Docstoc

Surat Kuasa Pendaftaran Domain

Document Sample
Surat Kuasa Pendaftaran Domain Powered By Docstoc
					PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 RANCAH Jl. Cisaga-Rancah KM.02 Rancah Telp. (0265)

Rancah, 28 Juli 2009 Nomor Lampiran Perihal : :: Permohonan Domain Kepada Yth: Pengelola DapurHosting.com Di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama NIP Alamat Jabatan Nama Sekolah Alamat : : : : : :

Mengajukan permohonan domain dengan nama sman1rancah.sch.id Dan menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala hak dan kewajiban yang timbul atas permohonan domain ini.

Kepala Sekolah

______________________ NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 RANCAH Jl. Cisaga-Rancah KM.02 Rancah Kode Pos… Telp. (0265) SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan Lembaga Alamat No. Telp Fax. : : : : : :

Memberikan kuasa pengurusan pendaftaran domain sman1rancah.sch.id kepada Nama Alamat Email : Dapur Hosting (www.dapurhosting.com) : Jl. Pangeran Jayakarta 121/24 Jakarta Pusat 10730 : billing@dapurhosting.com

Demikianlah surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rancah, 28 Juli 2009 Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rancah
MATERAI 6.000

______________________ NIP.

NB: SERTAKAN SCANAN GAMBAR KTP KEPALA SEKOLAH…………. SURAT KUASA DAN SURAT PERMOHONAN DISCAN DLM BENTUK IMAGE (.JPG)


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:3273
posted:7/29/2009
language:Indonesian
pages:3