Docstoc

contrado_tid

Document Sample
contrado_tid Powered By Docstoc
					     VÅRA TJÄNSTER


    contrado tid
TiD är pengAr.
Att ha ordning på nedlagd tid är att ha ordning på den totala ekonomin. Du är alltid
uppdaterad på läget och kan planera din fakturering på ett mycket bättre sätt.
Ett företag som drivs utan          ta ut underlag för löner och egen           din personal, dig och oss. Se oss som
överraskningar är ett företag i harmoni    kundfakturering. Du loggar in via           administrativ avdelning i ditt företag!
med säkra beslutsvägar.            internet vilket gör att du och dina          “Contrado tid” är, som allt annat vi
Contrado Tid är ett              medarbetare kan rapportera in tider          erbjuder, en metod som gör att du
webbaserat, projektanpassat          när ni vill och var ni än befinner          kan koncentrera dig på att dra in
tidrapporteringssystem som bland       Er. Om du väljer att låta oss sköta          pengar, samtidigt som vi tar hand om
annat låter dig rapportera tider, utlägg   din lönehantering och fakturering           finanserna åt dig. Vår ambition är att
och resor. Med enkla rapporter kan      är ”Contrado:tid” det optimala            alltid vara en ofarlig, rörlig kostnad.
du som företags- eller projektledare     kommunikationsverktyget mellanoM contrado

Målsättning                  teknologi
Contradogruppen har som målsättning att    För att kunna hjälpa dig som kund ännu mer,      Vi stödjer dig då hela tiden i ditt löpande
vara den kompletta ekonomifunktionen     förbättrar vi just nu vår IT-plattform för att på   arbete och tillsammans ser vi hur just ditt
för i första hand små och medelstora     bästa sätt kunna möta dagens behov av bl.a.      företag utvecklas månad för månad.
företag, föreningar och trossamfund där bra  flexibilitet och effektivitet. Vi kan t.ex. erbjuda
redovisning ger resultat. För att uppnå vår  en ASP-tjänst som tillåter dig som kund att, till   ledaMotskap sRF
målsättning samarbetar vi med revisorer,   fullo, ha kontroll på din redovisning i takt med   Vårt ledamotskap i SRF är en garanti för att
banker, skatteexperter, datakonsulter,    att den utförs. Där du som kund även kan vara     vi utför våra uppdrag med ansvar och efter
försäkringsbolag m.fl på de områden som vi  delaktig genom att själv utföra delar eller hela   högt ställda etiska regler, samt att vi har
själva inte har kompetens inom.        redovisningen direkt i vårt system.          erforderliga ansvarsförsäkringar.SundSvall Esplanaden 10, Box 306, 851 05 Sundsvall, 060-17 11 75
Sollefteå Carlsborg, 881 50 Sollefteå, 0620-566 30
ÖSterSund Storgatan 5, 831 30 Östersund, 063-109800

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:8/21/2011
language:Swedish
pages:1