formula by niusheng11

VIEWS: 291 PAGES: 51

									                        Sheet1
Possible Equivalents:
A                     B
AB = Ai                  BA = Ba
AC = Ao                  BAB = Ba
AD = Ao                  BAC = Ba
AE = E                  BAD = Ban
AF = Ai                  BAE = Bei
AG = Ao                  BAF = Bang
AH = Ai                  BAG = Bang
AI = Ai                  BAH = Ba
AJ = Ao                  BAI = Bai
AL = YA                  BAJ = BA
AM = Ang                 BAK = Bian
AN = An                  BAL = Ban
AR = Ao                  BAM = Ban
AS = Ai                  BAN = Ban
AU = Ao                  BAO = Bao
AV = Ai                  BAP = Bao
AX = Ai                  BAR = Ba
AY = Ai                  BAS = BANG
AZ = Ai                  BAT = Bao
none of the above combination of A = Ai  BAU = Bao
                     BAV = Ba
                     BAW = Bao
                     BAX = Ban
                     BAY = Bei
                     BAZ = Ban
                     BE = Bi
                     BEA = Bian
                     BEB = Bei
                     BEC = Bian
                     BED = Ben
                     BEE = Ben
                     BEF = Ben
                     BEG = Ben
                     BEH = Bei
                     BEI = Bei
                     BEJ = Bei
                     BEK = Bei
                     BEL = Bei
                     BEM = Ben
                     BEN = Ben
                     BEO = Bao
                     BEP = Ben
                     BER = Pen
                     BES = Bian
                     BET = Bin
                     BEU = Biao
                     Bev = Ben
                     Bew = Biao
                     Bex = Ben

                        Page 1
    Sheet1
Bey = Bei
Bez = Bei
BI =Bi
BIA = Bian
BIB = Bi
BIC = BI
BID = BI
BIE = Bei
BIF = Bi
BIG = Bi
BIH = Bi
BIJ = Bi
BIK = Bian
BIL = Bian
BIM = Bin
BIN = Bin
BIO = Biao
BIP = Bian
BIR = Bian
BIS = Biao
BIT = Bian
BIU = Biao
BIV = BI
BIW = Biao
BIX = BI
BIY = BI
BIZ = Bian
BL = Bu
BLA = Ba
BLE = Bei
BLI = Bi
BLO = Bo
BLU = Bu
BO = Bo
BRA = Ba
BRE = Ben
BRI = Bei
BRO = BO
BRU = BU
BU = Bu
none of the above combination above = Ba
    Page 2
Sheet1
Page 3
Sheet1
Page 4
           Sheet1

C       D
CA = Ka    DA = Da
CAB = Ka    DAB = Da
CAC = Ca    DAC = Dan
CAD = Ca    DAD = Dang
CAF = Kai   DAE = De
CAG = Kang   DAF = Dao
CAH = Kao   DAG = Dan
CAI = Cai   DAH = Da
CAJ = Cai   DAI = Di
CAK = Can   DAJ = Da
CAL = Cao   DAK = Dan
CAM = Ken   DAL = Dian
CAN = Cang   DAM = Dan
CAO = Chong  DAN = Dan
CAP = Chang  DAO = Dao
CAR = Kui   DAP = Dang
CAS = Chang  DAR = Dai
CAT = Cu    DAS = Dai
CAU = Kao   DAT = Dai
CAV = Cui   DAU = Dao
CAW = Kao   DAV = Dang
CAX = Ci    DAW = Dao
CAY = Gei   DAX = Die
CAZ = Ka    DAY = Die
CE = She    DAZ = Ding
CEA = Sha   DE = De
CEB = Ken   DEA = Die
CEC = Cui   DEB = Diao
CED = Si    DEC = Ding
CEE = Si    DED = Deng
CEF = She   DEE = Di
CEG = Sheng  DEF = Dui
CEH = She   DEG = Dian
CEI = Shai   DEH = Du
CEJ = Shou   DEI = Die
CEK = Ke    DEJ = Dun
CEL = Cen   DEK = Die
CEM = Ce    DEL = Diao
CEN = Cen   DEM = Deng
CEO = Shou   DEN = Deng
CEP = She   DEO = Diao
CER = Se    DEP = Duan
CES = Se    DER = De
CET = Si    DES = Die
CEU = Shuai  DET = Die
CEV = Shuang  DEU = Du
CEW =Shou   DEV = De
CEX = Shen   DEW = Du
CEY = Si    DEX = De

           Page 5
                      Sheet1
CEZ = Cong              DEY = Die
CHA = Cha              DEZ = De
CHAI = chai             DI = Dai
CHAN = Chan             DIA = Dian
CHAO = Chao             DIB = Diao
CHAP = Chai             DIC = Diao
CHAR = Cai              DIE = Die
CHAS = Chang             DIF = Die
CHAT = Chao             DIG = Di
CHAU = Chao             DIH = Di
CHE = Che              DIJ = Di
CHEA = Chun             DIL = Ding
CHEN = Chen             DIM = Ding
CHEP = Chuo             DIN = Ding
CHER = Chi              DIO = Dui
CHES = Chen             DIP = Dun
CHET = Chuai             DIR = Duo
CHEU = Chuang            DIS = Dui
CHI = Qi               DIT = Dui
CHL = Ka               DIU = Dui
CHO = Qiu              DIV = Die
CHR = Ke               DIW = Die
CHU = Chu              DIX = Die
CHY = Chai              DIY = Di
CI = Si               DIZ = Di
CIN = Xin              DO = Duo
CLA = Ka               DOA = Duo
CLE = Ke               DOB = Dun
CLI = Kai              DOC = Duan
CLO = Kou              DOD = Duan
CLY = Lai              DOE = Duo
CO = Kuo               DOF = Duo
COU = Kou              DOG = Dui
CRA = Ka               DOH = Duan
CRI = Ke               DOI = Dui
CU = Ke               DOJ = Duo
CY = Sai               DOL =Dong
None of the above combination = Ca  DOM = Dong
                   DON = Dong
                   DOP = Duo
                   DOR = Duo
                   DOS = Dun
                   DOT = Dun
                   DOU = Dui
                   DOV = Dun
                   DOW = Dou
                   DOX = Duo
                   DOY = Dun
                   DOZ = Dou
                   DRA = Du
                   DRE = Di

                      Page 6
    Sheet1
DRI = De
DRO = Duo
DRU = Du
DU = Dun
DUA = Duan
DUB = Du
DUC = Duan
DUD = Duan
DUE = Duo
DUF = Dui
DUG = Dui
DUH = Dui
DUI = Dui
DUJ = Duan
DUK = Duan
DUL = Duan
DUM = Duan
DUN = Duan
DUO = Duo
DUP = Dui
DUR =Duo
DUS = Dui
DUT = Dui
DUV = Dun
DUW = Duan
DUX = Duan
DUY = Dun
DUZ = Duo
DY = Di
DZ = Di
None of the above combination = Da
    Page 7
Sheet1
Page 8
                      Sheet1

E                  F
ED = E               FA = Fa
EL = Er               FAN = Fan
EM = E               FANG = Fang
EN = En               FE = Fei
ER = Er               FI = Fen
ES = Ai               FLA = Fa
ET = E               FLE = Feng
EU = E               FLI = Fei
EV = Ai               FLO = Lou
None of the above combination = E  FLU = Fu
                  FO = Fu
                  FRA = Fa
                  FRE = Le
                  FRI = Fei
                  FRO = Fu
                  FRU = Fu
                  FU = Fu
                  None of the above combination = Fa
                      Page 9
Sheet1
Page 10
Sheet1
     GWE = Guan
     GWI = Guai
     GWO = Guo
     GWU = Guang
     GY = Guan
     None of the above combination = Ga
Page 11
Sheet1
Page 12
          Sheet1

G      H
GA = GA   HA = Ha
GAB = Gan  HAB = Han
GAC = Gang  HAC = Ha
GAD = Gan  HAD = Han
GAE = Gei  HAE = Hei
GAF = Ga   HAF = Ha
GAG = Gang  HAG = Hang
GAH = Ga   HAH = Ha
GAI = Gei  HAI = Hai
GAJ = Ga   HAJ = Ha
GAK = Gan  HAK = Ha
GAL = Gang  HAL = Han
GAM = Gan  HAM = Hang
GAN = Gan  HAN = Han
GAO = Gao  HAO = Hao
GAP = Ga   HAP = Hao
GAQ = Ga   HAR = Hao
GAR = Gang  HAS = Ha
GAS = Ga   HAT = Han
GAT = Ga   HAU = Hao
GAU = Gao  HAV = Ha
GAV = Ga   HAW = Hao
GAW = Gao  HAX = Ha
GAX = Ga   HAY = Hei
GAY = Gei  HAZ = Ha
GAZ = Ga   HE = He
GE = Ge   HEA = Hei
GEA = Gen  HEB = He
GEB = Ge   HEC = Heng
GEC = Ge   HED = He
GED = Gen  HEF = Heng
GEF = Ge   HEG = He
GEG = Geng  HEH = He
GEH = Ge   HEI = Hei
GEI = Gei  HEJ = Heng
GEJ = Geng  HEK = Heng
GEK = Geng  HEL = He
GEL = Gei  HEM = Heng
GEM = Geng  HEN = Heng
GEN = Gen  HEO = He
GEO = Guo  HEP = Hei
GEP = Ge   HER = He
GER = Geng  HES = Heng
GES = Ge   HET = He
GET = Ge   HEU = He
GEU = Geng  HEV = He
GEV = Ge   HEW = He
GEW = Ge   HEX = Hei
GEX = Ge   HEY = Hei

          Page 13
          Sheet1
GEY = Ge   HEZ = Heng
GEZ = Ge   HI = Ai
GHA = Ga   HIA = Hai
GHE = Ge   HIB = Hei
GHI = Gu   HIC = Hui
GHO = Guo   HID = Hei
GHU = Gu   HIE = Hei
GI = Ji    HIF = Hui
GIA = Jia   HIG = Hui
GIB = Gei   HIH = Hei
GIC = Gei   HIJ = Hui
GID = Ji   HIK = Hui
GIE = Jie   HIL =Hui
GIF = Ji   HIM = Hui
GIG = Ji   HIN = Hui
GIH = Ji   HIO = Huo
GIJ = Ji   HIP = Hei
GIK = Jie   HIR = Hei
GIL = Jin   HIS = Hei
GIM =Jing   HIT = Hei
GIN = Jin   HIU = Heng
GIO = jiu   HIV = Heng
GIP = Jiu   HIW = Hu
GIR = Ji   HIX = He
GIS = Ji   HIY = He
GIT = JI   HIZ = He
GIU = Jiu   HO = Hong
GIV = Guang  HOA = Hua
GIW = Jiu   HOB = Hou
GIX = Ji   HOC = Hou
GIY = Ji   HOD = Hong
GIZ = Ji   HOE = Hou
GLA = Ka   HOF = Hong
GLE = Geng  HOG = Hong
GLI = Li   HOH = Hou
GLO = Guo   HOI = Hui
GLU = Gu   HOJ = Hui
GO = Gu    HOK = Huo
GOA = Gu   HOL = Hou
GOB = Guo   HOM = Hong
GOC = Guo   HON = Hou
GOD = Guo   HOP = Hong
GOE = Gu   HOR = Hong
GOF = Gu   HOS = Hong
GOG = Gu   HOT = Hou
GOH = Guo   HOU = Hou
GOI = Guo   HOV = Hou
GOJ = Gu   HOW = Hou
GOK = Guo   HOX = Hou
GOL = Guo   HOY = Huo
GOM = Gen   HOZ = Huo

          Page 14
                      Sheet1
GON = Gen              HU = Hui
GOP = Guo              HUA = Hua
GOR = Guo              HUB = Hun
GOS =Gu               HUC = Huan
GOT = Guo              HUD = Hun
GOU = Guo              HUE = Hui
GOV = Gu               HUF = Hun
GOW = Guang             HUG = Hun
GOX = Gui              HUH = Hun
GOY = Guo              HUI = Hui
GOZ = Guo              HUJ = Hu
GRA = Ga               HUK = Hu
GRE = Ge               HUL = Huan
GRI = Gui              HUM = Huang
GRO = Guo              HUN = Hun
GRU = Ru               HOU = Hou
GU = Gu               HUP = Huang
GUA = Gua              HUR = Huan
GUB = Guang             HUS = Hui
GUC = Guuang             HUT = Hui
GUD = Gong              HUV = Hun
GUE = Guai              HUW = Hun
GUF = Gu               HUX = Hun
GUG = Gong              HUY = Hui
GUH = Gu               HUZ = Hu
GUI = Guai              None of the above combination= Ha
GUJ = Gu
GUK = Gu
GUL = Gu
GUM = Geng
GUN = Gong
GUO = Guo
GUP = Gua
GUR = Guan
GUS = Guan
GUT = Guai
GUV = Guai
GUW = GU
GUX = Gua
GUY = Guai
GUZ = Gu
GWA = Guan
GWE = Guan
GWI = Guai
GWO = Guo
GWU = Guang
GY = Guan
None of the above combination = Ga
                      Page 15
Sheet1
Page 16
                      Sheet1

I                  J
I = Ai                JA = Jia
IB = E                JAB = Jian
IP = E                JAC = Jie
IR = Er               JAD = Jian
IS = Ai               JAE = Jie
IV = Ai               JAF = Jia
None of the above combination = Ai  JAG = Jiang
                   JAH = Jiang
                   JAI = Jia
                   JAJ = Ji
                   JAK = Ji
                   JAL = Jiang
                   JAM = Jian
                   JAN = Jian
                   JAO = Jiao
                   JAP = Jing
                   JAR = Jia
                   JAS = Jia
                   JAT = Jian
                   JAU = Jiao
                   JAV = Ji
                   JAW = Jiao
                   JAX = jiao
                   JAY = Jie
                   JAZ = Jia
                   JE = Jie
                   JEA = Jin
                   JEB = Jian
                   JEC = Jian
                   JED = Jie
                   JEF = Jie
                   JEG = Juan
                   JEH = Jue
                   JEI = Jie
                   JEJ = Juan
                   JEK = Jue
                   JEL = Jun
                   JEM = Jian
                   JEN = Jian
                   JEO = Jiao
                   JEP = Jing
                   JER = Jian
                   JES = Jie
                   JET = Jue
                   JEU = Jue
                   JEV = Jun
                   JEW = Juan
                   JEX = Jue
                   JEY = Jue

                      Page 17
    Sheet1
JEZ = Juan
JI = Ji
JIA = Jia
JIB = Ji
JIC = Jin
JID = Ji
JIE = Jie
JIF = Jin
JIG = Jing
JIH = Jian
JIJ = Jian
JIK = Juan
JIL = Ji
JIM = Jing
JIN = Jin
JIO = Jiao
JIP = Ji
JIR = Jian
JIS = Ji
JIT = Jue
JIU = Jiu
JIV = Jiu
JIW = Jiu
JIX = Ji
JIY = Ji
JIZ = Jiu
JO = Zhou
JOA = Zao
JOB = Ze
JOC = Zai
JOD = Zha
JOE = Zhou
JOF = Zhong
JOG = Zhong
JOH = Zhou
JOI = Zhu
JOJ = Zao
JOK = Zhou
JOL = Zhou
JOM = Zhang
JON = Zhan
JOP = Zha
JOR = Zai
JOS = Zao
JOT = Zhi
JOU = Zhou
JOV = Zhu
JOW = Zhou
JOX = Ze
JOY = Zhuang
JOZ = Zhui

   Page 18
    Sheet1
JU = Ju
JUA = Zhuang
JUB = Juan
JUC = Ju
JUD = Juan
JUE = Jue
JUF = Zheng
JUG = Jing
JUH = Zhuang
JUI = Jue
JUJ = Zhuang
JUK = Zhui
JUL = Zhun
JUM = Juan
JUN = Jun
JUO = Zhong
JUP = Zi
JUR = Jue
JUS = Zong
JUT = Jun
JUV = Zu
JUW = Zu
JUX = Zui
JUY = Zun
JUZ = Zuo
None of the above combination = Ji
    Page 19
Sheet1
Page 20
          Sheet1

K      L
KA = Ka   LA = La
KAB = Ka   LAB = Lai
KAC = Kai  LAC = Lai
KAD = Kang  LAD = Lan
KAE = Ke   LAE = Lei
KAF = Kao  LAF = Lao
KAG = Kao  LAG = Lang
KAH = Ka   LAH = La
KAI = Kai  LAI = Lai
KAJ = Kai  LAJ = Lai
KAK = Kang  LAK = Lang
KAL = Kang  LAM = Lang
KAM = Kang  LAN = Lan
KAN = Ken  LAO = Lao
KAO = Kao  LAP = Lao
KAP = Kang  LAR = Le
KAR = Ka   LAS = Lei
KAS = Ka   LAT = Lei
KAT = Kang  LAU = Lao
KAU = Kai  LAV = La
KAV = Kai  LAW = Liao
KAW = Kao  LAX = Lan
KAX = Ka   LAY = Lei
KAY = Kai  LAZ = Lang
KAZ = Kao  LE = Le
KE = Ke   LEA = Lei
KEA = Ke   LEB = Lian
KEB = Kong  LEC = Liang
KEC = Jen  LED = Le
KED = Ke   LEE = Li
KEF = Ke   LEF = Le
KEG = Ken  LEG = Lei
KEH = Keng  LEH = Le
KEI = Kui  LEI = Lei
KEJ = Ke   LEJ = Lian
KEK = Ke   LEK = Lian
KEL = Ken  LEL = Le
KEM = Ken  LEM = Liang
KEN = Ken  LEN = Lian
KEO = Kua  LEO = Liao
KEP = Kou  LEP =Lei
KER = Kou  LER = Lei
KES = Ke   LES = Lei
KET = Ke   LET = Lei
KEU = Kou  LEU = Lao
KEV = Ke   LEV = Le
KEW = Kua  LEW = Liu
KEX = Ke   LEX = Le
KEY = Ke   LEY = Li

          Page 21
           Sheet1
KEZ = Ke   LEZ = Le
KI = Kui   LI = Li
KIA = Kua   LIA = Lian
KIB =Kuan   LIB = Lian
KIC = Kuang  LIC = Lie
KID = Kua   LID = Lin
KIE = Ke   LIE = Lie
KIF = Kuang  LIF = Lin
KIG = Kuan  LIG = Lin
KIH = Kuang  LIH = Lian
KIJ = Kuan  LIJ = Liao
KIK = Kuan  LIK = Liao
KIL = Kuan  LIM = Ling
KIM = Ken   LIN = Lin
KIN = Ken   LIO = Liu
KIO = Kuo   LIP = Liang
KIP = Kui   LIR = Le
KIR = Kui   LIS = Li
KIS = Kua   LIT =Li
KIT = Kui   LIU = Liu
KIU = Kui   LIV = Ling
KIV = Ke   LIW = Liu
KIW = Kuang  LIX = Li
KIX = Kuang  LIY = Li
KIY = Kui   LIZ = Ling
KIZ = Kun   LO = Lou
KLA = Ka   LOA = Lou
KLE = Ke   LOB = Long
KLI = Kui   LOC = Lou
KLO = Kuo   LOD = Lu
KLU = Kun   LOE = Lou
KLY = Kui   LOF = Long
KO = Kou   LOG = Long
KOA = Kua   LOH = Liu
KOB = Kuo   LOI = Lu
KOC = Kui   LOJ = Long
KUD = Kun   LOK = Long
KOE = Kuo   LOM = Long
KOF =Kun   LON = Long
KOG = Kun   LOP = Lou
KOH = Kuo   LOR = Lou
KOI = Kui   LOS = Lou
KOJ = Kui   LOT = Lou
KOK = Kuo   LOU = Lou
KOL = Kuo   LOV = Lou
KOM = Kun   LOW = Lou
KON = Kong  LOX = Long
KOP = Kou   LOY = Long
KOR = Kou   LOZ = Lou
KOS = Kou   LU = Lu
KOT = Kou   LUA = Luan

           Page 22
                       Sheet1
KOU = Kou              LUB = Lu
KOV = Kou              LUC = Lu
KOW = Kuo              LUD = Lu
KOX = Kuo              LUE = Lv
KOY = Kuang             LUF = Lu
KOZ = Kuang             LUG = Luan
KRA = Kai              LUH = Lun
KRE = Ke               LUI = Lu
KRI = Ke               LUJ = Lv
KRO = Kou              LUK = Lu
KRU = Kua              LUL = LV
KRY = Kun              LUM = Luan
KU = Kun               LUN = Lun
KUA = Kua              LUO = Luo
KUB = Kou              LUP = Lun
KUC = Kuan              LUR = Luan
KUD = Kuang             LUS = Luan
KUE = Kui              LUT = Luo
KUF = Kui              LUV = Luo
KUG = Kuan              LUW = Luo
KUH = Kuan              LUX = Luan
KUI = Kui              LUY = Lv
KUJ = Kuang             LUZ = Lv
KUK = Kun              LY = Li
KUL = Kun              None of the above combination = La
KUM = Kuang
KUN = Kun
KUO = Kuo
KUP = Kua
KUR = Kua
KUS = Kua
KUT = Kuang
KUV = Kuan
KUW = Kuang
KUX = Kuan
KUY = Kui
KUZ = Kuang
KY = Ke
None of the above combination = Ke
                      Page 23
Sheet1
Page 24
         Sheet1

M      N
MA = Ma   NA = Na
MAB = Mai  NAB = Na
MAC = Man  NAC = Bai
MAD = Man  NAD = Nan
MAE = Mai  NAE = Nie
MAF = Man  NAF = Na
MAG = Mao  NAG = Nan
MAH = Ma   NAH = Nan
MAI = Mai  NAI = Nai
MAJ = Man  NAJ = Nai
MAK = Man  NAK = Nan
MAL = Man  NAL = Na
MAM = Man  NAM = Nan
MAN = Man  NAN = Nan
MAO = Mao  NAO = Nai
MAP = Man  NAP = Nai
MAR = Ma   NAR = Nan
MAS = Mai  NAS = Nan
MAT = Mai  NAT = Nan
MAU = Mao  NAU = Niao
MAV = Ma   NAV = Nan
MAW = Mao  NAW = Niao
MAX = Ma   NAX = Nan
MAY = Mei  NAY = Nie
MAZ = Ma   NAZ = Nan
ME = Men   NE = Nen
MEA = Mei  NEA = Nan
MEB = Men  NEB = Nen
MEC = Meng  NEC = Nen
MED = Men  NED = Nen
MEE = Mei  NEE = Ni
MEF = Mei  NEF = Neng
MEG = Men  NEG = Nen
MEH =Meng  NEH = Neng
MEI = Mei  NEI = Nie
MEJ = Meng  NEJ = Neng
MEK = Mei  NEK = Neng
MEL = Meng  NEL = Nen
MEM = Meng  NEN = Nen
MEN = Men  NEM = Neng
MEO = Miao  NEO = Niao
MEP = Mi   NEP = Ni
MER = Mian  NER = Nie
MES = Meng  NES = Nen
MET = Min  NET = Nie
MEU = Mou  NEU = Niu
MEV = Mei  NEV = Ni
MEW = Miao  NEW = Niu
MEX = Men  NEX = Ni

         Page 25
         Sheet1
MEY = Mei  NEY =Nai
MEZ = Me   NEZ = Ni
MI = Mi   NI = Ni
MIA = Mian  NIA = Nian
MIB =Miao  NIB = Niao
MIC = Miao  NIC = Ni
MID = Miao  NID = Ni
MIE = Mi   NIE = Nie
MIF = Ming  NIF = Ni
MIG = Min  NIG = Ning
MIH = Ming  NIH = Ni
MIJ = Ming  NIJ = Nie
MIK = Min  NIK = Nie
MIL = Min  NIL = Ni
MIM = Ming  NIM = Ning
MIN = Min  NIN = Ning
MIO =Miao  NIO = Niu
MIP = Miao  NIP = Ning
MIR = Mian  NIR = Niu
MIS =Min   NIS = Niu
MIT = Min  NIT = Nie
MIU = Miao  NIU = Niu
MIV = Mian  NIV = Niu
MIW = Miao  NIW = Niu
MIX = Mian  NIX = Nie
MIY = Mi   NIY = Nie
MIZ = Min  NIZ = Ni
MO =Mo    NO = Nong
MOA = Mou  NOA = Nuan
MOB = Mo   NOB = Nu
MOC = Mou  NOC = Nuan
MOD = Mo   NOD = Nu
MOE = Mou  NOE = Nu
MOF = Mo   NOF = Nong
MOG = Mo   NOG = Nong
MOH = Mo   NOH = Nong
MOI = Mou  NOI = Niu
MOJ = Mou  NOJ = Niu
MOK = Mou  NOK = Nong
MOL = Mou  NOL = nong
MOM = Mou  NOM = Nong
MON = Mou  NON = Nong
MOO = Mou  NO = Nong
MOP = Mou  NOP = Nong
MOR = Mou  NOR = Nong
MOS = Mo   NOS = Nong
MOT = Mo   NOT = Nong
MOU = Mou  NOU = Niu
MOV = Mou  NOV = Niu
MOW = Mou  NOW = Na
MOX = Mo   NOX = Nong

        Page 26
                     Sheet1
MOY = Mo               NOY = Nuo
MOZ = Mo               NOZ = Nuo
MU = Mu               NU = Nu
MUA = Mou              NUA = Nuan
MUB = Mu               NUB = Nu
MUC = Mu               NUC = Nu
MUD = Mu               NUD = Nuan
MUE = Mei              NUE = Nuo
MUF = Mu               NUF = Nuo
MUG = Meng              NUG = Nuo
MUH = Mu               NUH = Nu
MUI = Mian              NUI = Niu
MUJ = Mu               NUJ = Nu
MUK = Mu               NUK = Nuo
MUL =Mian              NUL = Nuo
MUM = Man              NUM = Nu
MUN = Man              NUN = Nuan
MUO = Mu               NUO = Nuo
MUP = Mu               NUP = Nuan
MUQ = Mu               NUR = Nuo
MUR = Men              NUS = Nu
MUS = Mian              NUT = Nu
MUT = Min              NUV = Nu
MUV = Mu               NUW = Nuan
MUW = Mu               NUX = Nuo
MUX = Mu               NUY = Nuo
MUY = Mu               NUZ = Nuan
MUZ = Mu               NY = Ni
MY = Mai               None of the above combination = Na
None of the above combination = Ma
                     Page 27
Sheet1
Page 28
                      Sheet1

O                  P
O = Ou                PA = Pa
ON = En               PAB = Pai
None of the above combination = Ou  PAC = Pan
                   PAD = Pai
                   PAE = Pei
                   PAF = Pang
                   PAG = Pa
                   PAH = Pa
                   PAI = Pai
                   PAJ = pan
                   PAK = Pan
                   PAL = Pang
                   PAM = Pang
                   PAN = Pan
                   PAO = Piao
                   PAP = Pan
                   PAR = Pang
                   PAS = Pan
                   PAT = Pan
                   PAU = Piao
                   PAV = Pan
                   PAW = Piao
                   PAX = Pao
                   PAY = Pei
                   PAZ = Pa
                   PE = Pei
                   PEA = Pei
                   PEB = Pen
                   PEC = Pen
                   PED = Peng
                   PEE = Pi
                   PEF = Pen
                   PEG = Pen
                   PEH = Pei
                   PEI = Pei
                   PEJ = Pi
                   PEK = Pin
                   PEL = Ping
                   PEM = Ping
                   PEN = Pen
                   PEO = Piao
                   PEP = Pi
                   PER = Pen
                   PES = Peng
                   PET =Pi
                   PEU = Piao
                   PEV = Po
                   PEW = Pou
                   PEX = Pi

                      Page 29
   Sheet1
PEY =Pei
PEZ = Pi
PHA = Pa
PHE = Peng
PHI = Pi
PHO = Po
PHU = Pu
PI = Pi
PIA = Piao
PIB = Pin
PIC = Pin
PID = Pin
PIE = Pi
PIF = Pi
PIG = Pi
PIH = Pi
PIJ = Pin
PIK = Pin
PIL = Ping
PIM = Ping
PIN = Pin
PIO = Piao
PIP = Pi
PIR = Pi
PIS = Pi
PIT = Pin
PIU = Piao
PIV = Pi
PIW = Piao
PIX = Pi
PIY = Pi
PIZ = Pi
PLA = Pa
PLE = Pen
PLI = Pi
PLO = Po
PLU = Pu
PO = Po
POA = Po
POB = Po
POC = Pou
POD = PO
POE = Pou
POF = PO
POG = PO
POH = Po
POI = Pou
POJ = Po
POK = Po
POL = Pou
POM = Po

   Page 30
    Sheet1
PON = Po
POO = Pou
POP = PO
POR = PO
POS = PO
POT = PO
POU = Pou
POV = Pou
POW = Po
POX = PO
POY = Po
POZ = Po
PRA = Pa
PRE = Pe
PRI = Pi
PRO = Po
PRU = Pu
PU = Pu
PUA = Pai
PUB = Pu
PUC = Pu
PUD = Pu
PUE =Pie
PUF = Pu
PUG = Pu
PUH = Pu
PUI = Pu
PUJ = Pu
PUK = Pu
PUL = Pu
PUM = Pan
PUN = Pan
PUO = Piao
PUP = Pu
PUR = Pu
PUS = Pou
PUT = Pu
PUV = Pu
PUW = Pu
PUX =Pu
PUY = PU
PUZ = Pu
None of the above combination = Pa
    Page 31
Sheet1
Page 32
         Sheet1

Q      R
QU = Ke   RA = Rang
QUA = Gua  RAB = Rang
QUE = Ke  RAC = Rang
QUI = Kui  RAD = Rang
QUO = Kuo  RAE = Rang
      RAF = Rao
      RAG = Rao
      RAH = Rang
      RAI = Rang
      RAJ = Rang
      RAK = Rang
      RAL = Rang
      RAM = Rang
      RAN = Rang
      RAO = Rao
      RAP = Rao
      RAR = Rang
      RAS = Rao
      RAT = Rang
      RAU = Pao
      RAV = Rap
      RAW = Rou
      RAX = Rang
      RAY = Rao
      RAZ = Rao
      RE = Ri
      REA = Ri
      REB = Re
      REC = Re
      RED = Ren
      REE = Ri
      REF = Re
      REG = Re
      REH = Re
      REI = Rui
      REJ = Re
      REK = Re
      REL = Ren
      REM = Ren
      REN = Ren
      REO = Rao
      REP = Re
      RER = Re
      RES = Re
      RET = Re
      REU = Ren
      REV = Ren
      REW = Ren
      REX = Re

         Page 33
   Sheet1
REY = Ren
REZ = Re
RI = Ri
RIA = Rui
RIB = Rui
RIC = Rui
RID = Ri
RIE = Ri
RIF = Ri
RIG = Ri
RIH = Ri
RIJ = Ri
RIK = Ri
RIL = Ri
RIM = Ren
RIN = Ren
RIO = Rou
RIP = Ri
RIR = Ri
RIS = Ri
RIT = Ri
RIU = Rou
RIV = Ri
RIW = Ri
RIX = Ri
RIY = Ri
RIZ = Ri
RO = Rou
ROA = Rou
ROB = Rong
ROC = Rong
ROD = Rong
ROE = Rong
ROF = Rong
ROG = Rong
ROH = Rou
ROI = Rong
ROJ = Rou
ROK = Rou
ROL = Rong
ROM = Rou
RON = Rong
ROP = Rong
ROR = Rong
ROS = Rong
ROT = Rong
ROU = Rou
ROV = Rong
ROW = Rong
ROX = Rong
ROY = Rou

   Page 34
    Sheet1
ROZ = Rou
RU =Rui
RUA = Rui
RUB = Ruan
RUC = Ruan
RUD = Ruan
RUE = Ruan
RUF = Ruan
RUG = Rui
RUH = Rui
RUI = Rui
RUJ = Rui
RUK = Rui
RUL = Rui
RUM = Ruan
RUN = Ruan
RUO = Rou
RUP = Rui
RUR = Rui
RUS = Ruan
RUT = Rou
RUV = Rou
RUW = Rou
RUX = Rou
RUY = Rui
RUZ = Rui
RY = Rui
None of the above combination = Rang
    Page 35
Sheet1
Page 36
          Sheet1

S       T        U
SA = Sha   TA = Ta     U = Ou
SAB = San   TAB = Ta
SAC = San   TAC = Tan
SAD = San   TAD = Tan
SAE = Sai   TAE = Tai
SAF = Sha   TAF = Ta
SAG = Sha   TAG = Tan
SAH = Sha   TAH = Ta
SAI = Sai   TAI = Tao
SAJ = Shang  TAJ = Tai
SAK =Shang  TAK = Tan
SAL = Shan  TAL = Ta
SAM = Shang  TAM = Tang
SAN = San   TAN = Tan
SAO = Shou  TAO = Tao
SAP = San   TAP = Tang
SAR = Shan  TAQ = Tao
SAS = San   TAR = Tang
SAT = San   TAS = Ta
SAU = Shou  TAT = Tan
SAV = San   TAU = Tao
SAW = San   TAV = Ta
SAX = Sai   TAW = Tao
SAY = Shai  TAX = Tang
SAZ = Sai   TAY = Te
SCA = Ka   TAZ = Ta
SCE = Ke   TE = Te
SCHA = Shai  TEA = Te
SCHE = Ken  TEB = Te
SCHI = Kui  TEC = Te
SCHO = Kuo  TED = Te
SCHU = Kun  TEE = Ti
SCI = Kui   TEF = Teng
SCO = Kou   TEG = Te
SCU = Kun   TEH = Teng
SE = Se    TEI = Ti
SEA = She   TEJ = Ti
SEB = Shen  TEK = Te
SEC = Shen  TEL = Teng
SED = She   TEM = Teng
SEE = Si   TEN = Teng
SEF = Su   TEO = Tao
SEG = Se   TEP = Te
SEI = Si   TER = Teng
SEJ = Se   TES = Te
SEK = Se   TET = Teng
SEL = Shen  TEU = Tiao
SEM = Sheng  TEV = Tian
SEN = Sen   TEW = Tiao

          Page 37
           Sheet1
SEO =Shuai   TEX = Te
SEP = Shuang  TEY = Tai
SER = Shuai  TEZ = Teng
SES = She   TI = To
SET = Shen   TIA = Tian
SEU = Shou   TIB = Ti
SEV = Shu   TIC = Ti
SEW = Shu   TID = Tian
SEX = Shen   TIE = Ting
SEY = Se    TIF = Ting
SEZ = Se    TIG = Tian
SHA = Sha   TIH = Tian
SHE = She   TIJ = Tiao
SHI = Shi   TIK = Tiao
SHO = Shou   TIL = Tian
SHU = Shu   TIM = Ting
SI = Shi    TIN = Ting
SIA = Xia   TIO = Tong
SIB = Xian   TIP = Tong
SIC = Xin   TIR = Tou
SID = Xing   TIS = Ti
SIE = Xie   TIT = Ti
SIF = Xiang  TIU = Tou
SIG = Xing   TIV = Ti
SIH = Si    TIW = Ti
SIJ = Xiu   TIX = Ting
SIK = Xiu   TIY = Ting
SIL = Si    TIZ = Ting
SIM = Xing   TO = Tou
SIN = Xin   TOA = Tuan
SIO = Xiao   TOB = Tou
SIP = Siu   TOC = Tuo
SIR = She   TOD = Tuo
SIS = Xi    TOE = Tou
SIT = Xia   TOF = Tuo
SIU = Xiu   TOG = Tou
SIV = Xin   TOH = Tou
SIW = Xiu   TOI = Tuo
SIX = Xi    TOJ = Tou
SIY = Xia   TOK = Tou
SIZ = Xi    TOL = Tou
SKA = Ka    TOM = Tong
SKE = Ke    TON = Tong
SKI = Kui   TOO = Tu
SKO = Kuo   TOP = Tong
SKU = Kun   TOR = Tou
SLA = La    TOS = Tou
SLE = Le    TOT = Tou
SLI =Li    TOU = Tou
SLO = Lou   TOV = Tong
SLU = Lu    TOW = Tong

           Page 38
            Sheet1
SO = Shuo   TOX = Tong
SOA = Shuang  TOY = Tou
SOB = Shu   TOZ = Tou
SOC = Shuai  TRA = Rang
SOD = Shuo   TRE = Re
SOE = Shuo   TRI = Ri
SOF = Shuang  TRO = Rou
SOG = Shuo   TRU = Rui
SOH = Shuo   TRY = Rui
SOI = Shou   TU = Tu
SOJ = Shuang  TUA = Tuan
SOK = Shuo   TUB = Tu
SOL = Su    TUC = Tu
SOM = Shuo   TUD = Tu
SON = Shun   TUE = Tuan
SOP = Shun   TUF = Tu
SOR = Su    TUG = Tuan
SOS = Shuo   TUH = Tu
SOT = Shuo   TUI = Tuo
SOU = Shou   TUJ = Tu
SOV =Shuo   TUK = Tu
SOW = Shou   TUL = Tuan
SOX = Shuo   TUM = Tuan
SOY = Shuo   TUN = Tuan
SOZ = Shun   TUO = Tuo
STA = Ta    TUP = Tuo
STE = Te    TUR = Tuo
STI = Ti    TUS = Tuo
STO = Tou   TUT = Tuan
STU = Tu    TUV = Tuo
SU = Su    TUW = Tuo
SUA = Shuai  TUX = Tuo
SUB = Shuai  TUY = Tuan
SUC = Shuang  TUZ = Tou
SUD = Shui   TY = Ti
SUE = Su    None of the above combinations = Ta
SUF = Su
SUG = Shu
SUH = Shu
SUI = Xiu
SUJ = Shui
SUK = Su
SUL = Xu
SUM = Xue
SUN = Xun
SUO = Xiao
SUP = Xiu
SUR = Xie
SUS = Xu
SUT = Xiu
SUV = Xuan

           Page 39
                   Sheet1
SUW = Xuan
SUX = Xuan
SUY = Xue
SUZ = Xun
SVE = Xue
SY = Si
None of the above combination = Sai
                   Page 40
         Sheet1

V      W
VA = Fa   WA = Wa
VAB = Fan  WAB = Wa
VAC = Fang  WAC = Wan
VAD = Fang  WAD = Wan
VAE = Fei  WAE = Wei
VAF = Fa   WAF = Wang
VAG = Fan  WAG = Wang
VAH = Fa   WAH = Wa
VAI = Fei  WAI = Wei
VAJ = Fa   WAJ = Wa
VAK = Fan  WAK = Wan
VAL = Fang  WAL = Wan
VAM = Fang  WAM = Wang
VAN = Fan  WAN = Wan
VAO = Bao  WAO = Wa
VAP = Fa   WAP = Wan
VAQ = Fa   WAR = Wang
VAR = Fang  WAS = Wa
VAS = Fan  WAT = Wan
VAT = Fan  WAU = Wa
VAU = Fang  WAV = Wan
VAV = Fei  WAW = Wang
VAW = Fei  WAX = Wan
VAX = Fang  WAY = Wei
VAY = Fei  WAZ = Wang
VAZ = Fan  WE = Wei
VE = Fen   WEA = Wei
VEA = Fei  WEB = Wei
VEB = Fen  WEC = Wei
VEC = Fen  WED = Wen
VED = Fei  WEE = Wei
VEE = Fei  WEF = Wen
VEF = Feng  WEG = Wen
VEG = Feng  WEH = Wei
VEH = Fei  WEI = Wei
VEI = Fei  WEJ = Wen
VEJ = Fen  WEK = Wen
VEK = Feng  WEL = Wen
VEL = Fei  WEM = Wen
VEM = Feng  WEN = Wen
VEN = Fen  WEO = Wei
VEO = Fu   WEP = Wei
VEP = Fei  WER = Wen
VER = Feng  WES = Wen
VES = Fen  WET = Wen
VET = Fei  WEU = Wen
VEU = Fei  WEV = Wen
VEV =Fei   WEW = Wen
VEW = Fu   WEX = Wei

         Page 41
         Sheet1
VEX = Fei  WEY = Wei
VEY = Fei  WEZ = Wen
VEZ = Fu   WHA = Wa
VI = Wei   WHE = Wei
VIA = Wa   WHI = Wen
VIB = Wei  WHO = Wo
VIC = Wen  WHU = Wu
VID = Wei  WI = Wei
VIE = Wei  WIA = Wa
VIF = Wen  WIB = Wei
VIG = Wei  WIC = Wei
VIH = Wei  WID = Wen
VIJ = Wen  WIE = Wei
VIK = Wang  WIF = Wei
VIL = Ping  WIG = Wei
VIM = Ping  WIH = Wa
VIN = Pin  WIJ = Wa
VIO = Piao  WIK = Wa
VIP = Ping  WIL = Wei
VIR = Pin  WIM = Wen
VIS = Pi   WIN = Wen
VIT = Pi   WIO = Wei
VIU = Piao  WIP = Wo
VIV =Pu   WIR = Wo
VIW = Piao  WIS = Wo
VIX = Pi   WIT = Wo
VIY = Pi   WIU = Wo
VIZ = Ping  WIV = Wei
VLY = Li   WIY = Wei
VO = Po   WIX = Wei
VOA = Pa   WIY = Wei
VOB = Pou  WIZ = Wei
VOC = Pou  WO = Wo
VOD = Pou  WOA = Wo
VOE = Pou  WOB = Wo
VOF = Po   WOC = Wo
VOG = Po   WOD = Wo
VOH = Po   WOE = Wo
VOI = Piao  WOF = Wo
VOJ = Po   WOG = Wo
VOK = Po   WOH = Wo
VOL = Pou  WOI = Wo
VOM = Pou  WOJ = Wo
VON = Pen  WOK = Wo
VOO = Pu   WOL = Wo
VOP = Pou  WOM = Wo
VOR = Pou  WON = Wo
VOS = Po   WOO = Wo
VOT = Pou  WOP = Wo
VOU = Pou  WOR = Wo
VOV = Po   WOS = Wo

         Page 42
                      Sheet1
VOW = Pou              WOT = Wo
VOX = Po               WOU = Wo
VOY = Po               WOV = Wo
VOZ = Po               WOW = Wo
VU = Bu               WOX = Wo
VUA = Ban              WOY = Wo
VUB = Ban              WOZ = Wo
VUC = Bai              WU = Wu
VUD = Bang              WUA = Wa
VUE = Bian              WUB = Wu
VUF = Bu               WUC = Wu
VUG = Bu               WUD = Wu
VUH = Bu               WUE = Wei
VUI = Biao              WUF = Wu
VUJ = Bu               WUG = Wu
VUK = Bu               WUH = Wa
VUL = Bo               WUI = Wei
VUM = Ben              WUJ = Wu
VUN = Bei              WUK =Wu
VUO = Biao              WUL = Wei
VUP = Bian              WUM = Wu
VUR = Bian              WUN = Wu
VUS = Bu               WUO = Wu
VUT = Bu               WUP = Wu
VUV = Bo               WUR = Wa
VOW = Bo               WUS = Wa
VUX = Bu               WUT = Wa
VUY = Bu               WUV = Wa
VUZ = Bu               WUW = Wa
VY = Bi               WUX = Wa
None of the above combination = Bi  WUY = Wu
                   WUZ = Wu
                   None of the above combination = Wa
                      Page 43
Sheet1
Page 44
          Sheet1

X       Y
XA = Sha   YA = Ya
XAB = Sai   YAB = Yah
XAC = Sha   YAC = Yah
XAD = San   YAD = Yang
XAE = Shuai  YAE = Yue
XAF = Sha   YAF = Yan
XAG = Sai   YAG = Yang
XAH = Sha   YAH = Ya
XAI = Sai   YAI = Ye
XAJ = Shai  YAJ = Ya
XAK = Shan  YAK = Yan
XAL = Shang  YAL = Yang
XAM = Shang  YAM = Yang
XAN = Shan  YAN = Yan
XAO = Xiao  YAO = Yao
XAP = Xia   YAP = Yao
XAR = Xiang  YAR = Yao
XAS = Xian  YAS = Yao
XAT = Xiang  YAT = Ya
XAU = Xiao  YAU = Yao
XAV = Xian  YAV = Yao
XAW = Xiao  YAW = Yao
XAX = Xia   YAX = Ya
XAY = Xue   YAY = Ya
XAZ = Xuan  YAZ = Yao
XE = Xi    YE = Ye
XEA = Xia   YEA = Ye
XEB = Xian  YEB = Ye
XEC = Xiang  YEC = Ye
XED = Xiao  YED = Yue
XEE = Xie   YEE = Yi
XEF = Xin   YEF =Ye
XEG = Xing  YEG = Ye
XEH = Xin   YEH = Ye
XEI = Xin   YEI = Yue
XEJ = Xin   YEJ = Yue
XEK = Xie   YEK = Yuan
XEL = Xing  YEL = Yuan
XEM = Xing  YEM = Yue
XEN = Xin   YEN = Ye
XEO = Xiao  YEO = You
XEP = Xiu   YEP = Yue
XER = Xiong  YER = Yue
XES = Xiu   YES = Ye
XET = Xiong  YET = Ye
XEU = Xiu   YEU = Yue
XEV = Xiong  YEV = Yuan
XEW = Xiu   YEW =You
XEX = Xiong  YEX = Ye

          Page 45
          Sheet1
XEY = Xie   YEY = Ye
XEZ = Xiong  YEZ = Ye
XI = Xi    YI = Yi
XIA = Xia   YIA = Ya
XIB = Xian  YIB = Yi
XIC = Xiang  YIC = Yi
XID = Xiang  YID = Yin
XIE = Xie   YIE = Yue
XIF = Xin   YIF = Yi
XIG = Xing  YIG = Ying
XIH = Xin   YIH = Yi
XIJ = Xiang  YIJ = Yin
XIK = Xin   YIK = Yin
XIL = Xiang  YIL = Yin
XIM = Xing  YIM = Ying
XIN = Xin   YIN = Yin
XIO = Xiong  YIO = You
XIP = Xiong  YIP = Yong
XIR = Xiong  YIR = Yong
XIS = Xin   YIS = Yi
XIT = Xing  YIT = Yi
XIU = Xiu   YIU = Yong
XIV = Xiu   YIV = Yin
XIW =Xiu   YIW = Ying
XIX = Xin   YIX = Yi
XIY = Xiu   YIY = Yin
XIZ = Xing  YIZ = Ying
XO = Xu    YO = You
XOA = Xuan  YOA = You
XOB = Xue   YOB = You
XOC = Xue   YOC = Yong
XOD = Xue   YOD = Yong
XOE = Xue   YOE = You
XOF = Xuan  YOF = You
XOG = Xiong  YOG = Yuan
XOH = Xiong  YOH = You
XOI = Xiong  YOJ = Yuan
XOJ = Xiong  YOK = Yuan
XOK = Xuan  YOL = Yong
XOL = Xuan  YOM = Yong
XOM =Xuan   YON = Yong
XON = Xiong  YOP = You
XOP = Xiong  YOR = You
XOR = Xiong  YOS = Yu
XOS = Xiong  YOT = Yu
XOT = Xu   YOU = Yu
XOU = Xiong  YOV = You
XOV = Xiong  YOW = You
XOW = Xiong  YOX = Yuan
XOX = Xu   YOY = Yong
XOY = Xu   YOZ = You

          Page 46
                      Sheet1
XOZ = Xuan              YU = Yu
XU = Xu               YUA = Yuan
XUA = Xian              YUB = Yue
XUB = Xue              YUC = Yue
XUC = Xue              YUD = Yuan
XUD = Xuan              YUE = Yue
XUE =Xue               YUF = Yue
XUF = Xuan              YUG = Yue
XUG = Xue              YUH = Yue
XUH = Xue              YUI = Yue
XUI = Xue              YUJ = Yun
XUJ = Xuan              YUK = Yue
XUK = Xuan              YUL = Yun
XUL = Xuan              YUM = Yuan
XUM = Xuan              YUN = Yun
XUN = Xun              YUP = Yi
XUO = Xiong             YUQ = Yi
XUP = Xue              YUR = You
XUR = Xue              YUS = Yuan
XUS = Xue              YUT = Yue
XUT = Xue              YUV = Yue
XUV = Xue              YUW = Yue
XUW = Xiong             YUX = Yuan
XUX = Xue              YUY = Yu
XUY = Xue              YUZ = Yu
XUZ = Xue              YV = Yi
XY =Xi                None of the above combination = Ya
None of the above combination = Xi
                      Page 47
Sheet1
Page 48
        Sheet1

Z
ZA = Zha
ZAB = Zhan
ZAC = Zan
ZAD = Zan
ZAE = Zai
ZAF = Zan
ZAG = Zang
ZAH = Zhang
ZAI = Zai
ZAJ = Zai
ZAK = Zhan
ZAL = Zang
ZAM = Zang
ZAN = Zan
ZAO =Zao
ZAP = Zhao
ZAR = Zang
ZAS = Zang
ZAT = Zao
ZAU = Zao
ZAV = Zan
ZAW = Zhao
ZAX = Zha
ZAY = Zai
ZAZ = Zan
ZE = Zhe
ZEA = Zhi
ZEB = Zhen
ZEC = Zheng
ZED = Zheng
ZEE =Zi
ZEF = Zhi
ZEG = Zi
ZEH = Zhi
ZEI = Zhui
ZEJ = Zhun
ZEK = Zhuang
ZEL = Zhen
ZEM = Zheng
ZEN =Zhen
ZEO = Zhong
ZEP = Zhou
ZEQ = Zhou
ZER = Zhe
ZES = Zhe
ZET = Zhang
ZEU = Zhou
ZEV = Zhen
ZEW = Zhuang

        Page 49
       Sheet1
ZEX = Zhen
ZEY = Zhi
ZEZ = Zhi
ZI = Zhi
ZIA = Jia
ZIB = Jin
ZIC = Jin
ZID = Zi
ZIE = Jie
ZIF = Jin
ZIG = Jin
ZIH = Zhi
ZIJ = Zi
ZIK = Zi
ZIL = Zhi
ZIM = Jin
ZIN = Qin
ZIO = Qiong
ZIP = Zi
ZIR = Zhi
ZIS = Zi
ZIT = Qing
ZIU =Qiu
ZIV = Que
ZIW = Qiu
ZIX =Que
ZIY = Zi
ZIZ = Zhi
ZO = Zhou
ZOA = Zou
ZOB = Zong
ZOC = Zong
ZOD = Zhou
ZOE = Zhou
ZOF = Zhou
ZOG = Zou
ZOH = Zong
ZOI = Zhui
ZOJ = Zong
ZOK = Zou
ZOL = Zong
ZOM = Zhong
ZON = Zhong
ZOO = Zhou
ZOP = Zou
ZOR = Zou
ZOS = Zhui
ZOT =Zhou
ZOU = Zou
ZOV = Zou
ZOW = Zong

       Page 50
                   Sheet1
ZOX = Zong
ZOY = Zhong
ZOZ = Zhou
ZU = Zu
ZUA = Zhuan
ZUB = Zhuang
ZUC = Zhuang
ZUD = Zhuan
ZUE = Zhe
ZUF = Zu
ZUG = Zun
ZUH = Zui
ZUI = Zui
ZUJ = Zun
ZUK = Zuo
ZUL = Zuo
ZUM = Zuo
ZUN = Zun
ZUO = Zuo
ZUP = Zun
ZUR = Zui
ZUS = Zhui
ZUT = Zuo
ZUV = Zhuang
ZUW =Zhuan
ZUX = Zhuang
ZUY =Zhuang
ZUZ = Zhuan
None of the above combination = Zi
                   Page 51

								
To top