Docstoc

GRAWE AUTO

Document Sample
GRAWE AUTO Powered By Docstoc
					                                 godina Osiguranje na Vašoj strani                             Direkcija
                             ”GRAWE OSIGURANJE” d.d. Sarajevo
                             71000 Sarajevo, Trg solidarnosti 2
                             tel.: +387 33 772 500, fax: +387 33 772 501
                             www.grawe.ba

                             Podružnica Mostar
                             88000 Mostar, Kralja Tvrtka bb
                             tel.: +387 36 333 731, fax: +387 36 333 730

                             Podružnica Zenica
                             72000 Zenica, Masarykova 58
                             tel.: +387 32 202 000, fax: +387 32 202 002

                             Podružnica Bihać
                             77000 Bihać, Bihaćkih branilaca 16
                                                                G
                             tel.: +387 37 313 195, fax: +387 37 313 196

                             Podružnica Tuzla
                             75000 Tuzla, Trg Stara tržnica 12
                             tel.: +387 35 364 301, fax: +387 35 364 302

                             Podružnica Goražde
                             73000 Goražde, Ferida Dizdarevića bb
                             tel.: +387 38 240 300, fax: +387 38 240 301
PUT DO SIGURNIJE VOŽNJE
Savjesna i smirena vožnja osobina je najboljih vozača.
No čak Vas ni ona ponekad ne može zaštititi
                             Kontakt osoba
                             ....................................
                                                    GRAWE AUTO
od neodgovornih vozača, nepredvidivih vremenskih
uvjeta ili kritičnih stanja na cestama. Vrijeme koje                          OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA
provodimo u automobilima se produžava, a rizik od    ....................................
nezgoda time se povećava.
                             ....................................
Osiguranje je samo jedno od odmorišta na putu do
sigurnije vožnje. Osiguranje postoji zbog Vaših želja  ....................................               Osiguranje na Vašoj strani
i potreba.
             AUTOODGOVORNOST                                    GRAWE MOBIL                                       AUTO KASKO
Učestvovati u saobraćaju znači preuzeti odgovornost      GRAWE MOBIL predstavlja posebnu zaštitu za vozače                         Automobilski kasko pruža Vam mogućnost osiguranja
na sebe. Polisom automobilske odgovornosti u GRAWE-u      automobila i njihove saputnike. Radi se o CAR & ROAD                        motornih vozila koje pokriva materijalne štete nastale
osiguravate svoju odgovornost prema trećim licima       ASSISTANCE koja omogućuje brzu pomoć kod kvarova,                         na Vašem vozilu u saobraćajnoj nezgodi i onda kada ste
za štete učinjene upotrebom Vašeg vozila u zemlji i      nezgoda i brojnih problema na cesti. Mobil pomaže širom                      Vi osobno skrivili nezgodu ili kada je vozilo uništeno ili
inostranstvu. GRAWE osiguranje vozila znači pretvaranje    Evrope.                                              oštećeno bez Vašeg znanja.
odgovornosti u pogodnosti.
                                                  U slučaju nezgode ili kvara,                 PUNO KASKO OSIGURANJE
AO+ OSIGURANJE                                           nazovite GRAWE MOBIL Servisni                 Pokriva rizike sudara, krađe, štete na parkingu, udar
To je prošireno osiguranje od automobilske odgovornosti                       centar, obavijestite nas gdje se               predmeta, oluju, požar, eksploziju, poplavu, zlonamjerne
za štetu koju ovlašteni vozač pretrpi vlastitom krivicom, za                    nalazite i šta Vam se dogodilo.                postupke trećih osoba, štete nastale pri manifestacijama
vrijeme upravljanja vozilom osiguranog po polisi AO+.                        Nudimo Vam brzu pomoć i naše                 demonstracijama, itd.
                                                  servisne usluge. I brinemo, naravno i             • Rizik krađe pokriven je punim kaskom i
Pokriće:                                              za Vašu porodicu i druge saputnike.
                                                                                  ne obračunava se doplatak
  Tjelesne ozljede i smrt        50.000 KM
                                                                                 DJELIMIČNO KASKO OSIGURANJE
OSIGURANJE AUTONEZGODA (AN)                                                             •••
                                U SLUČAJU NEZGODE, IZMEĐU OSTALOG POMAŽEMO:                            Pokriva dio rizika i ugovara se uz nižu premiju i puni
Osiguranje lica od posljedica nezgode u motornim        • Pružanjem tehničke pomoći na licu mjesta                             kasko.
vozilima (AN) je osiguranje vozača i putnika.         • Nabavkom rezervnih dijelova                                   Kombinacija A – pokriveni slučajevi su: požar, udar
Pokrivene su posljedice:                                                                     groma, eksplozija, oluja, tuča (grad), snježna lavina, pad
                                • Vučnom službom do najbliže radionice
  1. Trajni invaliditet                                                                     zračne letjelice, manifestacija ili demonstracija, poplava,
                                • Transportom vozila u zemlji i inostranstvu                            bujice ili visoka voda.
  2. Smrt
                                • Dostavom novih ključeva ako su izgubljeni ključevi
Osiguranu sumu, a time i premiju možete sami birati!       vozila                                             Bonus kod kasko osiguranja se ne gubi u slučaju štete
Korisnost AN osiguranja prepoznaje većina naših klijenata.                                                    prijavljene po djelimičnom kasko osiguranju.
                                                                          •••
                                U ŠTETNOM SLUČAJU PREUZIMAMO TROŠKOVE I ZA:                                                     •••
                          •••     • Povratak kući u zemlji i iz inostranstva                                             POGODNOSTI
                  POGODNOSTI         • Obavijest porodici i poslodavcu                                 • plaćanje premije u ratama
• priznavanje stečenog bonusa za prodato vozilo i do 3     • Posredovanje u kontaktu sa sudskim tumačima,                           • popust na zaštitni uređaj protiv krađe
 godine                             advokatima, vještacima                                     • 10% popusta za jednokratno gotovinsko plaćanje
• priznavanje stečenog bonusa kod prethodnog                                                           • priznavanje bonusa prema AO polisi
                                • Troškove zbrinjavanja, prevoza i čuvanja vozila
 osiguravača                                                                           • popust za invalidnost vojnim invalidima, civilnim
• mogućnost obnove do 30 dana nakon isteka polise                                                          invalidima rata i invalidima rada
                                GRAWE MOBIL vrijedi u Bosni i Hercegovini i svim evropskim državama osim u Srbiji,
• popust za invalidnost vojnim invalidima, civilnim      Crnoj Gori, Rusiji, Bjelorusiji, Ukrajini, Latviji, Estoniji i Litvaniji. Sve navedeno podliježe
                                                                                 • popust za osiguranike sa 11 vozila i više
 invalidima rata i invalidima rada              Općim uvjetima dodatnog osiguranja GRAWE MOBIL u njihovoj zadnjoj važećoj verziji.          (grupno osiguranje)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:8/25/2011
language:Serbian
pages:2