Docstoc

FTOHJA DHE KOLLA

Document Sample
FTOHJA DHE KOLLA Powered By Docstoc
					FTOHJA DHE KOLLAFTOHJA:


Ftohja është një sëmundje virale e njohur që prek hundët në pikë të parë, duke shkaktuar sekrecione të
hundëve, të cilat në fillim të prekjes nga sëmundja janë të lëngshme, pastaj trashen në formë të gëlbazës
së thatë që anon nga ngjyra e verdhë.
Prej simptomave të ftohjes është teshtima e shpeshtë, pezmatimi i fytit dhe kolla.Ilaçi për ftohjen:


Ilaçi më i mirë për ftohjen është mjalti i bardhë dhe dylli i bletës. Dyllin e bletës e mban në gojë si
çëmçakëz, kurse mjaltin e përdor në këtë mënyrë: një lugë mjalt e tret në një gotë ujë të vakët bashkë me
një lugë uthull molle, dhe e pi tre herë në ditë. Kjo përzierje vepron në zbutjen e simptomave të ftohjes
dhe në shërimin e shpejtë të saj.
Avulli i bimës manxuranë është gjithashtu shumë i dobishëm për rastet me ftohje.
I këshillojmë të sëmurët me ftohje që të qetësohen në shtrat, të hanë supëra të ngrohta dhe të
konsumojnë qepë e hurdhër për shkak se ato përmbajnë lëndë pastruese të sistemit të frymëmarrjes.KOLLA:


Zakonisht, kolla shoqëron ftohjen ose pezmatimin e fytit apo të kanaleve të mushkrive. Shkaku i saj mund
të jetë edhe alergjik.


Për kollën ka disa ilaçe, prej të cilave përmendim:


Lëngun e kamomilit, i cili është shumë i dobishëm për rastet me kollë.


Nga Ilaçet më të mira për kollën alergjike është lëngu i përfituar nga gjethja e frutit Gujava, e cila
përmban lëndë antialergjike dhe antimalcim.


Mjalti i bardhë me lëngun e rrepkës është gjithashtu i dobishëm për kurimin e kollës.


Për kollën e thatë përdoret lëngu i përfituar nga bima (borage-alkanet), duke marrë një lugë nga lulet e
bimës dhe e shton në një gotë me ujë të vluar, pastaj e lë të mbuluar për 15 min, e filtron dhe e pi, tre
herë në ditë.


Vaji susam-it përdoret për kollën veçanërisht tek fëmijët, duke lyer me të gjoksin dhe shpinën. Do të ishte
mirë edhe pirja e gjysëm luge të vogël prej tij në darkë para gjumit, sepse kjo shpejton sherimin nga kolla,
lehtëson nxjerrjen e gëlbazës së formuar në rrugët e frymëmarrjes dhe normalizon frymëmarrjen, me
lejen e Allahut.

				
DOCUMENT INFO
Description: FTOHJA DHE KOLLA FTOHJA: Ftohja �sht� nj� s�mundje virale e njohur q� prek hund�t n� pik� t� par�, duke shkaktuar sekrecione t� hund�ve, t� cilat n� fillim t� prekjes nga s�mundja jan� t� l�ngshme, pastaj trashen n� form� t� g�lbaz�s s� that� q� anon nga ngjyra e verdh�. Prej simptomave t� ftohjes �sht� teshtima e shpesht�, pezmatimi i fytit dhe kolla. Ila�i p�r ftohjen: Ila�i m� i mir� p�r ftohjen �sht� mjalti i bardh� dhe dylli i blet�s. Dyllin e blet�s e mban n� goj� si ��m�ak�z, kurse mjaltin e p�rdor n� k�t� m�nyr�: nj� lug� mjalt e tret n� nj� got� uj� t� vak�t bashk� me nj� lug� uthull molle, dhe e pi tre her� n� dit�. Kjo p�rzierje vepron n� zbutjen e simptomave t� ftohjes dhe n� sh�rimin e shpejt� t� saj. Avulli i bim�s manxuran� �sht� gjithashtu shum� i dobish�m p�r rastet me ftohje. I k�shillojm� t� s�mur�t me ftohje q� t� qet�sohen n� shtrat, t� han� sup�ra t� ngrohta dhe t� konsumojn� qep� e hurdh�r p�r shkak se ato p�rmbajn� l�nd� pastruese t� sistemit t� frym�marrjes. KOLLA: Zakonisht, kolla shoq�ron ftohjen ose pezmatimin e fytit apo t� kanaleve t� mushkrive. Shkaku i saj mund t� jet� edhe alergjik. P�r koll�n ka disa ila�e, prej t� cilave p�rmendim: L�ngun e kamomilit, i cili �sht� shum� i dobish�m p�r rastet me koll�. Nga Ila�et m� t� mira p�r koll�n alergjike �sht� l�ngu i p�rfituar nga gjethja e frutit Gujava, e cila p�rmban l�nd� antialergjike dhe antimalcim. Mjalti i bardh� me l�ngun e rrepk�s �sht� gjithashtu i dobish�m p�r kurimin e koll�s. P�r koll�n e that� p�rdoret l�ngu i p�rfituar nga bima (borage-alkanet), duke marr� nj� lug� nga lulet e bim�s dhe e shton n� nj� got� me uj� t� vluar, pastaj e l� t� mbuluar p�r 15 min, e filtron dhe e pi, tre her� n� dit�. Vaji susam-it p�rdoret p�r koll�n ve�an�risht tek f�mij�t, duke lyer me t� gjoksin dhe shpin�n. Do t� ishte mir� edhe pirja e gjys�m luge t� vog�l prej tij n� dark� para gjumit, sepse kjo shpejton sherimin nga kolla, leht�son nxjerrjen e g�lbaz�s s� formuar n