Web Icons Template - PowerPoint by rottentees

VIEWS: 16 PAGES: 18

									       Privredna komora Crne Gore
       POSLOVANJE
CRNOGORSKE PRIVREDE U USLOVIMA SVJETSKE
      EKONOMSKE KRIZE
      Podgorica, 23. jul 2009. godine
         SADRŽAJ
o Tekuća privredna kretanja
o Istraživanje
o Mjere
         Privredna komora Crne Gore  2
Industrijska proizvodnja
     Privredna komora Crne Gore  3
    EKONOMSKI POKAZATELJI-1
 pad ukupne industrijske proizvodnje 20,2%:
  •  pad vađenja rude i kamena 52,5%,
  •  pad prerađivačke industrije 34,0%,
  •  rast proizvodnje električne energije 28,1%;

 pad proizvodnje šumskih sortimenata 18%
  •  pad u preradi i prozvodnji drveta 49,9%

 pad vrijednosti izvršenih građevinskih radova
 18,6%
 pad prometa u saobraćaju:
  •  željeznica: prevoza robe 53,1% i putnika 22,9%;
  •  drumski: prevoz robe u tonama 12.4%, putnika 4,8%;
  •  pomorski saobraćaj: 27,5% u t. miljama i robe 10,1%;
  •  vazdušni saobraćaj: broj putnika 21,9% i prevoz robe 54,6%;
  •  poštanski i telefonski saobraćaj: pad svih vrsta usluga izuzev mobilne
  •  telefonije - rast od 22,3%.
               Privredna komora Crne Gore          4
    EKONOMSKI POKAZATELJI-2 pad broja turista 8,97%, broja noćenja 13,8%;
 pad izvoza 43,3% i pad uvoza 36,8%;
 pokrivenost uvoza izvozom 16,3%;
 priliv SDI 308 miliona eura; u preduzeća i banke
 66%, u nekretnine 19,9% i ostalo 14%;
 stopa nezaposlenosti 10,45%;           Privredna komora Crne Gore  5
              Makroekonomski indikatori
• SARŽAJ                                  Procjena      Ostvarenje
                                     za 2009. g.     I -V 2009. g.
 BDP u tekućim cijenama, mil. €                         3.715,0            -
 Rast realnog BDP, %                                  5,0          -
 Inflacija, %                                      4,5       1,6
 Rast zaposlenosti %                                  2,1       5,4
 Stopa nezaposlenosti, %                                10,3     10,45
 Deficit razmjene roba i usluga, mil. €                     1.151,6       520,15
 Učešće deficita u BDP %                                31,0          -
 Spoljni dug, mil. €                                 710,0     550.4¹
 Spoljni dug, u BDP %                                 19,1      15,6¹
 Neto SDI, mil. €                                   460,0     269,0
 Neto SDI, % u BDP                                   12,4          -
 Izvor: Min. Finansija,CBCG, Monstat ; ¹) Prvi kvartal                             Privredna komora Crne Gore                6
         ISTRAŽIVANJE

Privredna komora Crne Gore je u proteklom periodu
sprovela istraživanje i to:

  a. neposrednim kontaktom u kompanijama;
  b. anketom dostavljenom značajnom broju privrednih
   subjekata i
  c. održanim sjednicama odbora granskih udruženja
   Privredne komore.

Obuhvaćeni broj preduzeća i njihovih menadžera predstavlja
reprezentativan uzorak za analizu i donošenje zaključaka.


            Privredna komora Crne Gore   7
  REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Poslovna očekivanja do kraja 2009. godine


          40.50%      39.20%
 50.00%
                        Porast
 40.00%                     poslovnih
     20.30%                aktivnosti
 30.00%
                        Održavanje
 20.00%
                        istog nivoa

 10.00%                     Opadanje
                        aktivnosti          
 0.00%                         
           1
          Privredna komora Crne Gore             8
  REZULTATI ISTRAŽIVANJA
     Obim proizvodnje - prometa
       u prvom kvartalu

             59.90%


60.00%
                         Isti
      29.20%
40.00%                      M anji
                  10.90%    Veći
20.00%


0.00%
           1
          Privredna komora Crne Gore      9
     REZULTATI ISTRAŽIVANJA

 Ocjena uticaja preduzetih mjera Vlade na
   poslovanje privrednih subjekata

           50.40%
60.00%                        Pozitivne
50.00%               34.80%      uticaj
40.00%
                           Bez
30.00%
      14.80%                  značajnijeg
20.00%                        uticaja
                           Nijesu imale
10.00%                        uticaja
0.00%
           1
             Privredna komora Crne Gore         10
     REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Ocjena kreditne zaduženosti privrednih
        društava

                  50.30%
60.00%

50.00%    33.10%

40.00%
                          Niska
                          Visoka
30.00%          16.60%
                          Podnošljiva
20.00%

10.00%

0.00%

           1           Privredna komora Crne Gore         11
     REZULTATI ISTRAŽIVANJA

     Zahtjev za reprogram kredita


               82.10%
100.00%

80.00%
                         DA
60.00%
         17.90%
                         NE
40.00%

20.00%

 0.00%
           1
           Privredna komora Crne Gore    12
    REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Ocjena mogućnosti za dobijanje kredita u 2009.
          godini

                  91.60%

  100.00%

  80.00%
                            Normalna
  60.00%
                            Ista kao i ranije
  40.00%      3.90%
       4.50%                  Lošija
  20.00%

   0.00%
           1
             Privredna komora Crne Gore            13
   REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Ocjena nivoa kamatnih stopa i ostalih bankarskih
       usluga u 2009. godini

         88.50%
    100.00%

    80.00%
                            Visoke
    60.00%
                            Podnošljive
    40.00%         10.60%
                    0.90%     Niske
    20.00%

    0.00%

             1             Privredna komora Crne Gore         14
   REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Kretanje broja zaposlenih do kraja 2009. godine

              50%
        46.40%

   50.00%

   40.00%
                           Povećanje
   30.00%
                           Smanjenje
   20.00%                     Isti broj
                    3.60%
   10.00%

   0.00%

            1
            Privredna komora Crne Gore        15
Preduzete mjere u privrednim društvima  uštede i smanjenje troškova,

  intenziviranje marketinških aktivnosti,

  racionalnije korišćenje radne snage,

  naplata potraživanja.          Privredna komora Crne Gore  16
          ZAKLJUČCI I PREDLOZI
 Kreditna podrška
  • obezbjeđenje bankarskih garancija za nove kredite i regresirane kamate za
   reprogram kredita kao i za održavanje tekude likvidnosti i finansiranje trajni
   obrtnih sredstava,
  • subencija kamata na potrošačke kredite za trajna potrošna dobra,
  • podrška MSP preko direkcije za razvoj i Fonda za razvoj,
  • formiranje razvojne banke za finansiranje strateških razvojnih projekata i
   projekata koji obezbjeđuju konkurentnost naših proizvoda
  • što prije staviti u funkciju obezbijeđene kreditne linije uz rokove otplate i
   kamate u skladu sa uslovima pod kojima su ova sredstva i dobijena
 Poboljšanje finansijske discipline
  • oštrije mjere u platnom prometu uz obezbjeđenje instrumenata plaćanja
   (ček, mjenica, akceptni nalog),
  • multilateralna kompenzacija sa javnim sektorom i uredno izmirenje
   obaveza budžetskih korisnika prema privredi,
  • podići nivo zateznih kamata do neisplativosti dugovanja i time
   smanjiti i broj i vrijeme trajanja sudskih postupaka,
  • uvesti obaveznu provjeru registracije novih privrednih društava od lica
   koja na taj način izbjegavaju obaveze stvorene u već formiranim
   društvima.           Privredna komora Crne Gore      17
Hvala na pažnji
      PRIVREDNA KOMORA CRNE GORE
           ul. Novaka Miloševa 29/II,
                81000 Podgorica,
              tel: +382 20 230 714
             fax: +382 20 230 493
         www.pkcg.org; pkcg@pkcg.org

								
To top