Strategi Dan Pemikiran Sosiologi Pendidikan Dapat Mencegah Putus Sekolah by pzo24806

VIEWS: 244 PAGES: 18

Strategi Dan Pemikiran Sosiologi Pendidikan Dapat Mencegah Putus Sekolah document sample

More Info
									FAKULTI SAINS KEMASYARAKATAN DAN KEMANUSIAN


JABATAN ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI


0001   Azizi @ Nor Azizi Mahmood
     Wanita dan agama: satu kajian kes ke atas struktur dan organisasi
     al-Arqam serta penglibatan wanitanya di Kampung Sungai Pencala,
     Kuala Lumpur. UM 8683

0002   Chua, Chin Chong
     Pertikaian perusahaan: satu kajian di antara Teaieu dengan ASSB.
     UM 8688

0003   Dayang Suria Haji Mulia
     Kehidupan keluarga dalam komuniti illanun: satu kajian kes
     di Kampung Rampayan Laut Kota Belud. UM 8693

0004   Dzulfawati Haji Hassan
     Kampung Bantal – penelitian tentang tradisi-tradisi sosial sebuah
     komuniti di Mukim Ulu Tembeling, Pahang. UM 8704

0005   Fatimah Daraman
     Pergolakan politik di Kampung Bahagia, Daerah Setiu Terengganu:
     satu kajian kes. UM 8696

0006   Gusni Saat
     Pembentukan ruangan kolonial di Kota Kinabalu: satu kajian
     struktur ruangan ekonomi. UM 8680

0007   Hasni Zainal Abidin
     Hubungan belia-belia yang berhijrah ke bandar dengan keluarga
     di tempat asal. Kajian kes di Sungai Way, Petaling Jaya. UM 8685

0008   Hong, Lee Woon
     Pola mobiliti sosial di Kampung Baru Cina: satu kajian kes
     di Kampung Baru Sungai Pelek, Sepang, Selangor. UM 8698

0009   Jamaliah Othman
     Peniaga-peniaga pasar tani: satu kajian kes di Alor Setar dan Jitra.
     UM 8679

0010   Joseph Blandoi
     Upacara kematian masyarakat Bisaya. UM 8682

0011   Kee, Lian Kim
     Satu kajian kes mengenai aspek pendapatan dan pola perbelanjaan
     di kalangan peserta projek penempatan nelayan kandis. UM 8705

0012   Ko, Po Ham
     Hari-hari kebesaran dalam agama Buddha: satu kajian kes di
     Kelantan. UM 8706
0013   Leng, Siang Yong
     Peranan Biku Siam di Wat Machim Maram, Kampung Jong Bakar,
     Tumpat, Kelantan. UM 8700

0014   Liew, Ah Moi
     Hubungan antara masyarakat Jakun dengan masyarakat luar: satu
     kajian kes. UM 8695
0015  Midianah Dautis
    Sinkretisme keagamaan di kalangan orang-orang Dusun: satu
    kajian kes di Kampung Karanaan, Tambuhan Sabah. UM 8702

0016  Mooi, Lai Heng
    Tabiat dan minat belajar: satu kajian tentang perbezaan etnik
    dalam pencapaian akademik di U.K.M. UM 8603

0017  Pui, Kim Lee
    Peranan Persatuan Buddhis di kalangan komuniti Cina: kajian kes
    di Kota Bharu, Kelantan. UM 8697

0018  Peong, Po Chai
    Kaitan kepuasan kerja dengan kecenderungan untuk berhenti
    kerja: satu kajian kes di Kilang Hitachi Consumer Products Bangi.
    UM 8690

0019  Ramlee Yatim
    Kepimpinan Tuai Rumah dalam masyarakat Iban: antara pemilihan
    dan perwarisan. UM 8681

0020  Rusla Ariffin
    Peranan pasar tani sebagai pencetus peruabahan sosial dalam
    masyarakat tani Melayu: satu kajian kes. UM 8687

0021  Samsiah Md. Ismail
    Peranan ibu dalam proses sosialisasi di kalangan masyarakat
    Melayu. UM 8684

0022  Sim, Gim Puon
    Jenayah akibat urbanisasi: satu kajian kes di Bandar Seremban.
    UM 8699

0023  Soh, Zen Kun
    Struktur kekuasaan, interaksi sosial dan implikasinya ke atas iklim
    organisasi formal: satu kajian kes. UM 8689

0024  Tea, Yee Ling
    Kajian tentang kecenderungan untuk mengalih pekerjaan      di
    kalangan pekerja wanita kolar biru: satu kajian kes. UM 8692


0025  Tum, Sow Kin
    Adat perkahwinan komuniti Cina Kampung di Kampung Balai,
    Bachok, Kelantan. UM 8691

0026  Yeoh, Lin Na
    Perlaksanaan kokurikulum di sekolah menengah: satu kajian
    penilaian di Muar, Johor. UM 8701

0027  Yu, Kok Seng
    Politik setinggan: satu kajian kes di Kampung Sekudai Kanan,
    Johor Bahru. UM 8707

0028  Zolkifli Awang
    Institusi kredit informal dalam komuniti pekebun sayur: satu kajian
    kes di Kampung Bukit Teh. UM 8686
JABATAN GEOGRAFI


0029   Abdul Salis Abdul Halim
     Penglibatan sektor awam dalam mengatasi masalah perumahan
     golongan berpendapatan rendah di Pulau Pinang. UM 8274

0030   Ahmud Hj. Saribin
     Perancangan keluarga dan fertiliti: satu kajian kes di kalangan
     wanita masyarakat Dusun di tiga buah kampung terpilih di Daerah
     Keningau, Sabah. UM 8258

0031   Anuar Othman
     Persepsi petani terhadap program pertanian berkelompok dan
     pencapaian matlamatnya: kajian kes di Kampung Sepintas, Sabak
     Bernam, Selangor Darul Ehsan. UM 8284

0032   Che Faridah Che Isa
     Perkahwinan, permasalahan hubungan kekeluargaan dan institusi
     perkhidmatan kekeluargaan (IPK): satu kajian di Daerah Kubang
     Sepat, Pasir Mas, Kelantan. UM 8267

0033   Daljit Kaur A/P Wariam Singh
     Penerbangan Malaysia (MAS) sebagai satu mod pengangkutan
     udara: tumpuan khas kepada penerbangan tempatan sahaja. UM
     8280

0034   Foong, Liong Kwong
     Hakisan cerum potongan dan hakisan permukaan: kajian
     eksperimen di Kawasan Ladang Kelapa Sawit, Bangi. UM 8277

0035   Godfrey Gallus Gawis
     Pertanian padi dan persoalan kemiskinan: satu kajian masyarakat
     dusun di Mukim Toboh, Tambunan, Sabah. UM 8254

0036   Hasmah Mohd Hassan
     Satu kajian mengenai pengangkutan bas mini atau bas bandar di
     Kota Bharu, Kelantan. UM 8265

0037   Hasnah Mohamed
     Perkahwinan, hubungan kekeluargaan di Mukim Kota Tinggi, Johor.
     UM 8282

0038   Hiyatulkibri Haji Yaacob
     Pemodenan di sektor pertanian: sejauhmana keberkesanan agensi
     kerajaan yang terlibat dalam meningkatkan taraf hidup petani padi.
     UM 8283

0039   Lim, Boon Che
     Analisis beberapa faktor iklim mikro terhadap sejati-peluhan
     tanaman jagung: satu kajian kes di plot pertanian UKM. UM 8260

0040   Mariamah Abdul Wahid
     Penurunan permukaan tanih di rumah hijau Universiti Kebangsaan
     Malaysia, Bangi, Selangor Darul Ehsan. UM 8270

0041   Mazlan Sharif
     Punca kegagalan tanaman asparagus di negeri Melaka: satu kajian
     awal mengenai komposisi tanih dan faktor luaran. UM 8250
0042  Maznah Yusuf
    Kajian pola kesuburan di kalangan wanita Melayu bekerja di bandar
    Tumpat, Kelantan. UM 8278

0043  Meriah Hj. Zakaria
    Wanita dan pembangunan luar bandar: satu kajian dari perspektif
    geografi di tujuh buah kampung terpilih di Mukim Manir, Kuala
    Terengganu. UM 8268

0044  Mius Ontit
    Persepsi dan sikap para petani terhadap program-program Jabatan
    Pertanian: kajian kes Mukim Nambayan, Tambunan, Sabah. UM
    8285

0045  Mohd. Nor Jaafat
    Pencemaran air dan impak kepada industri perikanan: satu kajian
    kes di Kampung Kuala Juru, Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang.
    UM 8287

0046  Moed Sazali Zulkifli
    Masalah dan prospek penanaman pisang secara komersial di Mukim
    Baru Kuran. UM 8271

0047  Munah Mohd. Julie
    Industri berasaskan sumber di Malaysia: satu kajian kes terhadap
    industri koko di Malaysia. UM 8259

0048  Murni Junus
    Industri berasaskan sumber di Malaysia: satu kajian kes terhadap
    industri koko di Malaysia. UM 8251

0049  Ng, Choi Mei
    Relbas sebagai satu mod pengangkutan penumpang: tumpuan
    kepada laluan Pelabuhan Klang – Kuala Lumpur – Sentul dan Kuala
    Lumpur – Ipoh. UM 8269

0050  Noor Hayati Zakaria
    Perindustrian: satu analisis perubahan pendudukan di Bayan Lepas,
    Pulau Pinang. UM 8253

0051  Norian Jamaluddin
    Fungsi dan perkembangan pekan Sungai Besar sebagai sebuah
    pekan yang sedang membangunan. UM 8247

0052  Rahmah Haji Bakar
    Perubahan pola gunatanah akibat perlaksanaan projek FELCRA:
    kajian kes di Lembah Kesang dan Sri Mendapat, Merlimau, Melaka.
    UM 8255

0053  Rosli Mohammad
    Pembangunan Bandar Baru Serting: kesan sosioekonomi ke atas
    penduduk sekitar. UM 8272

0054  Ruhana Atan @ Md. Din
    Kesan pembinaan lebuhraya Ayer Keroh – Pagoh ke atas kawasan
    sekitarnya. UM 8266
0055  Santhi A/P Ramond
    Polisi kependudukan negara dan implikasinya terhadap fertiliti: satu
    perbandingan di kalangan masyarakat India yang bekerja dalam
    sektor bukan peladangan & sektor peladangan di Daerah Kubang
    Pasu.   UM 8261

0056  Shaaban Mustapa
    Analisis perancangan pembangunan luar bandar: satu kajian di
    Nilai, Negeri Sembilan. UM 8276

0057  Sharifah Nor Arinawati Long Ibrahim
    Penginapan pelancongan sektor informal di kawasan Pantai Timur
    Kelantan. UM 8275

0058  Siti Hajar Abdullah
    Pelabuhan bebas cukai Langkawi: kesannya ke atas pertumbuhan
    pusat membeli belah. UM 8281

0059  Soon, Kean Beng
    Lokasi dalam strategi perniagaan kedai kopi orang Cina: satu
    tinjauan di bandaraya Georgetown. UM 8290

0060  Tan, Eng Chai
    Pengaruh gunatanah terhadap taburan suhu dan pulau haba: satu
    kajian kes di Bandar Alor Setar, Kedah dan Bandar Kangar, Perlis.
    UM 8288

0061  Tan, Eng Heng
    Proses luluhawa dalam: satu kajian kes. UM 8248

0062  Tan, Kooi Luang
    Kawasan perdagangan bebas Hulu Kelang, Selangor. UM 8256

0063  Tay, Elsie
    Pembangunan bandar kolonial: kajian kes di pusat bandar Melaka.
    UM 8289

0064  Woon, Seet Leng
    Feri sebagai satu mod pengangkutan di antara Butterworth dan
    Pulau Pinang. UM 8263

0065  Zaini Othman
    Impak pembangunan ke atas kualiti air: satu       kajian  kes
    pencemaran di Pantai Lido, Johor Bahru. UM 8257

0066  Zaiton Hashim
    Penglibatan wanita Melayu    di  dalam  kegiatan  tak  formal
    di Butterworth. UM 8273

0067  Zaiton Mohd. Isa
    Pengamalan perancangan keluarga di kalangan penduduk luar
    bandar: kajian di tiga buah kampung di Kuala Kedah, Malaysia.
    UM 8252

0068  Zakaria Abdullah
    Masalah sawah terbiar di Mukim Gelang Kecil, Tumpat, Kelantan:
    satu kajian awal. UM 8279
0069   Zakaria Jaafar
     Proses petani membuat keputusan dalam penanaman padi: kajian
     perbandingan di Mukim Chegar Galah dan Lubuk Merbau. UM
     8286

0070   Zalina Haji Mohd. Tahir
     Industri petrol dan gas petronas: satu kajian awal tentang
     perindustrian petroleum di Malaysia. UM 8249

0071   Zulkipli Ismail
     Polisi dan amalan pengagihan rumah kos rendah: satu kajian kes
     di Bandar Maharani, Muar, Johor Darul Takzim. UM 8264


JABATAN KOMUNIKASI


0072   Abdul Basid Jamaludin
     Filem usahasama Malaysia-Indonesia: sumbangan kepada industri
     filem tempatan. UM 9235

0073   Abi Talib Yunus
     Pengaruh kepimpinan Menteri Penerangan dalam pembentukan
     dasar-dasar penyiaran di Malaysia. Analisis teks-teks ucapan
     Menteri-Menteri Penerangan 1957-1985. UM 9239

0074   Chew, Lian Onn
     Pola peranan jantina dalam periklanan: satu kajian     analisis
     kandungan iklan di Televisyen Malaysia. UM 9242

0075   Ching Thoo A/L Kim
     Masalah-masalah dan prospek penerbitan filem iklan. UM 9245

0076   Choong, Kean Teong
     Posisi barangan: satu kajian analisis isi kandungan terhadap iklan-
     iklan televisyen di Malaysia dengan tumpuan kepada nilai
     tambahan periklanan (advertising added value). UM 9448

0077   Danial Kastin
     Filem sebagai refleksi peristiwa dalam sejarah: natrah ke Jasmin.
     UM 9246

0078   Dg. Abiba Mohd. Jais
     Imej terhadap kepimpinan Datuk Joseph Pairin Kitingan dan Datuk
     Harris Salleh: satu kajian dari sudut pendapat publix. UM 9234

0079   Faizah Jurimi
     Kempen memerangi penyakit Aids: kajian kes ke atas pendapat
     publik di Subang Jaya dan Dengkil. UM 9236

0080   Fatimah Sua’al
     Penggunaan media massa di kalangan wanita Sarawak: satu kajian
     dari sudut penggunaan dan pemuasan media. UM 9231

0081   Goh, Bee Tin
     Sikap penonton terhadap penggunaan model wanita dalam iklan
     di televisyen: satu kajian perbandingan sikap antara penonton
     lelaki dan penonton wanita. UM 9436
0082  Haniff Haji Hassan
    Filem Komedi: satu analisa ke atas filem-filem Bujang Lapok
    arahan P. Ramlee. UM 9229

0083  Inah Chik @ Hassan
    Tindakbalas pendengar stesen penyiaran tempatan dan daerah
    (Radio Tiga) di Terengganu. UM 9437

0084  Isommuddin Yusoff
    Kemasukan jenama baru di pasaran: satu kajian kes jenama rokok
    baru. UM 9227

0085  Jaafar Md. Napis
    Pemilihan perusahaan perfileman tempatan: kajian ke atas
    Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS). UM 9233
0086  Koh, Angela Eng Lee
    Analisa isi kandungan ruangan kolumis akhbar The Star sebelum
    dan selepas pengharamannya. UM 9442

0087  Liang, Lye Peng
    Tingkahlaku pengguna terhadap kesetiaan jenama, peneguhan dan
    mutu barangan. UM 9449

0088  Liew, Kok Meng
    Pengurusan bilik berita: satu kajian kes di The Star. UM 9238

0089  Lim, Bee Bee
    Kepuasan kerja di kalangan wartawan dan penyunting: satu kajian
    di Nanyang Siang Pau dan Tong Boa. UM 9435

0090  Lim, Siew Phang
    Perkembangan dan prospek perusahaan filem animasi di Malaysia:
    kajian di Filem Negara Malaysia. UM 9444

0091  Loo, Lai Yee
    Filem sebagai alat menyampaikan mesej kerajaan bagi mencegah
    penggunaan dadah – satu analisa isi kandungan terhadap filem
    terbitan Filem Negara Malaysia (1975 – 1988). UM 9441

0092  Low, Kai Foo
    Peranan patriotisme pengguna dalam pemilihan barangan
    tempatan dan barangan luar negeri: satu kajian perbandingan di
    antara kereta Proton Saga dan kereta-kereta buatan Jepun. UM
    9226

0093  Manimaran Krishnan
    Pengikhtisasan pengarah dalam penerbitan filem tempatan.    UM
    9232

0094  Maslihah Hj. Tioh
    KEMAS: penglibatan dan sumbangannya kepada pembangunan
    masyarakat luar bandar; kajian kes: Daerah Matu Daro, Bahagian
    Sarikei, Sarawak. UM 9228

0095  Mathana Kumar A/L Balasingam
    Imej tokoh-tokoh sukan dalam media cetak. Satu kajian
    perbandingan di antara akhbar The New Straits Times dan The
    Star. UM 9434
0096  Mohd. Yahya Mohamed Ariffin
    Pemilihan saluran berita Bahasa Malaysia     waktu  perdana:
    perbandingan antara RTM dan TV3. UM 9230

0097  Rajenderan Krishnan
    Strategi latihan komunikasi: keperluan dan kepentingan dalam
    pembangunan tenaga manusia. Satu tinjauan terhadap latihan
    agen perubahan di Jabatan Penerangan Malaysia, Kuala Lumpur.
    UM 9244

0098  Ramilah Boje
    Persepsi rakyat Sarawak terhadap imej Taib Mahmud: satu kajian
    perbandingan di kalangan penduduk Kawasan Melayu dan Kawasan
    Dayak. UM 9438

0099  Ravichanthiran A/L Retnam
    Dinamik ruang: satu kajian pola komunikasi tanpa lisan di kalangan
    masyarakat majmuk. Satu kajian kes di Daerah Kerian. UM 9452

0100  Ros Silawati Awang
    Pola penontonan rancangan “Selamat Pagi Malaysia” dan “Sekapur
    Sireh” di kalangan kaum belia. UM 9243

0101  Roslan Abu Hasan
    Pengaruh dalaman dan luaran dalam tingkahlaku pengguna minyak
    petrol: satu kajian ke atas pengguna di sekitar Lembah Klang.
    UM 9451

0102  Rosli Abu Hasan
    Peranan berita dan rencana hiburan di akhbar; tinjauan ke atas
    Berita Harian dan Utusan Malaysia. UM 9446

0103  Roslina Abdul Latif
    Arah aliran dan keberkesanan kartun sebagai pengkritik sosial:
    tinjauan ke atas akhbar-akhbar tempatan. UM 9450

0104  Ruzaidah Budin @ Ahmad
    Persepsi masyarakat terhadap TABIKA (Taman Bimbingan Kanak-
    kanak) anjuran KEMAS dan PASTI (Pusat Asuhan Tunas-tunas
    Islam) anjuran PAS: satu tinjauan di Mukim Langgar, Kedah. UM
    9247

0105  Saw, Beng Sim
    Perayaan-perayaan budaya tempatan: penentuan komunikasi
    antara budaya di kalangan masyarakat majmuk: kajian kes di
    bandar Georgetown. UM 9433

0106  Shaiful Bakhri Hj. Said Abdullah
    Kesan penyuntingan terhadap persembahan mutu filem: satu
    analisa isi kandungan filem Matinya Seorang Patriot. UM 9240

0107  Sin, Swan Yong
    Kajian mengenai hubungan antara faktor-faktor demografik dan
    psikografik penonton terhadap industri filem tempatan. UM 9445

0108  Tamil Chellvan
    Pendapat publik terhadap pendaftaran pengundi-pengundi baru:
    satu kajian kes di Petaling Jaya, Selangor. UM 9241
0109   Tan, Chin Choy
     Peranan dan kepentingan perhubungan awan dalam menggalakan
     pelancongan di Malaysia sempena tahun melawat Malaysia. UM
     9443

0110   Teoh, Gin Kwan
     Ciri-ciri demografik dan psikografik pembeli akhbar-akhbar Cina
     yang jenis bercorak tempatan dan nasional: satu kajian di Negeri
     Pulau Pinang. UM 9431

0111   Wee, Eng Lee
     Peranan   dan   keberkesanan  sumber-sumber   maklumat
     pembangunan    di kalangan masyarakat tani Cina Kelantan: satu
     kajian kes di Mukim Wakaf Bharu, Tumpat, Kelantan. UM 9440

0112   Yap, Eric Sze Hian
     Pembezaan produk sebagai teknik pembujukan dalam strategi
     penempatan produk: satu tinjauan ke atas tabiat pembelian
     pengguna terhadap syampu. UM 9439

0113   Yee, Lai Lin
     Suatu kajian untuk menyingkap pola ciri-ciri strategi kreatif badan
     kapi berat iklan-iklan Bahasa Inggeris komputer peribadi: analisa
     isi kandungan terhadap akhbar New Straits Times – (Computimes)
     dan The Star – (In Tech). UM 9432

0114   Yeo, Olivia Ching Ching
     Kekesanan unsur jenaka dalam iklan televisyen: satu perbandingan
     di antara iklan softlan dengan iklan comfort. UM 9237

0115   Zaliha Yusoff
     Unsur-unsur kebudayaan kebangsaan dalam iklan-iklan TV: satu
     analisa isi kandungan. UM 9447


JABATAN PERSURATAN MELAYU


0116   Ahmad Razali Haji Jamaludin
     Teknologi tradisional persawahan masyarakat Melayu: satu kajian
     budaya benda di Daerah Padang Terap, Kedah. UM 9547

0117   Ainah Julhee
     Citra masyarakat dalam novel-novel Malaysia Timur. UM 9552

0118   Aribah Ab. Ghani
     Nasi Kelantan dari penelitian sosio budaya. UM 9512

0119   Azmi Haji Idris
     Hikayat Dayang Dang Jenah: satu analisis dari segi struktur. UM
     9531

0120   Bahtiar Sanusi
     Peranan penerbit Marwilis dalam    perkembangan   novel-novel
     popular masa kini. UM 9533

0121   Chin, Hai Leng
     Perbandingan imej dan peranan di antara watak wanita dan lelaki
     dalam novel-novel Arena Wati. UM 9542
0122  Asriah Ahmad
    Unsur-unsur Islam dalam drama Melayu moden. UM 9535

0123  Abdullah Seman
    Pemulihan urat saraf menurut rawatan Melayu tradisional: satu
    kajian kes di Daerah Machang, Kelantan. UM 9530

0124  Fatimah Mohd. Amin
    Unsur-unsur yang mempengaruhi penghasilan novel-novel Ruhi
    Hayat. UM 9522

0125  Haslina Musliman
    Muzik dan tarian dalam teater wayang Wong di Johor. UM 9524

0126  Hasni Osman
    Gendang Keling: satu seni budaya Negeri Perlis. UM 9527

0127  Ismail Ibrahim
    Syair Ratu Juwita: satu kajian teks. UM 9528

0128  Jamaluddin Abdul Rashid
    Masyarakat Bugis di Kampung Lepau, Pengerang, Johor: satu
    kajian kes. UM 9543

0129  Jayalakshmi A/L Muthusamy
    Citra pembangunan di luar bandar dalam novel-novel pilihan.
    UM 9548

0130  Kang, Choo Bee
    Pengaruh kebudayaan Melayu ke atas komuniti Cina dan Komuniti
    Thai di Tanah Merah Kelantan: satu kajian perbandingan. UM
    9518

0131  Koek @ Kuek Chu
    Peperangan di dalam karya-karya historografi Melayu tradisional.
    UM 9537

0132  Koh, Lee Chin
    Watak dan perwatakan dalam cerpen-cerpen Dewan Sastera
    (1980-1984): satu analisis dari sudut psikologi. UM 9519

0133  Ku, Jok Kian
    Menor: satu kajian pakaian dan perhiasan. UM 9521

0134  Lam, Sok Kuen
    Proses kreatif Arena Wati. UM 9540

0135  Lau, Chong Sing
    Konsep keindahan dalam novel-novel pilihan Arena Wati dan Anwar
    Ridhwan. UM 9539
0136  Md. Azmi Hussin
    Cerita Dayang Puteri Kaenon: kajian sebuah penglipur lara. UM
    9532

0137  Mohd. Radzi Ishak
    Undang-undang Kedah: satu analisa teks. UM 9529

0138  Mohamad Zamri Shaari
    Percubaan Shahnon Ahmad dalam pembinaan sastera Islam.   UM
    9534
0139  Muharam Awang
    Imej nelayan dalam novel-novel Melayu. UM 9544

0140  Nor Akma Mohd
    Sastera dan sejarah: kajian novel-novel Shaari Isa. UM 9511

0141  Norashimah Bhujang
    Nilai-nilai di kalangan belia Melayu: satu tinjauan di Kampung Baru,
    Kuala Lumpur. UM 9515

0142  Norhayati Hamid
    Seni bina wakaf di Kelantan asal usul konsep dan fungsi. UM 9526

0143  Ramlan Salleh
    Peranan Rawang Kelong dan faktor-faktor kemerosotan amalannya
    masa kini: tinjauan kepada masyarakat nelayan di Melaka. UM
    9545

0144  Raventhiran A/L Sriraman
    Unsur-unsur didikan moral dalam sastera kanak-kanak berdasarkan
    pada cerpen-cerpen yang terdapat dalam Majalah Dewan Pelajar
    1967-1977. UM 9546

0145  Ruzani Mat
    Kedudukan dan peranan wanita dalam novel-novel Abdullah Sidek.
    UM 9510

0146  Salbiana Harun
    Imej pemimpin dalam drama. UM 9549

0147  Salina Mansor
    Peranan Majlis Agama Islam Kedah (MAIK) dalam memajukan
    sistem pendidikan Islam di Negeri Kedah. UM 9523

0148  Sharida Abdul Latif
    Persepsi perjuangan di antara Pramoedya Ananta Toer dan Mochtar
    Lubis. UM 9551

0149  Suzila Ismail
    Drama Absurd: satu kajian resepsi masyarakat. UM 9525

0150  Uwi, Siu Tian
    Pegangan keagamaan dalam masyarakat Melayu dan Cina dan
    kesan kemasyarakatan: satu kajian kes di Kampung Belukar Luas
    dan Kampung Tok Kong. UM 9516
0151  Wan Sharipah Wan Abdul Ghani
    Adat Perpatih: sikap cendekiawan agama di Negeri Sembilan
    masakini. UM 9541

0152  Yong, Hui Fang
    Konsep sastera menurut pandangan Shahron Ahmad dan A. Samad
    Said. UM 9550

0153  Zainab Othman
    Tajau (tempayan): peranannya kepada suku kaum Dusun/Kadazan
    di Sabah. UM 9514

0154  Zainuddin Mat Husin
    Penyair pelukis Malaysia potret dalam puisi. UM 9536
JABATAN PSIKOLOGI


0155   Chan, Albert Kim Tee
     Persepsi amalan disiplin dalam organisasi: hubungan dengan
     motivasi kerja dan kepuasan kerja. UM 8422

0156   Chai, Kian Peng
     Suatu penilaian tentang keberkesanan sebuah program latihan
     di sebuah organisasi bank. UM 8808

0157   Che Zainab Awang
     Kemurungan di kalangan wanita bekerja: kajian ke atas jururawat
     di sebuah hospital kerajaan. UM 8803

0158   Chin, Yoke Mon
     Persepsi penyelia terhadap penglibatan     subordinat   dalam
     pembuatan keputusan. UM 8812

0159   Chong, Lan Choo
     Kesan ulangan pengekalan dan tahap pemprosesan ke atas
     ingatan. UM 8813

0160   Chuah, Mooi Kim
     Keyakinan kendiri penagih dadah: hubungannya dengan sokongan
     sosial dan faktor demografik. UM 9057

0161   Elonyhayaty Shahbudin
     Pengaruh jantina dan daya tarikan fizikal kaunselor ke atas
     kesediaan kelayan untuk menemui kaunselor. UM 8820

0162   Foo, Pin Mei
     Ahli sukan wanita dan konflik peranan: satu kajian ke atas ahli
     sukan remaja perempuan di kawasan bandar. UM 8833

0163   Ghan, Chee Boey
     Kesan strategi kognitif terhadap pembelajaran dan penerimaan
     iklan: aplikasi penglibatan pemerosesan maklumat dalam reka
     bentuk pengiklanan. UM 8827

0164   Goh, David
     Kepuasan bayaran: hubungannya dengan gaji, keinginan bagi
     pencapaian dan faktor-faktor demografi serta perbandingan dari
     segi jantina kakitangan-kakitangan pentadbiran universiti. UM
     8800

0165   Hadizatulkamar Abdul Hadi
     Kajian perbandingan tentang    pandangan  remaja   terhadap
     penceraian ibu bapa. UM 8797

0166   Haliah Othman
     Hubungan kebimbangan dengan strategi pembelajaran dan strategi
     peperiksaan di kalangan pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi.
     UM 8802

0167   Harjit Kaur A/P Latchiman Singh
     Kerja giliran: kesannya ke atas kepuasan kerja dan prestasi kerja
     pekerja-pekerja wanita di sektor pembuatan. UM 8811
0168  Hasmah Ahmad
    Hubungan faktor psikososial dengan kemurungan di kalangan
    pelajar (remaja) wanita yang tinggal di bandar. UM 8805

0169  Hoh, Hee Mee
    Hubungan di antara komitmen kepada organisasi dengan kualiti
    kehidupan bekerja: satu kajian ke atas pekerja-pekerja bank.

0170  Kasim haji Abdul Samat
    Hubungan di antara tekanan kerja, kepuasan kerja dan
    kecenderungan untuk berhenti kerja di kalangan guru-guru
    kurikulum bersepadu sekolah menengah (KBSM). UM 8711

0171  Koh, Joo Siang
    Hubungan persepsi pekerja terhadap faktor pekerjaan dengan
    motivasi kerja: tinjauan dari segi faktor penghormatan sosial dan
    ganjaan gaji. UM 8798

0172  Lai, Chooi Hing
    Hubungan kemahiran antara perseorangan dengan konsep kendiri
    pembimbing rakan sebaya. UM 8829

0173  Lai, Tsuey Hwa
    Corak pembelian dan penyediaan makanan: tinjauan ciri-ciri
    psikografik dan demografik wanita bekerja dan tidak bekerja.
    UM 8836

0174  Lee, Meng Chun
    Kepuasan kerja di kalangan pekerja-pekerja monotonous dan sikap
    mereka terhadap keseronokan dalam kerja (FUN): kajian di sebuah
    kilang. UM 8807

0175  Lim, Kui Gim
    Sikap takut kepada kejayaan: satu kajian perbandingan beberapa
    faktor di kalangan pelajar wanita pusat pengajian tinggi. UM 8828

0176  Loo, Lai Hong
    Persepsi terhadap penggunaan teknologi baru:    hubungannya
    dengan motivasi dan kepuasan kerja. UM 8818

0177  Low, Kiat Boon
    Pembentukan peranan jantina kanak-kanak melalui imitasi model:
    satu kajian ke atas kanak-kanak pra-sekolah. UM 8796

0178  Mahafiz Kassim
    Sikap pelajar-pelajar universiti di Malaysia terhadap kepentingan
    kualiti alam sekitar di samping pembangunan ekonomi. UM 8425

0179  Norliza Hj. Ismail
    Kajian nilai di kalangan peneroka FELDA Air Tawar, Kota Tinggi:
    perbandingan antara dua generasi. UM 8821

0180  Nurulhuda Johdi
    Keberkesanan kurikulum dalam mempertingkatkan kemahiran
    sosial dan kemahiran kognitif kanak-kanak prasekolah: satu
    perbandingan antara Tabika Kemas dan Taski Abim. UM 8814
0181  Ong, Bee Lin
    Tekanan kerja di kalangan pekerja kolar putih dan pekerja kolar
    biru serta hubungannya dengan kualiti kehidupan bekerja. UM
    8819

0182  Ong, Siew Yan
    Pertimbangan moral di kalangan remaja lelaki: satu kajian
    perbandingan di antara Juvana dalam institasi pemulihan akhlak
    dengan pelajar sekolah. UM 8801

0183  Quek, Benedict Kwong Liang
    Pengaruh hormon adrenokortikotrofin terhadap     kependaman
    melangkah turun haiwan tikus. UM 9056

0184  Railah Abu
    Hubungan strategi pembelajaran dengan pencapaian akademik
    pelajar: satu kajian kes di fakulti yang menggunakan sistem gred
    point average (GPA) Universiti Kebangsaan Malaysia. UM 8817

0185  Rashidah Musa
    Hubungan kreativiti dengan personaliti. UM 8809

0186  Rodiah Mohd Yunus
    Sistem nilai remaja: satu kajian perbandingan di tiga buah sekolah
    dan hubungannya dengan orientasi budaya dan personaliti. UM
    8825

0187  Rahayati Shariff
    Persepsi pekerja terhadap gaya kepimpinan dan kepuasan kerja
    dalam meningkatkan motivasi pekerja. Satu kajian perbandingan
    antara Sektor Awam (LLN) dengan Sektor Swasta (STM). UM
    8804

0188  Rozieta Jonit
    Nilai-nilai kerja dan kepuasan kerja: satu kajian perbandingan
    di Sektor Awam dan Swasta. UM 8831

0189  Salmah Mohamad Ali
    Kesan-kesan putus haid ke atas wanita. UM 8815

0190  Saroja Devi A/P Menon
    PEMADAM: perkembangan, peranan dan masalah-masalahnya.
    UM 8428

0191  See, Hong Eng
    Penganiayaan isteri: suatu kajian psikososial dari aspek
    sosiodemografi, ciri dan faktor serta kesan penganiayaan. UM
    8799

0192  Seow, Seh Mee
    Hubungan iklim keselamatan yang dipersepsikan dengan kepuasan
    kerja dan komitmen organisasi. UM 8835

0193  Shamsudin Mahmud
    Kemurungan di kalangan pelajar-pelajar yang rendah motivasi
    pencapaian dan rendah pencapaian akademik. UM 8826

0194  Song, Siew Chien
    Penyesuaian ke dalam alam persaraan: suatu tinjauan di kalangan
    pesara-pesara kerajaan. UM 9055
0195   Tan, Yeow Lim
     Kesan pengurusan konflik fan sumber ahli ke atas prestasi
     pembuatan keputusan kelompok. UM 8824

0196   Teo, Swee Leng
     Tret peranan jantina dan faktor-faktor gaya hidup: pengaruhnya ke
     atas orientasi peranan jantina. UM 8832

0197   Wan Zainab Othman
     Kemurungan di kalangan kanak-kanak dan kesannya ke atas
     penghargaan kendiri dan pencapaian akademik. UM 8816

0198   Wong, Siow Muir
     Penghargaan kendiri kanak-kanak: pengaruh dari ibu bekerja dan
     layanan ibu. UM 8834

0199   Yap, Ngee Wee
     Satu tinjauan tentang sejauh mana item-item dalam borang
     permohonan dapat digunakan sebagai peramal kepada prestasi
     kerja dan peralihan kerja. UM 8823

0200   Yashereen Mufti
     Faktor-faktor yang berhubungan dengan prasangka di kalangan
     ahli-ahli UMNO terhadap parti-parti lain: satu kajian di Ampang.
     UM 8427

0201   Yeo, Bee Tuan
     Penilaian keberkesanan program: perkongsian ilmu dan mengasihi
     jabatan di kalangan kakitangan Jabatan Penerangan Awam (DCA)
     Malaysia. UM 8426

0202   Zaidah Danial
     Kepuasan kerja serta aspek-aspek kerja dan hubungannya dengan
     prestasi kerja. UM 8806

0203   Zunainah Jamaluddin
     Hubungan kepuasan dan tekanan dengan ketidakhadiran kerja:
     satu kajian perbandingan di antara pekerja kolar putih dan kolar
     biru.  UM 8810


JABATAN SAINS POLITIK


0204   Ahmad Ibrahim
     Konflik kaum di Punjab, India:   masalah  kaum  Sikh  dalam
     masyarakat majmuk. UM 9741

0205   Awang Raduan Awang Omar
     Perpecahan dan gabungan parti-parti politik di Negeri Sarawak
     (1963-1990). UM 9761

0206   Chen, Eugene Chee Eng
     Krisis kehakiman di Malaysia 1986-1988:    kesannya   kepada
     kebebasan kehakiman. UM 9730

0207   Chua, Nai Peng
     Ekonomi politik Korea Selatan 1960-1987. UM 9744
0208   Neilson Ilan Mersat
     Perubahan politik masyarakat Dayak di Sarawak (1983-1987).
     UM 9764

0209   Nirmala A/P S. Mariappan
     Politik hak asasi manusia dan demokrasi di Malaysia: satu tinjauan
     khusus terhadap Akta Keselamatan Dalam Negeri (1960) dan Akta
     Rahsia Rasmi (0972). UM 9729
0210   Sapura Haji Amat
     Penglibatan dan gagasan pilitik. UM 9759

0211   Uh, Eeng Seah
     Demokrasi dan parti politik:   peranan  DAP  (Parti  Tindakan
     Demokratik). UM 9742

0212   Zalina Harun
     Rencana pengarang Utusan Melayu 1960-1962: satu analisis
     tentang perubahan perspektif politik. UM 9760

0213   Zamahari Haji Saidi
     Pengaruh kerajaan pusat dalam politik Sarawak: satu kajian dari
     segi kepimpinan (1963-1981). UM 9758


JABATAN SEJARAH


0214   Ab. Hadi Hamzah
     Sejarah perkembangan bandar Ipoh selepas merdeka. UM 8676

0215   Che Aziz Mat
     Datuk Haji Nik Hassan bin Haji Nik Yahya: satu kajian tentang
     penglibatannya dalam politik, ekonomi dan pendidikan di Kelantan
     sehingga 1967. UM 8677

0216   Kuiek, Bon Siau
     Perkhidmatan perubatan dan kesihatan di Selangor dari tahun
     1880-1940. UM 8669

0217   Lim, Chin Guan
     Tan Sri Chan Siang Sun: biografi seorang tokoh politik tekanan
     dalam kabinet kerajaan Malaysia. UM 8660

0218   Lim, Irene Yeok Hong
     Sejarah penubuhan dan perkembangan gereja St. Peter, Melaka
     dari tahun 1710 sehingga tahun 1945. UM 8658

0219   Lim, Siew Chai
     Sin Chew Jit Poh; 1957-1970. UM 8655

0220   Lim, Swee Tiang
     Sejarah penubuhan dan perkembangan sehingga 1977. UM 8672

0221   Lufti Mohd. Noor
     Datuk Haji Muhamad bin Nasir: tinjauan penglibatan beliau dalam
     politik tanahair. UM 8674
0222  Mariappan A/L Perumal
    Sejarah perkembangan hoki di Malaysia: satu analisa pencapaian
    antarabangsa pasukan hoki Malaysia dari 1900 hingga 1979.
    UM 8665

0223  Mohd. Radzi Bainan
    Sejarah perkembangan kor polis tentera dn peranannya dalam
    Angkatan Tentera Malaysia. UM 8670

0224  Ng, Sai Kai
    Perkembangan Buddhisme    di  Semenanjung  Malaysia  sejak
    merdeka. UM 8667

0225  Noihin Garam @ Noraiha Abdullah
    Sejarah perkembangan pertanian perladangan – zaman syarikat
    berpiagam Borneo Utara di Sabah (1881-1941). UM 8675

0226  Noor Haliza Nih
    Peranan institusi pendidikan agama Islam dalam memupuk
    kesedaran politik di Terengganu sebelum merdeka. UM 8659

0227  Noor Laili Buang
    Perkembangan pendidikan menengah Inggeris di Klang, Selangor
    1880-1957. UM 8666

0228  Rabiya Mohamad Sultan
    Tan Sri Dato S.O.K. Ubaidulla: seorang tokoh India Muslim
    (1916-1989). UM 8664

0229  Roobi Krishnan
    Tan Sri Dato Athi Nahappan dalam lembaran sejarah Malaysia
    1940-1976. UM 8668

0230  San, Yap Lee
    Sejarah perkembangan latihan pergurusan di Semenanjung
    Malaysia sejak merdeka tahun 1957 sehingga 1980. UM 8673

0231  Sangkar A/L Ramakrisnin
    Asia Tenggara dalam konteks keselamatan Australia: satu tinjauan
    Malaysia (1945-1975). UM 8657

0232  Selamat Jati Yanjah
    Sejarah suku kaum Bisaya di Limbang, Sarawak. UM 8671

0233  Shanti A/P Shanmugam
    Dato Thuraisingham: biografi seorang negarawan Malaysia dari
    1946 hingga 1979. UM 8656

0234  Sharifah Afidah Syed Hamid
    Ulama terkemuka abad ke 19 pemikiran dan peranan mereka
    kepada masyarakat. UM 8662

0235  Siti Hajar Ahmad
    Isu hak kerakyatan dan kewarganegaraan dalam politik Tanah
    Melayu 1946-1957. UM 8661

0236  Siti Hajar Ismail
    Sejarah dan perkembangan Balik Pulau sebelum merdeka.    UM
    8663
0237  Sushila Kaur @ Jaswant Kaur A/P Gurbax Singh
    First Battalion Perak Sikhs. UM 8678

								
To top