Statement of the Problem of Consumer Behaviour - PowerPoint by ehp17932

VIEWS: 32 PAGES: 37

Statement of the Problem of Consumer Behaviour document sample

More Info
									Consumer Behaviour

Over consumenten, gedrag en
     marketing
   Twee werkgroepsessies

• Vandaag
 – 1 minuut presentaties over situationele
  invloeden en online marketing invloeden.
 – Trends in online marketing invloeden
  • 10 megatrends
  • Trendwatching.com
 – Groepsdiscussie CRM ↔ CB
   Maar eerst

Vorige week in een notendop
     Definitie en doelstelling
• Definitie
 “Alle fysieke en mentale handelingen van personen (in groep of
 alleen) die te maken hebben met de voorbereiding tot aanschaf, de
 aanschaf zelf, het gebruik en het na-gebruik van goederen, diensten
 of ideeën, met de bedoeling een bepaalde behoefte te bevredigen.”

• Waarom?
 Om succesvol te zijn in de marketing van ieder product of dienst,
 moet een organisatie zijn klanten en de principes omtrent het
 gedrag van de consument begrijpen.
• Dit omvat onder andere het vijf-stadium proces van het
 aankoopbesluit, dat voor de meeste consumenten geldt in het
 maken van keuzes om producten of de diensten aan te schaffen.
• In ieder stadium van dit proces, zal een koper door diverse factoren
 (zoals psychologische, socioculturele, situationele en marketing
 factoren) worden beïnvloed.
Consumer Behaviour - kern
Socioculturele invloeden
Psychologische invloeden
Situationele invloeden
Marketing invloeden
     1 minuut presentaties
• Situationele     • Marketing invloeden
 invloeden      • Wat zijn de
• Wat zijn de      bevindingen van de
 bevindingen van de   zoektocht naar online
 observaties van    voorbeelden van
 afgelopen week?    marketing invloeden
             van afgelopen week?

• Beschrijf in 1    • Beschrijf in 1
 kernwoord       kernwoord
Trends in consumentengedrag
   Trendsites / trendwatchers

•  http://www.trendwatching.com/
•  http://www.frankwatching.com/
•  http://www.datamonitor.com/
•  http://www.extendlimits.nl/
•  http://www.trendbox.nl/
•  http://www.trendslator.nl/
•  En meer, veel meer…
WHAT IS A TREND?

“A statistically significant
change in performance measure
data which is unlikely to be due
to random variation in the
process.”
        Toelichting

• We‟re going to talk about trends non-stop.
 So best to first get some consensus on
 what constitutes a trend. The definition
 above is one of the many out there, but
 its main problem is that it’s…
 boring!
• Sure, trends are important, but they‟re not
 supposed to be boring. So how about the
 next slide?
WHAT IS A TREND?


“A manifestation of something
that has „unlocked‟ or newly
serviced an existing consumer
need, desire, want, value.”
              Toelichting
•  At the core of this statement is the assumption that human beings, and thus
  consumers, don‟t change that much: their deep needs remain the same, yet
  can be unlocked or newly serviced. Think changes in societal norms and
  values, or a new breakthrough in technology, or a rise in prosperity. And if
  that happens, we often see a „trend‟ emerge, i.e. adaptation of new ideas,
  new technology, new products and so on.

•  Example? One of the core human needs is to be in control, or at least to
  have the illusion of being in control. No wonder then, that the online world
  (born out of a new technology), which firmly puts the individual in the
  driver‟s seat, is so addictive. We dubbed this ONLINE OXYGEN, needing
  online access like one needs oxygen to get through life, to feel and stay
  alive. And as the Net continues to put even more control in the hands of
  ordinary consumers, we're spotting sub-trends in this space every day.
  Obviously, more on this later on.
•
  Apply this definition to your daily spottings and observations, and you will
  find that many „popular‟ yet seemingly unconnected success stories will
  start to make sense. Promised.
 WHY TRENDS
“Catch the next wave before it catches you”
       Toelichting

• So… why be interested in trends? In a
 nutshell, tracking consumer trends is a
 crucial way to understand what consumers
 are doing now and may be doing next.
 Which ideally should inspire you to dream
 up new goods, services and experiences
 for and with your customers to meet and
 anticipate their needs.
 Voorbeelden

Van Trendwatching.com
(Still) Made Here
Crowd Clout
Trysumers
Generation C(ash)
Transumers
  Datamonitor‟s megatrends

• Onderzoeksbureau Datamonitor
 onderscheidt tien megatrends. Als
 marketeers zich rekenschap geven van
 die trends kunnen ze het
 consumentengedrag beter sturen (2005).
  Datamonitor‟s megatrends (1)
•  1: ‘Age complexity
  Leeftijd is geen veilig segmentatiecriterium meer. Terwijl ouders af en toe
  ongegeneerd kind willen zijn krijgen jongeren juist steeds meer autonomie en
  koopkracht. Fabrikanten moeten hun producten dus afstemmen op de „aspirationele
  leeftijd‟ van de consument en ook producten waarmee de consument zijn leeftijd in de
  wind kan slaan.

•  2: ‘Gender complexity’
  Sexerollen zijn veel minder duidelijk dan voorheen. Meer Europese mannen (73%)
  dan vrouwen (72%) vinden het belangrijk om aandacht aan persoonlijke verzorging te
  besteden. Steeds meer mannen zijn op dieet of willen in elk geval gezond eten. In
  veel bier- en autoreclames is echter nog een traditioneel machopatroon te zien op dit
  gebied.

•  3: Lifestage complexity’
  De traditionele levensfasen worden uitgesteld of komen helemaal niet meer voor.
  Verkering – verloving – trouwen – kinderen krijgen en bij elkaar tot de dood ons
  scheidt is voor steeds minder consumenten vanzelfsprekend. Jongeren gaan later
  het huis uit en komen soms na een periode van zelfstandigheid weer terug. Velen
  brengen langere tijd door als single en als oudere consument.
  Datamonitor‟s megatrends (2)
•  4: ‘Income complexity’
  Consumenten met een lager inkomen zijn vaker op zoek naar luxe producten tegen
  een redelijke prijs; luxe democratiseert. Aan de bovenkant van de markt verandert er
  ook iets: consumenten met een hoger inkomen stappen af van de opzichtige luxe en
  zoeken meer professionele kwaliteit in zaken als keukengerei, etenswaren en
  beautyproducten.

•  5: 'Individualism'
  Het groeiend aantal singles in de westerse samenleving geeft aan dat mensen steeds
  meer op zichzelf gericht zijn, en dat laat hun bestedingspatroon ook zien. Meer dan
  de helft van de Europeanen en Amerikanen vindt het belangrijk dat een merk past bij
  hun eigen waarden en levensvisie. Customisation en co-creation worden daarom ook
  steeds belangrijker.

•  6: 'Sensory'
  Consumenten zoeken intensere ervaringen en zijn meer bereid om te
  experimenteren.

•  7: 'Comfort'
  Er is weer een verhoogde vraag naar veiligheid, eenvoud, traditie. Men blijft graag in
  de zogenaamde „comfort zone‟. Gedragstrends die daar bij horen: jezelf verwennen,
  hang naar nostalgie en cocooning.
  Datamonitor‟s megatrends (3)
•  8: 'Connectivity'
  Ethisch consumptiegedrag, de polsbandjesrage, het groeiend aantal weblogs – het
  duidt allemaal op een groeiend community-gevoel en een hang naar het delen van
  waarden.

•  9: 'Convenience'
  Tijd besparen en snelle oplossingen zijn vooral in de food een belangrijke trend. Maar
  ook in persoonlijke verzorging; 57 procent van de Europeanen en Amerikanen zegt
  dit onderweg op het werk te doen.

•  10: 'Health'
  Een overgrote meerderheid (90%) van de Europese en Amerikaanse consumenten
  vindt het verbeteren van de gezondheid belangrijk. Deze megatrend drijft de vraag
  naar „natuurlijk‟ en „organisch‟. Datamonitor signaleert ook een cross-over tussen
  „health‟ en „convenience‟; er is een toenemende vraag naar gezonde snacks „on the
  go‟.
Herkennen van de trends

Kunnen we de trends van Datamonitor
 terugvinden in jullie voorbeelden van
  online voorbeelden van marketing
   invloeden op consumenten?
      Nogmaals op een rijtje
1.  Age complexity
2.  Gender complexity
3.  Lifestage complexity
4.  Income complexity
5.  Individualism
6.  Sensory
7.  Comfort
8.  Connectivity
9.  Convenience
10.  Health
        Intermezzo

• Datamonitor: “Als marketeers zich rekenschap
 geven van die trends kunnen ze het
 consumentengedrag beter sturen”.
• Trendwatching.com: “Tracking consumer trends
 is a crucial way to understand what consumers
 are doing now and may be doing next. Which
 ideally should inspire you to dream up new
 goods, services and experiences for and with
 your customers to meet and anticipate their
 needs”.
       Nu we weten:

• Wat de definitie is van Consumer Behaviour
• Wat de vijf stadia van het aankoopbesluit zijn om
 producten of de diensten aan te schaffen.
• Wat de invloed is van psychologische,
 socioculturele, situationele en marketing
 factoren op het proces van aankoopbesluit.
• Wat trends zijn in Consumer Behaviour.

     • HOE ZIT HET DAN MET…
Wat is de impact hiervan voor de
relatiegerichtheid van bedrijven?
  Wat voor adviezen zou je
relatiegerichte bedrijven geven
  met het oog op consumer
      behaviour?
Q&A

								
To top