Docstoc

Repartizare. Balan

Document Sample
Repartizare. Balan Powered By Docstoc
					Conducător      Student
             ș           Grupa
Saranciuc Dorian   Colohanin Nicolai     TI-062
Balmuş Ion      Deidî Olga        TI-062
Balan Mihaela     Pierdivară Olga      TI-073

Cunev Veaceslav    Buruiană Alexandr     TI-073

Scorohodova Tatiana  Capustina Valentina    TI-074
Postovan Dumitru   Cîrma Danila       TI-062
Postovan Dumitru   Diordiev Boris      TI-062
Scorohodova Tatiana  Grigoriev Oleg      TI-074
Duca Ludmila     Capustean Alexandru    TI-073
Postovan Dumitru   Cemodanov Igor      TI-062
Romanenko Alexandru  Cojocari Oleg       TI-074
Bulai Rodica     Botnari Andrei      TI-075
Cojocaru Svetlana   Cazac Anton        TI-062
Balmuş Ion      Tlepberghenov Alexandru  TI-062
Tema
Elaborarea portalului highload WEB TV
Automatizarea de tranzacţionare a companiei
           ș           ț                        ț
Cinema țonline                 ț
Elaborarea metodicii i a sistemului informa ional de estimare a ratingului creditorilor poten iali în baza
informa iei despre datoriile acestora organiza iilor nefinanciare
Automatizarea proceselor business a unei companii IT in conformitatea cu standartul managementului
calităţii ISO-9000-2000 pe baza programei tehnice TerrasoftCRM
Sistem consolidat de colectare a datelor, monitorizare şi control

Методологии процесса создания информационных систем
Sistem de administrare a utilizatorilor în SIMA
Clientul de E-mail pentru Android OS
Sistemținformaţional de monitorizare a vînzărilor în cadrul unei întreprinderi
        ț               ț
Aplica ie pentru Windows Phone 7 de administrare a listei de cumpărături
Sistem informa ional de suport tehnic al clien ilor
Nota ex.1
      10
       9
       9

       8

       7
       7
       7
       7
       6
       6
       6
       5
       5
Conducător      Student
            ș ș         Grupa
Dragoner Valeriu   Gruşeţchi Constantin  TI-074
Marchitan Irina    Pu ca Cristina     TI-075
Balan Mihaela     Răilean Olga      TI-073
Postovan Dumitru   Dimitrov Serghei    TI-062
Scorohodova Tatiana  Guleaev Oleg
             ț         TI-074
Iacob Mihaela     Iacovlev Iurii     TI-062
Cojuhari Sergiu    Ilni ki Valeri     TI-075
Scorohodova Tatiana  Josan Dmitri      TI-075
Cojocaru Svetlana   Golovaciuc Andrei
               ș       TI-062
Romanenko Alexandru  Linih Vladimir     TI-075
Saranciuc Dorian   Morda co Evghenii
                ț      TI-075
Romanenko Alexandru  Corobeinicov Danil   TI-075
Balmuş Ion      Gheorghi ă Oleg    TI-073
Postovan Dumitru   Tcaci Igor       TI-062
Marchitan Irina    Jucov Serghei     TI-062
      ș
Tema
Proiectarea i elaborarea sistemului de control a procesului de studiu
                        ș          ț
Automatizarea proceselor economice la întreprindere
Sistem de monitorizare a consumului de calorii i estimarea influen ii acestora asupra organismului uman
Program maps procesul de dezvoltare pentruț tehnologia LUM
        ț
Translator electronic portabil
    ș
Sistem informa ional de gestionare a circula iei documentelor unei întreprinderi
       ș
Recunoa terea imaginilor dintr-un flux de date video
        ț
Gestionarea i controlul unei întreprinderi individuale
Sistem informa ional de management a proiectelor
Criptografia, metode de transmisie a datelor SSL
                       ț           ș
                       ț
Elaborarea unui sistem de schimb de informa ii între transportator i companiile de transport on-line
                               ț
Modelul animat de principii generale de func ionare a monitoarelor TFT LCD
Programarea utilizînd tehnici multi-touch pe baza unei aplica ii de tip RSS reader
Nota ex.1
      10
       9
       9
       8
       7
       7
       7
       7
       6
       6
       6
       5
       5
Conducător      Student       Grupa
Dragoner Valeriu   Hohan Iurie     TI-074
Postovan Dumitru   Suvorov Ivan     TI-074
Scorohodova Tatiana  Uşacov Igor
               ț       TI-074
Romanenko Alexandru  Golocialov Nicolai  TI-075
Dragoner Valeriu   Kuzne ov Dumitru   TI-075
Scorohodova Tatiana  Leahov Valeri    TI-062
Romanenko Alexandru  Marinici Alexei   TI-075
Dragoner Valeriu   Matveev Serghei   TI-074
Duca Ludmila     Moroz Denis     TI-073
Postovan Dumitru   Muzîca Vladimir   TI-062
Scorohodova Tatiana  Platonov Igor    TI-074
Romanenko Alexandru  Tafratov Alexandr
           Ș          TI - 075
Saranciuc Dorian   Orlov Pavel
              ț        TI-062
Colesnic Victor     eremet Natalia   TI-062
Călin Rostislav    Gher a Igor     TI-062
Tema
Sistem pentru cuătarea codului rău-format cu exemplul unei biblioteci de analiză a codului pentru determinarea neces
Crearea web-sistemului ” Fotbal manager”
          ț
Tool Refactoring Major in C#
Crearea unei aplica ii WEB
Folosirea CASE tehnologii pentru crearea sistemelor de conducere intelectuale
      ș           ț
Aplicaţie pentru gestionarea produselor companiei „ Combo Tehnica „
      ț                  ș
Proiectarea i elaboarea unei aplica ii WEB
Web aplica ie pentru editarea schemelor inginere ti
nou venit este ordin                              ț

Managementul juridic relevant al documentelor în baza sistemelor CRM (Solu ia Companiei TERRASOFT)
                   ț
Crearea site-ului "Biblioteca electronică"
Elaborarea algoritmilor pentru protec ia fizică a documentelor împotriva contrafacerii
Saitul corporativ a companiei
Sistem de automatizare pentru controlul stocurilor
Nota ex.1
      10
       9
       9
       8
       7
       7
       7
       7
       6
       6
       6
       6
       5
       5
Conducător      Student         Grupa
Marin Ştefan     Semco Alexandr
             ț          TI-074

Scorohodova Tatiana  Vîso kaia Ecaterina   TI-075
Cojocaru Svetlana   Gospodarenco Victor   TI-062
Romanenko Alexandru  Naizvestnîi Veaceslav  TI-075
Postovan Dumitru   Nichitcin Vadim     TI-062
Colesnic Victor    Popa Alexandru     TI-073
Saranciuc Dorian   Popescu Andrei     TI-062
Cojuhari Sergiu    Prihodco Dmitrii    TI-074
Romanenko Alexandru  Rajcovschi Alexandr   TI-075
Saranciuc Dorian   Studilco Alexandr
            ș           TI-074
Colesnic Victor    Stamat Olga
              ț         TI-062
Beşliu Victor     U er Alexandr      TI-062
Dohotaru Leonid    Game chi Andrei     TI-062
      ș
Tema          ș
Proiectarea i modelarea jocurilor strategice
Elaborarea rapoartelor i sistemei de generare a rapoartelor pentru analiza portofoliului de proiecte a
unei companii IT, conform standardului ISO9000
    ț                   ț                     ț
Sistem informaţional de monitorizare a servelor la distanţă
Aplica ie client-server de control a activită ilor proceselor calculatoarelor într-o re ea locală


Sistemul informaţional integrat Sagius-Grafic SRL
           ț    ț
Elaborarea SVN Task-orientată
              ț                 ș     ț
Monotorizarea prin re ea a păr ii hard a calculatorului
Crearea unui sistem informa ional cu folosirea bazelor de date i interfa a WEB
               ț
Modificarea programei pentru automatizarea contabilităţii
Module extensii la sistemul na ional de bani electronici
nou venit este ordin
Nota ex.1
      10

       9
       8
       7
       7
       7
       7
       6
       6
       6
       5
       5
Conducător     Student      Grupa
Cotelea Vitalie   Maimescu Mihail  TI-073
Dragoner Valeriu  Velicu Serghei   TI-073
Beşliu Victor    Vladimirov Oleg  TI-074
Saranciuc Dorian  Russev Piotr    TI-074
Balan Mihaela    Savcenco Simion  TI-073
Saranciuc Dorian  Suconic Vadim
               ț     TI-073
Melnic Radu     Zareiciuc Alexei  TI-062
Beşliu Victor    Zveaghin ev Oleg  TI-074
Cojocaru Svetlana  Tanasov Evghenii  TI-062
Colesnic Victor   Zubco Mihail    TI-062
Colesnic Victor   Larina Alina    TI-075
Cojocaru Svetlana  Arsenii Aurelian  TI-062
Saranciuc Dorian  Gramatic Ruslan  TI-062
Saranciuc Dorian  Busuncean Irina  TI-062
                           ș
Tema      ț        ț
                  utilizînd declan atoarele de tip DDL
Elaborarea unei baze de date active ț
                ă
Sistem informa ional de eviden ș cadastrală la primării
      ț
Elaborarea cronometrului de eviden ă a timpului personal pentru Platforma Android
Web-Aplica ie pentru studierea i testarea algoritmilor de proiectare logică a bazelor de date pe platforma Moodle
Automatizarea procesului de gestionare a sarcinilor unei catedre
               ț

Proiectarea sistemelor informa ionale automatizate
 nou venit este ordin
Realizarea sistemelor de vînzări pentru piaţa FOREX
           ț         ș
Tablouri de bord
Securitatea informa iei la folosirea po tei electronice
Aplicaţie de administrare şi planificare a bugetului familial
Jocurile on-line în reţelele sociale
Nota ex.1
      8
      8
      8
      7
      7
      7
      7
      7
      6
      6
      5
      5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:8/24/2011
language:Romanian
pages:15