List1 by hedongchenchen

VIEWS: 15 PAGES: 176

									Pořadové
             Název veřejné zakázky
 číslo
 124756        Lékařský ultrazvukový systém


 124700       Nákup léků B05AA01 a N02BE01


 124661     Nákup zařízení laboratoře zkoušení motorů


 123986            Nákup klavírů


 124497        Nákup peristaltických čerpadel


 124490        Nákup pěti klimatických komor


 124383   Nákup otáčivého stolu a vybavení pro laboratoř CNC


 124406     Nákup jednorázových hygienických potřeb

       Nákup vybavení stravovacího komplexu vojenské
 124256
               základny Tapa

 124372        Nákup náhražky krve - albuminu


 124304          Nákup počítačů laptop

      Nákup počítačů, projektorů, tiskáren a skenerů v letech
 124272
                2011-2020

 124291    Systém zjišťování a měření anaerobní respirace


 124277              Autokláv


 124289       Měřičí systém MilliGasCouter (MGC)


 124285    Automatický měřicí systém potenciálu metanu


 124288          Sušička a muflová pec
124286  Plynový chromatograf na zjišťování složek bioplynu

     Nákup technického vybavení a počítačových programů
124259
         automatiky, řízení a strojního zraku

124254   Nákup počítačů, monitorů, laptopů a příslušenství


124185           Nákup pneumatik


124227    Reagencie a materiály imunitní histochemie


124172         Nákup kardiostimulátorů


124219       Nákup protineoplastických léků


124162        Nákup nemocničních lůžek


124130  Nákup auta tlakového mytí pro kanalizace města Türi


124117  Mikroelektrárna s plynovou turbínou (Microturbine set )

     Chytrý energetický systém (Smart energy management
124113
                systém)

123954        Nákup precizních alkometrů


123931            Nákup vakcín


124064       Nákup protineoplastických léků


124065      Nákup léků, ovlivňujících mineralizace


124075     Nákup jednorázových hygienických potřeb


124069          Protézy krevních cév


124025         Nákup hasičského oděvu

       Nákup jednorázových ochranných rukavic a
123930
           dezinfekčních prostředků

123471            Vybavení dílny
123962          Nákup sanitního vozu


123879   Stavba hlavní budovy Estonského národního muzea

      Nákup kuchyňského zařízení pro gymnázium Väike-
123944
               Maarja

     Nákup funkcionálních nemocničních postelů a nočních
123945
                 stolků

      Nákup vysokotlakového kapalinného chromatografu
123920
        (HPLC) s elektrochemickém detektorem

123892              Svetry

     Filtry na odstraňování leukocytů pro suspenze erytrocytů
123854
             a koncentrát trombocytů

123786     Nákup kombinovaného auta na tlakové mytí


123802     Nákup protineoplastického léku Rituximab

     Nákup protineoplastických léků Cisplatin, Carboplatin,
123787
             Oxaliplatin a Erlotinib

123797    Nákup protineoplastického léku Trastuzumab


123772     Nákup hematologického počitadla buněk


123611      Nákup hudebních nástrojů a inventáře

     Přestavba nástupišť na výšku evropské normy - stanice
122988
        Tallinn, Tondi, Järve,Rahumäe, Nõmme

123720          Nákup měřiče tlaku páry


123717       Nákup laboratorního refraktometru


123722         Nákup generátoru dusíku


123721    Nákup dvou vertikálních systémů elektroforézy


123559  Nákup nových autobusů pro městskou dopravu Tallinnu


123687  Modernizace systému zjištění vlastností půdy a materiálů
123507             Ponožky


123685        Nákup transportérového pásu


123635     Nákup ocelových lan pro kráčivá rýpadla


123630  Komplex chemické analýzy k stanovení C, S a O, H, N


123591       Nákup zařízení pro údržbu nářadí


123558    Nákup digitálního systému zpracování zvuku


123544   Nákup pneumatik 24.00R35 pro důlní výklopníky


123531            Nákup prádla


123466      Nákup pracovního oděvu pro personál


123444         Nákup lékařských plynů

     Nákup FDG automatické stříkačky a příslušenství pro
123468
           automatickou stříkačku

122680   Nákup zařízení do laboratoře regenerativní mediciny


122665      Nákup spektrografu pro ústav fyziky


122632     Protiinfekční látky pro systematické použití


122579      Automatický magnetický třídič buněk

      Nákup zařízení pro údržbu přístavů Kuivastu, Virtsu,
122575   Rohuküla a Heltermaa (spojení ostrovů Saaremaa a
              Hiiumaa s pevninou)
     Nákup zařízení dílny programovaných strojů na obrábění
122545
                 kovů

122518         Fluorescenční spektrometr


122517       Nákup implantátů vnitřního ucha

      Nákup a instalace zvukové a světelné techniky pro
122461
          kulturní středisko města Mustvee
     Majitelský dozor a FIDIC inženýrní služba projektování a
122457
           stavby úpravny vody města Narvy

122436     Rekonstrukce úpravny vody města Narvy


122421         Nákup neprůstřelných vest


122380       Nákup vybavení muzea hvězdárny


122381    Modernizace řidíčího systému 1,5 m teleskopu


122365       Nákup zařízení laboratoře materiálů


122367       Nákup zařízení zámečnické dílny


122178       Systém uložení výsledků měření


122173             Tribometr

     Vysokoteplotní mikroskop - systém zjišťování zvláštností
122170
              tavení materiálů

     Vysoce účinná souprava kapalinné chromatografické
122171
       analýzy s masovo-selektivním detektorem

122120     Nákup zařízení laboratoře technologie paliv

     Vakuové zkumavky a příslušenství k ním, soupravy na
122115  odbírání vzorků tepenné krve, příslušenství na odbírání
               vzorků moče
122026         Nákup lékařského výstroje


122024       Nákup terénních aut v roce 2010


121972       Nákup letního polního stejnokroje

     Dodávka a instalace turbínového generátoru pro stanice
121978
          společné výroby tepla a elektřiny

     Dodávka a instalace kotle pro stanice společné výroby
121986
              tepla a elektřiny

121910      Stavba budov letecké základny Ämari

     Elektronový mikroskop s rentgenovým analyzátorem a
121875
             software pro analýzu
     Nákup zařízení laboratoře chladicí a ventilační techniky a
121853
                 fyziky

121846      Nákup zařízení laboratoře důlní techniky


121856            Nákup počítačů


121796     Zařízení laboratoře oděvní a textilní fakulty


121792          Nákup cevních protéz

      Nákup audio-, video- a multimédiového zařízení pro
121804
          hvězdárnu Tartuské univerzity

121788        Sáčky na uchování trombocytů


121787      Idejový soutěž poprsí patriarcha Alexia II


121713             Deštní obleky


121690         Zařízení laboratoře geodézie


121677          Kapilární elektroforéza


121642     Údržba silových transformátorů 110-330 kV


121618            Plynové detektory


121616    Zařízení k zpracování plechu pro učební dílnu

     Dozátor s dvouchodým šnekem na přemístění tuhých
121597
             práškových vzorků

     Planetární kulový mlýn a míchací mlýn na připravování
121609
           tuhých nehomogenných vzorků

121594    Nákup měřícího systému pro mikroskop FT-IR

      Nákup injekčního léku Esomeprazolum (A02BC05) a
121516
         gelu lidocain+chlorhexidin (N01BB86)

121519        Nákup rentgenového přístroje


121397            Nákup autobusů
      Nákup protiretrovirových, protituberkulózních léků a
121401
              očkovacích látek

121375    Nákup prostředků pro mimotělový krevní oběh


121356   Vyrábění státních značek významenání za služby


121348          Nákup ručního nářadí

       Nákup učebního zařízení pro kontrolní a tepelní
121352
               automatiku

121363     Nákup kovového nábytku pro učební dílny


121315         Nákup parního sterilizátoru


121318    Nákup velkého vozidla-zvedáka k odstranění ldu


121303        Nákup spektrálního analyzátoru


121298   Nemocniční lůžka a skříňky do nemocničních pokojů


121301       Renovace církve Sv. Pavla v Tartu


121105       Nákup síťkového monochromátoru


121124         Nákup snímaču mikročipu


121122   Nákup Hallového zkušebního zařízení s instalaci


121095        Nákup plošinového kontejneru


121019       Zkušební panel silničních konstrukcí

     Léky žaludečního vředu (A02B), látky pro motoriku střeva
121003
                 (A03F)

       Inhibitory agregace trombocytů (B01AC), enzymy
120991
          (B01AD) a glyceryltrinitrát (C01DA0)

      Myorelaxanty (M03A), anestetika (N01), diazepam
121002
          (N05BA01) a uspávací prostředky

120972     Nákup infuzních a transfuzních prostředků
     Nákup náhražek plazmy, vnitrožilních a splachovacích
120970
               roztoků

120974       Jednorázové lékařské rukavice


120922    Nákup náhradních dílů pro bagry Esh-15/90


120851       Nákup spektrometru VCD-FT-IR


120860   Stavba nouzové rezervní elektrárny pro Elering OÜ


120862  Nákup telemetrického systému pro Ústav psychologie


120835     Nákup aparatury MassARRAY Analyzer 4


120813         Nákup stereomikroskopů


120827    Měřič množství toku a srážek v otevřeném toku


120809           Nákup pneumatik


120812   Zařízení k měření kvality vody v otevřeném toku


120723        Mobilní kanceláře-minibusy


120704   Zařízení ELISA s počítačem a mycím přístrojem


120673       Počasívzdorné laptop počítače

     Plynový chromatograf s masovo-selektivním detektorem
120674
               (GC-MSD)

120665           Nákup nakladače


120672       Systém uložení výsledků měření


120615        Nákup prezentační techniky


120599            Nákup jeřábů


120596        Nákup zařízení diagnostiky
120542       Nákup pneumatik pro vozidla DAF

     Přestavba nástupišť na výšku evropské normy - stanice
120546
      Tondi, Rahumäe, Hiiu, Kivimäe, Laagri, Lilleküla

     Rekonstrukce čisticího zařízení splaškových vod vesnice
120547
                 mooste

     Nákup pohyblivého spektrometru nanočástic a aeroiontů
120548
              pro Ústav fyziky

120536       Nákup zařízení a software CISCO


120537        Nákup personalních počítačů


120539           Nákup mikroskopů


120491           Videoendoskopy


120495      Nákup inhibitorů agregace trombocytů

      Univerzalní kulový mlýn na přípravu malých tuhých
120500
      nehomogenných vzorků pro laboratořní zkoušky

       Zařízení kapalinové chromatografie (UHPLC) s
120421
              detektorem PDA

120419            Terénní auta


120404     Nákup jednorázových hygienických potřeb


120393         Leasing auta první pomoci


120397        Operační leasing miniautobusů


120374       Nákup oblečení k zhasínání požáru


120375       Nákup terénních aut v roce 2010


120355      Nákup počítačů laptop a příslušenství


120360      Nákup promítacích přístrojů multimédie


120317         Nákup čelního nakládače
       Nákup analyzátoru s 5-dílovým leukogramem
120290
               hematologie

120285        Nákup ultrazvukového zařízení

       Nákup videoenteroskopu s videosystémem pro
120291
             terapeutickou kliniku

     Nákup systému motorizovaného stereomikroskopu spolu
120252
               s software

120256          Protézy srdeční chlopně


120248  Nákup ultrazvukového přístroje pro kardiologickou kliniku


120240   Nákup malého trajektu k spojení s ostrovem Ruhnu


120235      Nákup laminačního a isostatického lisu


120225         Nákup vnitroočních čoček

     Renovace vodovodu okresu Kohtla-Järve. Rekonstrukce
120147
          vnitroměstských hlavních potrubí

120152          Nákup tří sanitních vozů


120100          Dodávka serverů UNIX


120101       Barevný dopplerový echo-kardiograf

      Systém masového spektrometru a vysokotlakového
120119
           kapalinného chromatografu

120120    Nákup termostatu řetězové reakce polymerace


120113        Nákup skříní na poštovní balíky


120058     Nákup mechanických prostředků k šití tkaniv


120064          Zařízení pro laboratoř II


120062         Analyzátor velikosti částeček


120075            Server databaze
120070          Zařízení učební kuchyně


120072           Zařízení pro laboratoř I


120068          Nákup separátoru buněk

     Stavba anaerobního zpracování kalu pro Tartuský čistič
120003
              splaškových vod
       Nákup reagens pro analyztor klinické chemie Cobas
120016  Integra 400 plus, pro analyzátor imunologie Elecsys 2010
        a pro analyzátor hematologie Sysmex XT-1800

119994       Nákup rozšíření modulárního serveru


119988    Nákup pipetovacího robotu pro lékařskou fakultu

      Projektování vodovodních a kanalizačních potrubí a
119974
           zařízení obvodu Saue-Vanamõisa

119951    Nákup nízkoteplotního plazmového sterilizátoru


119966      Analyzátor k určování nitrit+nitrázu a nitritu


119936  Nákup dvou vysokotlakových kapalinných chromatografů


119935    Nákup laboratořního systému gama-sopektrometru


119944   Nákup lomových vyklápěcích nákladních automobilů


119895         Nákup hygienického kontejneru


119912          Operační leasing autobusů


1119901    Nákup motorizovaného světelného mikroskopu


119878          Nákup parního autoklávu


119873          Nákup lokálních anestetik


119876        Nákup traktoru pro lyžařskou trať


119870      Nákup protineoplastického léku Docetaxel
119867      Sanitní vůz pro Rakvereské nemocnice


119837         Nákup síťového zařízení

      Nákup kompaktního nakládače s příslušenstvím a
119832
              přívěsem

119822         Nákup spektro-elipsometru

     MS Dynamics NAV - údržba a vyvíjení v letech 2010-
119799
               2012

119765      Nákup zařízení pro zpracování kovů


119766     Nákup radiologických pracovních stanic


119761        Nákup kloubových endoprotéz

     Renovace spojeného vodovodu obvodu Kohtla-Järve.
119744   Projektování a stavba mist čerpání vody a stanic
              zpracování vody
     Renovace spojeného vodovodu obvodu Kohtla-Järve.
119722
         Projektování a stavba hlavních potrubí

119706    Rekonstrukce koleje Tartuské školy Emajõe


119700      Dodávka a obsluha serverů Sun Sparc

     Nákup ultracentrifugy a dalšího zařízení měření kinetiky
119684
               rychlých reakcí

119677      Nákup speciálního auta tlakového mytí


119656      Stavba autobusového terminálu Mäo


119647      Nákup chloridů pro odstranění náledí


119625         Leasing auta první pomoci

     Likvidování arzénového znečištění (2. etapa) dřevěného
119620
             závodu ve vesnici Turba

      Projektování a montáž výtahů koleje v Tartu na ul.
119579
               Nooruse 5

119575          Leasing osobních aut
     Rekonstrukce ústředních čerpacích stanic odpadových
119542
             vod městečka Saku

119478    Zdokonalení kromatografického zařízení EZU


119518      Nákup letních a zimních pneumatik


119506      Leasing speciálních nákladních aut


119532          Srdečné stabilizátory


119510     Uzavírací systémy punkční rány tepen


119515  Nákup krevní látky Albuminum humanum (B05AA01)


119512        Chirurgické operační nářadí


119496  Výstavba vodovodu a kanalizace vesnic Kiili a Luige


119474       Systém uložení výsledků měření

     Rekonstrukce hlavní čerpací stanice odpadových vod
119472
              města Otepää

119483        Nákup akumulátorů a baterii


119492      Detektor laserové fluorescence (LFD)


119481     Nákup kontrastních látek pro radiologie


119493        Hlasovací systém Riigikogu

      Nákup analyzátoru genómu s příslušenstvím pro
119454
             lékářskou fakultu

119460        Nákup telefonních ústředen


119440         Zařízení dílny opravy aut

     Vedení projektu a inženýrová služba FIDIC výstavby
119447
       plážového prostoru města Narva-Jõesuu

119445  Výstavba plážového prostoru města Narva-Jõesuu
119396     Nákup počítačů a zařízení k uložení údajů


119407  Nákup operačního oblečení, prostěradel a kompletů


119421            Nákup anestetik


119422           Nákup mikroskopů


119429        Výměna 110 kV transformátorů


119431      Nákup chirurgického šicího materiálu

     Reconstruction of the heating pipework of Elva city's
119368
             central boiler house

     Door locks, seals, lock parts and their installation and
119369
                  keys

     Universal ball mill for the preparation of small solid non-
119371
       homogeneous samples for laboratory analyses

119372         Doors and their installation


119373        Metal doors and their installation


119375         Surgical stitching material

     Data acquisition and scientific implementation of the
119377
         archival 1989. population census

119382      Construction of Tartu Airport's hangar

      Construction of Tartu Airport's main entrance and
119383
      installation of parking lot's surveillance equipment
     Ordering the service related to representing Estonia at
119385  the international agriculture and food exhibition Grüne
                Woche 2011

119388  Repair works of Viru-Nigula Vasta kindergarten's II floor


119390           Dosimetry system


119392  Maintenance of Tartu City's landscapes in 2011-2013

     Acquisition of Kärdla Airport's maintenance equipment
119393
                  set
     Audit of the Bank of Estonia and Financial Supervision
119391  Authority's annual reports about the 2011-2015 financial
                  years

119370    Purchase of medical oxygen for oxygen therapy


119354          Purchase of bandages


119356    Docking and repair works of the ship EVA-316


     Keila city's waste water collecting area's water economy
119364
       project. Reconstruction of waste water cleaner

     Project for the repair works of state road no. 60 Pärnu -
119367
               Lihula km 3,4-7,9

      Owner supervision for the reconstruction of a boiler
119355
            (Põhja pst 27a, Tallinn)

     Partial reconstruction of the heating pipework of Jaama-
119361
              Savi street in Põlva


119359      Reconstruction of Narva Kalev stadium


     Owner supervision for the repair works of road no. 72
119348
          Sangaste–Tõlliste km 0,0-16,6
      Owner supervision and engineering service for the
119323  design-construction works of the closure of Aardlapalu
                 landfill

119335     Purchase of chloride against slipperiness

     Measurement-, development-, modeling-, simulation- and
119336
        signal generating devices procurement

119327    Reconstruction and expansion of Audru circuit


119343      Development of the University website

     Preparation for the reuse of Kadastiku 39 industrial area
119341   in Narva, stage I: construction of an access road
          (Kadastiku st.) and street lighting

119342          Purchase of camera sets

     Purchase of the right of use for 48 driving vehicles and 2
119321
                 minibuses
     Technical project for the repair works of state road no. 41
119294
       Kärevere–Kärkna km 0,00-5,00 and 11,4-12,9


119308       Purchase of evidential alcometers


119310         Dirt mats exchange service


119293   GRID computing additional equipment procurement

     Owner supervision and FIDIC engineering procurement
119322
      for Aseri collective water and sewage system

119309       Purchase of a plant growing cabinet


119274        Purchase of intraocular lenses


119289       Purchase of meat and meat products

       Reconstruction of Uuemõisa hatchery's heating
119287
                pipeworks

      Construction works of Vastse-Kuuste settlement's
119291
           kindergarten building, stage I

     Purchase of a veloergometer, a treadmill and a portable
119283
         analysis system with a gas analyzer

119290    Purchase of wood chips for Kambja boiler house


119264      Obsluha autobusových linek regiónu Rae


119261         Teplárna-elektrárna v Jõhvi

      Rekonstrukce křižovatky Pirita tee a Rummu tee v
119234
                Tallinnu

119235    Rekonstrukce kulturního střediska města Viljandi

     Majitelský dozor a inženýrní služba projektování a stavby
119225
           budov na Narva mnt 25/27/29

     Nákup zařízení pro nazemní obsluhu letadel (GPU) pro
119197
               Tartuské letiště

119198      Nákup magnetorezonančního tomografu


119196           Nákup terénných aut
119180         Nákup součástí hardware


119181          Nákup drtiče-podávače


119147     katétry močového měchýře a močové váčky


119142     Nákup kuchyňského a skladištního zařízení


119144         Nákup garážových výtahů


119121          Nákup zbrojního oleje


119123           Počítače a monitory

     Projektování a stavba čisticího zařízení splaškových vod
119117
               města Kohila

     Nákup zařízení vědecké laboratoře kliniky hematologie-
119127
               onkologie

119111  Nákup kuchyňského zařízení pro gymnázium Tabasalu

       Provozování letecké linky Pärnu - Kihnu - Pärnu
119092
            15.12.2010 - 30.04.2014

119112        Nákup souprav počítačů laptop


119114       Nákup zařízení pro učební truhlárnu


119105        Nákup kuchyňského zařízení


119069   Nákup vědecké aparatury pro genetické výzkumy

       Vybavení osobní obrany a pomocné zařízení k
119070
         zneškodnění nebezpečných látek

       Nákup srdečních stimulátorů a implantačních
119039
           kardioverterů-defibrilátorů

119033       Nákup dialyzátorů pro hemodialýzu


119051          Nákup počítačů laptop


119032    Nákup operačních náčiní a doplňujícího zařízení
119054   Echový kardioskop s dvěma pracovními stanicemi


119015         Nákup počítačů a monitorů


119013     Rekonstrukce kotle (Põhja pst 27a, Tallinn)


118980    Nákup skenujícího elektronového mikroskopu


118990      Nákup zařízení k srážení tenkých blan


118964          Náčiní pro hemodialýzu


118974           Nákup centrifugy


118973           Nákup serverů x 86


118939    Rekonstrukce budovy na ul. Kuhlbarsi 1, Tallinn


118952        Nákup antivirusových léků 2010


118956     Nákup součástí pro koronární intervence


118937        Nákup buldozerového kypřiče

     Rekonstrukce tlakového kanalizačního kolektoru Sindi-
118915  Pärnu a stavební práce vodovodu a kanalizace vesnice
                Tammiste
118912       Pronájem dodávky k odstranění min


118907          Nákup tří přístroje PCR

      Infuzní a transfuzní systémy, trojcestné kohoutky,
118871
           zátkové jehly a tepenné kanyly

1188897       Periferní žilní kanyly a mandrény


118895       Nákup protéz srdečních chlopňů


118853         Nákup pěti ultramrazniček


118865         Nákup prezentační techniky
118863        Nákup čtyř UV-Vis spektrometrů


118830   Vybavení laboratoře Tallinnské technické univerzity


118848      Nákup náustků pro indikační prostředky


118831    Vybavení budov Tallinnské technické univerzity

     Renovace vodovodu oblasti Kohtla-Järve. Rekonstrukce
118807
           hlavního potrubí uvnitř měst.

118808    Systém určování tepelné vodivosti materiálů

     Systém přípravy vzorů nehomogenních pevných látek k
118814
            laboratořním analýzám
     Tisk časopisů Eesti Loodus (Estonská příroda), Horizont,
118786  Loodusesõber (Přítel přírody), Eesti Mets (Estonský les) a
         Looduse Raamatukogu (Knihovna přírody)

118770        Systém výroby ultračisté vody

     Nákup fibrového laseru, generujícího superkontinium a
118761
              laseru Nd/YAG

     Rekonstrukce systémů vodovodu a kanalizace vesnic
118741
              Ervita a Vao

       Rekonstrukce systémů vodovodů a kanalizace
118748
         Põltsamaa, Kolga.Jaani a Pajusi

118680  Usage rent of Road Administration's driving vehicles

     Purchase of diagnostic equipment with biochemical and
118692
         immunological analysis capabilities

     Maintenance service for the pedestrian tunnels at Viru
118687
         Väljak, Balti Jaam and Liivalaia street

118695             Mammogram


118702  Security service for the pedestrian tunnel at Viru Väljak

     Consulting service for Kose-Mäo road section's PPP-
118658
                 project

118655  Idea competition for museum's interactive expostition


118664   Reconstruction of Pala School building's old wing
     Ordering the owener supervision service for land repair
118679
              objects and roads

118672  Purchase of one-time use artery emboloectomy catheters

      State and local government institutions' collective
118677
          employment relationships survey

      Catering service at Rapla Vesiroosi Gymnasium and
118665
          Rapla Ühisgümnaasium 2010-2015

118668    Purchase of furniture for Palamuse Gymnasium


118669     Brushwood cutting at roadsides and ditches


      Small equipment and food dishes for Pärnumaa
118673
     Vocational Education Centre's catering study laboratory

     Purchase of computers and presentation equipment for
118674
             Palamuse Gymnasium

     Purchase of application presentation portal and EMTAK
118663
     information system servers and data volume extentions

     Repair works of state road no. 54 Karksi-Nuia-Lilli km
     0,820-16,975 in Estonian Republic and state road no.
118632
     P17 Valmiera-Ruhja-Estonian border km 28,89-35,30;
          48,000-55,832 in Latvian Repubic

118643     Reconstruction of Kohtla-Järve citycentre


118633       Purchase of communication service


118635  Purchase of one-time use sterilization packing material

      Purchase of one-time use sterile ultrasound surgery
118647
               instruments

118639      Reconstruction of Torma Primary School


118640   Lease of computer sets and software for 48 months

      Equipment for automatic separation (cleaning and
118641  concetration) of nucleic acids (RNA/DNA) from biological
               sample material

      Renovation of Kohtla-järve's common water system.
118638
       Reconstruction of inner-city's main pipework

       Reconstruction of Jõgeva Kindergarten Rohutirts
118645
                (II stage)
     Idea competition to develop information system, software
118652  and data processing for the digitasation of historical and
          pictorial encyclopaedic information

118618     Reconstruction of Vastseliina Youth Centre


118612            Investment loan


118631    Usage rent of minibuses and transport vechicles


      Purchase of an electronic public transport ticket-sale
118624
      system with software development and maintenance


     Construction of a dust-free surface on road no. 19246
118613
         Vändra – Lokuta – Lelle km 6,4 - 11,3


118627           Purchase of monitors


     Cleaning of the Estonian National Museum's new main
118620
           building area from past pollution


118582    ELISA equipment with software and a washer

     Planning-construction procurement of Laagri settlement's
118583
            deep well pumping stations

118591        Purchase of a - 86C refrigerator


     Construction of Ülemiste junction's sewage collector and
118595
     relocating of water pipes (VK5 – VK6 and VK7 - VK8)


118587       Frozen vegetables for nursing homes


118588      Fruit and vegetables for nursing homes

     Owner engineering and owner supervision service for the
118584
        construction of Iru waste-to-energy block

118592         Potatoes for nursing homes


118596           Purchase of car fuel

     Acquiring the laboratory furniture for EKEI building at the
118599
         address Tervise 30/Rahumäe 6, Tallinn
118600         Purchase of microscopes


118597            Floating means

     Furniture for Pärnumaa Vocational Education Centre's
118581
               new building

      Repair works of Astangu residential district's inner-
118607
            quarter roads (Tallinn)

118601       Lease of a sedan driving vehicle


118606           Print service 2010


118572         Nákup kypřicího buldozeru


118566   Stavba transformační stanice 330/110 kV v Aruküla

     Nákup a instalování zvukového a osvětlovacího zařízení
118559
         pro kulturní středisko města Mustvee

118551         Leasing záchranného auta


118537      Nákup počítačů, monitorů a laptopů


118552        Nákup ultrazvukového přístroje

       Radiografické zařízení s digitálním receptorným
118518
        systémem (DR) pro všeobecná vyšetření

118526    Nákup termostátu řetězové reakce polymerázy


118471           Leasing minibusu

     Výhybkové pohony pro Rail Baltica (úsek Tallinn-Tartu)
118478
              2010-2011

118480     Tromboelastometr s reagenty a údržbou


118457   Rekonstrukce čerpacích stanic splašek města Keila


118466   Nákup pneumatik 24.00R35 pro důlní výklopníky


118441       Nákup léků na léčení tuberkulózy
118442            Bioanalyzátor


118435    Nákup zařízení pro učební dílnu dřevoprůmyslu


118430         Nákup kožených rukavic


118397             Kolejnice


118377           Betonové pražce

     Projektování a stavba vodovodu, kanalizace a čerpací
118391
           stanice splašek města Türi

118390     Nákup luminometrů mikrotitrových desek

      Nákup nízkofonového tekutinového scintilačního
118372
              spektrometru

118341        Dozátory a injektory kyslíků

     Plynový chromatograf s masovo-selektivním detektorem
118348
               (GC-MSD)

118336   Ge-fotodiodový detektor chlazený tekutým dusíkem

      Software řízení a zpracování obrazů mikroskopu
118337
          Olympus BX61 a kamery DP70

118338      Náhradní díly, oprava a údržba vozidel


118322         Nákup laptop - počítačů

      Precizní spektrometr s příslušenstvím na měření
118296
               impedance

     Rekonstrukce a stavba vodovodu a kanalizace města
118299
                Sindi

     Nákup výzkumnýho kompletu WSN (Síť bezdrátových
118278
               senzorů)

118281        Nákup enzymu bétaagalzidáz


118259          Ultrazvukový přístroj


118284        Nákup intraokulárných čoček
         Nákup nesteroidných protizánětových a
118274
       protirevmatických léků, analgetik a antipyretik

118277        Nákup faktorů koagulace krve


118221           Optický mikroskop


118236      3D měřič rychlostního vektoru tekutiny


118237       Komplet generování a měření kmitů

      Měřící komplet množství vody a srážek v otevřeném
118238
               vodojemu

118247        Laserový izotopový analyzátor


118249   Měřící komplet kvality vody v otevřeném vodojemu


118200          Oxydační generátory


118206     Nákup tekutinného chromatografu HPLC


118193  Stavba budovy Policejního a Záchranního úřadu v Jõhvi


118189        Obnovení topografických údajů


118156  Nákup řídičího systému vodovodu a kanalizace (SCADA)


118170     Nákup protinádorového léku capecitabine


118151       Nákup psycholeptických látek N05)


118136        Nákup plynových analyzátorů


118138            Vlněné rukavice


118103   Infračervený analyzátor jakosti rostlinného materiálu

     Nákup epiluminescenčního mikroskopu pro lékařskou
118105
                fakultu

118114    Stavební práce systémů zdravotnických plynů
118106    Nákup materiálů pro vodovod a kanalizace


118060    Nákup lekařských potřeb pro branných sil


118075       Leasing vozu pro odstranění min


118081         Nákup ultrasonografu

      Nákup oceánografického měřícího komplexu pro
118033
        Námořnický ustav Tartuské univerzity

118038       Nákup rentgenového přístroje

     Vynoření, doprava a rozmístění do hangáru vodních
118029
         letadel historické ponorky "Lembit"

118026    Nákup funkcionálních nemocničních postelů


118025   Rekonstrukce budov na ul. Kalevi 15/17 (Tartu)

      Projektování a autorský dozor budovy Narvské
117986
          policejního a záchrannéhu úřadu

      Vedení projektu a majitelský dozor rekonstrukce
117982
           Tallinnské televizní věže

     Stavba vzdušné linie 330 kV transformační stanice
117995
                Aruküla

117981  Nákup ploucích přístavních hrazů pro Letecký přístav


118005          Nákup maziv a olejů


118004           Zařízení dílen

       Nákup plynového chromatografu-hmotového
117952
         spektrometru pro Chemický ústav

117934        Nákup auta tlakového mytí


117926        Nákup nábytku v roce 2010


117913         Nákup infuzních roztoků

     Nákup prostředků rádiového spojení TETRA, jejich
117887
          instalování a školení uživatelů
117890   Nákup nových osobních aut na uživatelskou půjčku

     Rekonstrukce a přístavba střediska léčení a opatrování
117891
                Lõhavere

117866      Stavba dálkového topení vesnice Kiikla


117859        Renovace učební budovy Upa

      Projektování vodovodních a kanalizačních zařízení
117863
              městečka Kadrina

     Příslušenství k dodávání kyslíku a spojovací hadice pro
117830
              přístroje anestézii

117835          Nákup serverů Blade


117818      Nákup zařízení pro videoendoskopie

     Nákup vozidel převozu obsluhovací techniky pro letiště
117814
             Tartu a Kuressaare

117802        Nákup krevních komponentů

     Rekonstrukce prostoru mezi 1. a 2. přístavními hrázy
117777
            přístavu Roomassare

117772      Rekonstrukce teplovodů města Võhma

     Přestavba městské kotelny Võhma na topení drtěném
117771
                dřívím

     Nákup ultrazvukového anemometru a analyzátoru plynu
117766
             pro systém EULS

117762    Zimní pracovní uniformy pro námořní loďstvo

     Nákup systémů sbírání drenáže pohrudnice, drénů a
117757
           souprav punkce pohrudnice

117760     Nákup digitálního a světelného mikroskopu


117758    Nákup kombinovaného auta na tlakové mytí


117750       Plynový chromatograf-olfaktometr


117744         Nákup mrazničky - 80ºC
117747            Systém HPLC


117719  Počítačový tomograf a magneticko-rezonanční tomograf


117674          Leasing souborů kamer

     Plynový chromatograf s masovo-selektivním detektorem
117684
               (GC-MSD)

117689    Ukončení renovace teplovodů města Tamsalu


117675         Nákup nakladacích vozidel


117679          Bezolejový kompresor


117665      Pronájem autobusů pro převoz vězňů


117663         Pronájem auta první pomoci


117654          Leasing počítačů laptop


117668           Pronájem vozidel

     Instalace systému čičtění potrubí kondenzátoru 6. turbíny
117648
              Estonské elektrárny

117647      Nákup tekutého paliva velkoobchodem


117624   Technické sítě a ulice Průmyslového parku Virumaa


117610           Leasing tří minubusu


117619   Rekonstrukce budový na ulici Kuhlbarsi 1, Tallinn

       Precizní spektrometr s příslušenstvím na měření
117616
               impedance

     Letecká doprava pro Ministerstvo životního prostředí a
117587
           Ministerstvo Zahraničních vecí

117588           Leasing minibusu


117598          Nákup paliva pro auta
     Projektování a stavba skladištní budovy Pärnuského
117559
                muzea

117552   Rekonstrukce-stavba školky Vasta ve Viru-Nigula

     Částečná rekonstrukce sítě dálkového topení městečka
117549
                 Jüri

117518        Nákup laboratorního zařízení


117527      Rekonstrukce Tallinnské televizní věže

     Rekonstrukce vodovodních systémů regionu Kohtla-
117533
               Järve

117499            Kostní cement


117502           Nákup počítačů


117494      Nákup podzenmích vozidel-nakladačů


117476  Transformatory 330 kV pro tranformační stanice Aruküla


117493           Nákup metanolu


117450  Stavební dozor objížďki města Pärnu - úsek Papiniidu


117467      Nákup hormonu hypotalama Oktreotid


117454    Nákup systémních hormonálních prostředků

      Projektování a stavba vodovodních a kanalizačních
117466
               zařízení Viimsi

117424      Nákup očkovacích látek v roce 2010


117434           Letecký benzín


117442            Palivo pro auta

      Inženýrský a majitelský dozor projektování a stavby
117407
          vodovodu a kanalizace města Türi

     Nákup neiontových V08A rentgenových kontrastných
117418
                látek
117419  Rekonstrukce teplovodního potrubí městečka Kambja


117398           Nemocniční lůžka


117403        Vyrábění zimních uniforem


117368    Nákup počítačů laptop s software a zárukou


117360     Nákup jednorázových elektrod pro EKG


117379   Nákup jedné sanitky a operační leasing tří sanitek


117361  Nákup nemocničních prostředků jednorázového užívání

       Oprava státní silnice č.23 Rakvere - Haljala na
117346
            kilometrech 0,335-8,245

117358      Specifické materiály od firmy Waters


117341         Nákup motorového paliva


117316  Rekonstrukce technických systémů školy Tsirguliina


117314   Stavba dálkového vedení 330/110 KV Tartu-Sindi


117317       Nábytek a zařízení pro kolej Luua


117336     Nábytek pro laboratoř molekulární analýzy


117278       Nákup prostředků na odběr krve


117279        Nákup přístrojů hemodialýzy


117287        Soupravy zimních uniforem


117291          Leasing tří mikrobusů


117244    2. etepa rekonstrukce Tapaského gymnázia


117250      Nákup odrážek v letech 2010 - 2011
117243   Nákup nákladních aut s užitečným prostorem od 4,7m3

     Rekonstrukce teplovodní sítě čtvrti Ahtma města Kohtla-
117238
                 Järve

117233   Nákup automatické stanice na dozor vodního prostředí


117214         Systém pro vzítí vzorků půdy


117211     Optický přístroj na měření koncentrace DNA

      Rekonstrukce kabelových linek 110kV na trase Volta-
117220
              Elektrárna-Ranna

        Nákup systému vysokotlakového tekutinového
117213
               kromatografu

     Geologické mapování základné mapy Estonska - stránky
117195
           Tapa, Paldiski, Kohila a Võru

117183        Operační leasing terénných vozů

      Obnovení osvětlení pomníku vítězství Osvobozenské
117178
                 války

117149            Stavební práce


117150       Instalování systémů lékařských plynů


117165       Vodovod, kanalizace, topení a větrání

117172,     Instalování elektrického zařízeni (silového a
171171             slaboproudého)

     Majitelský dozor a inženýrní služba rekonstrukce hangárů
117137
                vodních letadel

117114         Nákup invertního mikroskopu


117097      Přestavba štábního autobusu a kontejneru


117093           Uniformy do pouště

      Rekonstrukce hangárů vodních letadel Tallinnského
117077
              leteckého přístavu

117066  Nákup nákladních aut s užitečným prostorem od 2,7 m3
117064      Nákup zařízení endoskopické chirurgie


117040      Projektování vojenského městečka Jägala


117038        Nákup kompletů stimulace mozku

      Rozšíření východní části přístavu Muuga. Silnice a
117051
             technické komunikace

117034     Nákup počítačů laptop s software zárukou


117022         Rekonstrukce budovy v Kaiu


117011        Nákup a instalace zařízení WLAN

      Nákup kuchyňského zařízení pro Odborné středisko
117014
               Pärnumaa

     Projektování a stavba čistíčího zařízení splaškovych vod
116992
               města Sillamäe

117001   Rekonstrukce vodovodu a kanalizace vesnic Loo a Iru


116997           Nivelace výškové sítě

       Rámová smlouva pro vývoj Softwear, desgn a an
116983
               analýzu

      Majitelský dozor stavby budovy Estonské Umělecké
116977
                 akademie

1146969     Leasing osobních aut na operační leasing


116978       Pronájem licencí Software Microsoftu

     Skladiště kyslíku a dusíku, palivová pumpa a parkoviště
116964
           vozidel letecké základny Ämari

     Oprava státní silnice č.12 Kose - Jägala na kilometrech
116951
                  2,4-4,1

      Nákup a instalování zvukového zařízení pro středisko
116948
                lidové hudby

116963        Nákup roztoků pro oční chirurgie


116944        Nákup implantátů vnitřního ucha
116853    Majitelský dozor opravy mostu "Družby" v Narvě


116868     Oprava silnic krajů Pärnu, Viljandi a Saare


116913        Nákup rentgenového přístroje


116848  Digitalizace dokumentárních filmů ve Filmovém archivu

      Projektování a stavba vodovodu a kanaliyace okolí
116850
                Sõmeru

     Projektování a stavba čistíčího zařízení splaškovych vod
116843
               města Otepää

116839        Rekonstrukce školy Alatskivi


116842          Nákup mobilní vrtačky


116841     Nákup ocelových lan pro kráčivá rýpadla

     Projektování státní silnice č. 52 na kilometrech 0,1-11,6
116685
               (Viljandi-Holstre)

      Stavební práce vodovodu a kanalizace středu města
116684
               Kilingi-Nõmme

116709     Měřící prostředky pro chemickou záchranu


116668        Nákup lehkého topného oleje


116667    Nákup chemikálii pro analyzátor Konelab 60i


116608     Nákup inventáře pro Odbornou školu Tartu


116498   Majitelský dozor rekonstrukce Valgaského gymnázia

     Nákup kontejnerového skladu pro vybavení likvidace
116454
             přírodních neštěstí

     Veřejná mořská doprava na lince Roomassaare - Ruhnu -
116462
           Pärnu v době 1.5. - 1.10.2010

     Stavba vodovodních a kanalizačníchpotrubí a zařízení v
116448
     rámci projektu vodního hospodářství samosprávy Kose

116413   Stavba kotelny města Orissaare (ostrov Saaremaa)
116388            Nákup chemikálii


116382          Nákup rýpadla nakladače


116393       Rekonstrukce Valgaského gymnázia

     Nákup automobilových bezolovnatých benzínů A95, 98 a
116368
             nafty do 31.12.2011

116349            Lehký topný olej


116295    Projekt rekonstrukce koleje Tartuské školy Emajõe


116289    Uzavření smetiště Ussimäe kraje Lääne-Virumaa


116273          Nákup papíru pro kopírky


116274     Nákup tónerů a kazet pro tiskárny a kopírky


116232          Systémy plazmové ferézy


116242   Rekonstrukce hlavní budovy Odborné školy Rakvere


116244         Chladničky pro nemocnice


116188    Projekt a stavba čistícího zařízení vesnice Aseri

116189-   Projektování a stavba vodovodu, kanalizace a čistící
116190   stanice splaškových vod města Tõrva kraje Valgamaa

      Stavba budovy Školy obsluhy a venkovní hospodářství
116204
                Olustvere

      Projektování a stavba stanice zpracování vody města
116174
                 Tõrva

     Rekonstrukce a rozšíření vodovodu a kanalizace města a
116158
                okolí Jõgeva

116166  Nákup videokazet BETACAM, DVCAM a desek XDCAM

       Budování kabele místo vzdušné linky 110 kV na
116170
           křižovatce Ülemiste (Tallinn)

       Nákup jednorázových prostředků ošetřování rán a
116151
               hemostatiků
116125      Zavedení digitálního občanského průkazu

       Hardware, software a síťové zařízení serverů pro
116092
        zavedení digitálního občanského průkazu

      2. etepa rekonstrukce přístavních hrázů Tallinnského
116114
              leteckého přístavu

116073-     Nákup různých potravin (pekařských, rybích,
116078    drůbežářských, mléčných, masných a dalších) pro
              domovy starých lidí

116061    Nákup nábytku pro školku Asunduse v Tallinnu

      Projektování a stavba vodovodu a kanalizace města
116059
                  Tapa

      Rekonstrukce a rozšíření vodovodních a kanalizačních
116042
           systémů města Jõgeva a okolí

116039         Operační leasing osobních aut


116033     Nákup a instalace systému exaktní přistání ILS

     Renovace nástupišť pro cestující na trati Tallinn - Tapa a
116018
           převod na evropskou výšku II

116003      Nákup osobního auta na operativní leasing

      Rekonstrukce a rozšíření vodovodních a kanalizačních
115999
             systémů vesnice Koeru

115992   Přístroj pro hemodialýzu s roztoky a příslušenstvím


115976         Nákup a údržba serverů SUN

      Nákup čerpacích stanic pro areál sbírání splaškových
115952
             vod samosprávy Kose

115955     Nákup zařízení pro laboratoř zpracování dřeva


115912        Nákup licencí Microsoft s obsluhou

      Projektování potrubí a zařízení vodovodu a kanalizace
115937
                regiónu Hüüru

115926            Nákup počítače


115938         Leasing speciálního vozidla
115889  Vyvíjení informačního systému řízení pohraniční stráže

       Rekonstrukce a rozšíření systémů vodovodů a
115902
          kanalizace města a okolí Jõgeva

115903      Renovace hlavní budovy statku Väätsa


115850   Rekonstrukce systému sušení lesa Pikva TTP-274

     Rekonstrukce systému sušení lesa Niinessaare Aidu PÜ-
115867
                 70

     Renovace nástupiště pro cestující v Tartu a převod na
115841
             evropskou výšku II

     Construction works of a building at the address Lossi 36,
115838
                 Tartu

      Ordering the design works service for Munalaiu and
115827
            Kihnu ports' reconstruction

     Technical support service for the multifunctional Kohtla
115832
             primary school building
      Getting rid of pollution in former military and industrial
115817  areas - design and construction works, Kose boilerhouse,
                Kose-Risti ABT

115804         Sillamäe city bus-line service


115783          II B study-corps project


115774     Renewal of Mati road and Majori-Enni road

     Renovation of Järvamaa Vocational Education Center's
115793
             study building in Paide

115750          Ballast macadam 2010

      Platform renovation railway works - Nelijärve, Jäneda,
115748  Tapa, Sonda, Püssi, Soldina, Tabivere, Vastse-Kuuste,
                  Veriora

115749      Development of state's property register

     Design of Pärnumaa Vocational Education Centre's study
115753
          building and driving practice field

115754     Design works of Tartu Rukkilill Kindergarten

     Further development of museums' information system
115731
          MuIS software and training of users
115730   Maintenance of 110-130 kV power transformers


     Repair works of state road no 75 Tumala - Orissaare -
115745
            Väike Väin km 0,2-7,5.


115714          Purchase of motor fuel


115710         Oracle database licences


      Purchase of heat energy for Luhamaa and Koidula
115718
           border customs checkpoints

115709         Purchase of office supplies


      Design and author supervision of Ämari air base air
115701  security planes' hangar, passenger terminal, warehouse
            and air force medical center


     Creating an e-service module for the national building
115703
                register
              ř

115679       Nákup za ízení k zpracování masa
           ř

115690    Stavba st ediska Estonské letecké akademie


115659        Nákup auta záchranné sluţby


115665           Nákup anestetik
                    č

     Stavba a rekonstrukce kanaliza ního potrubí okresu
115655
               Kohtla-Järve
              č      ň ů č čů

115654       Nákup sou astí a dopl k po íta


115649     Nákup protinádorového léku pemetrexed
                  ů

115644   Nákup protinádorových lék goserelin a fulvestrant
                  ř     ř

115632        Nákup kancelá ských pot eb


115616       Operativní leasing osobních aut
           ř              ř
                      ř
     Postavení p ístavu pro malá plavidla v p ístavu Kuivastu
115614
            a prohloubení dna p ístavu
        ř

115582    Pot eby pro elektrofyziologii a katetrové ablace

     Projekce a stavba stanic zpracování vody vesnic Kiili a
115576
                 Luige
                 ř

115575      Nákup auta se za ízením tlakového mytí
                ř            ů

115571     Nákup systému p epravy krevních derivát
                     ů

115520            Nákup termovozík
             č

115515      Opera ní leasing osobního auta combi


115527   Prodej krevní plazmy a výroba látek z krevní plazmy
                       ě

115507          Nákup pracovního od vu


115474   Nákup ţidlí do velkého sálu a tribuny pro publikum
                   ř     ř

115488          Nákup kancelá ských pot eb


115490          Nákup hnojiv v roce 2010


115462      Nákup elektronického systému hlášení
                        ě

115460          Látka pro uniformy do poušt
                 ř             ě

     Vyvíjení technického ešení 3D-modelu starého m sta
115409
        Tallinnu a zpracování interaktivní realizace
             ř   ů

115403    Nákup p ístroj mechanické ventilace plic
                      ř      č
                  ů
     Nákup hardware a software pro rozší ení informa ních
115397
               systém
                     č ů

115391          Nákup papírových ru ník
              ů

      Nákup automat na jízdenky pro krajské autobusové
115390
              linky Jõgeva         č ř

     Operativní leasing dvou osobních aut s pohonem na ty i
115362
                  kola
         č  ě

     Proces išt ní odpadních vod postdenitrifikací pomocí
115349
                biofiltru
                     č

115361      Softwear a návrh informa ního systému
               č č

115345           Po íta e a monitory


115342     Operativní leasing malých nákladních aut


115335            Elektrody EKG
                    č čů

115341            Nákup po íta


115311          Nákup asfaltovacího vozu
                č    č      ř   ů

115332     Nákup dezinfek ních a istících prost edk
                       č   ř

115314     Dodávka licencí softwear finan ního ízení
             ů

115315      Sanitní v z pro Valgaské nemocnice
          ě         ů   ě

115259  Dodávka v trných generátor pro v trný park Paldiski
              ř     č

115281        Nákup za ízení pro u ební dílny
                        ů

115242          Nákup zvukových systém
                       ě

115251  Vývoj softwaru estonského systému v deckých informací


115250     Operativní leasing malých terénních vozidel115231        Nákup nepromokavých uniforem


       Nákup analyzátoru s 5-dílným leukogramem pro
115194
               hematologii
            ř ě       č

115189        Sk ín pro nemocni ní pokoje
              ů

115179        Tisk kolk pro tabákové výrobky
                             ů

115177              Digitalizace map a plán


115173  Operativní leasing osobního auta s pohonem na 4 kola


115175              Operativní leasing vozidel
                    č  čů    ř

115151             Nákup po íta   a za ízení k ním
                             ů

115163     Stavba centra zpracování odpadk ve Võhma
     Ř            ě        ě

      ešení vývoje hlavní sít EENet na základ technologie
115132
               CWDM/DWDM
              ř

115145        Nákup léka ské výstroje pro branné sily
                ň           ě

115129        Ţidle pro sí kulturního centra m sta Türi
               ř              ě

115144    Zvukové za ízení pro kulturní centrum m sta Türi
                             ůč

115109   Nákup nových osobních aut na uţivatelskou p j ku
                 ř
         ě
     Projekt vodního hospodá ství areálu sbírání splaškových
115113  vod m sta Keila. Stavba a rekonstrukce vodovodu pro
                pitnou vodu   ř

115111           Nákup výklopného vozu s je ábem
         ě       ř              ě

115114    Osv tlovací za ízení pro kulturní centrum m sta Türi
            č                 ě

115107  IT a prezenta ní technika pro kulturní centrum m sta Türi


115106        Jevištní technika pro kulturní centrum Türi
                   ř

115105    Nákup nábytku a za ízení pro kulturní centrum Türi
                    č čů

115090                Pronájem po íta
                       ř      ř

115100             Nákup kancelá ských pot eb
              č  čů     č

     Nákup po íta       a prezenta ní techniky pro gymnázium
115077
                     Palamuse
            ř                 č  č

115069        P ístroje pro neinvazivní ventila ní lé ení
115071       Licence a podpora výrobku Oracle
                 č    ř

115064          Dezinfek ní prost edky
                          ů

115056        Nákup zavazadlových rentgen
            č            ě

115054     Zesilova e pro Kulturní centrum m sta Türi
                         ů

115049        Nákup šicích a vyšívacích stroj
                     ě
     Stavba haly pro údrţbu a obsluhu letadel u Tartuského
115042
                  letišt   ů      ů
                 ě       ů
      Digitalizace fotografických negativ , diapozitiv a
114989
              sklen ných negativ

114997           Videoendoskopy
                ř

114992  Pronájem telefonní úst edny spolu s technickou obsluhou

                     ř  č

114983       Echokardiograf spolu s ídi í stanici
                          ě

      Rekonstrukce vodovodu a kanalizace m sta Narva.
114981
       Majitelský dozor a inţenýrské sluţby FIDIC
                ř

114968      Nákup auta s za ízením tlakového mytí
                      č čů

114959        Nákup personálních po íta

                ř          ř

114949   Nákup nábytku a za ízení pro kulturní st edisko Türi

                      ů

114954            Nákup laptop
                        č  čů

114953        Dodávka personálních po íta


114942           Pronájem autobusu
               ř č       č

     Muţské kondomy, st íka ky a testy mo e na roky 2010-
114946
                2011

114937      Nákup nábytku pro Ústav biomedicíny
           ř          ř
          ě               ř
      Nákup za ízení pro Tartuské st edisko odborného
114934
        vzd lání - obor domácího hospodá ství
                     ů    ů

      Rekonstrukce sekce nosoroţc a hroch afrikania
114935
           ř   Tallinské zoo
                    ř

       Nákup za ízení pro laborato elektrotechniky a
114923
                ř
                elektroniky

     Nákup kompletního za ízení digitální tiskárny Print-On-
114913
               Demand č

     Dodávka a instalování potrubí, sou ástek a izolace pro
114918
               CHP Pärnu
                      ř

     Nákup a instalování sportovního za ízení a nábytku pro
114914
         univerzální sportovní halu Haapsalu


114917      Pronájem licencí softwear Microsoft
                      ř
                  č
      Nákup komunálního traktoru a za ízení k tomu pro
114892
           Estonské silni ní muzeum
          ř          ť

114887   Nákup za ízení CCTV pro zjiš ování unikání vody
                        ř

114882          Nákup softwear a za ízení


114870       Pronájem malých nákladných aut
                      ř

114876           Nábytek pro kancelá
                      č  čů

114875            30 stolních po íta
           č   ř              ě

114871  IT a prezenta ní za ízení pro kulturní centrum m sta Türi
            ř               ě

114880    Jevištní za ízení pro kulturní centrum m sta Türi
        ě     ř              ě

114885   Osv tlovací za ízení pro kulturní centrum m sta Türi
               č         ř
               č
      Vyvýjení informa ního systému Ú adu sociálního
114862
          zabezpe ení SKAIS v roce 2009
                        ě
      Rekonstrukce gymnázia Väike-Õismäe v Tallinnu -
114848    projektování a stavba na základ všeobecné
             dodavatelské smlouvy

114835           Výhybky - 2010/2011
                       ě
       Rekonstrukce humanitního gymnázia v Tallinnu -
114837    projektování a stavba na základ všeobecné
           ř dodavatelské smlouvy       ů

114838    Nákup za ízení k iontovému zpacování materiál
           ř        ů

     Projektování k iţovatky Kroodi r zných úrovní (v Maardu
114854
                u Tallinnu)
                       ě
        Rekonstrukce gymnázia Liivalaia v Tallinnu -
114833     projektování a stavba na základ všeobecné
             dodavatelské smlouvyě
       Rekonstrukce gymnázia Järveotsa v Tallinnu -
114832     projektování a stavba na základ všeobecné
             dodavatelské smlouvy
      Purchase of endoscopy devices, image transmission
114812
      system and the related maintenance and instruments

114819            Betonové pražce

     Purchase of Electron backscattered diffraction (EBSD)
114817
                 system

      Closure of industrial waste and semicoke landfill in
114825
                Kohtla-Järve

     Reconstruction of Soodla bridge located on state road
114804
          no. 11105 Kiiu - Soodla 9,1 km

114806    Purchase of polishing and vibro-polish devices

     Finding an optimal solution for wastewater management
114805
     of LJK plant and reconstruction of the wastewater cleaner

     Image transmission for operating rooms, purchase and
114823
       installation of necessary monitors and cables

114824           Orthopantomograph

     Reconstruction and expansion works of Kehra city and its
114803  surrounding area's collective water system and sewage-
                 systems
114830     Reconstruction of Vinni-Pajusti Gymnasium


114828       Linear ultrasonic video endoscopes


114793    Purchase of paper products for Pärnu Hospital


114788      Gas chromatograph mass spectrometer114799    Purchase of a disk system for the IT-department
114796         Purchase of training clothes     Greenhouse gas exhaust emission commercial register's
114798
       hosting and support service for 2010 and 2011


      Construction of pipework in Pringi, Leppneeme and
114791
                Muuga


114789      Chemical rescue measuring devices


      Diagnostic kits to carry out national TSE monitoring
114784
               surveys in 2010114769        Lease of a sedan driving vehicle


114768         Purchase of flower plants

     Creating a theme plan for wind-energy in Saare, Hiiu,
114776
            Lääne and Pärnu counties

      Purchase of certification audit service for payment
114739
          agency and SAPARD programme

114752      Purchase of a road maintenace basecar114733    Acquiring pressure washers and suction cars114716          Closure of Räpo landfill


114726         Car diagnostics mototester


114731    Collective procurement to purchase vehicle tires


114709        Nákup invertního mikroskopu


              č

114711  Jednorázové intuba ní trouby a kanyly pro tracheostomie
114714             Jehly pro biopsie
                                  č  ě

      Rychlý systém chromatografie tekutin pro išt ní a
114703
     výzkum biomolekul (fast protein liquid chromatography)

     Hloubení šachet pro monitoring hlubinných vod v kraji Ida-
114706
                Virumaa
               ř

114694   Nákup nábytku a za ízení pro 5. školku Kuressaare
                              ů

114698         Nákup protitrombózních lék
                ř   ě

       Nákup vozidel k p estavb na pojízdné stanice
114697
                monitoringu
         ů   ň              ě

114692  Nákup lék , ovliv ujících zaţívací ústrojí a vým nu látek

                    ř  ů

114695    Vyvoj a instalace prost edk IT (LIMS software)
              ů    č      č        ř

114688      Nákup lék na lé ení ţalude ního v edu
               ů

     Stavební práce objekt vodovodu a kanalizace areálu
114667
                Kose

114682         Nákup nových osobních aut


114660      Projektování sociální budovy v Haapsalu

                          ř            ě

114635   Projekt a realizace opravy mostu "P átelství" v Narv
                     ů     ě

     Rekonstrukce podzemních vchod bašt a v ţe Kiek in de
114631
                Kök
      Č   č  ř

114627    áste ná p estavba budovy na ul. Pikk 17 (Tallinn)


114633          Šití uniforem pro policii


114637     Nákup nového auta pro údrţbu a dozor silnic
                ř            ř

114617  Nákup nábytku a za ízení pro kulturní st edisko Mustvee
                           ů

114612         Nákup protiretrovirových lék
                    č čů

114605            Nákup po íta


114611   Nákup trombolytického léku alteplasum (B01AD02)
                    ě

114583       Nákup sportovního od vu (trenýrky)114577     Nákup kompletní tiskárny Print-On-Demand
            ř                 ů

114573               ř
           Za ízení pro diagnostiku motor
             ř   ů
114562,    Nákup nábytku, za ízení jídelny, audio-video a
                  ě
114563,  fotografických p ístroj a jejich instalace pro gymnázium
114564,             m sta Otepää

114552            Vývoj softwearu


114537     Leasing 9 aut s karosérií combi a 1 sedanu
              ř

114544      Nákup léka ské výstroje pro branné sily
                ě     ř    ř

      Architektonická sout ţ na vnit ní nádvo í Tallinnské
114533
                 univerzity
          ř               ř

114517  Nákup za ízení pro molekulární laborato a mikrobiologii
          č       č

       Nákup elního nakláda e pro odpadkovou stanici
114530
                 ř
                Kudjapeů

     Nákup jednorázových prost edk regionální anestezie a
114525
              spinálnich jehel
           ř    č      ě     ř

114519   Projekce p ístavby u ebního a v deckého st ediska


114518     Dodávka hardwear, softwear a sluţeb SUN

      Projekt rekonstrukce štábní budovy stráţe Saaremaa
114515
             Kaitseliit (Branný svaz)

114512  Nákup záclon, loţního prádla a domácí techniky pro kolej
               ě     č

114509   Architekturní sout ţ na rekre ní areál Narva Joaoru


114514        Renovace budovy folklórných akcí
                  ě ě

114493   Nákup nábytku pro Zem d lské gymnázium Viljandi
                      ř

114496     Renovace parku kolem ramena eky Pärnu
       ř
      Projektování slaboproudového a silnoproudového
114488
      za ízení a automatiky pro Tallinnský kulturní kotel

114468        Nákup nábytku pro knihovnu
                             ř

114470    Nákup a dodávka výklopného vozu s je ábem


114467         Renovace školky Laekvere
                ř    ě

114461       Rekonstrukce p ístavu m sta Narva
                         ě  č

114457    Stavba stanice zpracování vody m ste ka Kose


114438         Leasing auta první pomoci

                ř
     Projektování a stavba sociální budovy a centra rodinného
114440
              léka e v Kolga- Jaani
                       ů

     Nákup syntetických koloidních roztok a výţivných látek
114442
            pro Pärnuské nemocnice
          ř

114429      Za ízení mládeţnického centra Maidla
               č        ů

114435      Nákup bezpe nostních modul hardware
         ř              ě ě

     Nákup za ízení zpracování mléka pro zem d lskou školu
114437
                Olustvere
               ř ů

114436      Nákup prost edk kovové osteosyntézy
           ř              č

114431   Pronájem za ízení elektronického dozoru zat ených
              ď

114418      Oprava objíţ ky Pärnu - most Papiniidu
             ů    ň     ř     č čů

114419    Nákup server a dopl ovacího za ízení po íta
                        ě

114441       Nákup techniky pro výrobu sn hu
              ř          ě   ř

114413   Stavba pob eţního zpevn ní ramena eky Pärnu
                       ě

       Projektování a stavba vodovodu m sta Tõrva
114407
              Valgaského kraje
              ě
      Technický dozor projektování a stavby (ţlutý FIDIC)
114415
        vodovodu m sta Tõrva Valgaského kraje

114401        Rekonstrukce polygonu Nursipalu
                      ř

114390         Nákup speciálního za ízení
                č

114386             Nákup epic pod helmy
                              ř

     Projektování sportovního a zdravotnického st ediska
114379
                Paikuse


114339                Oprava obuvi
                 ř

114354      Nákup za ízení školky Klaabu v Tartu
                 ř     ř

114366     Nákup léka ského za ízení pro branné sily     Technický dozor stavby a rekonstrukce budov letecké
114344
              základny Ämari


114331              Auta první pomoci
         č   č

114330     Po íta ový tomograf s instalaci a údrţbou
                    ř
      Operování letecké linky Tallinn-Kärdla-Tallinn podle
114328
               jízdního adu     ě

     Rekonstrukce vodovodu a kanalizace m sta Elva, 2.
114329
               etapa
             ř

114318      Leasing za ízení pro videokonference
           ř           ř
              ě
      Nákup za ízení pro Tartuské st edisko odborného
114321
            vzd lání - obor stravování č
          č          ě
     Projektování a stavba vodovodní a kanaliza ní potrubí a
114320
           erpacích stanic m sta Sillamäe

114333       Sportovní hala Haapsalu - 1. Etapa
114314         Nákup trombolytických látek

      Projektování rekonstrukce štábní budovy stráţe Viru
114310
             Kaitseliit (Branný svaz)
                    ř

114312      Stavba tribuny na h išti Tamme v Tartu
                          ě

114293   Projektování a autorský dozor Tartuské hv zdárny
                           ě

     Projektování a stavba vodovodního potrubí m sta a okolí
114289
                 Rakvere
              ř      ě   ů

114284         Za ízení k výrob nápoj
                   ř

114272   Konzultace - Vyvíjení vzoru ízení Záchranné sluţby

               č

114278        Nákup so ástek z ocele 110G13L
114267           Optický scanner
         ř         ě ě

114273     Za ízení jídelny Zem d lské školy Olustvere
                      ě

114259  Autobusová doprava na linkách m sta Rakvere a okolí


114265         Nákup videomixáţního pultu


114249         Koagulátory pro diatermie
            č          ř

     Nákup samo inného hasicího za ízení (sprinkler) pro
114238
           elektrárnu/teplárnu Pärnu


114245        Renovace koleje ve vesnici Luua
                    ř  ů

114229    Nákup jednorázových prost edk endourologie

      Nákup, dodání a instalování nábytku sportovní haly
114234
                 Paide
                 ř         ř

114230  Nákup nábytku a inventá e pro zdravotní st edisko Seli
               ř     č

114221           Za ízení u ební dílny
          ř     ř             ř

114208      Ná adí a za ízení ke zpracování d eva
            ř          ř

114195  Renovace a p istavba kulturního st ediska Mustvee
                      č

114201      Nákup softwear pro informa ní systém


114189        Nákup nábytku pro školku
      ě ě         ř
       Sluţby spojené se zastoupením Estonska na
                    ě
114181  zem d lském a potraviná ském veletrhu Grüne Woche
              2010 v Berlín

114171     Renovace mládeţnického centra Emmaste
                  č čů

114179            Nákup po íta


114173          Pronájem licencí Microsoft
                 ů

114174         Nákup balík suchých potravin
                      ě č

114176    Rekonstrukce kanalizace v m ste ku Kohila114164     Nákup antineoplastického léku paclitaxel114163    Nákup antineoplastického léku bevacizumab
       ě   ěů ř     ě

     Sout ţ nám t p ístavby v decké budovy v ulici Riia
114150
            ř  142, Tartu ř          ě

     Technologické za ízení a nábytek ídicího centra letišt
114152
                 Ämari
                     č

114133           Nábytek pro pro u ebny

                  č        ů  ě

114120   Rekonstrukce kanaliza ních kolektor m sta Keila

               č      ř
                   č
      Vyvíjení informa ního systému Ú adu sociálního
114136
               zabezpe ení
                     ě

114135      Auditorové sluţby pro m sto Tartu

             ř          ř

114131    Nákup inventá e pro sportovní za ízení Rapla
               ů

     Projekt kanalizace pr myslového areálu Vana-Narva
114108
                mnt.

114105       Projekt vodovodu Väike-Maarja
           č   č
              č      č
     Projektování áste né rekonstrukce staré knihovny a
114076
             u ební budovy .1
         č čů

114068  Nákup po íta  pro branné sily a ministerstvo obrany
                              ě

     Projektování vodovodu a kanalizace zahradního m sta
114060
                Muuga
                 ů       ě

114075      Školení logoped nejvyšší úrovn
                 ů

114040         Nákup enzym (B01AD)


114032  Rekonstrukce skleníku Tallinnské botanické zahrady


114038  Kontrastní látky pro magnetické tomografie V08CA
                   ě

114022       Monoklonálná antit liska L01XC
            č

113986     Nákup sou ástek pro koronární jednotku
                  ů

     Nákup chemických reagent pro analyzátor Cobas
114003
                   ě
             Integra 400 plus

     Konzultace a vedení projektu m stského vodovodu a
114009
             kanalizace Türi

113980     Nákup nábytku pro gymnázium Palamuse
            ě ů       ř

113973     Nákup od v pro záchraná e na souši


113936            Tisk knih
                 č

113933    Zpracování informa ního systému zkoušek
113920       Pronájem vozidel pro zkušební jízdy
               ř

113907       Nákup léka ského záchranného auta


113908              Svetry
                        č  čů

113906        Terminaly a software po íta


113894       Stavba mládeţnického centra Saue
               ř   ů   ěř

     Nákup automatických p ístroj pro m ení hladiny spodní
113896
                 vody
            ř             ř

       Postavení p ístavu pro malá plavidla v p ístavu
113883
                Heltermaa     ě    č
                ř
      Rozvíjení sluţeb e-navigace na základ Naviga ní
113886
               úst edny GPRS
             ř

113892    Rozvíjení úst edního systému karty E-záchrany
                 ť     ř

113881          Nákup sí ových za ízení
                   ě ě

113862    Vybavení koleje Zem d lské školy Olustvere
                     č
                       č
       Rekonstrukce státních silnic . 11251 Viimsi -
113866   Rohuneeme (kilometry 0,0 - 1,1) a . 11251 Viimsi -
          Randvere (kilometry 7,2 - 11,0)

113857          Postavení školky Lohkva
              ř           ě
     Stavební práce letecké základny Ämari (budova kontroly,
113851
     plot, hlídací úst edna, jídelna-skladišt potravin, kolej)
               č

113856      Nákup oble ení a speciálního vybavení
                           ů

113843   Nákup mobilní vrtací soupravy (cca 0,5 milion euro)
                    č       ě

113839   Rekonstrukce státních silnic . 66 a 67 u m sta Võru
                           ů

113835    Nákup vrtací soupravy (cca 0,48 milion euro)
                     ě

113822        Projekt vodovodu m sta Valga
113820      Nákup nábytku pro knihovnu Kohila

             č    ř
      Projektování a stavební smlouva vodovodních a
113807
         kanaliza ních za ízení ostrova Ruhnu
                        ě

113801    Nákup chloridu (NaCl) pro odstran ní náledí
                ř        ě

113796    Stavební práce p i rekonstrukci v ţe v Paide


113799         Nákup echokardiografu

             ů            ů  ě

113795   Nákup laptop , odolných proti vliv m pov trnosti
                 ů
              ě
     Údrţba technických systém v podzemí Vabaduse väljak
113792
           (Nám stí svobody) v Tallinnu

113789            Leasing mikrobusu
                  ř

      1. etapa rekonstrukce p ístavu Hundipea (stavební
113788
                 práce)
                ě  ě

113774      Stavba skladišt u p šího praporu Viru
                 ů      ě

113773      Nákup chlorid pro odstran ní náledí
               ů    ů         ě

     Rekonstrukce systém vodovod a kanalizace m sta a
113769
              okolí Põltsamaa

113759          Nákup licencí Oracle


113760     Nákup nábytku pro základní školu Aruküla
                       ů

113757      Nákup systému uloţení údaj SAN
             č         ě ě

113767  Renovace budovy .1 Estonského zem d lského muzea


113746      Nákup softwear pro servery Windows
     Údrţba státních silnic okolí Keila kraje Harjumaa v letech
113739
                 2009 - ...


113741          Nákup motorového paliva


113751           Nákup ponoţek
                 ř     ů    ů
                 ě
       Rekonstrukce a rozší ení systém vodovod a
113745
          kanalizace m sta a okolí Jõgeva

     Údrţba státních silnic okolí Kuusalu kraje Harjumaa v
113731
               letech 2010 - ...
                 ř
     Projekt vodovodu a kanalizace místní samosprávy Rae
113735
              kolem eky Pirita

      Projekt prohloubení a rekonstrukce plavebních cest
113753
           souostroví Západního Estonska

113730           Nákup topného oleje

       Pronájem génového analyzátoru GS FLX Roche
113728
                 Diagnostics  ů
      č      ř             ě č
       Dodávka C: Zpracování dokument pro vystavbu
113729             splaškových vod m ste ka Kohila
       istícího za ízení ě
                 (dodávka 5)
      Tallinn - hlavní m sto kultury Evropy 2011. Vizuální
113726
               koncepce tiskovin
           č  ůč

113715    Investi ní p j ka pro místní samosprávu Ambla
               č       ů    ě
                      ů
     Zpracování autoriza ních program na základ silných
113700
              č  certifikát

     Nákup kondenza ní parní turbíny pro projekt ENEFIT-
113706
                280

113704          Zemní topení budovy správy
         ř          ě č

113719     P ístavba školky v m ste ku Loo, 2. Etapa

           č   ůč

113724    Investi ní p j ka pro rekonstrukce Kalmetu PK

                   ř

113717      Rekonstrukce nádvo í gymnázia v Paide
                    ě

113716   Nákup tepla pro gymnázium m sta Kilingi-Nõmme
                           ě    č

     Výstavba dráhy lehkého provozu (kola a p ší) ve tvrti
113681
                Ihaste
                     ě
     Technický dozor rekonstrukce potrubí tlakové zóny
113683
        vodovodu a kanalizace m sta č Sillamäe
                        ů
     Nákup intravenózních infuzních, injek ních a sterílních
113675
            proplachovacích roztok
                 ř     ř

113694  Výstavba Põlvaského ve ejného st ediska pro mládeţ

      Úklid pozemku nové budovy Estonského národního
113680
                 ř
                muzea     ů   ů
                ě
       Rekonstrukce a rozší ení systém vodovod a
113690
          kanalizace m sta a okolí Jõgeva

113685    Renovace fasády a suterénu budovy správy
         č  ď      ě   č ě    ř

113674   Multifunk ní lo pro odstran ní zne išt ní prost edí
                  č

     Oprava úseku státní silnice . 17177 Haljala - Käsmu na
113662
             kilometrech 1,580 - 7,169  ě
            č
      Výstavba dráhy lehkého provozu (kola a p ší) vedle
113669  hlavní silnice .1 (E20) Tallinn - Narva na kilometrech
               205,588 - 209,568č
113664          Nákup archivních poli ek
                             ť

113673    Inventarizace zpracování hnoje a skladiš hnoje
                  č

     Oprava úseku státní silnice . 91 Narva - Narva Jõesuu
113670
          na kilometrech 16,877 - 11,574

113668       Nákup autobusu dálkového spojení
              ř  ř

113644     Projekt rozší ení h bitova Liiva, 1. etapa
                 ů          ů

113646      Nákup komplet sluţebních opask

     Zásobování materiály a instalace potrubí nízkého tlaku
113648
              pro CHP Pärnu
                 ř       ů

113650          Nákup peka ských výrobk
           č       č      ř

      Zvýšení ú innosti bezpe nostních opat ení místní
113655
                samosprávy
                    ě    ů
             č
      Verze 5.0 X-cesty vrstvy vým ny údaj (zlepšení
113656
           bezpe nosti a nové protokoly)
        ř
                  č     ň
     Vytvo ení vizuální identity státního portálu "eesti.ee" a
113652
              informa ní kampa

113633          Taking an investment loan

     Repair works of state road no. 26 Türi-Arkma km 2,957–
113632  8,476 Taikse-Oisu section and construction of a light-
                traffic road
      Ordering the development and support service for
113610
     Environmental Investment Centre's information system

       Purchase of an HPLC system for the Institute of
113593
               Chemistry


113596          Light fuel oil procurement


      Demolishing works of the training and administrative
113600
     structure unit's flight base in Ämari, Vasalemma parish

     Investment loan to cover self-funding for the renovation
113598
              of Väätsa Manor

       Implementation of Saatse museum's permanent
113580
          exposition and interior decoration

113584          Purchase of office paper

     Ice-breaking works to reinforce navigation on the Gulf of
113585
                 Finland

     Purchase of an user and development right licence for an
113557
            electronic auction system

     Construction of the western connection road of Pärnu
113554
                 detour


113558       Purchase of a sanitation vehicle 2009


      Reconstruction of Sillamäe Cultural Centre's building
113556
                (Kest st. 24)

      Reconstruction of Tabasalu settlement's water and
113568
              sewage pipeworks

113560          Drinking water in bottles


113565   Ordering scientific magazines (for years 2010-2013)


113551  Purchase of an additional device for IBM 3584 tape robot
     Purchase of one-time use central vein catheters and
113538
            pleural drainage supplies

      Purchase of furniture and furnishings for Tartu Hiie
113533
            School's student home


113534   Renovation of Ämari warehouse complex hangars

     Applications LOOM, MARSA2, KK, KR, AKM software
113539
     development and maintenance service procurement
     Design of Tallinn-Muuga water and sewage connection
113544  pipeworks and structures (Maardu city's water economy
                project)

113509   Operating lease of a minibus and a driving vehicle113510    Translation and correction of a specialized text


113506        Office furniture with installation


113504      Sterile soldering means for blood bags


113520         Special project furniture


113518      Operation microscope for neurosurgery

     Exclusive right for waste disposal in Lääne county:
113523  Ridala, Oru, Martna, Risti, Kullamaa, Lihula, Hanila,
            Nõva and Vormsi parishes

113517            Soft furniture


113521             Office chairs


     Sürgavere Kindergarten/Primary School's and Suure-
113485
        Jaani Gymnasium's student transportation

     Design and construction of a new oil shale based CFB
113481
               power plant

113478      Student transportation in Rae parish


113484   Suure-Jaani Gymnasium's student transportation
      Purchase of collecting and neutralizing service for I
113499
             category animal waste


113503         Renewal of topographic data113491     Reconstruction of Ahja wastewater cleaner113495    Tääksi Primary School's student transportation

      Idea competition to carry out the television campaign
113488
          "Estonian nature protection 100"

      Purchase of a magnetic resonance tomograph with
113501
           installation and maintenance

     Repair works of road no. 11 traffic circle (km 31,5) Saue
113502
                crossroad
     Emajõe and Võhandu river drainage area water economy
113477    project; Emajõe subproject. II stage design and
      construction works of water and sewage structures

     Chartering of an engine ship with crew for carrying out ice-
113453
         breaking works on Pärnu and Liivi bays

     Tallinn Freedom square's underground car park operator
113472
                service

113446   Reconstruction of Otepää water and sewage network


113448       Finding a hauler for school bus lines

       Tallinn Freedom square's underground building's
113466
             maintenance cleaning


113449     II stage construction of Jõhvi Kindergarten


     Student transportation for Kildu Primary School in Suure-
113459
                Jaani parish

113467       Purchase of fire extinguishing clothing


113463    Renovation of Tartu Hiie School's student home


113464       II stage reconstruction of Raua street
113461  Renovation of Kohtla-Järve's youth creativity building

     Construction of Pärnu orphanage's 6 family homes and 1
113469
               activity building

     Design works of Tartu Maarjamõisa medical centre's II
113462
              stage construction


      Disabled people's and their families' caretaking load
113471
                 survey

     Furnishing of Vinni Perekodu's 5 family buildings and 1
113442
               activity building

      Renovation of the Ruler Building, which is part of the
113437
            Lahmuse Manor complex

     Purchase of an operative radio communication system
113434
             mobile support station
     Creating a technical project for the repair works of state
113436   road no. 15 Tallinn – Rapla - Türi km 43,1 – 51 and
           construction of light-traffic roads

113431       Development of Toila coastal area


113404       Backup server centre's server park


113406    Renovation of Folk House's roof and ceilings

     Emajõe and Võhandu river drainage area water economy
113416  project's Põlva country design-construction works. In
                Põlva city

113413  Design and construction of pipework in Pringi settlement113407      Bag systems for collecting donor blood113421       Purchase of an aerial freight service


113408        Auditor service for Viimsi parish113410       Renovation of Väätsa Manor park113424      Purchase of radiological contrast agents
      Repair works of state road no. 58 Aluste - Kergu km
113417    5,926-12,228 and creating a description of road
              maintenance works
     Acquiring communication and navigation equipment for
113418
            Boarder Guard vessels

113423  Publishing and distribution of Viimsi Teataja newspaper


113390   Purchase of anti-infection drugs for systematic use

     A loan to cover the water company's self-funding for the
113388  Cohesion Fund project "Valga county's water economy -
                Valga city"

113381         Ordering a cleaning service

      Construction works of a studybuilding and a student
113376
                 home

      Construction supervision of Valgamaa Vocational
113377
      Education Centre's studybuilding and student home

     A loan to cover the city's self-funding for the Cohesion
113375
     Fund project "Valga county's water economy - Valga city"

113371       Purchase of presentation equipment


113380  Repair works and restoration of Puurmani Manor building

     Pirita river wastewater collecting area's water economy
113382   project in Rae parish. Water and sewage pipework's
       design and construction works procurement no. 2

113383        Metal osteosynthesis appliances

      Endoprosthesis of joints, bone cement and cement
113379
               vacuum mixer

          Purchase of IT - hardware for Viimsi
113384
          Kindergarten/Elementary School

113385       Purchase of computers for ENAEA113369    Sparc Enterprise M3000 servers' extra memory
113354    Design and construction of E20 Viitna overtaking      Purchase of the energy system monitoring system
113349
                WAMS
     Maintenance of the existing mass spectrometer Qstar
113358
           Elite (Applied Biosystems)

      Rakvere Vocational School's existing practice base
113351
       reconstruction and construction of an annexe


113366         Vinni parish' investment loan


       Partial demolishing works of the culture centre
113357
                Kultuurikatel

113365    Purchase of servers and computer appliances


113367  Development of the state's legal aid information system


113336     Data security training targeted to end user


113329       Purchase of electric and diesel trains


     I stage of carrying out the ISKE project in Tallinn city's
113342
                 institutions


113310    Tallinn Malev's cleaning service procurement

       Ordering a maintenance service for the State's
113301
        broadband network (PeaTee) appliances

      Purchase of a road maintenance wheel-tractor with
113306
             additional equipment

      Hugo Treffner Gymnasium's and Herbert Masingu
113317
        School's maintenance cleaning service


113312       Renovation of Luua student canteen


     Taking a loan to cover self-funding for the "Development
113325
       of tourism and activity in Mooste Manor" project

     Reconstruction of Tartu St. Paul's Church's annexe and
113323
         construction works of a columbarium

     Purchase of a waste press and reloading station and
113284
            installation of equipment


113290  Purchase of an antineoplastic medication gemcitabine
     Construction of a dust-free surface on road no. 22240
113262
           Koosa –Varnja km 1,87 – 10,24
      A Loan to cover self-funding for Estonian University of
113258   Life Sciences' technique infrastructure modernizing
                  project
     Emajõe and Võhandu river drainage area water economy
113263  project's Põlva country design-construction works. Põlva
        wastewater cleaner's mud maintenace, Räpina
      Investment loan to cover self-funding of the Cohesion
113272   Fund project "Western islands' lower basin water and
               sewage systems"
     Indoor and outdoor cleaning works of a studybuilding at
113244
             the address Ravila 14a

      Reconstruction and building of Põltsamaa city's and
113237  surrounding area's collective water and sewage systems.
         Owner supervision and engineer service
     Creating a construction project to deepen and reconstruct
113249  the waterways in West-Estonian Archipelago work D3”
                 (H3 D3)
113239   Renovation of University of Tartu's observation tower


113253   Design works of Laagri-Padula-Saue light-traffic road


      Building a connection road between Filtri street and
113255
             Veerenni street in Tallinn

      Organizing a public busline transportation in Järva
113241
             county's II line group
     Purchase and montage of blackboards and presentation
113252   equipment for Pärnu Hansa Gymnasium and Pärnu
             Ülejõe Gymnasium

113227          Winter camouflage suits

     Purchase and installation of metallic school lockers for
113228
            Rakvere Realgymnasium

113232      Purchase of telecommunication service

     Contract partner to carry out a public procurement in the
113236  framework of the European Regional Development fund
                  projects
     Usage rent of 3 weight buses - adjusted to police work, in
113234  police colors and with special equipment; usage rent on 1
     experts' minibus - adjusted to police work, in police colors

113233   Purchase of the antineoplastic medication docetaxel


     Owner supervision for construction works of Kuressaare
113200
              5th Kindergarten
     Improving maritime safety in Estonia (Acquiring a survey
113197
                 vessel)

      Servers and applications configuration management
113207
             software procurement

       PA-ADMIN application's functionality supplement
113206
              development


     Creating road repair works description for state road no.
113211
       22294 Mehikoorma-Meerapalu km 0,0 - 12,3


       Application EAGIS software development and
113220
          maintenance service procurement

     Repair works of state road no. 25199 Mõniste – Tiitsa -
113218
        Karisöödi km 0,491-2,618 and 4,461-5,416

     Car-repair and locksmith study workshop's ironware and
113221
           motor diagnostics equipment


113191    Construction of Kehra city's wastewater cleaner

      Designing the reconstruction of Tallinn Polytechnic
113176
             School's studybuilding
      Designing, reconstruction and construction of Ardu
113185   village's water supply and sewage systems in Kõue
                  parish

113178          Servers rent procurement

     Ordering land management procedures related to State
113193
               forest land

113184    Renovation of Heino Eller Music Shool of Tartu113188            Ice drifting buoys

     Ordering the rebuilding project and I stage rebuilding of
113183  the State forest management centre's former Viimsi office
            building into a nature centre

113147      One-time use central venous catheters      Purchase of IT equipment for Peetri Kindergarten-
113151
              Elementary School


113146  Kuivastu harbour, construction of a small vessel harbour
     Purchase of furniture for Peetri Kindergarten-Elementary
113161
                  School


113118    Development of e-procurements environment

     Investment loan to cover self-funding for the Cohesion
113125  Fund project "Modernizing Tammiste village's collective
      water supply and sewage system in Sauga parish"
      Creating a digitizing application for Land Register's
113129
                documentation

113138  Ordering the printed matters' delivery and design service

     Purchase of a little used vehicle with an hydraulic lift for
113130
               road maintenance

       Housing service for Tallinn e-school healthcare
113144
             information system

113120    Process electrical installations for Pärnu CHP


113134       Reconstruction of Pärnu beach park


113133   Acquiring furniture for Jõgeva Rohutirts Kindergarten


113135    Building electrical installations for Pärnu CHP

     Ordering a cleaning service for buildings at Lossi 3 and
113102
                 Lai 38

113110   Public transportation on Viljandi county's bus lines


113106       Purchase of strip mine dump trucks

     Renovation of a study campus at Kalda 9 and installation
113112
               of an elevator


113079  One-time use nursing appliances and hygienic products


     Reconstruction works of Aravete High School building's
113089
                new wing

113096  I stage expansion works of Muuga port's eastern part


113092    Reconstruction of Männiku and Maidla streets
113095         Computer network devices


113094   I stage construction of Jõhvi pedestrian promenade      Digitizing the Estonian National Museum's photo and
113078
             glass negatives collection


       Digitizing the Estonian National Museum's carpet
113100
                 collection

113101            Investment loan

      Construction of Pärnu Technology and industrial arts
113050
                 building

      Repair works of state road no. 24124 Viljandi-Suure-
113053
            Jaani km 13,056-19,841


113059            Loan contract


     Pirita river wastewater collecting area's water economy
113077   project in Rae parish. Water and sewage pipework's
       design and construction works procurement no. 1
      Design works and author supervision for Vaeküla
113072
            School's reconstruction

     Repair works of gravel road on road no. 11207 Paunküla-
113073
              Vetla km 0,0 – 11,8
     Development and implementation of European Union
113024  documentation information system and co-ordination and
           involvment information system

       Administrative technical support service for Tartu
113025
      Maarjamõisa Medical Centre's II stage construction


113034     Site works of Kudjape waste treatment plant


113029            Investment loan

     Improving the condition of Leevi river, impounded lakes
113042
          on the river and Leevi river canal

113039     Purchase of a Phacoemulsification appliance


113037  Purchase of furniture for Tallinn Rännaku Kindergarten
       Idea competition for carrying out an anti-alcohol
113035
         campaign directed to adult population

     Purchase of In Vitro diagnostics medicine appliances
113011
                 system

      Land Register's interface supplements with Land
113017
                Cadastre


113014   Design and construction of Tammiste Kindergarten


113015             Treadmill

      Cleaning service on the Defence Forces General
113013
       Headquarters territory and inside the buildings
     Design and construction of Aegviidu settlement centre
113012  district's collective sewage and water supply system and
                wastewater cleaner

113020  Three-dimensional movement and walk analysis system


113002    Construction of E20 Loo-Maardu road section

     Development works of environmental data management
113003
             desktop solution

     Acquiring furniture, furnishings and decorational details
113009
          for Järvakandi community centre


113000   Window covers for Lasnamäe st. 2 office building


112997      Purchase of meat and meat products


113005    Purchase of an infusion and flushing solution

     Ordering the engineering parts, interior decoration and
113006  head-designer service for Tallinn University's science
                building

113001       Renovation of Sõmeru youth centre


     Archeological excavation works and pre-construction
112971
      surfacing works of Narva College's new building


      Purchase of nessesary appliances for Neisseria
112976
      gonorroeae and chlamydia trachomatis diagnostics
      Establishing the Patriarch Alexius II square and the
112977
            surrounding roads in Tallinn

     Organizational and architectural idea competition for a
112987
               welfare centre


112982     Väike-Maarja water economy project's loan


      Creating a detail plan for Klooga training field and
112992
      strategic evaluation of the effect on environment

112984           Purchase of shale oil


112988       Purchase of milk and dairy products


112974       Rent of furniture for Loo High School

      Idea design competition for Viljandi Joint Vocational
112954
     Secondary School's campus and a new studybuilding
     Emajõe and Võhandu river drainage area water economy
112955  project's Põlva country design-construction works. Põlva
       wastewater cleaner's mud maintenace, Räpina
     Renovation of local road no.nr 3170378 Vetuka road and
112959  Jõe street no 3171005 with construction of light-traffic
             road and street-lighting

112967       ARK Tartu office cleaning service


112963         Purchase of backup solution

     Renovation and maintenance of Luhamaa and Koidula
112965
      border checkpoints' video sureveillance systems

112960     Maintenance of Viimsi parish outdoor lighting

     Owner and design - construction supervision for design -
112933  construction works of Paldiski city's common water and
         sewage system improvement project

112938          Purchase of office paper


112951       Implantable cardioverter-defibrillator


112950        Acquiring an excavator-loader


112909      Purchase of a sound recording system
      Repair works, maintenance and training the use of
112921
              hoisting machines

112915           Lease of 2 minibuses


112919       Purchase of filters for row vehicles


112920      Purchase of paint and paint job supplies


112910  Investment loan service for building a public youth centre112923      Microsoft software licences procurement112924         Renovation of Kunda city club


112888       Purchase of 3 ambulances in 2009


     Purchase, transportation and installation of furniture for
112906
            Paide city's kindergarten


112907   Rent of laptops with software and guarantee service


112898             Office supplies

     Creating the work project for Valdeku st (Männiku st –
112902   Viljandi road) and Viljandi road (Valdeku st – city
          boarder) light traffic road in Tallinn
     Purchase of white and green, long- and short-sleeved
112892
                uniform shirts

112861      Purchase of a log management solution

      Reconstruction of Kehtna Economy and Technology
112876
        School's heavy machinery study-building

     Construction works of Kalmetu schoolhouse -     sports-
112879
                building
       Developing of the "Information system POLIS"
112855    component " Procedure information system" and
       supplementing the Information system's other
112880         Purchase of liquid fuel 2009

     Creating the technical project for the construction of state
112822  road no. 57 Mudiste - Suure-Jaani - Vändra km 33,214-
      39,629 (Suurejõe-Vändra section) and state road no.
112847         Purchase of buoy lanterns112835          Concrete crossties 2009


     Reconstruction works of Küüni street (Town hall square -
112840
               Poe street)


112846   Purchase of patient monitors and a central monitor112791     Subtle particles' ionic composition analyzer


112793    Reconstruction of dock no. 1 in Virtsu harbour


112817       Partial reconstruction of Raua street


112807           Naval work uniforms

     Designing and construction of a noise reduction wall on
112802  road no. 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 8,4-9,4 in
              Assaku settlement
     Purchase and installation of furniture for Olustvere Piilu
112783
          Kindergarten in Suure-Jaani parish

112757       Rent of Microsoft software licences112762    Laundry service to wash the hospital's laundry112755       Backup server centre's server park

      Diagnostic kits to carry out national TSE monitoring
112769
               surveys in 2009

       Acquiring appliances for Olustvere Service and
112770
      Agricultural School's ceramics and glass workshops


112773  Maintenance and repair works of X ray devices Rapiscan

      Reconstruction of Paide Gymnasium's stadium and
112776
                courtyard

     Rakvere Realgymnasium's additional building and repair
112782
             works of facades
     Ordering the technological maintenance and repair works
112740
       for AS Narva Elekrtijaamad boilers and turbines

112733        Transportation of disabled people


      Purchase, installation and maintenance of medical
112735
       appliances for surgery room and intensive care

        Bank of Estonia building (Sakala 4) Financial
112738
             Supervision's furniture

112739      Cleaning service in Kadrina High School

       Construction of Olustvere Service and Agricultural
112746   School's studybuilding and renovation of the canteen
                 building
     I stage construction of Jõhvi Kindergarten, address Puru
112747
                  tee 15

       Design and construction of Võru city's wastewater
112754
                 cleaner

     Calculation of volatile organic compounds exhaust from
112729
             diffusive waste sources

      Entering archival marital status data into population
112748
          registry from digital marital status acts

      Creating the technical project for repair works and
112707  construction of light traffic road for road no. 11340 Tallinn
            – Saku - Laagri km 2,8 – 9,3

112714        Purchase of web gateway solution112723  Reconstruction of leaf metal processing workshop rooms112717    Rent of telephone system with support service


112718  Purchase of car fuel (gasoline, diesel) and light fuel oil

      Common procurement to purchase toners and print
112711
         cassettes for printers and copiers


112724      Final stage of Alatskivi castle's renovation112719    Reconstruction of Virtsu Kindergarten building
       Purchase and maintenance of surgical CO2 laser
112721
               equipment

112712         Purchase of metal ice-buoys

      Purchase and installation of a tribune at the Road
112722
                Museum

112706       Purchase of blood substitute Albumin

     Investment loan to cover self-funding for the Cohesion
112708  Fund project "Kose wastewater collecting area's water
           economy project in Kose parish"
      Preparation for printing and printing out the Estonian
112694
              base map 1:20000

     Owner supervision for repair works of road no. 36 Jõgeva
112643  – Mustvee Mõisaküla (km11,962) – Torma (km 25,658)
       and construction of light surface for gravel roads

      Asphalt surfacing works of kindergarten premises in
112683
                 Tallinn

     Tourism representation service in the United Kingdom
112684
                2009-2011

      Purchase of patient monitors with installation and
112685
               maintenance


112686     Occlusion spirals used in neurointervention


     Emajõe and Võhandu river drainage area water economy
112620   project; Emajõe subproject.Owner supervision and
       engineer service in Elva city, II and III stage

     Construction of Võhma city northern district's water and
112603
               sewage system

112597   Purchase of Furniture for Tallinn High School no. 53


112593         Blade servers procurement


      Design and construction of Viljandi Joint Vocational
112636
      Secondary School's student homes no. 2 and 3

112552      Purchase of workstations and servers


112561   Purchase of interior cleaning and tidying up service

     Emajõe and Võhandu river drainage area water economy
112551  project; Emajõe subproject. II and III stage construction
       works of Elva city water and sewage structures
112569        Ordering an insurance service


     Ordering maintenance service for Riigi Kinnisvara AS's
112571
            southern region objects


112558      Purchase of e-mail gateway solution


112532       Purchase of disinfection medicines

     Repair works of road no. 15 Tallinn – Rapla - Türi km
112534
               37,0 – 43,2

112542           Purchase of lenses


     Organizing student transportation on 3 lines in Vihula
112550
                 parish

      Construction works of Paide embankment outdoor
112531
                lighting

112548         Purchase of video servers


112505     Renovation of Aseri Recreational Centre


112507          Purchase of underwear


     Eesti Energia AS property and business interruption
112511
          insurance and liability insurance


112527          Servers and software


112518          Examination vehicle


112525    Supply of HVAC system for Pärnu CHP plant

     Pirita river wastewater collecting area's water economy
112461  project in Rae parish. Designing and construction works
            of drinking water structures

112489      Agricultural machinery and equipment


112474         L01XX32 Bortezomibum
112459     M05B mineralization influencing matters


112460          H01CB02 Octreotidum


112469         Hemodialysis solutions


112470       B01AB05 Enoxaparinum natricum


112471      L03AA Hematopoietic growth factors

      Selective immunitypressive matters (L04AA) and
112473
            rituximab (L01XC02)


112472           L01CD Taxans112457   N05AX08 Risperidonum suspension powder 25mg


112475         J02AX04 Caspofunginum


112485         Purchase of a dump truck

     Service for North-Estonian Regional Rescue Centre's
112486
     Kose logistics warehouse and maintenance complex

     Information technological devices (VPN equipment)
112491
               procurement

      Purchase of furniture and stock for Tallinn Botanic
112434
            Garden's nature building


112435    Purchase of human normal immunoglobulin G


112439      Purchase of anti-retrovirus medicines


112440         MIS interface with e-file


112450  Construction of Kambja health centre and post office

     Reconstruction of Harju-Risti Primary School's building
112443
                 wing

112444  Purchase of office supplies and cleaning appliances
     Owner supervision for repair works of state road no. 5
112452
     Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 6,6-16,0 (Kiisa – Kuiaru)

     Reconstruction works of Võhma Gymnasium's Sports
112437
                Complex

112454          Purchase of fire hoses


112436    Supplementary operating lease of vehicles 2009


112442  Acquiring office furniture for Environmental Department

     Supplementary and development works of Environment
112456
         Register's public service software

     Realization of information technological solution of e-file
112420
          for out-of-court handling of misdeeds

112422      Rakvere city roads' maintenance works


112431    Defence League's food products procurement

       Supply of high pressure piping material delivery,
112433
         prefabrication erection and inspection.

     Reconstruction of Kilingi-Nõmme Gymnasium's primary
112427
               school building
      Common content management software for State
112428
       Government's and State Chancellery's webs

112389   Creating the detail plan for Jägala training campus

      Purchase of blood product Albuminum humanum
112396
                (B05AA)
     Development of an electronic document management
112399
      system in the domain of the Ministry of the Interior

112412      Purchase of car workshop appliances


112413      Purchase of car diagnostics appliances


112409   Construction works of Viljandi Museum of New Art

112359            Investment loan

112363         Transportation of employees

112371         Purchase of driving vehicles
     Northeast defence district territory's external cleaning and
112361
       maintenance service in Tapa and Kuusalu parish


112377         Purchase of office supplies


112368           Purchase of pallets


112387   Supplementation of address data system software


112375    Repair works with designing of the Vilaski bridge


112378       Sounding for the XXV Song Festival


112379      Renovation of Kindergarten Kirju-Mirju


112362    Bank of Estonia's economic calculation software


112382   Renovation of Antsla Gymnasium's old studybuilding


     Purchase of kindergarten furniture for the Haabneeme
112381
          Elementary School - Kindergarten

     Repair works of state road no. 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru
112328
                km 6,6-16,0


112339          Updating topographic data


       Investment loan for the Cohesion Fund project
112327   "Reconstruction of the collective running water and
      sewage system of Sindi town" to cover the town's self
112338           Purchase of T-shirts

       Purchase of a cell crusher and a chromatographic
112347
                  system
     Engineer and owner supervision service for Kuressaare
112348
             town's wastewater cleaner
     Security breaches and procedure continuity monitoring
112352
                  system
      Purchase of playground elements with installation and
112354  the involving construction works for Kalamaja cemetary
           park's playground in North-Tallinn
       Reconstruction of Tartu Art School's and Tartu Art
112356
          College's studyhouse on Eha street
       Investment loan for the Cohesion Fund project
112344   "Reconstruction of the collective running water and
     sewage system of Sindi town" to cover the company's
                self funding

     Repair works of Boarder guard vessels PVL-107 „KÕU“
112345
            and PVL-109 „VALVAS“


     Acquiring an audio-visual system and installing it at the
112332
              Freedom Square
       Purchase of growing chambers to grow plants in
112350
             controlled conditions

112300      Purchase of ceiling anchoring benches

      Local goverment's transformation into a paper free
112326
                management
      Organizing the creating of construction projects and
112296  ordering the related consulting services nessesary for the
            Cultural Centre "Kultuurikatel"
112311   Purchase of one-time use urine collecting devices


112297     Purchase of a gas chromatograph system112315    Reconstruction of Jõgeva Kindergarten Rohutirts112308        Kiviõli autobus cityline service

     Reconstruction and expansion of Pärnu Centre, Ülejõe
112305   and Rääma districts' collective water and sewage
                system.
112318  Updating the map data for Centre and Haabersti districts


112320  Purchase of a road maintenance basic car with additions

112321         Construction of Luule street

112286    Reconstruction of Tapa Gymnasium's building

112285      II stage renovation works of workshops

112287    Idea contest for replacement home initial project

     Repair works of state road no 11115 Kurna - Tuhala km
112284
                 6,3 – 9,4
     Repair works of state road no 16112 Tuuru-Puise km 0,0-
112294
                  7,872

112288         Permanent aspiration catheters

      Reconstruction with designing of Nata and Sillaotsa
112291
                 bridges

112289   Monitoring of wastewater and disemboguement 2009
112290         Ballast macadam II 2009
112265     Purchase of furniture for Mahtra Gymnasium
112259            Rent of optic fiber
      Translation of European Central Bank's bulletin from
112269
           English into Estonian and layout
       Improvement of commercial register's document
112264
                management
112256   Construction of Muhu Social Centre's new building
     Investment loan to cover self-funding for the Cohesion
112281   Fund project "Pirita river wastewater collecting area's
          water economy project in Rae parish"
     Purhase of furniture for Haabneeme Elementary school -
112277
                Kindergarten
     Ordering the technological service and maintenance of
112243
      Luhamaa and Koidula border customs checkpoints
     Keila city's wastewater collecting area's water economy
112239  project. Renovation of Uue st. water supply and sewage
                 pipeworks
112253  Construction works of Väätsa landfill's III-I stratifing areas

112249      Purchase of Buprenorphine (N07BC01)

112244       Renovation of Koopsi artificial lakes

112250       Computers and presentation devices

      Ordering the development and support service for
112235
     Environmental Investment Centre's information system
      Cleaning service for the studyhouses of University of
112203
               Applied Sciences
      Establishing the Lämmi lake monitoring centre in the
112212
              Mehikoorma cordon
112213   Construction works of Kuressaare Kindergarten no 5.
      Expert opinions on finding out the consequences of
112204
       severe traffic accidents in the years 2009-2010
112219     Purchase of motor fuel for Pärnu Hospital
      Construction supervision of E20 Loo-Maardu road
112202
                  section
112225           Lease of 2 minibuses
112230    Maintenance and tidying up works and services
112231    Establishing the monitoring system for Kulje bay
112233        Purchase of kitchen appliances
     Creating the renovation project for Tallinn Lasnamäe
112228
         Mechanics School study workshops
     Designing and construction of Ambla settlement water
112218
          and waste water structures, I stage
      Designing-construction of Jõhvi Hospital's disabled
112206
     people rehabilitation centre's III floor of the main building
     Owner supervision and FIDIC engineering services for
       the Cohesion Fund project " Reconstruction and
112192
     expansion of Pärnu Centre's, Ülejõe and Rääma districts'
         collective water and sewage system."
     Creating the project for the I stage of Tallinn University of
112185
     Technology Aegviidu training, sports and leisure centre
112182            Court file covers
     Creating the technological network for the mechanics,
112181   mechatronics and metal specialities' practice study
                 workshop
     Purchase of furniture for Pärnu Hansa Gymnasium's and
112184
         Pärnu Ülejõe Gymnasiums's libraries.
112199        IT appliances public procurement
      Construction of a family playground on Kivila st 3H
112190
                 landscape
      Purchase of economic software SAP licences and
112193
               licence support
       Equipment of construction and finishing works
112196
                 studyhouse
112198          Surgical staples and clips
       Display board construction services, rent of the
112188  convention centre and the stock for the information fair
               "Teeviit 2009"
112164        Ordering an insurance service
112162    Purchase of a vehicle with an operating lease
112163         Ordering an insurance service
      Lääne-Virumaa County plan "Lääne-Viru County's
112159
              coastal region"
     Reconstruction and expansion project for the water and
       sewage system of Järva-Jaani settlement.
112168
     Reconstruction project for the wastewater cleaner of
            Järva-Jaani settlement
112160     Purchase of furniture for Leisi High School
112173    Purchase of throw-away (one-time) sterile gloves
       Purchase of an operating instruments audit and
112174    operating instruments and sterilization process
             management software
112179   Purchase of furniture for Pärnu Hansa Gymnasium
     Purveyance of office furniture for the building at Lai st.
112150
           46/48, Oleviste st. 3, Tallinn
      Real estate maintenance service for the Bank of
112147
        Estonia's Maardu Manor training centre
112158   Purchase of furniture for Tallinn Lilleküla Gymnasium
112144       Valga-Valka tourist visiting centre
112131         Sanitation of Kambja Lake

       Repair project of the road no. 11390 Tallinn –
112132
        Rannamõisa - Kloogaranna km 2,6 – 5,3
      Purhase of furniture (interior) for Tartu Vocational
112129
           Education Centre's student home
112130  Research of the salary gap between different genders
     Developing of shooting ranges type projects and planning
112128
          of the Tsiatungõlmaa shooting place
       A specifying theme planning for Ida-Viru county
     "Specifying of the E20 Jõhvi-Narva road section highway
112046
      corridor and allocation of the Narva detour highway
                 corridor"
112052     Purchase of paper towels and toilet paper

112121    Observing equipment for an examination vehicle
     Maintenance and development works of the Healtcare
112069
         information system's central system
112049     Purchase of laboratory teaching materials
112070       Purchase of tuberculosis medicines
     Acquiring office furniture for the Lasnamäe street 2 office
112053
                  building
112127       Microsoft licences rent procurement
     Purveyance of playground elements with installation and
112088
              other involved works
      Owner and designing supervision for designing and
112103   construction works of Paldiski's collective water and
                sewage system
     Construction of a traffic circle on Randvere road - Heki
112061
                Road in Viimsi
112068          Purchase of food products
112082  Year-round maintenance of North-Tallinn's landscapes
     Construction of Hundi road (Käärti road – Randvere road
      section) with light traffic road and street lighting and
112084
      development of water and sewage pipework and a
                rainwater drain
112050         Purchase of marking colors
     Specifing the location of km 92,0–170,0 on the road E67
112023
               Tallinn-Pärnu-Ikla
     Construction and designing of light traffic roads on the
112020    section between Otepää and Väike-Munamägi and
           creating a draft project for a tunnel
112014           Purchase of car fuel
112018       Purchase of electronic mail systems
     II reconstruction stage of the surroundings of the North-
112009
          Eastern Pond in Kadrioru Park, Tallinn
112038            Investment loan
112044   Concept of Tallinn's support package announcement
     Diagnostic cathedras and femoral intravenous cannulas
112045
            used in heart catheterization
     Creating summer flowerbeds, planting summerflower in
111970
       flowerbeds and in vases, taking care of flowers
111968         Purchase of an ambulance
     Repair works of road 36 Jõgeva – Mustvee Mõisaküla
111978    (km11,962) – Torma (km 25,658) section with
       construction of light surfaces for gravel roads
      Taking a loan to finance the construction, interior,
111973     landscaping and maintenance of Sõmeru's
           multifunctional centre building
111977  Equipment of carpenter and boat-builder study workshop
       Idea contest " Implementation of an anti-alcohol
112003
       campaign targeted to the grown-up population"
112007  Purchase of furniture for Tallinn Juhkentali Gymnasium

111967   Construction works of multifunctional sports fields

111920    Ordering of a radiosignal transmission service
111936    Purchase of reference books in foreign language
111935    Designing of the reconstruction of dormitory no 2
     Purchase of digital maintenance system for audiovisual
111946
           cultural legacy and information
111941       Purchase of asphalt-concrete mix
111870        Purchase of a bulldozer ditcher
111874       Purchase of petrol and diesel fuel
111872     Construction of Pärnu detour Ehitajate road

111871    Taking an investment loan to cover self-funding

111861  Repair works of the E20 Liiapeksi-Loobu road section
     Building of the Rocca Al Mare beach promenade from
111887
          Paldiski mnt. 96 to stroomi beach
111894         Purchase of oil shale bitumen
     Repair works of state road no 19203 Are – Suigu km 0,28-
111905
                  8,914
     Purchase of nessesary medical supply for the Defence
111881
                 Forces
       Architectural idea contest of the Cultural Centre
111883
               "Kultuurikatel"
111884         Purchase of hospital beds

111882    Reconstruction of Tapa Gymnasium's stadium

      Archaeological excavation works of Viljandi Culture
111885
     Academy's new building, at the address Lossi 21, Viljandi
      Construction of dust-free surfaces on state roads no
      21103 Läätsa-Jämaja-Sääre-Mäebe km 9,856-20,414
111834
     (Lõu-Jämaja section) and no 21107 Kaimri-Lõu km 0,070-
            2,034 (Kaimri-Lõu section)
111847    Reconstruction of Ilmatsalu Elementary School
     Purchase of appliences to secure uninterrupted electric
111809
                 supply
111833         Purchase of driving vehicles
111846  Purchase of laundry washing service for Pärnu Hospital
     Composing the technical project for the construction of
111793  state road no 24124 Viljandi - Suure-Jaani km 19,8-22,5
              (Suure-Jaani town)
     Data communication solution for e-casebook's nonjudicial
111791
                offences
      Reconstruction of Pärnu road (Laane st – Hiiu st) in
111805
                 Tallinn
      Analysis appliance for the division of extarnal air
111789
              fractional particles
111782  Renewal and maintenance of street lighting in Võru city
     Reconstruction and expansion project for the collective
      water and sewage network of Vändra settlement.
111786
      Designing of water and sewage structures in Vändra
                settlement.
111784    Exchange service of mud carpets (door-mats)

111795        Personal computers and monitors

111799       II level of EMEP surveillance station
      Reconstruction of Pikk street and changing of Jaama
111804
             street's road surface
111803            Ice drifting buoys

111770    Central sterilization medical table with installation
111759        Purchase of small freight trucks
     Ordering of maintenance service for the Eastern region
111765
         objects managed by Riigi Kinnisvara AS
      Cleaning service of Tallinn University of Technology
111771
       Economic and Social departments and library
111756        Renovation of Eametsa hangars
111780    Appliances for energy inclusion analysis system
     Reconstruction of Defence League's Tartu Military Unit's
111728
         Study and Funk hole Center building
     Repair works of the state road no 80 Heltermaa-Kärdla-
111753
        Luidja km 33,5-39,00 (kidaste-Reigi section)
111729   Production audit in an Estonian Industrial Enterprise
     Fulfilling the representation function of the forest owners
111731
                in year 2009
      Architectural contest for the designing of Rakvere
111734  Freedom Square and the reconstrucion of the St. Paul's
                 Church
     Repair works of road no 4 Tallinn – Pärnu - Ikla km 25-83
111748
             asphalt-concrete overlay
      Infosystem for earnings planning and working hours
111726
                calculation
     CWDM/DWDM appliances for state network's important
111754
              main connections
     Ordering of financing service for the renovation of 6
111750
            trams on capital rent terms
111752     Renovation of Parksepa High Scool II stage
     Furniture procurement with installation for Tartu Maarja
111736  School's handicraft studyhouse classrooms, dining hall
               and group rooms
     Repair works of the Aasa bridge on state road no 19210
111706
          Uduvere-Suigu-Nurme km 18,080.

111701   Purchase of furniture for Pärnu Ülejõe Gymnasium
      Purchase of maintenance service for multifunctional
111709
                 printers
       Owner supervision/FIDIC engineer service for
111724  construction works of sewage and water structures in
               Põlva county II
     Construction supervision of E20 Valgejõe-Rõmeda road
111702
                sections
111714     Construction works of Sauga Youth Center
111725   Ordering of maintenance service for objects in Tallinn
        Construction works of the Paide Vallimäe WC
111716
                reconstruction
111719        Procurement of network appliances
     Organizing of the social campaign " Assistance for a job
111703
                  search"
      Designing-construction works of Emajõe and Võhandu
111723  river drainage area water economy project's Põlva county
             water supply and sewage
111693       Reconstruction of Leisi High School
       Organizing work practice for youth workers in a
111691
            multicultural environment
111681         Usage rent of vehicles 2009
111683         Procurement of sample aids
      Rearranging of the long-distance heating pipework in
111666
           Sillamäe city's coastal zone
111672   Renovation works of Sindi childrens' day-care center
111680         Purchase of office supplies
     Replacement of the main electrical boxes in the Tallinn
111676
          Industrial Education Center school
111673     Purchase of furniture for Haljala kindergarten
     Purchase of equipment for tinsel processing workshop in
111678
          Tallinn Industrial Education Center
       The service of catching homeless animals and
111675
        maintaining the animal shelter in the city
111677          Purchase of vaccines
111670        Sanitary-transportation service
111671    Maintenance of North-Tallinn District beaches
     Increasing the readiness to restore the living force of an
111655   oil-polluted living nature according to the National
             Maritime Antipollution plan
     Development works of a documentation management
111663
                  system
111657    Surfacing works of state roads in Harju county


111654        Construction of light-traffic roads


     Reconstruction and expansion project for the collective
111653
      water and sewage network of Vändra settlement
     Purchase of automatics study boards and equipment for
111651
         Tallinn Industrial Education Centre
111661      Renovation of Sillaotsa Primary School

111660         Taking an investment loan
111627     Purchase of underground loading trucks
111630  reconstruction-construction works of Puhja Gymnasium

111650   Purchase of computers and additional equipment
      Purchase and installation of kindergargen's kitchen
111634
                appliances
111645   Construction project for the V and VI study corpuses

111635          Usage rent of a minibus

     Surface marking works of state roads in Tartu county in
111622
               2009-2010

     Reconstruction with designing of the Puide bridge to a
111621
              steel-tube bridge
      Maintenance of roads and streets of the Mäetaguse
111624
        parish between 01.05.2009 - 30.04.2012
     Repair works with designing of the Emajõe ferroconcrete
111619
                 bridge

     Repair works of the side road no 17120 Sämi – Sonda –
111620
      Kiviõli, Sonda-Kiviõli section km 12,834-23,147
111618         Purchase of an ambulance
       Designing of the RMK Viimsi Nature Park and
111617
             construction of stage 1
       Cleaning service of the Center and the Tallinn
111625
                department
111623   Certificate of a small vessel and a scooter conductor

111616  Reconstruction of the Taheva sanatorium main building

111605     Construction supervision of the Pärnu detour

     Repair works and construction of a light-traffic road on
111614   road no 20 Põdruse – Kunda – Pada km 0,0 –7,0
     Põdruse –Andja section and the Muda bridge on km 3,36

111586  Repair works of Läänemere and Vormsi streets in Tallinn

111587          Mechanical testing system

     Creating a construction project to deepen and reconstruct
111588
        the waterways in West-Estonian Archipelago
     Ordering of the maintenance service for West-Estonian
111589
                 objects
111591    High-performance liquid chromatography (HPLC)


111585        Cleaning and tidying up services


111595        Fluorescence spectrometer (FS)
      Construction of a cafe on the first floor of the library
111599
           building, at the address Struve 1
      Repair works of the state road no. 76 Kuressaare
111602
     roundabout km 5,95-8,32 (Roonimäe - Kellamäe section)

111596    Catering service for Väike-Maarja in 2009-2012
111590    Purchase of furniture for Tartu Nursing Home
111572        Purchase of diorite macadam
111573      Low voltage switchgears for Pärnu CHP
111574   Procurement of frequency converters for Pärnu CHP
      Taking a loan to finance the designing of Estonian
111575
           Academy of Arts' new building
111569   Purchase of mineralization influencing medications
     Procurement of software development and maintenance
111571
         service for the PRIAX application
111583   Purchase of the antineoplastic medication gemcitabin
     Procurement of software development and maintenance
111580
       service for ARMA, MAIT and VRA applications
       Establishment of a car repair and locksmith study
111579
                workshop
111561           Purchase of shale oil

111547   Refinancing of the loan for Vana-Antsla's boilerhouse
     Ordering of the maintenance service for network devices
111568   of the backbone network (Peatee) of governmental
                agencies

111555    Maintenance of air quality management system

111556   E-services related trainings to privat forest owners
111565       Computers and presentation devices
111552      Procurement of Personal Computers
     Purchase of furniture for Viljandi Rural High School (Carl
111528
           Robert Jakobsoni 42) building
     Landscaping and maintenance services of the Sõmeru
111530
               parish territory
111531   Repair works of Kivila and Mahtra streets in Tallinn


111534            Rent of laptops

     Purchase of a disinfective-steam chamber for a detaining
111502
                  house
111497    Purchase of lathes and vertical milling machines
     Idea contest for designing the exposition of waterplanes
111506
                 hangars
       Security services for the rehearsal, concert and
111498  performance venues of the XXV Song Festival and the
              XVIII Dance Festival

111521        Rent procurement of computers

111513      Purchase of 6 metal processing devices
111517     Purchase of disinfection and cleaning aids

111503   Renewal of the rent contract for Microsoft licences

     Designing and construction works for the closinging of
111484
             the Pärnu Rääma landfill
      Designing - construction works (reconstruction) of
111464
          Otepää Gymnasium's main building
111495    Purchase of antineoplastic drugs L01D and L01X
111472       Taking a loan to fund investments
      Purchase of presentation technique equipment and
111469
                 installation
      Owner supervision for repair works of state road nr
111478   11230 Harju-Risti – Riguldi - Võntküla km 25,905 –
           43,855 (Vaisi - Riguldi section)
111471   Direct mail service to transmit voter cards and bills
     Designing and construction works for Kuressaare city's
111463
              wastewater cleaner
      Renovation of Põltsamaa Regional Training Center's
111476
             boilerhouse and terrace
111477       Purchase of anesthesia workplaces

     Repair works of state road no. 17 Keila – Haapsalu km
111466
         20,3-25,3 (Kasepere – Määra section)
      Purchase on antineoplastic L01A, L01B, L01C and
111491
              detoxive drugs
     Purchase and installation of equipment for sportsmen
111488
          housing building's apline rooms.
111485        Rent of operator-service solution
       Procurement of research for the evaluation and
111492  strenghtening of the marketing postition of the pleagic
                  sector
     Repair works of the state road no. 11230 Harju-Risti –
111480    Riguldi - Võntküla km 57,887-62,887 (Ingküla –
               Linnamäe section)
111481         Purchase of antiemetic drugs
111483     Purchase of disposable non-sterile gloves
111494      Reconstruction of Konguta Kindergarten
     Repair works of Sõmeru viaduct and construction of light
111496   traffic road on the state road no 5 Pärnu-Rakvere-
              Sõmeru km 182,6.
      Renovation of Pala central settlement's water and
111473
                sewage way
     Taking an investment loan to fund the renovation works
111479
       of Rakvere city's wastewater collecting area.
      Owner supervision and engineering services for the
111452
         closing works of the Pärnu Rääma landfill
     Geological maping of Narva, Sillamäe, Kohila and Tapa
111454
           pages on the basemap of Estonia
     Reconstruction of Nõmme street ( Linnu st -Tammsaare
111450
                st) in Tallinn
     Reconstruction of Pae street (Punane st -Paekaare st) in
111451
                  Tallinn
      Repair works - restauration of the Puurmani Manor
111460
                  building
111461      Wheel-tractor with additional equipment
     Developing and rooting of the infosystem (including hard-
111448  and software) for implementation of the E- student id-
                  card
       Equipment of construction and finishing works
111458
                studyhouse
      Replacement of Eesti power plant blocks' self -use
111447
     purpose transformers 15,75/6/6 kW (23T, 24Т, 25Т, 26Т)
     Creating a solution for the X-road (data exchange layer
111437
          system) and introducing the solution
111436          Procurement of hardware
111439         Conducting a security audit
     Repair works of state road no. 11230 Harju-Risti - Riguldi
111432
     - Võntküla km 25,905 – 43,855 (Vaisi - Riguldi section)
     Repair works of the Puna bridge on state road no 92 km
111415  91,618 and the railroad viaduct on state road no 49 km
                 46,630
111416       Restoration of Palupera manor's roof
111423    Research about the origin of thin solid particles
111426   Supply of Automation Systems for Pärnu CHP plant
111427         Summery outdoor uniforms
111399        Purchase of diorite macadam
111400        Purchase of limestone macadam
111401          Procurement of polymer

111405   Transportation of leaf bags from roads and streets

111408      Purchase of UPS devices with installation

111361     Designing of the Technomedicum building
     Reconstruction of Pae street ( Punane st. - Paekaare st.)
111366
                in Tallinn
111362          Ballast macadam 2009
111377             Granules
111379    Rent of a used MALDI TOF mass-spectrometer

111380      Purchase of computer network equipment
      Order for complementing and sorting out the address
111348
                database
111310       Pre-designing of Mõigu intersection
     Correcting of road work project for the Valgejõe-Rõmeda
111343
                road section
      Purchase of computer network equipment for a new
111323
             study and science building
111320          Purchase of trash bags

111328           Lease of a minibus

     Purchase of furniture for Tallinn University of Technology
111313
     Social Studies and Economy departments' auditorium

111322         Purchase of a wheel-tractors

111330      Purchase of a grain harvester (combine)

111311          Purchase of a grain sower

111331          Purchase of a picker cart

      Designing of renovation for Lahmuse manor's main
111329
     building, blacksmith's shop and another auxiliary building.
     Evolvement, development, maintenance and housing of
111341  a new infotechnological solution for Tallinn's legislations
                 register
111303        Taking a loan to fund investments
     Coordination of desingning and supervison of Estonian
111307   Academy of Arts' new building, consulting, project
                expertise
111300          Taking an investment loan

111308  Repair works of Põhja-Tallinn district's inner district roads
     Repair works of Mustamäe and Haabersti districts' inner
111309
                 district roads
     Building of piping in Tammneeme, Pringi and Randvere
111282
           villages and in Viimsi settlement
      Designing of the roads and the containing area for
111284  technique and the awning for charging batteries of Ämari
               warehouse complex
      Creating a renovation project for Seli Health Center's
111295
          carriage house roof and main building
111285   Building of a playing ground on Koorti st. landscape
       Investment loan for the Cohesion Fund project:
      Reconstruction of the collective running water and
111289
      sewege system of Center town, Ülejõe and Rääma
         districts of Pärnu, to cover self-funding.
111292     Giving the concession of construction works
111254       Reconstruction of Võru Music School
111256        First phase of 2009 road repairs
      Reconstruction of 330kW line L359 between Balti
111273
           substation and Püssi substation.
      Designing of the reconstruction of Pärnu Koidula
111261
            Gymnasium's sports complex
     Evaluation of the implementation plans of the structural
111279
                 funds

111280  Double surfacing works of state roads in Viljandi county

      Repairs of the state road nr 19101 Audru-Tõstamaa-
111281  Nurmsi km 57,359-58,899 and the state road nr 19132
         Varbla-Kilgi-Rammuka km 0,0-0,275
      Construction of light traffic road on state road 13103
111265  Lüganuse-Oandu-Tudu km 3,7-5,7 section and on local
      road 4490131 Maidla-Aidu-Liiva km 0-0,23 section

111269  Repair and maintenance works and the related services
      Construction of Pelgulinna Maternity Hospital's family
111274
        centre and reconstruction of the coatroom
     Repairs of the state road nr 51, Viljandi - Põltsamaa km
111275
         29,1 - 36,2 section ( Kolga-jaani - Adra)

111276          Inhabitation of eel 2009
      Furniture procurement for Defence League's Tallinn
111233
               Military unit 2009
111237      Construction works of Türi youth center
      Construction of Valga secondary roads (light traffic
111242
                 roads)

111239  Surfacing works of state roads in Põlva and Tartu county

     The services of desing - head designer of engineering
111246     parts for the new building of Estonian Public
                Broadcasting
     Partial restoration of Narva river canyon fish spawning
111232
                  ground
111231   Geotechnical research works of Hundipea harbour
     Automated comparison system of bullets and cartridge
111221
                 cases
      Renovation of Seli and Mustakivi residential areas in
111225
              Lasnamäe, Tallinn
     Reconstruction of sewerage network in Kohtla - Nõmme
111227
                and Püssi
     Renovation of Laagna and Kurepõllu residential areas in
111228
              Lasnamäe, Tallinn
111229       Multifunctional antipollution vessel
                 Datum
    Zadavatel
                zveřejnění
  Tallinnská technická
                4/11/2011
     univerzita

Západotallinnská ústřední
                4/8/2011
   nemocnice

 Estonská zemědělská
                4/8/2011
    univerzita

 Tallinnská hudební škola
                3/31/2011
     G.Otse

  Tallinnská technická
                3/30/2011
     univerzita

  Tartuská univerzita    3/30/2011

 Estonská zemědělská
                3/29/2011
    univerzita

  Narvská nemocnice      3/29/2011


    Branné sily      3/29/2011


Klinika Tartuské univerzity  3/25/2011


Ministerstvo školství a vědy  3/22/2011


Estonská akademie umění    3/22/2011

  Tallinnská technická
                3/21/2011
     univerzita

Severoestonská regionální
                3/21/2011
    nemocnice

  Tallinnská technická
                3/21/2011
     univerzita

  Tallinnská technická
                3/21/2011
     univerzita

  Tallinnská technická
                3/21/2011
     univerzita
  Tallinnská technická
               3/21/2011
     univerzita

  Tallinnská technická
               3/18/2011
     univerzita

  Tallinnská technická
               3/18/2011
     univerzita

Policejní a pohraniční úřad  3/18/2011

Severoestonská regionální
               3/17/2011
    nemocnice

 Pärnuská nemocnice     3/17/2011


Klinika Tartuské univerzity  3/17/2011

Západotallinnská ústřední
               3/15/2011
   nemocnice

Komunální úřad města Türi   3/14/2011

  Tallinnská technická
               3/11/2011
     univerzita

  Tallinnská technická
               3/11/2011
     univerzita

Policejní a pohraniční úřad  3/11/2011


Policejní a pohraniční úřad  3/11/2011


Klinika Tartuské univerzity  3/10/2011


Klinika Tartuské univerzity  3/10/2011


Klinika Tartuské univerzity  3/10/2011

Severoestonská regionální
               3/10/2011
    nemocnice

   Záchranný úřad      3/8/2011


Policejní a pohraniční úřad  3/8/2011


    Branné sily      3/8/2011
  AS Jihoestonská
               3/4/2011
   nemocnice

Nadace stavby Estonského
               3/4/2011
  národního muzea

Místní samospráva Väike-
               3/3/2011
     Maarja

 Viljandiská nemocnice    3/3/2011


  Tartuská univerzita    3/2/2011


    Branné sily      3/1/2011

Severoestonská regionální
               2/26/2011
    nemocnice

   AS Pärnu Vesi      2/25/2011


Klinika Tartuské univerzity  2/22/2011


Klinika Tartuské univerzity  2/21/2011


Klinika Tartuské univerzity  2/21/2011


Klinika Tartuské univerzity  2/21/2011

 Tallinnská hudební škola
               2/21/2011
     G.Otse

   AS EVR Infra      2/16/2011

  Tallinnská technická
               2/16/2011
     univerzita

  Tallinnská technická
               2/16/2011
     univerzita

  Tallinnská technická
               2/16/2011
     univerzita

  Tallinnská technická
               2/16/2011
     univerzita

 Tallinnské autobusové
               2/15/2011
     sdružení

  Tallinnská technická
               2/15/2011
     univerzita
    Branné sily      2/15/2011


  Doly Eesti Energia    2/15/2011


  Doly Eesti Energia    2/11/2011

  Tallinnská technická
               2/11/2011
     univerzita

 Ústřední nemocnice Ida-
               2/9/2011
    Virumaa

 Estonský národní rozhlas   2/8/2011


  Doly Eesti Energia    2/4/2011


    Branné sily      2/4/2011


Klinika Tartuské univerzity  2/2/2011

 Ústřední nemocnice Ida-
               2/2/2011
    Virumaa

Severoestonská regionální
               2/1/2011
    nemocnice

  Tartuská univerzita    1/26/2011


  Tartuská univerzita    1/26/2011

Severoestonská regionální
               1/25/2011
    nemocnice

  Tallinnská technická
               1/20/2011
     univerzita

   AS Saarte Liinid     1/19/2011

Odborné středisko kraje Ida-
               1/17/2011
    Virumaa

  Tartuská univerzita    1/14/2011


Klinika Tartuské univerzity  1/14/2011


 Městská správa Mustvee    1/11/2011
   AS Narva Vesi      1/11/2011


   AS Narva Vesi      1/10/2011


Policejní a pohraniční úřad   1/7/2011


  Tartuská univerzita     1/6/2011


  Tartuská hvězdárna      1/6/2011

Odborné středisko kraje Ida-
                1/5/2011
    Virumaa

Odborné středisko kraje Ida-
                1/5/2011
    Virumaa

  Tallinnská technická
                12/21/2010
     univerzita

  Tallinnská technická
                12/21/2010
     univerzita

  Tallinnská technická
                12/21/2010
     univerzita

  Tallinnská technická
                12/21/2010
     univerzita

Odborné středisko kraje Ida-
               12/17/2010
    Virumaa

Severoestonská regionální
                12/17/2010
    nemocnice

    Branné sily      12/13/2010

 Středisko hospodaření
                12/13/2010
  státního lesu (RMK)

  Daňový a celní úřad     12/10/2010


 AS Kuressaare Soojus     12/10/2010


 AS Kuressaare Soojus     12/10/2010


  Ministerstvo obrany    12/7/2010

 Estonský ústav soudní
                12/6/2010
    expertizy
Odborné středisko kraje Ida-
               12/3/2010
    Virumaa

Odborné středisko kraje Ida-
               12/3/2010
    Virumaa

 Odborné středisko kraje
               12/3/2010
    Valgamaa

 Tallinnská vysoká škola
               12/1/2010
    technická

Klinika Tartuské univerzity  12/1/2010


  Tartuská univerzita    12/1/2010

Severoestonská regionální
               11/30/2010
    nemocnice
  Správa Tallinnského
  městského obvodu     11/30/2010
    Lasnamäe

    Branné sily      11/24/2010

 Tallinnská vysoká škola
               11/23/2010
    technická

Severoestonská regionální
               11/22/2010
    nemocnice

    Elering s.r.o.     11/19/2010

  Inspektorát životního
               11/18/2010
    prostředí

 Odborné středisko kraje
               11/18/2010
    Võrumaa

  Tallinnská technická
               11/17/2010
     univerzita

  Tallinnská technická
               11/17/2010
     univerzita

  Tartuská univerzita    11/16/2010

Západotallinnská ústřední
               11/11/2010
   nemocnice

Západotallinnská ústřední
               11/11/2010
   nemocnice

    Silniční úřad     11/5/2010
Ministerstvo sociálních věcí  11/5/2010


Klinika Tartuské univerzity  11/4/2010

  Kancelář prezidenta
                11/3/2010
    republiky

Tallinnská střední odborná
                11/3/2010
      škola

Tallinnská střední odborná
                11/3/2010
      škola

Tallinnská střední odborná
                11/3/2010
      škola

  Tartuská univerzita    11/2/2010


  Ministerstvo obrany    11/2/2010

  Tallinnská technická
                11/1/2010
     univerzita

Severoestonská regionální
                11/1/2010
    nemocnice

Tartuská církev Sv. Pavla   11/1/2010

  Tallinnská technická
                10/21/2010
     univerzita

  Tartuská univerzita    10/21/2010

  Tallinnská technická
                10/21/2010
     univerzita

   Záchranný úřad      10/20/2010

  Tallinnská technická
                10/15/2010
    vysoká škola

Severoestonská regionální
                10/14/2010
    nemocnice

Severoestonská regionální
                10/14/2010
    nemocnice

Severoestonská regionální
                10/14/2010
    nemocnice

Klinika Tartuské univerzity  10/13/2010
Klinika Tartuské univerzity  10/13/2010

Severoestonská regionální
               10/13/2010
    nemocnice

  Doly Eesti Energia     10/9/2010

  Tallinnská technická
               10/6/2010
     univerzita

    Elering s.r.o.     10/6/2010


  Tartuská univerzita    10/6/2010


  Tartuská univerzita    10/5/2010

  Tallinnská technická
               10/5/2010
     univerzita

  Tallinnská technická
               10/5/2010
     univerzita

    Branné sily      10/5/2010

  Tallinnská technická
               10/5/2010
     univerzita

 Inspektorát životního
               9/29/2010
    prostředí

  Tallinnská technická
               9/28/2010
     univerzita

 Inspektorát životního
               9/24/2010
    prostředí

  Tallinnská technická
               9/24/2010
     univetzita

  Doly Eesti Energia     9/24/2010

  Tallinnská technická
               9/24/2010
     univerzita

 Odborné středisko kraje
               9/21/2010
    Valgamaa

    Branné sily      9/21/2010

 Odborné středisko kraje
               9/21/2010
    Valgamaa
 Kaitseliit (Obranný svaz)  9/17/2010


   AS EVR Infra      9/17/2010


Místní samospráva Mooste   9/17/2010


  Tartuská univerzita    9/17/2010


   Estonská banka      9/16/2010


   Estonská banka      9/16/2010


 Tallinnský úřad školství   9/16/2010

Severoestonská regionální
               9/15/2010
    nemocnice

Klinika Tartuské univerzity  9/15/2010

  Tallinnská technická
               9/15/2010
     univerzita

  Tallinnská technická
               9/9/2010
     univerzita

 Inspektorát životního
               9/9/2010
    prostředí

 Viljandiská nemocnice    9/8/2010


 Pärnuská nemocnice     9/8/2010


Ministerstvo spravedlnosti  9/8/2010


   Záchranný úřad      9/7/2010

 Středisko hospodaření
               9/7/2010
 státního lesu (RMK)

 Kaitseliit (Svaz obrany)   9/6/2010


 Kaitseliit (Svaz obrany)   9/6/2010


  Ministerstvo obrany    9/2/2010
 Pärnuská nemocnice     9/1/2010


Klinika Tartuské univerzity  9/1/2010


  Tartuská univerzita    9/1/2010


  Tartuská univerzita    8/30/2010

Severoestonská regionální
               8/30/2010
    nemocnice

  Tartuská univerzita    8/30/2010


  Úřad vodních cest     8/27/2010


  Tartuská univerzita    8/27/2010


Klinika Tartuské univerzity  8/26/2010


 Järve Biopuhastus s.r.o.   8/19/2010


Tartuská zácranná služba   8/19/2010


  Daňový a celní úřad    8/17/2010

  Tallinnská technická
               8/17/2010
     univerzita

  Tallinnská technická
               8/17/2010
     univerzita

  Tallinnská technická
               8/17/2010
     univerzita

 AS Eesti Post (Estonská
               8/17/2010
     pošta)

Klinika Tartuské univerzity  8/12/2010

  Tallinnská technická
               8/12/2010
     univerzita

  Tallinnská technická
               8/12/2010
     univerzita

  Tartuská hvězdárna     8/12/2010
  Tallinnská technická
               8/12/2010
     univerzita

  Tallinnská technická
               8/12/2010
     univerzita

Klinika Tartuské univerzity  8/12/2010

  AS Tartu Veevärk
               8/9/2010
  (Tartuská vodárna)

 Tallinnské diagnostické
               8/9/2010
    středisko

Klinika Tartuské univerzity  8/6/2010


  Tartuská univerzita    8/6/2010


    AS KOVEK        8/4/2010


Klinika Tartuské univerzity  8/4/2010

  Estonské středisko
               8/4/2010
  průzkumu prostředí

  Tartuská univerzita    8/3/2010


 Úřad životního prostředí   8/3/2010


  Doly Eesti Energia     8/3/2010


   Záchranný úřad      7/30/2010


 Narva Bussiveod AS     7/30/2010

  Tallinnská technická
               7/30/2010
     univerzita

Severoestonská regionální
               7/29/2010
    nemocnice

Klinika Tartuské univerzity  7/29/2010

 Středisko zdravotního
               7/29/2010
   sportu Jõulumäe

Klinika Tartuské univerzity  7/28/2010
 Rakvereská nemocnice     7/28/2010


  Tartuská univerzita    7/26/2010


  VELKO AV s.r.o.      7/26/2010


  Tartuská univerzita    7/23/2010


 Fond vyvíjení podnikání   7/22/2010

Krajský centrum odborného
               7/20/2010
  školení Ida-Virumaa

Klinika Tartuské univerzity  7/20/2010


Klinika Tartuské univerzity  7/20/2010


 Järve Biopuhastus s.r.o.   7/16/2010


 Järve Biopuhastus s.r.o.   7/15/2010


 Tartuská škola Emajõe    7/14/2010


   Estonská banka      7/14/2010


  Tartuská univerzita    7/13/2010

AS Pärnu Vesi (Pärnuská
               7/13/2010
     voda)
 Nezisková společnost
  Ústředna hromadní     7/9/2010
  dopravy Järvamaa
  AS Saaremaa Teed      7/9/2010


 Pärnuská nemocnice     7/8/2010


 Místní samospráva Nissi   7/7/2010

 Tartuské vysoké učení
               7/5/2010
    zdravotnictví

   Záchranný úřad      7/2/2010
   AS Saku Maja      7/1/2010

 Estonská zemědělská
               6/30/2010
    univerzita

Policejní a pohraniční úřad  6/30/2010

AS Zpracování živočišních
               6/30/2010
    odpadků

Severoestonská regionální
               6/30/2010
    nemocnice

Severoestonská regionální
               6/30/2010
    nemocnice

Východoestonská ústřední
               6/30/2010
   nemocnice

Severoestonská regionální
               6/30/2010
    nemocnice

   Kiili KVH s.r.o.    6/29/2010

  Tallinnská technická
               6/29/2010
     univerzita

  AS Otepää Veevärk     6/29/2010


    Branné sily      6/29/2010

  Tallinnská technická
               6/29/2010
     univerzita

Klinika Tartuské univerzity  6/29/2010


 Kancelář parlamentu     6/29/2010


  Tartuská univerzita    6/28/2010


 Kaitseliit (Svaz obrany)   6/28/2010


 Odborná škola Rakvere    6/25/2010

 Městská správa Narva-
               6/25/2010
    Jõesuu

 Městská správa Narva-
               6/25/2010
    Jõesuu
  Tallinnská technická
               6/22/2010
     univerzita

Klinika Tartuské univerzity  6/22/2010


Klinika Tartuské univerzity  6/22/2010


  Tartuská univerzita    6/22/2010


    Elering s.r.o.     6/22/2010


Klinika Tartuské univerzity  6/22/2010


   OÜ Elva Soojus      6/21/2010

 North-Estonia Medical
               6/21/2010
     Center

  Tallinn University of
               6/21/2010
    Technology

 North-Estonia Medical
               6/21/2010
     Center

 North-Estonia Medical
               6/21/2010
     Center

 North-Estonia Medical
               6/21/2010
     Center

  Tallinn University    6/21/2010


   Tallinn Airport     6/21/2010


   Tallinn Airport     6/21/2010


 Ministry of Agriculture   6/21/2010

  Viru-Nigula Rural
               6/21/2010
Municipality Government

 North-Estonia Medical
               6/21/2010
     Center

 Tartu City Government    6/21/2010


   Tallinn Airport     6/21/2010
   Bank of Estonia     6/21/2010


 North-Estonia Medical
               6/21/2010
     Center

 University of Tartu Clinic  6/18/2010

  Estonian Maritime
               6/18/2010
   Administration


   AS Keila Vesi      6/18/2010

Western Road Department
  (Estonian Road      6/18/2010
   Administration)
 Tallinn Cultural Values
               6/18/2010
    Department

   AS Põlva Soojus     6/18/2010

 Narva City Government's
  Department for City    6/18/2010
 Property and Economy
Southern Road Department
   (Estonian Road      6/17/2010
   Administration)

 Tartu City Government    6/17/2010


  AS Tartumaa Teed      6/17/2010

  Tallinn University of
               6/17/2010
    Technology

   MTÜ A2 Racing      6/17/2010

  Tallinn University of
               6/17/2010
    Technology
 Narva City Government's
  Department for City    6/17/2010
 Property and Economy
   Estonian Public
               6/17/2010
   Broadcasting

 Ministry of Agriculture   6/16/2010
Southern Road Department
   (Estonian Road      6/16/2010
   Administration)
 Police and Border Guard
               6/16/2010
     Board

 University of Tartu Clinic  6/16/2010

 Institute of Chemical
               6/16/2010
 Physics and Biophysics

 OÜ Aseri Kommunaal     6/16/2010

  Tallinn University of
               6/16/2010
    Technology

 Ida-Viru Central Hospital  6/15/2010


 University of Tartu Clinic  6/15/2010


 AS Uuemõisa Teenus     6/15/2010

 Vastse-Kuuste Rural
               6/15/2010
 Municipality Government

  University of Tartu    6/15/2010


    OÜ Cambi       6/15/2010

Středisko veřejné dopravy
               6/14/2010
   kraje Harjumaa

Technologická výroba Eesti
               6/14/2010
     Energia

Talinnský komunální úřad   6/11/2010


 Městská správa Viljandi   6/11/2010


  Tallinnská univerzita   6/11/2010


  AS Tallinnské letiště   6/10/2010

 Ústřední nemocnice Ida-
               6/10/2010
    Virumaa

  Inspetorát prostředí    6/10/2010
  Daňový a celní úřad    6/9/2010

   Eesti Energia
 Kaevandused AS (Doly     6/9/2010
   Eesti Energia)
Severoestonská regionální
               6/8/2010
    nemocnice

 Odborná škola Sillamäe    6/8/2010

Krajský centrum odborné
               6/8/2010
  školení Valgamaa

    Branné sily      6/7/2010

Severoestonská regionální
               6/7/2010
    nemocnice

  Kohila maja s.r.o.    6/7/2010


  Tartuská univerzita    6/7/2010


Místní samospráva Harku    6/4/2010


Pärnuská zemská správa    6/4/2010


Policejní a pohraniční úřad  6/4/2010

Krajský centrum odborné
               6/4/2010
  školení Valgamaa

Krajský centrum odborné
               6/4/2010
  školení Valgamaa

 Estonská zemědělská
               6/3/2010
    univerzita

  Ministerstvo vnitra    6/3/2010


Klinika Tartuské univerzity  6/2/2010


Klinika Tartuské univerzity  6/2/2010
         ř

 IT a vývojevé st edisko
               6/2/2010
  ministerstva vnitra

Klinika Tartuské univerzity  6/2/2010
Klinika Tartuské univerzity  6/2/2010


 Estonský národní rozhlas   6/1/2010

Tallinnský úřad kulturních
                6/1/2010
     hodnot

  Tartuská univerzita    5/31/2010


  Tartuská univerzita    5/31/2010

Severoestonská regionální
                5/28/2010
    nemocnice

Klinika Tartuské univerzity  5/28/2010


  Daňový a celní úřad     5/28/2010


  Muusa Majutus s.r.o.    5/27/2010


Ministerstvo sociálních věcí  5/27/2010


Klinika Tartuské univerzity  5/27/2010


 Doly Eesti Energia AS    5/27/2010


   Sindi Vesi s.r.o.    5/26/2010


   Záchranný úřad      5/26/2010


  Tartuská univerzita    5/26/2010

Severoestonská regionální
                5/25/2010
    nemocnice

Severoestonská regionální
                5/25/2010
    nemocnice

Severoestonská regionální
                5/25/2010
    nemocnice

  Tartuská univerzita    5/24/2010

  Tallinnská technická
                5/24/2010
     univerzita
  Tartuská univerzita    5/24/2010

  Tallinnská technická
               5/21/2010
     univerzita

Policejní a pohraniční úřad  5/21/2010

  Tallinnská technická
               5/21/2010
     univerzita

 Järve Biopuhastus s.r.o.   5/20/2010

  Tallinnská technická
               5/20/2010
     univerzita

  Tallinnská technická
               5/20/2010
     univerzita

 Nezisková společnost
               5/19/2010
  Časopis přírody

  Tallinnská technická
               5/19/2010
     univerzita

  Tartuská univerzita    5/18/2010


 Koeru Kommunaal AS     5/17/2010


Põltsamaa Vallavara s.r.o.  5/17/2010

   Estonian Road
               5/13/2010
   Administration

 University of Tartu Clinic  5/13/2010

  Tallinn Communal
               5/13/2010
    Department

 North-Estonia Medical
               5/13/2010
     Center

  Tallinn Communal
               5/13/2010
    Department

   Estonian Road
               5/12/2010
   Administration

   Bank of Estonia     5/12/2010

 Pala Rural Municipality
               5/12/2010
   Government
State Forest Management
               5/12/2010
     Centre

 University of Tartu Clinic  5/12/2010


 Ministry of Social Affairs  5/12/2010

 Rapla Rural Municipality
               5/12/2010
   Government

  Palamuse Rural
               5/12/2010
Municipality Government

State Forest Management
               5/12/2010
     Centre

 Pärnumaa Vocational
               5/12/2010
  Education Centre

  Palamuse Rural
               5/12/2010
Municipality Government

 Centre of Registers and
               5/12/2010
 Information Systems

Western Road Department
  (Estonian Road      5/11/2010
   Administration)

  Kohtla-Järve City
               5/11/2010
   Government

 Tallinn Technology Park
               5/11/2010
 Development foundation

 University of Tartu Clinic  5/11/2010


 University of Tartu Clinic  5/11/2010

Torma Rural Municipality
               5/11/2010
   Government

  University of Applied
               5/11/2010
    Sciences

 Jõgeva Plant Breeding
               5/11/2010
    Institute


 OÜ Järve Biopuhastus    5/11/2010


Jõgeva City Government    5/11/2010
  MTÜ Entsüklopeedia      5/11/2010


  Vastseliina Rural
                 5/10/2010
 Municipality Government

   Emmaste Rural
                 5/10/2010
 Municipality Government

  Ministry of Justice     5/10/2010


   Tallinn Transport
                 5/10/2010
    Department

Northern Road Department
   (Estonian Road       5/10/2010
   Administration)
 Ministry of Internal Affairs'
                 5/10/2010
IT and development centre

Estonian National Museum
                 5/10/2010
 Construction Foundation

  Tallinn University of
                 5/7/2010
    Technology

     AS Kovek        5/7/2010

  Tallinn University of
                 5/7/2010
    Technology

  Tallinn Communal
                 5/7/2010
    Department


 AS Hoolekandeteenused      5/7/2010


 AS Hoolekandeteenused      5/7/2010


   Eesti Energia AS      5/7/2010


 AS Hoolekandeteenused      5/7/2010

 Estonian Agricultural
Registers and Information    5/7/2010
     Board

  Riigi Kinnisvara AS     5/7/2010
Estonian University of Life
                5/7/2010
    Sciences

Environmental Inspectorate   5/7/2010

  Pärnumaa Vocational
                5/7/2010
  Education Centre

  Tallinn Communal
                5/7/2010
    Department
 Estonian Agricultural
Registers and Information   5/7/2010
     Board

 Tallinn 2011 Foundation    5/7/2010


 Doly Eesti Energia AS    5/6/2010


    Elering s.r.o.     5/6/2010


 Městská správa Mustvee    5/6/2010


  Pärnuská nemocnice     5/5/2010


 Ministerstvo zemědělství   5/5/2010


  Pärnuská nemocnice     5/5/2010


  Tallinnská univerzita    5/4/2010

  Tallinnská technická
                5/4/2010
     univerzita

Tartuské sociální zařízení
                5/3/2010
   pro starší lidi

    AS EVR Infra      5/3/2010

Severoestonská regionální
                5/3/2010
    nemocnice

    Keila Vesi AS      4/30/2010


 Doly Eesti Energia AS    4/30/2010


Ministerstvo sociálních věcí  4/30/2010
  Tallinnská technická
                4/30/2010
     univerzita

Technická a služební škola
                4/29/2010
    Vana-Vigala

    Branné sily      4/29/2010

Edelaraudtee Infrastruktuuri
                4/28/2010
      AS

Edelaraudtee Infrastruktuuri
                4/28/2010
      AS

Komunální úřad města Türi   4/28/2010


  Tartuská univerzita    4/28/2010


  Tartuská univerzita    4/27/2010

Severoestonská regionální
                4/26/2010
    nemocnice

  Tallinnská technická
                4/26/2010
     univerzita

  Tallinnská technická
                4/23/2010
     univerzita

  Tallinnská technická
                4/23/2010
     univerzita

    Branné sily      4/23/2010


  Ministerstvo financí    4/23/2010

  Tallinnská technická
                4/22/2010
     univerzita

   Sindi Vesi s.r.o.    4/22/2010

  Tallinnská technická
                4/21/2010
     univerzita

Klinika Tartuské univerzity  4/21/2010

Severoestonská regionální
                4/21/2010
    nemocnice

  Pärnuská nemocnice     4/21/2010
Klinika Tartuské univerzity  4/21/2010


Klinika Tartuské univerzity  4/21/2010

  Tallinnská technická
               4/20/2010
     univerzita

  Tallinnská technická
               4/20/2010
     univerzita

  Tallinnská technická
               4/20/2010
     univerzita

  Tallinnská technická
               4/20/2010
     univerzita

  Tallinnská technická
               4/20/2010
     univerzita

  Tallinnská technická
               4/20/2010
     univerzita

Severoestonská regionální
               4/19/2010
    nemocnice

  Daňový a celní úřad    4/19/2010


 AS Státní nemovitosti    4/16/2010


   Zemský úřad       4/16/2010


 AS Kuressaare Veevärk    4/15/2010


Klinika Tartuské univerzity  4/15/2010


 Pärnuská nemocnice     4/14/2010

 Estonská zemědělská
               4/13/2010
    univerzita

    Branné sily      4/13/2010


Zemědělský ústav Jõgeva    4/12/2010


  Tartuská univerzita    4/12/2010

Severoestonská regionální
               4/12/2010
    nemocnice
  AS Tallinna Vesi     4/12/2010


  Ministerstvo obrany    4/8/2010


   Záchranný úřad      4/8/2010

 Estonská zemědělská
               4/9/2010
    univerzita

  Tartuská univerzita    4/7/2010

  Tallinnská dětská
               4/7/2010
    nemocnice

 Estonské námořnické
               4/7/2010
    muzeum

Klinika Tartuské univerzity  4/7/2010


Tartuské středisko tvorby   4/6/2010


 AS Státní nemovitosti    4/5/2010

Fond Tallinnská televizní
               4/5/2010
      věž

    Elering s.r.o.     4/5/2010

 Estonské námořnické
               4/5/2010
    muzeum

    Branné sily      4/5/2010


    Branné sily      4/5/2010


  Tartuská univerzita    4/1/2010


  Otepää Veevärk AS     3/31/2010


 Kaitseliit (Svaz obrany)   3/31/2010


  Narvská nemocnice     3/31/2010


   Zdravotní úřad      3/29/2010
Veterinární a potravinářský
               3/29/2010
      úřad

  Středisko léčení a
               3/29/2010
  opatrování Lõhavere

 Mäetaguse Kommunaal
               3/27/2010
     s.r.o.

Oborová škola Kuressaare   3/26/2010


  AS Kadrina Soojus     3/26/2010

Severoestonská regionální
               3/24/2010
    nemocnice

  Daňový a celní úřad    3/24/2010


Klinika Tartuské univerzity  3/24/2010


  AS Tallinnské letiště   3/24/2010


  Narvská nemocnice     3/23/2010


   Saarte Liinid AS     3/23/2010


  Võhma ELKO AS       3/23/2010


  Võhma ELKO AS       3/23/2010

 Estonská zemědělská
               3/22/2010
    univerzita

  Logistické středisko
               3/22/2010
   branných sil

Severoestonská regionální
               3/22/2010
    nemocnice

 Estonská zemědělská
               3/22/2010
    univerzita

   Saku Maja AS      3/22/2010

  Tallinnská technická
               3/19/2010
     univerzita

  Tallinnská technická
               3/19/2010
     univerzita
  Tallinnská technická
               3/19/2010
     univerzita

 Estonský ústav soudní
               3/18/2010
    expertizy

 Estonský národní rozhlas   3/16/2010

  Tallinnská technická
               3/16/2010
     univerzita

  Tamsalu Kalor AS     3/16/2010


 Doly Eesti Energia AS    3/16/2010

  Tallinnská technická
               3/16/2010
     univerzita

Ministerstvo spravedlnosti  3/15/2010


Tõrva Tervisekeskus s.r.o.  3/15/2010

  Středisko resjtříků a
               3/15/2010
 informačních systémů

  Tallinnská technická
               3/15/2010
     univerzita

 Eesti Energia - Narvské
               3/12/2010
   elektrárny AS

Policejní a pohraniční úřad  3/12/2010

 Nezisková společnost
               3/11/2010
Průmyslový park Virumaa

  Daňový a celní úřad    3/11/2010


  Muusa Majutus s.r.o.    3/11/2010

  Tallinnská technická
               3/11/2010
     univerzita

 Ministerstvo životního
               3/10/2010
    prostředí

Tartuský dům sociální péče  3/10/2010


  Zdravotnický úřad     3/10/2010
  Pärnuské muzeum      3/8/2010


 Místní správa Viru-Nigula   3/8/2010

ELVESO a.s. (Toomas Tutt
                3/8/2010
     jun. )

  Ústav vývoje zdraví     3/5/2010

 Fond Tallinnská televizní
                3/5/2010
      věž

 Järve Biopuhastus s.r.o.   3/5/2010

Severoestonská regionální
                3/4/2010
    nemocnice

    Silniční úřad      3/4/2010


 Doly Eesti Energia AS    3/3/2010


    Elering s.r.o.     3/3/2010


   Tallinna Vesi AS     3/3/2010


    Silniční úřad      3/2/2010


Klinika Tartuské univerzity  3/2/2010


Klinika Tartuské univerzity  3/2/2010


   Viimsi vesi AS      3/2/2010


Ministerstvo sociálních věcí  3/1/2010


    Branné sily      3/1/2010


    Branné sily      3/1/2010


Komunální úřad města Türi   2/26/2010

 Ústřední nemocnice Ida-
                2/26/2010
    Virumaa
    Cambi s.r.o.      2/26/2010

Severoestonská regionální
                2/25/2010
    nemocnice

    Branné sily      2/25/2010


Ministerstvo školství a vědy  2/23/2010


Klinika Tartuské univerzity  2/23/2010

  Tallinnská záchranná
                2/23/2010
      služba

Klinika Tartuské univerzity  2/23/2010

Východní regionální silniční
                2/22/2010
      úřad

Veterinární a potravinářský
                2/22/2010
      úřad

   Státní kancelář     2/20/2010


  Místní správa Tõlliste   2/19/2010


    Elering s.r.o.     2/19/2010

Škola lesního hospodářství
                2/19/2010
      Luua

Veterinární a potravinářská
                2/19/2010
     laboratoř

Klinika Tartuské univerzity  2/17/2010


Klinika Tartuské univerzity  2/17/2010


    Branné sily      2/17/2010


  Daňový a celní úřad     2/17/2010


  Místní správa Tapa     2/16/2010


    Silniční úřad      2/16/2010
 AS Eesti Post (Estonská
               2/15/2010
     pošta)

 Městská správa Kohtla-
               2/15/2010
     Järve

 Estonská zemědělská
               2/13/2010
    univerzita

  Tallinnská technická
               2/12/2010
     univerzita

  Tallinnská technická
               2/12/2010
     univerzita

    Elering OÜ       2/12/2010

 Estonská zemědělská
               2/12/2010
    univerzita

   Zemský úřad       2/11/2010


 Úřad životního prostředí   2/11/2010


  Ministerstvo obrany    2/11/2010

Severoestonská regionální
               2/10/2010
    nemocnice

Severoestonská regionální
               2/10/2010
    nemocnice

Severoestonská regionální
               2/10/2010
    nemocnice

Severoestonská regionální
               2/10/2010
    nemocnice

 Estonské námořnické
               2/9/2010
    muzeum

Klinika Tartuské univerzity  2/8/2010


   Záchranný úřad      2/5/2010


    Branné sily      2/5/2010

 Estonské námořnické
               2/5/2010
    muzeum

 AS Eesti Post (Estonská
               2/4/2010
     pošta)
Klinika Tartuské univerzity  2/4/2010


  Ministerstvo obrany    2/3/2010


Klinika Tartuské univerzity  2/3/2010


  AS Tallinnský přístav    2/3/2010


Ministerstvo školství a vědy  2/3/2010


  Místní správa Kaiu     2/2/2010

 IT a vývojevé středisko
                2/2/2010
   ministerstva vnitra

 Odborné středisko kraje
                2/2/2010
   Pärnumaa

  AS Sillamäe Veevärk     2/1/2010


   Loo Vesi s.r.o.     2/1/2010


    Zemní úřad       2/1/2010


 Státní AS Nemovitosti    1/29/2010

  Estonská umělecká
                1/29/2010
    akademie

   Zdaravotní úřad      1/29/2010

  Středisko rejstříků a
                1/29/2010
 informačních systémů

  Ministerstvo obranz    1/28/2010

Severní regionální silniční
                1/28/2010
     úřad

  Místní správa Mooste    1/28/2010


Klinika Tartuské univerzity  1/28/2010


Klinika Tartuské univerzity  1/27/2010
    Silniční úřad     1/26/2010

Západní regionální silniční
               1/26/2010
     úřad

Ústřední nemocnice Ida-
               1/26/2010
    Virumaa

   Národní archív      1/25/2010


  Rakvere Vesi AS      1/25/2010


  Otepää Veevärk AS     1/25/2010


 Místní správa Alatskivi   1/23/2010


 Doly Eesti Energia AS    1/23/2010


 Doly Eesti Energia AS    1/23/2010

Západní regionální silniční
               1/21/2010
     úřad

 Místní správa Saarde    1/21/2010


  Ministerstvo vnitra    1/21/2010

  Středisko odborního
               1/21/2010
  vzdělání Võrumaa

 Pärnuská nemocnice     1/21/2010


Tartuská městská správa    1/20/2010


 Městská správa Valga    1/20/2010


   Záchranný úřad      1/19/2010


 Krajská správa Saare    1/19/2010


   Kose Vesi s.r.o.     1/18/2010


 Orissaare Soojus s.r.o.   1/14/2010
Veterinární a potravinářská
               1/13/2010
     laboratoř

  Kohila maja s.r.o.    1/13/2010


 Městská správa Valga    1/13/2010

 Tallinnská vysoká škola
               1/12/2010
    technická

Severoestonská regionální
               1/11/2010
    nemocnice

 Tartuská škola Emajõe    1/8/2010


 Městská správa Rakvere    1/7/2010

 Nezisková společnost
                1/7/2010
 uspořádání dodavek

 Nezisková společnost
                1/7/2010
 uspořádání dodavek

Severoestonská regionální
                1/6/2010
    nemocnice

 Odborná škola Rakvere     1/6/2010

Severoestonská regionální
                1/6/2010
    nemocnice

 Aseri Kommunaal s.r.o.    1/5/2010


Správní úřad města Tõrva    1/5/2010

Škola obsluhy a venkovní
                1/5/2010
 hospodářství Olustvere

Správní úřad města Tõrva    1/4/2010


  AS Kuremaa Enveko     12/31/2009


Estonský národní rozhlas   12/31/2009


Tallinnský komunální úřad   12/31/2009


Klinika Tartuské univerzity  12/30/2009
         ř

 IT a vývojevé st edisko
               12/29/2009
         ř
  ministerstva vnitra

 IT a vývojevé st edisko
               12/29/2009
  ministerstva vnitra

 Estonské námořnické
               12/29/2009
    muzeum

   AS Úřad péče      12/28/2009


 Tallinnský úřad vzdělání   12/28/2009


   AS Tapa Vesi      12/28/2009


 Jõgeva Veevärk s.r.o.    12/23/2009

  Inspektorát životního
               12/23/2009
    prostředí

 AS Tallinna Lennujaam
               12/23/2009
  (Tallinnské letiště)

AS EVR Infra- Margo Jõgi   12/23/2009
            ř
       ř
Veterinární a potraviná ský
               12/22/2009
      ú ad

 AS Koeru Kommunaal     12/22/2009

Severoestonská regionální
               12/22/2009
    nemocnice

   Estonská banka      12/22/2009


   Kose Vesi s.r.o.     12/18/2009

  Středisko odborního
               12/18/2009
  ř vzdělání Võrumaa

 St edisko IT Ministerstva
               12/17/2009
     vnitra

    AS Kovek       12/17/2009

  Datakomunikační síť
               12/17/2009
Estonského školství a vědy

  Daňový a celní úřad    12/17/2009
         ř

 IT a vývojevé st edisko
              12/16/2009
  ministerstva vnitra

 AS Kuremaa Enveko     12/16/2009


Místní samospráva Väätsa  12/16/2009

 Středisko hospodaření
              12/15/2009
 státního lesu (RMK)

 Středisko hospodaření
              12/15/2009
 státního lesu (RMK)

   AS EVR Infra     12/15/2009


  University of Tartu   12/14/2009


  AS Saarte Liinid    12/14/2009

 Kohtla-Nõmme Rural
              12/14/2009
Municipality Government
   Ministry of the
Environment's Information  12/11/2009
and Technological Centre

Sillamäe City Government  12/11/2009

  Tallinn University of
              12/10/2009
    Technology

State Forest Management
              12/10/2009
     Centre

 Järvamaa Vocational
              12/10/2009
  Education Center

AS EVR Infra- Margo Jõgi  12/9/2009


AS EVR Infra- Margo Jõgi  12/9/2009


  Ministry of Finance   12/9/2009

 Pärnumaa Vocational
              12/9/2009
  Education Centre

 Tartu City Government   12/9/2009


  Ministry of Culture   12/8/2009
    Elering OÜ       12/8/2009

Western Road Department
  (Estonian Road      12/8/2009
   Administration)
 Järvamaa Vocational
               12/7/2009
  Education Center
  Ministry of Economic
    Affairs and      12/7/2009
  Communications

  Riigi Kinnisvara AS    12/7/2009


 Tallinn City Chancellery   12/7/2009  Ministry of Defence    12/5/2009


  Ministry of Economic
    Affairs and      12/5/2009
  Communications

 Odborní škola Olustvere   12/4/2009


Estonská letecká akademie   12/4/2009


 Viljandiská nemocnice    12/3/2009


  Narvská nemocnice     12/3/2009


 Järve Biopuhastus s.r.o.   12/3/2009
        ř

 IT a vývojevé st edisko
               12/3/2009
  ministerstva vnitra

Klinika Tartuské univerzity  12/2/2009


Klinika Tartuské univerzity  12/2/2009

  Tallinnská technická
               12/2/2009
         ě
     univerzita
         ř
  Tallinnská m stská
               12/1/2009
     kancelá
   AS Saarte Liinid     12/1/2009

Severoestonská regionální
               11/30/2009
    nemocnice

   Kiili KVH s.r.o.    11/30/2009
       ě

 Údrţba m sta Paldiski
               11/30/2009
     s.r.o.

 Pärnuská nemocnice     11/27/2009


Klinika Tartuské univerzity  11/25/2009
           č

 Fond státní informa ní
               11/25/2009
   komunikace

Severoestonská regionální
               11/25/2009
  ř nemocnice ř

 St edisko hospoda ení
               11/24/2009
      ř
 státního lesu (RMK)

Tallinnský ú ad kulturních
               11/23/2009
     hodnot
   ň       ř

  Da ový a celní ú ad    11/23/2009
  ě ě

Zem d lský ústav Jõgeva    11/23/2009
        ě ě

 Ministerstvo zem d lství   11/20/2009


    Branné sily      11/20/2009
      ř
      ě
Tallinnský ú ad plánování
               11/18/2009
     m sta

Severoestonská regionální
               11/17/2009
  ě nemocnice

 Odd lení IT Ministerstva
               11/17/2009
     vnitra

Klinika Tartuské univerzity  11/17/2009
       ř

Centrum ve ejné dopravy
               11/17/2009
   kraje Jõgeva
 ř

Ú ad ochrany staroţitností  11/13/2009
    AS Tallinna Vesi     11/13/2009
              ě

Ministerstvo školství a v dy  11/13/2009

Severoestonská regionální
                11/12/2009
    nemocnice
        ř

    Záchranný ú ad      11/12/2009

Severoestonská regionální
                11/12/2009
    nemocnice

Klinika Tartuské univerzity   11/12/2009

AS Võrumaa Teed (Silnice
                11/11/2009
  kraje Võrumaa)

  Pärnuská nemocnice      11/11/2009


  Ministerstvo financí    11/11/2009


 AS Valgaské nemocnice     11/11/2009


    Eesti Energia AS     11/9/2009
         ě ě

 Estonská zem d lská
                11/9/2009
         ř
   ř univerzita ů
     č      ů
  St edisko rejst ík a
                11/6/2009
 informa ních systém
            ě

Ministerstvo školství a v dy  11/6/2009
  ř          ř

 Ú ad ţivotního prost edí    11/6/2009     Branné sily      11/6/2009


 Kuressareská nemocnice     11/4/2009

Severoestonská regionální
                11/4/2009
    nemocnice
   ň      ř

  Da ový a celní ú ad     11/3/2009
   Národní archív     11/3/2009
            č

 Státní fond informa ní
               11/3/2009
    komunikace č

 Státní fond informa ní
               11/3/2009
    komunikace
         ě ě

 Estonská zem d lská
               11/2/2009
    univerzita
  ř        ř
           ů
 St edoestonské st edisko
               11/2/2009
         č
  zpracování odpadk ť
            ě
  Datakomunika ní sí
               10/30/2009
Estonského školství a v dy

  Ministerstvo obrany    10/30/2009


  Kulturní centrum Türi   10/30/2009


 Kulturní centrum Türi    10/30/2009
            ř
       ř
Veterinární a potraviná ský
               10/29/2009
      ú ad

   AS Keila Vesi      10/29/2009


   AS Narva Vesi      10/29/2009


  Kulturní centrum Türi   10/29/2009


  Kulturní centrum Türi   10/29/2009


  Kulturní centrum Türi   10/29/2009


  Kulturní centrum Türi   10/29/2009
         ě
         ř
  Tallinnská m stská
               10/28/2009
     kancelá ř

 IT a vývojevé st edisko
               10/28/2009
  ministerstva vnitra

 Místní správa Palamuse    10/27/2009

Severoestonská regionální
               10/26/2009
    nemocnice
   ě

 Odd lení IT Ministerstva
                10/26/2009
     vnitra

Severoestonská regionální
                10/26/2009
    nemocnice
   ň      ř

  Da ový a celní ú ad     10/26/2009


  Kulturní centrum Türi    10/26/2009


  Fond Tygrový skok     10/23/2009
           ě

  AS Tallinnské letišt    10/23/2009


   Národní archív      10/21/2009

Severoestonská regionální
                10/21/2009
    nemocnice
        ř

   Statistický ú ad     10/21/2009


Severoestonská regionální
                10/21/2009
    nemocnice


   AS Narva Vesi      10/21/2009


   Kohila maja s.r.o.    10/20/2009
      ř

Tallinnský ú ad pro školství  10/19/2009  Kulturní centrum Türi    10/19/2009

      ř

Tallinnský ú ad pro školství  10/19/2009


   Estonská banka      10/19/2009


 Místní správa Mäetaguse    10/16/2009


  Ústav vývoje zdraví     10/16/2009

  Tallinnská technická
                10/16/2009
     univerzita
       ě

 Tartuská m stská správa    10/16/2009
      ř

 Tallinnský ú ad kulturních
                10/16/2009
    ř hodnot
    ě
  St edisko odborního
                10/15/2009
  vzd lání Võrumaa

  Tallinnská technická
                10/15/2009
     univerzita

   Fortum Termest AS    10/15/2009
 ě

M stská správa Haapsalu    10/15/2009
  ř      ř ů
     č      ů
 St edisko rejst ík a
                10/15/2009
 informa ních systém
          č  ř

Jiţní regionální silni ní ú ad 10/14/2009

 AS Narva Vesi (Narvská
                10/13/2009
     voda)
     ř

  Kancelá parlamentu     10/13/2009
         ř

    Záchranný ú ad     10/13/2009
         ř

    Zemský ú ad      10/13/2009

    ě
Centrum odborného školení
                10/13/2009
   m sta Narva


  Kulturní centrum Türi    10/13/2009


  Kulturní centrum Türi    10/13/2009


  Kulturní centrum Türi    10/13/2009
              ě

Ministerstvo sociálních v cí  10/12/2009

 Kooliarendus (Vývoj škol)
                10/9/2009
      s.r.o.

    AS EVR Infra      10/9/2009
Kooliarendus (Vývoj škol)
                10/9/2009
     s.r.o.

  Tallinnská technická
                10/9/2009
     univerzita
      č  ř

    Silni ní ú ad      10/9/2009

Kooliarendus (Vývoj škol)
                10/9/2009
     s.r.o.

Kooliarendus (Vývoj škol)
                10/9/2009
     s.r.o.

 North-Estonia Medical
                10/8/2009
     Center

   AS EVR Infra       10/8/2009

  Tallinn University of
                10/8/2009
    Technology

Ministry of the Environment  10/8/2009

Northern Road Department
   (Estonian Road      10/8/2009
   Administration)
  Tallinn University of
                10/8/2009
    Technology

  Loomsete Jäätmete
                10/8/2009
   Käitlemise AS

 North-Estonia Medical
                10/8/2009
     Center

 North-Estonia Medical
                10/8/2009
     Center

   OÜ VELKO AV        10/8/2009

 Vinni Rural Municipality
                10/8/2009
    Government

 North-Estonia Medical
                10/8/2009
     Center

   Pärnu Hospital      10/7/2009


Ministry of Internal Affairs  10/7/2009  University of Tartu    10/7/2009
   Defence Forces      10/7/2009


   Ministry of the
Environment's Information   10/7/2009
and Technological Centre


   AS Viimsi Vesi      10/7/2009


Ministry of Internal Affairs  10/7/2009


 Estonian Veterinary and
                10/7/2009
  Food Laboratory Tax and Customs Board     10/6/2009


 Tallinn Environmental
                10/6/2009
    Department

Saare County Government    10/6/2009


 Ministry of Agriculture   10/5/2009


  AS Saaremaa Teed      10/5/2009   AS Narva Vesi       10/2/2009


 Võru Rural Municipality
                10/2/2009
   Government

  Narva Vocational
                10/2/2009
  Education Centre

 Hangete Korraldamise
                10/2/2009
     MTÜ


Klinika Tartuské univerzity  10/1/2009Severoestonská regionální
                10/1/2009
    nemocnice
Severoestonská regionální
                 10/1/2009
    nemocnice

   Tallinnská technická
                 10/1/2009
      univerzita
        ř
   Ministerstvo ţivotního
                 10/1/2009
      prost edí
 ě

M stská správa Kuressaare     9/30/2009
  ř

 Úst ední nemocnice Ida-
                 9/30/2009
    Virumaa
 ř

 Ú ad technického dozoru     9/30/2009Klinika Tartuské univerzity    9/30/2009


 Estonský ústav soudní
                 9/30/2009
    expertizy


Klinika Tartuské univerzity    9/30/2009


    Kose Vesi s.r.o.      9/29/2009
             ř
       ř
Veterinární a potraviná ský
                 9/29/2009
      ú ad
             ě

Ministerstvo sociálních v cí   9/29/2009

       č  ř

     Silni ní ú ad      9/25/2009
        ř

Tallinnský ú ad kulturních
                 9/25/2009
     cenin

   Estonské historické
                 9/25/2009
      muzeum
          ř

    Policejní ú ad      9/25/2009
               č
      ř
Západní regionální silni ní
                 9/25/2009
     ú ad
 ě

 M stská správa Mustvee      9/24/2009
              ě

Ministerstvo sociálních v cí  9/24/2009
       ě

Tallinnská m stská správa   9/24/2009


  Narvská nemocnice      9/24/2009


    Branné sily      9/23/2009


  Tallinnská technická
                9/22/2009
     univerzita


Odborná škola Kuressaare    9/22/2009


 Místní správa Otepää     9/22/2009
  ě

 Odd lení IT Ministerstva
                9/21/2009
     vnitra
   ň       ř

  Da ový a celní ú ad     9/18/2009


  Ministerstvo obrany     9/18/2009


  Tallinnská univerzita    9/18/2009
          ě ě

Estonský ústav zem d lství   9/17/2009


 Saaremaa Prügila s.r.o.    9/17/2009


Klinika Tartuské univerzity  9/17/2009


  Tartuská univerzita    9/17/2009


   Estonská banka      9/17/2009


     Kaitseliit      9/17/2009


Zahradnická škola Räpina
  ř             9/16/2009

  Ú ad architektury a
    ě
  plánování u Narvské     9/16/2009
   m stské správy
 Místní správa Mooste     9/16/2009
  ě

 M stská správa Viljandi   9/15/2009
      ě

Pärnuská m stská správa   9/15/2009
     ř

Tallinnský ú ad kulturních
               9/15/2009
     hodnot

  Tartuská univerzita    9/14/2009


    AS Narva Vesi     9/14/2009


 Místní správa Laekvere   9/14/2009
      ě

Narvská m stská správa    9/11/2009


    Kose Vesi s.r.o.   9/11/2009


 Pärnuské nemocnice     9/10/2009Místní správa Kolga-Jaani  9/10/2009 Pärnuské nemocnice     9/10/2009


 Místní správa Maidla    9/10/2009


 Estonský fond E-zdraví   9/10/2009
    ě ě

  Zem d lská škola
               9/10/2009
    Olustvere

  Narvská nemocnice     9/10/2009


Ministerstvo spravedlnosti  9/10/2009
      č  ř

    Silni ní ú ad    9/10/2009

 Tallinnská technická
               9/10/2009
    univerzita

  Místní správa Põlva    9/10/2009
       ě

Pärnuská m stská správa   9/9/2009
 ř      ě

 Ú ad údrţby m sta Tõrva  9/9/2009
 ř      ě

 Ú ad údrţby m sta Tõrva  9/9/2009


  Ministerstvo obrany   9/8/2009


     Branné sily    9/7/2009


     Branné sily    9/7/2009


Místní samospráva Paikuse  9/7/2009


     Branné sily    9/4/2009
       ě

 Tartuská m stská správa  9/4/2009  Ministerstvo obrany   9/4/2009  Ministerstvo obrany   9/4/2009


Severoestonská regionální
              9/3/2009
    nemocnice

Severoestonská regionální
              9/3/2009
    nemocnice

 Zemská správa Hiiumaa   9/3/2009


  AS Emajõe Veevärk    9/3/2009
   ň         ř

  Da ový a celní ú ad   9/3/2009
     ě

 Tartuská m stská správa  9/3/2009


 AS Sillamäe Veevärk    9/3/2009
 ě

M stská správa Haapsalu   9/3/2009
  ř

 Úst ední nemocnice Ida-
               9/2/2009
    Virumaa

     Kaitseliit      9/2/2009
      ě

Tartuská m stská správa    9/2/2009
        ě

 AS Tartuská hv zdárna    8/31/2009


  AS Rakvere Vesi      8/31/2009
    ě ě

  Zem d lská škola
               8/31/2009
    Olustvere

  Ministerstvo vnitra    8/28/2009 Eesti Energia, Narvské
               8/28/2009
    elektrárny Narvská oborová škola    8/28/2009
    ě ě

  Zem d lská škola
               8/28/2009
    Olustvere

Zemská správa Lääne-Viru   8/27/2009


Estonský národní rozhlas   8/27/2009

Severoestonská regionální
               8/26/2009
    nemocnice


  AS Fortum Termest     8/26/2009  Škola lesnictví Luua    8/26/2009


Klinika Tartuské univerzity  8/25/2009
  ř    ě
 Sportovní a zdravotní
               8/25/2009
 st edisko m sta Paide

  Ministerstvo obrany    8/25/2009
Odborná škola Kuressaare    8/24/2009


Odborná škola Kuressaare    8/24/2009
 ě

 M stská správa Mustvee    8/21/2009
 ř

 St edisko IT Ministerstva
                8/21/2009
     vnitra

  Místní správa Jõhvi    8/21/2009
         ě ě

 Ministerstvo zem d lství   8/19/2009


 Místní správa Emmaste     8/19/2009


  Tartuská univerzita    8/19/2009


    Branné sily      8/19/2009


    Branné sily      8/19/2009


   Kohila maja s.r.o.    8/19/2009Klinika Tartuské univerzity  8/18/2009Klinika Tartuské univerzity  8/18/2009


  Tartuská univerzita    8/17/2009


    Branné sily      8/17/2009

  Tallinnská technická
                8/14/2009
     univerzita   AS Keila Vesi      8/14/2009

             ě

Ministerstvo sociálních v cí  8/14/2009
      ě

Tartuská m stská správa   8/14/2009  Místní správa Rapla   8/14/2009


  AS Maardu Vesi     8/13/2009


 Pandivere Vesi s.r.o.   8/13/2009

 Tallinnská technická
              8/11/2009
    univerzita

  Ministerstvo obrany   8/11/2009


  AS Maardu Vesi     8/11/2009


   Fond integrace     8/11/2009

Severoestonská regionální
              8/7/2009
    nemocnice
      ř
       ř
Tallinnský ú ad ţivotního
              8/7/2009
    prost edí

Severoestonská regionální
              8/7/2009
    nemocnice

Severoestonská regionální
              8/6/2009
  ř nemocnice

Úst ední nemocnice Ida-
              8/5/2009
    Virumaa

  Tallinnské centrum
              8/5/2009
 ě  diagnostiky ř

 M stský komunální ú ad
              8/5/2009
     Türi

 Místní správa Palamuse   8/3/2009
         ř

   Záchranný ú ad     8/3/2009

 Tallinnská technická
              7/30/2009
    univerzita

Státní centrum zkoušek a
              7/30/2009
    kvalifikace
      č   ř

    Silni ní ú ad      7/30/2009
             ř

Tallinnský záchranný ú ad    7/29/2009


    Branné sily       7/29/2009

  Tallinnská technická
                 7/29/2009
     univerzita
   ě

  M stská správa Saue      7/29/2009

       ř
  Ministerstvo ţivotního
                 7/29/2009
     prost edí


   AS Saarte Liinid      7/28/2009
   ř

   Ú ad vodních cest      7/28/2009


 Estonský fond E-zdraví     7/28/2009


   Estonská banka       7/28/2009
     ě ě

   Zem d lská škola
                 7/27/2009
    Olustvere
             č
      ř
 Severní regionální silni ní
                 7/27/2009
      ú ad

  Místní správa Luunja     7/27/2009


  Ministerstvo obrany     7/27/2009


    Branné sily       7/27/2009


   Doly Eesti Energia     7/24/2009
          č  ř

Jiţní regionální silni ní ú ad  7/24/2009


   Doly Eesti Energia     7/24/2009


    AS Valga Vesi       7/23/2009
  Místní správa Kohila    7/23/2009 AS Vodárny Kuressaare     7/22/2009
             č
      ř
Východní regionální silni ní
                7/22/2009
     ú ad
  ě

 M stská správa Paide     7/22/2009
  ř

Úst ední nemocnice kraje
                7/22/2009
   Ida-Virumaa

       ř
 Inspektorát ţivotního
                7/22/2009
    prost edí
         č
    ř
 Nezisková spole nost
                7/21/2009
 uspo ádání dodavek
 ě

 M stská správa Rakvere    7/21/2009
   ř

  Ú ad vodních cest     7/21/2009


  Ministerstvo obrany     7/21/2009AS Silnice kraje Tartumaa   7/21/2009


   Majetková správa
                7/21/2009
   Põltsamaaěs.r.o.
   ř    ě
    ř ů
  Ú ad zem d lských
                7/20/2009
  rejst ík a informace

 Místní správa Raasiku    7/20/2009
       ť
  Estonská zdravotní
                7/20/2009
        ě
    pojiš ovna ě

 Estonské zem d lské
                7/20/2009
    muzeum
   ň      ř

  Da ový a celní ú ad     7/17/2009
            č
      ř
Severní regionální silni ní
               7/17/2009
     ú ad


  Nemocnice Viljandi    7/17/2009


      Branné sily    7/17/2009


 Jõgeva Veevärk s.r.o.    7/17/2009
            č
      ř
Severní regionální silni ní
               7/17/2009
     ú ad


      AS ELVESO     7/17/2009
    ř

  Ú ad vodních cest     7/18/2009
  ě

 M stská správa Kohtla-
               7/16/2009
     Järve

  Tallinnská technická
               7/16/2009
     univerzita

  Kohila Maja s.r.o.    7/16/2009


  Fond Tallinn 2011     7/16/2009


Místní samospráva Ambla    7/15/2009
      ř
     č      ů
Vývojové st edisko státních
               7/15/2009
 informa ních systém

 AS Eesti Energia-výroba
               7/15/2009
     oleje

 Místní správa Mooste    7/15/2009


 Místní správa Jõelähtme   7/15/2009  Místní správa Viiratsi   7/15/2009

  ě

 M stská správa Paide    7/15/2009


 Místní správa Saarde    7/15/2009
  ě

 M stská správa Tartu     7/14/2009


  AS Sillamäe Veevärk     7/14/2009
  ř

Úst ední nemocnice kraje
                7/14/2009
   Ida-Virumaa
  ě

 M stská správa Põlva     7/14/2009

   Fond Estonského
                7/14/2009
   národního muzea

  AS Kuremaa Enveko      7/14/2009


 Místní správa Mooste     7/14/2009


  Ministerstvo vnitra    7/13/2009
             č
      ř
Východní regionální silni ní
                7/13/2009
     ú ad      č
      ř
Východní regionální silni ní
                7/13/2009
     ú ad
        ř

    Zemský ú ad      7/13/2009
        ř
 Ministerstvo ţivotního
                7/13/2009
     prost edí    č
       ř
Východní regionální silni ní
                7/13/2009
      ú ad
          ě
   Narvské centrum
                7/13/2009
       ř
  odborného vzd lání
        ř
 Tallinnský ú ad ţivotního
                7/10/2009
     prost edí

    Branné sily      7/10/2009


  Fortum termest AS     7/10/2009


 Viljandiská nemocnice    7/10/2009


  Ministerstvo vnitra    7/10/2009
      ř
     č       ů
Vývojové st edisko státních
                7/10/2009
 informa ních systém
      ř
     č      ů
Vývojové st edisko státních
               7/10/2009
 informa ních systém

 Kernu Rural Municipality
               7/9/2009
   Government
Eastern Road Department
   (Estonian Road      7/9/2009
   Administration)
Environmental Investment
               7/8/2009
     Centre


  University of Tartu    7/8/2009


  Vasalemma Rural
               7/8/2009
 Municipality Government


  Ministry of Defence    7/8/2009

 Väätsa Rural Municipality
               7/8/2009
    Government

 Värska Rural Municipality
               7/7/2009
    Government

  Ministry of Finance    7/7/2009

  Estonian Maritime
               7/7/2009
   Administration

  Estonian Land Board    7/6/2009

   Estonian Road
               7/6/2009
   Administration


Paldiski Linnahoolduse OÜ   7/6/2009


Sillamäe City Government   7/6/2009


    OÜ Strantum      7/6/2009


   Defence Forces      7/6/2009

  Tallinn University of
               7/6/2009
    Technology

  University of Tartu    7/4/2009
University of Tartu Clinic  7/3/2009


  Tartu Hiie School    7/3/2009


  Ministry of Defence    7/3/2009

 Estonian Agricultural
Registers and Information  7/3/2009
     Board

  AS Maardu Vesi      7/3/2009 Valga City Government    7/2/2009  Defence Forces      7/2/2009

 North-Estonia Medical
               7/2/2009
    Center

 North-Estonia Medical
               7/2/2009
    Center

 North-Estonia Medical
               7/2/2009
    Center

 North-Estonia Medical
               7/2/2009
    Center

Ridala Rural Municipality
               7/2/2009
   Government

 North-Estonia Medical
               7/2/2009
    Center

 North-Estonia Medical
               7/2/2009
    Center

 Suure-Jaani Rural
               7/1/2009
Municipality Government

 Eesti Energia Narva
               7/1/2009
  Elektrijaamad AS

  Harjumaa Public
               7/1/2009
 Transportation Centre

 Suure-Jaani Rural
               7/1/2009
Municipality Government
 Ministry of Agriculture  7/1/2009 Estonian Land Board    7/1/2009   AS Põlva Vesi     7/1/2009


  Suure-Jaani Rural
              7/1/2009
 Municipality Government

Environmental Department  7/1/2009

 North-Estonia Medical
              7/1/2009
     Center
Northern Road Department
   (Estonian Road     7/1/2009
   Administration)
  AS Emajõe Veevärk    7/1/2009


  Estonian Maritime
              6/30/2009
   Administration

 Hangete Korraldamise
              6/30/2009
     MTÜ

  AS Otepää Veevärk    6/30/2009

 Juuru Rural Municipality
              6/30/2009
   Government

 Hangete Korraldamise
              6/30/2009
     MTÜ

 Jõhvi Rural Municipality
              6/30/2009
    Government

  Suure-Jaani Rural
              6/30/2009
 Municipality Government

 Estonian Rescue Board   6/30/2009


  Tartu Hiie School    6/30/2009


 Viljandi City Government  6/30/2009
   Kohtla-Järve City
                6/30/2009
    government

 Ministry of Social Affairs   6/30/2009 University of Tartu Clinic   6/30/2009 Ministry of Social Affairs   6/30/2009


 Vinni Rural Municipality
                6/29/2009
    Government


   Lahmuse School       6/29/2009

Ministry of the Interior's IT
  and Development       6/29/2009
    Department
Northern Road Department
   (Estonian Road       6/29/2009
   Administration)
 Toila Rural Municipality
                6/29/2009
    Government

Estonian Informatics Centre   6/26/2009

Mooste Rural Municipality
                6/26/2009
   Government

   AS Põlva Vesi       6/26/2009


   AS Viimsi Vesi      6/26/2009


 North-Estonia Medical
                6/26/2009
     Center


 Tallinn City Chancellery   6/26/2009

 Viimsi Rural Municipality
                6/26/2009
    Government

 Väätsa Rural Municipality
                6/26/2009
    Government


 Tallinn Diagnostic Centre   6/26/2009
Western Road Department
  (Estonian Road       6/26/2009
   Administration)

Ministry of Internal Affairs  6/26/2009

 Viimsi Rural Municipality
                6/26/2009
    Government

   Narva Hospital      6/25/2009


   AS Valga Vesi      6/25/2009

Estonian Unemployment
                6/22/2009
  Insurance Fund

 Valgamaa Vocational
                6/22/2009
  Education Centre

 Valgamaa Vocational
                6/22/2009
  Education Centre

 Valga City Government     6/22/2009

  Võrumaa Vocational
                6/22/2009
  Education Centre

  Puurmani Rural
                6/22/2009
Municipality Government

   AS ELVESO        6/22/2009

 North-Estonia Medical
                6/22/2009
     Center

 North-Estonia Medical
                6/22/2009
     Center

 Viimsi Rural Municipality
                6/22/2009
    Government

Estonian Non-formal Adult
                6/22/2009
 Education Association

  Tallinn University of
                6/20/2009
    Technology


   Estonian Road
                6/19/2009
   Administration   OÜ Põhivõrk       6/19/2009
  Tallinn University of
               6/19/2009
    Technology


Rakvere Vocational School   6/19/2009


 Vinni Rural Municipality
               6/19/2009
    Government

 Tallinn Cultural Values
               6/19/2009
    Department

  Tallinn University of
               6/19/2009
    Technology

 Centre of Registers and
               6/19/2009
 Information Systems

  Police Department     6/18/2009


   Elektriraudtee AS    6/18/2009


 Tallinn City Chancellery  6/18/2009


   Defence League      6/17/2009


Estonian Informatics Centre  6/17/2009


  AS Virumaa Teed      6/17/2009


 Tartu City Government    6/17/2009  Luua Forestry School    6/17/2009


Mooste Rural Municipality
               6/17/2009
   Government

 Tartu St. Paul's Church   6/17/2009


 Põlva City Government    6/16/2009


 University of Tartu Clinic  6/16/2009
Southern Road Department
   (Estonian Road      6/15/2009
   Administration)
Estonian University of Life
               6/15/2009
    Sciences

   AS Põlva Vesi      6/15/2009


 AS Kuressaare Veevärk    6/15/2009


  University of Tartu    6/12/2009


 Põltsamaa Varahalduse
               6/12/2009
     OÜ

  Estonian Maritime
               6/12/2009
   Administration

  University of Tartu    6/12/2009


 Saue City Government    6/12/2009


  Tallinn Communal
               6/12/2009
    Department

  Järvamaa Public
               6/12/2009
 Transportation Centre

Pärnu Schools Foundation   6/12/2009


   Defence Forces      6/11/2009


Rakvere City Government    6/11/2009


 University of Tartu Clinic  6/11/2009


Georg Otsa Music School    6/11/2009


  Police Department     6/11/2009


 University of Tartu Clinic  6/11/2009


   Kuressaare City
               6/10/2009
   Government
  Estonian Maritime
               6/10/2009
   Administration
 Estonian Agricultural
Registers and Information   6/10/2009
     Board

  Police Department     6/10/2009


Southern Road Department
   (Estonian Road      6/10/2009
   Administration)
  Estonian Agricultural
 Registers and Information  6/10/2009
      Board
Southern Road Department
   (Estonian Road      6/10/2009
   Administration)

  Kuressaare Regional
               6/10/2009
   Training Center


   OÜ VELKO AV       6/9/2009


Tallinn Polytechnic School  6/9/2009

 Kõue Rural Municipality
               6/9/2009
   Government
 Estonian Agricultural
Registers and Information   6/9/2009
     Board
State forest management
               6/9/2009
     centre

Heino Eller Music School of
               6/9/2009
      Tartu

  Tallinn University of
               6/9/2009
    Technology

 State forest management
               6/9/2009
      centre

 North-Estonia Medical
               6/8/2009
     Center


 Rae Rural Municipality
               6/8/2009
   Government


   AS Saarte Liinid     6/8/2009
 Rae Rural Municipality
              6/8/2009
   Government


 Ministry of Finance   6/5/2009

Sauga Rural Municipality
              6/5/2009
   Government

Centre of Registers and
              6/5/2009
 Information Systems

 Ministry of Agriculture  6/5/2009


  AS Võrumaa teed     6/5/2009

 Tallinn Social and
              6/5/2009
Healthcare Department

 Fortum Termes AS     6/5/2009


Pärnu City Government   6/5/2009


Jõgeva City Government   6/5/2009


 Fortum Termes AS     6/5/2009


  University of Tartu   6/4/2009

  Viljandi County
              6/4/2009
   Government

  AS Eesti Põlevkivi   6/4/2009

  Narva Vocational
              6/4/2009
  Education Centre

 North-Estonia Medical
              6/3/2009
    Center

Ambla Rural Municipality
              6/3/2009
   Government

  AS Tallinn Sadam    6/3/2009


Püssi City Government   6/3/2009
 North-Estonia Medical
               6/3/2009
     Center

 Jõhvi Rural Municipality
               6/3/2009
    GovernmentEstonian National Museum   6/3/2009Estonian National Museum   6/3/2009

 Puhja Rural Municipality
               6/3/2009
   Government

 Pärnu City Government    6/2/2009

Western Road Department
  (Estonian Road      6/2/2009
   Administration)
Narva City Government's
               6/2/2009
 Financial Department


    AS ELVESO       6/2/2009


  Riigi Kinnisvara AS    6/2/2009

 Northern Regional Road
               6/2/2009
   Administration

  State Chancellery     6/1/2009 University of Tartu Clinic  6/1/2009 OÜ Saaremaa prügila     6/1/2009

 Anija Rural Municipality
               6/1/2009
    Government

 Vastse-Kuuste Rural
               6/1/2009
Municipality Government

 Ida-Viru Central Hospital  6/1/2009


 Tallinn Education Board   6/1/2009
National Institute for Healt
                6/1/2009
   Development

 University of Tartu Clinic  5/29/2009

 Centre of Registers and
                5/29/2009
 Information Systems

 Sauga Rural Municipality
                5/29/2009
   Government

 Haapsalu Neurological
                5/29/2009
  Rehabilitation Centre

   Defence Forces      5/29/2009

Aegviidu Rural Municipality
                5/29/2009
    Government

 Haapsalu Neurological
                5/29/2009
  Rehabilitation Centre

   Estonian Road
                5/28/2009
   Administration
   Ministry of the
Environment's Information   5/28/2009
and Technological Centre
  Järvakandi Rural
                5/28/2009
 Municipality Government


  Riigi Kinnisvara AS     5/28/2009


University of Tartu Clinic   5/28/2009


   Pärnu Hospital      5/28/2009


  Tallinn University     5/28/2009

Sõmeru Rural Municipality
                5/28/2009
   Government


  University of Tartu    5/27/2009 Ida-Viru Central Hospital   5/27/2009
  Tallinn Communal
               5/27/2009
    Department

AS Hoolekandeteenused     5/27/2009


  OÜ Pandivere Vesi     5/27/2009


  Ministry of Defence    5/27/2009

 Vana-Vigala School of
               5/27/2009
 Technology and Service

 University of Tartu Clinic  5/27/2009

  Jõelähtme Rural
               5/27/2009
 Municipality Government

 Viljandi Joint Vocational
               5/26/2009
   Secondary School

   AS Põlva Vesi      5/26/2009


 Kohila Rural Municipality
               5/26/2009
    Government

 Estonian Motor Vehicle
               5/26/2009
 Registration Center

 Centre of Registers and
               5/26/2009
 Information Systems

 Tax and Customs Board    5/26/2009

 Viimsi Rural Municipality
               5/26/2009
    Government

Paldiski Linnahoolduse OÜ   5/25/2009


  Ministry of Finance    5/25/2009

 North-Estonia Medical
               5/25/2009
     Center

  AS Otepää Veevärk     5/25/2009

   Estonian Public
               5/22/2009
   Broadcasting
  Defence Forces      5/22/2009


 Tax and Customs Board    5/22/2009


  Defence Forces      5/22/2009


  Defence Forces      5/22/2009


 Saue City Government     5/22/2009   Bank of Estonia     5/22/2009 Kunda City Government    5/22/2009


  Tartu Ambulance      5/21/2009 Paide Administration    5/21/2009


Ministry of Education and
               5/21/2009
    Research

 North-Estonia Medical
               5/21/2009
     Center

  Tallinn Communal
               5/21/2009
   Department

   Boarder Guard      5/21/2009

 Centre of Registers and
               5/20/2009
 Information Systems

 Kehtna Economy and
               5/20/2009
  Technology School

Viiratsi Rural Municipality
               5/20/2009
    Government

  Police Department     5/20/2009


   AS EVR Infra      5/20/2009

Western Road Department
  (Estonian Road      5/19/2009
   Administration)
  Estonian Maritime
               5/19/2009
   Administration


   AS EVR Infra      5/19/2009 Tartu City Government    5/19/2009


 Ida-Viru Central Hospital  5/19/2009


 Estonian Environmental
               5/18/2009
  Research Centre


   AS Saarte Liinid     5/18/2009


 Viljandi City Government   5/18/2009


   Defence Forces      5/18/2009

Northern Road Department
   (Estonian Road      5/18/2009
   Administration)
  Suure-Jaani Rural
               5/16/2009
 Municipality Government

  Tallinn Dental Clinic   5/15/2009   Narva Hospital     5/15/2009Estonian Informatics Centre  5/15/2009

 Estonian Veterinary and
               5/15/2009
  Food Laboratory

 Olustvere Service and
               5/15/2009
  Agricultural School


 Tax and Customs Board    5/15/2009


 Paide City Government    5/15/2009


Rakvere City Government    5/15/2009
 AS Narva Elektrijaamad    5/14/2009

 Harku Rural Municipality
                5/14/2009
   Government


  Kuressaare Hospital     5/14/2009


   Bank of Estonia      5/14/2009

Kadrina Rural Municipality
                5/14/2009
   Government

 Olustvere Service and
                5/14/2009
  Agricultural School

 Jõhvi Rural Municipality
                5/14/2009
    Government

    AS Võru Vesi      5/14/2009

   Ministry of the
Environment's Information   5/14/2009
and Technological Centre
 Ministry of the Interior   5/14/2009

Northern Road Department
   (Estonian Road      5/13/2009
   Administration)

 Centre of Registers and
                5/13/2009
 Information Systems

Tallinn Industrial Education
                5/13/2009
      Centre


   Statistics Estonia    5/13/2009

 Hangete Korraldamise
                5/13/2009
     MTÜ

 Hangete Korraldamise
                5/13/2009
     MTÜ

Alatskivi Rural Municipality
                5/13/2009
    Government


 Hanila Rural Municipality
                5/13/2009
    Government
 North Estonia Medical
               5/13/2009
     Center

  Estonian Maritime
               5/13/2009
   Administration
Southern Road Department
   (Estonian Road      5/13/2009
   Administration)

 University of Tartu Clinic  5/13/2009


   OÜ KOSE VESI       5/13/2009


 Estonian Land Board     5/12/2009

Southern Road Department
   (Estonian Road      5/11/2009
   Administration)

  Tallinn Communal
               5/11/2009
    Department

  Enterprise Estonia    5/11/2009


  Kuressaare Hospital    5/11/2009


 North Estonia Medical
               5/11/2009
     Centre


  AS Emajõe Veevärk     5/8/2009


 Võhma City Government    5/8/2009


 Tallinn Education Board   5/8/2009


 Tax and Customs Board    5/8/2009


 Viljandi Joint Vocational
               5/8/2009
  Secondary School

   Estonian Public
               5/7/2009
   Broadcasting

  Tallinn University of
               5/7/2009
    Technology

  AS Emajõe Veevärk     5/7/2009
   AS Eesti Loots     5/7/2009


  Riigi Kinnisvara AS    5/7/2009


 Centre of Registers and
               5/7/2009
 Information Systems


 Ida-Viru Central Hospital  5/6/2009

Northern Road Department
   (Estonian Road     5/6/2009
   Administration)

 Ida-Viru Central Hospital  5/6/2009


 Vihula Rural Municipality
               5/6/2009
    Government


 Paide City Government    5/6/2009

   Estonian Public
               5/6/2009
   Broadcasting

 Aseri Rural Municipality
               5/5/2009
    Government


   Defence League     5/5/2009  Eesti Energia AS     5/5/2009


 North Estonia Medical
               5/5/2009
     Centre

 Estonian Motor Vehicle
               5/5/2009
 Registration Center


  Fortum Termest AS     5/5/2009


    AS ELVESO       5/4/2009


 Järvamaa Vocational
               5/4/2009
  Education Center

 North Estonia Medical
               5/4/2009
     Centre
 North Estonia Medical
               5/4/2009
    Centre

 North Estonia Medical
               5/4/2009
    Centre

 North Estonia Medical
               5/4/2009
    Centre

 North Estonia Medical
               5/4/2009
    Centre

 North Estonia Medical
               5/4/2009
    Centre

 North Estonia Medical
               5/4/2009
    Centre

 North Estonia Medical
               5/4/2009
    Centre

 North Estonia Medical
               5/4/2009
    Centre

 North Estonia Medical
               5/4/2009
    Centre


 AS Pärnumaa Teed      5/4/2009


 Ministry of the Interior  5/4/2009

 Centre of Registers and
               5/4/2009
 Information Systems

 Tallinn Environmental
               4/30/2009
    Department


University of Tartu Clinic  4/30/2009


Ministry of Social Affairs  4/30/2009


  Police Department     4/30/2009

Kambja Rural Municipality
               4/30/2009
   Government

Padise Rural Municipality
               4/30/2009
   Government

 Jõhvi Rural Municipality
               4/30/2009
    Government
Western Road Department
  (Estonian Road       4/30/2009
   Administration)

Võhma City Government      4/30/2009


  Rescue Department      4/30/2009


  Ministry of Justice     4/30/2009


Environmental Department    4/30/2009

   Ministry of the
 Environment's IT and     4/30/2009
Development Department
Ministry of the Interior's IT
  and Development       4/29/2009
    Department

Rakvere City Government     4/29/2009


   Defence League       4/29/2009


  Fortum Termest AS      4/29/2009

Saarde Rural Municipality
                4/29/2009
   Government

  State Chancellery      4/29/2009

  Ministry of Defence     4/28/2009

 Ida-Viru Central Hospital   4/28/2009

Ministry of the Interior's IT
  and Development       4/28/2009
    Department
 Järvamaa Vocational
                4/28/2009
  Education Center

 Järvamaa Vocational
                4/28/2009
  Education Center

  Museum of New Art      4/28/2009

 Pöide Rural Municipality
                4/27/2009
   Government

    Murru Prison       4/27/2009

  Labour Inspectorate     4/27/2009
   Defence Forces      4/27/2009


   Estonian Public
               4/27/2009
   Broadcasting

 Defence Forces Logistics
               4/27/2009
     center


  Estonian Land Board    4/27/2009

Southern Road Department
   (Estonian Road      4/27/2009
   Administration)
Estonian Song and Dance
               4/27/2009
 Celebration Foundation

   Kohtla-Järve City
               4/27/2009
    government

   Bank of Estonia     4/27/2009


 Antsla Rural Municipality
               4/27/2009
    Government

 Viimsi Rural Municipality
               4/27/2009
    Government
Western Road Department
  (Estonian Road      4/24/2009
   Administration)

  Estonian Land Board    4/24/2009 Sindi City Government    4/24/2009


   Defence Forces      4/24/2009


  University of Tartu    4/24/2009

 AS Kuressaare Veevärk    4/24/2009

Estonian Informatics Centre  4/24/2009

 Tallinn Environmental
               4/24/2009
    Department

   Tartu Art School     4/24/2009
   OÜ Sindi Vesi      4/24/2009
 Ministry of the Interior  4/24/2009


  Tallinn Communal
               4/24/2009
    Department

  University of Tartu    4/24/2009


  AS Eesti Põlevkivi    4/23/2009


 Ministry of the Interior  4/23/2009

 Tallinn Cultural Values
               4/23/2009
    Department

 University of Tartu Clinic  4/23/2009

Estonian University of Life
               4/23/2009
    Sciences


 Jõgeva City Government    4/23/2009 Kiviõli City Government   4/23/2009


   AS Pärnu Vesi      4/23/2009

  Tallinn City Planning
               4/23/2009
    Department

  AS Tartumaa Teed      4/23/2009

 Pärnu City Government    4/23/2009

 Tapa Rural Municipality
               4/22/2009
   Government
 Kuressaare Regional
               4/22/2009
  Training Center
  Tallinn City Property
               4/22/2009
    Department
Northern Road Department
   (Estonian Road      4/22/2009
   Administration)
Western Road Department
   (Estonian Road      4/22/2009
   Administration)
 North Estonia Medical
               4/22/2009
     Centre
Southern Road Department
   (Estonian Road      4/22/2009
   Administration)
Ministry of the Environment  4/22/2009
    AS EVR Infra      4/22/2009
 Tallinn Education Board   4/21/2009
Estonian Informatics Centre  4/21/2009

   Bank of Estonia     4/21/2009
 Centre of Registers and
               4/21/2009
 Information Systems
 Muhu Rural Municipality
               4/21/2009
   Government

    AS ELVESO       4/21/2009

 Viimsi Rural Municipality
               4/21/2009
    Government
  Riigi Kinnisvara AS    4/20/2009


    AS Keila Vesi     4/20/2009


  AS Väätsa Prügila     4/20/2009
  West Tallinn Central
               4/20/2009
    Hospital
 Rannu Rural Municipality
               4/20/2009
   Government
 Kuressaare Regional
               4/20/2009
  Training Center
Environmental Investment
               4/18/2009
    Centre
  Tallinn University of
               4/17/2009
   Applied Sciences
  Ministry of the Interior  4/17/2009
   Kuressaare City
               4/17/2009
    Government
   Estonian Road
               4/17/2009
   Administration
   Pärnu Hospital      4/17/2009
   Estonian Road
               4/17/2009
   Administration
 Tax and Customs Board    4/17/2009
  Kohtla-Järve city
               4/17/2009
    government
 Ministry of the Interior  4/17/2009
  Viljandi Hospital     4/17/2009
  Tallinn Lasnamäe
                4/17/2009
  Mechanics School
 Ambla Rural Municipality
                4/17/2009
   Government

   Jõhvi Hospital      4/17/2009   AS Pärnu Vesi      4/16/2009


  Tallinn University of
                4/16/2009
    Technology
  Ministry of Justice    4/16/2009
Tallinn Industrial Education
                4/16/2009
      Centre

Pärnu Schools Foundation    4/16/2009
 Centre of Registers and
                4/16/2009
 Information Systems
 Tallinn Environmental
                4/16/2009
    Department
  Tallinn City Office    4/16/2009
 Kuressaare Regional
                4/16/2009
   Training Center
 North Estonia Medical
                4/16/2009
     Centre
  Estonian Youth Work
                4/16/2009
     Centre
 Pärnu City Government     4/15/2009
  Tallinn City Office     4/15/2009
 Estonian Border Guard
                4/15/2009
   Aviation Group
  Lääne-Viru County
                4/15/2009
   Government


 OÜ Järva-Jaani Teenus     4/15/2009


 Leisi Rural Municipality
                4/15/2009
    Government
 University of Tartu Clinic  4/15/2009
 North Estonia Medical
                4/15/2009
     Centre

Pärnu Schools Foundation    4/15/2009

  Riigi Kinnisvara AS    4/14/2009

   Bank of Estonia      4/14/2009
 Tallinn Education Board   4/14/2009
 Valga City Government    4/14/2009
Kambja Rural Municipality
               4/13/2009
    Government
Northern Road Department
   (Estonian Road     4/13/2009
   Administration)
 Tartu City Government    4/13/2009
 Ministry of Social Affairs  4/13/2009
  Ministry of Defence    4/13/2009


   Estonian Road
               4/9/2009
   Administration

 North Estonia Medical
               4/9/2009
     Centre
 Estonian Motor Vehicle
               4/9/2009
  Registration Center
  Estonian E-Health
               4/9/2009
    Foundation
  Narva Vocational
               4/9/2009
  Education Centre
 Ministry of Social Affairs  4/9/2009
  Riigi Kinnisvara AS    4/9/2009
 Ministry of Social Affairs  4/9/2009
 Tallinn Environmental
               4/9/2009
    Department

Paldiski Linnahoolduse OÜ   4/9/2009

 Viimsi Rural Municipality
               4/9/2009
    Government
 University of Tartu Clinic  4/9/2009
  North-Tallinn District
               4/9/2009
    Government

 Viimsi Rural Municipality
               4/9/2009
    Government

 State forest management
               4/9/2009
      centre
   Estonian Road
               4/8/2009
    Administration
Southern Road Department
   (Estonian Road     4/8/2009
   Administration)
 University of Tartu Clinic  4/8/2009
 Tax and Customs Board    4/8/2009
  Tallinn Communal
               4/8/2009
    Department
Tamsalu Rural Municipality
               4/8/2009
    Government
  Tallinn Enterprise
                4/8/2009
    Department
 North Estonia Medical
                4/8/2009
     Centre
 Tallinn Environmental
                4/7/2009
    Department
 South-Estonia Hospital    4/7/2009
Southern Road Department
   (Estonian Road      4/7/2009
   Administration)
Sõmeru Rural Municipality
                4/7/2009
   Government
 Kuressaare Regional
                4/7/2009
   Training Center
National Institute for Healt
                4/7/2009
   Development
 Tallinn Education Board    4/7/2009
 Jõgeva Development and
                4/7/2009
   Enterprise Centre
   Estonian Public
                4/6/2009
    Broadcasting
   Defence Forces      4/6/2009
Tallinn Industrial Education
                4/6/2009
      Centre
   Estonian Public
                4/6/2009
    Broadcasting
   AS Võrumaa teed      4/6/2009
   AS Eesti Põlevkivi    4/3/2009
   Tallinn City Office    4/3/2009
    Estonian Road
                4/3/2009
    Administration
   Vändra Settlement
                4/3/2009
    Government
    Estonian Road
                4/3/2009
    Administration
   Tallinn Communal
                4/3/2009
     Department
   AS Võrumaa teed      4/3/2009
Western Road Department
   (Estonian Road      4/3/2009
   Administration)
  Ministry of Defence    4/3/2009
 Tallinn Cultural Values
                4/3/2009
    Department
 West Tallinn Central
                4/3/2009
     Hospital
 Tapa Rural Municipality
                4/3/2009
    Government

  University of Tartu    4/3/2009
Western Road Department
  (Estonian Road       4/2/2009
   Administration)
Tähtvere Rural Municipality
                4/2/2009
    Government
 North Estonia Medical
                4/2/2009
     Centre
  Labour Inspectorate     4/2/2009
   Pärnu Hospital      4/2/2009
Western Road Department
   (Estonian Road       4/1/2009
   Administration)
Ministry of the Interior's IT
  and Development       4/1/2009
    Department
  Tallinn Communal
                4/1/2009
    Department
 Estonian Environmental
                4/1/2009
  Research Centre
 Võru City government     4/1/2009


  Vändra Settlement
                4/1/2009
   Government

 Citizenship and Migration
                4/1/2009
      Board
 North Estonia Medical
                4/1/2009
     Centre
 Estonian Environmental
                4/1/2009
   Research Centre
 Võru City government     4/1/2009
  Tallinn University of
                4/1/2009
    Technology
 North Estonia Medical
                3/31/2009
     Centre
   Eesti Post AS       3/31/2009
  Riigi Kinnisvara AS     3/31/2009
  Tallinn University of
                3/31/2009
    Technology
  Defence League       3/31/2009
  Tallinn University of
                3/31/2009
    Technology
   Defence League       3/30/2009
Western Road Department
  (Estonian Road       3/30/2009
   Administration)
  Enterprise Estonia      3/30/2009
  Privat Forest Center     3/30/2009
Rakvere City Government     3/30/2009

Northern Regional Road
                3/30/2009
   Administration
Ministry of the Interior's IT
  and Development       3/30/2009
    Department
Estonian Informatics Centre   3/30/2009
  Tallinna Trammi-ja
                3/30/2009
 Trollibussikoondise AS
 Võru Rural Municipality
                3/30/2009
    Government

 Tartu City Government     3/30/2009

Western Road Department
  (Estonian Road       3/27/2009
   Administration)
Pärnu Schools Foundation    3/27/2009
 Citizenship and Migration
                3/27/2009
      Board

   AS Põlva Vesi       3/27/2009

   Estonian Road
                3/27/2009
   Administration
 Sauga Rural Municipality
                3/27/2009
    Government
  Riigi Kinnisvara AS     3/27/2009
 Paide City Government     3/27/2009
   Bank of Estonia      3/27/2009
 Ministry of Social Affairs   3/27/2009


   AS Põlva Vesi       3/27/2009

 Leisi Rural Municipality
                3/26/2009
    Government
 Integration Foundation    3/26/2009
  Ministry of Justice     3/26/2009
  Astangu Vocational
                3/26/2009
  Rehabilitation Centre
   AS Sillamäe SEJ      3/25/2009
 Sindi City Government     3/25/2009
   Defence Forces      3/25/2009
Tallinn Industrial Education
                3/25/2009
      Centre
 Haljala Rural Municipality
                3/25/2009
    Government
Tallinn Industrial Education
                3/25/2009
      Center
 Pärnu City Government    3/25/2009
 Ministry of Social Affairs  3/25/2009
 University of Tartu Clinic  3/25/2009
 North-Tallinn District
                3/25/2009
    Government

Environmental Department    3/24/2009

 Ministry of Education and
                3/24/2009
     Research
 Northern Regional Road
                3/24/2009
    Administration
Southern Road Department
   (Estonian Road      3/24/2009
   Administration)
  Vändra Settlement
                3/24/2009
   Government
Tallinn Industrial Education
                3/24/2009
      Centre
Haaslava Rural Municipality
                3/24/2009
    Government
Raasiku Rural Municipality
                3/24/2009
     Governmen
   AS Eesti Põlevkivi    3/23/2009
 Puhja Rural Municipality
                3/23/2009
    Government
  Tallinn University of
                3/23/2009
     Technology
 Jõhvi Rural Municipality
                3/23/2009
    Government
  Tallinn University of
                3/23/2009
     Technology
Haaslava Rural Municipality
                3/23/2009
    Government
Southern Road Department
   (Estonian Road      3/21/2009
    Administration)
Southern Road Department
   (Estonian Road      3/21/2009
    Administration)
   Mäetaguse Rural
                3/21/2009
 Municipality Government
Southern Road Department
   (Estonian Road      3/21/2009
    Administration)
 Eastern Road Department
   (Estonian Road      3/21/2009
    Administration)
   Tallinn Ambulance     3/21/2009
 State forest management
                3/21/2009
    center(RMK)
 Estonian Motor Vehicle
               3/21/2009
  Registration Center
 Estonian Motor Vehicle
               3/21/2009
  Registration Center
Taheva Rural Municipality
               3/20/2009
   Government
   Estonian Road
               3/20/2009
   Administration
Eastern Road Department
   (Estonian Road     3/20/2009
   Administration)
  Tallinn Communal
               19.03.2009.
    Department
  Tallinn University of
               19.03.2009.
    Technology
  Estonian Maritime
               19.03.2009.
  Administration

  Riigi Kinnisvara AS    19.03.2009.
 Tallinn University of
               19.03.2009.
    Technology
 Ministry of Economic
    Affairs and      19.03.2009.
  Communications
 Tallinn University of
               19.03.2009.
    Technology
  University of Tartu    19.03.2009.
Western Road Department
  (Estonian Road      19.03.2009.
   Administration)
 Väike-Maarja Rural
               19.03.2009.
Municipality Government
 Tartu Nursing Home     19.03.2009.
 AS Saaremaa Teed      3/18/2009
 Fortum Termest AS      3/18/2009
 Fortum Termest AS      3/18/2009
Estonian Academy of Arts   3/18/2009
University of Tartu Clinic  3/18/2009
 Estonian Agricultural
Registers and Information  3/18/2009
     Board
University of Tartu Clinic  3/18/2009
 Estonian Agricultural
Registers and Information  3/18/2009
     Board
 Kuressaare Regional
               3/18/2009
  Training Center
 Vana-Vigala School of
               3/17/2009
Technology and Service
Antsla Rural Municipality
               3/17/2009
   Government
Estonian Informatics Centre  3/17/2009


Ministry of the Environment
               3/17/2009
Info and Technical Center
  Privat Forest Center    3/17/2009
  Kuressaare Regional
               3/17/2009
   Training Center
   Bank of Estonia     3/17/2009
 Viljandi City Government   3/16/2009
Sõmeru Rural Municipality
               3/16/2009
   Government
  Tallinn Communal
               3/16/2009
   Department
 Estonian Agricultural
Registers and Information   3/16/2009
     Board
  Tallinn Social and
               3/13/2009
 Healthcare Department
 Tartu Science Park     3/13/2009
Estonian Maritime Museum   3/13/2009

Estonian Song and Dance
               3/13/2009
 Celebration Foundation
 Estonian Agricultural
Registers and Information   3/13/2009
     Board
  Tartu Science Park     3/13/2009
Ida-Viru Central Hospital   3/13/2009
 Ministry of Economic
    Affairs and      3/13/2009
  Communications
    OÜ Paikre       3/12/2009
Otepää Rural Municipality
               3/12/2009
    Government
 University of Tartu Clinic  3/12/2009
 Kuressaare Hospital     3/12/2009
  Tallinn University of
               3/12/2009
    Technology
Western Road Department
   (Estonian Road      3/12/2009
   Administration)
 Ministry of the Interior  3/12/2009
 AS Kuressaare Veevärk    3/12/2009
 Hangete Korraldamise
               3/12/2009
      MTÜ
 Eastern - Estonia Central
               3/12/2009
     Hospital
Northern Road Department
   (Estonian Road      3/12/2009
   Administration)
 University of Tartu Clinic  3/12/2009
 Jõulumäe Recreation
               3/12/2009
  Center Foundation
Estonian Health Insurance
               3/12/2009
     Fund

 Ministry of Agriculture   3/12/2009

Western Road Department
   (Estonian Road      3/12/2009
   Administration)
 University of Tartu Clinic  3/12/2009
 University of Tartu Clinic  3/12/2009
Konguta Rural Municipality
               3/12/2009
     Center
Eastern Road Department
   (Estonian Road      3/12/2009
   Administration)
 Pala Rural Municipality
               3/12/2009
    Government
   AS Rakvere Vesi     3/12/2009

    OÜ Paikre       3/11/2009

  Estonian Land Board    3/11/2009
  Tallinn Communal
               3/11/2009
    Department
  Tallinn Communal
               3/11/2009
    Department
  Puurmani Rural
               3/11/2009
 Municipality Government
 Kuressaare Regional
               3/11/2009
   Training Center

 Tallinn Education Board   3/11/2009

  Kuressaare Regional
               3/11/2009
   Training Center

 AS Narva Elektrijaamad    3/11/2009


  Chamber of Notaries    3/10/2009
  Chamber of Notaries    3/10/2009
  Chamber of Notaries    3/10/2009
Western Road Department
   (Estonian Road      3/10/2009
   Administration)
Western Road Department
   (Estonian Road      3/9/2009
   Administration)
Palupera Rural Municipality
               3/9/2009
    Government
 Tallinn Environmental
               3/9/2009
    Department
  Fortum Termest AS     3/9/2009
 Defence Forces logistics
               3/9/2009
     center
  AS Virumaa Teed      3/6/2009
  AS Virumaa Teed      3/6/2009
  AS Tallinna Vesi     3/6/2009
   Nõmme District
               3/6/2009
   Administration
  Tallinn University of
               3/6/2009
    Technology
  Tallinn Technopol
               3/5/2009
 Development Foundation
  Tallinn Communal
               3/5/2009
    Department
   AS EVR Infra      3/5/2009
   Defence League      3/5/2009
  Tallinn University of
               3/5/2009
    Technology
  Tallinn University of
               3/5/2009
    Technology
  Estonian Land Board    3/4/2009
   Estonian Road
               3/3/2009
   Administration
   Estonian Road
               3/3/2009
   Administration
  University of Tartu    3/3/2009
 University of Tartu clinic
               3/3/2009
    foundation
Haaslava Rural Municipality
               3/3/2009
    Government
  Tallinn University of
               3/3/2009
    Technology
  Järvamaa Vocational
               3/3/2009
   Education Center
  Järvamaa Vocational
               3/3/2009
   Education Center
  Järvamaa Vocational
               3/3/2009
   Education Center
  Järvamaa Vocational
               3/3/2009
   Education Center

   Lahmuse School      3/3/2009


  Tallinn City Office    3/3/2009

   Põltsamaa City
               3/2/2009
    Government
Estonian Academy of Arts  3/2/2009

 Kose Rural Municipality
              3/2/2009
   Government
  Tallinn Communal
              3/2/2009
   Department
  Tallinn Communal
              3/2/2009
   Department
   AS Viimsi Vesi     2/27/2009


  Ministry of Defence   2/27/2009


  Ministry of Defence   2/27/2009
 Tallinn Environmental
              2/27/2009
    Department


   AS Pärnu Vesi     2/27/2009


  Tõstamaa Rural
              2/27/2009
Municipality Government
 Võru city government    2/26/2009
 Võru city government    2/26/2009
   OÜ Põhivõrk      2/26/2009

Pärnu Schools Foundation  2/26/2009

  Ministry of Finance   2/26/2009
Western Road Department
  (Estonian Road     2/26/2009
   Administration)
Western Road Department
  (Estonian Road     2/26/2009
   Administration)

Maidla Rural Municipality
              2/26/2009
   Government

  Kohtla-Järve city
              2/26/2009
   government
 West Tallinn Central
              2/26/2009
    Hospital
Western Road Department
  (Estonian Road     2/26/2009
   Administration)
Environmental Department  2/26/2009

  Defence League     2/25/2009
 Türi Rural Municipality
              2/25/2009
    Government
 Valga City Government    2/25/2009
Southern Road Department
   (Estonian Road     2/25/2009
   Administration)
   Estonian Public
               2/25/2009
   Broadcasting

Environmental Department   2/24/2009
  Estonian Maritime
               2/23/2009
   Administration
Estonian Forensic Science
               2/23/2009
     Institute
  Tallinn Communal
               2/23/2009
    Department
 OÜ Järve Biopuhastus    2/23/2009
  Tallinn Communal
               2/23/2009
    Department
 Ministry of the Interior  2/23/2009

								
To top