Myrtle Beach bg (Excel)

Document Sample
Myrtle Beach bg (Excel) Powered By Docstoc
					         Аляска е най-северният щат. Приютил е уникална дива природа, високи планини, най-дългата крайбре
        прекрасни хора. Спокойно може да се нарече едно от най-красивите кътчета на планетата. През лятото
         общоприетото схващане за студ, са изключително приятни - около 25 градуса. Аляска е изключително п
ALASKA                             коректност на работодателите и доброто заплащане.
НАСТАНЯВАНЕ:  Повечето работодатели в големите градове не предлагат настаняване, но такова може да бъде намерено
                Ниво на
Позиция    Работодател   английски    Кратко описание   Заплащане    Бакшиши
Dishroom    Aramark Parks          Мие съдове и се
Attendant   and Destinations Добро     грижи за чистотата      $8.00 Не


                        Почиства стаите;
        Aramark Parks          подрежда и сгъва
Room Attendant and Destinations Добро     прането            $8.00 Не


                        Зарежда пералня и
Laundry    Aramark Parks          сушилня, сгъва
Attendant   and Destinations Добро     бельо и покривки       $8.00 Не
                        Подготвя храна,
                        съгласно
        Aramark Parks          рецептите. Борави с
Cook III    and Destinations Добро     кухненски уреди        $8.00 Не
да, високи планини, най-дългата крайбрежна ивица, най-големите национални паркове,
ивите кътчета на планетата. През лятото денят е много дълъг, а температурите, напук на
коло 25 градуса. Аляска е изключително популярна сред студентите заради прословутата
а работодателите и доброто заплащане.
няване, но такова може да бъде намерено много лесно, с помощта на местните вестници.
                  Крайни
          Начални дати  дати    Особености       Къде

                        Минимален работен
                        период - 3 месеца;
                        изисква се вдигане на
                        тежести до 23кг;
                        възможност за
                        намиране на втора
          7 май - 15 юни  7 - 25 сеп работа         София
                        Минимален работен
                        период - 3 месеца;
                        Изисква се вдигане на
          7 май - 15 юни  7 - 25 сеп тежести до 10кг     София
                        Минимален работен
                        период - 3 месеца;
                        Изисква се вдигане на
          7 май - 15 юни  7 - 25 сеп тежести до 10кг     София
                        Минимален работен
                        период - 3 месеца;
                        Изисква се вдигане на
          7 май - 15 юни  7 - 25 сеп тежести до 23 кг    София
           Калифорния е сред най-красивите американски щати. Една от най-популярните туристически дестинации, Калифорния е сред
         предпочитаните региони за Work and Travel. Важно е обаче да се има предвид, че работодателите имат много високи изисквания и в
           повечето случаи предварителният опит е задължителен. Ако искаш да работиш на Западното крайбрежие, е важно да имаш
CALIFORNIA                    предвид, че цените са доста по-високи, отколкото на други места.

         Поради популярността си и високия стандарт, настаняването в Калифорния също е доста скъпо - възможно е да варира между $125 и
         $200 на седмица. Силно препоръчително е да си намериш настаняване преди заминаването от България. В противен случай - носи си
НАСТАНЯВАНЕ:             около $1000, за да си сигурен, че всичко ще бъде наред с намирането на квартира на място.
                Ниво на                         Начални  Крайни
Позиция      Работодател английски Кратко описание      Заплащане Бакшиши дати      дати   Особености        Къде

                     При пристигането в
                     парка, кандидатите ще
                     бъдат обучени да
                     извършват следните
         California's      дейности: приготвяне                         Минимален работен период
Food Service   Great         на храна, сервиране,                   29 авг- 1  - 2 месеца; Добри
Associate     America    Добро  обслужване на каса.     $8.00 Не    19 - 26 май окт     комуникативни умения.  София,
                                                       Минимален работен период
                                                       - 2 месеца. Умение за
                     Подреждане на стоките                        боравене с пари и
         California's      в магазина, опаковане                        предишен опит в
Merchandise    Great     много  и продажба,                       29 авг- 1  продажбите са
Associate     America    добро  обслужване на каса      $8.00 Не    19 - 26 май окт     предимство.       София


         Loews         Почиства масите,                           Минимален работен период
         Coronado Bay      помага на                  17 май - 11       - 3 месеца. Добри
Busperson     Resort + Spa добро   сервитьорите         $8.00 Да    юни     10 сеп   комуникативни умения.  София,


                     Помага на гостите,
          Loews         носи хавлии, грижи се                        Минимален работен период
          Coronado Bay много  за чистотата, помага за           17 май - 11       - 3 месеца. Добри
          Resort + Spa добро
Recreation Attendant           анимацията на децата     $8.00 Не    юни     10 сеп   комуникативни умения.  София,


         Loews                                            Минимален работен период
         Coronado Bay      Зарежда пералнята и             17 май - 11       - 2 месеца; работи се в
Laundry attendant Resort + Spa добро   сушилнята, глади и др.    $8.65 Не    юни     10 сеп   топло и влажно помещение София,
             Може да го наричате просто „Кейпа”, както правят всички. А тези всички са наистина всички – рибари, хипита, артисти, пенсионери,
            студенти, семейни и необвързани – тук има място за всеки, просто трябва да уцелите „вашето градче”, а там има над 20, всяко със свой
             собствен дух и приказност. Cape Cod е една от най-популярните дестинации за WAT и конкуренцията, особено при намиране на втора
CAPE COD                                  работа, е изключително висока.

             Настаняването на Кейпа е скъпо. Някои работодатели предлагат квартира, а други съдействат за намиране. Цената е между $80 и $150
НАСТАНЯВАНЕ:                                   на седмица.
                     Ниво на                         Начални
Позиция         Работодател   английски Кратко описание    Заплащане Бакшиши дати      Крайни дати Особености       Къде
                          Събира мръсните
                          съдове и зарежда                             Минимален работен
            Countryard by        миялната машина;                             период - 4 месеца;
Dishwasher       Mariott      Добро  почиства пода         $8.50 Не    1 - 18 май 1 - 18 сеп   Предпочитат се мъже София
                          Отговаря за                               Минимален работен
                          безопасността на                             период - 4 месеца.
            Countryard by   Много  посетителите на                             Трябва да умее да
Lifeguard        Mariott      добро  басейна            $9.00 Не    1 - 20 юни 1 - 30 сеп   плува добре      София
            Countryard by        Почиства на стаите в             15 май -         Минимален работен
Housekeeper       Mariott      Добро  хотела            $8.50 Да    15 юни   15 сеп - 1 окт период - 4 месеца    София
                          Помага на
                          сервитьорите при
            Peppe's Whraf        сервиране и                  10 май -          Минимален работен
Busser / Foodrunner   Inc.        Добро  почистване на масите     $6.00 Да    15 юни   8 сеп - 1 окт  период - 3.5 месеца  София
                                                               Минимален работен
                                                               период - 3.5 месеца;
                                                               позицията е
                          Предварителна                              подходяща за хора с
            Peppe's Whraf   Много  обработка на продукти             10 май -          интетес към
Line Cooks       Inc.        добро  и приготвяне на храна    $10.00 Не    15 юни   8 сеп - 1 окт  кулинарията      София,
                                                               Минимален работен
                      Много  Зареждане на магазина                          период - 3 месеца;
Overnight Stock Clerk  Star Market, 575  добро  със стока           $9.75 Не    5 - 15 юни 10 - 20 сеп   работи се през нощта София


                                                               Минимален работен
                          Обслужва клиенти в                            период - 3 месеца;
                      Много  магазина, реже                              добри комуникативни
Deli Clerk       Star Market, 575  добро  колбаси и морска храна    $10.00 Не    4 - 14 юни 9 - 19 сеп   умения       София
                       Помага при
                       приготвянето на                       Минимален работен
                       печива, зарежда                       период - 3 месеца;
                   Много  щанда, обслужва                       добри комуникативни
Bakery Clerk    Star Market, 575  добро  клиенти        $9.00 Не  4 - 14 юни 9 - 19 сеп   умения       София


                                                      Минимален работен
                       Зарежда щандовете с                     период - 3 месеца;
                   Много  плодове и зеленчуци,                     добри комуникативни
Produce Clerk   Star Market, 575  добро  обслужва клиенти    $9.00 Не  4 - 14 юни 9 - 19 сеп   умения.       София
                                                      минимален работен
                                                      период - 3 месеца.
                                                      Работи се на смени и
                       Зарежда щандовете в                     се изисква вдигане на
                   Много  магазина, обслужва        15 май -          тежести до около 15
Grocery Clerk   Star Market, 588  добро  клиенти        $9.00 Не  15 юни   1 сеп - 1 окт  кг          Варна
                                                      Минимален работен
                                                      период - 3 месеца;
                                                      работи се на смени и
                                                      се изисква вдигане на
                   Много  Зарежда щандовете с        15 май -          тежести до около 15
Produce Clerk   Star Market, 588  добро  плодове и зеленчуци  $9.00 Не  15 юни   1 сеп - 1 окт  кг          Варна
                                                      Минимален работен
                   Много  Обслужва щанда с         15 май -          период - 3 месеца;
Deli Clerk     Star Market, 588  добро  деликатесите      $9.00 Не  15 юни   1 сеп - 1 окт  работи се на смени  София
                                                      Минимален работен
                                                      период - 3 месеца;
                                                      изискват се добри
                       Обслужва клиенти на                     комуникативни
                   Много  каса и опакова          15 май -          умения и умение да
Cashier / Bagger  Star Market, 588  добро  продуктите       $9.00 Не  15 юни   1 сеп - 1 окт  се борави с пари   София
                       Помага при
                       приготвянето на
                       печива, зарежда                       Минимален работен
                   Много  щанда, обслужва          14 май -          период - 3 месеца;
Bakery Clerk    Star Market, 588  добро  клиенти        $9.00 Не  19 юни   1 сеп - 1 окт  Работи се на смени  София
                                                             Минимален работен
            Stop and Shop       Обслужва клиенти на                           период 3.5месеца;
            Supermarkets       щанд или каса,                11 - 31          добри комуникативни София,
Assosiate       Provincetown   Добро  подрежда продукти         $8.00 Не  май    8 сеп - 1 окт  умения       Варна
            Cape Codler        Почистване на стаите в                         Минимален работен   София,
Housekeeper      Resort & Spa   Добро  хотела               $8.00 Не  1 - 15 юни 15 сеп - 1 окт период 3.5 месеца   Варна
            Best Western Blue     Почистване на стаите в
            Water resort &      хотела и на общите              15 май -         Минимален работен
Housekeeper      Spa        Добро  части             $9.25 Да    15 юни   15 сеп - 1 окт период 3.5 месеца   София


                         Посреща гостите на                           Минимален работен
            Best Western Blue     хотела, помага с                            период 3.5 месеца;
            Water resort &  Много  багажа, помага в               1 май - 15        Добри комуникативни
Bellman        Spa        добро  другите отдели           $8.75 Да  юни    15 сеп - 1 окт умения       София
                                                             Минимален работен
                                                             период - 3 месеца,
                         Обслужва клиенти на                           изисква се вдигане на
Department Clerk /   Shaw's     Много   щанд или каса,                15 май - 1         тежести до около 15
Cashier        Supermarket 584 добро   подрежда продукти         $9.00 Не  юни    6 сеп - 1 окт  кг          София


                                                             Минимален работен
                                                             период - 3 месеца,
                                                             изисква се вдигане на
                         Приема поръчки за                            тежести до около 15
Server / Bartender /  Chatham     Много  храна и напитки,     $2.63 -       23 май -          кг. Предварителен
Busser         Westside Inn   добро  почиства масите     $6.75     Да  20 юни   7 сеп - 1 окт  опит е предимство   София
         За този район можа да се каже много, но ще споменем само красивите плажове, живописните скални брегове, морските фарове,
         фойерверките всеки четвъртък и невероятната морска храна. През летните месеци регионът е посещаван от хиляди туристи -
Coastal Maine   идеално място за студенти, търсещи работа.


НАСТАНЯВАНЕ:             Повечето работодатели в района предлагат настаняване на цена около $75 на седмица.
         Работода Ниво на                        Начални  Крайни
Позиция      тел   английски Кратко описание    Заплащане Бакшиши дати      дати   Особености         Къде
         Hanson
         Enterprise     Почиства стаите в              15 май - 1  15 сеп - 1 Минимален работен период
Room Attendant  s LLC   Добро  хотела            $9.40 Не    юли     окт    - 3 месеца;       София
                   Зарежда щандовете,
               Много  обслужва клиенти,              4 май - 14  6 сеп - 1  Минимален работен период
Store Clerk    Harold's  добро  работи на каса        $8.00 Не    юни     окт     - 3 месеца;       София


         Dynomite      Зарежда щандовете,                          Минимален работен период
         Boutique Много   обслужва клиенти,              15 май - 15 8 сеп - 1  - 3.5 месеца, добри
Sales Assosiate  Corp.  добро   работи на каса        $8.00 Не    юни     окт     комуникативни умения   София
                   Подръжка и                             Минмален работен период -
         Ocean        почистване на                30 май - 5  25 сеп - 1 4 месеца, работа на
Groundskeeper   Point Inn  Добро  външните площи        $8.25 Не    юни     окт    открито          София


                   Почистване на стаи и                        Минимален работен период
                   прилежащи територии,                        - 4 месеца, работата
         Ocean        смяна на чаршафи и             20 юни - 18 13 сеп - 1 предполага физическо
Housekeeper    Point Inn  Добро  кърпи и др.         $7.50 Не    юли     окт    натоварване       София
                                                Минимален работен период
                                                - 4 месеца, работата
                   Подготовка на партита                   предполага физическо
                   на открито - разпъване                  натоварване и вдигане на
Special Events  Are You      на палатки,                        тежести около 30 кг .
Equiptment    Ready To      подреждане на маси,                    Позицията е подходяща за
Handler      Party?  Добро   сглобяване на сцени   $8.50 Не  15 юни   1 окт   момчета         София
                   Почистване на стаи,
Housekeeper/             обслужване на клиенти                   Минимален работен период
Dishwasher/    Greenville     в ресторанта,            15 юни- 6       - 3 месеца, ротация между
Waitstaff     Inn    Добро  почистване на маси    $8.50 Да  юли     1 окт   различните позиции    София


                   Почистване на стаи и
                   прилежащи територии,
                   смяна на чаршафи и
         Liberty      кърпи; поливане на
         Hospitalit     цветя, зареждане на              15 юни -  Минимален работен период
Housekeeper    y of Maine Добро  пералнии др.       $7.50 Да  1 - 28 юни 15 юли   - 4 месеца        София


                   Почистване на стаи и
         Pink        прилежащи територии,
         Blossoms      смяна на чаршафи и               15 сеп - 1 Минимален работен период
Housekeeper    Resort   добро  кърпи и др.       $7.50 Да  15 - 31 май окт    - 3 месеца        София


         Pink        Работа в пералното                     Минимален работен период
         Blossoms      отделение на хотела,              15 сеп - 1 - 4 месеца; технически
Laundry attendant Resort   Добро  както и поддръжка    $7.50 Не  15 - 31 май окт    опит е за предпочитане  София
                   Почистване на стаи и
          Sebasco      прилежащи територии,
          Harbor      смяна на чаршафи и        15 май - 1 1 сеп - 1  Минимален работен период Варна и
Housekeeper    Resort  Добро  кърпи и др.      $8.00 Да  юни    окт     - 4 месеца        София
                   Шофиране и доставка                   Минимален работен период
          Sebasco      на чаршафи, хавлии;                   - 4 месеца. Изисква се
Laundry Worker /  Harbor  Много  зарежда пералня,         15 май -  15 сеп - 1 международна шофьорска
Driver       Resort  добро  сушилня и др.     $8.00 Не  30 юни   окт    книжка          София
          Sebasco      Събира мръсните
          Harbor      съдове и зарежда         15 май -  1 сеп - 1  Минимален работен период
Dishwasher     Resort  Добро  миялната машина    $8.00 Не  30 юни   окт     - 4 месеца        София
          Sebasco      Посреща гостите на                    Минимален работен период
          Harbor  Много  хотела, помага с         14 май - 29 4 сеп - 1  - 4 месеца. Добри
Bellman      Resort  добро  багажа         $8.00 Да  юни     окт     комуникативни умения.  София
        Колорадо, първоначално станал известен със Златната треска, в последствие развива едни от най – известните ски курорти през зимата
         и най – предпочитаните летни дестинации за лятото. Високото заплащане и красивите планински терени съблазняват много Work and
                         Travel участници и ги карат да се завръщат на следващото лято.
COLORADO


         Настаняване в Колорадо е лесно да се намери, в случай че работодателят ви не го е осигурил предварително. Настаняването струва
         приблизително $100 седмично в апартамент за четирима човека. Въпреки че квартирата може да е по–скъпа, отколкото в други щати,
НАСТАНЯВАНЕ:                    не трябва да забравяте, че и заплащането е доста по–високо.
               Ниво на                         Начални
Позиция     Работодател английски Кратко описание     Заплащане Бакшиши дати      Крайни дати Особености         Къде
                    Зареждане на
                    щандовете,                              Минимален работен период
                    обслуждане на                            - 3 месеца, работи се на
        Safeway Inc. Много   клиентите, работа на                         смени, при пристигане се
General Clerk  Steamboat  добро   каса             $7.28 Не    1 - 25 юни 1 окт     прави тест за наркотици София


        Colorado                                           Минимален работен период
        Mountain                                           - 3.5 месеца. Изисква се
Housekeeper   Services   Добро   Почистване на стаите     $9.00 Да    5 - 15 юни 31 авг - 1 окт шофьорска книжка     София
           За популярността на този район сам по себе си говори фактът, че постоянното население в Маккинак Айлънд наброява 500
Mackinag Island  души, а през лятото островът приютява над 15000. Това е идеалното място за почивка извън “урбанизираните” зони - само ще
& Great Lakes              споменем, че на острова няма коли, а само велосипеди и карети, теглени от коне :)
НАСТАНЯВАНЕ:             Почти всички работодатели предлагат настаняване на цена между $45 и $100 на седмица.
              Ниво на
         Местопол английск             Заплащан     Начални
Позиция      ожение  и    Кратко описание     е    Бакшиши дати    Крайни дати    Особености      Къде
                   На тази позиция има
                   ротация между                             Минимален работен
Busser /     Harbor       busser, dishwasher,                          период - 3 месеца; за
Dishwasher /   Fishmarkt      kitchen help и host.                         предпочитане е
Kitchen Prep/   & Grille Много   Помага във всички            26 - 31           предишен опит в
Host       Inc    добро   части на ресторанта    $6.55 Да    май    8 сеп - 1 окт   ресторант       София


         Stafford"s
         Hospitalit                          16 май - 5          Минимален работен
Housekeeper    y Inc   Добро  Почистване на стаи    $7.40 Да    юни    5 - 30 сеп    период - 3 месеца   София
Minnesota lakes   Минесота е известна като "земята на 10 000 езера" - едно от любимите места за почивка на американ
НАСТАНЯВАНЕ:    Работодателите предлагат настаняване, като обикновено то е на пешеходно разстояние от работното м
                   Ниво на
Позиция      Работодател           Кратко описание    Заплащане  Бакшиши
                   английски


                         Почиства стаите,
                         общите помещения,
                         в чат от времето
                   Добро                  $7.25 Не
                         работата е във Food
                         and Bevarage
                         Department
Housekeeping/La
undry Attendants Grand View Lodge                         Сервира храна и
                         напитки на гостите;
                   Много    част от времето
                                       $7.25 Да
                   добро    работи в
                         Housekeeping
                         department

Food & Beverage  Grand View Lodge
                         Почиства стаи и
         Fair Hills Resort        общи помещения;
                   Добро                  $7.50 Не
         and Wildflower         понякога помага в
Housekeeping   Golf Course           кухнята


                         Сервира храна,
                   Много    почиства масите,
                                       $7.50 Не
                   добро    помага при миенето
         Fair Hills Resort
                         на съдове
         and Wildflower
Server      Golf Course
         Fair Hills Resort
                         Мие съдове,
         and Wildflower   Добро                  $7.50 Не
                         почиства
Dishwasher    Golf Course
едно от любимите места за почивка на американските семейства.
ено то е на пешеходно разстояние от работното място. А цените са
          Начални Крайни
                  Особености      Къде
          дати  дати


                    Минимален работен
                    период - 3.5
                    месеца. Стои се на
          10 - 20
                    крак; възможно е  София
          юни
                    вдигане на тежко,
                    особено при работа
                    в пералното
               30 сеп


                   Минимален работен
                   период - 3.5
                   месеца. Изисква се
          10 - 20  10 - 30
                   много добро ниво София
          юни    сеп
                   на владеене на
                   английски и умения
                   за работа с клиенти               30 сеп Минимален работен
          15 юни               София
               1 окт период 3 месеца;


                    Минимален работен
                    период - 3 месеца.
          15 - 20  30 сеп - Необходимо е
                             София
          юни    1 окт  вдигане на тежести
                    до 11 кг;
                    комуникативност


          1 - 20       Минимален работен
                             София
          юни        период 3 месеца
               30 сеп
          Това е един от най-популярните летни курорти в САЩ и като такъв, естествено, предлага всякакъв тип развлечения на хилядите
          туристи, които го посещават всяко лято – увеселителни паркове, голф игрища, модерни нощни клубове и изкусителни ресторанти.
Myrtle Beach    Ако сте пристрастени към вълните, плажовете, събирането на тен и ходенето по клубове, това място е подходящо за вас.

          Повечето работодатели в района предлагат или съдействат при намирането на настаняване. Цените обикновено са между $70- $100
НАСТАНЯВАНЕ:    на седмица. Добре е квартирата да е в близост до местоработата, тъй като не може да се разчита на градски транспорт.
              Ниво на
          Работода английск                       Начални
Позиция      тел   и    Кратко описание      Заплащане Бакшиши дати     Крайни дати   Особености        Къде
                    Почиства стаите и
          Avista       общите части,                              Минимален работен период
Housekeeper    Resort  Добро   подрежда           $8.00 Да   15 май   1 сеп - 1 окт  3 месеца         София


                                                        Минимален работен период
                                                        3 месеца. Необходимо е
Engineering – Room           Поддържа стаите,                            много добро владеене на
Technician /    Avista  Много   общите помещения и                           английски език и
Grounds      Resort  добро   градината           $8.00 Да   15 - 20 май 1 сеп - 1 окт  комуникативност     София


                                                        Минимален работен период
                                                        3 месеца. Необходимо е
                    Посреща гостите,                            много добро владеене на
Bell staff/Pool  Avista  Много   помага им с багажа,                           английски език и
Attendant     Resort  добро   дава насоки          $7.00 Да   15 - 20 май 1 сеп - 1 окт  комуникативност     София

                    Подрежда шезлонги и
                    чадъри и ги отдава под                         Минимален работен период
                    наем; грижи се за                            3 месеца. Позицията
                    безопасността на                            изисква вдигане на тежко;
          Lack's       посетителите на                             получава се комисионна от
          Beach   Много   плажа, оказва първа             5 май - 3          отдадените под наем
Ocean Lifeguard  Service  добро   помощ             $7.25 Да   юни     7 сеп - 1 окт  чадъри и шезлонги     София
          Bargain
          Beachwea      Помага на клиентите
          r - North      при избора, зарежда                           Минимален работен период
          Myrtle       рафтовете, почиства,                          3 месеца. Изискват се   София,
Sales Assistant  Beach   Добро   работи на касата       $7.50 Не   20 - 26 май 7 - 30 сеп   умения за работа с клиенти Варна
         Bargain
         Beachwea      Помага на клиентите
         r-         при избора, зарежда                        Минимален работен период
         Surfside      рафтовете, почиства,                       3 месеца. Изискват се   София,
Sales Assistant  Beach  Добро   работи на касата     $7.50 Не  20 - 26 май 20 авг - 6 сеп  умения за работа с клиенти Варна
         Marriott
         Vacation
         Club -       Работа на бара;                          Минимален работен период
         Oceanwat Много   сервиране на храна на        15 май - 5          3 месеца. Трябва да има
Server      ch Villas добро  гостите         $6.00 Да  юни     7 - 15 сеп    навършени 21 години   София
         Marriott
         Vacation      Почиства басейна и
         Club -       джакузито, както и
Pool/Grounds   Oceanwat Много   околните площи,                          Минимален работен период
Attendant     ch Villas добро  изхвърля боклука    $10.00 Не  7 - 29 май  29 авг - 7 сеп  3 месеца         София
         Marriott
         Vacation
         Club -                                        Минимален работен период
         Oceanwat      Приготвя аламинути за                       3 месеца. Трябва да умее
Cook       ch Villas Добро  гостите         $10.00 Не  1 - 15 юни 7 - 15 сеп     да разбира поръчките   София


         Marriott      Работи на различни
         Vacation      позиции в отдела -
         Club -       подготовка на пици,                        Минимален работен период
Food and Beverage Oceanwat Много   работа с клиенти,                         3 месеца. Трябва да има
Attendant     ch Villas добро  зареждане, почистване  $9.00 Не  15 - 30 май 10 - 30 сеп    навършени 21 години   София

                   Работи на различни
                   позиции - почиства
                   масите, сервира,                         Минимален работен период
                   работи на касата,                         3 месеца. Изисква се
Food + Beverage           посреща гостите,                         предишен опит,
Resort Service  Sea Mist  Много  поддържа чистота и                        комуникативност и
Worker      Resort   добро  др.           $7.50 Не  1 - 8 юни  7 - 13 сеп    желание за учене     София
                   Изпълнява различни
                   задължения -
                   подготовка на храна,
                   работа на грил,                         Минимален работен период
                   почистване, миене на                       3 месеца. Трябва да има
Food + Beverage            съдове, изхвърляне на                      предишен опит в
Resort Utility   Sea Mist  Много  боклука и поддържане                       готвенето, изисква се
Worker       Resort   добро  на чистота        $7.50 Не  1 - 8 юни  7 - 13 сеп    комуникативност     София


                   Работи на различни                        Минимален работен период
                   позиции в парка -                        3 месеца. Необходимо е
                   грижи се за                           желание за работа с деца;
                   сигурността на                          Ако има сертификат за
Waterpark               гостите, проверява                        спасител, е възможно по-
Attendant/Lifeguar Sea Mist  Много  билетите, пуска                         високо заплащане и работа
d         Resort   добро  атракционите       $7.50 не  1 - 8 юни  7 - 14 сеп    като спасител       София

                   Възможна е работа на
                   различни позиции -
                   пуска влакчетата и се
                   грижи за сигурността
                   на гостите; подготовя
                   храна и помага на
          Family       сервитьорите;
General      Kingdom      почиства общите                         Минимален работен период
Amusement     Amuseme      части; грижи се за                        3 месеца. Предпочитат се
Park/Waterpark   nt +   Много  сигурността на гостите       25 май - 10         студенти със сертификат
Attendant     WaterPark добро  на басейна        $7.50 Не  юни     10 - 30 сеп   за спасители       Варна
          Cold                                        Минимален работен период
          Stone       Работи с клиенти, на                       3 месеца. Изискват се
          Creamery      каса, продава                          много добри
          Myrtle  Много   сладолед, прави           26 май - 15         комуникативни умения,  София,
Crew Member    Beach  добро   шейкове, почиства    $7.25 Да  юни     15 сеп      както и боравене с пари Варна
                   В зависимост от
                   представянето по
         Joe's Crab     време на тренинга,                        Минимален работен период
         Shack -       може да работи като                       3 месеца. Изискват се
         Myrtle   Много  сервитьор, да посреща                      много добри
Restaurant Worker Beach   добро  гостите и др.      $7.25 Не  10 - 25 май 15 сеп - 1 окт  комуникативни умения   София
                   В зависимост от
         Joe's Crab     представянето по
         Shack -      време на тренинга,                     Минимален работен период
         North       може да работи като                     3 месеца. Изискват се
         Myrtle   Много  сервитьор, да посреща                    много добри
Restaurant Worker Beach   добро  гостите и др.      $7.25 Не  10 - 15 май 7 - 15 сеп  комуникативни умения   София
         Wildwood, Cape May и Avalon са сред най – предпочитаните дестинации през лятото. В тези курорти туризмът е много развит и изборът на работа е
New Jersey    много голям - все пак хиляди хора от цял свят идват да се порадват на 204 километровата плажна ивица. Wildwood е известен с увеселителните си
Shore                                  паркове, магазини и водни паркове.
          В Ню Джърси настаняване е трудно да се намери, затова повечето работодатели предлагат квартири. Цената на настаняването варира според
НАСТАНЯВАНЕ:                                  работодателя.
                 Ниво на                             Начални
Позиция     Работодател   английски  Кратко описание      Заплащане Бакшиши     дати     Крайни дати Особености
                        Почиства стаите, носи
Housekeeper/Poo                бельото в пералнята,                 20 май - 25         Минимален работен
l Maid     Sea Spray Motel  Добро    почиства около басейна      $7.25 Да      юни      20 - 25 сеп  период 4 месеца

                                                                Минимален работен
                                                                период 3 месеца.
                                                                Необходимо е бързо
                                                                и адекватно
Rides                     Пуска влакчетата, грижи                             реагиране при
Department/Ope Fantasy Island         се за сигурността;                                спешен случай или
rator     Amusement Park   Добро    комуникира с клиентите      $7.50 Не      22 май    11 сеп    паникьосан клиент

                       Броене на точките,                                Минимален работен
                       спечелени от клиентите,                              период 3 месеца.
                       предлагане на награди в                              Общува постоянно с
                       зависимост от точките,                              клиентите и нивото
                       които клиентите са                                на владеене на
        Fantasy Island        събрали, изисква се добра               1 май - 14         английски трябва да
Arcade     Amusement Park  Много добро комуникативност          $7.50 Не      юни      19 сеп    е много добро

                                                                Минимален работен
                                                                период 3.5 месеца;
                                                                изисква се
                                                                преминаване на
                        Възможно е да се работи                             тренинг, вдигане на
                        на касата, на салатения                             тежести до 18кг,
        A&P Super Fresh        бар, в пекарната;                                борави се с пари и
Grocery Clerk  Food Market    Добро    зареждане на стоки        $7.50 Не      7 - 15 юни  1 - 11 сеп  кредитни карти
                                                                Минимален работен
                                                                период 3 месеца.
                       Паркира коли, помага на                              Трябва да има
                       гостите с бгажа, почиства                             международна
Bellman     Magton Inc.    Много добро общите части            $8.00 Не      10-025 май  3 сеп - 1 окт книжка
                      Почистване на стаи за
                      гости, работа с
                      прахосмукачка, бърсане
Room                    на прах, почистване на
Attendant/Cham               тоалетни, оправяне на                       Минимален работен
bermaid    Magton Inc.     Добро  легла.           $8.00 Не  20 - 20 май  3 сеп - 1 окт период 3 месеца
                      Почиства около хотела,        10 май - 5         Минимален работен
Groundskeeper  Magton Inc.    Добро  изхвърля боклука      $8.00 Не  юни      3 сеп - 1 окт период 3 месеца
                      Зарежда количките на                       Минимален работен
                      камериерите, събиране на                     период 3 месеца.
                      мръсните чаршафи и                        Необходимо е
Houseman    Magton Inc.    Добро  боклук           $8.00 Не  10 - 25 май         вдигане на работен
                                                3 сеп - 1 окт Минимален тежко
                                                      период 3 месеца;
                      Възможно е да се работи                     изисква се
                      на касата, на салатения                     преминаване на
        Super Fresh Food      бар, в пекарната;                        тренинг, вдигане на
Grocery Clerk  Markets      Добро  зареждане на стоки     $7.60 Не  15 - 31 май  7 - 12 сеп  тежести до 18кг,
ит и изборът на работа е
тен с увеселителните си

ването варира според       Къде       София
       София
       София
       София
       София
София
София
София
София
          Щатът предлага по нещо за всеки - от лудостта и шумотевицата на Ню Йорк и Лонг Айлънд до спокойствието и тишината на
New York State            малките градчета. В щата се намират и едни от най-големите национални паркове.

       Настаняването е на цена около $100 на седмица. Ако работодателят не предлага, е добре да започнете да си търсите квартира
НАСТАНЯВАНЕ:                      още преди да заминете от България.
             Ниво на
         Местопол английск            Заплащан     Начални
Позиция     ожение  и    Кратко описание    е    Бакшиши дати     Крайни дати    Особености      Къде

                  Работата е като
                  стюард в автобус
                  между Ню Йорк и                            Минимален работен
                  Източен Лонг                             период 3 месеца.
                  Айлънд. Възможно е                          Търсят се
              Много  да се налага да                            комуникативни и
              добро
Trip Host Person Hampton Jitney   помагате с багажа     $9.00 Не    15 май  12 сеп - 1 окт   отворени служители; София
          Разположен на атлантическото крайбрежие, Мериленд е сред най-предпочитаните места от американц
Ocean city and   е градът, известен с бурния си нощен живот, многото барове и ресторанти. Поради факта, че много от
Maryland Resorts                 през лятото, възможностите за намиране на втора работа са големи.
            Повечето от работодателите предлагат настаняване, а тези, които не предлагат, помагат за намира
НАСТАНЯВАНЕ:                       обикновено варира между $70 и $100 на седмица.
                Ниво на
                английск              Заплащан     Начални
Позиция      Работодател и    Кратко описание      е    Бакшиши дати


          Warren's        Сервира храна и
          Station         напитки на
          Family     Много  клиентите, слага             21 юни - 5
Waitress      Restaurant   добро  сосове на салатите    $2.23 Да    юли


          Warren's        Настанява гостите,
Hostess/cashier/T Station         борави с пари и
able setter/pantry Family     Много  кредитни карти,              21 юни - 5
help        Restaurant   добро  почиства масите      $7.15 Не    юлиHousekeeper/Roo  Dunes Manor       Почиства и подрежда
m Attendant    Hotel + Motel Добро   стаите на гостите     $7.25 Да    1 - 15 юни


                      Посреща и настанява
                      гостите на
                      ресторанта, приема
                      резервации по
          Dunes Manor Много    телефона; отговаря            25 май -
Host/Hostess    Hotel + Motel добро   на запитвания       $7.50 Не    15 юни


                      Носи храна от
                      кухнята до различни
                      локации в хотела,
                      носи храна и напитки
                      от склада, помага на
Food        Dunes Manor   Много  барманите и
Runner/Barback   Hotel + Motel  добро  приготвя напитки     $4.25 Да    1 юни


                      Почиства масите,
                      носи посудата,
          Dunes Manor       помага на                 25 - 28
Busser       Hotel + Motel  Добро  сервитьорите       $3.75 Да    май
ред най-предпочитаните места от американците за почивка. Оушън сити
ове и ресторанти. Поради факта, че много от заведенията работят само
е за намиране на втора работа са големи.
тези, които не предлагат, помагат за намиране на квартира. Цената
а между $70 и $100 на седмица.

          Крайни
          дати   Особености           Къде


               Минимален работен период 3
               месеца. Търсят се усмихнати
          27 - 30  и комуникативни хора, готови
          сеп    да работят под напрежение.  София


               Минимален работен период 3
               месеца. Търсят се усмихнати
          27 - 30  и комуникативни хора, които
          сеп    умеят да боравят с пари    София

               Минимален работен период 3
          15 сеп - 1 месеца; работата предполага
          окт    постоянно стоене на крак   София
               Минимален работен период 3
               месеца. Трябва да умее да
          15 сеп - 1 работи бързо, да е усмихнат/а
          окт    и огранизиран/а        София
               Минимален работен период 3
               месеца. Трябва да бъде над
          15 сеп - 1 21 години; да може да вдига
          окт    до 15 кг.           София
               Минимален работен период 3
               месеца. Необходимо е да
               може да вдига до 15 кг., както
          15 сеп - 1 и да отговаря на клиентите на
          окт    английски           София
Rehoboth Beach    Крайбрежието на Делaуеър е наричано още “Лятната столица”. Прекрасните океански условия, голямата плажна ивица, концертите на живо,
& The Delaware    удобният транспорт, правят това кътче наистина притегателен център за много туристи, място за истински забавления и, разбира се, любимо
Shore                                    място за WAT участниците.
           Някои работодатели предлагат квартира, а други съдействат за намиране. По крайбрежието цените са значително по-високи. Има голямо
НАСТАНЯВАНЕ:                  разнообразие от места за живеене. Цените варират между $70 и $100 на седмица.
                  Ниво на
                                       Заплащан     Начални   Крайни
Позиция      Работодател   английск Кратко описание             Бакшиши             Особености
                                       е        дати    дати
                  и

                                                           Минимален работен период
                                                           3 месеца. Трябва да умее
                  Много  Продава в магазин, зарежда            1 май - 15 7 сеп - 1
                                        $7.50 Не               да работи с клиенти и да
Store                добро  рафтовете                     юни    окт
                                                           има много добро ниво на
Sales/Stocking/Gol
                                                           владеене на английски
f Maintenance   Sea Shell Shop

                                                           Минимален работен период
                       Поддръжка на голф игрището,            1 май - 15 7 сеп - 1
                  Добро                    $8.00 Не               3 месеца. Физическа
                       поливане и др.                  юни    окт
                                                           работа, която изисква сила
Golf Maintenance  Sea Shell Shop

                                                           Минимален работен период
          Cold Stone        Обслужва клиентите; разговаря
                  Много                           15 - 20  25 авг -  3 месеца. Изисква се много
          Creamery -        с тях; почиства, пее при      $7.75 Да
                  добро                           май    20 сеп   добра комуникативност и
          Rehoboth         получаване на бакшиш :)
                                                           умение за работа с клиенти
Crew Member    Beach DE

                                                           Минимален работен период
                                                           4 месеца. Предишен опит е
                                                           предимство, трябва да са
                       Почистване на стаите в
          Atlantic                                  15 - 31  20 сеп - 1 учтиви, да могат да стоят
Housekeeper             Добро  хотелския комплекс и        $7.75 Да
          Management                                 май    окт    прави дълго време. Втора
                       прилежащите му сгради.
                                                           работа е възможна само в
                                                           почивните дни или след 16
                                                           часа.
вица, концертите на живо,
ния и, разбира се, любимо


о по-високи. Има голямо      Къде
      София
      София
      София
      София
            Познат като мястото с едни от най-карсивите плажове по източното крайбрежие, Роуд Айлънд е привлекателен за турстите с трите си най-
Rhode Island      популярни града - Ню Порт, Уестерли и Блок Айлънд. От своя страна, Ню Порт е известен с множеството музикални и филмови фестивали.

          Повечето работодатели не предлагат квартири. Всички те обаче асистират при намирането на такива. Квартирата може да варира от $75 до $150 на
НАСТАНЯВАНЕ:                     седмица. Най-удобният вариант остава наемането на къща с други студенти.
                Ниво на                 Заплащан      Начални Крайни
Позиция      Работодател английски   Кратко описание      е     Бакшиши дати    дати   Особености
                       Работа на касата,
                       зареждане на рафтове,                         Минимален работен период
                       сервиране на сандвичи,                        3 месеца. Изисква се
Cashier/Deli/Stock Block Island        риба, месо, почистване на           1 май - 15 1 сеп - 1  желание за работа в екип,
Clerk       Grocery    Много добро магазина            $8.50 Не    юни    окт     бързина


                                                          Минимален работен период
          Breezeway         Почиства и подрежда              19 - 28  7 сеп - 1  3 месеца. Трябва да може
Housekeeper    Resort     Добро    стаите и общите помещения   $8.00 да    май    окт     да вдига до 10 кг


                                                          Минимален работен период
                                                          3 месеца; предварителен
                       Работа в музикален магазин                      опит в магазин ще се счита
                       - посреща и съветва                          за предимство; трябва да
                       клиентите, дава                31 май -  6 сеп - 1  обича музиката и да е
Sales Associate  Music Box   Много добро информация, работи с пари   $9.00 Не    15 юни   окт     комуникативен

                      Изпълнява разнообразни
                      задачи, в т.ч. работа на                        Минимален работен период
                      каса, почистване, миене на                       3 месеца. Изисква се
                      съдове, почистване на                         изключителна бързина при
                      маси, приготвяне на                          работата, особено по обед,
                      сандвичи и салати, правене            16 - 22        когато кафенето е пълно с
Cafe Associate   Panera Bread Много добро на кафе и др.          $8.00 Не    май    7 - 30 сеп хора
                                                     Минимален работен период
                                                     3 месеца. Трябва да
                                                     владее английски много
                      Посреща клиентите, помага                   добре, да е приветлив и
         Preservation       им при избора на покупка,        1 май - 10 10 сеп - 1 усмихнат и да иска да
Sales Associate  Society   Много добро работи с пари        $8.00 Не  юни    окт    работи с клиенти
         Preservation       Почиства общите             1 май - 15 5 сеп - 1  Минимален работен период
Housekeeper    Society   Добро    помещения          $8.00 Не  юни    окт     3 месеца
                      Административна работа в
                      помощ на СЕО, в т.ч.                     Минимален работен период
                      координиране на срещи,                    3 месеца. Умения за работа
Secretary –                кореспонденция,                        с компютър, перфектно
Administrative  Preservation       организиране на доставки и       1 май - 10 10 сеп - 1 владеене на английски;
Assistant     Society   Много добро др.             $9.00 Не  юни    окт    конфиденциалност
                      Подготвя помещенията за                    Минимален работен период
                      различни събития,                       3 месеца. Търсят се
Special Events  Preservation       подрежда маси, столове и        25 май -  20 сеп - 1 момчета, които умеят да
Attendant     Society   Добро    др.             $8.50 Не  15 юни   окт    вдигат до 45 кг
                                                     Минимален работен период
                      Развежда посетителите и                    3 месеца. Перфектен
                      разказва за обектите;                     английски и желание и
         Preservation       отговаря на различни          15 май -  10 сеп - 1 умение да говори пред
Tour Guide    Society   Много добро въпроси           $8.50 Не  10 юни   окт    групи


         Hyatt                                         Минимален работен период
         Regency                             1 май - 15      3 месеца. Трябва да може
Housekeeper    Newport   Добро    Почиства стаите на гостите  $9.00 Не  юни    2 - 15 сеп да вдига до 10 кг
          Hyatt                                       Минимален работен период
          Regency        Почиства общите            1 май - 15      3 месеца. Трябва да може
Lobby Attendant  Newport  Добро    помещения в хотела     $9.00 Не  юни    2 - 15 сеп да вдига до 10 кг
          Hyatt                                       Минимален работен период
Food & Beverage  Regency        Сервира храна и напитки в       1 май - 15      3 месеца. Изисква се
Server       Newport  Много добро ресторанта         $3.50 Да  юни    2 - 15 сеп предишен опит


          Hyatt                                       Минимален работен период
          Regency        Зарежда бюфета в                       3 месеца. Трябва да може
Buffet Attendant  Newport  Добро    ресторанта         $8.00 Не  1 - 14 юни 2 - 15 сеп да вдига до 10 кг
          Hyatt
          Regency        Проверява билетите на         1 май - 15      Минимален работен период
Pool Attendant   Newport  Много добро посетителите на басейна   $8.00 Не  юни    2 - 15 сеп 3 месеца
          Hyatt
          Regency        Помага на сервитьорите,        1 май - 15      Минимален работен период
Busser       Newport  Много добро чисти, остервира      $7.40 Да  юни    2 - 15 сеп 3 месеца.
                                                   Минимален работен период
          Hyatt                                       3 месеца. Необходим е
          Regency                           1 май - 15      предишен опит в
Prep Cook     Newport  Добро    Подготвя храна       $9.50 Не  юни    1 - 30 сеп кулинарията
          Hyatt
          Regency                           1 май - 15      Минимален работен период
Dishwasher     Newport  Добро    Мие съдове         $8.00 Не  юни    1 - 30 сеп 3 месеца
н за турстите с трите си най-
кални и филмови фестивали.

може да варира от $75 до $150 на      Къде
      София
      София
      София
      София
София

София
София
София
София
София
СофияСофия
СофияСофияСофия
СофияСофия
          Един от големите курорти, с безкрайни плажове, градът е любимо място за почивка на много амер
          хотели, ресторанти и барове, но и с типичните за Щатите вериги, Virginia Beach е прекрасно място
Virginia Beach                      да са както на море, така и в големия град.


           Намирането на настаняване не е лесно. Добре е да говорите с работодателя си за съвет къде и ка
НАСТАНЯВАНЕ:            дали това, което сте намерили, е достатъчно близо до работата ви, тъй като VB е д
               Ниво на
          Работодат английск              Заплащан     Начални
Позиция       ел    и    Кратко описание      е    Бакшиши дати                    Посреща гостите,
                    настанява ги, почиства
                    масите, отговаря на
               Много   телефонни обаждания             1 май - 1
Host/Hostess    IHOP #585 добро   и прави резервации     $7.25 Не    юли
                    Почиства масите, мие
                    съдовете, занимава се
                    е почистването на              1 май - 1
Combo        IHOP #586 Добро   заведението         $7.25 Не    юли
                    Обслужва клиентите
                    на ресторанта,
                    сервира храна и
               Много   напитки; спазва всички           1 май - 1
Server       IHOP #587 добро   стандарти на IHOP      $2.13 да    юли
                    Облсужване на
Cashier/Fast Food       Добро/  клиенти, подготовка
Prep - Maddox    Virginia много   на храна, работа на
Enterprises     Beach, VA добро   каса, почистване      $7.25 Не    1 май
 е любимо място за почивка на много американци. С всичките си
е вериги, Virginia Beach е прекрасно място за онези, които искат
ре, така и в големия град.


орите с работодателя си за съвет къде и как да търсите, както и
 ъчно близо до работата ви, тъй като VB е дълъг.

          Крайни               Къде
          дати    Особености


                Минимален работен
                период 3 месеца.
                Изисква се много    София
                добър английски,
          7 сеп - 1  вежливи и усмихнати
          окт     студенти
                Минимален работен
                период 3 месеца.
          7 сеп - 1  Способност за бърза и
          окт     ефективна работа    София

                Минимален работен
                период 3 месеца.
                Необходимо е много
                добро владеене на
                писмен и говорим
                английски; преди да
                започне да сервира, е
          7 сеп - 1  необходимо да
          окт     премине през тест    София

                Минимален работен
                период 3-4 месеца.
                Възможност за промяна
                на позицията и
                заплащането на онези,
          10 - 26   които се представят
          сеп     добре.        София
          Столица на САЩ, градът е едно от най-посещаваните места. Средище на култура и история, Вашингто
          средище, където освен дипломатически представителства, има и много университети. Прекрасно мяс
Washington, DC                       които искат да работят в голям град.

            Настаняването в повечето случаи не е осигурено от работодателя, но обикновено можете да очак
НАСТАНЯВАНЕ:
                  Ниво на
                                 Заплащан     Начални
Позиция     Работодател    английск Кратко описание        Бакшиши
                                 е        дати
                  и


                      Занимава се с
                                           20 - 31
Mover/Packer            Добро  преместване на     $10.00 Не
                                           май
                      мебели.

         Eagle Van Lines
. Средище на култура и история, Вашингтон е и международно
има и много университети. Прекрасно място за работа на онези,
аботят в голям град.

отодателя, но обикновено можете да очаквате съдействие.


          Крайни
               Особености       Къде
          дати

               Минимален работен
               период 4 месеца.
          30 авг -  Позицията изисква
                           София
          20 сеп   физическа сила и
               способност за вдигане
               на 20-30 кг.
          Определян е като едно от най-добрите места за работа на чуждестранни студенти през лятото. Съчетание между голям избор на работа
              и евтини живот, това е една от най-атрактивните дестинации за американските семейства, почиващи през лятото.
Wisconsin Dells

          Настаняването в повечето случаи не е осигурено от работодателя, но е много лесно за намиране, като цената за седмица е под $100.
НАСТАНЯВАНЕ:
          Работода Ниво на                 Заплащан     Начални   Крайни
Позиция                Кратко описание             Бакшиши             Особености
          тел   английски                е        дати     дати


                                                       Минимален работен
                                                       период - 14 седмици.
                    Работа с клиенти в магазини
                                                       Кандидатите трябва да
                    за дрехи, храна, играчки,
                Много                                     са много комуникативни
Retail Associate            подаръци. Съветва         $7.50 Не    10 юни  7-15 сеп
          Chula    добро                                     и да умеят да работят с
                    клиентите, борави с пари и
          Vista                                           клиенти, както и с пари.
                    кредитни карти
          Resort                                           Минимален работен
          Conferenc                                         период 14 седмици.
          e Center
          Chula        Работа във Food & Bevarage
                                                       Минимален работен
          Vista        Department - възможни са
               Много                            20 - 26       перид 14 седмици. Не
          Resort       различни позиции - от       $7.50 Не         7 - 15 сеп
               добро                            май         може да се променя
          Conferenc      подготовка на храна до
                                                       позицията.
Food & Beverage  e Center      миене на чинии.
между голям избор на работа
ващи през лятото.


ната за седмица е под $100.


       Къде
       София
       София

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:8/25/2011
language:Bulgarian
pages:38