1 - LIGA by niusheng11

VIEWS: 55 PAGES: 14

									SLAVONSKA LIGA AMATERA STOLNOG TENISA
        «SLAST«
       SLAVONSKI BROD
    BILTEN      B R.    4-PR-09
 Ekipe DERI BRKO i VELEBIT OSIGURANJE i dalje
     sigurno na ĉelu 1. i 2. Lige SLAST


         25. oţujka 2009.
                          BILTEN
      SLAVONSKE LIGE AMATERA STOLNOG TENISA
         « SLAST « - SLAVONSKI BROD
      Bilten u elektronskom obliku, rezultate susreta i druge podatke o ligi pogledajte na www.liga-slast.hr
         Broj 4-PR-09 - Godina 2009. Slavonski Brod, ožujak 2009.


Podaci o udruzi ;

Web stranica ;   www.liga-slast.hr      ,  E-mail ;   slast@liga-slast.hr

Poštu slati na adresu ;
« S L A S T « - Slavonska liga amatera stolnog tenisa – Slavonski Brod
Sjedište ; - Naselje Andrija Hebrang 4/27 – N/r Krešimir Štetić, predsjednik udruge
Telefon: 451-345, 217-093    E-mail : slast@liga-slast.hr
kresimir.stetic@slavonski-brod.hr ili kresimir.stetic@sb.t-com.hr

Kontakti i informacije :     - radnim danom od 9,00 do 14,00 sati

Predsjednik udruge ;   - Krešimir Štetić, tel. 451-345, posao 217-093, mob. 091-883-7817
Dopredsjednik udruge ;  - Goran Tonkić, tel. 091-616-4768
Tajnik udruge ;      - Tihomir Sigurnjak, tel. 465-090, 098-485-105
Rizniĉar udruge ;     - Franjo Lemaić, tel. 098-504-532
Predsjedništvo ;      - Krešimir Štetić, Goran Tonkić, Tihomir Sigurnjak, Franjo
               Lemaić, Josip Ĉanić, Dragan Kabić i Mato Reĉić
Tehniĉki voditelj liga ;  - Robert Klobuĉar, tel. 440-724, 098-233-354
Ligaški odbor 1. lige :  - Robert Klobuĉar, Goran Bašić, Dragan Kabić
Natjecateljska komisija ; - Robert Klobuĉar, Tihomir Sigurnjak, Miroslav Jurković
Disciplinska komisija ; - Tihomir Štetić, Damir Markić, Robert Ţupan, Zlatan Dervišević,
               Kazimir Buljan
Nadzorni odbor ;      - Goran Bašić, Darko Arbanas, Ivan Cipar


UPLATA KOTIZACIJA za ligaška i druga natjecanja u sezoni 2008. / 2009. će se provoditi
neposredno kod rizničara Udruge ili poštanskom uplatnicom - virmanom u korist ;
Primatelj ; Udruga SLAST –Slavonski Brod, A. Hebrang 4/27, 35000 Slavonski Brod,
Iznos uplate ; 300,00 kuna
Žiro – račun udruge SLAST - ţ.r. br. 2484008-1104006244 kod Raiffeisen bank –
Slavonski Brod ) ,
Svrha uplate – Prijavnina za sezonu 2008./2009. – ekipno prvenstvo


UPOZORENJE ; - Udruga SLAST ne snosi nikakvu odgovornost za zdravlje, povrjede ili
oboljenja igrača za vrijeme odigravanja susreta Lige SLAST.
Stoga svim prijavljenim igračima preporučujemo da prije početka natjecanja o vlastitom
trošku obave kontrolu zdravstvenog stanja kod liječnika.
EKIPNO PRVENSTVO 1. LIGE SLAST-a

U 3. sezoni rada i djelovanja udruge SLAST , ekipno prvenstvo za sezonu 2008./2009. je
organizirano u 2 lige. U natjecanje je ukljuĉeno 20 prijavljenih ekipa.
VODITELJ LIGA :    Robert Klobuĉar, Pavleka Miškina 10/2, 35000 Slavonski Brod,
            tel. 440-724, 098/ 233-354

Popis prijavljenih ekipa za 1. Ligu SLAST-a:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ALIBI        ( voditelj Darko Arbanas 098-839-0533,
             zamjenik Damir Markić 091-790-0628 )
Igraĉi - Darko Arbanas, Damir Markić, Goran Tonkić, Mario Abramović, Darko Lipovac
Adresa domaćinstva - MO A. Mihanović, MO Budainka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. BROD        ( voditelj Robert Klobuĉar 098-233-354,
            zamjenik Franjo Lemaić 098-504-532                 )
Igraĉi - Robert Klobuĉar, Franjo Lemaić, Martin Zorić, Stjepan Ţivković
Adresa domaćinstva – Mjesni dom Mali Pariz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. DERI BRKO ( voditelj Miroslav Jurković 091-513-2434
                zamjenik Ţarko Raĉić 091-732-1836 )
Igraĉi – Miroslav Jurković, Ţarko Raĉić, Veselko Ninković, Savo Ĉerjek
Adresa domaćinstva – Osnovna škola Vladimir Nazor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. EXTEH          ( voditelj Vinko Martić 091-781-92-94
              zamjenik Ţeljko Liović 091-3455-945 )
Igraĉi - Vinko Martić, Ţeljko Liović, Zlatko Bagarić, Ivan Rokić, Boris Radovanović
Adresa domaćinstva – 11. osnovna škola - Naselje A. Hebrang ili MO Mali Pariz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. IZGRADNJA          ( voditelj Mladen Beraković 091-783-4444
                 zamjenik Zlatan Dervišević 095-940-0524 )
Igraĉi - Mladen Beraković, Damir Marić, Zlatan Dervišević, Drago Kriţanac, Antonio Šulina, Zoran Marić,
      Zdenko Landek
Adresa domaćinstva – Mjesni dom Budainka, MO A. Mihanović
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. MIROVINAC ( voditelj Tihomir Sigurnjak 098-485-105,
             zamjenik Goran Bašić 091-546-0248 )
Igraĉi – Tihomir Sigurnjak, Goran Bašić, Ivan Cipar, Bruno Bašić
Adresa domaćinstva - OŠ Vladimir Nazor, Slav. Brod
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. SIBINJ          ( voditelj Josip Ĉanić 425-146, 091-787-7226
               zamjenik Kabić Dragan 098-207-301)
Igraĉi - Josip Ĉanić, Dragan Kabić, Kazimir Buljan, Vinko Tomakić
Adresa domaćinstva – OŠ Sibinj, Ul. ZNG 108 br. 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. SPIN         ( voditelj Ivan Vuletić 402-000, 098-340-653,
              zamjenik Marin Stipešević 095-9004284)
Igraĉi - Ivan Vuletić, Robert Ţupan, Esad Ahmetović, Marin Stipešević
Adresa domaćinstva – OŠ Vladimir Nazor, Slav. Brod
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. KAMEN-GRADNJA ( voditelj Vjekoslav Markovĉić 091/1523-305,
                    zamjenik Nenad Babler 098-731-210 )
Igraĉi - Vjekoslav Markovĉić, Nenad Babler, Krešimir Štetić, Dario Dabić, Petar Vidović, Ljuban Kolarević
Adresa domaćinstva – 11. OŠ, Slav. Brod, MO A. Mihanović
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. SREDANCI            ( voditelj Mato Reĉić , 098-9772-520
                  zamjenik Ivan Babić 091-587-1645)
Igraĉi - Mato Reĉić, Ivan Babić, Damir Ţivić, Marko Vinarić, Danijel Bošnjaković
Adresa domaćinstva – Mjesni dom Antun Mihanović ili Mjesni dom Sredanci


Popis prijavljenih ekipa za 2. Ligu SLAST-a:


1. LUTALICE        ( voditelj Stjepan Bošnjaković 098-197-9373, 216-232
               zamjenik Dalibor Jurković                )
Igraĉi - Dalibor Jurković, Stjepan Bošnjaković, Mladen Krištof, Miroslav Relić, Predrag Latinović
Adresa domaćinstva – Obrtniĉka škola Brod
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. CAFFE BAR KREŠIMIR (voditelj Krešimir Tomić 091 -451-1500
                     zamjenik Hrvoje Ţanko 098-165-8959)
Igraĉi - Krešimir Tomić, Goran Pavić, Hrvoje Ţanko, Šef Miljenko
Adresa domaćinstva – Mjesni dom A. Hebrang, MO Antun Mihanović
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. KUTI           ( voditelj Josip Dikanović 098-226-986
               zamjenik Josip Štivić 098-653-036 )
Igraĉi - Josip Dikanović, Nenad Tambur, Josip Štivić, Antun Dikanović, Ivan Dikanović,
      Ţeljko Vaĉić, Davor Brdarević
Adresa domaćinstva – Osnovna škola Kuti, 35254 Bebrina
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. ŠOKADIJA           ( voditelj Vinko Hanĉić 098-938-6672, 434-287 )
                 zamjenik Josip Ĉorluka 098-748-960 )
Igraĉi - Vinko Hanĉić, Josip Ĉorluka, Filip Sokolović, Josip Crljen, Slavko Maksinĉuk, Zvonko
Karamazen, Petar Jukić, Toni Hrnić
Adresa domaćinstva – Mjesni dom Šumeće / MO Antun Mihanović
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. ŢUTI MRAV            ( voditelj Mato Babić 472-623
                   zamjenik Ivan Ĉukić 099-504-5757)
Igraĉi - Mato Babić, Zvonko Ţubrinić, Ivan Ĉukić, Marko Bošnjaković, Vladimir Reĉić, Draţen Ţivić,
      Igor Tomašević
Adresa domaćinstva – Mjesni dom Antun Mihanović ili Mjesni dom Sredanci
6. ORIOVAC           ( voditelj Milić Slobodan        098-504-294
                 zamjenik Petrak Zoran )
Igraĉi – Petrak Zoran, Sekulić Goran, Albreht Alen, Kuzmić Mirko, Siroglavić Zlatko, Milić Slobodan,
Štefanĉić Berislav
Adresa domaćinstva – Mjesni odbor Oriovac
7. VELEBIT OSIGURANJE      ( voditelj Zdravko Marinović 091-4444959
                 zamjenik Antun Ĉelebija 091-2070706 )
Igraĉi – Zdravko Marinović, Antun Ĉelebija, Dubravko Ĉelebija, Mato Šimunović, Veselko Pilipović,
     Karmela Dujmić, Mato Marković
Adresa domaćinstva – 11. Osnovna škola

8. RENAULT AD VIDAKOVIĆ ( voditelj Stjepan Hinek
                  zamjenik Robert Anton Ĉeĉatka 098-226-744 )
Igraĉi – Gordan Mikuš, Robert-Anton Ĉeĉatka, Stjepan Hinek, Tihomir Štetić, Mihaljĉuk Vladimir, Draţen
Kozak, Zdravko Katalinić, Hrvoje Filajdić, Mustafić Danijel

Adresa domaćinstva – 11. Osnovna škola

9. KANIŢA - Kaniţa      ( voditelj Zlatko Geţa 098-900-2103, 433-185
                zamjenik Saša Marjanović )
Igraĉi – Ivan Ţelinski, Saša Marjanović, Ivan Julović, Miroslav Kava, Krunoslav Marjanović,
     Mario Brzić, Marko Sudarević, Nikola Brzić, Antun Geţa, Zlatko Geţa, Mario Has

Adresa domaćinstva – Mjesni dom Kaniţa ili MO A. Mihanović
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. POŠTARI              ( voditelj Nenad Lemajić 098-673-263, 442-740
                     zamjenik Lorenz Strainjev 091-504-9411)
Igraĉi – Nenad Lemajić, Lorenz Strainjev, Zvonimir Filajdić, Dragan Folvaĉni, Marija Mandić, Miroslav
Ćosić, Vlatko Maršić, Ţeljko Vidaković

Adresa domaćinstva – MO Antun MihanovićPrema Bergerovima tablicama slijedom plasmana iz prethodne sezone 1. i 2. lige, te ţdrijebom novih ekipa u 2. Ligi
SLAST-a , od strane Predsjedništva lige utvrĊeni su sljedeći startni brojevi ekipa ;


1. LIGA «SLAST»                                2. LIGA «SLAST»

A1.   Deri Brko                         B1.    Lutalice
A2.   Brod                           B2.    Ţuti mrav
A3.   Izgradnja                         B3.    Kuti
A4.   Mirovinac                         B4.    Oriovac
A5.   Sibinj                          B5.    CB Krešimir
A6.   Spin                           B6.    Šokadija
A7.   Alibi                           B7.    Velebit osiguranje
A8.   Exteh                           B8.    Auto-dom Vidaković
A9.   Kamen-gradnja                       B9.    Posavac (od veljaĉe 2009. – Kaniţa 2009 )
A10.   Sredanci                         B10.   Poštari
Obadvije lige igraju se dvokruţno ( jesen – proljeće ), i to istim rasporedom igranja uz promjenu domaćinstava susreta u
proljetnom dijelu takmiĉarske sezone, u odnosu na jesenski dio.
            Rezultati odigranih susreta ekipnog prvenstva
               1. lige SLAST - proljeće 2008./ 09.

                         13. KOLO
Termin                   Domaćin           Gost         Rezultati
16.03.2009. do 21.03.2009.   A10      SREDANCI    A7      ALIBI         1:9
                A8       EXTEH    A6      SPIN         2:8
                A9      KAMEN-GRADNJA  A5      SIBINJ         4:6
                A1       DERI BRKO   A4     MIROVINAC        7:3
                A2       BROD     A3     IZGRADNJA        5:5BROD - IZGRADNJA          5:5
Lemaić-Šulina 1:3, Klobuĉar-Beraković 3:0, Ţivković-Kriţanac 2:3, Klobuĉar-Šulina 3:0, Lemaić-Kriţanac 3:1,
Ţivković-Beraković 1:3, Klobuĉar-Kriţanac 3:0, Ţivković-Šulina 2:3, Lemaić-Beraković 2:3, Lemaić/Klobuĉar –
Šulina/Beraković 3:1

SREDANCI – ALIBI         1:9
Reĉić-Markić 2:3, Babić-Abramović 2:3, Vinarić-Arbanas 0:3, Babić-Markić 0:3, Reĉić-Arbanas 1:3, Vinarić-
Abramović 0:3, Babić-Arbanas 1:3, Vinarić-Markić 1:3, Reĉić-Abramović 1:3, Babić/Reĉić – Abramović/Markić
3:0

EXTEH - SPIN             2:8
Nije predan zapisnik

KAMEN GRADNJA - SIBINJ       4:6
Markovĉić-Tomakić 3:1, Kolarević-Kabić 1:3, Štetić-Ĉanić 0:3, Kolarević-Tomakić 3:0, Markovĉić-Ĉanić 3:0,
Štetić-Kabić 1:3, Kolarević-Ĉanić 0:3, Štetić-Tomakić 3:0, Markovĉić-Kabić 2:3, Markovĉić/Kolarević –
Ĉanić/Kabić 1:3

DERI BRKO - MIROVINAC        7:3
Jurković-Bašić B. 3:1, Raĉić-Bašić G. 3:0, Ninković-Sigurnjak 3:2, Raĉić-Bašić B. 3:2, Jurković-Sigurnjak 3:1,
Ninković-Bašić G. 3:1, Raĉić-Sigurnjak 2:3, Ninković-Bašić B. 0:3, Jurković-Bašić G. 3:1, Jurković/Raĉić –
Bašić G./Sigurnjak 2:3            Rezultati odigranih susreta ekipnog prvenstva
               2. lige SLAST - proljeće 2008./ 09.

                         13. KOLO
Termin                    Domaćin           Gost          Rezultati
16.03. do 21.03.2009.       B10  POŠTARI        B7 VELEBIT OSIGURANJE        2:8
                 B8 AUTO DOM VIDAKOVIĆ    B6  ŠOKADIJA           10 : 0
                 B9  KANIŢA 2009       B5  CB KREŠIMIR           3:7
                 B1   LUTALICE       B4   ORIOVAC            8:2
                 B2  ŢUTI MRAV       B3    KUTI            3:7
ŢUTI MRAV - KUTI               3:7
Babić M.-Vaĉić 0:3, Bošnjaković M.-Dikanović I. 3:0, Ţivić D.-Štivić 2:3, Bošnjaković M.-Vaĉić Ţ. 0:3, Babić M.-
Štivić 0:3, Ţivić D.-Dikanović I. 3:1, Bošnjaković M.-Štivić J. 1:3, Ţivić D.-Vaĉić Ţ. 3:2, Babić M.-Dikanović A.
2:3, Bošnjaković/Ţivić-Štivić/Dikanović 1:3

POŠTARI - VELEBIT OSIGURANJE       2:8
Lemajić-Pilipović 0:3, Ćosić-Marinović 3:1, Filajdić-Ĉelebija 0:3, Ćosić-Pilipović 0:3, Lemajić-Ĉelebija 1:3,
Filajdić-Marinović 0:3, Ćosić-Ĉelebija 3:1, Filajdić-Pilipović 1:3, Lemajić-Marinović 2:3, Filajdić/Ćosić –
Ĉelebija/Pilipović 0:3

AD VIDAKOVIĆ - ŠOKADIJA         10 : 0
Mustafić-Crljen 3:0, Katalinić-Sokolović 3:2, Hinek-Ĉorluka 3:0, Katalinić-Crljen 3:0, Mustafić-Ĉorluka 3:0,
Hinek-Sokolović 3:2, Katalinić-Ĉorluka 3:0, Hinek-Hrbić 3:0, Mustafić-Sokolović 3:0, Katalinić/Mustafić –
Ĉorluka/Sokolović 3:0

KANIŢA 2009 - CB KREŠIMIR          3:7
Nije primljen zapisnik

LUTALICE - ORIOVAC            8:2
Krištof-Petrak 2:3, Latinović-Štefanĉić 3:0, Relić-Sekulić 3:0, Latinović-Petrak 3:0, Krištof-Sekulić 3:0, Relić-
Štefanĉić 3:1, Latinović-Siroglavić 3:0, Relić-Petrak 3:2, Bošnjaković-Štefanĉić 2:3, Relić/Krištof -
Sekulić/Petrak 3:1
               POREDAK EKIPA NAKON 13. KOLA
                       1. LIGA «SLAST»


                  Odigrano                     Omjer   Omjer
Plasman     Naziv ekipe            Pobjede  Neriješeno  Porazi             Bodovi
                   kola                      partija  setova
1.     DERI BRKO          13      11      0      2    86-44   294-169   33
2.     ALIBI            13      9      2      2    83-47   271-213   29
3.     IZGRADNJA          13      8      3      2    76-54   278-207   27
4.     SPIN            13      8      2      3    81-49   254-191   26
5.     BROD            13      7      3      3    86-44   306-190   24
6.     MIROVINAC          13      6      1      6    72-58   251-224   19
7.     KAMEN GRADNJA        13      5      0      8    51-79   210-281   15
8.     SIBINJ           13      4      0      9    60-70   197-202   12
9.     SREDANCI          13      1      0     12    23-107  137-345    3
10.    EXTEH            13      0      1     12    32-98   147-295    1
              POREDAK EKIPA NAKON 13. KOLA
                       2. LIGA «SLAST»

                 Odigrano                     Omjer   Omjer
Plasman   Naziv ekipe           Pobjede  Neriješeno   Porazi             Bodovi
                  kola                      partija  setova
1.    VELEBIT OSIGUR.      13     13      0     0     108-22  343-109  39
2.    AD VIDAKOVIĆ        13     11      0     2     101-29  323-120  33
3.    LUTALICE          13     10      0     3     81-49   291-184  30
4.    KUTI            13     8      0     5     79-51   248-230  24
5.    ORIOVAC          13     7      1     5     70-60   220-206  22
6.    ŢUTI MRAV         13     5      1     7     65-65   244-247  16
7.    POŠTARI          13     5      0     8     65-65   251-228  15
8.    CB KREŠIMIR        13     4      0     9     49-81   188-274  12
9.    ŠOKADIJA          13     1      0     12    23-107  114-336   3
10.    KANIŢA 2009        13     0      0     13    9-121   33-349   0
   TRENUTNA RANG LISTA USPJEŠNOST IGRAĈA – 1. LIGA «SLAST»

         R. br.    Ime i prezime igraća - ekipa     PobijeĊene  Izgubljene
                                    partije    partije
         1.    Klobuĉar Robert BROD                37       2
         2.    Jurković Miroslav DERI BRKO             34       5
         3.    Ţupan Robert SPIN                  33       6
         4.    Arbanas Darko ALIBI                 30       9
         5.    Ahmetović Esad SPIN                 29       10
         6.    Ninković Veselko DERI BRKO             28       8
         7.    Ĉanić Josip    SIB                27       12
         8.    Beraković Mladen IZGRADNJA             23       4
         9.    Tonkić Goran ALIBI                 22       14
         10.   Markić Damir   ALIBI               22       17
         11.   Bašić Goran MIROVINAC                21       18
         12.   Bašić Bruno   MIROVINAC              20       13
         13.   Kabić Dragan   SIB                20       19
         14.   Šulina Antonio IZGRADNJA              19       17
         15.   Raĉić Ţarko   DERI BRKO              18       17
         16.   Lemaić Franjo   BROD               18       18
         17.   Markovĉić Vjeko KAMEN                18       22
         18.   Kriţanac Drago IZGRADNJA              16       12
         19.   Sigurnjak Tihomir MIROV               16       23
         20.   Ţivković Stjepan BROD                15       17
         21.   Vuletić Ivan   SPIN               15       24
         22.   Kolarević Ljuban KAMEN               11       21
         23.   Liović Ţeljko   EXTEH               11       24
         24.   Dabić Dario KAMEN-GRADNJA              9       0
         25.   Dervišević Zlatan IZGRADNJA             9       1
  26.   Reĉić Mato SREDANCI             8     28
  27.   Zorić Martin    BROD           7      3
  28.   Babler Nenad   KAMEN           6     12
  29.   Rokić Ivan      EXTEH          6     20
  30.   Tomakić    SIBINJ             6     30
  31.   Radovanović Boris EXTEH           5     14
  32.   Babić Ivan   SREDANCI           5     30
  33.   Cipar Ivan     MIROV           4      2
  34.   Martić Vinko     EXTEH          4     25
  35.   Abramović Mario ALIBI            3      0
  36.   Vinarić Marko SREDANCI            3     36
  37.   Buljan Kazimir   SIB           2      1
  38.   Bagarić Zlatko   EXTEH           2      6
  39.   Štetić Krešimir KAMEN-GR           2     19
  40.   Ĉerjek Savo   DERI BRKO          1      2
  41.   Štetić Tihomir   BROD           0      0
  42.   Gašparović Vlado EXTEH            0      0
  43.   Šaravanja Igor   ALIBI          0      0
  44.   Lipovac Darko   ALIBI           0      0
  45.   Stipešević Marin SPIN            0      0
  46.   Bošnjaković Danijel SREDANCI         0      0
  47.   Ţivić Damir SREDANCI             0      7
  48.   Marić Damir    IZGRADNJA         0     16
TRENUTNA RANG LISTA USPJEŠNOSTI IGRAĈA – 2. LIGA
  R. br.    Ime i prezime igraća - ekipa  PobijeĊene  Izgubljene
                         partije   partije
  1.    Mustafić Danijel AD VIDAKOVIĆ        34      1
  2.    Pilipović  VELEBIT OS           30      0
  3.    Marinović Zdr. VELEBIT OS          30      5
  4.    Hinek Stjepan AD VIDAKOVIĆ         25     11
  5.    Jurković Dalibor LUTALICE          23      1
  6.    Relić Miroslav LUTALICE           23     12
  7.    Petrak Zoran   ORIOVAC          22      7
  8.    Šimunović Mato VELEBIT OS          21     10
  9.    Katalinić Z. AD VIDAKOVIĆ          20      6
  10.   Vaĉić Ţeljko    KUTI          19     10
  11.   Bošnjaković Marko ŢUTI MRAV         19     16
  12.   Štivić Josip     KUTI          18     10
  13.   Ćosić M.   POŠTARI            18     16
  14.   Štefanĉić Berislav ORIOV          17     12
  15    Ţivić Draţen   ŢUTI MRAV         17     19
  16.   Šef Miljenko CB KREŠIMIR          16     17
  17.   Lemajić Nenad POŠTARI            16     17
  18.   Dikanović I.   KUTI           15     15
  19.   Babić Mato ŢUTI MRAV            14     12
  20.   Filajdić   POŠTARI            13     20
  21.   Tomić Krešimir CB KRE            12     14
  22.   Dikanović Antun   KUTI          10      4
  23.   Sekulić Goran ORIOVAC            10     18
  24.   Krištof Mladen LUTALICE           9     23
25.  Sokolović ŠOKADIJA       9  26
26.  Reĉić Vladimir ŢUTI MRAV    8  9
27.  Tambur Nenad     KUTI   7  3
28.  Pavić Goran    CB KRE   7  17
29.  Ĉelebija Ante   VELEBIT OS  6  6
30.  Vaĉić Marijan     KUTI   5  1
31  Dikanović Josip   KUTI   5  4
32.  Latinović Predrag LUTALIC   3  0
33.  Jularić   KANIŢA      2  6
34.  Siroglavić Zlatko ORIOVAC   2  7
35.  Bošnjaković Stjepan LUTAL   2  9
36.  Albreht Alen ORIOVAC      2  10
37.  Brzić    KANIŢA       2  10
38.  Ĉorluka   ŠOKADIJA     2  27
39.  Kuzmić Mirko ORIOVAC      1  0
40.  Ĉukić Ivica   ŢUTI MRAV   1  1
41.  Kava       KANIŢA    1  3
42.  Ĉeĉatka Robert AD VIDAKOVIĆ  1  4
43.  Marjanović K. KANIŢA      1  5
44.  Hanĉić ŠOKADIJA        1  10
45.  Crljen   ŠOKADIJA      1  18
46.  Garić Perica   LUTALICE   0  0
47.  Dikanović Krunoslav KUTI    0  0
48.  Brdarević Davor    KUTI   0  0
49.  Peh Marko     CB KRE    0  0
50.  Ţubrinić Zvonko ŢUTI MRAV   0  0
51.  Pandurić Stjepan ORIOVAC    0  0
52.  Sekulić Dalibor ORIOVAC    0  0
53.  Milić Slobodan ORIOVAC     0  0
54.  Vukmirović Slavko ORIOVAC   0  0
55.  Štefanĉić Krunoslav ORIOV   0  0
56.  Miliĉević Matija ORIOVAC    0  0
57.  Folvaĉni D. POŠTARI      0  0
58.  Geţa       KANIŢA    0  1
59.  Tomašević Igor ŢUTI MRAV    0  1
60.  Marjanović S.    KANIŢA   0  1
61.  Mikuš Gordan AD VIDAKOVIĆ   0  1
62.  Has     KANIŢA      0  1
63.  Maksinĉuk    ŠOKADIJA    0  2
64.  Mihaljĉuk V. AD VIDAKOVIĆ   0  2
65.  Karamazan Z. ŠOKADIJA     0  2
66.  Lorenc Strainjev POŠTARI    0  3
67.  Maršić V. POŠTARI       0  3
68.  Hrnić Toni ŠOKADIJA      0  4
69.  Jukić    ŠOKADIJA     0  6
70.  Ţanko Hrvoje    CB KRE   0  13
            REJTING IGRAĈA 1. LIGE «SLAST»
            PROLJEĆE 2009. – DANA 25. 03. 2009.
                   PROLJEĆE 2007. i  SEZONA
         IME I PREZIME    SEZONA 2007./08.  2008./ 2009.   UKUPNO
1  Klobuĉar Robert   BROD          6916,5      2074    8990,5
2  Jurković Miroslav DERI BRKO          5765     1552,5    7317,5
3  Beraković Mladen IZGRADNJA         5919,5      1053    6972,5
4  Ahmetović Esad   SPIN            5317      1350     6667
5  Ţupan Robert   SPIN            4626      1512     6138
6  Dabić Dario KAMEN-GRADNJA         5327,5       405    5732,5
7  Tonkić Goran   ALIBI            4400      1223     5623
8  Ninković Veselko DERI BRKO         4278,5      1296    5574,5
9  Štetić Krešimir  KAMEN-GR          5178     175,5    5353,5
10  Lemaić Franjo   BROD          4096,5      1136    5232,5
11  Bašić Goran MIROVINAC           4150,5      1026    5176,5
12  Arbanas Darko ALIBI            3246,5     1640,5     4887
13  Ĉanić Josip    SIB            3014      1269     4283
14  Raĉić Ţarko   DERI BRKO         3358,5      886,5     4245
15  Sigurnjak Tihomir MIROV            2861     823,5    3684,5
16  Dervišević Zlatan IZGRADNJA        3199,5      409,5     3609
17  Markić Damir   ALIBI           2112,5     1236,5     3349
18  Kolarević Ljuban KAMEN            2744     589,5    3333,5
19  Zorić Martin   BROD            148,5     2540,5     2689
20  Rokić Ivan     EXTEH          2268,5       360    2628,5
21  Vuletić Ivan   SPIN            1819       783     2602
22  Babler Nenad   KAMEN            2257       324     2581
23  Reĉić Mato SREDANCI              1923       501     2424
24  Markovĉić Vjeko KAMEN             1423       909     2332
25  Martić Vinko    EXTEH           1069     1257,5    2326,5
26  Kabić Dragan    SIB            1264     985,5    2249,5
27  Babić Ivan  SREDANCI           1684,5       380    2064,5
28  Liović Ţeljko   EXTEH          1436,5       603    2039,5
29  Ţivić Damir SREDANCI            1963,5       31,5     1995
30  Cipar Ivan    MIROV            1522       189     1711
31  Vinarić Marko SREDANCI            1187       392     1579
32  Bagarić Zlatko  EXTEH            1385       117     1502
33  Šulina Antonio IZGRADNJA            273     931,5    1204,5
34  Ţivković Stjepan BROD             333     751,5    1084,5
35  Kriţanac Drago IZGRADNJA            290       774     1064
36  Bašić Bruno   MIROVINAC             0     958,5     958,5
37  Marić Damir   IZGRADNJA          885,5       72    957,5
38  Štetić Tihomir   BROD            831        0     831
39  Radovanović Boris EXTEH           355,5       288    643,5
40  Buljan Kazimir   SIB           517,5      94,5     612
41  Abramović Mario ALIBI             468       135     603
42  Tomakić   SIBINJ                0      405     405
43  Šaravanja Igor   ALIBI            261      0      261
44  Gašparović Vlado EXTEH            227,5      0     227,5
45  Lipovac Darko    ALIBI           175,5      0     175,5
46  Ĉerjek Savo   DERI BRKO            0      54      54
47  Stipešević Marin   SPIN           13,5      0     13,5
48  Bošnjaković Danijel SREDANCI           0      0       0            REJTING IGRAĈA 2. LIGE «SLAST»
           PROLJEĆE 2009. – DANA 25. 03. 2009.
                   PROLJEĆE 2007. i  SEZONA
          IME I PREZIME  SEZONA 2007./08.  2008./ 2009.   UKUPNO
1  Jurković Dalibor  LUTALICE       3033,5       693    3726,5
2  Marinović Zdr.   VELEBIT OS        1234      915     2149
3  Tomić Krešimir   CB KRE          1554      402     1956
4  Relić Miroslav   LUTALICE         1057      726     1783
5  Štivić Josip      KUTI          798      570     1368
6  Petrak Zoran    ORIOVAC         685,5      681    1366,5
7  Šef Miljenko   CB KREŠIMIR         746      531     1277
8  Vaĉić Ţeljko      KUTI         676,5      600    1276,5
9  Babić Mato ŢUTI MRAV            785,5      456    1241,5
10  Hinek Stjepan AD VIDAKOVIĆ          338      783     1121
11  Bošnjaković Marko ŢUTI MRAV          447      618     1065
12  Šimunović Mato VELEBIT OS           378      660     1038
13  Mustafić Danijel AD VIDAKOVIĆ          0     1023     1023
14  Ţivić Draţen   ŢUTI MRAV          414      567      981
15  Dikanović I.   KUTI           451,5      495     946,5
16  Pilipović  VELEBIT OS             0      900      900
17  Sokolović ŠOKADIJA              513      348      861
18  Latinović Predrag LUTALIC           750       90      840
19  Štefanĉić Berislav ORIOV           285      546      831
20  Marjanović S.   KANIŢA           827        3     830
21  Krištof Mladen LUTALICE            489      339      828
22  Sekulić Goran ORIOVAC             396      354      750
23  Peh Marko     CB KRE          746,5        0    746,5
24  Pavić Goran    CB KRE          466,5      261     727,5
25  Ĉukić Ivica  ŢUTI MRAV           618       33      651
26  Katalinić Z. AD VIDAKOVIĆ            0      618      618
27  Tambur Nenad     KUTI          376,5      219     595,5
28  Ćosić M.   POŠTARI               0      588      588
29  Lemajić Nenad POŠTARI              0      531      531
30  Dikanović Antun   KUTI          172,5      312     484,5
31  Ţanko Hrvoje   CB KRE           445       39      484
32  Filajdić   POŠTARI               0      450      450
33  Ĉelebija Ante  VELEBIT OS          198      198      396
34  Bošnjaković Stjepan LUTAL          274,5       87     361,5
    35   Albreht Alen ORIOVAC              249     90       339
    36   Reĉić Vladimir ŢUTI MRAV              9    267       276
    37   Ĉorluka   ŠOKADIJA              102    141       243
    38   Vaĉić Marijan     KUTI            84    153       237
    39   Crljen    ŠOKADIJA             129     84       213
    40   Dikanović Josip    KUTI          19,5    162      181,5
    41   Hanĉić   ŠOKADIJA               96    60       156
    42   Pandurić Stjepan ORIOVAC            108     0       108
    43   Siroglavić Zlatko ORIOVAC             9    81        90
    44   Brzić     KANIŢA                0    90        90
    45   Geţa       KANIŢA             81     3        84
    46   Garić Perica   LUTALICE           79,5     0      79,5
    47   Jularić    KANIŢA                0    78        78
    48   Maksinĉuk    ŠOKADIJA             48     6        54
    49   Marjanović K.   KANIŢA              0    45        45
    50   Ĉeĉatka Robert AD VIDAKOVIĆ            0    42        42
    51   Kuzmić Mirko ORIOVAC               12    30        42
    52   Kava       KANIŢA              0    39        39
    53   Ţubrinić Zvonko  ŢUTI MRAV           27     0        27
    54   Jukić     ŠOKADIJA              0    18        18
    55   Hrnić Toni ŠOKADIJA                0    12        12
    56   Lorenc Strainjev POŠTARI              0     9        9
    57   Milić Slobodan ORIOVAC               9     0        9
    58   Maršić V.   POŠTARI               0     9        9
    59   Mihaljĉuk V. AD VIDAKOVIĆ             0     6        6
    60   Karamazan Z. ŠOKADIJA               0     6        6
    61   Brdarević Davor    KUTI           4,5     0       4,5
    62   Tomašević Igor ŢUTI MRAV              0     3        3
    63   Štefanĉić Krunoslav ORIOV             3     0        3
    64   Mikuš Gordan AD VIDAKOVIĆ             0     3        3
    65   Has      KANIŢA                0     3        3
    66   Dikanović Krunoslav KUTI              0     0        0
    67   Sekulić Dalibor ORIOVAC              0     0        0
    68   Vukmirović Slavko ORIOVAC             0     0        0
    69   Miliĉević Matija ORIOVAC              0     0        0
    70.  Folvaĉni D.   POŠTARI              0     0        0


             Termin narednog susreta ekipnog prvenstva
             1. lige SLAST - PROLJEĆE sezone 2008./ 09.
                         14. KOLO
Termin                      Domaćin         Gost
30.03.2009. do 4.04.2009.          A3  IZGRADNJA    A10   SREDANCI
                      A4  MIROVINAC    A2    BROD
                      A5   SIBINJ    A1   DERI BRKO
                      A6   SPIN     A9  KAMEN-GRADNJA
                      A7   ALIBI    A8    EXTEH
            Termin narednog susreta ekipnog prvenstva
            2. liga SLAST - PROLJEĆE sezone 2008. / 09.

                      14. KOLO
Termin                   Domaćin               Gost
30.03. do 4.04.2009.       B3     KUTI         B10   POŠTARI
                 B4    ORIOVAC        B2   ŢUTI MRAV
                 B5    CB KREŠIMIR       B1    LUTALICE
                 B6    ŠOKADIJA        B9     KANIŢA
                 B7   VELEBIT OSIGURANJE    B8  AUTO DOM VIDAKOVIĆ
NOVO !!!!
1.
Obzirom da je primijećeno da kod odigravanja susreta Liga dolazi do sukoba i nesuglasica uglavnom
zbog nepoštivanja odredbi Pravilnika o natjecanjima, još jednom upozoravamo sve igraĉe da se susreti u
Ligama SLAST igraju prema vaţećim stolnoteniskim pravilima HSTS-a. Pravila moţete vidjeti na
stranicama STK BROD.
Nitko nema pravo postupati suprotno odredbama ; - o servisu, o pravu na uzimanje stanke nakon 6
odigranih poena, o općem neprovokativnom ponašanju, kao i o oblaĉenju opreme koja ne smije biti bijele
boje.
U Slavonskom Brodu, 25. oţujka 2009.                                SLAST - Slavonski Brod
                                   Predsjednik
                                 Krešimir Štetić, ing.

								
To top