Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran - Excel by tke19463

VIEWS: 600 PAGES: 12

Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran document sample

More Info
									           Senarai subjek yang ditawarkan pada semester Jan 08
                 Fakulti Pendidikan Dan Bahasa 1  PROGRAM
Bil   Kod Subjek
 1  HBET4403
 2  HBET4503
 3  HBET3703
 4  HBET4103
 5  HBET4203
 6  HBET1403
 7  HBET2103
 8  HBET2203
 9  HBET1303
10  HBEF2203
11  HBEF4106-1


 2  PROGRAM
Bil   Kod Subjek
 1    HBEM1503
 2    HBEM2103
 3    HBEM2303
 4    HBEM3103
 5    HBEM3203
 6    HBEM3403
 7    HBEM2203
 8    HBEF2203
 9    HBEF3103
10    HBEF1203
11    OUMH1103
12    OUMH1203
13    HBEF2103


3   PROGRAM

Bil   Kod Subjek
 1    HBML 2203
 2    HBEL 2203
 3    HBCL 2203
 4    HBTL 2103
 5    HBAL 2203
 6  HBMT 2103
 7  HBSC 2203
 8  HBSS 2203
 9  HBLS 2203
10  HBAE 2103
11  HBMS 2203
12  HBPE 2203
13  HBIS 2203
14  HBSE 2203
15  HBPS 2203
16  HBSH 2203
17  HBSV 2203
18  HBSL 2203
19  HBQE 2203
20  HBME 2103
21  HBHE 2203
22  HBML 2103
23  HBEL 2103
   HBCL2103 /
24  HBCL3803
25  HBTL 2103
26  HBAL 2103
27  HBMT 2103
28  HBSC 2103
29  HBSS 2103
30  HBLS 2103
31  HBAE 1403
32  HBMS 2103
33  HBPE 2103
34  HBIS 2103
35  HBSE 2103
36  HBPS 2103
37  HBSH 2103
38  HBSV 2103
39  HBSL 2103
40  HBQE 2103
41  HBME 2103
42  HBHE 2103
43  HBML 1203
44  HBEL 1203
45  HBCL 1203
46  HBTL 1203
47  HBAL 1203
48  HBMT 1203
49  HBSC 1203
50  HBSS 1203
51   HBLS 1203
52   HBAE 1203
53   HBMS 1203
54   HBPE 1203
55   HBIS 1203
56   HBSE 1203
57   HBPS 1203
58   HBSH 1203
59   HBSV 1203
60   HBSL 1203
61   HBQE 1203
62   HBME 1203
63   HBHE 1203
64   HBML 1103
65   HBEL 1103
66   HBCL 1103
67   HBTL 1103
68   HBAL 1103
69   HBMT 1103
70   HBSC 1103
71   HBSS 1103
72   HBLS 1103
73   HBAE 1103
74   HBMS 1103
75   HBPE 1103
76   HBIS 1103
77   HBSE 1103
78   HBPS 1103
79   HBSH 1103
80   HBSV 1103
81   HBSL 1103
82   HBQE 1103
83   HBME 1103
84   HBHE 1103


 4  PROGRAM
Bil   Kod Subjek
 1   HDPS 3103
 2   HDPS1103
 3   HDPS1203
 4   HDPS2103
 5   HDPS2203
 6   HDPS2303
 7   HDPS3203
 8   OUMH1103
9  OUMH1203
Senarai subjek yang ditawarkan pada semester Jan 08
      Fakulti Pendidikan Dan Bahasa

   SENARAI KURSUS MENGIKUT PROGRAM

 SARJANA MUDA PENDIDIKAN ( TESL ) DENGAN KEPUJIAN
                    Nama Subjek
Teaching of Novel & Short Stories in an ESL Context
Testing and Evaluation in an ESL Teachers
Teaching of Literature in an ESL Context
Introduction to Drama & Poetry
Teaching of Drama & Poetry in an ESL Context
Sociolinguistics in Language Teaching
Grammar in an ESL Context
Teaching of Grammar in an ESL Context
Psycholinguistics In Language Teaching
Bimbingan dan Kaunseling
Kajian Berasaskan Sekolah-Bahagian 1


 SARJANA MUDA PENDIDIKAN ( PENTADBIRAN PENDIDIKAN ) DENGAN KEPUJIAN
                   Nama Subjek
Pencerapan dan Pemantauan
Kepimpinan Sekolah
Pengurusan Hal Ehwal Pelajar
Pengurusan Pengukuran dan Penilaian
Pengurusan Komunikasi Dalam Organisasi Pendidikan
Pengurusan Kewangan Sekolah
Pengurusan Sumber Manusia
Bimbingan dan Kaunseling
Prinsip Teknologi Pengajaran
Pendidikan Jasmani & Kesihatan
Learning Skills For Open Distance Learner
English For Written Communication
Psikologi Pendidikan


 SARJANA MUDA PENGAJARAN ( PENDIDIKAN RENDAH ) DENGAN KEPUJIAN
 SARJANA MUDA PENGAJARAN ( PENDIDIKAN PRASEKOLAH ) DENGAN KEPUJIAN
                  Nama Subjek
Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu
Reading and Teaching of Reading
Tatabahasa Bahasa Cina 2
Kesusasteraan Bahasa Tamil 1
Kemahiran Bertutur Bahasa Arab
Teaching of Mathematics for Year Two Primary school
Teaching of Science : Material and Physical Primary School
Perkembangan Ekonomi Asas
Reka Cipta dan Lukisan Teknik
Membuat Corak dan Rekaan
Pengajaran Muzik 3
Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani
Pendidikan Islam : Tahun 3
Pengurusan Tingkah Laku Kanak-Kanak Berkeperluan Khas
Penilaian dan Kemajuan Kanak-Kanak
Kaedah Komunikasi Di Kalangan Populasi Masalah Pendengaran
Kemahiran Hidup Dan Rekreasi
Kaedah Pembelajaran Khas Matematik
Al-Qiraat
Pendidikan Moral : Tahun 2
Kesihatan Diri dan Keluarga
Pengajaran Morfo-Sintaksis Bahasa Melayu
Listening and Speaking and Teaching of Listening and Speaking
Kemahiran Bahasa Cina / Kemahiran Bahasa Cina II

Kesusasteraan Bahasa Tamil 1
Kemahiran Mendengar Bahasa Arab
Teaching of Mathematics for Year Two Primary School
Teaching of Science : Living and Material Primary School
Sejarah Perkembangan Negara
Pengenalan Agroteknologi
Menggambar
Pengajaran Muzik 2
Pergerakan Asas dan Pendidikan Pergerakan
Pendidikan Islam : Tahun 2
Pentadbiran dan Pengurusan Pendidikan Khas
Keluarga dan Profesional dalam Perkhidmatan Kanak-Kanak
Pengajaran dan Pembelajaran Pertuturan Untuk Kanak-kanak Masalah Pendengaran
Pendidikan Kanak-kanak Berpenglihatan Terhad (‘Low vision’)
Kaedah Pengajaran Khas Muzik dan Seni Suaian
Al-Tajwid
Pendidikan Moral : Tahun 2
Program Bersepadu Sekolah Sihat
Pengenalan Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu
Language Description
Tatabahasa Bahasa Cina 1
Tatabahasa Bahasa Tamil 1
Kurikulum Bahasa Arab Komunikasi Sek Keb.
Teaching of Mathematics for Pre-school and Year One Primary school
Teaching of Science : Living Things Primary School
Halatuju Pembangunan Negara
Perniagaan, Keusahawanan dan Teknologi Rumah Tangga
Perkembangan Seni dan Kanak-Kanak
Pengajaran Muzik 1
Kecergasan Fizikal
Pendidikan Islam : Prasekolah dan Tahun 1
Pengajaran dan pembelajaran pendidikan khas
Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-Kanak
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Untuk Kanak-kanak Masalah Pendengaran.
Orientasi dan Mobiliti
Psikologi dan perkembangan kanak-kanak masalah pembelajaran
Rasm Al-Uthmani
Pendidikan Moral : Tahun 1
Pedagogi Pendidikan Kesihatan
Pengenalan Bahasa Melayu
Introduction to English Language Teaching
Pengenalan Bahasa Cina
Pengenalan Bahasa Tamil
Pengenalan Bahasa Arab
Introduction to Mathematic Educations
Introduction to Science Educations
Pengenalan Kajian Sosial
Pengenalan Kemahiran Hidup
Pengenalan Pendidikan Seni Visual
Pengenalan Pendidikan Muzik
Pengenalan Pendidikan Jasmani
Pengenalan Pendidikan Islam
Pengenalan Pendidikan Khas
Pengenalan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Masalah Pendengaran
Pengajaran dan Pembelajaran Kanak-kanak Masalah Penglihatan
Pengenalan Kanak-kanak Masalah Pembelajaran
Ulum Al-Quran
Pengenalan Pendidikan Moral
Pengenalan Pendidikan Kesihatan


 DIPLOMA AWAL KANAK-KANAK
                    Nama Subjek
Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Perkembangan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Perkembangan dan Pembelajaran Kanak-Kanak
Pemuafakatan Keluarga dan Masyarakat dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Pemerhatian dan Penilaian Kanak-Kanak
Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Perancangan dan Pengajaran Bahasa dan Komunikasi
Learning Skills for Open and Distance Learners
English for Written Communication
        Bidang
       Bahasa Inggeris
       Bahasa Inggeris
       Bahasa Inggeris
       Bahasa Inggeris
       Bahasa Inggeris
       Bahasa Inggeris
       Bahasa Inggeris
       Bahasa Inggeris
       Bahasa Inggeris
        KaunselingN KEPUJIAN
         Bidang
N KEPUJIAN
        Bidang
       Bahasa Melayu
       Bahasa Inggeris
       Bahasa Cina
       Bahasa Tamil
       Bahasa Arab
   Matematik
    Sains
  Kajian Sosial
 Kemahiran Hidup
Pendidikan Seni Visual
 Pendidikan Muzik
 Pendidikan Jasmani
 Pendidikan Islam
 Pendidikan Khas
Pendidikan Prasekolah
Masalah Pendengaran
 Masalah Penglihatan
Masalah Pembelajaran
 Pendidikan Al-Quran
 Pendidikan Moral
Pendidikan Kesihatan
  Bahasa Melayu
  Bahasa Inggeris
  Bahasa Cina

  Bahasa Tamil
  Bahasa Arab
   Matematik
    Sains
  Kajian Sosial
 Kemahiran Hidup
Pendidikan Seni Visual
 Pendidikan Muzik
 Pendidikan Jasmani
 Pendidikan Islam
 Pendidikan Khas
Pendidikan Prasekolah
Masalah Pendengaran
 Masalah Penglihatan
Masalah Pembelajaran
 Pendidikan Al-Quran
 Pendidikan Moral
Pendidikan Kesihatan
  Bahasa Melayu
  Bahasa Inggeris
  Bahasa Cina
  Bahasa Tamil
  Bahasa Arab
   Matematik
    Sains
  Kajian Sosial
 Kemahiran Hidup
Pendidikan Seni Visual
 Pendidikan Muzik
 Pendidikan Jasmani
 Pendidikan Islam
 Pendidikan Khas
Pendidikan Prasekolah
Masalah Pendengaran
 Masalah Penglihatan
Masalah Pembelajaran
 Pendidikan Al-Quran
 Pendidikan Moral
Pendidikan Kesihatan
  Bahasa Melayu
  Bahasa Inggeris
  Bahasa Cina
  Bahasa Tamil
  Bahasa Arab
   Matematik
    Sains
  Kajian Sosial
 Kemahiran Hidup
Pendidikan Seni Visual
 Pendidikan Muzik
 Pendidikan Jasmani
 Pendidikan Islam
 Pendidikan Khas
Pendidikan Prasekolah
Masalah Pendengaran
 Masalah Penglihatan
Masalah Pembelajaran
 Pendidikan Al-Quran
 Pendidikan Moral
Pendidikan Kesihatan    Bidang

								
To top