Strategi Bank Muamalat - PowerPoint

Document Sample
Strategi Bank Muamalat - PowerPoint Powered By Docstoc
					    INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
   KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN


  ASSALAMUALAIKUM……………..


  PERANAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
       USAHAWAN (KPUn)
   DALAM MEMBANGUNKAN USAHAWAN

“LATIHAN ASAS PERNIAGAAN BIL. 6/2004”
    22 hingga 26 Mac 2004
      INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
    KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN      RANGKA PERBINCANGAN


1
  KEUSAHAWANAN

     ‘CHECK LIST’ USAHAWAN
     MOTIF USAHAWAN
     HADIS MENGENAI PERNIAGAAN ISLAM


    2     APAKAH PERANAN
          KEMENTERIAN
      PEMBANGUNAN USAHAWAN DALAM
        MEMBANGUN USAHAWAN?
      INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
     KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

        2. TERUS BERTUGAS
          DGN. KERAJAAN
                   3. BEKERJA
                   •MAKAN GAJI:
                   PENGERUSI
1. REHAT/
                  AHLI LEMBAGA…
ENJOY LIFE

        APA NAK        4. MENDALAMI

        BUAT ???          ILMU
                    KEAGAMAAN


6. BERNIAGA/
 USAHAWAN
TULIN BER ‘Q’           5. AKTIF DALAM
                BADAN KEBAJIKAN,
                 KEMASYARAKATAN
                KEAGAMAAN @ PARTI
                   POLITIK
  INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN


       JOM … SEMAK
       ‘CHECK-LIST ‘          ADAKAH PILIHAN
          ANDA MENJADI
          USAHAWAN ?
       INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
      KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN


Persoalan-Persoalan Yang Perlu Diajukan Kepada Diri Sendiri
Dan Direnungi Sebelum Menceburkan Diri Dalam Perniagaan

a)   Saya takut kehilangan harta benda

b)   Saya takut terlibat dengan hutang piutang

c)   Saya bimbang menghadapi situasi pendapatan yang
    tidak terjamin

d)   Keusahawanan tidak menawarkan masa bersantai yang
    cukup untuk saya

e)   Keusahawanan memerlukan komitmen yang terlalu banyak
       INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
     KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN


f)  Keusahawanan tidak memberi saya kebebasan mental yang cukup

g)  Kebolehan saya tidak mencukupi untuk memulakan perniagaan

h)  Pengalaman pekerjaan saya tidak sesuai dengan aktiviti
   keusahawanan

i)  Saya tidak mahu dikenali sebagai seorang yang gagal

j)  Saya tidak mempunyai idea perniagaan yang berdaya maju

k)  Saya tidak mahu diejek orang dengan idea baru
       INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
     KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

l)  Saya percaya bahawa saya tidak akan mendapat kemudahan
   sokongan perniagaan

m)  Saya percaya bahawa saya tidak akan mendapat pembiayaan

n)  Saya bimbang tidak akan mendapat pekerja yang mahir

o)  Saya tidak mendapat sokongan dari keluarga dan rakan-rakan

p)  Saya tidak mendapat bimbingan perniagaan dari institusi latihan

q)  Keusahawanan tidak memenuhi ciri kehidupan semasa saya

r)  Keusahawanan menjauhkan saya dari pergaulan dengan seisi
   keluarga dan rakan taulan
  INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN
       S     USAHAWAN


 P            K
  INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN
      INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
    KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN


   Motif Menjadi Usahawan
•  Mencari rezeki/nafkah
•  Ikut sunnah nabi
•  Mencari kemewahan dan kekayaan
•  Untuk menjadi terkenal/dihormati/berpengaruh
•  Ingin menjadi “boss” kepada diri sendiri
•  Inginkan kebebasan bekerja
•  Menyahut seruan kerajaan
•  Dan lain-lain……….
     INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
    KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

KOMPETENSI KEUSAHAWANAN

1.  INSIATIF

2.  MELIHAT DAN MEREBUT PELUANG

3.  KECEKALAN

4.  MENCARI MAKLUMAT

5.  MENITIKBERATKAN MUTU KERJA YANG TINGGI

6.  KOMITMEN TERHADAP PERJANJIAN KERJA
      INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
    KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

KOMPETENSI KEUSAHAWANAN
7.  BERORIENTASIKAN KECEKAPAN

8.  MEMBUAT PERANCANGAN YANG SISTEMATIK

9.  MENYELESAIKAN MASALAH SECARA KREATIF

10.  KEYAKINAN DIRI

11.  KETEGASAN

12.  MENYAKINKAN ORANG LAIN

13.  MENGGUNAKAN STRATEGI-STRATEGI PENGARUH
   INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
  KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN
 ISLAM GALAK NIAGA
Terdapat 500 hadis sahih
riwayat Bukhari sentuh soal
perniagaan.
Terdapat 370 ayat Al-Quran
yang bersangkutan dengan
perniagaan.
(MUAMALAT, TIJARAH, RAJULUL A’AMAL DLL)
    INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
  KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN


  SABDA NABI S.A.W.

  “PENIAGA YG. BENAR DALAM
   PERNIAGAANNYA AKAN
  DIKUMPULKAN DI AKHIRAT
BERSAMA NABI DAN ORANG-ORANG
    YANG BERSUJUD.”
    INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
   KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN


  ISLAM GALAK NIAGA
“Hai orang beriman, janganlah kamu
 makan harta orang lain dengan cara
 batil, kecuali dengan berjual beli atas
 dasar suka sama suka.” (AN-NISAA’:29)

“Berniagalah walaupun semasa dan
selepas menunaikan fardhu Haji.”
(AL-BAQARAH: 2)
     INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
   KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN  ISLAM GALAK NIAGA
“Kemiskinan hampir-hampir menjadikan
 seseorang itu kufur”
 (RIWAYAT ABU NU’AIM).

“Mata pencarian terbaik ialah hasil usaha sendiri
dan perniagaan yang bersih.” (RIWAYAT Al-
BAZAAR).

“Sembilan per sepuluh dari sumber rezeki ialah
dalam perniagaan.” (RIWAYAT BUKHARI)
    INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
  KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN


  MARTABAT NIAGA: PERSEPSI
  KHALIFAH UMAR AL-KHATTAB


“Tempat yang paling aku suka
 sekali menemui ajalku selain
 daripada di medan jihad ialah
 di tempat di mana aku sedang
 berurusniaga mencari rezeki
 untuk menyara keluargaku.”
      INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
    KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN


  NIAGA DALAM SIRAH RASULULLAH

1. Rasulullah mencebur diri dalam perniagaan
  sejak usia 12 tahun. (Mula-mula ikut
  pamannya Abu Talib kemudian Siti Khadijah).

2. Dalam usia 24 tahun baginda telah terlibat dalam
  perdagangan antarabangsa di mana lebih 13 kota
  atau pasar dikunjungi Baginda. (Zamattul
  Jandaq, Mushaqqar, Suhar, Dabar, Syihir, Aden,
  Syria, Rabiyyah, Ukaz, Zulmajaz, Mina, Nazat dan
  Hijr)
      INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
     KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

3.  Apabila Muslimin berhijrah dari Mekah ke
   Madinah, institusi pertama yang diarah bina oleh
   Rasulullah ialah pasar “Suqul Ansar”, kemudian
   barulah masjid dan sekolah.

4.  Rasulullah menjadikan niaga untuk hapuskan
   penindasan. (Saidina Usman membeli Telaga
   Raumah)

5.  Rasulullah sebar syiar Islam menerusi
   perniagaan. (Menghantar Saad bin Abi Waqqas ke
   China).
   INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
  KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN


   SAHABAT RASULULLAH
    YANG BERNIAGA

Abdurrahman Auf, Zubair bin
Awwam, Shuhaib bin Sinan, Abu
Zar al-Ghiffari, Uthman bin Affan,
Abu Bakar Al-Siddiq, Umar Al-
Khattab, Saad bin Abi Waqqas,
Saad Ibnu Aa’iz, Abu Maa’liq bin
Ansari, Talha bin Ubaidullah dan
Saidatina Siti Khatijah sendiri.
  APAKAH PERANAN
   KEMENTERIAN
PEMBANGUNAN USAHAWAN  • LATAR BELAKANG

  • STRATEGI PEMBANGUNAN
   KEUSAHAWANAN

  • PROGRAM- PROGRAM
   KEUSAHAWANAN

  • PENUTUP
   INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
  KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN


PENUBUHAN

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
    USAHAWAN
     (KPUn)
   ditubuhkan pada
     8 Mei 1995
    www.kpun.gov.my
    INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
  KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN


OBJEKTIF KEMENTERIAN
 MELAHIRKAN DAN MEMBANGUNKAN
 USAHAWAN TULEN:

     YANG BERKUALITI
     BERDAYA TAHAN
     BERDAYA MAJU
     BERDAYA SAING

 DALAM SEMUA SEKTOR SERTA MEMUPUK
 BUDAYA KEUSAHAWANAN DI KALANGAN
 RAKYAT MALAYSIA
       INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
     KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

    AGENSI KEMENTERIAN:
1. MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)

2. BANK PEMBANGUNAN DAN INFRASTUKTUR (BPIMB)

3 SYARIKAT JAMINAN KREDIT (CGC)

4. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI (SEDC)

5. UDA HOLDINGS (UDA)

6. PERBADANAN KEMAJUAN KRAF TANGAN MALAYSIA (PKKM)

7. YAYASAN TEKUN NASIONAL (TEKUN)
        INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
       KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

     STRATEGI PEMBANGUNAN USAHAWAN
                  Premis
              Pem-   Pernia- Pembangunan
         Latihan biayaan  gaan  Perniagaan &
                        Peluang Promosi &
   Pembudayaan                    Pemasaran
   keusahawanan    PERSEKITARAN YANG
                KONDUSIF           Exit Policy
Pembangunan
 Semula PEMBANGUNAN                      Pengetahuan &
                USAHAWAN    MEMBENTUK     Kemahiran
  Bandar
       KAWASAN              USAHAWAN
                BUMIPUTERA
      PERTUMBUHAN            BERDAYAMAJU    Research &
        BARU              BERDAYASAING Development
 Pembanguna
  n Bandar          PEMBANGUNAN          Pembangunan
   Baru          SUMBER MANUSIA        ICT & Teknologi
                                Tinggi
      Pembudayaan
      Keusahawanan   Golongan    Pendidikan
               Menengah    Professional
               Bumiputera
     INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
   KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

 STRATEGI PEMBANGUNAN USAHAWAN

PERSEKITARAN YANG KONDUSIF:

  1. ASPEK PEMBUDAYAAN KEUSAHAWANAN

  2. ASPEK BIMBINGAN DAN LATIHAN

  3. ASPEK PEMBIAYAAN

  4. ASPEK PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

  5. ASPEK PREMIS PERNIAGAAN

  6. ASPEK PEMASARAN
      INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
    KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN


1. ASPEK PEMBUDAYAAN KEUSAHAWANAN

a) Peringkat Sekolah
   - Program Usahawan Muda

b) Peringkat IPTA
   - Latihan Keusahawanan Siswa (LKS)

   - Program Pembangunan
    Usaha Siswa (PPUS)

c) Peringkat Pegawai/Kakitangan Kerajaan,
  Swasta dan Orang Awam
   - Latihan Asas Perniagaan
     INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
    KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

LATIHAN ASAS PERNIAGAAN

  KAKITANGAN
    TERBUKA KEPADA SEMUA KUMPULAN
          KERAJAAN (ORANG AWAM
    JUGA DIBENARKAN)

  DIBAYAR OLEH PESERTA (RM250.00 -
    5 HARI 4 MALAM SEPENUH MASA -

    BAYARAN INI TERMASUK NOTA, MAKAN/
    MINUM DAN PENGINAPAN)

  KEMUDAHAN CUTI KURSUS BERGAJI PENUH
   JPA(L)S.177/2/22-30 Klt. 4(21) BERTARIKH
   21 DISEMBER 1998
    INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
  KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN


LATIHAN ASAS PERNIAGAAN

  Motivasi Keusahawanan
  Kompetensi/Analisis Diri
  Peluang dan Kemudahan Perniagaan
  Etika Perniagaan
  Kreativiti dan Perniagaan
  Mengenal pasti Peluang Perniagaan
  Wang dan Perniagaan
  Jenis dan Bentuk Perniagaan
  Usahawan Jemputan
  Rancangan Perniagaan
”ANYBODY CAN OPEN A BUSINESS BUT
VERY FEW CAN CONTINUE TO KEEP THE
     BUSINESS GOING”
            Chinese Saying
       INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
     KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

2. ASPEK BIMBINGAN DAN LATIHAN KEUSAHAWANAN

a) Skim Latihan Dan Galakan Kakitangan Kerajaan
  Menceburkan Diri Dalam Perniagaan

b) Latihan Pewujudan Usahawan

c) Latihan Asas Keusahawanan Siswazah

d) Perniagaan Mini Health Spa & Beauty Salon*

e) Peningkatan Mutu & Pembungkusan Cookies & Snacks*

f) Membuat Cenderahati/Momento Dalam Bidang
  Dalam Bidang Kraf*

g) Peningkatan Usahawan Perkhidmatan Pembersihan
  Bangunan)*
        INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
      KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

g) Peningkatan Usahawan Perkhidmatan
  Pembekalan Makanan Bermasak (Kantin/Asrama)*

h) Restoran dan Katering (5 hari)

i) Kedai Dobi ( 6 hari)

j) Kek dan Pastri (10 hari)

k) Bengkel Penyediaan Rancangan Perniagaan :

  i) Bengkel Penyediaan Rancangan Umum *

  ii) Bengkel Penyediaan Rancangan Perniagaan Sektor Makanan
  (Kek & Pastri, Restoran, Frozen Food, dll)

  iii) Bengkel Penyediaan Rancangan Perniagaan Sektor Perkhidmatan
 (Pelancongan,Dobi, Pembersihan Bangunan, dll)
        INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
      KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN
 SKIM LATIHAN DAN GALAKAN BAGI KAKITANGAN KERAJAAN
 MENCEBUR DIRI DALAM PERNIAGAAN SEPENUH MASA
Pengenalan
Skim Latihan dan Galakan Perniagaan Kakitangan Kerajaan Kumpulan
Sokongan merupakan satu program yang dirangka untuk meningkatkan
penglibatan kakitangan Kerajaan dalam bidang perniagaan. Program ini
menggabungkan latihan dan bimbingan untuk membolehkan peserta
menceburi bidang perniagaan setelah menamatkan perkhidmatan mereka
dengan Kerajaan seperti yang disyaratkan dalam program ini.

Tarikh Kursus
24 Mei hingga 23 September 2004

Objektif
• Mendedahkan input pengurusan perniagaan.
• Membantu penyediaan rancangan perniagaan.
• Menambah dan meningkatkan pengetahuan bagi melahirkan usahawan
 berdaya saing.
        INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
       KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN
Tempoh
4 bulan (sepenuh masa)

Kandungan
Modul 1:    Pembentukan Sikap Usahawan
Modul 2:    Mengenalpasti Peluang Perniagaan
Modul 3:    Penyediaan Rancangan Perniagaan
Modul 4:    Pengurusan Perniagaan
Modul 5:    Latihan Input Teknikal & Sangkut Kerja
Modul 6:    Bengkel Kemahiran & Lawatan Industri

Agensi Pelaksana
Majlis Amanah Rakyat (MARA) - Bidang Kontraktor (Binaan, Elektrikal &
               Lanskap) Perkhidmatan & Perdagangan

Pusat Pembangunan Usahawan    - Bidang Pembuatan, Perkilangan, Makanan,
Malaysia (MEDEC), UiTM       Francais, Perlancongan
         INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
       KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

    SKIM LATIHAN PEWUJUDAN USAHAWAN (LPU)

Pengenalan
Latihan Pewujudan Usahawan adalah merupakan satu program yang
dirangka untuk pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional menceburi
bidang perniagaan. Program ini menggabungkan latihan dan bimbingan untuk
membolehkan peserta menceburi bidang perniagaan setelah menamatkan
perkhidmatan mereka dengan Kerajaan seperti yang disyaratkan dalam program
ini.

Tarikh Kursus
24 Julai hingga 23 September 2004

Objektif
• Mendedahkan peserta kepada input pengurusan perniagaan.
• Membantu penyediaan rancangan perniagaan.
• Menambah dan meningkatkan pengetahuan bagi melahirkan usahawan
 berdaya saing, berdaya tahan, berdaya maju dan berdikari.
       INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
      KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN


Tempoh
63 hari (sepenuh masa)

Kandungan
Modul 1:    Pembentukan Sikap Usahawan
Modul 2:    Persumberan Perniagaan
Modul 3:    Penyediaan Rancangan Perniagaan
Modul 4:    Pengurusan Perniagaan
Modul 5:    Latihan Input Teknikal & Sangkut Kerja

Tempat
Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia
(MEDEC) UiTM
        INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
       KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN
  SYARAT-SYARAT BAGI MENGIKUTI
SKIM LATIHAN DAN GALAKAN PERNIAGAAN
1.  TELAH DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN;

2.  MEMPUNYAI HARTA DAN WANG SENDIRI UNTUK
   DIJADIKAN MODAL ATAU SEBAHAGIAN DARIPADA MODAL;

3.  MENDAPAT KELULUSAN DARI KETUA JABATAN/KEMENTERIAN

4.  SEKIRANYA BERKHIDMAT DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KESIHATAN
   DAN POLIS DIRAJA MALAYSIA PERLU KELULUSAN DARI PERINGKAT RENDAH
   SEHINGGA PERINGKAT TERTINGGI (Polis -    IPD – IPK – Bukit Aman)
   (Guru Besar – Jab. Pendidikan Negeri – Kem.Pendidikan)

5.  BAGI PESARA PILIHAN : TARIKH PERSARAAN BERMULA SELEPAS KURSUS
   BERMULA TETAPI TIDAK MELEBIHI 6 BULAN DARI TARIKH TAMAT LATIHAN
   ( Maksimum - 23 MAC 2005);

6.  PESARA WAJIB TARIKH PERSARAAN BERMULA SELEPAS TARIKH KURSUS
   BERMULA TETAPI TIDAK LEBIH 8 BULAN DARI TARIKH TAMAT LATIHAN
   (Maksimum - 23 MEI 2005);

7.  ATAU PERLETAKAN JAWATAN BERMULA DARI TARIKH TAMAT LATIHAN
   (21 SEPTEMBER 2004)
         INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
        KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN
  SYARAT-SYARAT BAGI MENGIKUTI
SKIM LATIHAN DAN GALAKAN PERNIAGAAN

8.  PERLU MENANDATANGANI DAN MEMATUHI PERJANJIAN LATIHAN
   DENGAN PIHAK KERAJAAN

   A)  MENGIKUTI KURSUS SEHINGGA TAMAT

   B)  PERLU BERSARA SECARA PILIHAN/WAJIB ATAU LETAK JAWATAN

   C)  TIDAK MAKAN GAJI DENGAN MANA-MANA PIHAK SELEPAS TAMAT KURSUS* SEKIRANYA INGKAR PERJANJIAN……


     PESERTA AKAN DIKENAKAN TINDAKAN IAITU MEMBAYAR
        GANTIRUGI SEBANYAK RM 20,000.00 KEPADA
              PIHAK KERAJAAN
      INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
     KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN1. Bersara Secara Pilihan – TIDAK BOLEH LEBIH 6 Bulan
  24 MEI 2004  23 SEPT 2004   23 MAC 2005
   (MULA)     (TAMAT)    (MAX. BERSARA)


2. Bersara Wajib - TIDAK BOLEH LEBIH 8 Bulan


  24 MEI 2004  23 SEPT 2004   23 MEI 2005
   (MULA)     (TAMAT)    (MAX. BERSARA)
      INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
    KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

    SENARAI SURAT BERKAITAN LATIHAN
   KEUSAHAWANAN UNTUK PEGAWAI KERAJAAN

1.   JPA(L)SULIT 177/2/22-30 Klt.1/(30) bth 14 Ogos 1986
    - SKIM LATIHAN DAN GALAKAN BAGI KAKITANGAN
    KERAJAAN UNTUK MENCEBURKAN DIRI SEPENUH
    MASA DALAM PERNIAGAAN KECIL : BAGI
    KUMPULAN C & D SAHAJA.
2.   JPA(L)SULIT 177/2/22-30 Klt.1/(49) bth 7 Ogos 1987
    - SKIM LATIHAN DAN GALAKAN BAGI KAKITANGAN
    KERAJAAN UNTUK MENCEBURKAN DIRI SEPENUH
    MASA DALAM PERNIAGAAN KECIL : BAGI
    KUMPULAN C & D (KUMPULAN ‘B’ DIBOLEHKAN)
      INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
     KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

   SKIM LATIHAN DAN GALAKAN BAGI KAKITANGAN KERAJAAN
UNTUK MENCEBURKAN DIRI SEPENUH MASA DALAM PERNIAGAAN


KAJIAN IMPAK 2002

•  Bil. Population:       1,509 (Tahun 1991-2000 )
•  Bil. Membuka Perniagaan:   1,098 (72.8%)
•  Bil. Menutup Perniagaan:    161 (14.7%)
•  Purata Umur :         65.4% Berumur > 50 Tahun
•  Jenis Perniagaan:

•    Pembuatan      :   12%
•    Peruncitan     :   12%
•    Kontraktor Binaan  :   28%
•    Restoran      :   13%
•    Pertanian      :   04%
•    Perkhidmatan    :   31%
       INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
     KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

     SKIM USAHAWAN SISWAZAH

  SISWAZAH YANG TELAH TAMAT PENGAJIAN DI PUSAT
  PENGAJIAN TINGGI DALAM DAN LUAR NEGARA
  DAN SETARAF DENGANNYA

  UMUR TIDAK MELEBIHI 35 TAHUN

  MENDAPAT IJAZAH/DIPLOMA TIDAK LEBIH 10 TAHUN

  LATIHAN 6 HARI 5 MALAM

  PENYEDIAAN RANCANGAN PERNIAGAAN

  PEMBIAYAAN OLEH BANK PEMBANGUNAN
  DAN INFRASTRUKTUR MALAYSIA BERHAD

  BPIMB - MINIMA RM20,000/ MAKSIMA RM250,000
      INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
    KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

3. ASPEK PEMBIAYAAN


 • 18 SKIM / DANA DITAWARKAN DI BAWAH
  KPUn.

  •  12 SKIM DIPANTAU OLEH KPUn.


  •  6 SKIM DIKENDALIKAN OLEH CGC,
    DENGAN PERUNTUKAN DISEDIA DAN
    DIMANTAU OLEH BNM
   SKIM/DANA USAHAWAN YANG DITAWARKAN

1.  Kementerian Pembangunan Usahawan   : 18
2.  Kementerian Kewangan         : 2
3.  Kementerian Pertanian         : 2
4.  Kementerian Perdagangan
   Antarabangsa dan Industri       : 7
5.  Kementerian Sains, Teknologi
   dan Alam Sekitar           : 3
6.  Kementerian Belia dan Sukan      : 1
7.  Kementerian Pembangunan Luar Bandar  : 4
8.  Jabatan Perdana Menteri        : 1
9.  Bank Negara Malaysia         : 6
          JUMLAH         : 44
   SKIM / DANA USAHAWAN DI BAWAH
   KPUn MENGIKUT SAIZ PEMBIAYAAN
                   Saiz Pinjaman
Bil.   Skim/ Dana Usahawan
                 Min (RM)  Mak (RM)
    Skim Tabung Ekonomi
1.   Kumpulan          1,000   10,000
    Usaha Niaga

    Skim Pembiayaan      Bawah
2.                      1 juta
    Perniagaan MARA      10,000

    Skim Jaminan Usahawan
3.                 10,000   50,000
    Kecil
4.   Tabung Usahawan Siswazah  20,000  250,000
    Skim Pembiayaan Pusat
5.                 50,000   1 juta
    Negeri
                    Saiz Pinjaman
Bil   Skim/ Dana Usahawan
                  Min (RM)  Mak (RM)

6.  Skim Modal Asas        50,000   5 juta
7.  Skim Pembiayaan PNS      50,000   40 juta

8.  Skim Pinjaman Biasa (Khas)  100,000   2.5 juta
   Skim Modal Teroka
9.                   -    3 juta
   Berteknologi Tinggi
10.  Skim Galakan Usahasama      -    20 juta
   Skim Bantuan          100,000 atau 90%
11.
   Pembangunan Francais      jumlah kos projek
                  2% hingga 6% (Subsidi
12.  Skim Pembiayaan Francais
                   Kadar Faedah)
     INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
   KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN
4. ASPEK PEMBANGUNAN PERNIAGAAN


      PUSAT KHIDMAT
      KONTRAKTOR
         PELUANG
              LEMBAGA PELESENAN
                KENDERAAN
   FRANCAIS        PERDAGANGAN
     &
    VENDOR
    INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
   KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWANPEMBANGUNAN PERNIAGAAN

Program Pembangunan Francais
 70 francaisor, 19 francaisi induk,
 638 francaisi

Program Pembangunan Vendor
 85 Syarikat Anchor dan 317 Vendor

Program Mentor
 34 Mentor dan 1,047 Mentee
      Produk - Produk Francais

            Makanan

                 Yuran
  PRODUK      Modal (RM)
                 Francais
                      Royalti

 Sugar Bun
           500,000   60,000   4%
(makanan segera)
  Nelson’s
           40,000    8,000    -
(jagung & yogurt)
Dunkin Donut
           295,000   25,000   4%
(makanan segera)
  Baguz
           38,000    5,000    -
(hotdog & burger)
       Produk - Produk Francais

             Makanan

                   Yuran
  PRODUK       Modal (RM)
                  Francais
                        Royalti

 Mc Donald’s
            800,000   117,000   5%
 (makanan segera)
 Eksotik M’sia
            250,000   20,000    -
(makan. tradisional)
 Angel Cake
            110,000    -     -
  (kek & pastri)
 Marry Brown
            250,000   60,000   4%
 (makanan segera)
       Produk - Produk Francais

             Pakaian

                  Yuran
  PRODUK      Modal (RM)
                  Francais
                       Royalti

   Bonia
            200,000   10,000   2-4%
   (pakaian)
  Tres Chic
            380,000   30,000   5%
(pakaian & sulaman)
   Caserini
            165,000   40,000   4%
  (kek & pastri)
 Camel Store
            130,000    -    1.2 %
 (pakaian & kasut)
       Produk - Produk Francais

           Perkhidmatan

                  Yuran
  PRODUK      Modal (RM)
                 Francais
                       Royalti

  Goodyear
           250,000    -     -
(servis kenderaan)
  Kit Leong
           250,000   25,000   2%
 (servis & tayar)
Kodak Ekpress
           215,000    -     -
 (kedai gambar)
   Fuji
           175,000    -     -
 (kedai gambar)
     Produk - Produk Francais

        Kedai Buku & Elektrik

                Yuran
 PRODUK     Modal (RM)
                Francais
                     Royalti


MPH Bookstore   300,000   100,000  3.5 %

  Popular     250,000   15,000   4%

  Singer     30,000     -     -
    Produk - Produk Francais

        Komputer

              Yuran
 PRODUK    Modal (RM)
              Francais
                   Royalti


 CompAsia   448,000   30,000   2%

Cybershoppe  110,000   10,000   2%
Academy of
        200,000   75,000   3%
 Learning
Multimedia   65,000   20,000   9%
     Produk - Produk Francais

    Hotel & Perkhidmatan Kebersihan

                 Yuran
  PRODUK     Modal (RM)
                Francais
                      Royalti


 Seri Malaysia   500,000   25,000   5%

Krystal Kleeners  55,000   36,000   15 %

  Duraclean    50,000   25,000   4-5%

 Perma-Glaze    250,000    -     -
     Produk - Produk Francais

      Produk Kecantikan & Tadika

               Yuran
PRODUK     Modal (RM)
              Francais
                    Royalti


Le’Wangi    135,000   25,000    9%

 Avon      83,000    -      -

Kinderland   250,000   85,000    6%

 Q-Dees     350,000   25,000    5%
     Produk - Produk Francais

         Farmasi & Optical

                Yuran
  PRODUK     Modal (RM)
                Francais
                      Royalti


 Pharmacare    200,000   30,000    5%

  Dewma     230,000   25,000    5%

 Eye Master    210,000   25,000    3%

England Optical  250,000   50,000   RM1,000
    INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
   KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN


  PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK)

PENDAFTARAN KONTRAKTOR AWAM
DAN ELEKTRIK MENGIKUT KELAS-
KELAS BERIKUT:-

•  A, B, C, D, E, F (AWAM)
•  I, II, III, IV, V, VI (ELEKTRIK)

•  PENDAFTARAN UNTUK
  TARAF BUMIPUTERA
      INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
    KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

     PENGELASAN, HAD KEWANGAN DAN BAYARAN PENDAFTARAN
        Kelas dan Fee Bagi Kontraktor Kerja Awam
Kelas     Fee Proses (RM)  Fee Pendaftaran  Fee Pembaharuan
                   (RM)     Setiap 2 Tahun
                             (RM)


 A         100        5000       2500
 B         100        3000        1500


 C         100        500        250
 D         50        250        125
 E         50        150         75


 F         50        50         25
       INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
     KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN    Had Kewangan (Kos Kerja) Bagi Kontraktor Kerja Awam
(Pindaan mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 14 Tahun 2002)


  Kelas            Had Kewangan (RM)


   A           Melebihi RM 10,000,000
   B        RM 5,000,001 hingga RM 10,000,000
   C        RM 2,000,001 hingga RM 5,000,000
   D         RM 500,001 hingga RM 2,000,000
   E         RM 200,001 hingga RM 500,000
   F            Sehingga RM 200,000
      INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
     KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

    Kelas dan Fee Bagi Kontraktor Elektrik

Kelas    Fee Proses (RM) Fee Pendaftaran     Fee
                  (RM)    Pembaharuan
                        Setiap 2 Tahun
                          (RM)
 I        100       1500        750
 II        100       500        250
 III        50       250        125
 IV        50       150        75
 V        50       80         40
 VI        50       50         25
    INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
   KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

Had Kewangan (Kos Kerja) Bagi Kontraktor Elektrik


 Kelas            Had Kewangan
                  (RM)


   I    50,001 ke atas
  II    1,000,001 ke bawah
  III   500,001 ke bawah
  IV    150,001 ke bawah
  V    50,001 ke bawah
  VI    20,001 ke bawah
     INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
    KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN        LEMBAGA PELESENAN
      KENDERAAN PERDAGANGAN (LPKP)

   LPKP MENGELUARKAN PERMIT UNTUK
       PENGANGKUTAN
  AWAM DAN KOMERSIL MRNGIKUT KATEGORI
       SEPERTI BERIKUT:-

      LORI - KELAS ‘A’ DAN KELAS ‘C’
    KERETA SEWA/KERETA SEWA DAN PANDU
 TEKSI/ TEKSI LAPANGAN TERBANG/TEKSI MEWAH
 BAS BERHENTI-HENTI/BAS PELANCONGAN/BAS
    EKSPRES BAS KILANG/BAS SEKOLAH
     INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
   KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN


5. ASPEK PREMIS PERNIAGAAN
   2 Aktiviti:

   • Pembelian Lot-lot Strategik di
    Kompleks Beli-belah & Bandar
 P
    Utama - Perangin Mall,
 R   P. Pinang, Amcorp Mall, PJ
 E
 M  • Pembinaan premis & kilang -
 I   Kawasan Industri Kecil di
 S   Sarawak, Sabah, Pahang dsb.

    e.kpun.gov.my/premis
     INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
   KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN6. ASPEK PEMASARAN DAN PROMOSI

     Ekspo Pemasaran Produk :
     Showcase Usahawan 2002, 2003…
     Bazar dan Pasar Ramadan (Wanita)
     Ruang Pameran Produk
     Galeria Usahawan- Tkt. 1,
     Amcorp Mall, PJ
     Kerjasama Hypermarket
     Pasarkan Produk Usahawan
     Tempatan
     INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
   KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

PENUTUP

STRATEGI PEMBANGUNAN USAHAWAN

PERSEKITARAN YANG KONDUSIF:

   1. ASPEK PEMBUDAYAAN KEUSAHAWANAN

   2. ASPEK BIMBINGAN DAN LATIHAN

   3. ASPEK PEMBIAYAAN

   4. ASPEK PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

   5. ASPEK PREMIS PERNIAGAAN

   6. ASPEK PEMASARAN
        INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
      KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN


TEKUN -   YAYASAN TEKUN NASIONAL
       KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN
       BASEMENT 1, MEDAN MARA
       JALAN RAJA LAUT
       50350 KUALA LUMPUR.
       TELEFON: 03-26925185
       FAKS   : 03-26924982

MARA  -  MAJLIS AMANAH RAKYAT
       IBU PEJABAT MARA
       MEDAN MARA
       JALAN RAJA LAUT
       50609 KUALA LUMPUR.
       TELEFON: 03-26915111
       FAKS  : 03-26915473

BPIMB  -  BANK PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKUR MALAYSIA
       MENARA BANK PEMBANGUNAN
       JALAN SULTAN ISMAIL
       KUALA LUMPUR
       TELEFON: 03-26913399/26927799
       FAKS  : 03-26928520
        INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA
      KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN


CGC -     CREDIT GUARANTEE CORPORATION
       MALAYSIA BERHAD
       TING 13-16, BANGUNAN CGC,
       KELANA BUSINESS CENTRE,
       NO 97, JALAN SS /7/2,
       47301 PETALING JAYA, SELANGOR
       TELEFON: 03-78062300
       FAKS   : 03-78063308

PKKM  -   PERBADANAN KEMAJUAN KRAF TANGAN MALAYSIA
       KOMPLEKS BUDAYA KRAF KUALA LUMPUR,
       SEKSYEN 63, JALAN CONLAY,
       50450 KUALA LUMPUR
       TELEFON: 03-21627459
       FAKS   : 03-21612622

UDA   -   UDA HOLDINGS SDN. BHD
       LOT 111, MENARA PLAZA BUKIT BINTANG,
       JALAN BUKIT BINTANG,
       55100 KUALA LUMPUR
       TELEFON: 03-27308500
       FAKS   : 03-27138500

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:25
posted:8/22/2011
language:Malay
pages:69
Description: Strategi Bank Muamalat document sample