SOALAN KHB ERT by sharifahsmkbbd

VIEWS: 3,419 PAGES: 23

									SULIT                                          77/1Kemahiran Hidup Bersepadu
Ekonomi Rumah Tangga
Ogos 2011
1 jam 30 minit
     PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
     SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA ( PKPSM ) KEDAH


             PEPERIKSAAN PERCUBAAN
           PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011               KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
                EKONOMI RUMAH TANGGA
                 Satu jam tiga puluh minit       JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.  Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.

2.  Jawab semua soalan.

3.  Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D.
   Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada
   kertas jawapan objektif yang disediakan.

4.  Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu
   jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan
   jawapan anda yang baru.

______________________________________________________________________________________

            Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak
                                         [ Lihat sebelah ]
77/1                                            SULIT
SULIT                      2                  77/1


1    Apakah yang dimaksudkan dengan menyusun atur dalam amalan 4M?
    A   Menilai diri sendiri di tempat kerja

    B   Mempraktikkan peraturan keselamatan

    C   Membersihkan diri dari aspek fizikal dan mental

    D   Melaksanakan sistem penyimpanan alatan tangan dan bahan


2    Reka bentuk bermaksud proses
    A   mengubahsuai sesuatu produk
    B   menghasilkan sesuatu rekaan projek
    C   menghasilkan sesuatu produk secara komersial
    D   menyusun bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk


3    Antara berikut, manakah laporan bertulis yang lengkap tentang produk yang
    dihasilkan oleh murid?
    A   Dokumentasi
    B   Buku idea
    C   Produksi
    D   Folio


4    Rajah 1 menunjukkan bahagian tanggam parit terus.
                              X
                       Rajah 1

                  Rajah
    Berapakah ukuran kedalaman X?
    A   1/4 daripada ketebalan kayu
    B   1/3 daripada tebal kayu
    C   1/2 daripada tebal kayu
    D   2/3 daripada tebal kayu
77/1                                      SULIT
SULIT                      3                  77/1


5     Maklumat berikut menunjukkan senarai aktiviti dalam jadual kerja reka bentuk projek.
               Mengumpul maklumat dan data
               Menyenarai pelbagai alternatif lakaran
               Menyenaraikan bahan
               Menyenaraikan alatan tangan
               Menyenaraikan mesin               Mengumpul dan merekod maklumat projek
               Mengira kos pengeluaran
               Membuat persembahan
      Antara berikut, manakah kombinasi aktiviti yang betul?
      A   Pernyataan masalah, perancangan dan pendokumentasian
      B   Pendokumentasian, pembinaan dan pernyataan masalah
      C   Pembinaan, pernyataan masalah dan perancangan
      D   Perancangan, pendokumentasian dan pembinaan


6     Antara berikut, manakah kaedah memaku yang lebih kukuh cengkamannya?
    A
                           B
    C                       D
77/1                                        SULIT
SULIT                    4                 77/1


7    Apakah bahan yang digunakan untuk membersihkan berus syelek?
    A   Thinner
    B   Formalin
    C   Turpentin
    D   Spirit Metil


8    Rajah 2 menunjukkan proses menglu.           I             II           III
                       Rajah 2

    Susun proses tersebut mengikut urutan yang betul.
    A   I, II, dan III
    B   I, III dan II
    C   II, III dan I
    D   III, II dan I


9    Rajah 3 menunjukkan tanggam temu yang diperkukuhkan dengan sejenis pengikat.
                              X
                            X

                     Rajah 3
    Apakah jenis pengikat yang bertanda X?
    A   Skru benam sendiri
    B   Dawai kokot
    C   Pop ribet
    D   Paku


77/1                                      SULIT
SULIT                    5             77/1


10   Jadual 1 menunjukkan kos membina 30 unit kotak serbaguna.                Butiran       Kos ( RM )

                 Kayu         200.00

               Glu PVA           9.00

              Papan MDF          40.00

                Elektrik        10.00

                 Upah          32.00

                 Air          6.00    Kirakan jumlah kos pengeluaran untuk seunit produk.
    A   RM 8.00
    B   RM 8.30
    C   RM 9.70
    D   RM 9.90
11   Rajah 4 menunjukkan keratan sebuah lampu pendarflour.


                                 X
                      Rajah 4
    Apakah X?
    A   Cok
    B   Tiub
    C   Perumah
    D   Suis penghidup


77/1                                 SULIT
SULIT                         6               77/1


12   Manakah antara berikut, tidak terdapat pada plat perincian motor arus terus ( DC )?
    A    Saiz ( cc )
    B    Jenis ( type )
    C    Putaran ( rpm )
    D    Kuasa kuda ( hp )


13   Rajah 5 menunjukkan sejenis alat tangan.
                         Rajah 5
    Apakah nama alat tersebut?
    A    Pena ujian
    B    Pemotong sisi
    C    Penjalur wayar mudah
    D    Penjalur wayar automatik


14   Rajah 6 menunjukkan sebuah litar elektronik.
                         8   4
                     2
                    6     NE    3
                         555
                    7
                       5     1
                     Rajah 6

    Berapakah bilangan komponen elektronik dalam litar tersebut?
         Perintang     LED          Kapasitor  Suis Tekan
      A     4       1             2      1
      B     4       2             2      1
      C     4       2             1      1
      D     4       1             2      277/1                                        SULIT
SULIT                         7           77/1


15   Rajah 7 menunjukkan sebuah litar bergambar.
                          e      _
                        b
                      c

                          +

                        Rajah 7
    Pilih litar skematik yang betul.


    A                         B
                                    M
    C                         D
16   Pilih pasangan simbol dan komponen yang betul
              Komponen                Simbol


      A
      B
      C
      D
77/1                                    SULIT
SULIT                    8                  77/1


17   Rajah 8 menunjukkan IC NE555.

                 1          8
                 2          7
                 3          6
                 4          5
                    Rajah 8
    Antara pin-pin IC NE555 berikut, manakah yang disambungkan ke punca positif?
    A    8
    B    5
    C    4
    D    1


18   Rajah 9 menunjukkan sebuah bongkah.
                      Rajah 9
    Apakah gred pensel yang digunakan untuk menghitamkan garisan binaan pada
    bongkah tersebut?


      A      B      C      D
77/1                                     SULIT
SULIT                    9                 77/1


19   Antara alatan berikut, manakah digunakan untuk menguji jarak, memindahkan
    ukuran dan menandakan jarak yang sama?


    A                     B
    C                      D
20   Rajah 10 menunjukkan unjuran ortografik
                    Rajah 10

    Antara berikut yang manakah objek yang betul.


      A                   B
      C                   D
77/1                                     SULIT
SULIT                    10                77/1


21   Rajah 11 menunjukkan sebuah tangki simbah.                               B


        D
              A
                            C

                      Rajah 11    Antara berikut, bahagian manakah yang berfungsi mengawal kemasukan air dengan
    bantuan pelampong?


22   Rajah 12 menunjukkan alat tangan.
                      Rajah 12


    Apakah nama alat tersebut?


    A   Perengkuh paip
    B   Ragum paip yoke
    C   Pemotong paip PVC
    D   Pemotong paip beroda
77/1                                    SULIT
SULIT                     11                  77/123   Antara yang berikut padanan manakah yang betul?

          Jahitan               Kegunaan
      A  Suji bilang   Menjahit kelepet, lapik dan kun
      B  Insang pari   Menjahit kelepet, lapik dan kun
      C  Insang pari   Mengemas tepi fabrik, basi kelim dan menghias artikel
      D  Suji bilang   Mengemas tepi fabrik, basi kelim dan menghias artikel

24   Rajah 13 menunjukkan langkah memasang benang atas pada mesin jahit.
                        Rajah 13
    Susun mengikut urutan yang betul.
    I    Tarik benang ke ceper penegang jahitan
    II   Tarik dan masukkan benang ke lubang jarum
    III   Masukkan buku benang ke dalam tiang benang
    IV    Masukkan benang ke dalam tuas pemegang benang
    A    I,II,III,IV
    B    II,III,IV,I
    C    III,I,IV,II
    D    IV,I,II,III

25   Antara berikut, bagaimanakah sajian hidangan sepinggan lengkap disajikan?
    I    Sebagai hidangan utama
    II   Secara peranggu meja
    III   Secara berpek
    IV   Sebagai snek
    A    I dan II
    B    I dan III
    C    II dan III
    D    II dan IV77/1                                       SULIT
SULIT                    12                77/126   Rajah 14 menunjukkan piramid makanan.
                     Rajah 14

    Pilih pernyataan yang benar.
    A   Tapak piramid menunjukkan makanan yang banyak memberikan sumber
        protein
    B   Piramid makanan merupakan peraturan yang perlu dipatuhi semasa merancang
        diet seimbang.
    C   Tiap piramid menunjukkan makanan yang perlu dimakan pada kadar yang
        banyak untuk mengekalkan kesihatan
    D   Daging, ayam dan makanan berprotein perlu dimakan dengan banyak sekali
        antara lima kumpulan makanan yang disenaraikan27   Rajah 15 menunjukkan sejenis lampu.
                     Rajah 15
    Apakah jenis pencahayaan yang dihasilkan oleh lampu tersebut?
    A   Pencahayaan am
    B   Pencahayaan tidak terus
    C   Pencahayaan tidak langsung
    D   Pencahayaan terus atau langsung77/1                                    SULIT
SULIT                    13                77/128   Apakah aktiviti yang sesuai dilakukan di ruang sosial?
    I   Mendobi
    II   Memasak
    III  Melayan tetamu
    IV   Menonton televisyen
    A    I dan II
    B    I dan IV
    C   II dan III
    D   III dan IV


29   Rajah 16 menunjukkan proses dalam penanaman tanaman hiasan.
                     Rajah 16
    Apakah proses tersebut?
    A   Menyemai anak benih
    B   Mengubah anak pokok
    C   Menggembur
    D   Merumput


30   Rajah 17 menunjukkan sejenis alat yang digunakan untuk memotong ranting pokok.
                     Rajah 17
    Apakah nama alat tersebut?
    A   Sekateur
    B   Gunting
    C   Penyodok
    D   Serampang tangan77/1                                     SULIT
SULIT                      14                 77/1


31   Pilih pasangan nutrien dan makanan yang betul.
              Nutrien            Makanan
      A  Protein            Tauhu sumbat
      B  Vitamin            Kuih ketayap
      C  Karbohidrat          Ayam goreng
      D  Garam mineral         Nasi goreng


32   Jadual 2 menunjukkan menu untuk sarapan pagi.

                     Air kopi
                     Nasi lemak
                     Sambal ikan bilis

                       Jadual 2


    Apakah masakan yang perlu ditambah untuk melengkapkan menu tersebut?
    A    Telur rebus
    B    Buah betik
    C    Susu sejuk
    D    Emping jagung


33   Antara individu-individu berikut, siapakah yang memerlukan nilai kalori paling banyak?
    A    Ahmad – pemain bola keranjang
    B    Rosnah – pemain bola jaring
    C    Asiah – kerani sekolah
    D    Aminah – guru Sains


34   Antara berikut, manakah susunan kerja yang betul menyediakan sandwich tuna?
    I    Sapu marjerin pada roti
    II   Ratakan tuna pada roti
    III   Potong tepi roti
    IV   Sediakan tuna


    A    I, II, III dan IV
    B    II, III IV dan I
    C    IV, I, II dan III
    D    IV, II, III dan I
77/1                                       SULIT
SULIT                    15                 77/1


35   Jadual 3 menunjukkan kos bahan kering dan bahan basah bagi menyediakan
    makanan bekal.
              Bahan-bahan       Harga
             Beras            RM 4.20
             Minyak           RM 2.00
             Kueteow           RM 1.50
             Gula pasir         RM 1.50
             Sawi            RM 1.60
             Limau Kasturi        RM 0.50
                     Jadual 3
    Kirakan jumlah kos bahan basah.
    A   RM 3.00
    B   RM 3.50
    C   RM 3.60
    D   RM 7.10


36   Rajah 18 menunjukkan peranggu meja untuk hidangan makan tengah hari.                                   X
                     Rajah 18
    Apakah alat hidangan yang sesuai diletakkan di X?
    A   Pinggan makan
    B   Gelas minuman
    C   Cawan
    D   Garpu


37   Apakah tujuan utama menyadur makanan yang digoreng dengan bater?
    A   Memudahkan makanan itu dihadam
    B   Supaya makanan lebih tahan lama
    C   Supaya makanan cepat dimasak
    D   Mengekalkan nutrien makanan
77/1                                      SULIT
SULIT                     16               77/1


38   Apakah bahan yang sesuai untuk dijadikan sebagai sumber penambah nilai bagi
    puding roti?
    I    Susu
    II   Telur
    III   Santan
    IV   Gula pasir


    A    I dan II
    B    I dan IV
    C    II dan III
    D    III dan IV


39   Rajah 19 menunjukkan langkah penyediaan bater.
                       Rajah 19
    Apakah tujuan memukul adunan bater selepas mencampurkan cecair ke dalam
    adunan bater?
    I    Supaya bater menjadi pekat
    II   Supaya bater menjadi ringan
    III   Supaya bater menjadi lebih berkhasiat
    IV   Supaya bater mengandungi banyak udara
    A    I dan II
    B    I dan III
    C    II dan IV
    D    III dan IV


40   Pilih pasangan yang betul.
               Hasil Masakan             Sumber
      A  Kuih keria             Kelapa
      B  Kuih koci              Tepung ubi
      C  Kuih badak             Beras pulut
      D  Kuih keladi             Tepung beras77/1                                     SULIT
SULIT                   17                 77/141   Rajah 20 menunjukkan sejenis alat yang digunakan dalam penyediaan makanan.
                      Rajah 20
    Antara berikut yang manakah menggunakan kaedah tersebut?
    A   Kuih rengas
    B   Abuk-abuk
    C   Onde-onde
    D   Kuih keria


42   Berapakah suhu yang digunakan untuk membakar kek coklat?
    A   125˚
    B   150˚
    C   180˚
    D   200˚


43   Rajah 21 menunjukkan satu kaedah membuat biskut.
                     Rajah 21
    Antara berikut, biskut yang manakah menggunakan kaedah tersebut?
    A   Ban Jem
    B   Biskut badam
    C   Biskut Kacang
    D   Biskut Cornflakes Rangup


77/1                                    SULIT
SULIT                       18               77/1


44   Apakah tujuan Aminah menyimpan biskut dalam balang kaca kedap udara?


    I   Biskut tahan lebih lama
    II   Mudah dilihat dari segi bentuk
    III  Mudah di bawa ke tempat berkelah
    IV   Supaya susunan biskut kelihatan lebih menarik


    A    I, ll dan Ill
    B    I, ll dan lV
    C    I, Ill dan lV
    D    Il, Ill dan lV


45   Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang mendobi pakaian?


    I   Baiki pakaian selepas mencuci
    II   Hilangkan tanda sebelum merendam pakaian
    III  Gunakan pelembut pakaian pada bilasan terakhir
    IV   Seterika di bahagian pakaian yang berlapis dahulu


    A   I, II dan III
    B   I, II dan IV
    C   I, III dan IV
    D   II, III dan IV

46   Rajah 22 menunjukkan sejenis jahitan tampal hias.
                    Rajah 22
    Apakah jahitan yang digunakan pada X ?
    A   Jahitan lilit ubi
    B   Jahitan lilit kemas
    C   Jahitan insang pari
    D   Jahitan silang pangkah77/1                                     SULIT
SULIT                     19                77/1


47   Rajah 23 menunjukkan sarung tangan ketuhar.
                       Rajah 23
    Susun mengikut urutan yang betul langkah-langkah menyediakan sarung tangan
    ketuhar.
    I    sediakan pola
    II   Gunting fabrik mengikut saiz pola
    III   Jahit artikel dengan jahitan mesin
    IV   Susun pola pada fabrik dan sematkan jarum peniti
    A    I,IV,II dan III
    B    I,II,III dan IV
    C    II,I,III dan IV
    D    II,I,IV dan IV


48   Antara berikut, hiasan manakah sesuai dijahit pada skirt berkasing?

    I    Jahitan sulam
    II   Smoking
    III   Renda
    IV   Kun
    A    I, II dan III
    B    I, II dan IV
    C    I, III dan IV
    D    II, III dan IV


49   Pilih padanan yang betul?
                 Belah            Kancing
      A   Kelepet sama lebar       Butang dan lubang butang
      B   Berplaket            Cangkuk dan palang
      C   Berzip             Riben
      D   Berkun             velkro
77/1                                     SULIT
SULIT                    20                  77/1


50   Apakah maksud kelim?
    A   Cantuman dua atau lebih kepingan fabrik untuk memberi bentuk kepada
        pakaian
    B   Cantuman fabrik untuk menutup belah, memberi bentuk dan sebagai hiasan
    C   Cantuman dua kepingan fabrik untuk memberi bentuk pada pakaian
    D   Cantuman fabrik untuk memberi bentuk dan sebagai hiasan


51   Apakah proses jahitan yang tidak sesuai untuk mengemaskan hujung lengan
    padanan rata?
    A   Kelepet
    B   Lapik
    C   Kelim
    D   Kun


52   Apakah tujuan kelim dijahit pada pakaian?
    I   Memberi bentuk pada pakaian
    II   Menyambung dua atau lebih kepingan fabrik
    III  Mengurangkan lebihan fabrik pada kelim pakaian
    IV   Menyudahkan tepi bahagian garis leher yang melengkung
    A   I dan II
    B   II dan III
    C   I dan IV
    D   III dan IV


53   Rajah 24 menunjukkan satu jenis penghilangan gelembung
                     Rajah 24
    Apakah penghilangan gelembung tersebut?
    A   Lapik berbentuk
    B   Lisu pemadan
    C   Kelim betawi
    D   Kedut lepas


77/1                                     SULIT
SULIT                     21                  77/154   Rajah 25 menunjukkan sehelai blaus.
                     Rajah 25
    Susun mengikut urutan langkah menjahit blaus selepas menjahit kelim
    bahu.
    I    Menjahit kelepet blaus
    II   Menjahit garis leher
    III   Menjahit kelim rusuk
    IV   Mencantum lengan
    A    II, III, I, IV
    B    II, III, IV, I
    C    III, IV, I, II
    D    IV, III, I, II
55   Apakah fungsi plat contoh dalam proses menjahit tampal cantum?


    A    Melapikkan kepingan fabrik semasa mencantum
    B    Menjahit kepingan tampal cantum dengan jahitan kemas
    C    Mencantum dua kepingan tampal cantum dengan kemas
    D    Memindahkan bentuk tampal cantum ke atas kertas lapik dan fabrik
77/1                                      SULIT
SULIT                     22                 77/1


56   Rajah 26 menunjukkan satu artikel.
                      Rajah 26
    Apakah jenis hiasan yang digunakan pada artikel tersebut?
    A   Renda           Kuilting       Tampal cantum

    B   Kuilting         Renda        Tampal hias

    C   Renda           Tampal hias     Tampal cantum

    D   Kuilting         Tampal hias     Tampal cantum57   Mengapakah wadding digunakan untuk menjahit kuilting?

    A   Sebagai hiasan
    B   Melindungi kuilting
    C   Memberi corak timbul
    D   Mengemas tepi kuilting


58   Antara agensi kerajaan berikut, yang manakah terlibat dalam bidang penyelidikan
    kelapa sawit?
    A                       B
    C                       D
77/1                                      SULIT
SULIT                    23               77/1
      Datuk Malek hanya memasukkan namanya sahaja
      kedalam Perniagaan Teras Biru. Beliau tidak
      menyumbang modal dan tidak menguruskan
      perniagaan tersebut.

59   Berdasarkan keterangan di atas, Datuk Malek merupakan seorang……


    A Rakan kongsi nominal
    B Rakan kongsi lelap
    C Rakan kongsi aktif
    D Rakan kongsi biasa60   Pernyataan berikut adalah aktiviti persatuan pengguna.
          Pihak persatuan pengguna menerbitkan risalah dan
                   bahan bacaan    Apakah hak pengguna yang berkaitan dengan pernyataan itu?
    A   Hak bersuara
    B   Hak membuat pilihan
    C   Hak mendapat keperluan asas
    D   Hak mendapat pendidikan pengguna
77/1                                   SULIT

								
To top