Docstoc

RING ANTWERPEN

Document Sample
RING ANTWERPEN Powered By Docstoc
					                                          Duval	Guillaume      T +32(0)3 60 90 900
                                          Uitbreidingstraat 2-8   F +32(0)3 60 90 919
                                          B-2600 Berchem       info@duvalguillaume.com
                                                       www.duvalguillaume.com
                                          Vanuit Gent / Kortrijk – E17
                                          Volg de E17, door de Kennedytunnel. Op de ring van Antwerpen neemt
                                          u de 2de afrit “Berchem - Wilrijk”. Aan de verkeerslichten naar links,
                                          aan de volgende lichten rechts afslaan (niet in het tunnel rijden).
                                          U bent nu op de Binnensingel. Aan de verkeerslichten naar links de
                                          (Generaal Lemanstraat) in...

                              at
                     ertu    sstra             Vanuit Brussel

                Sint -Hub                     via	A12
                                          	
                                          Volg de A12. Na de “Bevrijdingstunnel” volgt u richting Antwerpen
                                          Centrum (Jan Van Rijswijcklaan). Op de kruising met de Singel slaat u
                            at
                           ra
             Le                            rechtsaf. De Binnensingel volgen maar rechts langs de tunnels rijden.
                          t
                         ks
              sc                           Aan de verkeerslichten naar links de Generaal Lemanstraat in...
                        nc
                lu
     Gen
                 ze

                        rli
                   st                      via	E19
                    r.  Te
     . Lem
                                          Volg de E19. Wanneer u uit de Craeybeckxtunnel komt aan de
                                          verkeerslichten rechtdoor rijden, richting Antwerpen Centrum de
                                          Generaal Lemanstraat in...
        anst
                     De
                    Wittestr.                  Vanuit Breda - A1 / E19
           r.
                                          Volg de A1/E19 tot op de ring rond Antwerpen. Neem afrit 4 “Berchem
                                          - Mortsel”. Sla rechtsaf op de Grote Steenweg tot aan de kruising met
                                          de Singel. Sla linksaf de Singel op. Rij tot aan de tweede verkeerslichten
                                          en sla rechtsaf de Generaal Lemanstraat in...
                         Uitb
                            reid
                               ing          Vanuit Hasselt / Aken / Eindhoven - E34 / E313
                                stra
                                  at       Volg de E34/E313 tot op het einde en volg richting “Borgerhout”. Sla
    SINGEL                                   linksaf en rij de Singel op. Volg de Singel onder de spoorweg (Station
                               SIN         van Berchem). Sla rechtsaf aan de vierde verkeerslichten de Generaal
                                 GE        Lemanstraat in...
                                  L
                                          Generaal	Lemanstraat...
                                          Aan de eerste verkeerslichten in de Generaal Lemanstraat rechts
GENT                                        afslaan (Sint Hubertusstraat). Kies hier onmiddellijk de rechtse splitsing
                                          (G. De Lescluzestraat). Eerste straat rechts inslaan (Terlinckstraat). Na
                                     BREDA   de bocht naar links komt u automatisch in de De Wittestraat, waar u de
                                     HASSELT
                                 N        parking vindt aan uw rechterzijde.
                           RING ANTWERPE
                                          Algemeen
                                          Gelieve steeds vooraf uw parkeerplaats te reserveren bij de
                                          receptioniste. Neem de lift in de ondergrondse garage, tot op de derde
                                          verdieping. Indien u niet ondergronds parkeert, komt u gewoon via de
                                          hoofdingang, gelegen in de Uitbreidingsstraat, binnen. Neem daar de lift
                                          tot de derde verdieping.
                       BRUSSEL
                                          Duval	Guillaume       T +32(0)3 60 90 900
                                          Uitbreidingstraat 2-8    F +32(0)3 60 90 919
                                          B-2600 Berchem       info@duvalguillaume.com
                                                        www.duvalguillaume.com
                                          En venant de Gand / Courtrai – E17
                                          Suivez la E17 et passez le Kennedytunnel. Une fois sur le ring d’Anvers,
                                          empruntez la sortie “Berchem – Wilrijk”. Aux feux, prenez à gauche, et
                                          aux feux suivants à droite (ne pas prendre le tunnel). Vous êtes sur le
                                          Singel intérieur (Binnensingel). Aux feux, tournez à gauche Generaal
                                          Lemanstraat...

                              at
                     ertu    sstra             En venant de Bruxelles	

                Sint -Hub                     par	la	A12
                                          Suivez la A12. Après le Bevrijdingstunnel, prenez la direction Antwerpen
                                          Centrum (Jan Van Rijswijcklaan). Au croisement avec le Singel, tournez
                            at
                           ra
             Le                            à droite. Suivez le Singel intérieur (Binnensingel) en restant sur la droite
                          t
                         ks
              sc                           (ne pas prendre le tunnel).
                        nc
                lu
     Gen
                                          Aux feux, prenez à gauche Generaal Lemanstraat...
                 ze

                        rli
                   st   Te
                    r.
     . Lem
                                          par	la	E19
                                          Suivez la E19. A la sortie du Craeybeckxtunnel, prenez tout droit,
                                          direction Antwerpen Centrum, et passez deux feux de signalisation
        anst
                     De                    successifs Generaal Lemanstraat...
                    Wittestr.
           r.
                                          En venant de Breda – A1 / E19
                                          Suivez la A1/E19 jusqu’au Ring d’Anvers. Empruntez la sortie 4
                                          « Berchem – Mortsel ». Tournez à droite dans la Grote Steenweg
                                          jusqu’au croisement avec le Singel. Tournez à gauche pour emprunter
                         Uitb
                            reid            le Singel. Aux deuxièmes feux, prenez à droite Generaal Lemanstraat...
                               ing
                                stra
                                  at       En venant de Hasselt / Aken / Eindhoven	– E34 / E313
    SINGEL                                   Suivez la E34/E313 jusqu’à la fin et empruntez la direction
                               SIN         « Borgerhout». Tournez à gauche et suivez le Singel. Passez sous les
                                 GE        voies de chemin de fer (gare de Berchem). Aux quatrième feux,
                                  L       prenez à droite Generaal Lemanstraat...

                                          Generaal	Lemanstraat...
GAND                                        Aux premiers feux dans la General Lemanstraat, prenez à droite
                                          (Sint Hubertusstraat). Puis directement à droite (G. De Lescluzestraat).
                                     BREDA   Au rond-point suivant, prenez à droite (Terlinckstraat). Au bout de cette
                                     HASSELT
                                 N        rue, suivez le virage à gauche: vous êtes dans la De Wittestraat et
                           RING ANTWERPE         notre parking se trouve directement à votre droite.

                                          Accueil
                                          Merci de contacter la réceptionniste au préalable pour réserver
                                          votre place de parking. Une fois dans le parking souterrain, prenez
                                          l’ascenseur jusqu’au troisième étage. Si vous ne stationnez pas
                                          dans notre parking, présentez-vous à l’entrée principale, dans la
                                          Uitbreidingstraat. Prenez l’ascenseur jusqu’au troisième étage.
                      BRUxELLES
                                          Duval	Guillaume       T +32(0)3 60 90 900
                                          Uitbreidingstraat 2-8    F +32(0)3 60 90 919
                                          B-2600 Berchem       info@duvalguillaume.com
                                                        www.duvalguillaume.com
                                          From Ghent / Kortijk – E17
                                          Take the E17 through the Kennedy Tunnel onto the Antwerp ring road
                                          (R1). Take the 2nd exit, marked ‘Berchem – Wilrijk’. At the traffic lights,
                                          turn left and then bear right after the next lights (don’t go into the
                                          tunnel). You’re now on the ‘Binnensingel’. Go left at the next traffic
                                          lights into the Generaal Lemanstraat.

                              at
                      ertu    sstra             From Brussels

                Sint -Hub                     A12
                                          After the ‘Bevrijdingstunnel’, follow signs to ‘Antwerpen Centrum’ onto
                                          the Jan Van Rijswijcklaan. When you reach the Singel, bear right onto it
                             at
                            ra
              Le                            and drive until the next lights. Bear right up the slip road (don’t go into
                          t
                         ks
               sc                           the tunnel). At the lights, turn left onto the Generaal Lemanstraat.
                        nc
                 lu
     Gen
                  ze

                        rli
                    st                      E19
                     r.  Te
      . Lem
                                          Take the left hand lane into the Craeybeckx tunnel and leave the
                                          motorway, following signs to ‘Antwerpen Centrum’. Go straight on at
                                          the lights into the Generaal Lemanstraat.
         anst
                     De
                    Wittestr.                  From Breda – A1 / E19
           r.
                                          Once on the Antwerp ring road, take exit 4 (‘Berchem – Mortsel’). Turn
                                          right onto the Grote Steenweg until you reach the crossroads with the
                                          Singel. Turn left and stay on the dual carriageway for two sets of lights,
                                          then bear right onto the Generaal Lemanstraat.
                         Uitb
                            reid
                               ing          From Hasselt / Aken / Eindhoven – E34 / E313
                                 stra
                                   at       Stay on the E34 / E313 until the end, and follow directions to
    SINGEL                                   ‘Borgerhout’. Turn left onto the Singel. After you’ve passed underneath
                                SIN         the railway line at Berchem station, drive through two sets of lights
                                 GE        before taking a right at the third, onto the Generaal Lemanstraat.
                                   L
                                          Generaal	Lemanstraat...
                                          At the first set of lights, take a sharp right onto the G. De Lescluzestraat
GHENT
                                          – it’s virtually a u-turn. At the mini-roundabout go right onto the
                                          Terlinckstraat. The entrance to our underground car park is on your
                                     BREDA   right, just after the sharp left-hand bend.
                                     HASSELT
                                  N
                           RING ANTWERPE         Welcome!
                                          The agency is on the third floor, and you can take a lift directly from
                                          the car park or, if you’re parked outside, via the building’s main
                                          entrance. It’s always best to phone ahead to reserve a parking space
                                          underground.


                      BRUSSELS

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:8/24/2011
language:French
pages:3