom. 99%
              1 par 99%
PR2-38
burgije

  Br. art.  Opis                  Kol.
  0 625 10
  0 625 20
        HSS spiralna burgija, DIN 338, 1.0mm
        HSS spiralna burgija, DIN 338, 2.0mm
                            2
                            2              32 kom.
  0 625 25  HSS spiralna burgija, DIN 338, 2.5mm  2
  0 625 30  HSS spiralna burgija, DIN 338, 3.0mm  2
  0 625 35
  0 625 40
  0 625 42
        HSS spiralna burgija, DIN 338, 3.5mm
        HSS spiralna burgija, DIN 338, 4.0mm
        HSS spiralna burgija, DIN 338, 4.2mm
                            2
                            2
                            2
                                           40%
  0 625 45  HSS spiralna burgija, DIN 338, 4.5mm  2                                 4.978–
  0 625 48  HSS spiralna burgija, DIN 338, 4.8mm  2
  0 625 50  HSS spiralna burgija, DIN 338, 5.0mm  2
  0 625 55  HSS spiralna burgija, DIN 338, 5.5mm  2
  0 625 60  HSS spiralna burgija, DIN 338, 6.0mm  2
  0 625 65  HSS spiralna burgija, DIN 338, 6.5mm  1
  0 625 70  HSS spiralna burgija, DIN 338, 7.0mm  1     32 burgije sa popustom od 40%
  0 625 75  HSS spiralna burgija, DIN 338, 7.5mm  1
  0 625 80  HSS spiralna burgija, DIN 338, 8.0mm  1
  0 625 85  HSS spiralna burgija, DIN 338, 8.5mm  1
  0 625 90  HSS spiralna burgija, DIN 338, 9.0mm  1
  0 625 100  HSS spiralna burgija, DIN 338, 10.0mm  1
  0 625 120  HSS spiralna burgija, DIN 338, 12.0mm  1                      ORSy 100 KOFER
                          Prazan BS1
                      Br. art. 0955 150
                     1 kom. 99%             ORSy 100 uMETaK
             za ORSY 100 kofer, 20 pregrada
             Br. art. 0955 802 01
              1 kom. 99%
PR1-50
oDvijači
                         zebra odvijač ph1
                         sa udarnom kapom, 80 mm
                         Br. art. 0613 322 1
                          1 kom. 25%
                                       zebra odvijač šlic
                                       sa udarnom kapom, 125 mm
  zebra odvijač ph2                             Br. art. 0613 321 07
  sa udarnom kapom, 100 mm
  Br. art. 0613 322 2                             1 kom. 25%
  1 kom. 25%

      saMovulkanizirajuća        zebra odvijač šlic
      TRaKa              sa udarnom kapom, 150 mm  1 kom. 25%
      10 m x 19 mm            Br. art. 0613 321 09
      Br. art. 0985 077 1                            BREMSy
                                    Sprej odmašćivač, 500 ml
                                      Br. art. 0890 1087
                         SupER RTv SiliKOn
     1 kom. 50%                Crni, 200 ml       3 kom. 35%
                         Br. art. 0893 321110.839,–
                          1 kom. 50%

4 ZEBRA odvijača, 1 Super RTV silikon, 3
                                          ROST OFF
Rost Off-a, 3 Bremsy-a, 1 DOS lepak, 1                       Sprej odvijač, 300 ml
samovulkanizirajuća traka + Poklon                         Br. art. 0890 2
                                           3 kom. 35%

      lEpaK za OSiguRanjE vijaKa
      srednje jačine, 25 g, DOS pakovanje
      Br. art. 0893 243 025           zebra zglobna ručka 1/2”
                            490 mm
       1 kom. 15%                Br. art. 0712 130 102                      pokLoN:             1 kom. 99%
PR2-39
o-prsteNovi
                     TRaKa za izRaDu
                     O-pRSTEnOva                    KlEBFix
                                              Superlepak 20 g
                     2,4 mm - 2 m (2 x 1 m)              Br. art. 0893 09
                     Br. art. 0468 1124
                                               1 kom. 20%
                     3,0 mm - 2 m (2 x 1 m)
                     Br. art. 0468 1130

                     5,7 mm - 2 m (2 x 1 m)
                     Br. art. 0468 1157


                   3 x 2 m 40%

                  Br. art.     Opis                         Kol.
                  0 460 6 10    Zaptivni prsten, DIN 7603 forma A, bakarni, 6 x 10  50
                  0 460 8 12    Zaptivni prsten, DIN 7603 forma A, bakarni, 8 x 12  50
                  0 460 10 14   Zaptivni prsten, DIN 7603 forma A, bakarni, 10 x 14  50
                  0 460 14 20   Zaptivni prsten, DIN 7603 forma A, bakarni, 14 x 20  50                   200 kom.       50%
              pokLoN:                           SKalpEl
                                            180 mm
                                            Br. art. 0715 66 01
                                             1 kom. 99%

6.099,–
6 m trake za izradu o-prstenova,
                                            zašTiTnE RuKavicE
                                            Mehaničarske, vel. 9
                                            Br. art. 0899 400 530
1 klebfix, 200 bakarnih zaptivnih                             2 para 99%
prstenova + Poklon
                     LN a
                 specija ka
ST1-104


                 sezons a
                  p oN u dkLima
staNica
automatska servisna klima stanica
coolius 2700
Br. art. 0900 765 995
Cena paketa:289.509,-
Paket obuhvata: 1 klima stanicu, 1 PAG ulje, 1 UV aditiv,
1 džepni termometar i 1 zaštitne naočari.


                                    džepni termometar
        ulje pag-46                       Br. art. 0764 000 013
        250 ml
        Br. art. 0892 764 025


          uv aditiv za detekciju
        curenja u klima sistemima
             za R134 - 240 ml          zaštitne naočari
          Br. art. 0892 764 034E              “Millenia”
                              Br. art. 0899 1082
PR1-52
termo bužiri
                   terMoskupljajući bužir
                   2,4/1,2 (kotur 10 m)
                   Br. art. 0771 8024
                     10 m   50%
                   terMoskupljajući bužir
                   3,2/1,6 (kotur 10 m)
                   Br. art. 0771 8032
                     10 m   50%
                   terMoskupljajući bužir
                   6,4/3,2 (kotur 5 m)
                   Br. art. 0771 8064
                       5m  50%

                             KOnTaKT SpREj
                                   310 ml
                             Br. art. 0893 100
                             2 kom. 15%

3.569,–
25 m termobužira, 2 kontakt spreja + poklon
      pokLoN:                       izOliR TRaKa
                                VDE, crna, 15 mm / 10 m
                                Br. art. 0985 101
                                10 kom. 99%
ST1-102
pNeumatska poLirka

   pnEuMaTSKa pOliR Mašina
             DPM 200
      Br. art. 0703 000 869                  isporučuje se bez peda
                                  za poliranje
           1 kom 30%
          pOliR paSTa                   brza utičnica
          Za novi lak, 500 ml               spoljašnji navoj R1/4”
          Br. art. 0893 467                Br. art. 0699 211 4
           2 kom 25%                     1 kom 20%
                     pOliR paSTa
                     Za stari lak, 500 ml
                     Br. art. 0893 468
                      2 kom 25%

                       pokLoN:

36.940,–
                                zašTiTnO ODElO za FaR-
                                BaRE
                                “COMFORT-GREEN” vel. L
                                Br. art. 0899 021 313
1 polir mašina, 2 polir paste, 1 brza              1 kom. 99%
utičnica + Poklon: prsluk
                                RaDni pRSluK
                                Sivo-crveni, vel. L
                                Br. art. 1002 033 002
                                 1 kom. 99%
ST1-103
tegići
                 SaMOlEpljivi SET OlOvnih TEgOva
                 60g - 4 x 5 g i 4 x 10 g segmentni
                 visina 4,6 mm, širina 15 mm
                 Br. art. 0830 14 601

                   150 kom.
6.020,–
150 kom. olovnih tegića sa popustom od
20% + 50 kom. gratis

                          SaMOlEpljivi SET OlOvnih TEgOva
                          60g - 4 x 5 g i 4 x 10 g segmentni
                          visina 4,6 mm, širina 15 mm


pokLoN:
                          Br. art. 0830 14 601
                          50 kom. 99%

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:134
posted:8/26/2011
language:Croatian
pages:12