pembentangan 5

Document Sample
pembentangan 5 Powered By Docstoc
					Pengenalan Pendidikan Seni Visual
      (PSV)
Pendidikan Seni Visual menjurus kepada seni
tampak dan tidak merujuk kepada seni lain seperti
muzik, sastera, seni tari, lakonan dan seni
mempertahankan diri.
Sebelum ini dikenali sebagai Seni Lukis, Pendidikan
Seni (KBSR/KBSM) dan PSV (2002)
Melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan
kritikan. Bermatlamatkan peningkatan kepekaan,
kreativiti individu dan pengalaman nilai murni.
Pengetahuan Asas Seni Visual

      MENGGAMBAR
 MEMBUAT          MEMBENTUK
 REKAAN   BIDANG    DAN MEMBUAT
DAN CORAK          BINAAN        KRAF
      TRADISIONAL
   elukis dan membuat gambar


Menegaskan perkembangan persepsi, kemahiran
dan kemampuan murid dalam kegiatan membuat
gambar dengan pelbagai media dan teknik.
Teknik Menggambar
     embuat rekaan dan corak

 Murid diberi peluang memahami pelbagai cara menghasilkan corak
 tidak terancang dan corak terancang serta mengaplikasinya menjadi
 rekaan.
 Corak ialah struktur susunan ulangan berdasarkan motif dibuat
 secara terkawal atau bebas. Seringkali corak boleh didapati
 daripada:
1. Alam semulajadi seperti bunga, siput, kayu, serangga dan haiwan
2. Bahan buatan manusia seperti kerusi, meja, rumah, dan gunting
3.Geometri seperti bulat, segi tiga dan segi empat
4. Rupa barangan kraf tradisional seperti wau, gasing dan keris.
Jenis Susunan Corak
   Ogee
Cerminan
Berpusat
Jidar (border)
Tampak dam / tampak catur
Siku keluang
Berjalur
Selang seli
Pucuk rebung
Teknik Corak Tidak
  Terancang
CORAK TIDAK TERANCANG
Teknik Corak Terancang
CORAK TERANCANG
Kaligrafi
      embentuk dan membuat binaan
 Menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap
 bentuk, ruang, struktur, imbangan dan kestabilan yang
 merangkumi objek 3D. Pelbagai bahan, alat dan teknik
 pembuatan boleh digunakan.
 Tema dan Subjek
1. Alam semulajadi
2. Perasaan dalaman, khayalan dan imaginasi si pelukis
3. Aliran dan tema sejagat
4. Keperluan dan pengalaman harian
   Bidang Kegiatan
Membentuk dan Membuat Binaan

 Model   Arca
           Diorama
     Assemblaj

 Arca         Arca
 Timbul   Boneka
            Mobail


       Arca
 Topeng        Origami
      Stabail
    raf Tradisional
 Memberi kesedaran tentang adanya beberapa jenis
 kraf tradisional dalam budaya tanah air.
 Murid diperkenalkan dengan fungsi, proses dan
 teknik pembuatan, alat dan bahan, corak dan
 hiasan yang digunakan berdasarkan suasana dan
 fizikal tempat atau daerah sekolah ditempatkan.
 Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai
 proses pembelajaran melalui cara seperti
 pernyataan, puisi, lakonan, nyanyian dan
 penceritaan.
Jenis-jenis Kraf
  Estetika dalam PSV

“ SEMUA ORANG YANG TERLIBAT DENGAN
PEMBUATAN KARYA SENI SEMESTINYA
MEMBUAHKAN SUATU KEUNIKAN SECARA
PERSONAL UNTUK DISAMPAIKAN DALAM
KARYANYA. ” BURGURT (1961)
    Cara Estetika
    Ditampilkan
• Peniruan sebagai Representasi Gambar
 dan Imej
• Ekspresi dalam Perasaan dan Emosi
• Menggunakan Kaedah Formalistik
• Keaslian
      PRINSIP
      REKAAN

 UNSUR        STRUKTUR
SENI REKA       REKAAN

      ASAS
      SENI
      REKA
Unsur Seni Reka
     Garisan

Ruang       Warna
Bentuk       Jalinan

     Rupa
        Garisan
• Garisan merupakan cantuman satu siri titik.
• Boleh jadi dalam bentuk tebal, tipis, berbulu,
 putus-putus, bergerigi, beralun, zig-zag dan
 lain-lain lagi.
• Merupakan unsur yang terpenting dalam
 kerja melukis dan menggambar.
• Melalui garisan kita boleh menulis, melakar,
 membuat jalinan gambar, membuat rupa dan
 membentuk.
Contoh Garisan
             Warna
WARNA ASAS (PRIMER)
WARNA SEKUNDER:
 1 WARNA ASAS + 1 WARNA ASAS
WARNA TERTIER:
 1 WARNA ASAS + 1 WARNA SEKUNDER
WARNA PENGGENAP
         Jalinan
• Kesan pada sesuatu permukaan kasar, halus, kesat
 dan sebagainya. Wujud semulajadi atau dari buatan
 manusia.

•Terbahagi dua :
i. Tampak - hanya dapat dilihat pada satah gambar
       bersifat 2 dimensi. Contoh; gambar,
       slaid, simbol, logo dan lain-lain.
ii. Sentuh - dapat dirasa, bersifat maujud dan 3
       dimensi. Contoh; kulit kayu, kulit
       kerang simen dan buah durian.
Jalinan Tampak
Jalinan Sentuh
           Rupa
•Cantuman antara dua hujung garisan iaitu
 permulaan garisan dan penghujung garisan.
 Ia hanya sekadar garis luar sesuatu objek dan
 sifat leper atau mendatar.

•Terbahagi dua :
i. Organik - garisan luaran yang berbagai,
       tidak menentu dan bersifat dominan.
ii. Geometri - berbentuk khusus sepeti bulat,
       empat segi, kun, kubus, selinder,
       piramid dan lain-lain.
      - dihasilkan berbantukan alat geometri.
Contoh Rupa
         Bentuk
•Mempunyai isipadu.

•Terbahagi kepada dua :
i. Ilusi – gambar, catan, cetakan, foto, ilustrasi,
      lukisan dan gurisan.
     - permukaan datar, bersifat 2 dimensi

ii. Konkrit - maujud, berisipadu atau berjisim
      - ada ton, warna, jalinan dan ruang
Contoh Bentuk
Contoh Bentuk


Proses dari garisan kepada rupa, struktur dan bentuk
           Ruang
Merupakan kawasan di antara atau kawasan di
 sekeliling objek.
Menggambarkan aspek kekosongan antara objek
 atau garisan.

Berada di luar, di tepi di atas atau sebagainya.
Dalam menggambar, ruang boleh dihasilkan
 dengan menggunakan garisan, jalinan dan warna.

Dikaitkan kepada garisan, perspektif, warna dan bentuk.
Contoh Ruang
Menggunakan kaedah
formalistik:
Garisan,warna, ruang,
jalinan, bentuk, dan rupa
Prinsip Rekaan
Harmoni     Keseragaman, kesamaan, imbangan dan penyerapan. Konsep ini
        menimbal balas kepada garisan,bentuk, rupa, jalinan, ruang dan warna
        yang saling lengkap melengkapi dan tiada unsur percanggahan.
Penegasan    Kemampuan sesuatu unsur untuk menarik perhatian si pemerhati. Cara
        ini boleh dilakukan dengan mewujudkan kelainan atau keganjilan dalam
        hal subjek yang diutarakan.
Imbangan    Agihan ruang dari segi kedudukannya, dikaitkan dengan saiz,
        jarak,bentuk, jalinan, rupa dan warna. Imbangan boleh jadi dalam bentuk
        simetri atau bukan simetri. Imbangan simetri bermaksud pembahagian
        ruang yang seimbang. Jika sebaliknya, ia membentuk imbangan tidak
        simetri.
Kontra     Percanggahan atau perlawanan dengan ciri-ciri yang ingin diutarakan
        dalam hal subjek karya. Ciri-ciri yang berlawanan ini disengajakan untuk
        mendapatkan reaksi sipermerhati. Kontra boleh berlaku pada rupa,
        bentuk, garisan, warna dan corak.
Pergerakan   Pergerakan sesuatu objek dalam gambar boleh menjadikan sebagai
        kekuatan imej gambar itu. Pergerakan sesuatu kenderaan misalnya,
        nampak lebih hebat dan menarik apabila ada unsur yang menjadikan ia
        kelihatan seperti bergerak. Pergerakan boleh dihasilkan melalui rupa,
        jalinan, ruang dan warna.
Kepelbagaian Kepelbagaian bererti kombinasi dari pelbagai gagasan, nilai dan
        pesembahan yang membentuk satu gubahan.
Kesatuan    Bermaksud gabungan rupa, corak, bentuk, warna dan jalinan yang boleh
        menimbulkan suatu tema atau keseragaman pendapat.
     Struktur Rekaan
1. Sebelum berkarya - penstrukturan perlu
  dilakukan untuk mendapatkan hasil yang
  baik dan memenuhi spesifikasi.
2. Lakaran asas dibuat sama ada rupa geometri
  atau rupa organik.
3. Struktur asas terbahagi kepada dua iaitu
  garisan grid dan garisan struktur.
Contoh Garisan
   Grid
    Penyerapan Unsur Seni di
    Sekolah Rendah
Drs. Abd. Rahman Saleh (1976):-

1. Seni Visual dijalankan atas “operational”
  khusus.
2. Pilih method atau kaedah yang tepat.
3. Guna bahan Seni Visual sebaik mungkin.
4. Adakan evalusi.
SEKIAN

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: waj3107
Stats:
views:817
posted:8/18/2011
language:Malay
pages:61