Docstoc

Strategi Mengajar Kemahiran Menulis

Document Sample
Strategi Mengajar Kemahiran Menulis Powered By Docstoc
					   KAJIAN TINDAKAN
    Meningkatkan Penguasaan Tatabahasa Murid
     Tingkatan 3A Dalam Kemahiran Menulis
Dengan menggunakan kaedah Majalah Dalam Kelas /MDK-DS


         Disediakan oleh :
        Pn Aleimmah binti Ali
      Guru BM Tingkatan 3A/2009
 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LALU
  Kelas 3 Anggerik merupakan kelas yang mempunyai 34 orang murid
yang merupakan target panitia BM PMR tahun 2009 ialah sebanyak 16
orang dan 17 orang lagi dalam Qnett, dalam target lulus.
  Walaupun majoriti murid daripada kelas ini merupakan penuntut asli
Bahasa Melayu iaitu sebanyak 27 orang murid berbangsa melayu namun
tahap penguasaan mereka terhadap tatabahasa masih lemah. Saya
sungguh terkejut kerana kebanyakan mereka tidak dapat menguasai
kemahiran tatabahasa, sedangkan mereka telah diajarkan semasa
tingkatan 1 dan 2. Perkara-perkara asas telah didedahkan kepada mereka
sebelum ini. Buktinya apabila saya memberi latihan membina ayat kata
kerja transitif, kebanyakkan mereka tidak dapat membina ayat dengan
gramatis kerana tidak faham akan konsep kata kerja transitif. Kesalahan
penggunaan kata kerja transitif begitu ketara apabila murid-murid menulis
ringkasan karangan, menulis karangan dan menjawab soalan pemahaman
bagi kertas 2 BM PMR. Keadaan ini menggambarkan ada berlaku proses
gangguan sama ada dalam penyampaian maklumat atau kecuaian yang
nyata dari aspek tatabahasa, kerana bukan sahaja dari aspek kata kerja
transitif malah banyak bahagian / unit-unit tatabahasa yang belum boleh
dikuasai dengan baik oleh murid-murid 3A.
Sebagai seorang guru kelas, saya bertanya
apakah punca perkara itu berlaku, antara jawapan
pelajar :-
a. Kemahiran tatabahasa peringkat menengah rendah semasa
   tingkatan 1 dan 2 lebih mudah dan soalan diberikan hanya
   berdasarkan soalan berbentuk objektif.   Jikalau tidak
   mengetahui jawapan yang tepat murid masih boleh
   menjawab dengan menandakan pilihan jawapan yang diberi
   (A, B, C, D).
b. Mereka keliru dengan media cetak yang banyak melakukan
   kesalahan.
c.  Mereka menggunakan    sesuatu  konsep  berdasarkan
   kebiasaan
d. Terpengaruh dengan ayat sms.
e. Cikgu tidak mengajar dengan teliti semasa tingkatan 1 dan 2
   terutama aspek bidang kesalahan bahasa bagi tatabahasa.
Jika perkara ini tidak di atasi dengan segera, saya bimbang
akan menjejaskan pencapaian peratus lulus cemerlang BM
peringkat PMR kerana kesinambungan ialah menjejaskan
pula BM peringkat SPM. Apakah ertinya sekiranya pelajar
mendapat gred A tetapi pada hakikatnya aspek tatabahasa
mereka masih tunggang langgang.
Contoh :-
Antara kekeliruan murid dalam tatabahasa ialah :
   Kata Kerja
   Kata Kerja menN_
   Kata Kerja meN_kan dengan satu objek
   Kata Kerja menN_kan dengan dua objek
   Kata Kerja menN_i dengan satu objek
   Kata Kerja meN_i dengan dua objek
Penguasaan tatabahasa yang lemah juga dikenalpasti
bermula ujian selaras 1 (Februari) dan ujian selaras 2
ISU KEPERIHATINAN / FOKUS KAJIAN
   Banyak kesalahan yang berkaitan dengan tatabahasa yang
   saya kenalpasti, namun kajian ini akan memfokus kajian
   terhadap penggunaan kata kerja berimbuhan meN_ (tanpa
   akhiran-kan) dan meN…kan (dengan akhiran kan).
DENGAN CARA : MENGGUNAKAN KAEDAH MDK
   Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat
   majmuk.
   Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul
   dan gramatis.
   Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan
   tanda baca dalam ayat.
   Mengenalpasti kesalahan penggunaan kata dalam ayat.
   Mengambil bahan/hasil penulisan/rencana dalam MDK (Dewan
   Siswa) sebagai bahan untuk dipandang dan contoh bagi setiap
   kesalahan aspek tatabahasa.
Berdasarkan pencapaian ujian selaras satu pada bulan Februari,
dapatan saya pencapaian keputusan ujian satu amat mencemaskan.
Bagaimanakah saya sendiri sebagai Guru Bahasa Melayu yang
beropsyen dapat mengekalkan prestasi saya sendiri sebagai guru
Bahasa Melayu (BM). Keputusan murid pada ujian selaras satu yang
lebih berdasarkan kepada soalan-soalan tatabahasa, murid-murid
dalam Qnett cemerlang sebanyak 17 orang tidak memperoleh gred A
seperti mana yang diharapkan oleh target panitia dan sekolah bagi
PMR tahun 2009. Berikut keputusan murid semasa ujian selaras (1).
                       TARGET      UJIAN 1
BIL       NAMA PELAJAR
                     SEKOLAH PANITIA  TOV  M   G
1.  ABDUL AUF BIN RAHMAN         C    C    B  73   B
2.  HAZARUL FIKRI B. SRI AZMI       L    L    B  58   C
3.  LIM CHEE YONG             L    L    C  55   C
4.  HAW GUAN SENG             L    L    D  50   C
5.  MOHD REDUAN BIN AZLEE         L    L    C  65   B
6.  MOHD HARIS BIN BUANG         C    C    C  58   C
7.  MOHD AMIRUDDIN IBRAHIM        L    L    C  58   C
8.  MOHD ZULHELMI BIN ZAINURIN      L    L    C  68   B
9.  MUHAMMAD SHAFIQ BIN MAHSURI      L    L    C  70   B
10.  MOHD FITRI BIN FUAD          L    L      70   B
11.  MUHAMAD AFIQ BIN MOHD NOR       L    L    C  60   C
12.  MUHAMMAD SHAFIQ BIN AMRAN       L    L      73   B
13.  MOHD KHAIRUL NIZAM BIN ABD RAZAK   L    L    C  63   C
14.  MOHD IRSYAD BIN SIDON         C    C    B  63   C
15.  SAIA TIONG YAO            L    L    E  70   B
                      TARGET       UJIAN 1
BIL      NAMA PELAJAR
                   SEKOLAH PANITIA  TOV   M   G
16.  SITI SYAFIQAH BINTI RAHMAD     C    C   B   55   C
17.  NURUL SHAFIQAH IHSAM        C    C   A   73   B
18.  NORA BINTI KABIL          L    C   B   68   B
19.  NURUL FAEZAH BINTI ABDULLAH    L    L   B   70   B
20.  NUR ATIKAH BINTI ZAINUDDIN     L    L   -   65   B
21.  MAIZATUL KHALEEDA KHALID      C    C   -   65   B
22.  ASMIRA BINTI MOHAMAD        C    C   C   65   B
23.  NUR NAJWA BINTIYUSRI        L    L   C   68   B
24.  NUR FATIHA AFFIN BINTI RAZALI   L    C   B   68   B
25.  NOOR AZILAH BINTI ROSLIN      L    C   B   65   B
26.  SYAHIDA BINTI ABU BAKAR      L    C   B   55   C
27.  JOYCEYLYN LOO ZI QI        C    C   B   55   C
28.  ELAINE LEE YI XIN         C    C   C   33   B
29  HAU BOON SHIN           C    C   A   65   B
30.  NG SHIN WEN            L        C   38   D
31.  SITI NURAZLINDA ZAKARIA      C    C   B   78   B
32.  NUR HAZIQAH MD SANI        C    C   B   78   B
33.  FATIN SYAHIRAH BINTI KAMZANI    L    C   -   75   B
34.  NUR HIDAYAH HAMZAH         C    C   -   75   B
       OBJEKTIF KAJIAN
Selepas kajian selesai dijalankan,   murid-murid  diharapkan  dapat
mencapai objektif berikut :-
1. Objektif Umum
  Meningkatkan kemahiran tatabahasa dalam kalangan murid tingkatan 3
  Anggerik.
  Objektif Khusus
  i) Meningkatkan pemahaman murid terhadap penggunaan kata
    kerja berimbuhan men, dan men…kan.
  ii) Membina ayat-ayat yang gramatis dalam pelbagai jenis penulisan.
  III) Meningkatkan kualiti mata pelajaran Bahasa Melayu dalam
    peperiksaan sekolah dan peperiksaan awam.
  IV) Dapat membina kemahiran bertutur dengan baik
2. Kumpulan Sasaran
  Kajian ini melibatkan 34 orang murid tingkatan 3A yang terdiri daripada
  34 orang murid iaitu 27 orang murid Melayu dan 7 orang murid Cina.
   TINDAKAN YANG DICADANGKAN
Berdasarkan pemerhatian dan penyemakkan latihan atau kerja rumah
yang diberi oleh guru saya mendapati 60% murid tidak dapat memberi
jawapan yang tepat dan kurang berkeyakinan setiap kali memberi
jawapan secara lisan atau bertulis. Sebanyak 34 murid yang terdiri
daripada kelas 3A telah dipilih sebagai subjek kajian panitia BM,
golongan murid ini ialah murid yang boleh menguasai kemahiran (3M),
tetapi menunjukkan kelemahan yang ketara dalam kertas 1
(tatabahasa) yang meliputi 30 soalan pengajian tatabahasa.
Kelemahan aspek tatabahasa dapat dikesan juga melalui kesalahan-
kesalahan yang dilakukan dalam penulisan karangan (kertas 2). Murid-
murid tidak menunjukkan penggunaan ayat yang gramatis dalam
penulisan karangan. Murid-murid juga sering menggunakan bahasa
pasar baik dalam penulisan karangan mahupun dalam komunikasi
harian mereka yang kurang menunjukkan kemahiran bertutur dengan
baik semasa sesi ujian lisan dijalankan mahupun apabila guru menyoal
dalam sessi pemelajaran dan pengajaran harian. Murid-murid lebih
mudah menjawab secara ringkas menggunakan kesalahan tatabahasa,
seolah-olah menggambarkan ketidakcekapan berbahasa dengan baik
apatah lagi penggunaan kosa kata yang terhad.
  CARA PELAKSANAAN KAJIAN

    Kaedah Majalah Dalam Kelas (MDK) merupakan
satu  kaedah  yang  dapat  membantu   dalam
mempelbagaikan teknik dan bahan dalam proses P & P
BM di kelas. Kaedah ini, bagi saya merupakan satu
kaedah yang berupaya mengembangkan sayap guru bagi
membantu murid-murid pada bahagian tatabahasa malah
meningkatkan kemahiran menulis, membaca, dan asas-
asas pengetahuan berbahasa yang kukuh kepada murid-
murid.
Terdapat beberapa faktor yang mewajarkan
kaedah MDK digunakan oleh saya semasa P & P
antara sebabnya ialah :-
    Kaedah MDK sejajar dengan hasrat Kementerian Pelajaran
Malaysia yang menginginkan murid sentiasa dalam proses
pembudayaan ilmu. Hal ini bermakna disamping berusaha supaya
murid mendapat kecemerlangan, guru haruslah mengasuh dan melatih
murid untuk meraih dan mendapat seberapa banyak ilmu tambahan
yang manfaat hasil daripada pembacaan bahan yang bermutu. Oleh itu
MDK (Dewan Siswa) digunakan oleh saya dalam setiap kali P & P.
     Majalah Dewan Siswa berupaya meningkatkan kecekapan
berbahasa dan ketetapan komunikasi dalam kalangan murid. Hal ini
demikian kerana Dewan Siswa menghidangkan bahan dalam pelbagai
situasi, sistem bacaan dan gaya bahasa yang indah. Selain itu, bahan
yang dihidangkan meningkatkan kepekaan murid terhadap
penggunaan BM dalam pelbagai konteks dan situasi.
MDK - Dewan Siswa (DS) memupuk minat membaca
murid, kesan secara langsungnya ialah :-

 Mewujudkan suasana belajar yang lebih bermakna
 Mewujudkan pelbagai aktiviti P & P dengan
 pemaksimuman penggunaan deria murid.
 Membantu guru dalam mewujudkan aktiviti penulisan,
 pengukuhan dan pengayaan.
 Menarik minat dan menambah minat murid terhadap
 peningkatan penguasaan tatabahasa.
 Pengajaran dan pembelajaran tidak membosankan.
 PELAKSANAAN TINDAKAN
CARA PELAKSANAAN AKTIVITI 1
Lima minit yang pertama setiap kali P & P guru
memberi latihan, latih tubi secara lisan dan secara
intensif didalam kelas.

Refleksi :
Murid seronok dan dapat belajar perkataan baru
daripada MDK (DS) digunakan.
Hal ini dapat diperhatikanberdasarkanbuku kosa
kata mereka. Murid mencatat ejaan yang betul
dan menyebut perkataan dengan ejaan yang betul.
  PERLAKSANAAN AKTIVITI 2
Aktiviti ini merupakan aktiviti murid membina frasa dan
ayat berpandukan gambar.
Pada awal penulisan guru mempamerkan gambar yang
ada dalam Majalah Dewan Siswa.
Murid-murid mengenalpasti tema yang ingin
disampaikan dalam gambar.
Murid-murid membina 5 frasa dengan berpandukan
gambar.
Murid-murid membina ayat dengan menggunakan frasa
yang telah dibina
Guru menganalisis kerja murid.
     PERLAKSANAAN AKTIVITI
LATIHAN KARANGAN
 Latihan karangan dalam kelas yang meliputi Karangan Respond
 terbuka iaitu karangan bahagian C (250 patah perkataan)
 Proses pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan berdasarkan
 karangan yang menggunakan model/teknik DIKEMASEN dan 5W + 1H.
 Guru memberi latihan untuk dijawab oleh murid dengan memberi
 penerangan teknik (5W + 1H) dan teknik DIKEMASEN.
 Murid-murid menganalisis/meneliti/buku rencana daripada teks untuk
 menulis isi-isi karangan berdasarkan teknik (5W + 1h) dan teknik
 DIKEMASEN yang telah diajarkan sebelum ini untuk diaplikasikan
 dalam penulisan karangan.
 Maklumat sebagai isi penting daripada bahan / rencana majalah DS
 Dengan menggunakan teknik pemetaan isi-isi penting dikumpulkan.
Selain itu murid mencari penanda wacana yang menarik untuk
setiap pendahuluan, setiap permulaan perenggan dan penutup
perenggan daalm Majalah DS dan mencatat perkataan-perkataan
tersebut dan menggunakan dalam hasil penulisan.
Aspek tatabahasa bagi imbuhan kata kerja ditekankan melalui
pembacaan DS. Tinjauan masalah setiap kali peperiksaan program
ialah guru mendapati murid lemah dalam menguasai tatabahasa
kerana kurang membaca bahan berbentuk ilmiah seperti buku teks,
rujukan dan sebagainya berbanding bahan bacaan berbentuk
hiburan seperti majalah hiburan dan komik. Oleh yang demikian
kadah MDK / Dewan Siswa sebagai alternatif penyelesaian masalah
kelemahan murid secara teknik ansur maju dalam semua aspek
kemahiran BM.
Pelajar juga di suruh menyalin dan menulis karangan mengikut
status mereka samada mereka lulus atau cemerlang. Pelajar lulus
hanya perlu menyalin satu karangan pada setiap kali P & P.
Manakala murid cemerlang dikehendaki menulis karangan pada
setiap minggu. Semakan latihan oleh guru pada setiap minggu.
     JADUAL PELAKSANAAN UJIAN

1.  Mengenalpasti masalah dari pengumpulan data awal Minggu pertama Jan 2009
2.  Menulis proposal kajian              Minggu kedua Feb 2009
3.  Merancang tindakan                 Februari 2009
4.  Melaksanakan tindakan - Aktiviti          Minggu ketiga Februari 2009
5.  Membincang masalah yang timbul dalam aktiviti 1  Minggu kedua Mac 2009
6.  Melaksanakan tindakan - Aktiviti 2         Minggu ketiga Mac 2009
7.  Membincangkan masalah yang timbul dalam aktiviti 2 April
8.  Refleksi kajian                  April
9.  Menulis laporan                  Jun
10. Pembentangan dapatan kajian             LDP : Julai 2009
    Cara Pelaksanaan
Guru menyemak semua latihan dan ujian yang
dijalankan dan mengenalpasti kesilapan ejaan,
membetulkan kesilapan ejaan serta mencadangkan cara
mengatasi kesilapan ejaan secara spontan didalam
kelas dan secara bertulis di setiap helaian kertas latihan
yang diperiksa.
Membetulkan kesilapan penggunaan kata kerja menN.
        Refleksi
Setiap latihan karangan yang baru akan berubah
mengikut pembetulan yang dilakukan ini bermakna
murid sentiasa mengambil perhatian setiap kali
melakukan kesalahan tatabahasa dan memberi
penekanan terhadap pemahaman dalam penggunaan
kata kerja berimbuhan men dan men…kan.
Membina ayat-ayat yang gramatis. Dengan ini saya
mendapati penguasaan tatabahasa murid meningkat
dengan secara ansur maju dengan menggunakan DS
yang bukan sahaja membantu aspek penguasaan
tatabahasa malah semua ruang lingkup kemahiran-
kemahiran yang perlu ada dalam BM.
        Dapatan Kajian :
    Setelah semua aktiviti mengikut item dijalankan, saya dapati
peningkatan dalam menguasai kemahiran tatabahasa (kosa kata,
ejaan, tanda baca) amat memuaskan terutama item 1 & 2, murid
mengambil berat terhadap penggunaan tanda baca dan ayat-ayat yang
gramatis. Kesimpulannya akibat kecuaian bagi murid cemerlang dapat
dikurangkan dan berpotensi cemerlang. Hasil daripada kaedah MDK-
DS-secara ansur maju pencapaian murid 3A dalam peperiksaan
pertengahan tahun dapat ditingkatkan : kualiti gred A meningkat (rujuk
markah pertengahan tahun).
                        ½ TAHUN
BIL          NAMA PELAJAR
                     C/TC    M  G
1.  ABDUL ALIF BIN RAHMAN       70/82    76  B
2.  HAZARUL FIKRI B. SRI AZMI     53/77    66  B
3.  LIM CHEE YONG           50/55    53  C
4.  HAW GUAN SENG           40/40    50  D
5.  MOHD REDUAN BIN AZLEE       43/77    60  C
6.  MOHD HARIS BIN BUANG        68/62    65  B
7.  MOHD AMIRUDDIN IBRAHIM       58/87    73  B
8.  MOHD ZULHELMI BIN ZAINURIN     63/72    68  B
9.  MUHAMMAD SHAFIQ BIN MAHSURI    73/70    72  B
10.  MOHD FITRI BIN FUAD        70/77    74  B
11.  MUHAMAD AFIQ BIN MOHD NOR     75/66    71  B
12.  MUHAMMAD SHAFIQ BIN AMRAN     65/80    73  B
13.  MOHD KHAIRUL NIZAM BIN ABD RAZAK  68/54    64  C
14.  MOHD IRSYAD BIN SIDON       60/62    65  B
15.  SAIA TIONG YAO           38/42    40  D
                      ½ TAHUN
BIL          NAMA PELAJAR
                   C/TC    M  G
16.  SITI SYAFIQAH BINTI RAHMAD   73/84   74  B
17.  NURUL SHAFIQAH IHSAM      78/82   80  A
18.  NORA BINTI KABIL        63/85   75  B
19.  NURUL FAEZAH BINTI ABDULLAH   63/83   73  B
20.  NUR ATIKAH BINTI ZAINUDDIN   55/70   63  C
21.  MAIZATUL KHALEEDA KHALID    78/84   81  A
22.  ASMIRA BINTI MOHAMAD      70/79   75  B
23.  NUR NAJWA BINTIYUSRI      65/79   72  B
24.  NUR FATIHA AFFIN BINTI RAZALI  60/85   74  B
25.  NOOR AZILAH BINTI ROSLIN    58/73   66  B
26.  SYAHIDA BINTI ABU BAKAR     68/80   75  B
27.  JOYCEYLYN LOO ZI QI       73/85   80  A
28.  ELAINE LEE YI XIN        50/74   62  C
29.  HAU BOON SHIN          63/76   70  B
30.  NG SHIN WEN           53/67   60  C
31.  SITI NURAZLINDA ZAKARIA     76/86   80  A
32.  NUR HAZIQAH MD SANI       73/90   82  A
33.  FATIN SYAHIRAH BINTI KAMZANI  68/72   70  B
34.  NUR HIDAYAH HAMZAH       65/86   76  B
         Refleksi kajian.
Penilaian pencapaian murid.
Kesemua aktiviti dirancang telah berjalan lancar. Keyakinan diri murid
menunjukkan peningkatan yang positif. Latihan harian diteruskan masih
menggunakan MDK-DS daripada guru. Peningkatan markah dan
penambahan gred A dalam kalangan murid yang cemerlang semasa
peperiksaan pertengahan tahun menunjukkan keberkesanan MDK-DS
meskipun tidak semua murid memperoleh gred A dalam peperiksaan
pertengahan tahun yang lalu. Sekurang-kurangnya
membantu murid yang lemah dan cemerlang secara ansur maju.
    Rumusan Pemerhatian
Sikap kurang minat, malas, kurang tumpuan, kesilapan penggunaan
tatabahasa dalam penulisan menunjukkan pengurangan. Kesemua
aktiviti berjaya mengurangkan kesilapan tatabahasa dalam penulisan
karangan. Penggunaan imbuhan men…dapat dikuasai oleh murid.
Seterusnya saya ingin meningkatkan penguasaan murid dalam kelas
pemulihan pula memandangkan banyak kebaikan iaitu : -

KAEDAH MDK-DS :-

Dapat menggerakkan kepada “Guru Kreatif Pelajar Aktif”. Pendekatan
ini mampu mengurangkan kebosanan murid dalam P & P kerana
bahan sajian MDK-DS pelbagai bentuk. Kaedah MDK berterusan
berupaya melahirkan modal insan seperti diharapkan oleh Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.
 Kesan jangka panjang kepada murid-murid jika menggunakan
 MDK-DS :-
 Secara berterusan oleh guru-guru hingga peringkat SPM boleh
 mendatangkan faedah melalui aktiviti-aktiviti yang diatur iaitu :-
      Contoh aktiviti       Faedah kepada murid
a.) Memanfaat ayat dan frasa yang Berupaya bertutur dan menulis dengan
  menarik (indah)        menggunakan bahasa yang indah
b.) Meramalkan watak perwatakan     Kebolehan meramal watak perwatakan
                    seseorang
c.) Meneruskan cerpen          Berpotensi menjadi penulis cerpen dan
                    novel
d.) Meneruskan cerpen kepada komik   Melahirkan penulis / pelukis komik

e.) Menukar cerpen kepada skrin dram  Berpotensi menjadi penulis skrip drama
                    / filem
f.) Melagukan sajak          Melahirkan penyanyi
g.) Menterjemahkan puisi kepada bentuk Berpotensi menjadi pelukis grafik
  grafi / lukisan
          Kesimpulan
Kajian ini menunjukkan guru sentiasa membuat refleksi ke atas amalan
pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Hal ini kerana
kebanyakan aktiviti yang dijalankan adalah berpusatkan kepada murid.
Guru mestilah kreatif dan inovatif dalam mengintegrasikan pelbagai
kaedah dan teknik mengajar terkini.


Akhir kata, murid adalah amanah yang dipertanggungjawab. Oleh itu,
meskipun agak sukar dan kandangkala kita mengeluh dengan
pencapaian minima murid, namun itu bukanlah alasan untuk tidak
berbuat apa-apa. Kita perlu berbuat sesuatu supaya semua murid
menerima pendidkan berkualiti dan selaras berdasarkan kurikulum
pendidikan kebangsaan.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:426
posted:8/22/2011
language:Malay
pages:27
Description: Strategi Mengajar Kemahiran Menulis document sample