745 Conducător by niusheng11

VIEWS: 12 PAGES: 15

									Conducător      Student          Grupa
Saranciuc Dorian   Colohanin Nicolai     TI-062
Balmuş Ion      Deidîș Olga        TI-062
Balan Mihaela     Pierdivară Olga      TI-073

Cunev Veaceslav    Buruiană Alexandr     TI-073

Scorohodova Tatiana  Capustina Valentina    TI-074
Postovan Dumitru   Cîrma Danila       TI-062
Postovan Dumitru   Diordiev Boris      TI-062
Scorohodova Tatiana  Grigoriev Oleg      TI-074
Duca Ludmila     Capustean Alexandru    TI-073
Postovan Dumitru   Cemodanov Igor      TI-062
Romanenko Alexandru  Cojocari Oleg       TI-074
Bulai Rodica     Botnari Andrei      TI-075
Cojocaru Svetlana   Cazac Anton        TI-062
Balmuş Ion      Tlepberghenov Alexandru  TI-062
Tema
Elaborarea portalului highload WEB TV
Automatizarea de tranzacţionare a companiei
Cinema online
Elaborarea metodicii și a sistemului informațional de estimare a ratingului creditorilor potențiali în baza
informației despre datoriile acestora organizațiilor nefinanciare
Automatizarea proceselor business a unei companii IT in conformitatea cu standartul managementului
calităţii ISO-9000-2000 pe baza programei tehnice TerrasoftCRM
Sistem consolidat de colectare a datelor, monitorizare şi control

Методологии процесса создания информационных систем
Sistem de administrare a utilizatorilor în SIMA
Clientul de E-mail pentru Android OS
Sistem informaţional de monitorizare a vînzărilor în cadrul unei întreprinderi

Aplicație pentru Windows Phone 7 de administrare a listei de cumpărături
Sistem informațional de suport tehnic al clienților
Nota ex.1
      10
       9
       9

       8

       7
       7
       7
       7
       6
       6
       6
       5
       5
Conducător      Student        Grupa
Dragoner Valeriu   Gruşeţchi Constantin  TI-074
Marchitan Irina    Pușcaș Cristina    TI-075
Balan Mihaela     Răilean Olga      TI-073
Postovan Dumitru   Dimitrov Serghei    TI-062
Scorohodova Tatiana  Guleaev Oleg      TI-074
Iacob Mihaela     Iacovlev Iurii     TI-062
Cojuhari Sergiu    Ilnițki Valeri     TI-075
Scorohodova Tatiana  Josan Dmitri      TI-075
Cojocaru Svetlana   Golovaciuc Andrei   TI-062
Romanenko Alexandru  Linih Vladimir     TI-075
Saranciuc Dorian   Mordașco Evghenii   TI-075
Romanenko Alexandru  Corobeinicov Danil   TI-075
Balmuş Ion      Gheorghiță Oleg    TI-073
Postovan Dumitru   Tcaci Igor       TI-062
Marchitan Irina    Jucov Serghei     TI-062
Tema
Proiectarea și elaborarea sistemului de control a procesului de studiu
Automatizarea proceselor economice la întreprindere
Sistem de monitorizare a consumului de calorii și estimarea influenții acestora asupra organismului uman
Program maps procesul de dezvoltare pentru tehnologia LUM
Translator electronic portabil
Sistem informațional de gestionare a circulației documentelor unei întreprinderi
Recunoașterea imaginilor dintr-un flux de date video
Gestionarea și controlul unei întreprinderi individuale
Sistem informațional de management a proiectelor
Criptografia, metode de transmisie a datelor SSL


Elaborarea unui sistem de schimb de informații între transportator și companiile de transport on-line
Modelul animat de principii generale de funcționare a monitoarelor TFT LCD
Programarea utilizînd tehnici multi-touch pe baza unei aplicații de tip RSS reader
Nota ex.1
      10
       9
       9
       8
       7
       7
       7
       7
       6
       6
       6
       5
       5
Conducător      Student       Grupa
Dragoner Valeriu   Hohan Iurie     TI-074
Postovan Dumitru   Suvorov Ivan     TI-074
Scorohodova Tatiana  Uşacov Igor     TI-074
Romanenko Alexandru  Golocialov Nicolai  TI-075
Dragoner Valeriu   Kuznețov Dumitru   TI-075
Scorohodova Tatiana  Leahov Valeri    TI-062
Romanenko Alexandru  Marinici Alexei   TI-075
Dragoner Valeriu   Matveev Serghei   TI-074
Duca Ludmila     Moroz Denis     TI-073
Postovan Dumitru   Muzîca Vladimir   TI-062
Scorohodova Tatiana  Platonov Igor    TI-074
Romanenko Alexandru  Tafratov Alexandr  TI - 075
Saranciuc Dorian   Orlov Pavel     TI-062
Colesnic Victor    Șeremet Natalia   TI-062
Călin Rostislav    Gherța Igor     TI-062
Tema
Sistem pentru cuătarea codului rău-format cu exemplul unei biblioteci de analiză a codului pentru determinarea neces
Crearea web-sistemului ” Fotbal manager”
Tool Refactoring Major in C#
Crearea unei aplicații WEB
Folosirea CASE tehnologii pentru crearea sistemelor de conducere intelectuale
Aplicaţie pentru gestionarea produselor companiei „ Combo Tehnica „
Proiectarea și elaboarea unei aplicații WEB
Web aplicație pentru editarea schemelor inginerești
nou venit este ordin

Managementul juridic relevant al documentelor în baza sistemelor CRM (Soluția Companiei TERRASOFT)
Crearea site-ului "Biblioteca electronică"
Elaborarea algoritmilor pentru protecția fizică a documentelor împotriva contrafacerii
Saitul corporativ a companiei
Sistem de automatizare pentru controlul stocurilor
Nota ex.1
      10
       9
       9
       8
       7
       7
       7
       7
       6
       6
       6
       6
       5
       5
Conducător      Student         Grupa
Marin Ştefan     Semco Alexandr     TI-074

Scorohodova Tatiana  Vîsoțkaia Ecaterina   TI-075
Cojocaru Svetlana   Gospodarenco Victor   TI-062
Romanenko Alexandru  Naizvestnîi Veaceslav  TI-075
Postovan Dumitru   Nichitcin Vadim     TI-062
Colesnic Victor    Popa Alexandru     TI-073
Saranciuc Dorian   Popescu Andrei     TI-062
Cojuhari Sergiu    Prihodco Dmitrii    TI-074
Romanenko Alexandru  Rajcovschi Alexandr   TI-075
Saranciuc Dorian   Studilco Alexandr    TI-074
Colesnic Victor    Stamat Olga       TI-062
Beşliu Victor     Ușer Alexandr      TI-062
Dohotaru Leonid    Gamețchi Andrei     TI-062
Tema
Proiectarea și modelarea jocurilor strategice
Elaborarea rapoartelor și sistemei de generare a rapoartelor pentru analiza portofoliului de proiecte a unei
companii IT, conform standardului ISO9000
Sistem informaţional de monitorizare a servelor la distanţă
Aplicație client-server de control a activităților proceselor calculatoarelor într-o rețea locală


Sistemul informaţional integrat Sagius-Grafic SRL
Elaborarea SVN Task-orientată
Monotorizarea prin rețea a părții hard a calculatorului
Crearea unui sistem informațional cu folosirea bazelor de date și interfața WEB
Modificarea programei pentru automatizarea contabilităţii
Module extensii la sistemul național de bani electronici
nou venit este ordin
Nota ex.1
      10

       9
       8
       7
       7
       7
       7
       6
       6
       6
       5
       5
Conducător     Student      Grupa
Cotelea Vitalie   Maimescu Mihail  TI-073
Dragoner Valeriu  Velicu Serghei   TI-073
Beşliu Victor    Vladimirov Oleg  TI-074
Saranciuc Dorian  Russev Piotr    TI-074
Balan Mihaela    Savcenco Simion  TI-073
Saranciuc Dorian  Suconic Vadim   TI-073
Melnic Radu     Zareiciuc Alexei  TI-062
Beşliu Victor    Zveaghințev Oleg  TI-074
Cojocaru Svetlana  Tanasov Evghenii  TI-062
Colesnic Victor   Zubco Mihail    TI-062
Colesnic Victor   Larina Alina    TI-075
Cojocaru Svetlana  Arsenii Aurelian  TI-062
Saranciuc Dorian  Gramatic Ruslan  TI-062
Saranciuc Dorian  Busuncean Irina  TI-062
Tema
Elaborarea unei baze de date active utilizînd declanșatoarele de tip DDL
Sistem informațional de evidență cadastrală la primării
Elaborarea cronometrului de evidență a timpului personal pentru Platforma Android
Web-Aplicație pentru studierea și testarea algoritmilor de proiectare logică a bazelor de date pe platforma Moodle
Automatizarea procesului de gestionare a sarcinilor unei catedre

Proiectarea sistemelor informaționale automatizate
 nou venit este ordin
Realizarea sistemelor de vînzări pentru piaţa FOREX
Tablouri de bord
Securitatea informației la folosirea poștei electronice
Aplicaţie de administrare şi planificare a bugetului familial
Jocurile on-line în reţelele sociale
Nota ex.1
      8
      8
      8
      7
      7
      7
      7
      7
      6
      6
      5
      5

								
To top