Strategii De Crestere Economica - PDF by tjr11923

VIEWS: 23 PAGES: 30

More Info
									Banca Mondiala
   în
  Moldova


   Banca Mondiala, Oficiul din Moldova
      Str Puskin 20/1, Chisinau
 Tel. : +373 22 200706, Fax: +373 22 237053
       www.worldbank.org.md

         Martie 2006
O Lume fara Saracie


                   Visul nostru - o Moldova fara saracie

   Obiectivul principal al Bancii Mondiale în Moldova este de a contribui la reducerea saraciei si la cresterea
economica durabila. Tinând cont de acest obiectiv, ne exprimam satisfactia pentru colaborarea cu autoritatile si
societatea civila în procesul de elaborare si realizare a unei Strategii de Crestere Economica si Reducere a
Saraciei participative.

   În opinia noastra, saracia este un fenomen multidimensional; pentru combaterea ei este nevoie de o
strategie bazata pe mai multi piloni. Atât experienta internationala, cât si starea actuala a lucrurilor în Moldova
ne arata ca procesul de reducere a saraciei ar putea fi bazat pe urmatorii trei piloni:

   * Mentinerea stabilitatii macroeconomice si generarea unei cresteri economice durabile care ar duce
la sporirea productivitatii muncii si la majorarea veniturilor.          Pentru evitarea dezechilibrului
macroeconomic, care duce la instabilitate, este necesar de a implementa un program macroeconomic si fiscal
prudent. Mediul de afaceri trebuie îmbunatatit, infrastructura judiciara si juridica - modernizata, iar coruptia -
redusa. Prestarea serviciilor publice trebuie încredintata întreprinderilor comerciale demne de încredere. Pentru
a facilita dezvoltarea sectorului privat, este nevoie de o administrare publica eficienta, orientata spre necesitatile
clientului. Sursele potentiale ale cresterii economice sunt: sectorul agro-industrial, tehnologia informationala,
sectorul serviciilor, întreprinderile mici si mijlocii din toate domeniile. Atragerea investitiilor straine directe
reprezinta o cheie spre succes.

   * Un sistem accesibil de protectie sociala orientat spre paturile realmente nevoiase. Sistemele actuale
de protejare a celor mai vulnerabile paturi sociale, în special a unei parti a populatiei de vârsta a treia si copiilor,
trebuiesc revizuite. Pentru a îndrepta resursele limitate spre paturile cu adevarat nevoiase, trebuie eliminate
înlesnirile nedirijate si nefinantate care au mai ramas. Orientarea resurselor spre paturile socialmente
vulnerabile va necesita informatii ample si fiabile, precum si mecanisme de administrare corespunzatoare. În
multe cazuri va fi necesar de aplicat o abordare treptata. De asemenea, pentru ajutorarea celor mai saraci, ar
putea fi necesar de elaborat programe auto-orientate de asistenta. Pe termen mediu si lung, însa, aplicarea
mecanismelor durabile si complexe de orientare a resurselor va permite extinderea retelei de asistenta pentru a
cuprinde mai multi oameni eligibili.

   * Îmbunatatirea accesului la serviciile sociale pentru paturile sarace. În sectoarele sociale, îndeosebi
în sectorul de ocrotire a sanatatii si cel al educatiei sunt necesare reforme imediate. Obiectivul primordial al
reformei în sectorul sanatatii trebuie sa-l constituie îmbunatatirea asistentei medicale primare si accesul paturilor
sarace la asistenta medicala de baza, în special în zonele rurale. Reformele recomandabile ar cuprinde:
restructurarea infrastructurii exagerate în vederea elibe rarii mijloacelor de la nivelul tertiar si transferarea lor la
nivelul primar al asistentei medicale; redefinirea listei serviciilor medicale de baza pentru a o conforma cu
resursele disponibile si axarea pe asistenta medicala primara; si legalizarea, în scopul evitarii abuzurilor, a
taxelor pentru serviciile medicale, care actualmente se încaseaza în mod arbitrar si sunt împovaratoare în special
pentru paturile sarace. Cheltuielile publice pentru sectorul educatiei trebuie sa fie alocate cu prioritate pentru
învatamântul primar. Implementarea acestei masuri va necesita realocarea mijloacelor de la nivelul universitar la
nivelul primar al sectorului educatiei; de asemenea, vor trebui întreprinse masuri menite sa sporeasca
eficacitatea si sa reduca costul pe unitate; în plus, ar putea deveni necesara legalizarea taxelor încasate în mod
neoficial. O atentie deosebita trebuie acordata ameliorarii calitatii apei, salubritatii si încalzirii în scoli.

   Banca Mondiala acorda o importanta majora proiectelor si actiunilor întreprinse în legatura cu cei trei
piloni mentionati pentru a combate saracia în Moldova. Implementarea activitatilor respective se face prin
sustinerea bugetului în baza operatiunilor strategice (credite pentru ajustari structurale), prin proiecte în
agricultura, sectorul energetic, educatie, sanatate, dezvoltarea comunitatilor, precum si prin sustinerea sectorului
privat în general. În plus, Banca este disponibila sa joace un rol central în actiunile de coordonare a donatorilor
si asistentei tehnice.


                                                           2
                                 TABLA DE MATERII

REZUMATUL PORTOFOLIULUI DE PROIECTE ............................................................................................. 4

PROIECTE BIRD/AID.................................................................................................................................................... 5
  PROIECTEÎN CURS DE IMPLEMENTARE ..........................................................................................................5
  PROIECTEÎN CURS DE PREGATIRE...................................................................................................................11
  PROIECTEÎNCHEIATE ............................................................................................................................................11
PROIECTE CFI...............................................................................................................................................................15
  PROIECTEÎN CURS DE IMPLEMENTARE ........................................................................................................15
  PROIECTEÎNCHEIATE ............................................................................................................................................16
ASISTENTA TECHNICA / GRANTURI.................................................................................................................17
  PROIECTEÎN CURS DE IMPLEMENTARE ........................................................................................................17
  PROIECTEÎN CURS DE PREGATIRE...................................................................................................................19
  PROIECTEÎNCHEIATE ............................................................................................................................................20
RAPOARTE SI PUBLICATII .....................................................................................................................................26

INSTRUIREA ECONOMICA-PUBLICA ...............................................................................................................27

PARTENERIATUL CU SOCIETATEA CIVILA.................................................................................................27

CENTRUL DE INFORMARE PUBLICA ...............................................................................................................27

ADUNARILE GRUPULUI CONSULTATIV .........................................................................................................27

INSTITUTUL BANCII MONDIALE (IBM) ...........................................................................................................28

GRUPUL BANCII MONDIALE (INFORMATII GENERALE) ......................................................................28

GRUPUL BANCII MONDIALE ( STRUCTURA)................................................................................................28

CONDITII DE ÎMPRUMUT ALE BANCII MONDIALE ..................................................................................29

ECHIPA BANCII MONDIALE ÎN MOLDOVA ...................................................................................................30
                                                                                        3
REZUMATUL PORTOFOLIULUI DE PROIECTE

   de la aderarea Moldovei la Banca Mondiala, 1992:
         (situatie la 31martie, 2006)TOTAL PROIECTE                     68
? BIRD/AID?                       30
? CFI?                          6
? AT/Granturi?                     32

Proiecte în curs de implementare            24
? BIRD/AID?                       12
? CFI?                          4
? AT/Granturi?                      8

Proiecte în curs de pregatire              8
? BIRD/AID?                       4
? AT/Granturi?                     4

Proiecte încheiate                   36
? BIRD/AID?                       14
? CFI?                          2
? AT/Granturi?                     20

SUMAR FINANTARE PE TARA             US$ mil.
? Angajamente?                  613.36
? Disbursate?                   436.65
? Nedisbursate?                  88.01
                               4
             MOLDOVA - BANCA MONDIALA:
             PROGRAM DE COOPERARE

                        Martie 2006
                    PROIECTE BIRD/AID
PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE

  1. Proiectul Ameliorarii Competitivitatii
Suma :          US$ 4,9M credit AID si US$4,9M grant AID
Cofinantare:       Guvernul Japoniei – US$ 4,5M
Disbursari:       US$ 0,6 M
Obiectiv:        A ajutora Moldova în sporirea competitivitatii întreprinderilor prin ameliorarea
             climatului de afaceri, punerea la dispozitia întreprinderilor a standardelor
             adecvate, serviciilor de testare si ameliorare a calitatii.
Statut:         În vigoare din 12 februarie 2006
Data încheierii:     12/31/2009
Conducator de proiect:  Dna Irina Astrakhan, tel.: +1 202 458-8243, iastrakhan@worldbank.org; (Oficiul
             din Moldova) dl Victor Burunsus, tel.: +373 22 200706, ext. 258
Parteneri:        Ministerul Economiei si Comertului, Ministru - dl Valeriu Lazar, tel +373 22
             227306; Fax: +373 22 240055; Unitatea de Implementare a Proiectului de
             Ameliorare a Competitivitatii: Aureliu Casian, tel.: + 373 22 233140 / 234037

  2. Proiectul Gestionarii Finantelor Publice (GFP)

Suma:          US$ 8,55 M credit AID
Cofinantare:       Pregatirea proiectului este finantata prin intermediul unui grant PHRD - US$ 0,53
             M si al unui grant din partea Guvernului Olandez - EUR 0,59 M;
             implementarea proiectului este cofinantata prin intermediul granturilor din partea
             Guvernului Olandez - US$ 3,5 M si SIDA - US$ 2,02 M.
Disbursari:       US$ 0,0 M
Obiectiv:        (i) Îmbunatatirea disciplinei financiare si a alocarii resurselor strategice prin
             plasarea bugetului într-o perspectiva pe termen mediu;
             (ii) asigurarea executarii si supravegherii eficiente a bugetului prin rationalizarea
             aranjamentelor de autorizare, a monitorizarii bugetului si raportarii;
             (iii) ameliorarea eficientei cheltuielilor si a gestionarii finantelor printr-o
             planificare financiara mai buna, centralizarea balantelor de numerar si a raportarii;
             (iv) sporirea transparentei si responsabilitatii prin întarirea capacitatii financiare si
             a celei asociate auditului intern în cadrul Ministerului Finantelor si în fiecare
             minister de resort, îmbunatatirea evidentei si disponibilitatea documentelor
             bugetare si a altor documente cu scop general pentru public.
Statut:         În vigoare din 3 ianuarie 2006
Data încheierii:     6/30/2010
Conducator de proiect:  Dna Svetlana Proskurovska, tel.: +1 202 473-0041, fax +1 202 614-7777;
             e-mail: sproskurovska@worldbank.org, (Oficiul din Moldova) dna Elena
             Nikulina, tel.: +373 22 200706, ext. 254
Parteneri:        Ministerul Finantelor, Ministru - dl Mihail Pop;
             Seful Unitatii de Implementare a GFP, dl. Oleg Hîrbu, tel.: +373 22 238844


                                                        5
  3. Facilitarea Comertului si Transportului în Europa de Sud-Est

Suma:          US$ 7,21 M credit AID
Co-finantare:      Guvernul SUA - US$ 1,3 M; Guvernul Moldovei – US$ 1,19 M
Disbursari:       US$ 6,44 M
Obiectiv:        Proiectul propus va adera la un program regional în curs de implementare pentru
             facilitarea comertului si transportulu i în Europa de Sud-Est, care are drept scop
             consolidarea si modernizarea agentiilor de administrare vamala si a altor agentii
             de control al frontierelor în alte sapte tari-membre ale Pactului de Stabilitate.
             Proiectul cuprinde doua obiective de dezvoltare: (i) a reduce costurile ne -tarifare
             pentru comert si transport si (ii) a preveni contrabanda si coruptia la trecerea
             frontierelor.
Statut:         În vigoare din 9 decembrie 2003
Data încheierii:     9/30/2007
Conducator de proiect:  Dna Anca Dumitrescu, tel.: +1 202 458-9754, e-mail:
             adumitrescu@worldbank.org; (Oficiul din Moldova) dl Sandu Ghidirim, tel.: +373
             22 200706, ext. 248
Parteneri:        Dl N. Vîlcu, Director general al Departamentului Vamal, tel.: +373 22 549460,
             e-mail: vilcu@customs.md; dna. Ana Sura, Manager de proiect, tel.: +373 22
             549595, e-mail: ttfse@customs.md, ttfse.proc@customs.md.

  4. Proiectul Energetic II

Suma:          US$ 35 M – credit AID
Cofinantare:       Faza de pregatire a proiectului sprijinita din contul a doua granturi PHRD în suma
             de US$ 0,7 M pentru componenta electrica si US$ 0,4 M pentru componenta
             termica. Cofinantare proiectului: Agentia Suedeza pentru Dezvoltare
             Internationala (SIDA) – grant în suma echivalenta de US$ 0,6 M, Guvernul
             Moldovei – US$ 4,33 M
Disbursari:       US$ 8,25 M
Obiectiv:        Proiectul are doua componente majore: (i) infrastructura sistemului
             electroenergetic – investitii pentru ascensiunea si reabilitarea contorizarii,
             dispeceratului si comunicarii, si reabilitarea prioritara selectata a retelei de
             transportare a electricitatii; asistenta tehnica pentru restructurarea financiara si a
             managementului corporativ al Moldtranselectro, precum si functionarea,
             dezvoltarea institutionala si reglementarea pietei electricitatii; (ii) furnizarea si
             consumul de energie termica – investitii în sporirea furnizarii de energie termica
             pentru anumite localuri publice si case de locuit selectate; asistenta tehnica pentru
             elaborarea celor mai eficiente modalitati de îmbunatatire a furnizarii si consumului
             de energie termica în Moldova, reforma institutionala si de reglementare a
             producerii si furnizarii energiei termice.
Statut:         În vigoare din 2 martie 2004
Data încheierii:     4/30/2008
Conducator de proiect:  Dl Dejan R. Ostojic, tel.: +1 202 473-3507, e-mail: dostojic@worldbank.org;
             (Oficiul din Moldova) dl Sandu Ghidirim, tel.: +373 22 200706, ext. 248
Parteneri:        Ministerul Industriei si Infrastructurii, dl Antosii Vladimir - Ministru, tel.: +373
             22 278094/ 278059; dl Vasile Plescan, Director general, Moldelectrica, tel.: +373
             22 253350/ 228307; fax: 253142; UIP consolidata pentru proiecte energetice, dna
             Ludmila Burlui, Director; tel.: +373 22 234706 / 234756; dl Valeriu Isaico,
             Director adjunct pentru componenta termica, tel.: +373 22 233441; fax: +373 22
             233441, mepiu@ch.moldpac.md

  5. Proiectul Pilot de Alimentare cu Apa si Salubrizare

Suma:          US$ 12 M credit AID
                                                      6
Cofinantare:       US$ 1,5 M – grant JSDF; US$ 0,5 M – Guvernul Moldovei.
Disbursari:       US$ 2,46 M
Obie ctiv:        Obiectivul principal de dezvoltare în cadrul proiectului este de a îmbunatati
             calitatea, eficienta si durabilitatea financiara a serviciilor de alimentare cu apa si
             salubrizare în spatiul rural, în orasele si orase de dimensiuni medii. Acest obiectiv
             se va realiza prin: (a) reabilitarea strategica si îmbunatatirea eficientei
             întreprinderilor selectate de asigurare cu apa si salubrizare; (b) consolidarea
             generala institutionala a întreprinderilor selectate ‘Apa-Canal’ (întreprinderi de
             alimentare cu apa) pentru ameliorarea durabilitatii; (c) consolidarea capacitatii
             financiare si a practicilor comerciale ale întreprinderilor ‘Apa -Canal’; (d)
             implicarea sectorului privat local în activitatile mentionate anterior si (e)
             reabilitarea serviciilor de alimentare cu apa si salubrizare în mediul rural.
Statut:         În vigoare din 8 septembrie 2003
Data încheierii:     12/31/2007
Conducator de proiect:  Dna Seema Manghee, tel.: +1 202 473-5702, smanghee@worldbank.org; (Oficiul
             din Moldova) dl Sandu Ghidirim, tel.: +373 22 200706, ext. 248
Parteneri:        Agentia pentru Dezvoltare Regionala, dl Igor Semenovcher, tel.: + 373 22 228608
             / 221667; dna Aurelia Samson, Manager UIP, tel.: +373 22 228940 / 228932.

  6. Învatamântul de Calitate în Zonele Rurale ale Moldovei

Suma:          US$ 5 M credit AID si US$ 5 M grant AID
Cofinantare:       Activitatea de pregatire este finantata printr-un grant PHRD în valoare de 0,5 M
             US$ de la Guvernul Japoniei, Guvernul Moldovei - US$ 0,19 M
Disbursari:       US$ 0.00 M
Obiectiv:        Obiectivul de dezvoltare este sporirea accesului la învatamântul de calitate pentru
             totii copiii din familiile sarace, în special în spatiul rural, sporirea eficientei în
             utilizarea resurselor si întarirea capacitatii sistemului de planificare si gestionare a
             prestarii serviciilor educationale.
Statut:         În vigoare din 14 martie 2006
Data încheierii:     05/31/2010
Conducator de proiect:  Dna Ana Maria Parchuc de Jeria Figueroa, tel.: +1 202 458-0369; (Oficiul din
             Moldova) dna Ala Pînzari, tel.: +373 22 200706, ext. 241
Parteneri:        Ministerul Educatiei, Tineretului si Sportului (METS), dl Victor Tvircun,
             Ministru, tel.: +373 22 233348, dna. Ludmila Stepan, Manager de Proiect, METS,
             tel.: +373 22 232464, fax: +373 22 233034

  7. Fondul de Investitii Sociale (FIS) II

Suma:          US$ 20 M credit AID
Cofinantare:       SIDA - US$ 4,19 M, Institutul Societatii Deschise al Fundatiei Soros - US$ 0,20
             M, KfW - US$ 5,58 M, contributii comunitare – US$ 5,19 M, Guvernul Moldovei
             – US$ 5,65 M
Disbursari:       US$ 4,7 M
Obiectiv:        Proiectul va contribui la implementarea Strategiei de Crestere Economica si
             Reducere a Saraciei, prin mandatarea comunitatilor pauperizate si a grupurilor
             vulnerabile ale societatii de a face fata propriilor necesitati prioritare în procesul
             dezvoltarii prin: (i) prestarea si calitatea îmbunatatita a serviciilor de baza sociale
             si economice si (ii) crearea capacitatii institutiilor comunitare
Statut:         În vigoare din 15 septembrie 2004
Data încheierii:     03/ 31/2010
Conducator de proiect:  Dl Yasser El-Gammal tel.: +1 202 473-2187, e-mail: yelgammal@worldbank.org,
             (Oficiul Moldova) dl Alexei Ionascu, tel.:+373 22 200706, ext. 247, e-mail:
             aionascu@worldbank.org.
Parteneri:        Fondul de Investitii Sociale în Moldova (SIFM), dl Boris Popadiuc, Director
                                                        7
             executiv, SIFM, tel.: +373 22 279121, fax: +373 22 279141, e-mail:
             office@msif.net.md.

  8. Moldova TBC/SIDA

Suma:          US$ 5,5 M grant AID.
Cofinantare:       Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei a alocat un grant în
             valoare de US$ 5,2 M pentru perioada 2003-2004, USAID, Guvernul Moldovei –
             US$ 0,23 M
Disbursari:       US$ 2 M
Obiectiv:        Proiectul propus tinde spre ameliorarea starii sanatatii în Moldova si spre
             acordarea asistentei tarii în vederea realizarii Obiectivelor sale de Dezvoltare ale
             Mileniului (ODM) în domeniul sanatatii, prin reducerea mortalitatii, morbiditatii
             si transmiterii HIV/SIDA, a altor maladii cu transmitere sexuala (MTS) si a
             tuberculozei. În particular, proiectul va sustine Programul National din Moldova
             de prevenire si control al HIV/SIDA/MTS si Programul National de control al
             TBC prin: (i) sporirea programelor de prevenire a HIV/SIDA/MTS, orientate spre
             grupurile cu risc înalt, precum si spre întreaga populatie; (ii) fortificarea
             tratamentului, îngrijirii si sustinerii pentru persoanele care au HIV/SIDA; (iii)
             implementarea strategiei DOTS pentru controlul TBC; si (iv) consolidarea
             capacitatii institutionale a Moldovei pentru a face fata mai bine la
             HIV/SIDA/MTS si TBC.
Statut:         În vigoare din 8 octombrie 2003
Data încheierii:     07/12/08
Conducator de proiect:  Dna Jesse Maris, tel.: +1 202 458-1988, e-mail: mjesse@worldbank.org, (Oficiul
             din Moldova) dna Ala Pînzari, tel.: +373 22 200706, ext. 241,
             apinzari@worldbank.orgm
Parteneri:        Director Executiv al UCP, dl. Victor Volovei, tel.: +373 22 202436 / 202437, e-
             mail: Vvolovei@ucimp.mdl.net

  9. Proiectul Fondului de Investitii în Sanatate

Suma:          US$ 10,0 credit AID.
Cofinantare:       Faza pilot a proiectului sustinuta de Grantul PHRD de US$ 0,50. US$10 M grant
             Olandez si US$1 M grant SIDA.
Disbursari:       US$ 17,99 M
Obiectiv:        Orientarea spre ameliorarea starii de sanatate a populatiei din Moldova si se
             axeaza pe sporirea calitatii si eficientei sectorului sanatatii publice prin
             îmbunatatirea accesului populatiei sarace la serviciile de baza. De asemenea,
             proiectul va include acordarea sprijinului activitatilor strategice ce vizeaza
             combaterea epidemiilor de tuberculoza (TBC) si HIV/SIDA.
Statut:         În vigoare din 1 august 2000.
Data încheierii:     08/30/2006
Conducator de proiect:  Dna Maris Jesse, tel.: +1 202 473-6927, e-mail: mjesse@worldbank.org, (Oficiul
             din Moldova) dna Ala Pînzari, tel.: +373 22 200706, ext. 241,
             apinzari@worldbank.org
Parteneri:        Ministerul Sanatatii si Protectiei Sociale, Director Executiv UCP – dl Victor
             Volovei, tel.: +373 22 202436 / 202437, fax: 238751,
             e-mail: Vvolovei@ucimp.mdl.net

  10. Proiectul de Gestionare a Protectiei Sociale

Suma:          US$ 11.1 M credit AID
Cofinantare:       Activitatile de pregatire a proiectului sunt sustinute printr-un grant PHRD de US$
             0,5 M din partea Guvernului Japoniei, Guvernul Moldovei – US$ 3 M
Disbursari:       US$ 5,55 M
                                                     8
Obiectiv:        Sustinerea implementarii unei reforme cuprinzatoare a sistemului public de pensii
             si introducerea unui cadru reglementar pentru fondurile private de pensii;
             sustinerea implementarii noii structuri organizationale pentru asigurarile sociale.
Statut:         În vigoare din 4 octombrie 1999
Data încheierii:     31/12/2006
Conducator de proiect:  Dl Hideki Mori, +380 44 4906671, e-mail: hmori@worldbank.org , (Oficiul din
             Moldova) dl Alexei Ionascu, tel.:+373 22 200706, ext. 247, e-mail:
             aionascu@worldbank.org
Parteneri:        Ministerul Sanatatii si Protectiei Sociale (MSPS), dl Mândru –Viceministru
             MSPS, tel.: +373 22 729690; Dna Ala Scalschi, Sef al UCP, tel.: +373 22 725300

  11. Proiectul II de Investitii si Servicii Rurale

Suma:          US$ 7.5 M credit AID si US$ 7.5 M grant AID
Cofinantare:       SIDA, DFID,TACIS, Guvernul Moldovei
Obiectiv:        Acest proiect consstituie a Doua Faza a unui proiect compus din doua faze two-
             phase Proiectul de Investitii si Servicii Rurale. Obiectivul Programului, care
             ramâne neschimbat, e de a acorda support pe termen lung în vederea accelerarii
             cresterii si revigorarii sectorului agricol pentru ca sectoarele agricol si rural în
             Moldova sa poata servi drept baza pe viitor pentru cresterea venitului si reducerea
             saraciei.
Statut:         În vigoare din 29 martie 2006
Conducator de proiect:  Dl Pierre Olivier Colleye, tel.: +1 202 473-5039, (Oficial din Moldova) dl Anatol
             Gobjila, tel. +373 200706, ext. 259
Parteneri:        Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, dl Anatolie Gorodenko – Ministru
             si Ministerul Finantelor, dl Mihail Pop – Ministru; Unitatea Consolidata de
             Pregatire si Implementare a Proiectelor în Agricultura (CAPMU) tel./fax: +373 22
             244469 / 223106

  12. Proiectul I de Investitii si Servicii Rurale

Suma:          US$ 15.5 M credit AID.
Cofinantare:       SIDA, DFID, TACIS, FGM, Guvernul Moldovei
Disbursari:       US$ 19,07 M
Obiectiv:        Sporirea veniturilor si standardelor de trai prin promovarea antreprenoriatului
             rural, productiei agricole, diversitatii economice si comertului în domeniul rural.
             Proiectul va tinde sa atinga aceste obiective prin: (a) oferirea asistentei investitiilor
             publice pentru a reduce constrângerile institutionale majore la formarea grupurilor
             de fermieri, sprijinirea dezvoltarii institutiilor de piata si infrastructura pentru un
             acces mai bun la piata de procurare si de desfacere, dezvoltarea unui serviciu de
             consultanta rurala capabila sa satisfaca diversele cerinte comerciale noi create ale
             afacerilor rurale private; (b) oferirea capitalului investitional si de munca la
             conditii comerciale pentru a sprijini o gama larga de agro-afaceri printr-un sistem
             bancar comercial (banci comerciale si Corporatia Financiar Rurala (CFR) prin
             Asociatiile de Economii si Împrumut AEÎ); (c) oferirea asistentei tehnice pentru
             dezvoltarea productivitatii printre organizatiile si grupurile de fermieri noi create,
             întarirea sistemului financiar rural prin asistenta pentru sporirea productivitatii
             bancilor comerciale, CFR si AEÎ, si (d) dezvoltarea sistemului juridic si judiciar
             pentru sprijinirea creditarii comerciale pentru clientii rurali, precum si întarirea
             capacitatii de reglare si control a Organului de Control de Stat si Federatiei
             Nationale a AEÎ.
Statut:         În vigoare din 30 august 2002
Data încheierii:     12/31/2006
Conducator de proiect:  Dl Pierre Olivier Colleye, tel.: +1 202 473-5039, (Oficial din Moldova) dl Anatol
             Gobjila, tel. +373 200706, ext. 259
Parteneri:        Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, CAPMU, tel./fax: +373 22
                                                        9
             244469 / 223106.

  13. Proiectul Cadastru I

Suma:          US$ 15,9 M credit AID, US$ 3 M Finantare Suplimentara
Cofinantare:       Etapa pregatitoare finantata partial din doua granturi PHRD în valoare totala de
             US$ 1,2 M din partea Guvernului Japoniei; Guvernul Elvetiei: US$ 2,8 M;
             Guvernul Suediei: US$ 1,6 M; Guvernul Republicii Moldova: US$ 4 M.
Disbursari:       Creditul AID – US$ 15.85 M, Finantarea Suplim. – US$ 0.5 M
Obiectiv:        Pe termen lung – promovarea privatizarii terenurilor si dezvoltarea pietelor de
             imobil în Moldova. Crearea unui sistem de înregistrare national unificat care va
             oferi: (i) detinatorilor de proprietate securitatea drepturilor de proprietate pentru a
             putea vinde sau da în arenda la preturi de piata corecte si sa transmita în mostenire
             proprietatile; (ii) bancilor comerciale încrederea necesara pentru a oferi credite
             contra imobilului; (iii) pietei de imobil informatie privind dreptul de proprietate si
             amplasarea proprietatii, dupa cum este necesar pentru o functionare eficienta a
             pietei; (iv) agentiilor si institutiilor guvernamentale informatia de baza pentru
             planificarea urbana si amenajarea teritoriilor; (v) Guvernului o baza pentru
             mecanismele ulterioare de generare a veniturilor prin impozitarea proprietatilor
             (cadastrul fiscal); si (vi) sectorului privat oportunitati pentru dezvoltare în domenii
             aferente înregistrarii imobilului (ingineri cadastrali, notari, evaluatori).
Statut:         În vigoare din 2 martie 1999
Data încheierii:     06/30/2007
Conducator de proiect:  Dna Maha, J. Armaly, tel.: +1 202 473-7057, e-mail: marmaly@worldbank.org,
             (Oficiul din Moldova) dl Sandu Ghidirim, tel.: +373 22 200706, ext. 248
Parteneri:        Agentia pentru Relatii Funciare si Cadastru (ANCGC), dl. Stefan Crigan (Director
             General Interimar, ALRC), tel.: +373 22 229598, fax: +373 22 226373; Oficiul de
             Implementare a Proiectelor, dl Valeriu Ginju (Manager Interimar), tel.: +373 22
             226589 / 212719, fax: +373 22 224220; e-mail: info@pio.cadastre.md
                                                      10
PROIECTE ÎN CURS DE PREGATIRE

  1. Creditul pentru Sustinerea Reducerii Saraciei(CSRS)

Suma:          US$ 10 M credit AID
Cofinantare:       SIDA, DFID, UE
Obiectiv:        CSRS propus pentru Republica Moldova vizeaza intensific area eforturilor de
             reformare ale Guvernului pe parcursul ultimilor ani si are drept scop stimularea si
             aprofundarea acestor eforturi. Mai specific, el are drept scop sporirea capacitatilor
             Guvernului de a accelera cresterea economica si îmbunatati eficienta programelor
             sociale si a administratiei publice – elemente esentiale în reducerea saraciei. În
             contextul dat, CSRS propus va sprijini domenii selective ale agendei de reforme a
             Guvernului, dupa cum sunt reflectate în SCERS si Planul de actiuni Moldova -UE.
             Fiind în strânsa corespundere cu SAT, CSRS va sprijini obiectivele SCERS de:
             ameliorare a climatului investitional, îmbunatatire a eficientei si gestionarii
             resurselor publice, consolidare a sistemelor de pensii si asistenta sociala.
Statut:         În curs de pregatire
Conducator de proiect:  Dl Lawrence Bouton, tel.: +1 202 473-9158
Parteneri:        Guvernul Republicii Moldova

  2. Proiectul de Asistenta a Medicinei Primare

Suma:          US$ 10 M finantare AID
Cofinantare:       Banca de Dezvoltare a COE, Guvernul Republicii Moldova
Obiectiv:        Proiectul are drept scop: (i) sporirea accesului echitabil la servicii medicale de
             calitate prin consolidarea asistentei medicale primare si optimizarea sectorului
             spitalicesc; si (ii) îmbunatatirea procesului de elaborare a politicilor prin
             elaborarea si implementarea unui sistem de monitorizare si evaluare a
             performantei sectorului sanatatii.
Statut:         În curs de pregatire
Conducator de proiect:  Dna Jesse Maris, tel.: +1 202 458-1988, (Oficiul din Moldova) dna Ala Pînzari,
             tel.: +373 22 200706, ext. 241, apinzari@worldbank.orgm
Parteneri:        Ministerul Sanatatii si Protectiei Sociale

  3. Proiectul de Control al Gripei Aviare si de Pregatire si Raspuns la Pandemia Umana

Suma:          US$ 7 M credit AID, US$ 1 M resurse AID realocate
Cofinantare:       Guvernul Japoniei
Obiectiv:        Obiectivul general al proiectului este minimizarea pericolului prezentat pentru
             populatie de gripa aviara extrem de patogena (GAEP) si alte maladii infectioase cu
             origine animala. Pentru a realiza obiectivul dat, proiectul va efectua supravegherea
             eventualelor focare epidemice, va realiza activitati de pregatire contra unor
             asemenea focare si va actiona în vederea controlului focarelor epidemice în rândul
             oamenilor si animalelor.
Statut:         În curs de pregatire
Conducator de proiect:  Dl Anatol Gobjila, tel.: +373 22 200706, ext. 259
Parteneri:        Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, dl Anatolie Gorodenko –
             Ministru; Ministerul Sanatatii si Protectiei Sociale, dl Ion Ababii – Ministru

PROIECTE ÎNCHEIATE

  1. Împrumutul pentru Ajustari Structurale I (SAL I)
Suma:          US$ 60 M împrumut BIRD.
Cofinantare:       Guvernul Olandei: NG 10 M.
Obiectiv:        Sustinerea stabilizarii macroeconomice si a implementarii programului de reforme
                                                     11
             structurale.
Statut:         Încheiat în mai 1997, disbursat complet.

  2. Proiectul II pentru Ajustari Structurale (SAL II)

Suma:          US$ 55 M împrumut BIRD si US$ 45 M credit AID
Cofinantare:       Pregatirea proiectului a fost finantata partial dintr-un grant PHRD din partea
             Guvernului Japoniei. Asistenta tehnica cofinantata de USAID, TACIS, GTZ si de
             Guvernul Olandei.
Obiectiv:        Reanimarea cresterii economice si sustinerea stabilizarii macroeconomice prin
             aprofundarea reformelor structurale si eliminarea restantelor de plata.
Statut:         Încheiat. Ultima transa disbursata în mai 1999.


  3. Creditul pentru Ajustari Structurale (SAC)

Suma:          US$ 45 M credit AID
Cofinantare:       Guvernul Olandei: US$ 20 M
Obiectiv:        Restabilirea cresterii economice si sustinerea stabilizarii macroeconomice prin
             continuarea reformelor structurale, cu accent deosebit în agricultura si energetica.
Statut:         Încheia t în decembrie 2001, complet disbursat.

  4. Creditul pentru Ajustari Structurale III (SAC III)

Suma:         US$ 30 M credit AID
Cofinantare:      --
Obiectiv:       A sustine programul de reforme al Guvernului, care este necesar în vederea crearii
            conditiilor pentru o crestere economica durabila si îmbunatatirea standardelor de
            viata în Moldova.
Statut:        Prima transa în valoare de US$ 10 M a fost disbursata. Anulat.
Conducator de proiect: Dl Lawrence Bouton, tel.: +1 202 473-9158.
Parteneri:       Ministerul Finantelor, dna Zinaida Grecianîi, ministru al Finantelor, tel. : +373 22
            233575; fax: +373 22 228610, Ministerul Economiei si Reformelor, Banca
            Nationala a Moldovei.

  5. Proiectul de Eliminare a Consecintelor Secetei

Suma:          US$ 26 M împrumut BIRD
Cofinantare:       --
Obiectiv:        Atenuarea impactului secetei din 1992.
Statut:         Încheiat în mai 1994, disbursat complet.

  6. Împrumut de Reabilitare

Suma:          US$ 60 M împrumut BIRD
Cofinantare:       US$ 40 M JEXIM, US$ 4,2 M Guvernul Olandez
Obiectiv:        Sustinerea fazei initiale a reformelor economice.
Statut:         Încheiat în martie 1995, disbursat complet.

  7. Proiectul Energetic I

Suma:          US$ 9,1 M împrumut BIRD
Cofinantare:       Asistenta tehnica acordata de USAID.
Obiectiv:        Îmbunatatirea contorizarii consumului de gaz si a eficientei producerii energiei
             electrice si distribuirii gazului. Sprijinul implementarii unui cadru de asigurare a
             viabilitatii financiare a companiilor energetice.
                                                      12
Statut:         Încheiat la 30/06/01.
Conducator de proiect:  Dna Jan Masterson, tel.: +1 202 473-5005, fax: +1 202 477-8518, email:
             jmasterson@worldbank.org.
Parteneri:        Ministerul Energeticii, Departamentul Energeticii, Moldovagaz, CHP II.
                                   .
             Dl Iacob Timciuc, Ministru al Energeticii, tel : +373 22 278059;
             UIP consolidata pentru proiectele energetice, dl Valeriu Stavinschi, Director, tel. :
             +373 22 234706 / 234756; dna Ludmila Burlui, dl Valeriu Isaico, Vicedirector,
             componenta încalzire; tel. : +373 22 233441 / 234756. mepiu@ch.moldpac.md.

  8. Proiectul Agricol I

Suma:          US$ 10 M împrumut BIRD
Cofinantare:       Etapa pregatitoare finantata partial dintr-un grant PHRD din partea Guvernului
             Japoniei.
Obiectiv:        Sustinerea dezvoltarii sistemului de cercetari în domeniul agriculturii Moldovei si
             a sistemului de raspândire a cunostintelor agricole si pregatirea operatiunilor
             viitoare de creditare a agriculturii.
Statut:         Încheiat la 31/12/01.
Conducator de proiect:             .
             Dna Hoonae Kim, tel : +1 202 473-2550.
Parteneri:        Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Selectia, Moldagroeco, Institutul
             National pentru Viticultura, Institutul de cercetari pentru producerea fructelor,
             CAPMU, dl Eugen Revenco, Manager de proiect, tel./fax: +373 22 244994.

  9. Proiectul de Finantare Rurala

Suma:          US$ 5 M credit AID
Cofinantare:       Etapa pregatitoare finantata partial dintr-un grant PHRD de US$ 0,5 M din partea
             Guvernului Japoniei.
             Faza proiectului pilot cofinantata de Guvernul Olandei - US$ 0,08 M si Fundatia
             Soros - US$ 0,08 M. GTZ a oferit US$ 0,5 M pentru asistenta tehnica în crearea si
             dezvoltarea Asociatiilor de Economii si Creditare
Obiectiv:        Elaborarea unor mecanisme de creditare a gospodariilor taranesti private si
             finantarea activitatilor private întreprinse de gospodariile taranesti din sectorul
             rural.
Statut:         Încheiat la 30/06/01.
Conducator de proiect:             .
             Dna Hoonae Kim, tel : +1 202 473-2550.
Parteneri:        Dl Igor Gorasov, Director CAPMU , tel./fax: +373 22 244469 / 223 106, e-mail:
             rfpiu@ch.moldpac.md.

  10. Proiectul I de Dezvoltare a Sectorului Privat (DSP I)

Suma:          US$ 35 M împrumut BIRD
Cofinantare:       Etapa pregatitoare partial finantata dintr-un grant PHRD de US$ 0,41 M din partea
             Guvernului Japoniei. Olanda - US$ 2,1 M; Germania US$ 2,0 M; CE TACIS ECU
             3,4 M; USAID US$ 1,4 M.
Obiectiv:        Sustinerea programului de reforme în sectorul financiar si industrial, prin asistenta
             în post-privatizare, automatizarea administrarii fiscale, creditarea întreprinderilor
             private prin intermediul bancilor locale, asistenta tehnica pentru bancile locale
             participante la creditare, automatizarea Bancii Nationale a Moldovei si dezvoltarea
             sistemului de plati.
Statut:         Încheiat la 30/06/02.
Conducator de proiect:  Dna Irina Astrahan, tel.: +1 202 588-243.
Parteneri:        Agentia pentru asistenta întreprinderilor (ARIA), dl Gheorghe Efros, Director
             ARIA, tel.: +373 22 278018 / 278069, fax: +373 22 278006, e-mail:
             gefros@aria.mldnet.com; Ministerul Finantelor, dna Olga Ponamariov, Director
             UIP, tel./fax: +373 33 226131, e-mail: piumd@piumd.mldnet.com;
                                                      13
             Banca Nationala a Moldovei, dna Veronica Jurminschi, Directorul Unitatii
             Tehnice, tel. : +373 22 238246, fax: +373 22 238-247, e-mail:.
             vmalai@yahoo.com.

  11. Proiectul Fondului de Investitii Sociale (FIS)

Suma:           US$ 15 M credit AID
Cofinantare:       US$ 0,37 grant PHRD din partea Guvernului Japoniei pentru pregatirea
             proiectului.
             Cofinantare din partea Institutului Societatii Deschise al Fundatiei Soros - US$
             0.15 M, Guvernului Suediei - US$ 1,25 M si Guvernului Regatelor Unite - GBP
             2,744 M. Faza experimentala a fost cofinantata de USAID - US$ 0,5 M si
             Guvernul Suediei US$ 0,5 M.
Obiectiv:         Sustinerea dezvoltarii capacitatilor locale la nivel de comunitate si municipiu prin
             reabilitarea infrastructurii socia le; îmbunatatirea nivelului serviciilor sociale;
             crearea posibilitatilor de angajare în munca pe termen scurt în zonele rurale prin
             finantarea lucrarilor publice la scara mica si sustinerea micului business.
Statut:          Încheiat la 30/11/04.
Conducator de proiect:  Dl Alexei Ionascu, tel. : +373 22 237065, e-mail: aionascu@worldbank.org.
Parteneri:        SIFM, dl Boris Popadiuc, Director executiv, SIFM, tel.: 279-121; fax: 279-141, e-
             mail: office@msif.net.md.

  12. Proiectul de Reforma a Învatamântului General

Suma:           US$ 11,8 M împrumut BIRD si US$ 5 M credit AID
Cofinantare:       Etapa pregatitoare finantata partial dintr-un grant PHRD US$ 0,41 M din partea
             Guvernului Japoniei si un Fond Fiduciar din partea Guvernului Olandei
Obiectiv:         Sustinerea introducerii unor noi standarde de învatamânt general. Elaborarea,
             testarea si implementarea noilor programe scolare, materialelor didactice, a
             manualelor, metodologiei de predare si instruirea pedagogilor.
Statut:          Încheiat la 30/06/04.
Conducator de proiect:  Dna Reema Nayar, tel.: +1 202 473-3468.
Parteneri:        Ministerul Educatiei; Dna Ludmila Stepan, Directorul Agentie i de Implementare,
             tel.: +373 22 232464; fax: +373 22 233034.

  13. Proiectul II de Dezvoltare a Sectorului Privat (DSP II)

Suma:         US$ 9 M credit AID
Cofinantare:      Etapa pregatitoare finantata partial dintr-un grant PHRD de US$ 0,6 din partea
                                 a
            Guvernului Japoniei. Faza experimental cofinantata de GTZ.
Obiectiv:       Sporirea competitivitatii întreprinderilor private si privatizate din Moldova prin
            instruirea activa a managerilor locali în strainatate (investitii în capitalul uman) si
            crearea unui Centru de Competitivitate (informatii despre piata si
            „benchmarking”).
Statut:        Încheiat la 30/03/2005.
Conducator de proiect: Dna Irina Astrahan, tel.: +1 202 588-243.
Parteneri:       Centrul pentru Productivitate si Competitivitate (CPC),
            dl Gheorghe Efros, Director executiv, CPC, tel.: +373 22 753945, fax: +373 22
            753638; pagina web: http://www.aria.md/cpc ; Ministerul Finantelor, dna Olga
            Ponamariov, Vicedirector UIP, tel/fax: +373 22 226131, e-mail:
            piumd@piumd.mldnet.com.
                                                      14
                       PROIECTE CFI
PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE

  1. Union Fenosa

Suma:         US$ 50 M
Finantare CFI:     US$ 25 M pe propriul cont al CFI
Cofinantare:      BERD
Obiectiv:       Finantarea CFI/BERD va sustine planul de consolidare si expansiune a retelelor
            existente de distributie si de obtinere a unei eficiente sporite în sectorul energetic.
Statut:        Aprobat în decembrie 2001. Partial disbursat.
Relatii:        Dna Elena Corman, Asistent de Programe CFI, tel.: +373 22 200706, ext 243
Conducator de proiect: Dl Adil Marghub, tel.: +1 202 473-7134.
Parteneri:       Dl Ignacio Ibarra, Manager general, tel.: +373 22 431655.

  2. MEC Moldova

Suma:         US$5,0 M, AT - US$ 2,2 M
Finantare CFI:     US$ 0,1 M – capital statutar
            US$ 0,9 M – împrumut subordonat
Cofinantare:      Fondul olandez "Stiching DOEN", compania germana de consulting "IPC
            Internationale Projekt Consult" GmbH, BERD, Western NIS Enterprise Fund.
Obiectiv:       Prima tranzactie a CFI în cadrul unei noi microfinantari de marire a capacitatii, de
            a furniza acces la credite pe termen lung pentru sectorul întreprinderilor mici.
Statut:        Aprobat în iulie 2000. Partial disbursat.
Relatii:        Dna Elena Corman, Asistent de programe CFI, tel.: +373 22 200706, ext 243
Conducator de proiect: Dl Aftab Ahmed, tel.: +1 202 473-8798
Parteneri:       Dl Philipp Pott, Manager general, tel.: 271-707

  3. Proiectul VOXTEL

Suma:         US$ 65 M
Finantare CFI:     US$ 15 M din contul CFI,
            US$ 25 M – împrumut sindicalizat,
            US$ 1,5 M – capital actionar
Cofinantare:      Dresdner Kleinwort Benson, Société Générale, WestLB, Banca Nationala di Paris
Obiectiv:       Crearea unui sistem national de comunicare prin intermediul telefoniei mobile
            GSM în Moldova pentru a satisface cerintele în acest domeniu
Statut:        Angajat în aprilie 1999. Partial disbursat.
Relatii:        Dna Elena Corman, Asistent de programe CFI, tel.: +373 22 200706, ext 243
Conducator de proiect: Dl Pascal Leccia, tel.: +1 202 473-3980.
Parteneri:       Dl Francis Gelibter, manager general, tel.: +373 22 590365.

  4. Linia de Credit a Bancilor Comerciale din Moldova

Suma:          Pentru Moldincombank- US$ 3mln, pentru banca de Economii US$ 1,5 M
Finantare CFI:      US$ 4,5 M din contul CFI
Cofinantare:       --
Obiectiv:        Doua banci private mici din Moldova vor beneficia de o asistenta tehnica
             cuprinzatoare si de linii de credit pentru împrumuturi la termen destinate
             întreprinderilor mici si mijlocii.
Statut:         Moldincombank – complet disbursat. FinComBank – aprobat în iulie 2000.
Relatii:         Dna Elena Corman, Asistent de Programe CFI, tel.: +373 22 200706, ext 243
Parteneri:        Moldinconbank, Victor Cibotaru, D irector, tel.: +373 22 225521 si
             FinComBank, Victor Hvorostovschi, Director, tel.: +373 22 227435.
                                                  15
PROIECTE ÎNCHEIATE

  1. Victoriabank

Suma:          US$ 8 M
Finantarea CFI:     US$ 4 M
Co-finantare:      BERD
Obiectiv:        Creditarea întreprinderilor mici si mijlocii din tara.
Statut:         Complet disbursat.
Relatii:         Dna Elena Corman, Asistent de programe CFI, tel.: +373 22 200706, ext 243
Conducator de proiect:  tel.: +373 22 200706, ext 243
Parteneri:        Victor Turcanu, Director, tel.: +373 22 233065

  2. Investitia INCON

Suma:          US$ 22,6 M
Finantare CFI:      US$ 4,04 mln - împrumut, US$ 2 mln – capital actionar.
Cofinantare:       Moldova Agroindbank.
Obiectiv:        Restructurarea, post-privatizarea, modernizarea si extinderea a trei fabrici de
             prelucrare a legumelor si fructelor din Moldova.
Statut:         Încheiat in decembrie 1997
Contacte:        Dna Elena Corman, Asistent de programe CFI, tel.: +373 22 200706, ext 243
Parteneri:        Dl Ion Zgârcibaba, Presedintele INCON, tel.: +373 22 249143.
                                                   16
              ASISTENTA TECHNICA / GRANTURI
PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE

  1. Conservarea Energiei si Reducerea Emisiilor

Suma:          US$ 2 M vor fi oferite municipalitatilor participante în proiect de catre CDFC, în
             conditiile livrarii reducerilor de emisii
Cofinantare:       Urmeaza a fi determinata.
Obiectiv:        Obiectivul principal al proiectului este ameliorarea calitatii si eficientei sistemului
             de termoficare în cladirile publice prioritare si, prin urmare, reducerea consumului
             de energie si a emisiilor gazelor de sera. Aceasta îi va permite, de asemenea,
             Moldovei sa beneficieze de piata de carbon.
Statut:         În curs de implementare
Conducator de proiect:  Dl Samir Suleymanov, tel.: +1 202 473-0943; fax: +1 202 522-1164, (Oficiul din
             Moldova) dl. Anatol Gobjila, tel.: +373 22 200706, ext. 259
Parteneri:        Ministerul Energeticii; UIP pentru Proiectul II Energetic , dl V. Isaico, tel.: +373
             22 233441

  2. Proiectul de Încalzire a Comunelor Rurale cu Materii Biologice

Suma:          US$ 1.5 M, Fondul Prototipului de Carbon
Cofinantare:       FIS, comunele
Obiectiv:        Ideea de la baza proiectului este utilizarea carbonului drept catalizator al
             sistemelor de tehnologii curate si energie regenerabila (materii biologice) spre a fi
             promovate si oferite în conditii accesibile comunitatilor rurale pentru încalzirea
             cladirilor administratiei publice. Acest proiect va genera o valoare adaugata pentru
             Proiectul Fondului de investitii sociale II din Moldova prin beneficiile reducerii
             emisiilor gazelor de sera, directionate spre participantii Proiectului SIF, astfel
             creând stimulente pentru implementarea ulterioara a masurilor de reducere a
             gazelor de sera.
Conducator de proiect:  Dl. Anatol Gobjila, tel.: +373 22 200706, ext. 259
Statut:         În curs de implementare
Parteneri:        Ministerul Ecologiei si Resurselor Naturale , dna Stela Drucioc, tel.: +373 22
             226847 / 226860

  3. Gestionarea si Reducerea Durabila a Acumularilor de POP

Suma:          US$ 4,5 M din Fondul Ecologic Global
Cofinantare:       Proiectele Energetic II si RISP ale BM; Guvernul Moldovei, alti donatori
Obiectiv:        Obiectivul principal de dezvoltare al proiectului va fi gestionarea durabila a
             acumularilor de POP si distrugerea lor finala pe viitor, precum si asigurarea
             faptului ca poluarea cauzata de POP nu va reaparea. Obiectivul global al
             proiectului este prevenirea poluarii cauzate de POP si protejarea sanatatii
             populatiei prin ambalarea si stocarea sigura din punct de vedere ecologic a
             pesticidelor învechite si a PCB, prin ameliorarea gestionarii globale a POP si prin
             crearea capacitatilor nationale pentru implementarea cerintelor Conventiei de la
             Stockholm si a celor stipulate în cadrul altor Conventii si Protocoale internationale
             ratificate de Moldova.
Statut:         În curs de implementare. Aprobat de Bordul Directorilor la 12/15/2005
Conducator de proiect:  Dna Rita Klees, tel. +1 202 473-0522; fax. +1 202 522-1164; (Oficiul din
             Moldova) dl Anatol Gobjila, tel.: +373 22 200706, ext. 259
Parteneri:        Ministerul Ecologiei si Resurselor Naturale, Ministru - dl C. Mihailescu; dl
             Valentin Pleasca, tel.: +373 22 226254


                                                      17
  4. Surse Renovabile de Energie de pe urma Deseurilor Agricole

Suma:          US$ 1 M de la Fondul Ecologic Global
Cofinantare:       Proiectul RISP al BM; 2 KR grant din partea Guvernului Japoniei
Obiectiv:        Obiectivul principal de dezvoltare al proiectului este depasirea barierelor la
             actualizarea tehnologiilor de biomasa prin oferirea exemplelor de cele mai bune
             practici în utilizarea sistemelor energetice pe baza de biomasa drept alternativa
             viabila pentru gaze, petrol si carbune si drept modalitate durabila de solutionare a
             problemelor aferente furnizarii energiei în comunitatile rurale si întreprinderile
             agricole.
Status:         În vigoare din 05iulie 2005
Data încheierii:     6/30/07
Conducator de proiect:  Dl Anatol Gobjila, tel.: +373 22 200706, ext. 259
Parteneri:        CAPMU; A. Catanoi, tel.: +373 22 244465

  5. Conservarea Solurilor în Moldova

Suma:          US$ 5,18 M vor fi oferite Moldsilva de catre FPC în conditiile livrarii beneficiilor
             obtinute de pe urma sechestrului de carbon
Cofinantare:       Agentia Forestiera de Stat – Moldsilva.
Obiectiv:        Proiectul propune împadurirea a 14 500 ha de terenuri degradate si, prin urmare,
             sporirea suprafetei tarii acoperite cu paduri, precum si protejarea celor mai
             valoroase resurse nationale – solurile. De asemenea, proiectul va obtine sechestrul
             carbonului si migrarea concentratiei gazelor de sera, precum si îi va permite
             Moldovei sa beneficieze de piata de carbon. Costul proiectului FPC este de 13,344
             M US$, suma ce va fi oferita de Moldsilva si autoritatilor locale (în natura).
             Proiectul va mai genera venituri din vânzarea cherestelei obtinute de pe urma
             taierii si cultivarii, precum si vânzarea produselor neforestiere.
Statut:         În curs de implementare
Conducator de proiect:  Dl Anatol Gobjila , tel.: +373 22 200706, ext. 259
Parteneri:        Agentia Forestiera de Stat Moldsilva, Dl Anatol Popusoi, Director general, tel.:
             +373 22 277349, dl Dumitru Galupa, tel.: +373 22 432808 / 432805

  6. Proiectul de Control al Poluarii în Agricultura

Suma:          US$ 4,5 M din Fondul Ecologic Global (GEF)
Cofinantare:       Proiectul RISP al BM – US$ 3,93 M, Guvernul Rep. Moldova – US$ 1,04 M,
             comunele US$ 0,72 M, Guvernele locale – US$ 0,1 M
Obiectiv:        Obiectivul general de dezvoltare al proiectului este sporirea considerabila a
             utilizarii practicilor prietenoase cu mediul în agricultura de catre fermieri si
             industria agricola si, prin urmare, reducerea nutrientilor eliminati din sursele
             agricole din Moldova în Dunare si marea Neagra. Întru sustinerea obiectivului dat,
             proiectul va ajuta Guvernul Moldovei în: (i) promovarea adoptarii masurilor de
             reducere de catre fermieri si industria agricola în vederea diminuarii volumului de
             nutrienti care penetreaza apele; (ii) consolidarea politicilor nationale, a aplicarii
             regulamentelor si a capacitatii institutionale pentru controlul poluarii cauzate de
             nutrienti si agricultura organica; si (iii) promovarea campaniei de informare si a
             strategiei de replicare.
             Proiectul propus va oferi o gama mixta de investitii si activitati aferente politicilor
             cu scopul gestionarii îngrijorarilor ce tin de mediu în sectorul agricol. Acest
             proiect va fi implementat în strânsa colaborare cu Proiectul de Investitii si Servicii
             Rurale al AID în valoare de US$ 39,5 M si va crea legaturi de sinergie între cele
             doua proiecte, ajutând fermierii si beneficiarii industriei agricole din cadrul RISP
             sa instituie masuri de reducere, care sunt necesare în vederea diminuarii volumului
             de nutrienti.
Statut:         În curs de implementare
                                                      18
Conducator de proiect:  Dl Aleksandar Nacev, tel.: +1 202 473-0522; fax: +1 202 522-1164, (Oficiul din
             Moldova)dl Anatol Gobjila, tel.: +373 22 200706, ext. 259
Parteneri:        Ministerul Ecologiei si Resurselor Naturale, dl Alexandru Jolondcovschi, tel.: tel.:
             +373 22 221586

  7. Grupul „Glasul Tinerilor”

Suma:          US$ 0,045 M
Obiectiv:        Grupul „Glasul tinerilor” este o initiativa menita sa stabileasca un proces cognitiv
             reciproc între tineri si Banca Mondiala. Initiativa ofera o platforma pentru ca
             membrii sa contribuie cu idei noi în activitatea Bancii Mondiale, sa ofere
             recomandari pe baza experientelor, perspectivelor si prioritatilor proprii, sa ofere
             contributii în pregatirea activitatilor de analiza si consultanta ale Bancii si sa
             participe în activitatile de monitorizare si evaluare. Suplimentar, initiativa ofera un
             instrument prin care Banca Mondiala sustine rolul de conducere si aptitudinile
             profesionale prin asistenta oferita tinerilor în participarea la evenimente care
             sporesc baza de cunostinte, sustin dezvoltarea lor profesiona la si capacitatile de
             conducatori si îi mandateaza sa devina agenti ai schimbarii în propriile tari si
             regiuni.
Statut:         În vigoare din 27 martie 2004
Data încheierii:     1 iulie 2006
Conducator de proiect:  Dna Gloria La Cava, tel.: +1 202 458-7646
             (Oficiul din Moldova) dna Ala Pînzari, tel.: +373 22 200706, ext. 241,
             apinzari@worldbank.orgm;dl Igor Casapu - consultant, tel.: +373 22 237065 /
             232737

  8. Dezvoltarea Infrastructurii Achizitiilor Publice

Suma:          US$ 0,375 M grant FDI
Disbursari:       US$ 0,2 M
Obiectiv:        A întari capacitatea institutionala pentru achizitiile publice în calitate de conditie
             premergatoare esentiala pentru implementarea cu succes a programului ambitios al
             masurilor de reforma a achizitiilor publice agreate în planul de actiuni anexat la
             Raportul privind evaluarea achizitiilor în tara pe 2003.
Statut:         În vigoare din 1 ma i 2004
Data încheierii:     05/21/2007
Conducator de proiect:  Dna Anna Wielogorska, tel.: +380 44 490-6671, e-mail:
             awielogorska@worldbank.org
Parteneri:        Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, dl Gheorghe Axenti, Vicedirector, tel.:
             +373 22 234135, e-mail: axenti@moldova.md

PROIECTE ÎN CURS DE PREGATIRE

  1. Proiectul de Protectie a Mediului

Suma:          US$ 5 M din Fondul Ecologic Global (FEG)
Cofinantare:       Proiectul pilot de alimentare cu apa si salubrizare,
             Guvernul Moldovei – US$ 3,5 M
Obiectiv:        Obiectivul general este reducerea emisiilor de nutrienti din sursele municipale si
             rurale în Nistru si marea Neagra. Se preconizeaza investitii cu costuri operationale
             mici, consum limitat de energie si rate relativ înalte de înlaturare a nutrientilor.
             Proiectul va sprijini Moldova de asemenea în initierea dezvoltarii unui sistem
             transnational de gestionare a bazinului râului Nistru. Scopul este replicarea
             proiectului la alte amplasari prioritare din Moldova, Ucraina, Rusia si alte tari din
             regiune.
Statut:         În curs de pregatire
                                                      19
Conducator de proiect:  Dna Seema Manghee, tel.: +1 202 473-5702, (Oficiul din Moldova) dl Sandu
             Ghidirim, tel.: +373 22 200706, ext. 248
Parteneri:        Agentia pentru Dezvoltare Regionala, dna Aurelia Samson, tel. +33 22 228940 /
             228932

  2. Reforma Instantelor Judecatoresti

Suma:          US$ 0.38 M grant FDI
Cofinantare:       Nedeterminat
Obiectiv:        Sprijinul reformei instantelor judecatoresti
Statut:         Dna Lubomira Zimanova Beardsley, tel.: +1 202 458-8164, e-mail:
             Lbeardsley@worldbank.org
Conducator de proiect:  În curs de pregatire
Parteneri:        Nedeterminat

  3. Asistenta Tehnica pentru Reforma Administratiei Publice

Suma:          Nedeterminata
Cofinantare:       Fond fiduciar cu participarea mai multor donatori
Obiectiv:        Sprijinul reformei administratiei publice
Statut:         Dna Svetlana Proskurovska, tel.: +1 202 473-0041, fax +1 202 614-7777; e-mail:
             sproskurovska@worldbank.org, (Oficial din Moldova) dna Elena Nikulina, tel.:
             +373 22 200706, ext. 254
Conducator de proiect:  În curs de pregatire; data intrarii în vigoare estimata – I semestru 2006
Parteneri:        Nedeterminat

  4. Asistenta Tehnica pentru Curtea de Conturi

Suma:          Nedeterminata
Cofinantare:       Misiune de identificare finantata de DFID, fond fiduciar cu participarea mai
             multor donatori
Obiectiv:        Aditional Proiectului gestionarii finantelor publice
Statut:         Dna Svetlana Proskurovska, tel.: +1 202 473-0041, fax +1 202 614-7777; e-mail:
             sproskurovska@worldbank.org, (Oficiul din Moldova) dna Elena Nikulina, tel.:
             +373 22 200706, ext. 254
Conducator de proiect:  În curs de pregatire; data intrarii în vigoare estimata – începutul semestrului II
             2006
Parteneri:        Nedeterminat

PROIECTE ÎNCHEIATE

  1. Constituirea Institutiilor pentru Reforma Sectorului Energetic

Suma:          US$ 0,47 M, inclusiv US$ 0,38 grant BIRD din FDI
Cofinantare:       --.
Obiectiv:        Dezvoltarea capacitatii Departamentului de Energetica. Elaborarea principiilor de
             reglementare a tarifelor si dezvoltarea sistemelor de plati si încasari la
             întreprinderile energetice.
Statut:         Încheiat în decembrie 1997

  2. Studiu al Calitatii Apei
Suma:          Nedisponibila
Cofinantare:       Grant din partea Programului ecologic pentru bazinul Dunarei (FGM)
Obiectiv:        Implementarea unui studiu de cercetari aplicate în monitorizarea calitatii apei
             potabile în regiuni rurale.
                                                    20
Statut:         Încheiat la finele 1997

  3. Mediul Ambiant
Suma:          US$ 0.31 grant FDI
Cofinantare:      US$ 0,05 M din partea PNUD
Obiectiv:        Identificarea si pregatirea descrierii initiale a proiectelor de protectie a mediului
            ambiant, în contextul Planului national de actiune în domeniul mediului ambiant,
            pentru a fi considerat de donatorii si investitorii, gestionarea implementarii
            proiectelor în domeniul mediului ambiant, finantate de Guvern.
Statut:         Încheiat în iulie 1997

  4. Elaborarea Legislatiei privind Achiyizitiile Publice
Suma:          US$ 0,09M grant BIRD din FDI
Cofinantare:      --
Obiectiv:        Elaborarea proiectului de lege privind achizitiile publice în Moldova.
Statut:         Încheiat în mai 1997

  5. Reforma Contabilitatii în Întreprinderi
Suma:          US$ 0,56 M, inclusiv US$ 0,47 M grant BIRD din FDI
Cofinantare:      --.
Obiectiv:        Fortificarea cadrului de dare de seama financiara si evidenta contabila la
            întreprinderile de stat si private din Moldova. Crearea unui cadru institutional
            intru coordonarea si acordarea asistentei la implementarea reformelor de
            contabilitate.
Statut:         Încheiat în octombrie 1997

  6. Reforma Sectorului de Ocrotire a Sanatatii

Suma:          US$ 0,43, inclusiv US$ 0,37grant BIRD din FDI
Cofinantare:      --
Obiectiv:        Sustinerea elaborarii si implementarii unei strategii de reformare a ocrotirii
            sanatatii, cu accentul pe rationalizarea cheltuielilor pentru ocrotirea sanatatii,
            definirea unui set de beneficii fundamentale si elaborarea si testarea unui
            mecanism durabil de finantare a sectorului medical.
Statut:         Încheiat în august 1998.

  7. Reforma Studiilo r Gospodariilor Casnice
Suma:          Nedeterminata
Cofinantare:      PNUD si Guvernul Olandei
Obiectiv:        Sustinerea proiectarii si implementarii initiale a unei analize integre a
            gospodariilor, care va produce date pe tara pentru monitorizarea bunastarii
            familiale si accesul la infrastructura si serviciile sociale.
Statut:         Încheiat în iunie 1998.

  8. Reforma Cheltuielilor Sociale (FDI)

Suma:          US$ 0,6 M, inclusiv US$ 0,485 grant BIRD din FDI
Cofinantare:      --
Obiectiv:        Sustinerea eforturilor Guvernului în promovarea reformei în sectorul social printr-
            o administrare mai buna a cheltuielilor si profundarea reformelor structurale a
            serviciilor sociale fundamentale.
Statut:         Încheiat la 10/30/2000

                                                     21
Conducator de proiect: Dna Elena Nikulina, +373 22 200706, ext. 254
Parte neri:      Ministerul Finantelor (MF), Dna Zinaida Grecianîi, Ministru, MF, tel.: +373 22
            225393.

  9. Y2K Grant
Suma:         US$ 0,35 M dintre care US$ 0,1 M grant de planificare (grant #1: 1999-2000) si
            US$ 0,25 grant de implementare (grant #1: 2000-2001).
Obiectiv:       Grantul Y2K are doua componente: grantul de planificare si grantul de
            implementare. Principale obiective sunt: acumularea informatiei si experientei
            internationale în problema Y2K, conferinte pentru toti factorii de decizie privind
            importanta problemei Y2K; crearea unei baze de date pentru informarea tuturor
            factorilor de decizie pentru (i) a facilita fluxul informational si (ii) a itemiza
            echipamentul ce tine de Y2K si problemele de soft ale fiecarui factor de decizie,
            aprecierea riscului si clasificarea datelor în raport cu expunerea la risc si efectul
            generat, optiuni de remediere, resursele necesare; elaborarea planului national de
            actiuni, inclusiv a metodologiilor pentru solutionarea problemei anului 2000;
            organizarea liniei fierbinti Y2K si a Centrului de Suport Tehnic, care va elabora
            standardele de corespundere si raportare, metode pentru colectarea informatiei,
            diseminarea solutiilor, elaborarea paginii Web. Sistemele critice sunt: sistemele
            informatice din energetica, Calea Ferata a Moldovei, Ministerul Muncii, Protectiei
            Sociale si Familiei, si altele.
Statut:        Încheiat în 2001
Conducator de proiect: Dl Braga Carlos, tel.: +1 202 473-3927
Parteneri:       Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor (MTC), dl Nicolae Cristea, tel.: +373
            22 224086.

  10. Grant pentru Statistica (FDI)

Suma:         US$ 0,45 M grant BIRD din FDI
Cofinantare:      --
Obiectiv:       Întarirea capacitatilor institutionale în domeniul colectarii datelor, implementarii
            unui sistem de conturi nationale si previziunii principalilor indicatori
            macroeconomici.
Statut:        Încheiat
Conducator de proiect: Dna Olga Ivanova, tel.: +1 202 473-3818, fax. +1 202 522-3669
Parteneri:       Departamentul Statistica (DS), dl Vitalie Valcov, Director DS tel.: +373 22
            262010 / 233549, fax: +373 22 545162.

  11. Centrul de Studii Strategice si Reforma

Suma:          US$ 0,4 M din avansul pentru pregatirea Proiectului pentru Ajustari Structurale II
             (SAL II).
Cofinantare:       US$ 0,5 M din partea PNUD
Obiectiv:        Crearea unui Centru de Studii Strategice pentru (i) a sustine pregatirea si
             implementarea programului SAL II, (ii) a efectua cercetari asupra procesului de
             reforma economica, (iii) a fundamenta stiintific transformarile structurale, (iv) a
             determina perspectivele de dezvoltare economica, (v) a promova reformele
             economice si (vi) a elabora o strategie de dezvoltare pe termen mediu.
Statut:         Încheiat
Conducator de proiect:  Dl Mark Davis, tel.: +1 202 473-2330.
Parteneri:        Centrul de Studii Strategice si Reforma (CSSR), dl. Anatol Gudîm, Director,
             CSSR, tel.: +373 22 232237, +373 22 232238, fax: +373 22 248607, e-mail:
             lcaras@un.md                                                    22
  12. Pregatirea Reformei Sectorului Public (Grant PHRD)

Suma:          US$ 0,488 M grant acordat în vederea pregatirii Creditului I pentru Reforma
             Sectorului Public
Cofinantare:       --
Obiectiv:        Proiectul are trei obiective de baza: (i) reforma sectorului public – formarea
             administratiei publice centrale, orientate spre public si piata si în corespundere cu
             cele mai bune standarde ale Uniunii Europene; (ii) dezvoltarea sectorului privat –
             formarea unui sector public puternic, în stare sa devina un partener sigur de
             sustinere a dezvoltarii sectorului privat; (iii) administrarea cheltuielilor publice –
             constituirea unui sector public durabil si eficient, care sa posede (1) un nivel foarte
             înalt de control fiscal, (2) prioritizarea strategica si (3) eficienta tehnica la
             executarea bugetului.
Statut:         Grantul a expirat si a fost închis.
Conducator de proiect:  Dna Alma Kanani, tel.: +1 202 473-7659, dna Elena Nikulina , tel.: +373 22
             200706, ext. 254
Parteneri:        Dl Pentelei Tîltu, Directorul Cancelariei de Stat, tel.: +373 22 232290, fax: +373
             22 242696; dl Stefan Odagiu, Viceprim-ministru, ministru al Economiei, tel.:
             +373 22 233267; Dna Zinaida Grecianîi, ministru al Finantelor, tel.: +373 22
             233575.

  13. Elaborarea Strategiei Biodiversitatii

Suma:          US$ 0,125 M din partea Fondului Ecologic Global (GEF)
Obiectiv:        Sprijinirea Republicii Moldova în implementarea Articolelor 6 si 8 ale Conventiei
             Diversitatii Biologice. Sustinerea formularii si adoptarii strategiilor si actiunilor
             pentru protectia si utilizarea durabila a biodiversitatii, printr-un proces de
             participare cu implicarea sectorului privat si public si a ONG-urilor locale.
Statut:         Încheiat
Conducator de proiect:  Dl Phil Brylski, tel.: +1 202 473-7031; fax: +1 202 522-1164.
Parteneri:        Ministerul Ecologiei, Constructiilor si Amenajarii Teritoriului (MECAT), dl Ion
             Raileanu, Ministru, MECAT, tel.: +373 22 226161, fax: +373 22 233806, dl
             Alexandru Teleuta, Manager al implementarii grantului, tel.: +373 22 265112.

  14. Agentia de Restructurare a Agriculturii

Suma:          Nedisponibila
Cofinantare:       Guvernul Olandei - US$ 1,5 M, TACIS - ECU 2,5 M, USAID.
Obiectiv:        Crearea unei agentii neguvernamentale pentru a sustine gospodariile taranesti în
             procesul de reforma funciara si de restructurare a fostelor gospodarii colective
             pentru a corespunde cerintelor economiei de piata. A consulta Guvernul si factorii
             de decizie în privinta modificarilor necesare în legislatia si politica agrara pentru a
             promova privatizarea în agricultura.
Statut:         Încheiat
Conducator de proiect:  Dl Csaba Csaki, tel.: +1 202 473-8099, fax: +1 202 522-1164.
Parteneri:        Agentia de Restructurare a Agriculturii (ARA), dl Victor Moroz (Director, ARA),
             tel.: +373 22 223111 / 248662 / 248-541, fax: +373 22 248662, e-mail:
             ambros.dotzer@ara.moldova.net

  15. Secretariatul Consiliului de Creditori
Suma:          Nedisponibila
Cofinantare:       US$ 0,4 M din partea Guvernului Olandei
Obiectiv:        Acordarea serviciilor de sustinere a Comitetului de Creditori la programul de
             izolare a întreprinderilor, care asigura proceduri nejudecatoresti pentru
             restructurarea întreprinderilor condusa de creditor.
                                                      23
Statut:         Încheiat
Conducator de proiect:  Dna Sonja Brajovic -Bratanovic, tel.: +1 202 473-2985
Parteneri:        Dna Elena Botan, Director al Secretariatului, tel.: +373 2243425 / 225279

  16. Reforma Sectorului Imobiliar

Suma:          US$ 0.2 M grant BIRD din FDI
Cofinantare:       Asistenta tehnica de US$ 0,6 M din partea Guvernului Olandei. Grantul PHRD de
             US$ 0,5 M
Obiectiv:        Sustinerea elaborarii unei strategii cuprinzatoare nationale de reformare a
             sectorului imobiliar din Moldova, sustinerea tranzitiei la un sistem orientat spre
             piata de finantare, constructie si gestionare a spatiului locativ.
Statut:         Încheiat
Conducator de proiect:  Dl Mats Andersson, tel.: +1 202 458-5578, fax: +1 202 522-3641.

  17. Întarirea Capacitatii Analitice si a Participarii pentru Strategia de Crestere Economica si
    Reducere a Saraciei (PRSTF)

Suma:          US$ 0,415 Fond Fiduciar
Cofinantare:       --
Obiectiv:        A oferi asistenta Guvernului la pregatirea si implementarea SCERS prin (i)
             întarirea capacitatii analitice a oficialitatilor de la Guvern si prezentarea
             cunostintelor necesare pentru elaborarea strategiilor sectoriale si a SCERS; (ii)
             fortificarea participarii la institutionalizarea procesului participativ si favorizarea
             participarii si consultarii partilor interesate.
Statut:         Încheiat la 6/30/04
Conducator de proiect:  Dna Jariya Hoffman, tel.: +1 202 458-9561
Parteneri:        Ministerul Economiei, dl Marian Lupu, Ministru, tel.: +373 22 250107

  18. Elaborarea unui Proiect privind Conservarea Baltilor si Biodiversitatii

Suma:          US$ 0,025 din partea Fondului Ecologic Global (GEF).
Obiectiv:        Elaborarea unui proiect privind conservarea baltilor si biodiversitatii la Nistru.
             Prin acest proiect se va încerca adresarea prioritatilor ecologice existente privind
             îmbunatatirea calitatii apelor si gestionarii rezervatiilor la Nistru.
Statut:         Încheiat la 4/3/2005
Conducator de proiect:  Dl Phil Brylski, tel.: +1 202 473-7031; fax: +1 202 522-1164.
Parteneri:        Biotica ONG, dl Piotr Gorbunenko, Director, tel/fax: +373 22 243274

  19. Reconcilierea prin intermediul Proiectului Învatamântului General Obligatoriu în regiunea
    Transnistriei

Suma:          US$ 0,8 M grant JSDF
Cofinantare:       --
Obiectiv:        (i) A solutiona problema accesului la instruirea în limba materna prin reabilitarea
             infrastructurii scolilor afectate de conflictul militar; (ii) a promova reconcilierea si
             integrarea comunitatilor separate de catre conflictul civil; (iii) a demonstra ca
             existenta în comun este fezabila si reciproc avantajoasa.
Statut:         Încheiat la 9/5/2005
Conducator:       Dna Ala Pînzari, tel.: +373 22 200706
Conducator de proiect:  Dna Anush Bezhanyan
Parteneri:        SIFM, dl Popadiuc, Director, tel. +373 22 279121; fax: +373 22 279141, e-mail:
             office@msif.net.md                                                       24
  20. Grant pentru Întarirea Sistemului National de Statistica (TFSCB)

Suma:          US$ 0,225 M Fond Fiduciar AID pentru crearea capacitatii în domeniul statisticii
Cofinantare:       --
Obiectiv:        A acorda asistenta la întarirea capacitatii institutionale a sistemului national de
             statistica pentru a oferi date de încredere si oportune privind realizarile economice,
             sociale si demografice organelor guvernamentale, mass mediei si altor categorii de
             utilizatori.
Conducator de proiect:  Dna Barbro E. Hexeberg, tel.: +1 202 473-3733, fax: +1 202 522-3645.
Parteneri:        Departamentul Statistica si Sociologie (DSS), dl Vitalie Valcov, Director general
             al DSS, tel.: 73 37 74, fax. 22 61 46.
                                                      25
          RAPOARTE SI PUBLICATII
1. Memorandumul economic al tarii: Moldova-miscarea spre economia de piata, martie
  1994.
2. Moldova: Intre est si vest - o analiza a regimului de schimb si de comert extern, iulie
  1994.
3. Moldova: Analiza sectorului agricol, februarie 1995.
4. Moldova: Evaluarea responsabilitatii financiare a tarii, mai 1995.
5. Republica Moldova: Planul de Actiune pentru ocrotirea mediului înconjurator, august
  1995.
6. Raport de evaluare, Proiectul pentru dezvoltarea sectorului privat, noiembrie 1995.
7. Moldova: Analiza sectorului de transporturi, februarie 1996.
8. Raport de evaluare, Primul proiect agricol, aprilie 1996.
9. Raport de evaluare, Proiectul energetic, mai 1996.
10. Moldova: Actualizarea politicii agricole, septembrie 1996.
11. Moldova: Analiza Cheltuielilor Publice, octombrie 1996.
12. Privind lucrurile cu ochi de fermier: Perspectiva privatizarii pamântului în Moldova
  pentru oamenii de rând, octombrie 1996.
13. Reforma funciara si fermieritul privat în Moldova, ianuarie 1997.
14. Raport de evaluare, Proiectul Educational, martie 1997.
15. Raport de evaluare, Proiectul Doi de Dezvoltare a Sectorului Privat, mai 1997.
16. Reforma funciara în Moldova, octombrie 1997.
17. Document de evaluare a Proiectului de Finantare Rurala, decembrie 1997.
18. Document de evaluare a P rimului Proiect Cadastral, martie 1998.
19. Moldova: analiza economica a regiunii transnistrene, iulie 1998.
20. Moldova: Analiza diagnostica al mediului pentru investitii straine, aprilie 1999
21. Evaluarea nivelului de saracie, mai 1999.
22. Nota privind activitatea sectorului bancar din Moldova, octombrie 1999.
23. Moldova: Analiza sectorului privat, 2000.
24. Moldova: Analiza gestionarii economice publice, 2003.
25. Studiul de diagnosticare a comertului din Moldova , decembrie 2004
26. Evaluarea saraciei în Moldova, noiembrie 2004
27. Memorandul economic de tara: Oportunitati pentru o crestere economica accelerata ,
  septembrie 2005
28. Medicina de familie în Moldova, mai 2005
29. Costul afacerii, iunie 2005
30. Evaluarea sectorului financia r, martie 2005
                                             26
                INSTRUIREA ECONOMICA PUBLICA
Acest program include un numar larg de activitati menite sa sporeasca întelegerea din partea
publicului fata de procesul de reforme economice, inclusiv: (i) ciclul permanent de mese rotunde pe
teme economice pentru mediile de informare în masa cu participarea expertilor Bancii Mondiale si a
oficialitatilor din Moldova, (ii) discutii pe teme economice la mese rotunde organizate în colaborare
cu Academia de Studii Economice, (iii) seminare economice cu oficialitatile locale, antreprenori si
mass-media în diferite regiuni ale Moldovei, (iv) lectii, materiale, sustinere organizationala si alta
asistenta agentiilor locale si regionale în promovarea activitatilor de scolarizare economica, (v)
elaborarea, publicarea si distribuirea cartilor si a altor materiale, (vi) seminare si întruniri cu factorii
politici, academicieni si parlamentari, (vii) conferinte si (viii) cursuri de instruire economica, mai
ales prin intermediul cursurilor Institutului Bancii Mondiale. Acest program este coordonat de
Oficiul Bancii Mondiale în Moldova.

             PARTENERIATUL CU SOCIETATEA CIVILA
 Este axat în principal pe dezvoltarea dialogului si cooperarii cu comunitatea organizatiilor
 neguvernamentale (O.N.G.) din Moldova. Se realizeaza printr-o gama larga de contacte cu O.N.G.-
 urile în legatura cu activitatea Bancii Mondiale si posibilitatile de colaborare. Aceste contacte se
 bazeaza pe schimburi de informatii, întâlniri si "mese rotunde" cu cele mai active O.N.G. -uri,
 distribuirea materialelor Bancii Mondiale comunitatii O.N.G. -urilor. Câteva O.N.G.-uri locale au
 participat la pregatirea unor proiecte ale Bancii Mondiale destinate Moldovei. În 2004 un proces
 consultativ vast cu participarea societatii civile a fost realizat, cu sprijin din partea Bancii Mondiale,
 în scopul finalizarii Strategiei de Crestere Economica si Reducere a Saraciei. De asemenea, în 2004
 Banca Mondiala a realizat în Moldova primul proces consultativ cu participarea societatii civile în
 raport cu Strategia de Asistenta pentru Tara (SAT). Programul de granturi mici (PGM) al Bancii
 Mondiale constituie o componenta principala a parteneriatului. În 1997 doua O.N.G.-uri din
 Moldova au primit granturi în cadrul PGM, granturile fiind aprobate de catre Cartierul General al
 Bancii Mondiale. Începând cu anul 1998, PGM este coordonat si implementat de Oficiul B        ancii
 Mondiale în Moldova, drept rezultat al descentralizarii PGM. Volumul total al finantarii PGM oferite
 ONG-urilor din Moldova în perioada anilor 1997-2005 constituie circa US$ 300 000 pentru 75 de
 proiecte apartinând unui numar de 78 ONG-uri (44 nationale si 34 locale). Tematica principala a
 PGM din ultimii patru ani a fost angajarea civic a si parteneriatul social pentru mandatarea sau
 întarirea capacitatii de actiune a grupurilor marginalizate si vulnerabile.

               CENTRUL DE INFORMARE PUBLICA
 Centrul de Informare Publica (CIP) al Biroului Permanent al Bancii Mondiale a fost creat în 1996 în
 scopul oferirii accesului la informatii esentiale despre dezvoltarea economica si la cele mai
 importante publicatii ale BM în diferite sectoare ale economiei mondiale. La centru sunt accesibile
 studiile macroeconomice si sectoriale, precum si rapoartele scrise pe marginea proiectelor Bancii
 Mondiale în Moldova. CIP a selectat informatii despre activitatile altor agentii donatoare si despre
 diferite institutii ale Grupului Bancii Mondiale. Centrul de asemenea ofera acces la bazele de date
 internationale prin internet. CIP este deschis publicului larg. Pentru relatii contactati Dna Elena
 Sosnovschi, asistenta CIP.

              ADUNARILE GRUPULUI CONSULTATIV
 Banca Mondiala organizeaza si conduce întruniri ale GC, unde Moldova împreuna cu tarile si
 donatorii multilaterali, care au programe de asistenta pentru Moldova, discuta programul general de
 reforme si planurile viitoare. Prima întrunire în plen a GC a avut loc în martie 1995 (precedata de o
 întâlnire a pre-GC în 1994). Cea de a doua întrunire a GC a avut loc în Decembrie 1997. Ea a ajutat
 la obtinerea unor noi angajamente de finantare pentru asistenta economica, în baza strategiei
 economice a Guvernului, necesitatilor de asistenta tehnica si a programului de investitii publice,
 care au fost prezentate comunitatii donatorilor.
                                                        27
              INSTITUTUL BANCII MONDIALE (IBM)
        a
IBM este o filial a Bancii Mondiale, care ofera o varietate de cursuri si alte activitati de instruire în
Moldova (finantate din donatii) , precum si activitati regionale în tarile vecine, la care pot participa
si persoane din Moldova. În 1996 programul SPRITE al IBM si-a început activitatea în Moldova.
Obiectivele principale ale acestuia constau în sprijinirea reformelor în sectorul social, prin
organizarea de cursuri de instruire si seminare pentru oficialitati guvernamentale, sponsorizate de
IBM. Managerul echipei SPRITE din Moldova este Dna Viorica Carare.

       GRUPUL BANCII MONDIALE (INFORMATII GENERALE)
 ? este o institutie multinationala de dezvoltare menita sa ajute tarilor membre în aprofundarea
   progresului economic si social...

 ? îsi finanteaza operatiunile de creditare pentru Moldova si alte tari membre cu venit mediu din
   împrumuturi luate pe pietele de capital internationale...

 ? apartine la 184 de state membre si este guvernat de un Consiliu al Directorilor Executivi,
   reprezentanti ai tarilor membre. Moldova este membra si actiona r al Bancii.

 ? a desfasurat peste 6000 activitati de finantare în valoare de US$ 340 miliarde în 164 tari din
   momentul fondarii sale dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial.
 ? în ultimii cinci ani si-a extins activitatile în deosebi în tarile Comunitatii Statel r Independente
                                            o
   (CSI).

           GRUPUL BANCII MONDIALE ( STRUCTURA)
Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD)
BIRD ofera împrumuturi si asistenta pentru dezvoltare tarilor cu venituri medii si tarilor cu slabe
capacitati de plata. Puterea de vot este legata de cota subscrisa de capital a membrului, care la
rândul ei este bazata pe puterea economica relativa a tarii. BIRD nu este o organizatie de
maximizare a profitului, însa ea înregistreaza profituri nete în fiecare an începând cu 1948.

Age ntia Internationala pentru Dezvoltare (AID)
AID este un instrument de creditare preferentiala a Bancii si ofera un suport cheie pentru misiunea
Bancii de reducere a saraciei. Asistenta AID este concentrata asupra tarilor sarace, carora le ofera
împrumuturi fara dobânda (numite “credite”) si alte servicii. În aprilie 1997 Moldova a obtinut
dreptul de a beneficia de o combinatie de credite AID si împrumuturi BIRD. Iar începând cu 1998,
Moldova nu mai este eligibila pentru împrumuturile BIRD.

Corporatia Financiara Internationala (CFI)

CFI face parte din Grupul Bancii Mondiale, ea promoveaza dezvoltarea economica a tarilor membre
prin încurajarea cresterii întreprinderilor private productive. Activitatea primara a CFI tine de
acordarea creditelor si finantarea actiunilor în parteneriat cu investitorii privati, împartind riscul si
profitul. Ea opereaza în baza comerciala, fara garantii guvernamentale si fixeaza pretul finantelor
sale la nivel de piata. Pe lânga activitatile sale directe îndreptate spre obtinerea profitului, CFI mai
furnizeaza asistenta tehnica în privatizare si dezvoltarea pietelor de capital. Moldova a aderat la CFI
în martie 1995. CFI elaboreaza un program de alte investitii si activitati în tara. În luna mai 1998,
CFI a deschis un birou local în incinta Biroului permanent al Bancii.

Agentia de Garantii Investitionale Multilaterale (AGIM)
                                                      28
AGIM face parte din grupul Bancii Mondiale si promoveaza investitiile straine directe private în
tarile membre. Ea face aceasta prin acordarea investitorilor a unor garantii împotriva riscului politic
si prin prestarea serviciilor de promovare si consultatii. Pentru a complementa activitatea
desfasurata de AGIM, Banca Mondiala elaboreaza mecanisme de acordare a garantiilor ca parte a
mecanismelor obisnuite de creditare. AGIM nu a eliberat nici o garantie înca pentru investitii în
Moldova.

AGIM a lansat o piata electronica de investitii în Internet pentru a promova investitiile pe pietele în
curs de dezvoltare. Aceasta Retea/Agentie de Promovare a Investitiilor (IPANET) ofera servicii de
marketing, informatii si o retea de comunicare pentru a face legatura între investitorii privati cu
intermediarii investitionali si alte parti cointeresate. Adresa electronica a IPANETului este:
www.ipanet.com sau www.ipanet.ne t.
Centrul International de Solutionare a Litigiilor Investitionale (CISLI)
CISLI ofera facilitati pentru solutionarea prin conciliere sau arbitrare a litigiilor investitionale între
investitorii straini si tarile destinatare.

         CONDITII DE ÎMPRUMUT ALE BANCII MONDIALE
Moldova nu mai este eligibila pentru împrumuturile BIRD.
Creditele AID nu poarta dobânda. Acestea sunt oferite cu o taxa de servire de 0,75 procente din
sumele disbursate. Creditele AID au o scadenta de 35 ani, iar perioada de gratie este de 10 ani. De
asemenea, pentru creditele AID este achitata o taxa de angajament, platibila la suma nedisbursata a
împrumutului la o rata între 0 si 0,5 procente.

Din momentul aderarii Moldovei la Banca Mondiala în 1992, angajamentele totale (fara cele
anulate) ale BIRD/AID în Moldova constituie US$ 613,36 M.
                                                       29
        ECHIPA BANCII MONDIALE ÎN MOLDOVA

             Oficiul Bancii Mondiale în Moldova:
              Str. Puskin 20/1, MD-2012, Chisinau
            Tel..: +373 22 200706, Fax: +373 22 237053

   NUME SI PRENUME                 FU N CTIE
1.  Baclajanschi Iaroslav              Ec onomist
2.  Brown Edward K.                 Dire c tor a l Ofic iulu i
3.  Burunsus Victor                 Coord. P roiec t, De zvolta re Se c t. Priva t
4.  Busuioc Ana                   Asiste nt de ofic iu
5.  Butnariuc Rodion                Sofe r
6.  Caldare Igor                  Sofe r
7.  Calugher Diana                 Administra tor
8.  Ceban Carolina                 Coordona tor Tra duc e ri
9.  Corman Elena                  Asiste nt Exec utiv
10. Cosuleanu Valeriu                Asoc iat P rofe siona l Junior
11. Ghidirim Sandu                  Coord. P roiec t, Sec t Infra struc t. & Ene rgie
12. Gobjila Anatol                  Coord. P roiec t Sr., Sect. A gric . & Me diu
13. Gutu Slavian                   Coordona tor Re lat ii c u P ublic u l
14. Ionascu Alexei                  Coordona tor P roiec t, Se c t. Soc ia l
15. Istrati Zinaida                 Asiste nt de O fic iu
16. Jantuan Ludmila                 Asiste nt P rogra m
17. Martînov Victor                 Ing ine r Ele ctric ian
18. Menon Rekha                   Ec onomist Sr.
19. Nikulina Elena                  Ec onomist Sr.
20. Paghînu Silvia                  Asiste nt P rogra m
21. Panaghiu Sergiu                 Spe c ialist TI
22. Pînzari Ala                   Coordona tor P roiec t
23. Sosnovschi Elena                 Asiste nt Informa tiona l
24. Strah Viorica                  Asiste nt Ce rc e tari
25. Ursu Tamara                   Asiste nt P rogra m
26. Vînaga Olesea                  Asiste nt A dmin istra tiv
                                                   30

								
To top