Docstoc

INTO study Exchange

Document Sample
INTO study Exchange Powered By Docstoc
					Studie, highschool, stage, au pair, vrijwilligerswerk, taalcursussen, uitwisseling, werkvakanties,
talloze mogelijkheden voor jongeren om naar het buitenland te gaan.

Ga je studeren, stage lopen, als au pair/vrijwilliger werken, een taal-/vakantiecursus volgen in Europa
of naar de andere kant van de wereld? Er zijn talloze mogelijkheden.
Allereerst heb ik een overzicht gemaakt van de mogelijkheden die er zijn en bij welke organisaties die
informatie te krijgen is. Vervolgens is er een overzicht per organisatie met een korte beschrijving wat
zij te bieden hebben. Bovendien vind je er de telefoonnummers, websites en e-mail adressen.
Een student in het buitenland moet drie van de zes jaar (‘drie-uit-zes’-eis) voorafgaand aan zijn
inschrijving legaal in Nederland hebben gewoond om in aanmerking te komen voor
studiefinanciering. Deze regel is ingesteld om te voorkomen dat mensen die niet of nauwelijks
een band met Nederland hebben in het buitenland gaan studeren met Nederlandse
studiefinanciering.
Algemene informatie over buitenland is te vinden op
www.wilweg.nl www.sum.nl , www.tkmst.nl, www.studeren-in-het-buitenland.nl.
Uitwisselingsprogramma‟s http://erasmus.wilweg.nl en http://informatiebronnen.wilweg.nl
Op eigen houtje http://landenwilweg.nl, http://studie.wilweg.nl
Erkenning studiepunten http://studiepuntenwilweg.nl
Volledige bachelor http://bachelor.wilweg.nl
Financiering http://financiering.wilweg.nl
Internationale diplomawaardering http://diplomawaardering.wilweg.nl
Landen die beurzen beschikbaar stellen, kijk op http://cv.wilweg.nl
VSBfonds Beurs http://vsb.wilweg.nl
Fulbrightbeurzen voor de Verenigde Staten http://fulbright.wilweg.nl
Studiefinanciering www.ibgroep.nl/particulieren/sf/sfho/buitenland.asp of
http://financiering.wilweg.nl
Vaak is het mogelijk de kosten van studie, stage etc. in het buitenland te financieren met een beurs of
een bijdrage uit een van de vele fondsen die er zijn. Kijk op www.beursopener.nl. Ook als je als
vrijwilliger gaat werken in het buitenland zijn er mogelijkheden voor een bijdrage of soms is het zelfs
kosteloos. Kijk in het overzicht bij de verschillende organisaties.
Achterin de mediatheek van het Maaswaal college Veenseweg tref je twee mappen Buitenland aan,
waarin de folders zitten van de organisaties. In de rechterkast liggen folders, die je mee mag nemen.

Naar het buitenland via je studie
Verschillende Universiteiten hebben uitstekende internationale contacten (zoals o.a. de Universiteit
Leiden en Tilburg) zodat je gemakkelijk een deel van je studie vakken kan volgen in het buitenland en
de studiepunten die je daar haalt, tellen gewoon mee voor je studie.


Overzicht mogelijkheden buitenlandse studies
Au pair
Voor jongeren (17 – 30 jaar) die het leuk vinden om met kinderen om te gaan en een andere cultuur
willen leren kennen, is het au pair programma de oplossing. In ruil voor kost en inwoning en een
bedrag aan zakgeld past de au pair op de kinderen en verricht licht huishoudelijke werk.
De beste manier om als au pair naar het buitenland te gaan is via een organisatie, die is aangesloten bij
de International Au Pair Association IAPA (www.iapa.org). Leden van IAPA moeten aan een aantal
strenge eisen voldoen en zijn herkenbaar aan het IAPA-vignet.
Zoek ook eens op de site van het samenwerkingsverband van de belangrijkste Nederlandse au-pair
organisaties NAPO (www.napoweb.nl).
Organisaties:
Activity International
Joho
STS
Travel Active
Voorwaarden en/of tarieven kijk in het onderstaande overzicht Buitenlandse studies

High School
Het volgen van een High school programma biedt jongeren tussen de 15 en 18 jaar de kans om
gedurende 6 maanden of één jaar op een Middelbare School in het Buitenland te studeren. Door in het
buitenland te studeren en te wonen bij een gastgezin, leer je vaak meer dan in de schoolboeken.
Algemene site voor vragen: www.nuffic.nl.
Organisaties
AFS
Aspect
EF Education B.V.
Interlanguage
INTO Study Exchange
STS
Travel Active
YFU
Voorwaarden en/of tarieven kijk in het onderstaande overzicht Buitenlandse studies

College, Academisch Jaar, Studiejaar en Uitwisselingen
Een studie volgen in het buitenland is meestal bedoeld voor leerlingen die een havo- of vwo diploma
op zak hebben. Uitwisselingsprogramma‟s zijn vaak bestemd voor jongeren. Kijk en vergelijk bij de
verschillende organisaties.
Organisaties
AFS
Aspect
Interlanguage
EF Education B.V.
FulbrightCenter
IDP
Kilroy
Nuffic
STS
Xplore
YFU
Voorwaarden en/of tarieven kijk in het onderstaande overzicht Buitenlandse studies

Stages
Tijdens een stage laat je zien wat je in de praktijk waard bent. Alle kennis en vaardigheden die je
tijdens je opleiding hebt opgedaan kun je nu in de praktijk toepassen. Er zijn twee soorten stages:
stages in het kader van een opleiding en stages buiten zo‟n kader. Als de stage een onderdeel is van je
opleiding dan helpen je begeleiders je vaak op weg bij het zoeken naar een stageplek. Bij een stage
buiten het kader van een opleiding is geen school of instelling betrokken. Om stage te lopen in het
buitenland kun je een beroep doen op bemiddelingorganisaties.Een aantal bemiddelingsorganisaties
zijn Joho, Travel Active en Stageplaza.
Meer bemiddelingsmogelijkheden voor stages zijn te vinden op: www.wilweg.nl en
http://stage.wilweg.nl , het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Aan buitenlandse stageplekken is geen gebrek, maar kijk naar de verschillende beursmogelijkheden
Surf eens naar www.leonardodavinci.nl, www.beursopener.nl.
Organisaties
Aspect
EF Education B.V.
EF Education First
Interlanguage
Joho
MYW Network
Samen op Weg Jeugdwerk
Stageplaza
Travel Activ
Xplore
Voorwaarden en/of tarieven kijk in het onderstaande overzicht Buitenlandse studies

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk in Latijn-Amerika, Azië, Afrika, Wildlife & Travel Afrika, Wereldwerker in
straatkinderenprojecten, Meeleefplek en begeleiding in vrijwilligerswerk via zend- en gastorganisaties,
Diaconaal jaar. Om vrijwilligerswerk te doen, moet je vaak 18 jaar of ouder zijn. Er zijn diverse
mogelijkheden, namelijk wil je alles zelf regelen, via een Europees programma (EVS) of via een
bemiddelingsorganisatie.
Algemene site: www.ecovolunteer.nl; www.via-nl.nl; www.bouworde.nl.
Organisaties:
Activity International
AFS
CID Ghana
EVS
Jongeren en Missie
Meet Africa
NIZW
Pink Sweater
Pluspunt Individu
Projects Abroad
Samen op Weg Jeugdwerk
SIW
Travel Active
IJU Internationale Jeugduitwisseling
Vrijwillig Wereldwijd
Xplore
YFU
Youth for Christ
Voorwaarden en/of tarieven kijk in het onderstaande overzicht Buitenlandse studies

Talenscholen/cursussen
Nergens leer je een taal zo snel als in het land zelf. Vrijwel in alle landen van Europa zijn er
taalcursussen en –scholen te vinden. ‟s Ochtend krijg je taalles en ‟s middags heb je vakantie. Soms
woon je in een gastgezin, zodat je alles wat je leert direct in de praktijd kunt brengen. Taallessen zijn
er op alle niveaus. Behalve zomercursussen zijn er ook cursussen van een heel jaar. De nationale
toeristendienst van het betreffende land kan ook informatie verstrekken.
Er zijn geen beurzen beschikbaar voor taalcursussen in het buitenland. De kosten voor programma‟s
verschillen sterk per organisatie. Dus kijk en vergelijk.
Op internet kun je zoeken op:
www.europa-pages.com Site waarop honderden cursussen worden aangeboden in Europa
www.languagecourse.nl Site waarop je wereldwijd talenscholen kunt zoeken. Meer dan 20 talen in 46
landen.
www.languageschoolsguide.com. Site met een overzicht van taalscholen over de hele wereld.
www.languageabroad.com. Site waarop de mogelijkheden staan om een taalcursus te combineren met
een sport of cultuur. Veel universiteiten bieden tijdens de zomervakantie, zogeheten „summer courses‟
aan. Kijk op de sites www.studyabroadlinks.com; www.links.abroad.com.
Organisaties:
Activity International
Aspect
Colegio Internacional de Salamanca
Don Quijote
EF Education B.V
Enforex
Interlanguage
Lenguaviva Academia
Lexton Taalreizen
Mester
Plus Taalreizen
STS
StudyTravel
Kilroy
Travel Active
Tricolore
Voorwaarden en/of tarieven kijk in het onderstaande overzicht Buitenlandse studies

Werkvakanties
Werkvakanties zijn de manier om een andere cultuur te leren kennen. Door werken en reizen te
combineren, hoeft een verblijf in het buitenland niet veel te kosten. Er zijn verschillende
mogelijkheden. Over het algemeen moet je 18 jaar zijn.
Kijk eens op de volgende websites:
www.holidaybreakjobs.com; www.france-personnel.nl; www.clubmed-jobs.com
Organisaties
Activity International
AFS
Australian Backpackers
CCUSA
Joho
Samen op weg Jeugdwerk
Travel Active
Vacansoleil
Voorwaarden en/of tarieven kijk in het onderstaande overzicht Buitenlandse studiesOverzicht organisaties buitenlandse studies
Activity International
Activity International biedt werkvakanties, vrijwilligerswerk, wildlifeprojecten, taalcursussen en au
pair aan in 26 landen. Meerdere keren per jaar houden ze informatiedagen. De data zijn te vinden op
de site.
Het informatiecentrum van Activity international „de werkvakantiewinkel‟, geeft je informatie over
werken, reizen en studeren in het buitenland. Ook kun je bellen 053 483 10 40; e-mailen
info@activityinternational.nl of de website bezoeken voor actuele informatie, data van
informatiedagen, weblogs en forums www.activityinternational.nl. Bekijk ook de andere sites
www.australiesite.nl en www.aupair.nl

AFS
Het High School programma/uitwisseling van AFS, uitwisselingsorganisatie, is bestemd voor
jongeren van 15 tot 19 jaar. Het is niet verplicht dat je ouders iemand in huis nemen als je gaat. Je
woont één jaar lang in een gastgezin en gaat naar school in het land van je keuze. Je hebt de
mogelijkheid om een keuze te maken uit Oceanië, Noord-Amerika, Midden-Amerika, Zuid-Amerika,
Azië, Afrika of Europa. Ook bestaat de mogelijkheid om als wereldwerker (vanaf 18 jaar) bij AFS te
werken. Als wereldwerker kun je 6 maanden vrijwilligerswerk doen in een ander land. Er zijn veel
sociaal-maatschappelijke projecten (met b.v. straatkinderen of gehandicapten), maar je kunt ook
kiezen voor andere projecten. Indien je geïnteresseerd bent, bezoek dan een van de
voorlichtingsbijeenkomsten of bel naar 0297 214076 of e-mail naar info@afs.nl of bezoek de website
www.afs.nl.Ook bestaat de mogelijkheid om te op te geven als gastgezin van een buitenlandse
scholier. M.a.w. haal een stukje buitenland in huis.

Aspect
Aspect High School USA(15-18,5) Ervaar de “American way of life” en College USA/Canada (16+)
Studeer en leef op een College campus Language & Fun (8-18 jaar) Actieve Taalvakanties en
Sportvakanties voor jongeren
43 locaties wereldwijd – vanaf 2 weken, Kaplan Aspect Taalreizen, Academisch Jaar (16+) Stages
(18+) en Work & Study
Informatie bij info@aspectholland.nl of bezoek de website www.aspectholland.nl of
www.interlanguage.nl of bel 010 4777455.

Australian Backpackers
Nederlandse jongeren/studenten van 18 t/m 30 jaar hebben de mogelijkheid om 1 jaar in Australië en
Nieuw Zeeland te wonen, werken en reizen. Informatie is te vinden op de site www.backpackers.nl;
e-mail: info@backpackers.nl; uitnodigingen/aanvragen office@backpackers.nl of bel 072 5116697.

CCUSA
CCUSA is een organisatie die verschillende werkvakantie programma‟s aanbiedt en die jongeren (18
30 jr) de kans geeft naar alle uithoeken van de wereld af te reizen voor een verblijf van 1 – 18
maanden.
Informatie is te vinden op de website www.ccusa.com. Je kunt ook bellen met het CCUSA kantoor in
Den Haag 070 3454800.

CID Ghana
CID is een Ghanese non-profit organisatie uit het noorden van Ghana. Samen met enthousiaste
vrijwilligers wordt de lokale bevolking geholpen in het onderwijs, de gezondheidszorg en andere
ontwikkelingsprojecten. Kijk voor de projecten en actuele vacatures binnen CID Ghana op
www.cidghana.org.
Voorwaarden: Je bent minimaal 18 jaar oud; je kunt jezelf verstaanbaar maken in het Engels; Je wilt
minimaal 2 en maximaal 12 maanden met de lokale bevolking werken en samenleven.
Kosten: € 450 programmakosten, daarnaast € 80 voor je gastgezin, ontbijt en avondeten inbegrepen.
Geïnteresseerd, schrijf een motivatiebrief met je cv. naar Maddy Scheurs e-mail:
maddy@cidghana.org.

MYW Network
De MYW Network richt zich op jongeren van 17 – 26 jaar. De Club biedt mogelijkheden tot stages,
onderzoeksopdrachten en oriëntatiebezoeken bij bedrijven of instellingen die internationaal opereren.
Informatie kun je inwinnen op de website van MYW Network: www.moveyourworld.nl/network.

Colegio Internacional de Salamanca
Spaanse taalcursus voor buitenlanders is bestemd voor iedereen die naar een praktische en intensieve
taalcursus op zoek is.
Colegio heeft 35 jaar ervaring in de combinatie van intensief onderwijs van Spaans als Buitenlandse
Taal en huisvesting in studentenwoningen of bij families. Naast onderwijs, 5 uur taalonderwijs per
dag, waarvan één uur workshop zelfexpressie en één uur culturele activiteiten in de namiddag, bieden
zij ook een onafgebroken begeleiding aan (dagelijks 24 uur).
Vraag de complete brochure aan via e-mail: info@cisalamanca.com of bezoek de website
www.cisalamanca.com
Don Quijote
Spaans leren in Spanje – Barcelona, Granada, Madrid, Salamanca, Sevilla, Tenerife, Valenica en
Malaga en Latijns-Amerkia – Mexico, Guanajuato; Peru, Cuzco.
Naast het onderwijsprogramma wordt er ook de nodige aandacht besteed aan huisvesting en
vrijetijdsprogramma‟s.
Voor informatie of inschrijving: www.donquijote.org of bel 010 4763533; of e-mail
dqnl@donquijote.org

EF Education B.V.
EF biedt de volgende programma‟s aan: High School Year 14 - 18 jaar; Examencursus studenten
vanaf 16 jaar; University Preparation studenten vanaf 16 jaar; Junioren cursussen: studenten 13-16 jr.;
Internationale Talenscholen voor studenten van 13 tot 18 jaar van 2 weken of langer; Internationaal
Studiejaar voor studenten vanaf 16 jaar en volwassenen; Multi-Language Year, EF Brittin College
Master Taal programma‟s: Business, Media & Art en Energy & the Environment.
Studenten die geïnteresseerd zijn om naar het buitenland te gaan, kunnen naar een
informatiebijeenkomst gaan. Data en locaties zijn te vinden op de website.
Informatie over voorwaarden en tarieven bij EF Education, tel. 020 5745454 (Education First) of 020
5745464 (high school); bezoek de website www.ef.com; of e-mail naar info.nl@ef.com.
of e-mail highschoolyear.nl@ef.com, website www.ef.com/highschool.

Enforex (24 taalscholen)
Enforex, taalinstituut gespecialiseerd in het onderwijzen van de Spaanse taal in landen waar Spaans
gesproken wordt, Spanje en Latijns-Amerika. In de brochure vind je niet alleen informatie over de
taalcursus maar ook over activiteiten, excursies, huisvesting, bestemmingen en de prijzen en startdata.
Er zijn ook 6 zomerkampen voor jongeren (tot 18 jaar oud) in Madrid, Marbella en Salamanca met een
internationale mix van studenten waarvan 60% Spaan is.
Amerispan biedt mogelijkheden om naast het Spaans, talen als Chinees, Hebreeuws, Russisch of Pools
te leren. Natuurlijk in de landen waar deze talen gesproken worden.
Informatie kun je inwinnen bij Promotiekantoor Enforex in Rottedam , tel. 010 476 35 33; e-mail
enforex-nl@donquijoto.org; www.enforex.com

EVS
NJI (Nederlands Jeugd Instituut)
Europees vrijwilligerswerk voor jongeren (EVS) is onderdeel van het subsidieprogramma Youth in
Action. Dit is een initiatief van de Europese Commissie met als doel jongeren de kans te geven aan
internationale buitenschoolse activiteiten deel te nemen. Omdat er subsidie beschikbaar is, kost de
periode in het buitenland de jongere bijna niets. Meer informatie is te vinden op
www.youthinaction.nl. tel. 030 2306344 of www.nji.nl of e-mail yia@nji.nl; data van de informatie
avonden zijn op te vragen bij decaan of bij NJI.

FulbrightCenter
Het Campus Scholarship Programma biedt VWO-eindexamenkandidaten de mogelijkheid te studeren
aan een Amerikaanse universiteit met een studiebeurs. Ook zijn er mogelijkheden voor HAVO-
eindexamenkandidaten, namelijk het Community College Program.
Voor meer informatie en het aanmeldingspakket kun je terecht op de website www.fulbright.nl, of
stuur een email naar info@fulbright.nl. of bel naar 020-5315930.
Informatiebijeenkomsten voor studeren in Amerika voor bovenbouw Havo en Vwo, zie infobord
Buitenland. Aanmelden is noodzakelijk

IDP Education Australië
IDP informeert studenten over de mogelijkheden van het volgen van een studie in Australië. IDP
assisteert kosteloos tijdens het gehele proces van informatieaanvraag tot inschrijving aan een
Australische onderwijsinstelling. Op de website www.idp.com; e-mail: info@netherlands.idp.com
krijg je informatie over financiering, studiebeurzen en werken of bel 030-2539961.
Interlanguage (taalreizen, studies en trainingen)
High School USA (15-18,5 jr) en College USA/Canada/Engeland (16+); Interlanguage Taalreizen en
INTERLANGUAGE-Jaar (16+); Cambridge cursus 12 weken; Kaplan Taalreizen en Academisch Jaar
(16+) en Language & Fun „Taalvakanties voor jongeren (8-18 jaar). Kies uit 10 talen en ruim 60
locaties in 23 landen wereldwijd. Indien je geïnteresseerd bent in een verblijf in het buitenland, bezoek
dan een van informatiemiddagen van Interlanguage. Aanmelden kan telefonisch 010-4777455 of per e-
mail info@interlanguage.nl of bezoek de website www.interlanguage.nl.

INTO Study Exchange
Highschool programma in de volgende landen USA, Brazilië, Canada, Australië, Zuid-Afrika,
Argentinië, Nieuw Zeeland, Spanje, Engeland.
De deelnemers verblijven bij gastgezinnen en volgen onderwijs gedurende 5 of 10 maanden op een
High School.
Tel. 073-5941435; e-mail: holland@intostudy.nl of bezoek de website: www.into-exchange.com.

JOHO
Joho heeft een netwerk van stagebemiddelingsbureaus ter plaatse. Kijk voor de mogelijkheden op
www.joho.nl

Jongeren en Missie
Jongeren en Missie kun je bellen voor informatie, 073-6130715; e-mail info@jongerenenmissie.nl of
bezoek de website www.jongerenenmissie.nl; fax 073-6121014; adres: Walpoort 12 25, 5211 DK ‟s
Hertogenbosch.
Jongeren & Missie bemiddelt en begeleidt jongeren tussen de 18 en 30 jaar naar projecten in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika. Je moet echter je reis en verblijf zelf betalen. Hoeveel je kwijt bent, hangt af
van het land waar je heengaat, maar voor een half jaar moet je rekenen op ongeveer drie duizend euro.
Ga je een jaar weg, denk dan aan vier tot viereneenhalf duizend euro. Missie & Jongeren regelt
informatie bijeenkomsten, voorbereidingsweekenden en een zomerweek.

Kilroy
Kilroy helpt je kosteloos met het vinden van een passende studie en met de hele
aanmeldingsprocedure als je in het buitenland wilt studeren. Wil je kort of lang studeren, wil je weg
tijdens je studie in Nederland of erna? Of wil je alleen een taal leren? Kilroy biedt verschillende
mogelijkheden. Bezoek de informatiemarkten en de website www.kilroyeducation.nl; adres:
Vinkenburgstraat 15, 3512 AA Utrecht; info@kilroyeducation.nl; zoek op de site bij contact naar de
studycounsellor die voor jou van toepassing is.

Lenguaviva Academia
Voor informatie en inschrijving kun je contact opnemen met Academia Lenguaviva, Calle Viriato 24,
Plaza de San Martin, 41003 Sevilla, Spanje, tel. +34 – 954905131, - 954915639 of fax +34 –
954905123, e-mail info@lenguaviva.net of bezoek de website www.lenguaviva.net.
Spaans leren op de Spaanse talenschool Lenguaviva in Sevilla. Informatie is te vinden in de folder.
Prijzen zijn inclusief inschrijvingsgeld, huisvesting, lesmateriaal, lessen, culturele uitstappen en
schooldiploma.

Lexton Taalreizen
Lexton taalreizen organiseert taalcursussen in het buitenland. Negen taalcursussen (Spaans, Italiaans,
Duits, Engels, Frans, Portugees, Grieks, Japans en Russisch) in meer dan 45 taalscholen in 19 landen
voor alle leeftijden. Naast de lessen is er een uitgebreid activiteitenprogramma dat bijdraagt aan het
leerproces. Informatie is te krijgen bij Lexton Taalreizen 0162-485030 of via e-mail info@lexton.nl.
www.lexton.nl

Meet Africa
Vrijwilligerswerk in Ghana. Je moet minimaal 20 jaar zijn en goed gezond. Informatie is te vinden op
de website www.meetafrica.org, tel 0031-6-53846849.
Zeer uitgebreide informatie is te vinden op bovengenoemde website. Je kan kiezen uit verschillende
programma‟s, vrijwilligerwerk (verschillende opties) of vakantie; handig is het gedeelte waarin staat
hoe je het aan moeten pakken, zoals wat zijn de voorwaarden, hoelang van tevoren moet ik beginnen
met de voorbereidingen, de kosten, vaccinaties, waar je allemaal aan moet denken.

Mester Spaanse taalcursussen
Spaanse taalcursussen in Granada, León, Malaga, Salamanca, Seville, Tenerife, Barcelona en Madrid.
Naar keuze word je ondergebracht bij een gezin, studentenflat of appartement. Behalve Spaanse
cursussen besteedt Mester ook aandacht aan cultuur en ontspanning.
Informatie in te winnen bij Mester, Spanish Languages Courses, Salamanca +34 923 21 38 35 of fax
+34 923 21 38 41, mester@mester.com, www.mester.com

NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn)
Voor niks naar het buitenland? Neem gratis deel aan een van de 4000 projecten in Europa. Je kunt
kiezen uit 30 landen Ben je tussen de 18 en 25 jaar en je wilt een half jaar tot een jaar naar het
buitenland? Dan kun je met subsidie van het programma Jeugd een EVS project starten. EVS staat
voor Europees Vrijwilligerswerk. Met geld uit Brussel kun je een tijdje in een ander Europees land
wonen en vrijwilligerswerk doen. Ga eens naar een YES/EVS avond, die zes keer per jaar in Utrecht
gehouden wordt. Bezoek de website www.programmajeugd.nl. NIZW, Postbus 19152, 3501 DD
Utrecht, fax. 030-2306540; bel 030-2306550; e-mail europa@nizw.nl.:;

NJI (Nederlands Jeugd Instituut)
Europees vrijwilligerswerk voor jongeren (EVS) is onderdeel van het subsidieprogramma Youth in
Action. Dit is een initiatief van de Europese Commissie met als doel jongeren de kans te geven aan
internationale buitenschoolse activiteiten deel te nemen. Omdat er subsidie beschikbaar is, kost de
periode in het buitenland de jongere bijna niets. Meer informatie is te vinden op
www.youthinaction.nl. tel. 030 2306344 of www.nji.nl

NUFFIC (Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs)
Nuffic heeft een informatiepakket samengesteld om havo of vwo leerlingen (in het bezit van een
diploma) voor te lichten over de mogelijkheden om te studeren in het buitenland voor een paar
maanden, maar ook voor een volledige studie. Een informatieboekje is te bestellen, tegen betaling van
€ 4,- inclusief verzendkosten, bij Nuffic afdeling Internationale Marketing & Communicatie, tel 070
4260207, of e-mail publicaties@nuffic.nl. Informatie is ook te vinden op de website www.wilweg.nl.
of mail mlaseroms@nuffic.nl. Kijk op de site van NUFFIC, www.nuffic.nl waar een aantal
programma‟s, zoals o.a.het Erasmus-programma, en het Huygens Scholarship Programme, te vinden
zijn. De Erasmus beurs maakt het voor universitaire studenten in 31 Europese landen mogelijk om een
deel van hun studie in een ander land te volgen. Behaalde studiepunten zijn ook geldig in eigen land.

Pink Sweater
Ben je nog geen dertig jaar oud en heb je wel zin om minimaal twee maanden, maximaal 12 maanden
in het buitenland te verblijven? Pink Sweater geeft jongeren de mogelijkheid om een kijkje over de
grens te nemen. Pink Sweater ondersteunt jongeren in het vinden van een geschikte vrijwilligersplek
in Europa. In principe organiseren ze alleen reizen binnen Europa. Via de Europese Commissie wordt
er geld beschikbaar gesteld om jongeren naar het buitenland te sturen.
Voor meer informatie over leven en werken en verblijfskosten in het buitenland: kijk op www.pink-
sweater.nl

Plus taalreizen
Plusreizen biedt Spaanse, Franse, Duitse, Italiaanse, Engelse en Portugese taalreizen aan voor één
week tot één jaar. Naast de taallessen op de Plus scholen zorgen ze ook voor goede huisvesting en
organiseren ze een afwisselend vrijetijdsprogramma, zodat je zoveel mogelijk met de bevolking, de
taal en de lokale cultuur in contact komt.
Informatie over voorwaarden en tarieven kun je inwinnen bij Plus Taalreizen, tel. 030 2341312, per e-
mail info@plustaalreizen.nl of via de website www.plustaalreizen.nl.
PLUSPUNT INDIVIDU
Pluspunt heeft een bestand van geselecteerde activiteiten en projecten in binnen- en buitenland, die
zich richten op het bevorderen van talenkennis, sociale en maatschappelijke vaardigheden, integratie
en begrip voor andere culturen, milieubescherming en het leggen van internationale contacten.
Pluspunt is een particulier initiatief zonder commerciële doeleinden, assisteert bij het zoeken naar
financiering, helpt mensen (kosteloos) op weg.
Informatie op de website www.pluspuntindividu.nl.

PROJECTS ABROAD
Projects Abroad is een internationale organisatie die zich richt op vrijwilligerswerk in het buitenland
(150 projecten; 24 bestemmingen op 4 continenten) zoals sociale projecten, lesgeven, medische
projecten, natuurbehoud) in diverse vormen zoals een Gap Year, stage, afstuderen, vakantie,
sabbatical. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom voor 2 weken of meer. Specifieke ervaring of
vooropleiding is niet vereist en wij zorgen voor begeleiding ter plaatse, verzekering, eten en onderdak
en volop informatie om jouw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Informatie kan je inwinnen bij
Projects Abroad Nederland, telefonisch 078 6131356; info@projects-abroad.nl, www.projects-
abroad.nl.

Samen op Weg Jeugdwerk
Samen op Weg Jeugdwerk biedt het programma „Durf over je grens aan‟. Binnen het programma,
bestemd voor jongeren tussen 17 en 25 jaar, kun je kiezen voor een Diaconaal jaar (vrijwilligersjaar)
in Nederland, de Verenigde Staten of Europese landen; werkvakanties; een meeleefplek in het Zuiden
(Azië, Zuid-Amerika en Afrika); stageplaatsen; Training in Mission; vrijwilligerwerk voor enkele
weken of enkele maanden in Europese conferentie- en jongerencentra. bel 030-880 1514 of via de
website www.togetthere.nl of stuur een mail naar info@togetthere.nl

SIW Internationale Vrijwilligersprojekten
SIW maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van zustersorganisaties. Daardoor kan men kiezen uit
maar liefst 2.000 projecten in 70 landen in de categorieën natuur, constructie, sociaal, archeologisch en
divers. Op de website www.siw.nl tref je een database aan waarin al de projecten staan. Je kunt op
type project zoeken, maar ook op land waar je naartoe wilt.
Voor iedereen van 14 jaar of ouder kan kort (2-4 weken) of lang (2-12 maanden) weg. Voor
langdurende projecten en projecten buiten Europa moet je wel minimaal 18 jaar oud zijn.
Informatie kun je inwinnen bij SIW, bel 030-2317721, www.siw.nl, info@siw.nl ; publiciteit@siw.nl.

STS
Een High Schooljaar met STS als je tussen de 15 en 18 jaar bent. Een jaar in een ander land zijn,
wonen bij een gastgezin en leren wat een High School is en alles wat daarbij hoort. (keuze uit USA,
Canada, Italië, Spanje, Brazilië, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, Frankrijk, Zweden,
Oostenrijk, Japan, Argentinië en China)
Bezoek de STS informatiebijeenkomsten (wel van te voren aanmelden s.v.p.) als je uitgebreide
informatie wil over het High School programma, of bel 0174-443078, of e-mail
highschool.netherlands@sts.se of via de website www.stshighschool.nl.
Au Pair in de USA als je tussen de 18 en 26 jaar oud bent. De voorwaarden kun je opvragen bij STS
Au Pair Netherlands, tel. 020-5206854; e-mail: aupair.netherlands@sts.se of via de website www.sts-
education.com. of www.aupaircare.com voor au pair informatie in de VS.

StudyTravel
Talenreizen (Duits, Frans, Spaans, Engels en Italiaans) van één week tot één jaar voor beginners en
gevorderden; een Academisch jaar; Multi-language year; Dans/sport/cultuur-cursussen; Job Travel;
Study Travel Specials (groepsreizen vanaf 10 personen). StudyTravel organiseert informatiemiddagen
waar medewerkers en oud-cursisten vertellen over de verschillende taalcursussen, huisvesting,
activiteiten, vervoer, verzekeringen etc. Bovendien is er foto- en/of videomateriaal aanwezig van
diverse bestemmingen. StudyTravel organiseert informatiedagen op het kantoor in Nijmegen en
oriëntatiedagen in Den Haag. Kijk op www.studytravel.nl voor de data. StudyTravel, Oranjesingel 19,
Nijmegen. Tel.: 024-3888666; e-mail: info@studytravel.nl; website www.studytravel.nl.

Travel Active (voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar)
Naast een groot aantal werkvakanties, zoals Work & Travel; Vrijwilligerswerk; Wildlife & Travel;
Language & Travel, Au Pair, Stage, verzorgen zij ook High School programma‟s. Bovendien komen
buitenlandse jongeren via Travel Active naar ons land om kennis te maken met de Nederlandse
cultuur. Tel.: 0478-551900; e-mail: info@travelactive.nl; www.travelactive.nl;
highschool@travelactive.nl

Tricolore
Meer dan 100 verschillende taalscholen. Frans in Frankrijk; Spaans in Spanje en Italiaans in Italië. De
meeste cursussen zijn voor jong en oud (8 – 88 jaar); ook voor taaldocenten; van 1 week tot 1 jaar;
voor “elke” beurs; met of zonder onderdak; met of zonder activiteiten. Informatie op te vragen bij
Tricolore, tel. 070-3836666 of e-mail naar info@tricolore.nl of bezoek de website www.tricolore.nl.;
www.frans-in-frankrijk.nl; www.spaans-in-spanje.nl; www.italiaans-in-italie.nl.

United World Colleges
United World Colleges stelt zich tot doel het onderlinge begrip tussen volkeren te bevorderen door
gezamenlijk onderwijs. Er zijn inmiddels 10 scholen in de hele wereld waar leerlingen van 16 tot 18
jaar uit meer dan 120 landen de tweejarige opleiding van het Internationale Baccalaureaat (IB) volgen
(gelijkgesteld aan VWO). Leerlingen worden geselecteerd op hun eigen inbreng. Ouders dragen naar
draagkracht bij aan de schoolgelden, waar nodig, worden leerling van (deel)beurzen voorzien. Surf
naar www.uwc.nl; e-mail info@uwc.nl; tel. 202 42222331.

Vrijwillig Wereldwijd
Je kunt vrijwilligerswerk doen vanaf 4 weken tot maximaal 5 maanden. Je kunt geplaatst worden bij
een modern gezin of in een traditioneel dorpje. Er zijn verschillende projecten, zoals lesgeven op een
school, computerles geven, werken in een weeshuis, lesgeven aan dove kinderen, werken met
straatkinderen, het assisteren in ziekenhuizen in Ghana, Burkina Faso, Peru, Nepal, Vietnam.
Eenmalige deelnamekosten € 345, daar komen nog de verblijf- en organisatiekosten per land bij
variërend van € 37,50 tot € 65 per week.
Kijk voor uitgebreidere informatie op de website www.vrijwilligwereldwijd.nl of mail naar
info@vrijwilligwereldwijd.nl, tel. 078 6311681.

Vacansoleil
Voor de periode april tot en met september zoekt Vacansoleil kandidaten voor verschillende functies
op een camping (240 campings in 13 Europese landen). Vacansoleil bemiddelt en betaalt je reis.
Tel.: 040-8447748.

Xplore
Xplore is een subsidieprogramma, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor
jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Via Xplore kunnen jongeren op uitwisseling gaan, vrijwilligerswerk
doen of stage lopen in ontwikkelingslanden. Om zelf te zien hoe het er aan toe gaat. Om te ervaren
waarom ontwikkelingssamenwerking belangrijk is. Kijk voor meer informatie op www.xplore.nl. of e-
mail naar info@xplore.nl of bel 030-2306550.


Youth for Christ (YFC)
Ben je tussen de 17 en 25 jaar, dan heeft YFC je een diaconaal jaar (augustus t/m augustus) te bieden.
Het is een combinatie van werken, woongroep en vorming. Diaconaal betekent dat je werkt voor kost,
inwoning en zakgeld. YFC biedt vijf verschillende mogelijkheden:
1.Theaterjaar, 2. De Lindenhorst, 3. Lokale Centra, 4. Engeland en 5 Overig.
Informatie bij YFC, bel. 0343 515744 of e-mail naar yfc@yfc.nl of bezoek de website www.yfc.nl.
Werken bij de leukste jongerenorganisatie! In samenwerking met het ROC ASA in Amersfoort biedt
YfC een opleidingstraject aan, gericht op persoonlijke groei, sociale vaardigheden en
beroepsoriëntatie. Wil je meer informatie kijk dan op www.yfc.nl/action

YFU International Exchange
YFU verzorgt de mogelijkheid voor scholieren om een jaar in het buitenland naar school te gaan. Ook
leerlingen kunnen door een uitwisselingsjaar hun wereld ontdekken. Ter voorbereiding op je
vervolgstudie of omdat je er een jaartje tussenuit wil. Uitwisselingsprogramma‟s voor jongeren tussen
de 15 en 23 jaar in o.a. 26 landen. Programma lengtes: 6-8 weken; 5-6 maanden; 11-12 maanden.
Voor uitgebreidere informatie over de YFU programma‟s is het handig de informatiebijeenkomsten bij
te wonen.YFU Studiemogelijkheden in het buitenland; zomer leeftijd 15-23 jr; high school leeftijd 15-
18 jr; collegeprogramma 18-23 jr; kunstprogramma leeftijd v.a.15 jr.; Projectwerk. Tel.: 0297-264850;
e-mail: info@yfu.nl of www.yfu.nl.


w.canoy/mwc/14 oktober 2010

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:8/23/2011
language:Dutch
pages:11