asp

Document Sample
asp Powered By Docstoc
					     Application Service
       Providing

  Czym jest ASP
  ASP a bezpieczeństwo
  Korzyści płynące z wykorzystania ASP
  Koszty ASP
         Czym jest ASP
  Firmy świadczące takie usługi - oferują dostęp do
  aplikacji i powiązanych usług na zasadach dzierżawy.

  Dostęp do aplikacji realizowany jest poprzez Internet.
  Użytkownik nie musi kupować licencji, dzierżawi ją.
  Nie musi też instalować oprogramowania na twardym
  dysku swojego komputera. Dzięki połączeniu z
  serwerem dostawcy, użytkownik może korzystać z
  oprogramowania tak samo jakby było ono
  zainstalowane na jego komputerze.
      ASP a bezpieczeństwo
  Bezpieczeństwo jest dla każdego znaczącego ASP podstawową
  funkcją prowadzenia działalności na tym polu
  Providerzy są świadomi wątpliwości firm związanych
  z bezpieczeństwem danych, dlatego wprowadzają dodatkowe
  zabezpieczenia. Tego efektem jest często wyższe bezpieczeństwo
  danych przy zastosowaniu ASP niż to zapewniane przez samą
  firmę .
  Providerzy ASP często dysponują wyższymi budżetami
  przeznaczanymi na problemy bezpieczeństwa niż użytkownik
  końcowy
  Rozwiązaniem problemu bezpieczeństwa jest dla firmy zawarcie
  z ASP umowy o gwarantowanym poziomie usług (Service Level
  Agreement), która obejmie wszystkie zagadnienia
  bezpieczeństwa
  Korzyści płynące z wykorzystania
         ASP
  Usługi, programy są dostępne w Internecie. Pracownicy mają do nich dostęp z każdego
  miejsca na świecie (gdzie jest dostęp do Internetu) i przez całą dobę. To jest szczególnie
  korzystne w sytuacji, gdy firma ma odziały w różnych miastach. Ponadto, pracownicy w
  podróży, delegacji mają łatwy dostęp do aplikacji,
  Zredukowane do minimum zostaje ryzyko inwestycji w technologię nie spełniającą
  oczekiwań lub niedopasowaną do potrzeb,
  Podpisanie umowy SLA (Service Level Agreement) gwarantuje wsparcie techniczne,
  odpowiednie zabezpieczenie danych, opiekę najwyższej klasy specjalistów,
  Wynajęcie oprogramowania jest tańsze niż jego zakup oraz późniejsza administracja i
  konserwacja,
  Firma pracuje zawsze na najnowszych wersjach oprogramowania,
  Natychmiastowa możliwość korzystania z jakiejkolwiek aplikacji,
  Skorzystanie z ASP pozwoli skupić Ci się na core business, bez konieczności rozpraszania
  uwagi na sprawy związane z informatyką,
  ASP pozwala na szybkie uruchomienie nowej działalności, gdyż nie potrzebuje własnego
  servera i sieci, aby korzystać z aplikacji,
  Redukcja kosztów budowy własnego systemu o 30-70% (dane International Data
  Corporation),
  Aplikacje dostępne w modelu ASP stwarzają nowe możliwości współpracy między członkami
  zespołów lub różnych firm. Nadają się do realizacji krótkoterminowych projektów
  wymagających harmonizacji działań,
  ASP pomaga skoordynować rozproszonych pracowników i efektywnie nimi zarządzać.
  Ułatwia stworzenie modelu wirtualnego przedsiębiorstwa.
                Koszty ASP
  zmniejszenie kosztów działania
  przedsiębiorstwa. Według danych opublikowanych przez IDC (International Data
  Corpration) wdrożenie modelu ASP pozwala przedsiębiorstwom zredukować koszt budowy własnego

  systemu o 30% do 70%.


  Koszt ASP zależy przede wszystkim od
  dzierżawionego programu, czasu dzierżawy
  oraz cen ustalonych przez providera. Usługa
  ASP jest udostępniana za opłatą
  wynoszącą kilkanaście złotych i więcej.
KONIEC 

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:8/19/2011
language:Polish
pages:7