Docstoc

PowerPoint-presentatie

Document Sample
PowerPoint-presentatie Powered By Docstoc
					Infovergadering Majorkeuze
   voor studenten
 2de Bachelor Lichamelijke
    Opvoeding en
 Bewegingswetenschappen
     Majorkeuze 3de bachelor

Algemene stam = iedereen Bachelor / Master
LO en BW

Majors: specifieke competenties
-Sporttraining
-Sportmanagement
-Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid
 Master of Science in de Lichamelijke Opvoeding en
       Bewegingswetenschappen
1e Ba
2e Ba     Gemeenschappelijk

3e Ba

 Ma    Afstudeer-
      richtingen
                  Sporttraining
                 Sportmanagement
          Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid

    Specifieke lerarenopleiding: 60 studiepunten
Algemeen (2)
Volume majorvakken:
-3de Bachelor: 16 stptn
-Master: 17 stptn + min 6 stptn – max 8 stptn
keuzevakken (behalve voor sportmanagement: geen
keuzevakken maar 23 stptn majorvakken)
Stage:
-Verspreid over 3de Bachelor en de Master
(60u/studiejaar)
Algemeen (3)
Keuzevakken:

Master: 2 keuzevakken te kiezen uit een lijst, behalve
sportmanagement

Scriptie
Sporttraining
Doelstelling

Vanuit een wetenschappelijke basis de
 nodige competenties verwerven om
 in één specifieke sporttak training
 kunnen geven op hoog niveau
     Majorvakken 3de bachelor
* Sportpsychologie en coaching
  ‣ Dr. A. Spruyt
  ‣ A: 22.5u, B: 15u
* Stage in sporttraining: jeugd en regionale compe-
 titie met inbegrip van een competentiegericht
 portfolio
  ‣ Prof. M. Lenoir
  ‣ B: 15u, C: 20u
* Specifieke trainingsleer en trainingsmethodiek
  ‣ Prof. R. Philippaerts
  ‣ A: 22.5u, B: 50u
      Majorvakken Master (1)

* Specifieke inspanningsfysiologie en
 gezondheidsproblematiek van de competitiesport
  ‣ Prof. W. Derave / Prof. J. Bourgois
  ‣ A: 15u, B: 30u
* Specifieke bewegingsleer en sportantropometrie
  ‣ Prof. D. De Clercq
  ‣ A: 15u, B: 30u
      Majorvakken Master (2)

* Specifieke trainingsmethodiek
  ‣ Prof. R. Philippaerts
  ‣ A: 15u, B:15u
* Stage in de nationale sportcompetitie met inbegrip
 van een competentiegericht portfolio
  ‣ Prof. R. Philippaerts
  ‣ B: 15u, C: 20u
Specifiek aan Major sporttraining

Toelatingsvoorwaarden
Motivatie en sportCV afgeven + persoonlijk
 aanmelden bij Prof. M. Lenoir of Prof. R.
 Philippaerts ten laatste op 1 juli 2010, 16.00u
Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid
   Majorvakken 3de Bachelor (1)
* Fitheids- en bewegingsbegeleiding bij specifieke
  doelgroepen
  ‣ Prof. G. Cardon
  ‣ A: 22.5u , B: 30u

* Bewegings- en gezondheidspromotie
  ‣ Prof. I. De Bourdeaudhuij
  ‣ A: 22.5u, B: 12u
    Majorvakken 3de Bachelor (1)

* Fysiopathologie
 ‣ Prof. K. Paemeleire
 ‣ A: 30u
* Stage in fysieke activiteit, fitheid en gezondheid
met inbegrip van een competentiegericht portfolio
 ‣ Prof. G. Cardon
 ‣ B: 15u , C: 20u
Doelgroepen stage en oefeningen
 Voor iedereen:
 ‣ Fitness centra
 ‣ Senioren
 ‣ Fysiek gehandicapten
 Volgens keuze:
 ‣  Personen met een handicap
 ‣  Kansarmen
 ‣  kleuters
 ‣  Obesen
 ‣  Blinden / doven
 ‣  Fitness uitgebreid
      Majorvakken Master (1)
* Trainingsleer toegepast op fitheidsaspecten en
  specifieke doelgroepen
  ‣ Prof. R. Philippaerts
  ‣ A: 30u

* Bewegingsleer toegepast op fitheidsoefeningen
 en specifieke doelgroepen
  ‣ Prof. D. De Clercq
  ‣ A: 22.5u, B: 10u
      Majorvakken Master (2)
*Individuele begeleiding en groepsgerichte strategieën in
  de bewegings- en gezondheidspromotie
  ‣ Prof. I. De Bourdeaudhuij
  ‣ A: 22.5u, B: 15u

* Stage in het kader van de promotie van fysieke activiteit,
  fitheid en gezondheid met inbegrip van een
  competentiegericht portfolio
  ‣ Prof. G. Cardon
  ‣ B: 15u, C: 20u
Stage
 ‣ Uitwerken project ter promotie van fysieke activiteit en fitheid
   ‧ organisatie van het project
   ‧ begeleiding (zelf les geven)

 ‣ Diverse settings :
   ‧ School
   ‧ Fitness (Personal training)
   ‧ Bedrijf
   ‧ Evenement
   ‧ Obesen
   ‧ Gemeente
Sportmanagement
    Majorvakken 3de Bachelor

* Inleiding tot de accountancy
 ‣ Prof. J. Christiaens
 ‣ A: 30u
* Event- en projectmanagement in de sport
 ‣ Prof. M. Maes
 ‣ A: 22.5u, B: 5u
* Marketing
 ‣ Prof. M. Geuens
 ‣ A:30u, B: 15u
* Stage in sportmanagement met inbegrip
van een competentiegericht portfolio
 ‣ Prof. M. Maes
 ‣ B: 15u, C: 20u
     Majorvakken Master (1)

* Sportrecht
 ‣ Prof. B. De Ruyver
  ‣ A: 22.5u
* Sportmanagement en –beleid
 ‣ Prof. M. Maes
 ‣ A: 45u ; B: 15u
      Majorvakken Master (2)

* Inleiding tot ondernemerschap
 ‣ Prof. M. Knockaert
 ‣ A:30.0u, B: 15u

* Stage in management van sportbeheer met
 inbegrip van een competentiegericht portfolio
  ‣ Prof. M. Maes
  ‣ B: 15u, C: 20u
        Wat doen?
- Formulier invullen (downloaden van website
 http://www.ugent.be/ge/nl/onderwijs/opleidi
 ngen/lobw
- Major sporttraining: motivatie ( 1blz.),
 sportCV + aanmelden bij Prof. M. Lenoir
- Ten laatste op 01 juli 2010,16.00u
 binnenbrengen op het
 studentensecretariaat
Verdieping of verbreding van de
     sportpraktijk
Verbreding van de bewegings- en
sportactiviteiten

- Badminton + groepsfitness +
zelfverdediging + verbreding balsporten
-12 A-uren + 72 Buren
- 3 uren praktijk per week
Verdieping van de bewegings- en sportactiviteiten
‘Minispecialisatie’
Verder uitbouwen van bekwaamheid in het
lesgeven/training geven in één specifieke sport
Behalen van een inschaling bij de Vlaamse
Trainersschool (VTS-Bloso)
Niveau Initiator / Instructeur of Trainer B
(maximaal)
Welke discipline?

Keuze uit lijst
Uitzonderlijk afwijking:
 ‣ indien voor de voorgestelde sport een uitmuntend
 niveau wordt behaald (sportief cv)
 ‣ indien er een gepaste en gediplomeerde begeleider kan
 gevonden worden
Onder begeleiding van een praktijkassistent of
ZAP-lid van de opleiding
Praktijkdiscipline          Begeleider
Individuele Bewegingsactiviteiten
    Atletiek lopen        R. Motmans
   Atletiek springen        R. Motmans
   Atletiek werpen         M. Lenoir
    Zwemmen           F. Roelandt
   Gymnastiek AG      D. Van De Velde/P.Muylaert
     Acrogym             NN
Praktijkdiscipline    Begeleider
Spel- en sportspelen
      Handbal    M. Multael
     Basketbal    B. Mertens
      Volleybal   E. Peeters
      Voetbal   B. Van Renterghem
     Badminton   J. Van Damme
Praktijkdiscipline          Begeleider
Dans, vormen van zelfverdediging en openlucht-activiteiten

      Judo            J. De Geyter
      Ski*        R. Philippaerts (supervisie)
    Snowboard*       R. Philippaerts (supervisie)
   Oriëntatieloop*        H. Van Boven
    Sportklimmen         H. Van Boven
     Karate         F. Van Troostenberghe
      Dans           M. De Vriendt
Inhoud
12 A-uren
12 B-uren
20 C-uren (betekent: 60 uren stage: 15, 15, 30)
150 uren belasting, 5 studiepunten
Verdere vervolmaking in specifieke sport
Methodisch seminariewerk
Bijwonen specifieke bijscholingen
Zelfstandig studiewerk
Afhankelijk van gekozen discipline
Procedure & Timing
Keuzeformulier downloaden van
http://www.ugent.be/ge/nl/onderwijs/opleidingen/lobw en
indienen ten laatste op 01/07/2010 op het
studentensecretariaat (dag van de proclamatie)
Oktober: inschalingsformulier VTS
  Essentieel voor inschaling!!
Afspraken met begeleider
Geen vaste lesuren
Toelating voor verdieping is soepeler dan voor
sporttraining, maar enig niveau/expertise is wel
noodzakelijk.
Specifieke lerarenopleiding (SLO)

   Huidig programma:
   60 studiepunten
Opleidingsonderdelen specifiek voor de
studenten L.O. & Bewegingswetenschappen:

- Vakdidactiek deel I (Methodiek) (6 stp)
   A: 30u ; B: 30u
- Vakdidactiek deel II (6 stp)
   A: 30u ; B: 30u
Stage (18 studiepunten):

25 u observaties
60 u zelf les geven (praktijk en theorie)
15 u meso-activiteiten

-Minimum 2 onderwijsvormen secundair
onderwijs
-Hoger onderwijs of Basiseducatie
      Gezamenlijke Opleidingsonderdelen
- Leren en instructie (6 stp)
- Algemene en historische pedagogiek (4 stp)

- Psychologie van de adolescentie 4 stp)

- Pedagogische componenten van het leraarschap (4 stp)

- Onderwijsorganisatie en –beleid (4 stp)

- Didactiek wetenschappen (4 stp)

-Keuzevak (4 stp): vak uit een andere opleiding (universiteit of
hogeschool), met goedkeuring van de faculteit
Presentatie kan gedownload worden op
 volgende site:

 http://www.ugent.be/ge/nl/onderwijs/o
 pleidingen/lobw

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:30
posted:8/22/2011
language:Dutch
pages:38