Strategi Umat Islam Menghadapi Cabaran Globalisasi - PowerPoint by kte19424

VIEWS: 102 PAGES: 39

Strategi Umat Islam Menghadapi Cabaran Globalisasi document sample

More Info
									   GURU PENDIDIKAN ISLAM
  PENGGERAK DAKWAH UMMAH
CEMERLANG, GEMILANG DAN TERBILANG


          OLEH :
   BAHAGIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN
  JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL
   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
    PENGENALAN

a)  Dakwah suatu tuntutan agama.
b)  Tugas yang mulia, penyambung
   tugas para nabi.
c)  GPI mempunyai visi & misi
   mendidik murid dan
   masyarakat.
Maksudnya : “Serulah manusia pada jalan
Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang
baik, berbincanglah dengan mereka dengan
cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa
yang tersesat dari jalanNya dan Dialah yang
lebih mengetahui orang-orang yang
mendapat petunjuk”. (An-Nahl : 125)
Maksudnya : “Dan hendaklah kamu
menjadi umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyeru kepada yang makruf
dan mencegah perkara yang mungkar.
Mereka inilah orang yang beruntung”.
(Ali Imran : 104)
Maksudnya : “Sesungguhnya Kami telah mengutus
Rasul kepada tiap-tiap umat (untuk menyerukan)
sembahlah Allah sahaja dan jauhilah thaguut. Maka
di antara umat itu, ada orang-orang yang diberi
petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya
orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya”.
(An-Nahl : 36)
Maksudnya : “Dialah yang mengutuskan dalam
kalangan (orang-orang arab) yang ummiyin seorang
Rasul (Muhammad S.A.W.) yang membacakan kepada
mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan
Allah dan keesaanNya) dan membersihkan mereka
(daripada iktiqad yang sesat) serta mengajarkan
mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan hikmah
(pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-
hukum syarak). Dan sesungguhnya mereka (sebelum
kedatangan Nabi Muhammad SAW) dalam kesesatan
yang nyata”. (Al-Jumah : 2)
    DEFINISI DAKWAH;
   TAZKIRAH BUAT DA`IE
  Dakwah adalah seruan, ajakan,
  panggilan dan nasihat.

  i) Menurut Muhamad Al-Ghazali:
   “Program yang lengkap, merangkumi
  semua peringkatnya, yang
  mengandungi semua ilmu pengetahuan
  yang diperlukan oleh manusia bagi
  menjelaskan tujuan dan matlamat
  hidup bagi menyingkap petunjuk jalan
  kepada mereka”
ii) Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi:
  “Usaha untuk membawa orang lain
  kepada Islam, supaya mengikut
  petunjuk agama ini, melaksanakan
  segala ketetapannya di muka bumi
  ini, mengkhususkan segala bentuk
  penghambaan diri, permohonan dan
  taat kepada Allah SWT sahaja,
  melepaskan diri dari segala
  kongkongan yang bukan daripada
  Allah SWT”
   RUMUSAN DAKWAH
       Dakwah ;
 menyeru kepada Islam yang sebenar
       dengan
  mengamal dan menghayatinya
        bagi
memenuhi matlamat pengabdian hidup
     hanya kepada Allah
 GPI SEBAGAI DA`IE ADALAH GOLONGAN
 TERKEHADAPAN DAN MENJUARAI AMALAN
 DAN PENGHAYATAN ISLAM DALAM SELURUH
 ASPEK PENGHIDUPAN
    Rukun Dakwah
a)  Dai’e (pendakwah)
b)  Mad’u (sasaran dakwah)
c)  Mad’u bihi (kandungan dakwah)
d)  Qawaid (kaedah dakwah)
e)  Uslub (pendekatan)
Maksudnya : “Dan tidaklah (betul dan elok) orang-
orang beriman keluar semuanya(pergi berperang) oleh
itu hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap
puak di antara mereka, supaya orang-orang (yang
tinggal) itu mempelajari secara mendalam ilmu yang
dituntut dalam agama, dan supaya mereka dapat
mengajar kaum mereka (yang keluar berjuang) apabila
orang-orang itu kembali kepada mereka, mudah-
mudahan mereka dapat berjaga-jaga”.
(At-Taubah : 122)
Maksudnya : “Maka disebabkan rahmat dari
Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap
mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri
dari sekelilingmu, kerana itu maafkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka dan
bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan
ini.” (Ali Imran : 159)
    DA`IE SEBENAR
a) Penyeru manusia ke jalan Allah
  dengan hikmah dan kebijaksanaan.
b) Berdakwah sepanjang hayat.
c) Selari dakwah dengan amalan da`ie
 GPI merupakan barisan hadapan
 sebagai pendakwah, TERAS kepada
 pembinaan insan berkualiti dan ummah
 cemerlang, gemilang dan terbilang.
Maksudnya : “Kamu (wahai umat
Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang
dilahirkan bagi umat manusia, kerana
kamu menyeru berbuat segala perkara
yang baik, dan melarang daripada segala
perkara yang salah ( buruk dan keji ), serta
kamu pula beriman kepada Allah”. (Ali
Imran : 110)
    DA’IE UNGGUL ;
    MUHASABAH BUAT GPI
i.   Akidah sahih dan teguh
ii.  Ubudiyah yang istiqomah
iii.  Akhlak terpuji
iv.  Qudwah, teladan dan model terbaik
v.   Pengetahuan yang luas dan semasa
vi.  Berdaya kepemimpinan sejati
vii.  Kemahiran tinggi dalam uslub dakwah :
     Memahami keadaan mad’u
     Memahami apa yang disampaikan

     Memahami awlawiyat
     MAD’UU :
SUSAH SENANG BERSAMA MEREKA
a) Individu yang memerlukan perhatian,
  bimbingan dan didikan untuk menjadi
  insan soleh, musleh, cemerlang,
  gemilang dan terbilang.

b) Dakwah, bimbingan dan kasih sayang
  buat :
  i. Murid
  ii. Warga sekolah
  iii. Masyarakat
KANDUNGAN DAN MESEJ DAKWAH
Mengajak, memujuk dan membimbing
manusia mengenal, mengamal, menghayati
dan mencintai Islam yang syumul melalui :
a) Pengenalan asas-asas Islam
b) Keistimewaan Islam
c) Sistem Islam
d) Kesepaduan fardu ain dan fardu kifayah
e) Isu-isu global dan semasa

 Sebelum melangkah lebih jauh, fikirkan dan
 muhasabahlah apakah tugas-tugas asas Da`ie
 telah diselesaikan…
    GPI DA`IE ;
 REALITI BUKAN FANTASI

 GPI adalah penggerak dakwah,
  menjadi ikutan dan rujukan,
sentiasa berada di hadapan sebagai
     penggerak utama,
 menyeru ke jalan Allah dengan
 bijaksana, bagi melahirkan insan
  soleh, musleh dan bertakwa.
GPI : AYUH BERHIJRAH !
Lupa       Cakna
Lalai       Cerdas
Leka   HIJRAH  Celik
Lewa       Cermat
Luntur      Ceria
Lemah       Cergas
Lambat      Cepat
  DAKWAH MENUJU GENERASI
CEMERLANG, GEMILANG DAN TERBILANG
     (KHAIRA UMMAH)
 •  Berjiwa Agama
 •  “Super Power”
 •  Kaizen
 •  Berwawasan Jauh
 •  Selangkah ke Hadapan
 •  Pemimpin Dunia
 •  Pejuang Bangsa
 •  Pembina Negara
 •  Penyelamat Ummah
  “10 D” KEHEBATAN GPI

Dirujuk     kepakaran yang tinggi
Didampingi    Hubungan yang baik
Diiktiraf    Ilmu yang mendalam
Dihormati    Sahsiah dan akhlak terpuji
Dipercayai    Jujur dan amanah
Di saf hadapan  Menerajui kebaikan
Dicontohi    Prestasi tinggi dan kualiti
Dicari      Sedia menabur bakti
Dirasai     Mendatangkan manfaat
Disayangi    Sumbangan dan bakti
    9M;
HARAPAN TERHADAP GPI
  Menjadi rujukan masyarakat.
  Menyelesai masalah.
  Menjadi ikutan
  Menggerakkan aktiviti
  Menasihat dan menegur
  Memimpin
  Membimbing
  Menyatupadu
  Menabur ilmu dan jasa
PERANAN BESAR GPI
            MURID
          (CEMERLANG)
            Ilmu
           Kemahiran
            Amalan

  Bersatu padu    Akhlak
                 Aman
  Peribadi Mulia    GPI
  Budaya murni          Stabil

MASYARAKAT            hadhari NEGARA
 (GEMILANG)              (TERBILANG)


       Mudarris, Muallim,
       Muaddib, Mursyid
        dan Murabbi.
   TERAS 7 :
  WAJAH GPI

          Ilmu

  Jati diri        Iman


        WAJAH
        GPI
Peribadi           Amalan      Sikap   Kemahiran
     TERAS 1 : ILMU

  Menguasai ilmu fardu ain dan
  fardu kifayah secara formal hingga
  ke peringkat tertinggi.

  Berbudaya ilmu ; mengkaji,
  menyelidiki, mendokumentasi dll.
     TERAS 2 : IMAN

  Memiliki akidah yang mantap
  Memelihara Iman daripada
  diganggu gugat perkara negatif.
  Menambah nilai Iman setiap masa
  Menggerakkan iman membuat amal
   TERAS 3 : AMALAN

Mengerjakan amalan wajib sehingga
 perkara-perkara sunat.
Istiqomah dalam ibadat khusus dan
 ibadat umum
Meninggalkan yang haram, makruh,
 syubhat dan khurafat.
  TERAS 4 : KEMAHIRAN
  Menguasai kemahiran asas Islam
  seperti al-Quran, tulisan jawi, bahasa
  Arab dan lain-lain.
  Menguasai kemahiran kepimpinan
  masyarakat seperti psikologi,
  komunikasi dan organisasi.
  Berkebolehan pelbagai bahasa seperti
  bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil dan
  sebagainya.
  Berilmu dan berkemahiran semasa
  seperti ICT dan bioteknologi.
   TERAS 5 : SIKAP
  Bertoleransi dan berfikiran
  terbuka
  Bertanggapan positif dan optimis
  Berkeyakinan tinggi
  Berprinsip mulia
   TERAS 6 : PERIBADI
  Menghayati sifat-sifat mahmudah
  Menjauhi sifat-sifat mazmumah
  Memiliki nilai-nilai murni sejagat
  (kasih sayang, persaudaraan,
  hormat-menghormati dan
  sebagainya)
  Penampilan diri yang menarik,
  bersih, suci, kemas, cergas, ceria
  dan sihat.
 TERAS 7 : JATI DIRI
Akidah yang mantap
Ketahanan diri yang tinggi
 menghadapi cabaran
Sabar dan istiqomah
Mempertahankan negara dan
 ummah
Mencintai keamanan
STRATEGI MEMPERKASA DAKWAH
  Memantapkan Pengurusan Dakwah di semua
  peringkat – KPM (JAPIM), JPN (SPPIM ), PPD,
  Sekolah (Panitia / PAIS / MAKDIS).
  Menganggotai dan menerajui organisasi
  dakwah seperti PEKDIS .
  Menyokong dan mengiktiraf kepimpinan.
  Menguasai Media sebagai wadah dakwah.
  Penulis/Pencinta/Penggiat media
  Menjadi Perunding / Penasihat Agama
  Hubungan rapat dengan agensi dan institusi
  dakwah seperti JAKIM, Jabatan Agama,
  masjid, surau dll.
  Perancangan Strategik dan “Blue Print”
  Dakwah GPI.
    Teknik Dakwah
a)  Dakwah ammah dan dakwah fardi
b)  Teknik dakwah :
   i. Bil lisan
   ii. Bil kitabah
   iii. Bil hal
c)  Perkara yang membantu
   keberkesanan dakwah :
   i. Perancangan dan strategi
   ii. Sokongan pelbagai pihak
   iii. Dana kewangan
   iv. Bijak mengambil peluang
 Kemahiran & Pendekatan
a) Ilmu yang mendalam
b) Imej diri yang menarik
c) Nasihat dan gaya bahasa yang sesuai
d) Sentuhan kasih sayang dan prihatin
e) Sumbangan, penghargaan dan
  kepercayaan
f) Berdailog dengan bijaksana
g) Bijak memberi alternatif berdasarkan
  persekitaran sesebuah mesyarakat
 Cabaran Dan Rintangan Dakwah
a)  Cabaran dakwah :
   i. Kurang memahami fitrah dakwah
   ii. Masa yang sedikit berbanding
     tanggungjawab yang banyak
   iii. Kepemimpinan dakwah
   iv. Persekitaran yang kurang membantu
     dakwah
   v. Sokongan masyarakat terhadap
     dakwah
   vi. Pengaruh globalisasi

b)  Rintangan :
   i. Nafsu dan syaitan
   ii. Hubbud dunia
    Pengurusan Implikasi
     Dakwah Terbaik
a)  Memanfaat dan mengembangkan hasil dakwah
b)  Menerima dan menghormati mad`u sebagai aset
   agama, bangsa dan negara
c)  Menggerak dan membantu menyumbang bakti
   untuk pembangunan ummah
d)  Membina program yang terancang
   dan sesuai :
   I. Sistem maklumat mad`u
   ii. Latihan dan kursus yang terancang
   iii. Penglibatan secara aktif dalam memberi
     sumbangan khidmat bakti dalam
     mencapai kesejahteraan ummah
   Pengurusan Implikasi
    Dakwah Terbaik
e)  Mengubah, menganti dan
   mempelbagaikan teknik dakwah agar
   Islam mudah diterima sebagai agama
   yang indah dan prograsif.

f)  Memperbetul persepsi dan tanggapan
   salah masyarakat luar terhadap Islam
        Penutup
  Adalah menjadi harapan bahawa
  kesedaran, kefahaman dan komitmen
  yang tinggi GPI terhadap tanggungjawab
  dan amanah membawa kepada
  keberhasilan dakwah yang boleh
  membawa kesejahteraan dunia dan
  akhirat.

  Usaha murni dakwah secara hikmah perlu
  mendapat sokongan dan dokongan
  bersama bagi memancarkan keindahan
  Islam dan menyentuh hati nurani murid
  dan masyarakat untuk menerima Islam
  sebagai cara hidup.
  SEKIAN,
TERIMA KASIH

								
To top