Sava osiguranje by hedongchenchen

VIEWS: 5 PAGES: 1

									        Datum: 26.5.2007    Medij: Studio B                        Strana:  0
        Teme: Sava osiguranje                          Rubrika: Svet novca
        Autori: Redakcija
        Konk.:
        Naslov: Duško Jovanoviæ, generalni direktor Sava osiguranje


 Voditelj:
 Sava osiguranje je i kako oni za sebe vole da kažu staro društvo sa novim imenom, predstavilo se novinarima. Direktor
 Sava osiguranja gospodin Duško Jovanoviæ govori za Svet novca o poslovnim planovima ovog osiguravajuæeg društva.
 Duško Jovanoviæ, generalni direktor Sava osiguranje:
 Ovo osiguranje je jedno od vodeæih osiguranja u Srbiji, na srpskom tržištu, sticajem okolnosti pre šest meseci smo
 dobili izuzetno kvalitetnog, dobrog strateškog partnera. Strateški partner je Zavoravaonica Sava nejasno iz Ljubljane,
 Reosiguranje vodeæe u Ljubljani i Sloveniji, reosiguranje koje ima kapital negde oko 250 miliona evra. Trenutno u
 vlasništvu imaju nekoliko osiguravajuæih društava u regiji, izmeðu ostalog imaju osiguravajuæe društvo i na Kosovu,
 imaju osiguravajuæe društvo u Makedoniji, trenutno sa nama su završili posao u Srbiji, a u perspektivi je dogovor sa
 crnogorskim i u Republici Srpskoj jednim osiguranjem. Što se tièe rezultata u poslednje tri godine naš portfelj je
 porastao više od 3 i po puta, namera mi je da se i dalje širimo, namera nam je da i dalje vršimo sve vrste neživotnih
 osiguranja, namera nam je da ne ugrožavamo velika državna osiguranja kao što su DDOR i Dunav, želimo da se
 zadovoljimo nekim svojim delom kolaèa, portfeljom koji æe biti atraktivan za naše buduæe akcionare i porfeljom koji æe
 pružati profit i dobit našim buduæim akcionarima. Prvenstveno želimo da razvijamo imovinska osiguranja, pored toga
 radimo sve vrste auto odgovornosti osiguranja, namera nam je da u perspektivi razvijamo mrežu po celoj Srbiji,
 trenuto posedujemo negde više od devet nejasno poslovnica, svaka poslovnica radi relativno samostalno sa malim
 brojem ljudi i namera nam je da razvijamo, putem prodaju putem buduæih agenata koje æemo angažovati na teritoriji
 cele Srbije.
Sava osiguranje

								
To top