JADUAL WAKTU TERKINI by amranaris

VIEWS: 150 PAGES: 1

									       INSTITUT PENDIDIKAN GURU

       KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

       MELAKAJADUAL INTERAKSI

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

SEMESTER 1(JUN – OKTOBER 2011)OPSYEN : PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH

KUMP     BILIK     8.00-    9.00-    10.00-    11.00-   12.00-   1.00-    2.00-   3.00-   4.00-
              9.00    10.00    11.00    12.00   1.00    2.00     3.00   4.00   5.00
       AM1-106    WAJ3102   MZU 3102  WAJ3105         MZU3101         MZU3104  WAJ3101  MZU3103
PENDIDIKAN           FAR     CC     JBY           HBS           JN    ZR    AA
MUZIKSingkatan Nama Pensyarah:

FAR – Fauziah Abd Rashid       CC – Catherine Cheah Ming Ming    AA – Amran Aris

JBY – Jalimah Yunos          JN – Johan Nordin          ZR – Zabedah Abd Razak

HBS – Hasbullah SalamPenyelaras Pendidikan Muzik PPG : Pn Catherine Cheah Ming Ming    AM – Anjung Makmur

								
To top