; Rebalans II plana nabave za 2011. godinu. - Dom zdravlja
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Rebalans II plana nabave za 2011. godinu. - Dom zdravlja

VIEWS: 19 PAGES: 5

 • pg 1
									                                                               List1


Rebalans II plana nabave za 2011. godinu
                                                 Plan nabave za 2011. godinu                  Rebalans II plana nabave za 2011. godinu
                                                 Ukalk.s PDV, analitička Uku. sa PDV Na sedmoj Uku. sa PDV Na Ukalk.s PDV, Uku. sa PDV Na Uku. sa PDV Na Uku. Bez PDV       na
Račun       Naziv ili opis predmet nabave                 CPV       razr.          razini        četvrtoj razini analitička razr. sedmoj razini  četvrtoj razini sedmoj razini     Vrs. ug.

 3111      Plaće za redovan rad                                            21,100,000.00   21,100,000.00                  21,100,000.00
     3111100 Plaće za redovan rad                                 21,100,000.00
 3113      Plaće za prekovremeni rad                                           250,000.00    250,000.00                   250,000.00
     3113100 Plaće za prekovremeni rad                                250,000.00
 3114      Plaće za posebne uvjete rada                                         3,800,000.00   3,800,000.00                  3,800,000.00
     3114100 Plaće za posebne uvijete rada                             3,800,000.00
 3121      Ostali rashodi za zaposlene                                          600,000.00    600,000.00                   600,000.00
     3121200 Nagrade                                         120,000.00
     3121201 Bnagrade po kolektivnom ugovoru                             350,000.00
     3121400 Otpremnina za mirovinu                                  50,000.00
     3121500 Pomoć zaposlenima                                    80,000.00
 3132      Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                     3,909,000.00   3,909,000.00                  3,909,000.00
     3132100 Doprinosi za zdravstvo na plaće                            3,580,000.00
     3132110 Doprinosi na plaću za povrede na radu                          329,000.00
 3133      Doprinosi za zapošljavanje                                           428,000.00    428,000.00                   428,000.00
     3133100 Doprinosi na plaću za zapošljavanje                           400,000.00
     3133110 Doprinosi na plaću za zapošljavanje invalida                       28,000.00
 3211      Službena putovanja                                               198,000.00    198,000.00                   198,000.00
     3211100 Doprinosi za službena putovanja u zemlji                        188,000.00
     3211200 Doprnosi za službeni put u inpzemstvu                          10,000.00
 3212      Naknada za prij.rad na ter.odvojen život                                   1,050,000.00   1,050,000.00                  1,050,000.00
     3212100 Naknada za prijevoz na posao i s posla                         1,050,000.00
 3213      Stručno usavršavanje zaposlen.                                         104,000.00    104,000.00                   104,000.00              Dr.ug.o.
     3213100 Seminari, savjetovanja simpoziji                             30,000.00
     3213200 Izdaci za stručne ispite i tečajeve                           74,000.00
 3214      Ostale naknade troškova za zaposlene                                       3,000.00     3,000.00                    3,000.00
         Ostale naknade troškova za zaposlene                            3,000.00
 3221      Uredski materijal i ostali materij.rashodi                                            312,000.00                   312,000.00
         Kancelariski materijal                                             160,000.00
     3221100 Fotokopirni i kompjuterski papir                   21125000      30,000.00                                                  24,390.24    Dr. ug.o.
     3221101 Boje i toneri                             30192000      60,000.00                                                  48,780.49    Dr. ug.o.
     3221102 Uredski materijal-tiskanice                      22800000      70,000.00                                                  56,910.57    Dr. ug.o.
     3221200 Literatura (publikacije, časo.glas.priruč.)              22200000      10,000.00       10,000.00                                       8,130.08    Dr. ug.o.
         Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje                                 122,000.00
     3221400 Sredstva za čišćenje                         24513000      82,000.00                                                  69,105.69    Dr. ug.o.
     3221401 Toaletni papir, ručnici i ostala papirna galanterija         21122000      40,000.00                                                  36,585.37    Dr. ug.o.
     3221500 Službena radna odjeća i obuća                     19332000      10,000.00       10,000.00                                       8,130.08    Dr. ug.o.
     3221900 Ostali materijal                           30192000      10,000.00       10,000.00                                       8,130.08    Dr. ug.o.
 3222      Materijal i sirovine                                                     16,990,000.00                  16,990,000.00
     3222500 Ljekovi ljekarna                                   15,600,000.00     15,600,000.00
         Lijekovi i potrošni medicinski materijal za dom zdravlja                           1,390,000.00
     3222100 Lijekovi za genot.. sustav i horm.za živčani sustav i osjetilne organe24440000     366,000.00                                                  297,560.98    MV-otv:
     3222101 Različiti lijekovi                          24490000     270,000.00                                                  219,512.20    MV-otv:
     3222102 Zubarski potrošni materijal                      33141800     290,000.00                                                  235,772.36    MV-otv:
     3222103 Zubarski nekemijski potrošni materijal                          80,000.00                                                  65,040.65
     3222104 Medicinski nekemijski potrošni materijal               33140000     270,000.00                                                  219,512.20    .
     3222105 Svi drugi proizvodi koji se ne rabe za liječenje           24495000      10,000.00                                                   8,130.08    Dr. ug.o.
     3222106 Reagensi i kontrasna sredstva                     24496000      50,000.00                                                  40,650.41    Dr. ug.o.
     3222107 Filmovi za rengensko snimanje                     25311000      50,000.00                                                  40,650.41    Dr. ug.o.
     3222108 Kisik                                           4,000.00                                                   3,252.03
                                                             Stranica 1
                                                    List1


3223       Rashodi za matrijal i energiju                             2,411,000.00   2,411,000.00                2,411,000.00
    3223100  Utrošena električna energija                40100000   511,000.00                                         415,447.15  VV-otv:
    3223301  Utrošeni plin                       40200000   670,000.00                                         544,715.45  Dr. ug.o.
    3223400  Utršen motornibenzin i dizel gorivo            23111000  1,180,000.00                                         959,349.59  VV-otv.
    3223900  Utrošak ogrjeva                             50,000.00                                         40,650.41
3224      Materijalm i dijelovi za tek.i inv.održavanje                       47,000.00     47,000.00                 47,000.00
    3224100 Materijal i dije. Za tek i invest odr. GraĎ. Objekata           10,000.00                                          8,130.08  Dr. ug.o.
    3224200 Materijal i dije. Za tek i invest odr. Prost. I opreme          27,000.00                                          24,390.24  Dr. ug.o.
    3224300 Materijal i dije. Za tek i invest odr. Prijev. Sredstava         10,000.00                                          8,130.08  Dr. ug.o.
3225      Sitni inventar i auto gume                                260,000.00    260,000.00         350,000.00   350,000.00         Dr.ug.o.
    3225100 Sitni inventar                              140,000.00                    230,000.00                 113,821.14  Dr. ug.o.
    3225200 Ljetne gume za vozila                    25111000   40,000.00                    40,000.00                 32,520.33  Dr. ug.o.
    3225201 Zimske gume za vozila                    25111000   80,000.00                    80,000.00                 65,040.65  Dr. ug.o.
3231      Usluge telefona i pošte                                           293,000.00                 293,000.00         Dr.ug.o.
        Usluge telefona                                      293,000.00                                       Dr. ug.o.
    3231100 Usluge fiksnih telefona u DZ-uprava             64214000   20,000.00                                          20,325.20  Dr. ug.o.
    3231101 Usluge fiksnih telefona u DZ                 64214000   80,000.00                                          65,040.65  Dr. ug.o.
    3231102 Usluge fiks. tele. zakupcima                 64214000   80,000.00                                          65,040.65  Dr. ug.o.
    3231103 Usluge mobilnih telefona                   64212000   85,000.00                                          69,105.00  Dr. ug.o.
    3231104 Usluge ADSL-a                        64216000   18,000.00                                          14,634.15  Dr. ug.o.
    3231300 Usluge pošte                         64112000   10,000.00                                          8,130.08  Dr. ug.o.
3232      Usluge tekućeg odr. GraĎ.objekata                                     1,658,592.00                1,658,592.00        Dr.ug.o.
        postrojenja, opreme i prijev. Sredst.                            1,287,592.00                1,287,592.00                Dr. ug.o.
                                                       371,000.00                371,000.00
    3232100 Adaptacija prostora za ljekarnu Vtc                   200,000.00                      0.00                  162,601.63  Dr. ug.o.
        UreĎenje WC-a za osobe sa invaliditetom Vtc                30,000.00                    30,000.00                 24,390.24  Dr. ug.o.
        Rekonstrukcija kolničke konstrukcije parkirališta Vtc           83,000.00                      0.00                  67,479.67  Dr. ug.o.
        Rekonstrukcija odvodnje Vtc                        30,000.00                      0.00                  24,390.24  Dr. ug.o.
        Krečenje amb. U Vtc., Pitomači, Slatini i Orahovici            60,000.00                    60,000.00                 48,780.49  Dr. ug.o.
        Rekonstrukcija grijanja amb. Špišić Bukovica               25,000.00                    22,024.38                 17,906.00  Dr. ug.o.
        Rekonstrukcija prisilne ventilacije plinska kotlovnica Sla        15,000.00                    12,666.54                 11,111.01  Dr. ug.o.
        Rekonstrukcija elektroinstalacije amb. Čačinci s projektom        60,592.00                    60,592.00
        Rekonstrukcij prostora za oral. Kir.             45454000                           270,000.00                 219,512.20  MV-otv:
    3232200 Usluge tekućeg i invest. Održavanja post.i opr.
        Periodičan pregled protupož.aparat,hidr. Mreže i dr.     50412000   60,000.00                    60,000.00                 48,780.49  Dr. ug.o.
        Redovan pregled kotlovnica i sistema grijanja        50720000   30,000.00                    30,000.00                 24,390.24  Dr. ug.o.
        Održavanje informatičke opreme-teh ispravnosti              60,000.00                    86,000.00                 48,780.49  Dr. ug.o.
        Usluge tekućeg i invest. Odr. prijevoz.sreds.
    3232300 Usluge održavanje vozila citroen               50112000  480,000.00                    480,000.00                 487,804.88  VV-otv:
    3232300 Usluga održavanja vozila citroen vlast.                 120,000.00                    120,000.00
    3232301 Usluge održavanja vozila VW                 50112000  100,000.00                    100,000.00                 121,951.22  MV-otv:
    3232301 Usluge održavanja vozila VW vlast.                    50,000.00                    50,000.00
    3232302 Usluge održavanja vozila Renault               50112000   54,000.00                    54,000.00                 138,211.38  MV-otv:
    3232302 Usluga održavanja vozila Renault vlast.                 116,000.00                    116,000.00
    3232303 Usluga održavanja ostala vozila                      85,000.00                    85,000.00                 69,105.69
    3232304 Autoelektričarski radovi                                                  22,309.08
3233      Promidžbeni materijal                                   18,000.00     18,000.00                 18,000.00
    3233400 Promidžbeni materijal                           18,000.00                                          16,260.16  Dr. ug.o.
3234      Komunalne usluge                                     448,000.00    448,000.00                 448,000.00
    3234100 Opskrba vodom                              128,000.00                                         104,065.04  Dr. ug.o.
    3234101 Vodopriv.naknada, slivne vode naknada                   30,000.00                                          28,455.28  Dr. ug.o.
    3234200 Iznošenje i odvoz smeća                          60,000.00                                          48,780.49  Dr. ug.o.
    3234400 Dimnjačarske usluge                            5,000.00                                          4,065.04  Dr. ug.o.
    3234500 Usluge čišćenja i pranja-Slatina               93110000   40,000.00                                          32,520.33  Dr. ug.o.
    3234501 Usluge čišćenja i pranja-Virovitica                    55,000.00                                          44,715.45  Dr. ug.o.
                                                   Stranica 2
                                                 List1


    3234900 Ostale komunalne usluge                       130,000.00                                       105,691.06  Dr. ug.o.
3235      Zakupnine i najamnine                                47,000.00     47,000.00                47,000.00
    3235200 Najamnine za graĎevinske objekte                   44,500.00                                        36,178.86  Dr. ug.o.
    3235300 Najamnine za opremu                          2,500.00                                        2,035.52  Dr. ug.o.
3236      Zdravstvene usluge                                 1,368,000.00   1,368,000.00              1,368,000.00
    3236100 Zdravstvene usluge i dežurstva                   890,000.00                                       723,577.24  Dr. ug.o.
    3236102 Usluge drugih zdravstvenih organizacija (Sv. Rok)          18,000.00                                        14,634.15  Dr. ug.o.
    3236102 Usluge drugih zdravstvenih organizacija (Zub. Labor))        450,000.00                                       365,853.66  Dr. ug.o.
    3236105 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika        10,000.00                                        8,130.08  Dr. ug.o.
3237      Intelektualne i osobne usluge                            826,000.00    826,000.00               826,000.00
    3237200 Ugovori o djelu                           755,000.00                                       613,821.14
    3237300 Usluge odvjetnika                          38,000.00                                        30,894.31  Dr. ug.o.
    3237500 Geodetsko katastarske usluge                     10,000.00                                        8,130.08  Dr. ug.o.
    3237900 Ostale intelektualne usluge                     23,000.00                                        18,699.19  Dr. ug.o.
3238      Računalne usluge                                   15,000.00     15,000.00                15,000.00
    3238100 Izrada programa za računala               72521100   5,000.00                                        4,065.04  Dr. ug.o.
    3238900 Usluge održavanja programa                72521000  10,000.00                                        8,130.08  Dr. ug.o.
3239      Ostali nematerijalni izdaci-ostale usluge                      266,000.00    266,000.00               266,000.00
    3239400 Usluga pri reg.voz. i teh. pregled            74313000  80,000.00                                        65,040.65  Dr. ug.o.
    3239401 Premije obaveznog osiguranja AO             66337000  130,000.00                                       105,691.06  MV-otv:
    3239900 Ostale nespomenute usluge                       8,000.00                                        6,504.07  Dr. ug.o.
    3239902 Usluge oglas TV                           40,000.00                                        32,520.33  Dr. ug.o.
    3239903 Porez na cestovna motorna vozila                   8,000.00                                        6,504.07  Dr. ug.o.
3291      Naknada za rad pred. Tjela                               120,000.00  120,000.00               120,000.00
    3291100 Upravno vijeće                           120,000.00                                        97,560.98  Dr. ug.o.
3292      Premije osiguranja prijevoznih sredstava i ost.imov.                205,000.00    205,000.00               205,000.00
    3292100 Premija osiguranja prijevoznih sredstava (kasko)     66334000  120,000.00                                        97,560.98  MV-otv:
    3292200 Premija osiguranja objekata i opreme           66336000  75,000.00                                        60,975.61  Dr. ug.o.
    3292300 Premija osiguranja osba od pos. nesr.slu.        66337000  10,000.00                                        8,130.08  Dr. ug.o.
3293      Reprezentacija                                    33,000.00     33,000.00                33,000.00
    3293100 Reprezentacija                      55000000  33,000.00                                        26,829.27  Dr. ug.o.
3294      Članarine                                      16,000.00     16,000.00                16,000.00
    3294100 Tuzemne članarine                          16,000.00                                        13,008.13  Dr. ug.o.
3299      Nespomenuti rashodi poslovanja                            19,000.00     19,000.00                19,000.00
    3299900 Ostali nespomenuti troškovi poslovanja                2,000.00                                        1,626.02  Dr. ug.o.
    3299901 Doprinosi na plaću-volonteri                     17,000.00                                        13,821.14  Dr. ug.o.
3423      Kamate na zajmove banaka                              117,000.00    117,000.00               117,000.00
    3423100 Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka           117,000.00
3431      Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      40,000.00     40,000.00                40,000.00
    3431100 Bankarske usluge                           5,000.00                                        4,065.04  Dr. ug.o.
    3231200 Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa         32,000.00                                        26,016.26  Dr. ug.o.
    3431201 Admin. takse i suds. Troškovi                     3,000.00                                        2,439.02  Dr. ug.o.
3433      Zatezne kamate                                     5,000.00     5,000.00                5,000.00
    3444400 Rashodi za zatezne kamate iz poslovnog odnosa             5,000.00                                        4,065.04
3721      Naknade graĎanima i kućanstvima                            9,600.00     9,600.00                9,600.00
    3721500 Stipendije i školarine                        9,600.00                                        7,804.88  Dr. ug.o.
3811      Tekuće donacije u novcu                                7,000.00     7,000.00                7,000.00
    3811900 Ostale tekuće donacije                        7,000.00                                        5,691.06  Dr. ug.o.
4221      Uredska oprema i namještaj                             380,043.00    489,000.00               237,295.23
    4221100 Računala i računalna oprema                             108,957.00                 108,957.00
        Informatička oprema (server-mrežamPC5komŠ5, Fot.str   30230000  80,043.00                   86,000.00  86,000.00          65,075.61  Dr. ug.o.
    4221200 Uredski namještaj                                                        42,338.23                Dr. ug.o.
        Namještaj za ljekarnu Vtc., Slatina, Orahovica i Suho.  33192000  300,000.00                     0.00                 243,902.44  Dr. ug.o.
        Ormar 1 kom                                                     2,338.23
        Namještaj za oralnu kirurgiju                                            40,000.00
                                                Stranica 3
                                                        List1


         Ostala uredska oprema                             108,957.00                                         88,582.93
 4222      Komunikacijska oprema                                                                    2,408.34
     4222200 Telefaks                                                            2,408.34   2,408.34
 4223      Oprema za održavanje i zaštitu                                          30,000.00                 39,200.85
     4223100 Oprema za održavanje i zaštitu dec. Klima ureĎaj 10 kom             30,000.00     30,000.00          39,200.85  39,200.85           24,390.24  Dr. ug.o.
         Oprema za održavanje i zaštitu vlas.                                  -                                       Dr. ug.o.
 4224      Medicinska i laboratorijska oprema                                       515,408.00                957,513.58
     4224100 Medicinska oprema                                        365,408.00                785,513.58
                                                         150,000.00                150,000.00
         EKG-ureĎaj ord.opće med Suhopolje                                               22,000.00  22,000.00           17,886.18  Donacija
         EKG aparat 2 kom                                47,000.00                   47,000.00                  38,211.38  Dr. ug.o.
         Autoklav 1 kom zubna Vtc.                            23,000.00                   21,525.00                  17,500.00  Dr. ug.o.
         Nasadnik PM 1 kom – zubna ord. Virovitica                    3,490.74                    3,490.74                  2,838.00  Dr. ug.o.
         Pulsni oximetar 2 kom – pedi. Ord. Slatina , OM Virovitica            7,380.00                   11,880.00                  9,658.54  Dr. ug.o.
         Vaga za bebe 1 kom – ped.ord. Slatina                      3,899.10                    3,899.10                  3,710.00  Dr. ug.o.
         Led lampa za polimerizaciju 1 kom zub. Ord. Virovitica              3,075.00                    3,075.00                  2,500.00  Dr. ug.o.
         Endometar-Apeks lokator dig. S prib. 2 kom Buš. Vtc.               9,563.16                   14,500.00                  11,788.62  Dr. ug.o.
         Stom.jed.s stolicom za ter. I asis, paci. Za oral. Kir.
         Kirurška stom.jed. S priborom i komplet             33192400                           190,000.00                 154,471.54  MV-otv:
         Stolica za kirurga sa sjedalom u obliku sedla 1 kom oral. Kir.  33131100                            4,300.00                  3,495.93  Dr. ug.o.
         Automatska stolica za zubnog asistenta 1 kom oral. Kir.     33131100                            5,500.00                  4,471.54  Dr. ug.o.
         Stom.jed. Za kirurga sa spojnom kutijom, nasdnim instr,     33131100                                                       Dr. ug.o.
         i sterilnom vodom 1 kom oral. Kir.                33192410                           97,000.00                  78,861.79  MV-otv.
         Stolica za pacijenta za oralno kirurške zahvate sa        33131100                                                       Dr. ug.o.
         Dodacima 1 komplet oral. Kir.                  33131100                           70,000.00                  56,910.57  Dr. ug.o.
         Nasadnik kirurški 3 kom oral. Kir.                33131100                           30,000.00                  24,390.24  Dr. ug.o.
         Koljičnik kirurški sa svjetlom 1 kom ora. Kir.          33131100                            8,500.00                  6,910.57  Dr. ug.o.
         Koljičnik za piezo kirurgiju 1 kom oral. Kir.          33131100                            9,500.00                  7,723.58  Dr. ug.o.
         Sukcija (vlažna)za jedno radno mjesto              33131100                           15,000.00                  12,195.12  Dr. ug.o.
         Kompresor za jedno radno mjesto 1 kom              33131100                            7,500.00                  6,097.56  Dr. ug.o.
         UZV kadica za čišćenje svrdla i kir. Instr. 1 kom oral.kir.   33131100                            6,000.00                  4,878.05  Dr. ug.o.
         Polimerizacijska lampa 1 kom oral. Kir.             33131100                            6,000.00                  4,878.05  Dr. ug.o.
         UreĎaj za mješanje kapsuliranih ispuna 1 kom           33131100                            4,000.00                  3,252.03  Dr. ug.o.
         Autoklav/sterilizator s vakuumskim sušenjem, vakuum testom    33131100                                                       Dr. ug.o.
         i printerom 1 kom oral. Kir.                   33131100                           35,000.00                  28,455.28  Dr. ug.o.
         UreĎaj za varenje vrećica za sterilizaciju 1 kom oral. Kir.   33131100                           12,000.00                  9,756.10  Dr. ug.o.
         Negatoskop zidni, tanki, bez terapija i kom oral. Kir.      33131100                            5,500.00                  4,471.54  Dr. ug.o.
         Aparat za terapiju sa kisikom s bocom 1 kom oral. Kir.      33157800                           12,000.00                  9,756.10  Dr. ug.o.
         Ele.kir.aspirator 1 kom oral.kir.                33157400                           30,000.00                  24,390.24  Dr. ug.o.
         Operacijska lampa, stropna montaža, neograničena                                                                    Dr. ug.o.
         rotacija na cent.osnovi 1 kom oral.kir.             33167000                           85,000.00                  69,105.69  Dr. ug.o.
         Hidraulički instrument stolić 1 kom oral. Kir.          33192300                           17,000.00                  13,821.14  Dr. ug.o.
         Elektrokauter 1 kom oral. Kir.                                                 20,000.00                  16,260.16  Dr. ug.o.
         Ormarić pokretni za instrumente 1 kom orak.kir.         33192000                            5,500.00                  4,471.54  Dr. ug.o.
         Ležaj 2 kom –oral. kir.i ped. Slatina              33192100                            4,843.74                  3,938.00  Dr. ug.o.
         Color doppler UZV s abdominalnom sondom 1 kom-Slat               268,000.00                     0.00
         Ostala medicinska i laboratorijska oprema                   150,000.00                   150,000.00
 4231      Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                             250,000.00   250,000.00         69,990.00   69,990.00
     4231900 Vozilo za dijelizu Orahovica                   34114121   180,000.00                     0.00
         Patronažno vozilo 1 kom                             70,000.00                   69,990.00                  56,910.57  Dr. ug.o.
 4262      Ulaganja u računalne programe
     4262100 Ulaganja u računalne programe
 5441      Otplata glavnice pr. Zajmova izvan j.se.                            463,000.00   463,000.00                463,000.00
     5441200 Otplata glavnice pr. Zajmova izvan j.se.                    463,000.00
UKUPNO                                            58,720,600.00   58,720,600.00  58,720,600.00               58,832,600.00  9,300,383.40
                                                       Stranica 4
                List1
U Virovotoci, Srpanj 2011.        Izradila: Jasna Mandić, dipl.oec.
               Stranica 5

								
To top