Docstoc

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA (DOC)

Document Sample
BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA (DOC) Powered By Docstoc
					Easy Sejarah ACU


                   BAB 1
            KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

1. Nyatakan ciri-ciri masayarakat Zaman Paleolitik dan Mesolitik.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 2 )

Kata kunci                     Huraian
Nomad           Hidup secara nomad
Sungai           Tinggal di tepi sungai dan tasik
Kelompok          Hidup dalam kelompok keluarga atau kumpulan
Hutan           Memungut hasil hutan
Buru            Memburu binatang2. Berikan ciri-ciri masyarakat zaman Neolitik.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 2 )

     Tema                   Huraian
Tetap           Tinggal secara tetap di satu-satu kawasan
Tanam           Menjalankan kegiatan bercucuk tanam
Tembikar          Menggunakan peralatan tembikar
Khusus           Wujud pengkhususan kerja
Barter           Mengamalkan system barter3. Terangkan ciri-ciri Tamadun.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 7-8 )

     Tema                   Huraian
Tetap           Kehidupan secara tetap dan kekal di sesebuah kawasan
Pengkhususan        Pengkhususan pekerjaan
Agama           Mempunyai agama dan kepercayaan
Bahasa           Bahasa dan tulisan
Organisasi         Hidup secara beroganisasi.4. Mengapakah kawasan lembah sungai sebagai lokasi petempatan yang kekal.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 8 )

     Tema                   Huraian
Subur           Kesuburan tanah di sekitarnya
Air            Kemudahan untuk mendapatkan bekalan air
Pengangkutan        Kemudahan pengangkutan dan perhubungan
Makanan          Kemudahan makanan dan sumber protin
Pertanian         Sesuai untuk pertanian

Easy Sejarah ACU                                 1
Easy Sejarah ACU


5. Huraikan perkembangan kehidupan berorganisasi tamadun awal.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 6-7 )

    Tema                     Huraian
Keluarga          Wujud pada tahap keluarga
Piramid          Sistem sosial berbentuk piramid
Atas            Lapisan paling atas adalah bangsawan
Raja            Raja sebagai ketua pemerintah
Rakyat           Rakyat terdiri daripada petani dan pedagang6. Nyatakan sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 12-13 )

    Tema                    Huraian
Teokrasi          Berbentuk teokrasi
Tuhan           Raja dianggap tuhan atau wakil tuhan
Pemilik          Raja adalah pemilik negara kota
Ketua           Menjadi ketua pentadbir, ketua tentera dan ketua pendeta
Agama           Berkuasa dalam hal-hal keagamaan7. Huraikan sumbangan Tamadun Mesopotamia terhadap peradaban manusia.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 14-16 )

    Tema                    Huraian
Undang-undang       Kod Undang-Undang Hamurabbi
Tulisan          Kewujudan sistem tulisan cuneiform
Astronomi         Ilmu astronomi membolehkan penggunaan jalan laut
Perubatan         Pengkatalogkan ubat-ubatan dalam bidang perubatan
Roda            Penciptaan roda menghasilkan kereta kuda dan kincir air8. Huraikan kod Undang-undang Hammurabi
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 14 )

   Tema                     Huraian
Gubal           Digubal semasa pemerintahan Raja Hammurabi.
Teras           Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan
Hukuman          Hukuman setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza
Pahat           Dipahat pada tembok dan tiang besar .
Beza            Hukuman berbeza mengikut susun lapis
Easy Sejarah ACU                                   2
Easy Sejarah ACU


9. Apakah kepentingan Kod Undang-Undang Hamurabi.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 14-15 )

   Tema                    Huraian
Dasar           Menjadi dasar perundangan
Elak            Mengelakkan wujudnya permasalahan dalam masyarakat
Perpaduan         Mewujudkan perpaduan
Kukuh           Mengukuhkan sistem organisasi mesayarakat
Aman            Membantu mewujudkan keamanan10. Nyatakan peranan Firaun dalam bidang pemerintahan dan agama Mesir Purba.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 19 )

    Tema                    Huraian
Mutlak           Berkuasa mutlak
Diwarisi          Diwarisi secara turun temurun
Jelmaan          Dianggap jelmaan tuhan Horus
Amon Re          Digelar anak Tuhan Matahari iaitu Amon re
Pendeta          Ketua pendeta11. Huraikan sumbangan Tamadun Mesir Purba terhadap peradaban Dunia
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 21 )

    Tema                    Huraian
Piramid          Pembinaan Piramid
Kertas           Penciptaan kertas
Tulisan          Penciptaan sistem tulisan hieroglif
Mumia           Proses memumia mayat
Kalendar          Memperkenalkan sistem kalendar .12. Huraikan pembentukan bandar terancang dalam tamadun Indus
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 24 )

   Tema                      Huraian
Tembok           Dikelilingi oleh tembok
Susun           Disusun berasaskan blok-blok berbentuk segiempat
Pisah           Setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalanraya yang lurus
Kumbahan          Mempunyai sistem kumbahan yang terancang
Hubung           Bandar-bandar dihubungkan dengan jalan raya dan sungai
              sebagai jalan perhubunganEasy Sejarah ACU                                    3
Easy Sejarah ACU
13. Mengapakah masyarakat Indus berupaya membina bandar yang terancang ?
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 27 )

     Tema                   Huraian
Pakar           Memiliki kepakaran dari segi susun atur
Faham           Faham tentang ilmu geometri
Tukar           Pertukaran teknologi dengan tamadun lain
Mutu            Peningkatan mutu bahan binaan
Bata            Penghasilan batu bata14. Huraikan ciri-ciri Tamadun Hwang Ho
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 29-31 )

    Tema                    Huraian
Petempatan         Petempatan awal berasaskan pertanian
Beraja           Sistem pemeritahan berbentuk beraja
Agama           Agama dan kepercayaan berbentuk animisme dan
              menyembah roh nenek moyang
Tilik           Amalan penilikan tulang oracle untuk meramal sesuatu
Tulisan          Sistem tulisan awal berbentuk ideogram15. Nyatakan unsur kepercayaan tamadun Hwang Ho yang masih kekal hingga kini
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 32 )

   Tema                     Huraian
Pemujaan          Pemujaan roh nenek moyang
Unsur           Unsur korban manusia telah digantikan dengan unsur
              makanan, duit kertas dan barangan perhiasan
Konsep           Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui
Kalendar          Amalan menggunakan calendar dalam aktiviti harian
Falsafah          Pengamalan falsafah perang Sun Tzu dalam perniagaan16. Huraikan sumbangan tamadun Hwang Ho.
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 32-33 )

    Tema                   Huraian
Terusan          Pembinaan terusan untuk airi kawasan pertanian
Tulisan          Penggunaan tulisan Ideogram
Puja            Pemujaan roh nenek moyang
Yin            Konsep Yin dan yang
Hsui            Konsep Feng ShuiEasy Sejarah ACU                                 4
Easy Sejarah ACU


                    BAB 3
               TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

1. Apakah bukti yang menunjukkan kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara.
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 72-73 )

 Kata kunci                  Huraian
China       Sumber dari China
Funan       Kewujudan Funan pada pertengahan abad ketiga masehi
Arkeologi     Data arkeologi tentang kewujudan Funan
Diplomatik     Kewujudan hubungan diplomatik dengan China dan Rom
Perdagangan    Hubungan perdagangan dengan Rom2.Jelaskan ciri-ciri kerajaan agraria
 ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 75-76 )

  Tema                    Huraian
Asas        Kerajaan berasaskan pertanian
Padi        Tanaman utama padi sawah
Lokasi       Lokasi di lembah sungai dan pedalaman
Pengairan     Maju dalam sistem pengairan
Bekal       Lebihan hasil dibekalkan kepada maritim3. Jelaskan kegiatan ekonomi masyarakat agraria
( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 75-76 )

  Tema                    Huraian
Sawah       Mengusahakan padi sawah
Huma        Menanam padi huma
Sampingan     Tanaman sampingan seperti jagung
Rempah       Menghasilkan rempah seperti cengkih
Hutan       Mengumpul hasil hutan seperti gaharu4. Huraikan faktor-faktor yang menyumbang kemajuan pertanian kerajaan Angkor.
 ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 77 )

Kata kunci                  Huraian
Pengairan     Sistem pengairan yang baik
Bina        Raja membina sistem pengairan
Urus        Kerajaan menguruskan sistem pengairan
Iklim       Iklim yang sesuai
Tanah       Tanah yang subur


Easy Sejarah ACU                                5
Easy Sejarah ACU
5. Jelaskan kepentingan Tasik Tonle Sap kepada kerajaan Angkor
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 77 )

   Tema                  Huraian
Minum       Sumber air minuman
Kawasan      Membentuk kawasan pertanian yang luas
Subur       Tanah subur hasil mendapan lumpur
Protein      Membekal sumber protein seperti ikan
Alir        Air dialirkan ke sawah


6. Terangkan ciri-ciri kerajaan maritim di Asia Tenggara
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 79-80 )

 Kata kunci                   Huraian
Asas        Kegiatan ekonomi berasaskan perdagangan
Lokasi       Lokasi di persisiran pantai dan kepulauan
Pelabuhan     Terdapat pelabuhan pembekal dan entreport
Bahasa       Bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan
Penduduk      Penduduk terdiri daripada orang tempatan dan pedagang luar7. Huraikan faktor-faktor kerajaan Srivijaya menjadi kuasa maritim yang kuat
  pada abad ke-7 hingga abad ke-13
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 80-81 )

  kunci                    Huraian
Tentera      Memiliki tentera laut yang besar
Kawal       Mengawal perdagangan di Selat Melaka
Strategik     Kedudukan yang strategik
Takluk       Menakluki Jambi dan Kedah tua
Laluan       Menguasai laluan perdagangan Selat Melaka dan Selat Sunda
Easy Sejarah ACU                                6
Easy Sejarah ACU
8. Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kerajaan Kedah
  Tua sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 81 )

 Kata kunci                      Huraian
Entreport     Menjadi pelabuhan entreport
Kunjung      Dikunjungi pedagang China dan Timur Tengah
Panduan      Gunung Jerai menjadi panduan kapal dagang
Strategik     Kedudukannya strategik di Selat Melaka terlindung daripada
          tiupan angin monsun
Kemudahan     Kemudahan menyimpan barang dan membaiki kapal9. Mengapakah wujud saling pergantungan antara kerajaan maritim dengan
  kerajaan agraria?
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 83 )

 Kata kunci                 Huraian
Bekal       Kerajaan agraria membekalkan tenaga kerja kepada kerajaan
          maritim
Beras       Kerajaan agraria membekalkan beras kepada kerajaan maritim
Kayu        Kerajaan agraria membekalkan kayu kepada kerajaan maritim
Mewah       Kerajaan maritim membekalkan barang mewah kepada kerajaan
          agraria
Pasaran      Kerajaan maritim memasarkan barangan kerajaan agraria10. Huraikan cara penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 84 )

 Kata kunci                   Huraian
Tentera      Disebarkan oleh Ksyatria/tentera
Pedagang      Dibawa oleh golongan Vaisya/pedagang
Budaya       Penyesuaian aspek kebudayaan India dengan budaya tempatan
Pendeta      Disebarkan oleh Brahmin/Pendeta
Pemerintah     Ikut pemerintah11. Jelaskan pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan dan
  pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 85-86

 Kata kunci                      Huraian
Gelaran      Penggunaan gelaran raja
Brahmin      Brahmin menjadi penasihat raja dalam soal agama
Bayangan      Raja dianggap bayangan tuhan (Dewaraja)
Mutlak       Raja berkuasa mutlak
Easy Sejarah ACU                                7
Easy Sejarah ACU
Perintah      Perintah raja adalah undang-undang
12. Huraikan sistem pentadbiran kerajaan Srivijaya
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 86-87 )

Kata kunci                      Huraian
Beraja       Sistem pentadbiran beraja
Pusat       Di peringkat pusat raja dibantu oleh empat kumpulan anak raja
Ganti       Hanya putera sulung menjadi penganti raja
Senapati      Di bawah anak raja terdapat senapati
Pegawai      Senapati dibantu oleh pegawai lain seperti hakim dan Temenggung13. Jelaskan kepentingan candi / monumen kepada kerajaan awal di Asia Tenggara
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 88-89 )

 Kata kunci                  Huraian
Agama        Monumen keagamaan agama Hindu dan Buddha
Rumah        Berperanan sebagai rumah ibadat
Simpan       Tempat menyimpan abu jenazah raja
Patung       Tempat menyimpan patung dewa utama
Agung        Lambang keagungan seseorang pemerintah14. Nyatakan ciri-ciri binaan candi Angkor Wat
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 90 )

 Kata kunci                     Huraian
Hindu        Dibina untuk agama Hindu
Ukiran       Terdapat ukiran epik Ramayana dan Mahabharata
Kosmos       Melambangkan orde kosmos
Bentuk       Berbentuk empat segi
Puja        Bahagian tengah tempat pemujaan15. Jelaskan ciri-ciri binaan Candi Borobudur
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 90

 Kata kunci                     Huraian
Buddha       Dibina untuk agama Buddha
Tingkat       Terdiri daripada sembilan tingkat
Stupa        Setiap tingkat mempunyai stupa
Lukisan       Terdapat lukisan cerita kehidupan Gautama Buddha
Nirwana       Bahagian paling atas melambangkan tahap nirwana
Easy Sejarah ACU                                   8
Easy Sejarah ACU
16. Huraikan kepentingan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 92-93 )

 Kata kunci                   Huraian
Intelek      Sebagai bahasa intelek / ilmu
Maklumat      Merekod maklumat tentang agama dan undang-undang
Keturunan     Menjelaskan tentang keturunan raja
Kaya        Memperkaya Bahasa Melayu
Arahan       Mengandungi arahan Raja kepada rakyat17. Huraikan pengaruh Hindu-Budha dalam bidang kesusasteraan pada zaman awal
  kerajaan di Asia Tenggara.
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 93-94 ) )

 Kata kunci               Huraian
Bahasa   Bahasa Sanskrit berkembang sebagai bahasa ilmu
Epik    Epik Ramayana dan Mahabharata menyumbang kepada unsur
      mitos dalam kesusasteraan
Puisi    Lahirnya puisi dan prosa Jawa seperti Sutasoma dan Arjunwiwaha
Mahabharata Daripada Mahabharata lahirnya Hikayat Pendawa Lima
Ramayana  Daripada Ramayana lahirnya Hikayat Seri Rama
Easy Sejarah ACU                                 9
Easy Sejarah ACU
                   BAB 4
           ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

1. Mengapakah zaman Jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan ?
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 100 )

 Kata kunci                   Huraian
Benar        Tidak menerima kebenaran
Sembah        Menyembah berhala
Animisme       Mempercayai animisme
Petunjuk       Tiada nabi, rasul dan kitab sebagai petunjuk
Akhlak        Akhlak rendah seperti zina, minum arak dan berjudi2. Terangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah dari segi agama dan
  kepercayaan, sosial dan ekonomi.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 100 - 101)

   Tema                      Huraian
Berhala       Menyembah berhala
Animisme       Kepercayaan animisme
Samawi        Menganut agama Samawi
Sihir        Sihir dan tilik nasib
Hanif        Menganut agama Hanif
rompak        Merompak dikatakan sebagai kewajipan
riba         Mengamalkan riba dan penindasan

3. Jelaskan ciri-ciri Sistem Kabilah ?
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 101)

 Kata kunci                     Huraian
Puak         Hidup berpuak-puak
Suku         Terdiri daripada suku tertentu
Tinggal       Tinggal dalam sebuah kawasan
Identiti       Mempunyai identiti dan peraturan sendiri
Fanatik       Fanatik dan taksub kepada kabilah masing-masing
Easy Sejarah ACU                                10
Easy Sejarah ACU
4. Nyatakan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi Syeikh Kabilah.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 101)

   Tema                       Huraian
Suka         Disukai oleh ahli kabilah
Setuju        Dilantik atas persetujuan ramai
Matang        Berfikiran matang
Pidato        Pandai berpidato
Berani        Berani dan gagah5. Mengapakah wujudnya semangat Assabiah dalam kalangan kabilah .
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 101)

   Tema                     Huraian
Keturunan      Kabilah berasaskan keturunan
Kelompok       Tinggal dalam kelompok masing-masing
Terikat       Terikat dengan peraturan kabilah
Geografi       Keadaan geografi yang panas dan kering kontang
Ahli         Ahli kabilah terdiri daripada suku yang sama6. Nyatakan kesan-kesan negatif amalan semangat assabiah kepada
  kehidupan masayarakat Arab Jahiliah.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 102)

   Tema                    Huraian
Suku         Semangat kesukuan yang melampau
Hidup        Kehidupan masyarakat yang kucar-kacir
Perang        Berlaku perang antara kabilah ( Al-Basus)
Fanatik       Fanatik dan taksub kepada kabilah masing-masing
Bela         Sanggup menuntut bela demi pertahankan maruah7. Jelaskan mengenai keperibadian Nabi Muhammad s.a.w.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 105 - 106 )

  Tema                    Huraian
Al-Amin       Digelar Al-Amin
Amanah        Amanah ketika berniaga
Wibawa        Pemimpin berwibawa
Selesai       Selesaikan peletakan Batu hajar Aswad
Pengasih       Suami yang pengasih
Penyayang      Bapa yang penyayangEasy Sejarah ACU                             11
Easy Sejarah ACU
8. Nyatakan sifat Nabi Muhammad sebagai ketua keluarga yang
  patut dicontohi.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 105 - 106 )

   Tema                   Huraian
Kasih        Bersifat pengasih
Timbang       Bertimbang rasa
Bantu        Membantu isteri
Didikan       Anak diberi didikan agama yang sempurna
Teladan       Menjadi teladan kepada anak-anak9. Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w bertahannuth di Gua Hirak ?
 ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 107 )

    Tema                  Huraian
Fikir        Memikirkan tentang masyarakat yang tidak bermoral
Ubah         Mengubah nilai yang dipegang oleh masyarakat
Ibadat        Tempat ibadat yang sunyi dan tenang
Serah        Menyerah jiwa dan raga kepada Allah10. Apakah kepentingan Surah Al-Alaq kepada umat Islam ?
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 107-108 )

   Tema                    Huraian
Perintah       Perintah kepada umat Islam supaya membaca
Tamadun       Titik tolak perkembangan tamadun masyarakat
Ilmu         Untuk mendapatkan ilmu
Galak        Menggalakkan kajian
Bina         Membina masyarakat yang maju11. Nyatakan sebab-sebab Nabi Muhammad s.a.w memilih dakwah
  secara rahsia.
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 110 )

   Tema                   Huraian
Baru         Islam baru dikenali
Sedikit       Bilangan penganut Islam masih sedikit
Elak         Mengelakkan penentangan orang Quraisy
Jaga         Menjaga asas Islam daripada dihancurkan
Bawahan       Penganut Islam adalah golongan bawahan
Easy Sejarah ACU                             12
Easy Sejarah ACU
12. Apakah perubahan yang berlaku terhadap perkembangan Islam selepas turunnya
  Surah al-Muddasir ?
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 108 )

   Tema                   Huraian
Isytihar       Perisytiharan nabi Muhamad sebagai Rasulullah
Sebar        Ajaran Islam wajib disebarkan kepada seluruh manusia
Bijaksana      Islam perlu disampaikan secara bijaksana
Wahyu        Wahyu diturunkan secara berterusan
Seruan        Bermulanya seruan Islam kepada manusia13. Jelaskan pendekatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w
  untuk menyampaikan dakwah.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 110 - 111 )

   Tema                   Huraian
Hikmah        Berdakwah secara berhikmah
Paksa        Tidak memaksa
Pujuk        Memujuk menggunakan akal
Ayat         Membaca ayat Al-Quran ketika menjawab pertanyaan
Teladan       Menunjukkan teladan yang baik14. Apakah faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh
  orang-orang Quraisy ?
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 110 )

   Tema                  Huraian
Murni        Kemurnian ajaran Islam
Bijak        Kebijaksanaan Nabi berdakwah
Mulia        Keperibadian Nabi yang mulia
Sabar        Sabar dalam menyampaikan dakwah
Iman         Menanam keimanan yang kuat
Easy Sejarah ACU                                 13
Easy Sejarah ACU
15. Bagaimanakah penentangan yang dilakukan oleh orang Quraisy
  terhadap Nabi Muhammad s.a.w ?
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 110 )

   Tema                   Huraian
Cemuh        Mencemuh Nabi Muhammad
Ganggu        Mengganggu Nabi semasa beribadat
Ejek         Mengejek ajaran Islam melalui puisi
Pujuk        Memujuk dengan menawarkan harta, kedudukan dan wanita
Pulau        Memulaukan Nabi dan keluarga16. Nyatakan sebab-sebab orang Quraisy menentang ajaran Islam.
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 110 )

   Tema                    Huraian
Tolak        Tolak penyembahan berhala
Taraf        Persamaan taraf dan persaudaraan dalam Islam
Moral        Amalan tidak bermoral dilarang
Jejas        Menjejaskan pengukir berhala
Gugat        Menggugat pengaruh dan kedudukan pemimpin mereka
                        BAB 6
Easy Sejarah ACU                               14
Easy Sejarah ACU
          PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

1. Apakah kaedah yang digunakan untuk pemilihan Khalifah dalam Islam.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms143 )

   Tema                    Huraian
Musyarawah       Melalui musyawarah atau syura.
Cadangan        Melalui cadangan satu nama.
Pilih         Melalui pemilihan daripada enam nama yang diusulkan.
Calon         Melalui pencalonan oleh sekelompok majoriti masyarakat.
Warisan        Pelantikan secara warisan2. Apakah tugas seorang Khalifah .
( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 144 )

    Tema                   Huraian
Licin         Bertanggungjawab memastikan kelicinan pentadbiran negara.
Tahan         Mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh.
Perundangan      Memantapkan sistem perundangan Islam.
Padu          Mengekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah
Pungut         Mengatur pungutan zakat.3. Apakah sumbangan Saidina Abu Bakar al-Siddiq .
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 144-146 )

   Tema                     Huraian
Al-Riddah       Berjaya menghapuskan golongan al-Riddah
Wilayah        Membahagikan Tanah Arab kepada sepuluh wilayah .
Gaji          Menggaji tentera melalui hasil harta rampasan perang.
Tanah         Memperkenalkan undang-undang tanah.
Mawali         Memberi hak yang sama kepada golongan mawali4. Jelaskan pembaharuan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 146-147 )

   Tema                      Huraian
Jabatan        Menubuhkan beberapa jabatan seperti Polis
 Syura         Menubuhkan majlis syura
Tentera        Membentuk tentera tetap dan sukarela
Gaji          Tentera tetap dibayar gaji .
Hijrah         Memperkenalkan Tahun Hijrah dalam IslamEasy Sejarah ACU                                  15
Easy Sejarah ACU
5. Jelaskan sumbangan Khalifah Uthman bin Affan dalam pemerintahannya.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 147-148 )

    Tema                  Huraian
Laut         Membina angkatan tentera laut Islam.
Al-Quran       Menyelaraskan bacaan al-Quran .
Bina         Membina jalan raya dan rumah rehat
Baitulmal      Mengukuhkan peranan baitulmal.
Jizyah        Mengekalkan Jizyah kepada penduduk bukan Islam.6. Nyatakan sumbangan Khalifah Ali bin Abi Talib dalam pemerintahannya.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 149-149 )

   Tema                   Huraian
Stabil        Berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara.
Perang        Sanggup menghentikan perang saudara.
Markas        Membina markas tentera di Parsi untuk pertahanan negara.
Jizyah        Mengikat perjanjian dengan golongan Zimmi untuk
           mengenakan jizyah.7. Jelaskan sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang pentadbiran dan
  perundangan.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 151 )

  Tema                    Huraian
Warisan       Memperkenalkan pelantikan khalifah secara warisan
Wazir        Pelantikan wazir untuk mengetuai sistem pentadbiran negara,
Bahagi        Membahagikan pentadbiran kepada beberapa bahagian.
Gabenor       Gabenor mengetuai pentadbiran wilayah
Hakim        Hakim tidak boleh dipengaruhi mana-mana pihak8. Jelaskan sumbangan ilmu pengetahuan di zaman kerajaan Bani Umaiyah.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 152-153 )

Tema                      Huraian
Pusat        Basrah sebagai pusat pengajaran dan penyebaran ilmu.
Rasmi        Bahasa Arab sebagai bahasa rasmi negara.
Tanda        Memperkenalkan tanda bunyi atau baris pada tulisan al-Quran.
Hospital       Pembinaan hospital pertama di Damsyik .
Kusta        Membina hospital penyakit kusta.
Easy Sejarah ACU                                  16
Easy Sejarah ACU
9. Mengapakah Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan terpenting semasa
  pemerintahan Kerajaan Bani Umaiyah?
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 153 )

  Tema                   Huraian
Pustaka       Pembinaan perpustakaan
Kembang       Pusat ilmuan berkembang di Toledo
Pendapatan      Memperolehi sumber pendapatan daripada kharaj dan zakat.
Cordova       Cordova menjadi pusat ilmu dan perdagangan antarabangsa.
Benih        Melakukan penyelidikan untuk mendapatkan benih yang
           berkualiti .10. Terangkan sumbangan dan kejayaan yang dicapai oleh kerajaan Bani
  Umaiyah di Andalusia.
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 153 )

    Tema                 Huraian
Ilmu         Cordova berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan di
           Eropah.
Tinggi        Mengasaskan pusat pengajian tinggi.
Pustaka       Menubuhkan perpustakaan.
Kembang       Mengembangkan ilmu ke bandar-bandar lain.
Hubung        Menghubungkan dunia Islam dengan Eropah.11. Huraikan sistem pemerintahan dan pentadbiran yang diperkenalkan oleh Kerajaan
  Bani Umaiyyah.
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 153 )

   Tema                    Huraian
Khalifah       Khalifah sebagai ketua pemerintah
Wazir        Wazir dilantik mengetuai pentadbiran kerajaan pusat
Pegawai       Pelantikan pegawai untuk menguruskan pentadbiran
Bahagian       Urusan pentadbiran dibahagikan kepada beberapa bahagian
Diwanul       Menubuhkan Diwanul Jundi ( Jabatan Tentera )
Easy Sejarah ACU                                17
Easy Sejarah ACU
12. Terangkan sebab-sebab kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyah kepada Kerajaan
  Bani Abbasiyah.
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 155 )

Tema                       Huraian
Diskriminasi     Golongan mawali telah didiskriminasi seperti dalam
           perjawatan
Warisan       Sistem pelantikan khalifah secara warisan ditentang
Cukai        Golongan Mawali dikenakan cukai yang tinggi
Muncul        Muncul golongan Syiah dan Khawarij
Abai         Para khalifah telah mengabaikan tanggungjawab mereka..13. Jelaskan sumbangan Kerajaan Bani Abbasiyah dalam perkembangan
  ilmu pengetahuan.
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 153-154 )

   Tema                   Huraian
Baghdad       Kota Baghdad sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu
Baitulhikmah     Menubuhkan Baitulhikmah .
Terjemahan      Menterjemah karya falsafah dan sains daripada bahasa Yunani
           ke dalam bahasa Arab
Penulisan      Kegiatan penulisan secara sistematik
Ulama        Melibatkan golongan ulama dalam penulisan .14. Huraikan sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah terhadap perkembangan
  Islam.
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 160-161 )

   Tema                    Huraian
Empayar       Mewujudkan empayar Islam.
Istanbul       Istanbul menjadi pusat pentadbiran Dunia Islam.
Kanun        Memperkenalkan Kanun Suleiman.
Pustaka       Menubuhkan perpustakaan di masjid
Ilmu         Mengembangkan ilmu pengetahuan Islam di Eropah.
Easy Sejarah ACU                                  18
Easy Sejarah ACU
15. Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan empayar Turki Uthmaniyah berjaya
  menyebarkan Islam ke Eropah Timur.
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 162-163 )

   Tema                   Huraian
Akidah        Akidah dan akhlak yang tinggi
Ghazi        Tentera Islam mempunyai semangat Ghazi.
Armada        Memiliki armada tentera laut yang kuat.
Politik       Keadaan politik yang tidak stabil di Eropah.
Sufi         Ahli sufi berperanan menyebarkan Islam.16. Bagaimanakah berlakunya pertembungan antara tamadun Islam dengan
  tamadun lain di dunia?
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 164 )

   Tema                    Huraian
Perdagangan     Melalui aktiviti perdagangan dan perniagaan.
Penaklukan      Melalui penaklukan dan ketenteraan.
Diplomatik      Melalui hubungan diplomatik
Kebudayaan      Pertembungan kebudayaan Islam dengan kebudayaan lain.
Intelektual     Pertembungan intelektual.17. Huraikan kesan-kesan kemasukan Islam ke Eropah.
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 165-167 )

   Tema                   Huraian
Akidah        Membawa nilai akidah percaya kepada Allah.
Ekonomi       Ekonomi perdagangan dikuasai oleh orang Islam.
Kawasan       Kawasan penyebaran Islam semakin luas.
Intelek       Peningkatan budaya intelektual dalam kalangan orang Islam.
Ilmuwan       Lahirnya ilmuwan Islam dalam pelbagai bidang.
Easy Sejarah ACU                                 19
Easy Sejarah ACU
                      BAB 7
                 ISLAM DI ASIA TENGGARA

  1. Huraikan Teori kedatangan Islam dari Semenanjung Tanah Arab.
     (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 175- 176)

  Tema                    Huraian
Singgah      Pedagang singgah dipelabuhan menunggu perubahan angin monsun
Kampung      Membina perkampungan sebagai tempat mengumpul barangan
Kahwin       Terdapat pedagang Arab mengahwini perempuan tempatan
Karya       Karya tempatan mengatakan pengislaman raja oleh ulama Tanah Arab
Crawford      Dikemukakan oleh John Crawford2. Huraikan teori dan bukti kedatangan Islam dari China
  (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 177-178)

  Tema                     Huraian
Fatimi       Pendapat ini dikemukakan oleh S.Q. Fatimi
Sebar       Pedagang Cina menyebarkan Islam di Asia Tenggara
Pindah       Perpindahan pedagang Islam dari Canton ke Asia Tenggara
Seni bina     Persamaan unsur seni bina China dengan seni bina di Asia Tenggara
Nisan       Penemuan batu nisan yang di bawa oleh mubaligh Cina3. Huraikan teori dan bukti kedatangan Islam dari India
  (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 178)

  Tema                       Huraian
Hurgronje     Dikemukakan oleh Hurgronje
Gujerat      Kedatangan Islam melalui pelabuhan Gujerat
Lama        Hubungan yang lama wujud antara India dan Asia tenggara
Marmar       Batu marmar pada batu nisan mempunyai ciri-ciri buatan India
Budaya       Masyarakat tempatan berkaitan rapat dengan India dari segi budaya
Easy Sejarah ACU                                    20
Easy Sejarah ACU
4. Huraikan faktor-faktor penyebaran Islam di Asia Tenggara
  (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 179 – 184)

  Tema                    Huraian
Dagang       Pedagang Islam menyebarkan Islam di bandar pelabuhan
Kahwin       Perkahwinan pedagang Islam dengan penduduk tempatan
Raja        Pengislaman raja dan bangsawan diikuti oleh rakyat
Kerajaan      Kerajaan Islam menyebarkan melalui peluasan wilayah
Mubaligh      Mubaligh berperanan menyebarkan Islam5. Huraikan peranan pedagang Islam menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara
  (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 179-180)

  Tema                     Huraian
Murni       Sikap murni pedagang Islam menjadi ikutan penduduk
Kampung      Perkampungan Islam menjadi pusat perbincangan agama
Ulama       Membawa ulama bersama menjalankan dakwah Islam
Mahmudah      Sifat mahmudah semasa berdakwah menarik minat penduduk
Syahbandar     Kejujuran pedagang telah dianugerahkan jawatan syahbandar
          membolehkan mereka menyebarkan Islam6. Bagaimanakah kerajaan di Asia Tenggara menyebarkan agama Islam di Alam
  Melayu
  (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 181-182)

  Tema                      Huraian
Melaka       Melaka menyebarkan Islam melalui perluasan kuasa
Ulama       Ulama dihantar ke kawasan takluk
Johor       Kerajaan Johor berusaha menawan Melaka bagi mengelakkan menjadi
          pusat agama Kristian
Acheh       Acheh menaungi negeri kecil di Sumatera Utara bagi mengelakkan
          dinaungi Portugis yang menyebarkan Kristian
Pattani      Sultan Pattani menyebarkan Islam di seluruh wilayahnya
Easy Sejarah ACU                                   21
Easy Sejarah ACU
7. Apakah peranan pusat kebudayaan Islam di Asia Tenggara ?
  (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 179)

  Tema                      Huraian
Ilmu        Pusat keilmuan dengan terdapatnya institusi pendidikan
Terjemah      Kerajaan Samudera Pasai menjadi pusat penterjemahan kitab
Pakar       Ulama Samudera Pasai menjadi pakar rujuk berkaitan masalah agama
Sastera      Melaka menghasilkan karya sastera yang dipengaruhi gaya sastera Arab
Puisi       Terdapat karya puisi yang menarik minat pembaca menghayati Islam8. Huraikan peranan mubaligh dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara
  (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 183-184)

  Tema                      Huraian
Ajar        Mengajar perkara asas secara tidak formal di masjid
Penasihat      Dilantik sebagai penasihat raja
Wali        Wali Songo berdakwah secara bijaksana
Masjid       Mendirikan masjid contohnya Masjid Agung Demak
Sifat        Menunjukkan sifat mahmudah9. Huraikan pengaruh agama Islam terhadap sistem pemerintahan dan
  pentadbiran di Asia Tenggara
  (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 185 – 187)

  Tema                      Huraian
Kesultanan     Memperkenalkan institusi kesultanan
Rasmi        Islam dijadikan agama rasmi
Nama        Unsur Islam diterapkan pada nama negeri dan pemerintah
Gelaran       Penggunaan gelaran sultan
Syariah       Memperkenalkan undang-undang syariah11. Huraikan pengaruh agama Islam dalam sistem pendidikan di Asia Tenggara
   (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 187- 188)

  Tema                      Huraian
Formal       Kewujudan institusi pendidikan formal seperti pondok
Pondok       Pelajar pondok terdiri daripada masyarakat tempatan dan luar
Istana       Istana merupakan pusat pendidikan formal untuk golongan bangsawan
Peringkat      Sistem pendidikan di Acheh dibahagikan kepada tiga peringkat
Wanita       Wanita digalakkan belajar
Easy Sejarah ACU                                     22
Easy Sejarah ACU
12. Jelaskan pengaruh Islam dalam bidang bahasa dan kesusasteraan di Asia
  Tenggara
   (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 188-189)

   Tema                     Huraian
Jawi        Tulisan Jawi dalam bahasa Melayu
Pentadbiran    Tulisan Jawi menjadi tulisan rasmi dalam pentadbiran
Istilah      Istilah Arab digunakan dalam bahasa Melayu
Tulisan      Masyarakat menggunakan tulisan Jawi untuk membaca dan menulis
Sastera      Sastera Melayu terpengaruh dengan gaya dan bentuk sastera Islam13. Bagaimanakah cara hidup masyarakat Asia Tenggara setelah kedatangan
  Islam
  (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 189-190)

  Tema                       Huraian
Budaya       Mengubah budaya masyarakat seperti cara berpakaian
Saudara      Islam memperkenalkan konsep persaudaraan
Akhlak       Akhlak Islam dijadikan panduan seperti tolong-menolong
Amalan       Amalan murni Islam diamalkan seperti gotong-royong
Ad-din       Islam sebagai ‘ad-din’ iaitu satu cara hidup yang lengkap14. Huraikan pengaruh Islam dalam bidang ekonomi di Asia Tenggara
   (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 191)

  Tema                       Huraian
Baitul mal     Institusi baitulmal sebagai perbendaharaan Negara
Rajin       Menggalakkan umatnya supaya rajin bekerja
Halal       Galak umatnya mengamalkan unsur yang halal semasa berurusniaga
Larang       Islam melarang amalan riba, penindasan dan penipuan
Jimat       Nilai murni dalam ekonomi disarankan seperti berjimat cermat
Easy Sejarah ACU                                   23
Easy Sejarah ACU
                   BAB 8
             PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM

1. Sebutkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Adat Perpatih.
  ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 198 )

   Tema                   Huraian
Musyawarah     Musyawarah menjadi asas pentadbiran
Larang       Perkahwinan sesama suku dilarang
Bawah        Ketua dilantik oleh kumpulan peringkat bawah
Ibu         Mengutamakan keturunan sebelah ibu
Harta        Anak perempuan diberi hak memiliki harta2. Nyatakan kandungan Hukum Kanun Melaka
    (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 200 )

    Tema                 Huraian
Raja        Tanggungjawab raja dan pembesar
Larang       Pantang larang masyarakat
Hukum        Hukuman terhadap kesalahan jenayah
Undang       Undang-undang keluarga
Ibadah       Permasalahan ibadah3.Terangkan kaedah yang digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menyampaikan
 nilai-nilai murni.
  (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 201 )

   Tema                   Huraian
 Ajar        Mengajar anak-anak secara dalam hal agama dan adat-resam
Pancaindera     Melalui pancaindera seperti pendengaran dan pemerhatian
Lisan        Penerapan nilai murni melalui cerita-cerita lisan.
Pergaulan      Melalui pergaulan social
Puisi        Penggunaan puisi seperti pantun dan peribahasa
Easy Sejarah ACU                                24
Easy Sejarah ACU
4. Jelaskan peranan istana sebagai pusat pendidikan formal
  (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 201-202 )

   Tema             Huraian
Agama        Pusat pengajian agama
Ulama        Tempat ulama mengajar
Bincang       Tempat perbincangan ulama daripada pelbagai bangsa
Simpan       Tempat menyimpan buku-buku hikayat
Ilmu        Pusat pendidikan ilmu politik dan pentadbiran5. Jelaskan sistem pendidikan pondok.
  (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 202-203 )

  Tema               Huraian
Agama        Penekanan kepada ilmu agama
Guru        Melahirkan pelajar sebagai guru agama
Waktu        Tiada batasan waktu
Masa        Mengambil masa yang lama untuk menamatkan pengajian
Negeri       Berkembang di Kelantan, Kedah, Terengganu dan Perlis6. Huraikan pengaruh Islam terhadap gaya hidup golongan rakyat dalam
  masyarakat Melayu.
  (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 207-208 )

 Tema                Huraian
Hormat       Menghormati ibu bapa dan orang yang lebih tua.
Cium        Kanak-kanak mencium tangan orang tua apabila bersalam
Suara        Merendahkan suara apabila bercakap dengan orang yang
          lebih tua.
Jiran        Jiran dianggap sebagai keluarga sendiri
Ziarah       Orang yang datang berziarah hendaklah memberi salam
Bersalaman     Tuan rumah bersalaman dengan orang yang datang
          menziarah
Bismillah      Ungkapan bismillah dibaca semasa hendak makan
Easy Sejarah ACU                              25
Easy Sejarah ACU
7. Huraikan pengaruh Islam terhadap seni persembahan muzik, nyanyian dan tarian
  dalam mesyarakat Melayu tradisional.
 (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 205-206 )

   Tema                   Huraian
Sesuai       Disesuaikan dengan ajaran Islam
Arab        Dipengaruhi oleh Arab
Dabus        Tarian Dabus dikaitkan dengan kepahlawanan Saidina Ali
Nazam        Nyanyian nazam yang mengisahkan sejarah Islam
Ghazal       Persembahan ghazal yang memuji kebesaran Illahi8. Mengapakah orang Melayu melibatkan diri secara aktif dalam perdagangan selepas
  kedatangan Islam.
  (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 209 )

  Tema                  Huraian
Dominasi      Aktiviti perdagangan didominasi oleh pedagang Islam
Sumber       Bidang perniagaan adalah sumber rezeki yang besar.
Sebar        Aktiviti perdagangan menjadi saluran menyebarkan Islam
Melaka       Kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan
Asing        Kehadiran pedagang asing di Melaka9. Apakah faktor-faktor yang menjadikan Melaka pusat perdagangan terkenal
  pada abad yang ke-15 di Asia Tenggara.
  (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 209 )

  Tema               Huraian
Strategik      Kedudukan yang strategik
Pentadbiran     Pentadbiran yang licin dan teratur
Selamat       Keselamatan di laut terjamin dengan adanya Laksamana
Timbang       Sistem timbang dan sukat yang seragam
Wang        Penggunaan matawang dalam urusan perdagangan.10.Terangkan peraturan cukai yang dilaksanakan pada zaman Kesultanan Melaka.
   (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 211 )

   Tema                Huraian
Wajib        Pedagang wajib membayar cukai terhadap barang dagangan
Tetap        Jumlah bayaran cukai ditetapkan
Beras        Beras dan makanan dikecualikan daripada cukai
Urusan       Urusan jual beli boleh dilakukan setelah cukai dibayar
Diraja       Orang asing yang menetap di Melaka dikenakan cukai diraja


Easy Sejarah ACU                                 26
Easy Sejarah ACU
                    BAB 9
                PERKEMBANGAN DI EROPAH

 1.   Terangkan ciri – ciri masyarakat Eropah pada Zaman Gelap
     ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 215-216 )

 TEMA                   HURAIAN
Merosot    Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan
Tadbir     Tiada pentadbiran pusat yang berkesan
Baron     Kemunculan golongan baron (tuan tanah)
Lindung    Petani mendapat perlindungan daripada tuan tanah
Akhirat    Institusi gereja mementingkan ilmu akhirat 2.   Nyatakan ciri – ciri persamaan antara sistem feudal di Eropah dengan sistem
     feudal masyarakat Melayu tradisional
     ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 215-216 )

 TEMA                    HURAIAN
Raja        Raja sebagai penaung utama dan berkuasa mutlak
Pembesar      Pembesar memberi khidmat kepada raja dan dianugerahkan tanah
Cukai       Pembesar mengutip cukai untuk diserahkan kepada raja
Kerah       Pembesar mengerah rakyat menjadi askar dan membina istana raja
Hamba       Hamba berkhidmat kepada pembesar kerana gagal menjelaskan
          hutang 3.   Nyatakan perubahan yang berlaku pada zaman kemuncak pertengahan di
     Eropah
     ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 216 )

  TEMA                     HURAIAN
Ejen         Gereja menjadi ejen penyatuan
Bandar        Kemunculan bandar seperti Milan
Status        Status berdasarkan kekayaan bukan pemilikan tanah
Libat         Rakyat terlibat dalam kegiatan politik
Tingkat        Peningkatan aktiviti pertanian dan perdagangan
Easy Sejarah ACU                                    27
Easy Sejarah ACU
 4. Terangkan sebab – sebab Renaissance berlaku di Italy
   ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 217-219 )

  TEMA                     HURAIAN
Humanisme      Lahir tokoh aliran pemikiran humanisme
Inkuiri       Mempunyai semangat inkuiri yang kuat
Bandar       Kemunculan bandar yang menjadi pusat perdagangan
Naung        Pedagang kaya menjadi penaung kepada para cendekiawan
Paus        Paus di Rom menjadi penaung kepada para seniman 5. Nyatakan kesan Renaissance di Eropah
   ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 219-220 )

 TEMA                     HURAIAN
Monarki      Kemunculan monarki baru
Cukai       Pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat
Kembang      Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa berkembang
Bidang       Kemajuan dalam pelbagai ilmu seperti matematik
Yakin       Melahirkan budaya yakin diri  6. Mengapakah gerakan Reformation berlaku di Eropah pada abad ke – 10
    ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 220-222 )

 TEMA                      HURAIAN
Rom        Gereja Rom lebih mementingkan keduniaan
Amal        Golongan gereja mengamalkan gaya hidup pemerintah
Mesin       Mesin cetak telah menghasilkan Bible dan dijual dengan harga
          yang murah
Selari       Amalan gereja Katolik tidak selari dengan ajaran Bible
Seleweng      Penyelewengan penjualan sijil pengampunan dosa 7. Jelaskan kesan Zaman Reformation di Eropah
   ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 222 )

 TEMA                     HURAIAN
Mazhab       Agama Kristian berpecah kepada dua
Perang       Berlaku peperangan keagamaan di Perancis
Sebar       Toleransi antara mazhab untuk menyebarkan fahaman mereka
Buka        Kuasa gereja telah dicabar secara terbuka
Kuasa       Kuasa gereja berkurangan
Easy Sejarah ACU                                 28
Easy Sejarah ACU
  8. Terangkan sebab berlaku penjelajahan dan penerokaan orang Eropah ke dunia
    luar
     ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 223-225 )

 TEMA                    HURAIAN
Mewah       Mendapatkan barangan mewah dari Timur seperti emas dan rempah
Galakan      Galakan daripada pemerintahan
Tamat       Untuk menamatkan monopoli perdagangan orang Islam
Sebar       Ingin menyebarkan agama Kristian
Bangga       Semangat kebanggaan orang Eropah  9. Apakah kesan penjajahan orang Eropah terhadap masyarakat setempat
    ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 225-226 )

 TEMA                   HURAIAN
Iktiraf    Pemimpin tempatan mengiktiraf kekuatan kuasa Eropah
Bekal     Daerah luar Eropah menjadi pembekal keperluan masyarakat Eropah
Kuasa     Portugis menguasai pusat emporium dunia
Kristian    Agama Kristian berkembang dalam kalangan masyarakat tempatan
Hapus     Penjelajahan Sepanyol telah menghapus tamadun tempatan  10. Huraikan sebab – sebab berlaku Revolusi Pertanian di Britain
     ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 226-229 )

 TEMA                    HURAIAN
Milik       Perubahan dalam pemilikan tanah persendirian
Penduduk      Pertambahan penduduk meningkatkan permintaan hasil pertanian
Gilir       Tanaman bergilir membolehkan penanaman sepanjang tahun
Baja        Penggunaan baja membolehkan kesuburan tanah dikekalkan
Alat        Penciptaan alat baru seperti mesin membajak  11. Nyatakan kesan pengkuatkuasaan Akta Pemagaran tanah di Britain.
     ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 228- )

 TEMA                      HURAIAN
Ladang       Kegiatan pertanian diusahakan secara ladang
Hilang       Rakyat yang bergantung kepada tanah awam hilang punca rezeki
Buruh       Golongan petani kecil menjadi buruh di ladang
Hijrah       Petani kecil berhijrah ke bandar menjadi buruh di kilang
Jual        Petani kecil jual tanah kepada tuan tanah
Easy Sejarah ACU                                  29
Easy Sejarah ACU
  12. Nyatakan kesan-kesan Revolusi Pertanian di Britain.
     ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 234-235 )

 TEMA                    HURAIAN
Punca       Pertanian menjadi punca ekonomi kerana berlaku lebihan untuk di
          eksport
Pedagang      Peladang besar menjadi pedagang antarabangsa
Makanan      Menyediakan makanan yang cukup untuk buruh industri di bandar
Tokoh       Kedudukan tuan tanah sebagai tokoh penting dalam masyarakat
Skala       Muncul sistem ekonomi berskala besar  13. Huraikan faktor yang mempengaruhi Revolusi Perindustian di Britain
     ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 230-233 )

 TEMA                    HURAIAN
Modal     Hasil daripada Revolusi Pertanian menjadi modal dalam sektor
        perindustian
Sikap     Sikap sanggup mengambil risiko untuk melaburkan modal
Dana      Dana dapat diselamatkan kerana tidak bergantung pada
        pengimportan
Reka      Rekaan dalam bidang sains dan teknologi dengan mencipta mesin
        baru
Kreativiti   Mencetuskan daya kreativiti dan inovatif  14. Apakah perubahan yang berlaku akibat daripada Revolusi Perindustian di
    Britain
     ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 231-230 )

 TEMA                      HURAIAN
Besar       Pengeluaran barangan dihasilkan secara besar – besaran
Khusus       Pengkhususan kepada satu bidang
Kualiti      Kuantiti dan kualiti dapat dipertingkatkan
Teknologi     Penggunaan teknologi enjin berkuasa wap dapat menjimatkan kos
Reka        Pelbagai mesin direka untuk meningkatkan pengeluaran
Easy Sejarah ACU                                   30
Easy Sejarah ACU
  15. Nyatakan kesan Revolusi Perindustian di Britain.
     ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 234-236 )

 TEMA                     HURAIAN
Ganti       Kegiatan perkilangan sebagai sumber ekonomi
Buruh       Ramai rakyat menjadi buruh di kilang
Tokoh       Pemilik kilang menjadi tokoh utama dalam masyarakat
          menggantikan tuan tanah
PAB        Lebihan hasil kilang didagangkan di peringkat antarabangsa
Kapal       Keretapi dan kapal berkuasa wap dicipta untuk kemudahan
          pengangkutan
Easy Sejarah ACU                                31
Easy Sejarah ACU
                    BAB 10
          DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI

1. Nyatakan ciri-ciri ekonomi sara diri masyarakat Melayu tradisional
  ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 244 )

     TEMA                  HURAIAN
   Skala      Pengeluaran dalam skala kecil
   Teknologi    Menggunakan teknologi mudah
   Modal      Menggunakan modal yang kecil
   Buruh      Jumlah buruh yang terhad
   Pasaran     Pasaran yang kecil2. Jelaskan kesan kedatangan British terhadap ekonomi Tanah Melayu ?
  ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 246 )

     TEMA                   HURAIAN
   Eksport     Ekonomi eksport berkembang pesat
   Tradisional   Ekonomi tradisional terpinggir
   Dwiekonomi    Mewujudkan dwi ekonomi
   Seimbang     Ketidakseimbangan pembangunan antara negeri
   Tingkat     Berlaku peningkatan dalam perusahaan bijih timah dan getah4. Huraikan faktor-faktor perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu.
  ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 247-250 )

     TEMA                   HURAIAN
   Industri     Perkembangan Revolusi Perindustrian di Eropah
   Ridley      Usaha yang dijalankan oleh H.N.Ridley
   Syarikat     Syarikat Eropah membuka ladang getah
   Ibedem      Teknik penorehan yang baik iaitu Teknik Ibedem ( Tulang Ikan
            Hering )
   Harga      Harga getah yang tinggi di pasaran antarabangsa
Easy Sejarah ACU                                   32
Easy Sejarah ACU
  5. Mengapa orang Eropah menguasai perlombongan bijih timah di Tanah Melayu
   Pada abad ke-20.
    ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 250-252 )

     TEMA                     HURAIAN

   Modal      Mereka mempunyai modal yang besar
   Korek      Penggunaan teknologi kapal korek
   Intensif     Perubahan daripada intensif buruh kepada intensif modal
   Gubal      Undang-undang yang digubal memihak kepada pelombong
            Eropah.6. Huraikan sebab-sebab kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu.
   ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 252-255 )

     TEMA                    HURAIAN
   Bencana     Berlaku bencana alam di negara asal
   Kerja      Terdapat banyak peluang pekerjaan di kedua-dua sektor
   Stabil      Kestabilan politik di Tanah Melayu
   Galakan     Galakan daripada kerajaan British
   Tradisi     Hubungan tradisi yang wujud antara Negara7. Jelaskan cara kedatangan buruh Cina dan India ke Tanah Melayu .
  ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 253-254 )

     TEMA                    HURAIAN
   Tiket      Melalui sistem tiket kredit – Cina
   Kongsi      Sistem pengambilan Rumah Kongsi – Cina
   Kumpulan     Datang secara berkumpulan – Cina
   Kangani     Kangani dihantar ke India untuk dapatkan buruh – India
   Bebas      Mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan – India
   Sendiri     Buruh yang datang sendiri ke Tanah Melayu- India


9. Nyatakan kesan kemasukan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu..
  ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 264 )

     TEMA                  HURAIAN
   Majmuk      Pembentukan masyarakat majmuk
   Petempatan    Wujud petempatan yang berbeza
   Pekerjaan    Jenis pekerjaan yang berbeza mengikut kaum
   Bahasa      Penggunaan bahasa yang berbeza
   Perpaduan    Tidak wujud perpaduan antara kaum
Easy Sejarah ACU                                 33
Easy Sejarah ACU
10. Huraikan sejarah perkembangan penggunaan mata wang di Tanah Melayu.
   ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 255-258 )

     TEMA                 HURAIAN
   Melaka     Bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka
   Dinar      Dinar emas digunakan di Kelantan
   Sepanyol    Pengenalan mata wang Sepanyol selepas kedatangan Barat
   Kertas     Wang kertas mula digunakan di Negeri Selat
   Bank      Penubuhan bank oleh penjajah11. Huraikan sejarah perkembangan insurans di Tanah Melayu.
   ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 257-258 )

    TEMA                  HURAIAN
   Dagang     Diperkenalkan ekoran perkembangan perdagangan
   Tawar      Menawarkan perkhidmatan insurans maritim, kebakaran dan
           harta
   Lindung     Melindungi dagangan dan kapal
   Cawangan    Peringkat awal- cawangan syarikat insurans asing
   Tempatan    Penubuhan syarikat insurans tempatan seperti Straits Insurance
           Limited12. Jelaskan dasar yang telah dilaksanakan oleh British terhadap sektor pertanian di
  Tanah Melayu.
   ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 258 )

     TEMA                 HURAIAN
   Baru      Memperkenalkan tanaman baru seperti kopi,tembakau dan getah
   Komersil    Mengkomersilkan tanaman tradisional seperti gambir dan lada
           hitam
   Lindung     Mengadakan undang-undang untuk melindungi tanah orang
           Melayu
   Bahagi     Membahagikan tanah mengikut kegunaan seperti tanah
           pertanian
   Cukai      Mengenakan kadar cukai yang berbeza bergantung kepada jenis
           tanah
Easy Sejarah ACU                                    34
Easy Sejarah ACU
13. Terangkan dasar tanah British yang digunakan untuk melindungi kepentingan
  penduduk peribumi.
  ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 2258-261 )

     TEMA                    HURAIAN
   TSM       Memperkenalkan akta Tanah Simpanan Melayu
   Tujuan      Menyelamatkan tanah orang Melayu daripada dijual
   LO        Land Order bertujuan untuk melindungi hak milik tanah peribumi
   LSO       Land Settlement Order memberi perlindungan tanah peribumi
            daripada dipajak dan dijual kepada orang asing
   Hak       Golongan imigran hanya mempunyai hak terhadap tanah campuran14. Terangkan faktor-faktor pembentukan bandar di tanah Melayu pada awal abad
  ke-20.
   ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 263-264 )

     TEMA                 HURAIAN
   Lombong   Perlombongan bijih timah mewujudkan Bandar Kuala Lumpur dan
          Taiping
   Petroleum  Perlombongan petroleum mewujudkan Bandar Miri
   Pengangkutan Perkembangan sistem pengangkutan mewujudkan Bandar Kuala
          Lumpur
   Pertanian  Kegiatan pertanian komersil mewujudkan Bandar Johor Bahru
   Strategik  Kuala Lumpur berkembang sebagai Bandar besar kerana
          kedudukan strategiknya.15. Apakah kesan dasar British terhadap pekebun kecil Di Tanah Melayu ?
   ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 2261-262 )

     TEMA                  HURAIAN
   Larang      Enakmen Tanah Padi melarang penanaman getah
   Kurang      Bilangan Pekebun kecil getah Melayu sangat kurang
   Premium     Premium permohonan tanah baru untuk penanaman getah
            dinaikkan
   Tanah      Pembukaan tanah baru untuk tanaman getah dilarang
   Lindung     Perlindungan kepada pemodal dan peladang Eropah
Easy Sejarah ACU                                  35
Easy Sejarah ACU
16. Jelaskan sistem pendidikan semasa penjajahan British di Tanah Melayu.
   ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 265-266 )

      TEMA                HURAIAN
   Vernakular   Memperkenalkan sistem pendidikan vernacular
   Melayu     Penubuhan sekolah Melayu di Negeri-negeri Selat
   Perempuan    Sekolah Melayu untuk perempuan di Negeri-negeri Selat
   Elit      Kolej Melayu Kuala Kangsar dikhususkan untuk golongan elit
   Rendah     Sekolah Melayu hanya setakat sekolah rendah sahaja17. Terangkan sejarah perkembangan perusahaan perkilangan di Tanah Melayu pada
  awal abad ke-20.
  ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 266-267 )

     TEMA                 HURAIAN
   Tumpu      Tidak maju kerana tumpuan kepada kegiatan perlombongan
   Import     Hampir semua barang keperluan diimport
   Eksport     Perusahaan perkilangan memberi tumpuan untuk barangan
           eksport
   Bata      Syarikat Kasut Bata menubuhkan kilang di Kelang, Selangor
   Getah      Pembinaan kilang yang menghasilkan barangan daripada getah18. Huraikan sejarah perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah
  Melayu pada awal abad ke-20.
   ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 2267-269 )

    TEMA                  HURAIAN
   Lombong     Perkembangan perusahaan perlombongan merancakkan sistem
           pengangkutan
   Cepat      Pembinaan jalan kereta api menghubungkan lombong dengan
           pelabuhan
   Pertama     Jalan kereta api pertama menghubungkan Taiping dengan Port
           Weld
   Khidmat     Semua kawasan lombong bijih timah di Negeri-Negeri Melayu
           Bersekutu mempunyai perkhidmatan kereta api
   Sempadan    Jalan kereta api menghubungkan Seberang Prai dengan
           sempadan Siam
Easy Sejarah ACU                                  36
Easy Sejarah ACU
19. Apakah peranan sistem pengangkutan dan perhubungan terhadap perkembangan
  ekonomi Tanah Melayu pada awal abad ke-20.
   ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 267-269 )

     TEMA                  HURAIAN
   Cepat      Mepercepatkan pengangkutan bijih timah dan getah
   Pelabuhan    Menghubungkan kawasan bijih timah dan ladang dengan
            pelabuhan
   Kawasan     Menghubungkan kawasan Pantai Barat dengan Pantai Timur
   Buka       Menggalakkan pembukaan tanah baru untuk kegiatan pertanian
   Jimat      Jimatkan kos pengangkutan dan muatan yang lebih banyak20. Terangkan langkah-langkah yang diambil oleh British untuk meningkat
  perkhidmatan kesihatan di Tanah Melayu.
   ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 269-270 )

     TEMA                   HURAIAN
   Hospital     Penubuhan hospital di Taiping dan Kuala Lumpur
   Pusat      Membina pusat kesihatan di luar Bandar
   Kecil      Pusat Kesihatan Kecil dibina di negeri-negeri lain
   Swasta      Hospital Tung Shin dibina oleh swasta
   Sanitari     Sanitari Board menitikberatkan kesihatan awam di Bandar
Easy Sejarah ACU                                  37

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:344
posted:8/24/2011
language:Malay
pages:37