Budsjett 2011 - CISV Norge

Document Sample
Budsjett 2011 - CISV Norge Powered By Docstoc
					                              CISV Norge -- 2010 Budsjett
Rad Konto Kontonavn               Totalt   Sentralt    Barn  Summer     IC    YM   Sem    IPP  Mosaic   Utd   Org     Info
 1 3100 Salg avgiftsfritt           300,000   300,000      0     0      0    0     0     0    0    0    0      0
 2 3900 Andre driftsinntekter         58,500    58,500      0     0      0    0     0     0    0    0    0      0
 3 3910 Off. tilskudd            1,500,000  1,151,200   235,200   64,000     0  28,800  16,000  4,800    0    0    0      0
   3927 Frifondmidler            300,000   300,000      0     0      0    0     0     0    0    0    0      0
   3921 Leirstøtte fra IO          660,000      0   483,840  149,040     0  12,000  15,120    -    0    0    0      0
   3922 Internasjonal Avgift         869,990    17,000   617,680  128,000  37,800  28,710  37,800  3,000    0    0    0      0
   3923 Internasjonal Ansvarsforsikring   140,400      0    79,380   21,600  22,680   9,720   5,400  1,620    0    0    0      0
 4 3912 Nasjonal Deltakeravgift        65,100      0    36,300   9,600  10,500   4,800   3,000   900     0    0    0      0
   3924 Nasjonal avbestillingsforsikring   43,400      0    24,200   6,400   7,000   3,200   2,000   600     0    0    0      0
   3925 Effekter               171,000      0   104,000   32,000  35,000    0     0     0    0    0    0      0
   3926 Ledertrening             175,800      0    82,800   38,400  21,000   6,000  24,000  3,600    0    0    0      0
 5 3914 CISV Imagine             100,000   100,000      0     0      0    0     0     0    0    0    0      0
 6 3920 Næringslivsstøtte              0      0      0     0      0    0     0     0    0    0    0      0
     Sum                4,384,190  1,926,700   1,663,400  449,040  133,980  93,230  103,320  14,520    0    0    0      0
 7 4000 Varekjøp, avg. pl.          300,000   300,000      0     0      0    0     0     0    0    0    0      0
 8 4610 Leirstøtte              710,000      0   510,000  165,000     0  15,000  20,000    -    0    0    0      0
 9 4611 Seminarleir                 0      0      0     0      0    0     0     0    0    0    0      0
 10 4612 Summer camp                 0      0      0     0      0    0     0     0    0    0    0      0
 11 4615 Deltakeravgifter            17,000    17,000      0     0      0    0     0     0    0    0    0      0
   4927 Frifondmidler            300,000   300,000      0     0      0    0     0     0    0    0    0      0
   4922 Internasjonal avgift         856,110    17,500   609,840  120,960  37,800  28,710  37,800  3,500    0    0    0      0
   4923 Internasjonal ansvarsforsikring   155,790      0    87,480   25,650  22,680  11,070   5,940  2,970    0    0    0      0
   4925 Effekter               171,000      0   104,000   32,000  35,000    0     0     -    0    0    0      0
   4926 Ledertrening                0      0      0     0      0    0     0     0    0    0    0      0
     Sum                2,509,900   634,500   1,311,320  343,610  95,480  54,780  63,740  6,470    0    0    0      0
 12 5000 Lønn                 404,570   404,570      0     0      0    0     0     0    0    0    0      0
 13 5411 Arbeidsgiveravgift           34,297    34,297      0     0      0    0     0     0    0    0    0      0
     Sum                 438,867   438,867      0     0      0    0     0     0    0    0    0      0
 14 6300 Leie lokaler              81,024    81,024      0     0      0    0     0     0    0    0    0      0
 15 6540 Inventar                5,000    5,000      0     0      0    0     0     0    0    0    0      0
 16 6560 Driftsmaterialer              0      0      0     0      0    0     0     0    0    0    0      0
 17 6600 Reparasjoner og vedl.            0      0      0     0      0    0     0     0    0    0    0      0
     Sum                  86,024    86,024      0     0      0    0     0     0    0    0    0      0
 18 7130 Reiser innenlands           445,680    39,000   175,030   62,885  19,660  15,495  36,090  13,520  12,000  45,000  10,500   16,500
 19 7131 Reiser utenlands            79,000    79,000      0     0      0    0     0     0    0    0    0      0
 20 7137 Kost/losji/opphold          297,333   108,700    93,698   37,086   7,007   6,916  18,851  5,576  15,000    0    0    4,500
 21 7340 Andre møtekostnader             0      0      0     0      0    0     0     0    0    0    0      0
    Budsjett                     cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls                            Side 1
                          CISV Norge -- 2010 Budsjett
22  7342 Seminar og sentral støtte  180,400    170,000    8,800   1,600      0    0    0    0    0    0    0      0
     Sum             1,002,413   396,700   277,528  101,571  26,667   22,411  54,941  19,096  27,000  45,000  10,500   21,000
23  6701 Revisjon           40,000    40,000      0     0      0    0    0    0    0    0    0      0
   6702 Medlemsregister        10,000    10,000      0     0      0    0    0    0    0    0    0      0
24  6705 Regnskap           25,000    25,000      0     0      0    0    0    0    0    0    0      0
25  7400 Kontingenter, fradragsber.  10,550    10,550      0     0      0    0    0    0    0    0    0      0
26  7500 Forsikringspremier       3,500     3,500      0     0      0    0    0    0    0    0    0      0
     Sum               89050     89050     0     0      0    0    0    0    0    0    0      0
   Budsjett                   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls                            Side 2
                             CISV Norge -- 2010 Budsjett
27  6800 Kontorrekvisita           15,000    15,000      0     0      0     0     0    0    0    0    0      0
     Diverse driftskostnader       108,400    76,900     500   10,600   1,000     500   1,000    0  14,000  3,500   400      0
     Seminar/potter              0      0      0     0      0     0     0    0    0    0    0      0
28  6805 Kopiering              30,000    30,000      0     0      0     0     0    0    0    0    0      0
   6941 Imagine trykking           40,000    40,000      0     0      0     0     0    0    0    0    0      0
29  6820 Imagine setting           20,000    20,000      0     0      0     0     0    0    0    0    0      0
30  6860 Aviser, tidsskrift m.m.          0      0      0     0      0     0     0    0    0    0    0      0
31  6890 Andre driftsutgifter           0      0      0     0      0     0     0    0    0    0    0      0
32  6901 Telefon               20,000    20,000      0     0      0     0     0    0    0    0    0      0
33  6940 Porto                55,000    55,000      0     0      0     0     0    0    0    0    0      0
     Sum                 288,400   256,900    500   10,600   1,000     500   1,000    0  14,000  3,500   400      0
34  7830 Tap på fordringer           5,000    5,000      0     0      0     0     0    0    0    0    0      0
     Sum tap/avskrivinger          5,000    5,000      0    0      0    0     0    0    0    0    0      0
     Sum driftskostnader        4,419,654  1,907,041  1,589,348  455,781  123,147   77,691  119,681  25,566  41,000  48,500  10,900    21,000
35    Driftsresultat           -35,464    19,659   74,052   -6,741  10,833   15,539 ###### ###### -41,000 -48,500 -10,900      -21,000
36  8050 Finansinntekter            50,000    50,000
   8180 Momskompensasjon           29,000    29,000
37  8179 Andre finanskostnader         7,000    7,000
     Sum finanskostnader         -72,000   -72,000
      Resultat før årsoppgjørsdisp.   36,536
   2025 Avbestillingsforsikring        43,400   43,400
38  2026 Sum disposisjoner             0      0
39  2026 Delegasjonsfondet             0      0
40  2030 Staifondet              30,000   30,000
41  2029 Østeuropafondet              0      0
     Sum avsetninger            73,400   73,400
42  8980 Avsatt fri egenkapital        -36,864

     Pundkursen=               10
   Budsjett                      cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls                             Side 3
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 4
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 5
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 6
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 7
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 8
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 9
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 10
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 11
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 12
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 13
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 14
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 15
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 16
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 17
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 18
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 19
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 20
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 21
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 22
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 23
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 24
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 25
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 26
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 27
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 28
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 29
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 30
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 31
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 32
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 33
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 34
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 35
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 36
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 37
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 38
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 39
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 40
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 41
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 42
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 43
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 44
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 45
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 46
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 47
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 48
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 49
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 50
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 51
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 52
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 53
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 54
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 55
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 56
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 57
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 58
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 59
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 60
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 61
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 62
      CISV Norge -- 2010 Budsjett
Budsjett  cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls  Side 63
PUNDKURS
Pundkursen (Inngående betalinger)   10
Pundkursen (Utgående betalinger)   10

DIVERS AVGIFTER              valuta
Internasjonal avgift          9  £ pr døgn pr deltaker (untatt IPP)
Internasjonal ansvarsforsikring    27  £
Nasjonal avgift           150  kroner     Norge
Nasjonal avbestillingsforsikring   100  kroner     Norge
Effektpakker             500  kroner     Norge
Ledertrening - Barneleir       300  kroner     pr delegat
Ledertrening - JC          600  kroner     pr JC
Ledertrening - ISU          300  kroner     pr delegat
Delegattrening - ISU         300  kroner     pr delegat
Ledertrening - IC          300  kroner     pr delegat
Ledertrening - IYM          300  kroner     pr delegat
Delegattrening - IYM         600  kroner     pr delegat
Delegattrening - IPP         600  kroner     pr delegat
Delegattrening - Seminar      1200  kroner     pr delegat

Antall program og personer 2011

BARNELEIR
Barneleirsdelegasjoner/JC       52  Delegasjoner
Delegasjoner - Norden         15  Delegasjoner        16000  Avgift pr delegasjon
Delegasjoner - Europa         13  Delegasjoner        12000  Avgift pr delegasjon
Delegasjoner - USA/Canada       10  Delegasjoner         8000  Avgift pr delegasjon
Delegasjoner - Verden for øvrig    14  Delegasjoner         4000  Avgift pr delegasjon
JCer                 34  Personer

Egne Barneleire            6 Leire

Reisestøtte - Barneleir
Delegasjoner - Finnmark        1 Delegasjoner          1600 Støtte pr delegasjon
Delegasjoner - Troms          2 Delegasjoner          1600 Støtte pr delegasjon
Delegasjoner - Sogn&Fjordane      2 Delegasjoner          2000 Støtte pr delegasjon

SUMMERCAMP
Summercampdelegasjoner        16  Delegasjoner
Delegasjoner - Norden         4  Delegasjoner        14000  Avgift pr delegasjon
Delegasjoner - Europa         4  Delegasjoner        10000  Avgift pr delegasjon
Delegasjoner - USA/Canada       4  Delegasjoner         6000  Avgift pr delegasjon
Delegasjoner - Verden for øvrig    4  Delegasjoner         2000  Avgift pr delegasjon

Egne Summercamp            3 Leire

Reisestøtte - Summercamp
Delegasjoner - Finnmark        1 Delegasjoner          1600 Støtte pr delegasjon
Delegasjoner - Troms          0 Delegasjoner          1600 Støtte pr delegasjon
Delegasjoner - Sogn&Fjordane      0 Delegasjoner          2000 Støtte pr delegasjon

INTERCHANGE
Interchange              7 Delegasjoner

YOUTHMEETING
Youthmeetingdelegasjoner 8 dager    3 Delegasjoner
Youthmeetingdelegasjoner 15 dager   1 Delegasjoner
Youthmeetingdelegater 8 dager     5 Personer
Youthmeetingdelegater 15 dager       3 Personer

Egne Youthmeeting              1 Leire

SEMINARLEIR
Seminarleirdelegater            20 Personer
Egne Seminarleire              1 Leire

IPP
IPP-delegater                6 Personer

Egne IPP                  1 Prosjekt

LEIRSTØTTE FRA INTERNATIONAL OFFICE
Barneleir              8064    £ pr leir
Summer Camp             4968    £ pr leir
Youth Meeting             6    £ pr døgn pr deltaker
Seminarleir              3    £ pr døgn pr deltaker

TRENING             Reise     Opphold     Deltakelse
NEO                    850       315        70%
LTS                    850       400        70%
STAS                   850       900        70%
Leir Kick-Off               850       1100        70%
NJC/Seminarleirtrening          1000       1000        70%

INTERNASJONAL DRIFTSSTØTTE (BUFDIR)
Totalt tilskudd          700000
Går til internasjonale program   348800
Går til nasjonalt arbeid      351200
Antall deltakere            436
Gjennomsnitt støtte pr deltaker 1605.50459
Støtte pr deltakere          800
Avgifter 2011
Barneleir
Pris pr delegasjon/delegat - Norden        21,550  5,388
Pris pr delegasjon/delegat - Europa        17,550  4,388
Pris pr delegasjon/delegat -USA/Canada      13,550  3,388
Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig   9,550  2,388
Pris pr JC:                    3,640

Summercamp
Pris pr delegasjon/delegat - Norden        20,750  5,188
Pris pr delegasjon/delegat - Europa        16,750  4,188
Pris pr delegasjon/delegat -USA/Canada      12,750  3,188
Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig   8,750  2,188

Interchange
Pris pr delegasjon/delegat            19,140   1,914

Youth Meeting
Pris pr delegasjon/delegat - Delgasjon 8 dager   8,010   1,335
Pris pr delegasjon/delegat - Delgasjon 15 dager  11,790   1,965
Pris pr delegat - Delgat 8 dager          1,240
Pris pr delegat - Delgat 15 dager         1,870

Seminarleir
Pris pr delegat                  3,610

IPP
Pris pr delegat                  1,620
FINANSINNTEKTER 2011
Finansinntekter      50,000
Momskompensasjon     29,000
Andre finanskostnader   7,000
Sum finansinntekter    72,000

AVSETTING TIL FOND 2011
Avbestillingsforsikring  43,400
Sum disposisjoner      0
Delegasjonsfondet      0
Staifondet         30,000
Østeuropafondet       0
Sum avsetninger      73,400
INTERNASJONAL BALANSE 2011
Program         Inntekter  Utgifter  Balanse
Barneleir        1,663,400  1,589,348  74,052
Summercamp        449,040   455,781   -6,741
Interchange        133,980   123,147   10,833
Youth Meeting       93,230   77,691   15,539
Seminarleir        103,320   119,681  -16,361
IPP            14,520   25,566  -11,046
Utdanning           0    48,500  -48,500
Sum            2457490  2,439,713  17,777

NASJONAL BALANSE 2011
             Inntekter  Utgifter  Balanse
Sentralt         1,926,700  1,885,041  41,659
Mosaic            0     41,000  -41,000
Organisasjonsutvikling    0     10,900  -10,900
Informasjon         0     21,000  -21,000
             1,926,700  1,957,941  -31,241
BARNELEIR 2011
INNTEKTER

Delegasjoner
Nasjonale avgifter               Pr enhet  Antall    Sum
Nasjonal avgift - Delegasjon             600  52     31,200
Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon     400  52     20,800
Nasjonal avgift - JC                 150  34     5,100
Nasjonal avbestillingsforsikring - JC         100  34     3,400
Effektpakker - Delegasjon              2,000  52    104,000
                                    164,500
Ledertrening
Ledertrening - Delegasjon             1,200   52    62,400
Ledertrening - JC                  600   34    20,400
                                    82,800
Offentlig Støtte
Internasjonal Driftsstøtte              800   294    235,200

Drift internasjonalt
Internasjonale avgifter - Norden         16,000   15    240,000
Internasjonale avgifter - Europe         12,000   13    156,000
Internasjonale avgifter - USA/Canada        8,000   10    80,000
Internasjonale avgifter - Resten av verden     4,000   14    56,000
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon    1,350   52    70,200
Internasjonal avgift - JC             2,520   34    85,680
Internasjonal ansvarsforsikring - JC         270   34     9,180
                                    697,060
Leire
Internasjonal leirstøtte             80,640   6    483,840

UTGIFTER

Nasjonal drift                 Pr enhet  Antall    Sum
Effekter - Delegasjon                2,000  52    104,000
Reisestøtte - Finnmark               1,600   1     1,600
Reisestøtte - Troms                 1,600   2     3,200
Reisestøtte - Sogn&Fjordane             2,000   2     4,000
                                    112,800
Nasjonal komité                 Reiser  Kost/Losji  Diverse
Komitémøte                     3,000     0     -
Overlappingsseminar                 4,500     0     -
Oppfølging fylkeslag                1,500     0    500
Sum komité                     9,000     0    500   9,500
Ledertrening                   Reiser  Kost/Losji  Diverse
LTS                        69,020   32,480     -
NEO                        69,020   25,578     -
STAS                       17,850   18,900     -
Leirledersamling                  3,000   7,500     -
Leir Kick Off                    7,140   9,240     -
Sum ledertrening                 166,030   93,698     -  259,728
Drift Internasjonalt              Pr enhet  Antall    Sum
Internasjonal avgift - Delegasjon         10,080   52    524,160
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon    1,350  52     70,200
Internasjonal avgift - JC              2,520  34     85,680
Internasjonal ansvarsforsikring - JC         270  34     9,180
Internasjonal ansvarsforsikring - Stab        270  30     8,100
                                    697,320
Leire
Leirstøtte                    85,000   6   510,000

INNTEKTER                    1,663,400
UTGIFTER                    1,589,348
BALANSE                     74,052


Pris pr delegasjon/delegat - Norden        21,550  5,388
Pris pr delegasjon/delegat - Europa        17,550  4,388
Pris pr delegasjon/delegat -USA/Canada      13,550  3,388
Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig   9,550  2,388
Pris pr JC:                    3,640
SUMMERCAMP 2011
INNTEKTER

Delegasjoner
Nasjonale avgifter               Pr enhet   Antall      Sum
Nasjonal avgift - Delegasjon             600    16       9,600
Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon    400    16       6,400
Effekter - Delegasjon               2,000    16       32,000
                                       48,000
Trening
Ledertrening - Delegasjon             1,200    16       19,200
Nasjonal delegasjonstrening            1,200    16       19,200
                                       38,400
Offentlig Støtte
Internasjonal Driftsstøtte              800    80       64,000

Drift internasjonalt
Internasjonale avgifter - Norden         14,000     4       56,000
Internasjonale avgifter - Europe         10,000     4       40,000
Internasjonale avgifter - USA/Canada       6,000     4       24,000
Internasjonale avgifter - Resten av verden    2,000     4       8,000
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon   1,350    16       21,600
                                       149,600
Leire
Internasjonal leirstøtte             49,680     3      149,040

UTGIFTER

Nasjonal avbestillingsforsikring        Pr enhet   Antall      Sum
Effekter - Delegasjon               2,000    16       32,000
Reisestøtte - Finnmark               1,600    1       1,600
Reisestøtte - Troms                1,600    0         -
Reisestøtte - Sogn&Fjordane            2,000    0         -
                                       33,600
Nasjonal komité                 Reiser   Kost/Losji    Diverse
Komitemøte                     1,500         -    100
Overlappingsseminar                3,000         -     -
Oppfølging av lag                    -        -    500
Sum komité                     4,500         -    600   5,100
Trening                     Reiser   Kost/Losji    Diverse
Nasjonal delegasjonstrening            6,000       -    10,000
LTS                       18,445     8,680       -
NEO                       18,445     6,836       -
STAS                        8,925     9,450       -
Leirledersamling                  3,000     7,500       -
Leir Kick Off                   3,570     4,620       -
Sum trening                   58,385   37,086      10,000  105,471
Drift Internasjonalt              Pr enhet   Antall      Sum
Internasjonal avgift - Delegasjon         7,560    16      120,960
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon    1,350    16       21,600
Internasjonal ansvarsforsikring - Stab        270    15       4,050
                                       146,610
Leire
Leirstøtte                  55,000   3   165,000

INNTEKTER                  449,040
UTGIFTER                  455,781
BALANSE                   -6,741

Pris pr delegasjon/delegat - Norden      20,750  5,188
Pris pr delegasjon/delegat - Europa      16,750  4,188
Pris pr delegasjon/delegat -USA/Canada    12,750  3,188
Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 8,750  2,188
INTERCHANGE 2011
INNTEKTER

Delegasjoner
Nasjonale avgifter               Pr enhet  Antall    Sum
Nasjonal avgift - Delegasjon            1,500   7     10,500
Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon   1,000   7     7,000
Effekter - Delegasjon               5,000   7     35,000
                                    52,500
Trening
Ledertrening - Delegasjon             3,000    7     21,000
                                    21,000
Offentlig Støtte
Internasjonal Driftsstøtte             800    0        -

Drift internasjonalt
Internasjonal avgifter - Delegasjon        5,400    7     37,800
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon   3,240    7     22,680
                                    60,480

UTGIFTER


Drift nasjonalt                 Pr enhet  Antall     Sum
Effekter - Delegasjon               5,000   7     35,000
                                    35,000
Nasjonal komité                 Reiser Kost/Losji   Diverse
Overlappingsseminar                3,000      -     -
Oppfølging av lag                   -      -   1,000
Sum komité                     3,000      -   1,000  4,000
Trening                     Reiser Kost/Losji   Diverse
LTS                        8,330    3,920     -
NEO                        8,330    3,087     -
Sum trening                   16,660     7,007     -  23,667
Drift Internasjonalt              Pr enhet  Antall     Sum
Internasjonal avgift - Delegasjon         5,400   7     37,800
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon    3,240   7     22,680
                                    60,480

INNTEKTER                    133,980
UTGIFTER                    123,147
BALANSE                     10,833

Pris pr delegasjon/delegat            19,140   1,914
YOUTH MEETING 2011
INNTEKTER

Delegasjoner
Nasjonale avgifter                    Pr enhet  Antall   Sum
Nasjonal avgift - Delegasjon 8 dager             900   3    2,700
Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon 8 dager    600   3    1,800
Nasjonal avgift - Delegasjon 15 dager            900   1     900
Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon 15 dager    600   1     600
Nasjonal avgift - Delegat 8 dager              150   5     750
Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegat 8 dager      100   5     500
Nasjonal avgift - Delegat 15 dager              150   3     450
Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegat 15 dager     100   3     300
                                       8,000
Trening
Ledertrening - Delegasjon 8 dager              300   3     900
Ledertrening - Delegasjon 15 dager              300   1     300
Delegattrening - Delegat 8 dager               600   5    3,000
Delegattrening - Delegat 15 dager              600   3    1,800
                                       6,000
Offentlig Støtte
Internasjonal Driftsstøtte                  800   36   28,800

Drift internasjonalt
Internasjonal avgifter - Delegasjon 8 dager        4,320   3   12,960
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon 8 dager    1,890   3    5,670
Internasjonal avgifter - Delegasjon 15 dager        8,100   1    8,100
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon 15 dager   1,890   1    1,890
Internasjonal avgifter - Delegat 8 dager           720   5    3,600
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegat 8 dager      270   5    1,350
Internasjonal avgifter - Delegat 15 dager         1,350   3    4,050
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegat 15 dager      270   3     810
                                       38,430
Leire
Internasjonal leirstøtte                 12,000   1   12,000

UTGIFTER

Drift nasjonalt                     Pr enhet  Antall   Sum

Nasjonal komité                     Reiser  Kost/Losji Diverse
Komitemøte                           -     0   500
Overlappingsseminar                     3,000     0    -
Sum komité                         3,000     0   500  3,500
Trening                          Reiser Kost/Losji Diverse
LTS                             2,380   1,120    -
NEO                             7,140   2,646    -
STAS                            2,975   3,150    -
Sum trening                        12,495    6,916    -  19,411
Drift Internasjonalt                   Pr enhet  Antall   Sum
Internasjonal avgift - Delegasjon 8 dager          4,320   3   12,960
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon 8 dager    1,890   3    5,670
Internasjonal avgift - Delegasjon 15 dager         8,100   1    8,100
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon 15 dager    1,890   1    1,890
Internasjonal avgift - Delegat 8 dager            720   5    3,600
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegat 8 dager       270   5    1,350
Internasjonal avgift - Delegat 15 dager           1,350   3    4,050
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegat 15 dager   270   3     810
Internasjonal ansvarsforsikring - Stab         270   5    1,350
                                    39,780
Leire
Leirstøtte                      15,000  1    15,000

INNTEKTER                      93,230
UTGIFTER                       77,691
BALANSE                       15,539

Pris pr delegasjon/delegat - Delgasjon 8 dager    8,010 kr 1,335
Pris pr delegasjon/delegat - Delgasjon 15 dager   11,790 kr 1,965
Pris pr delegat - Delgat 8 dager           1,240
Pris pr delegat - Delgat 15 dager           1,870
SEMINARLEIR 2011
INNTEKTER

Delegasjoner
Drift nasjonalt               Pr enhet  Antall    Sum
Nasjonal avgift - Delegat             150   20     3,000
Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegat    100   20     2,000
                                   5,000
Trening
Delegattrening                 1,200   20     24,000
                                   24,000
Offentlig Støtte
Internasjonal Driftsstøtte            800   20     16,000

Drift internasjonalt
Internasjonal avgifter - Delegat        1,890   20     37,800
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegat    270   20     5,400
                                   43,200
Leire
Internasjonal leirstøtte           15,120    1     15,120

UTGIFTER

Nasjonale avgifter              Pr enhet  Antall    Sum

Nasjonal komité                Reiser Kost/Losji   Diverse
Komitemøte                   3,000      -    500
Overlappingsseminar               3,000      -     -
Oppfølging av lag                  -      -    500
Sum komité                   6,000      -   1,000  7,000
Trening                    Reiser Kost/Losji   Diverse
NJC/Delegattrening              14,000    14,000     -
NEO                      13,090     4,851     -
Stabstrening                  3,000      -     -
Sum trening                  30,090    18,851     -  48,941
Drift Internasjonalt             Pr enhet  Antall     Sum
Internasjonal avgift - Delegat         1,890   20     37,800
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegat     270   20      5,400
Internasjonal ansvarsforsikring - Stab      270   2       540
                                   43,740
Leire
Leirstøtte                  20,000    1     20,000

INNTEKTER                  103,320
UTGIFTER                   119,681
BALANSE                   -16,361

Pris pr delegat                3,610
IPP 2011
INNTEKTER

Delegasjoner
Nasjonale avgifter               Pr enhet  Antall   Sum
Nasjonal avgift - Delegat             150   6     900
Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegat     100   6     600
                                  1,500
Trening
Delegasjonstrening                 600   6    3,600
                                  3,600
Offentlig Støtte
Internasjonal Driftsstøtte             800   6    4,800

Drift internasjonalt
Internasjonal avgifter - Delegasjon        500   6    3,000
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon    270   6    1,620
                                  4,620
Leire
Internasjonal leirstøtte               -   1      -

UTGIFTER

Drift nasjonalt                Pr enhet  Antall  Sum

Nasjonal komité                 Reiser Kost/Losji Diverse
Komitemøte                      -     -    -
Overlappingsseminar               3,000     -    -
Sum komité                    3,000     -    -  3,000
Trening                     Reiser Kost/Losji Diverse
IPP-trening                   1,000     -    -
STAS                       2,975   3,150    -
NEO                       6,545   2,426    -
Sum trening                   10,520   5,576    -  16,096
Drift Internasjonalt              Pr enhet Antall   Sum
Internasjonal avgift - Delegasjon         500   6    3,000
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon    270   6    1,620
Internasjonal avgift - Stab            100   5     500
Internasjonal ansvarsforsikring - Stab       270   5    1,350
                                  6,470
Leire
Leirstøtte                      -   1      -

INNTEKTER                    14,520
UTGIFTER                    25,566
BALANSE                    -11,046

Pris pr delegat                 1,620
UTDANNING 2011
INNTEKTER

Offentlig Støtte
Internasjonal Driftsstøtte   0      0        0


UTGIFTER

Nasjonal komité       Reiser  Kost/Losji    Diverse
Komitemøter (2 stk)      4,500         0    500
Overlappingsseminar      3,000         0     0
Oppfølging fylkeslag     3,000         0   1,000
Sum komité          10,500         0   1,500  12,000
Trening           Reiser  Kost/Losji    Diverse
LTS Vest V - Stab       4,500         0    500
LTS Øst V -Stab        4,500         0    500
LTS ISU - Stab        3,000         0     0
LTS IC - Stab         500         0     0
LTS YM - Stab         1,500         0     0
STAS V - Stab         4,500     0       500
STAS ISU - Stab        3,000     0        0
NEO - Stab          6,000     0       500
Leir Kick Off - Stab      0      0        0
NJC - Stab          7,000     0        0
Sum trening         34,500         0   2,000  36,500

INNTEKTER            0
UTGIFTER           48,500
BALANSE           -48,500
SENTRALT - INNTEKTER 2011
Nasjonal Driftstøtte        800,000
Internasjonal Driftstøtte     351,200
Andre driftsinntekter        58,500
Salg avgiftsfritt         300,000

Frifond Organisasjon        300,000
Avgifter fylkeslag         17,000
CISV Imagine            100,000

Totale inntekter         1,926,700

SENTRALT - UTGIFTER 2011
MØTER OG SEMINAR Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn.
Nasjonale møter
Sentralstyremøter (5 stk à 3000) 22,500              4,500
Landsmøtet 5+1+2+10 personer   10,500             43,200
Overlappingsseminar        4,500             10,000
Høstmøtet               0                0
Komitémøte Januar                        10,000
Nasjonal Junior Camp                       20,000
Internasjonale møter
Nordisk                    15,000       5,000
AIM 2 pers                   30,000      10,000
ETG 2 pers                   6,000       1,000
DIVERSE SEMINAR
SUM               37,500    51,000      103,700          0

DRIFTSKOSTNADER       Ulike poster
Medlemsregister           10,000
Regnskap               25,000
Revisjon               40,000
Kontingenter             10,550
Diverse               12,000
Miljøkvote              12,000
Varekjøp, avg. Pl          300,000
Frifond Organisasjon        300,000
Internasjonale avgifter       17,500
CISV Imagine - Setting        20,000
CISV Imagine - Trykking       40,000
CISV Imagine - Porto         40,000
SUM                 827,050

SEKRETARIATET        Ulike poster
Lønn Org.konsulent         339,570
Innskuddspensjon           5,000
Arbeidsgiveravgift          34,297
Lønn Sivilarbeider          60,000
Kontorhold (Kaffe/frukt)       5,000
Kontorrekvisita           15,000
Inventar               5,000
Forsikring              3,500
Husleie               81,024
Kopiering              30,000
Porto                15,000
Telefon               20,000
SUM                613,391

UTVIKLINGSOPPGAVER     Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn.
Kompetanseheving
EVS (STS)
Workshop TTT (Utdanning)                 20,000
RTF (Interchange)                     2,000
RTF (Barneleir)                      3,000
RTF (Summercamp)                      3,000
Foreldretreningsguide (Barneleir)                                 500
"First time visit" (Mosaic)        1,500
Andre tiltak
Søkepakke til sem.leir/NJC/YM                                  2,400
Rekrutteringskoffert (Info)                                   10,000
"60 years, 60 faces" (Info)                                   20,000
Netshop effekter (Info)                                     20,000
SUM                    1,500      28,000         0       52,900

Totale utgifter
Møter og seminar       327,200
Driftskostnader       827,050
Sekretariatet        613,391
Utviklingsoppgaver      117,400
Sum             1,885,041
Seminar, (potter)
     125,000
      10,000
     135,000  327,200
Seminar, (potter)

      35,000
      35,000  117,400
MOSAIC 2011
                         Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold
Overlappingsseminar                       4,500
Komitemøte                           4,500
MaMo Vinter                                            15,000
Oppfølging fylkeslag                      1,500
Mosaicprisen
Profilering av tema "Konflikt og konfliktløsing
"First time visit"                       1,500
Mosaicpotten
SUM                              12,000        0       15,000
Diverse driftskostn. Seminar, (potter)    Admin.kostn.

        1,000

        1,000
        1,000
        1,000

       10,000
       14,000           0       0  41,000
ORGANISASJONSUTVIKLING 2011
            Reiser innenlands  Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn.

Komitemøter (2 stk)         6,000                            400
Overlappingsseminar         4,500
Landsmøte-Ressursdel
SUM                10,500          0         0         400
Seminar, (potter)    Admin.kostn.
          0       0  10,900
INFORMASJON 2011
                Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold
Komitemøter (2 stk)             10,500               4,500
Overlappingsseminar             6,000
Kurse fylkeslag med nettbruk
SUM                    16,500        0       4,500
Diverse driftskostn. Seminar, (potter)    Admin.kostn.          0           0       0  21,000

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:34
posted:8/24/2011
language:Norwegian
pages:89