ulat_sa_barangay_2010 by liwenting

VIEWS: 36 PAGES: 3

									            Ulat sa Barangay 2010 ng mga Kita at Gastusin
                        2010
                                                           PAUNAWA:
        MGA PARTIKULAR
                        taya    Kada Buwan                         1).Ang dating ng
                                                           Pondo ng barangay o
1. KITA                                                        IRA ay buwan buwan
  a. Buwis                                                      at ang RPT naman ay
   1. RPT                           200,000.00                     tuwing ikatlong
   2. IRA                          2,139,903.00                     buwan o Quarterly.
  b. Tulong mula sa Municipal                   12,000.00
  c. Community Tax Certificate                  25,000.00                     2.) 50 -55 % po nito ay
  d. Barangay Business Clearance                 40,000.00                     ubligado na sa
                                                           pasahod ilagay.
  e. Rental ng Puneraria atbp.                  33,600.00
                                2,450,503.00         204,166.66
                                                           3) Ang Pondo ay
2.. Kabuuang Kita                                                   maaring mabawasan
                                                           o madagdagan ayon
4. GASTUSIN                                                      sa dami ng
 a. Honoraium Brgy. Captain                    55,157.65          4,596.41       nagbabayad ng
 b. Honorarium Kagawad ( 7 kagawad)                317,399.68          3,778.56       buwis.At dating ng
 c. Honorarium Sec/ Treas.                     90,685.65          3,778.56       pera mula sa
 d. Honorarium Sk Chairman                     45,342.81          3,778.56       pamahalaan.
 e. Tanod ( 20 tanod)                       262,800.00          1,000.00
                                                           4. Ang Calamity Fund
 f. Day Care Worker                        17,400.00          1,450.00
                                                           ay magagamit lamang
 g. LNN                               16,200.00          1,350.00
                                                           kung magkakaroon ng
 h. Mother Leader ( 10 ML)                     114,000.00           950.00       kalamidad at ito ay
 i. BHW ( 5 Bhw)                          45,600.00           950.00       ididiklara ng
 j. Cash Gift                            55,000.00                     pamahalaan.
k. General Services                        200,000.00         16,666.66
                                                           5. Anu mang pondo
5. Gastusin sa Operasyon ng Barangay                                         na matira o hindi
 a. Medecine                            100,000.00          8,333.30       magamit ay
 b. Gas( Patrol/ Ambulance/ Truck)                 50,000.00          4,166.00       masasama sa
 c. Telephone/ Internet                       12,000.00          1,000.00       panimulang balanse
                                                           ng Barangay sa
 d. Meralco/ Water Bill                       48,000.00          4,000.00
                                                           susunod na taunang
 e. Street Light                          135,000.00         11,250.00
                                                           Budget.
 f. Other Services                         41,421.00
g. Maintenance Patrol/Ambulance/Truck                50,000.00          4,166.00
h. Seminar                             10,000.00       Ang general Services ay ang pasahod sa 2
     Total                                       nagwawalis, driver ng Truck, Ambulance,
6. Di Pangtangapang Gugulin                                Fire truck na gumaganap. Janitor,
 a. 20 % development Fund                     427,980.00       karagdagang tanod, Barangay Staff,
                                              tagadamo,basurero, electrician at ibang
 b. 10 % SK Fund                         233,990.30
                                              mga inuupahan na tao na wala sa
 c. Calamity Fund                         122,525.00       plantilla.Ang iba dito ay walang pirmihan
      Total                                     kundi inuupahan lamang kung may
                                              ipagagawa sa barangay na hindi nakatala sa
7. KABUUANG HALAGANG GUGULIN                  2,450,503.00        taunang budget.

 Pinaggamitan ng 20% Development fund            Iba pang pinagkagastusan na wala sa budget
 1. Palay seedling ...................35,000.00       1.Gastos sa Cencus 2010..................................20,000.00
 2. Scholarship ....................... 50,000.00      2. Uniporme tanod ............................. ............ 20,000.00
 3. Desilting ............................ 30,000.00     3. Karagdagang Tindahan
 4. Pathway/ Rifrafing/                     ( Livelihood)..................................... ............ 25,000.00
  Drainage / Stone Chair .....130,000.00          4. Karagdagang Bill Sa Kuryente
 5. Livelihood ( 15 Tindahan).. 75,000.00            para sa 50 ilaw na ikinabit 6 buwan.. ...........42,000.00
 6. Street lamp 51 pcs ...........255,000.00         5. Tulay sa zone 4 ............................... ............. 8,000.00
 7. Seminar .......................... 60,000.00       6. Grass Cutter ................................... ............ 14,000.00
                    _____________     7. Gastos sa mga medikal misyon ATBP......... 15,000.00
 Total ................................Php. 635,000.00    8. Barangay medical Kit .................................. 10,000.00
                               9. Barangayan March ..................................... 10,000.00

                               Total.................................................   PHP.164,000.00
 RENATO N. RAMOS                    BERNARDO B. GONZALES               ALFREDO L. GONZALES
  Treasurer                        Punong Barangay                   Secretary
ay

								
To top