Docstoc

GRAWE auto nex A

Document Sample
GRAWE auto nex A Powered By Docstoc
					                                   GRAWE KONTAKTI

                                                       GRAWE
                                                       AUTO
                                Podružnica Mostar
                                88000 Mostar, Kralja Tvrtka bb
                                tel.: +387 36 333 731, fax: +387 36 333 730
                                                       Više sigurnosti kod vožnje autom:
                                Podružnica Zenica
                                                       sveobuhvatna zaštita za vozilo i
                                72000 Zenica, Masarykova 58
Direkcija GRAWE osiguranja u Sarajevu, BiH           tel.: +387 32 202 000, fax: +387 32 202 002
                                                       putnike u zemlji i u inostranstvu.

                                Podružnica Bihać
                                77000 Bihać, Džemaludina Čauševića 2
GRAWE - VIŠE OD 180 GODINA TRADICIJE              tel.: +387 37 224 173, fax: +387 37 224 174

                                Podružnica Tuzla
GRAWE OSIGURANJE d.d. SARAJEVO je prva osiguravajuća
                                75000 Tuzla, Klosterska 22
kuća sa stranim kapitalom u Bosni i Hercegovini. Osno-
                                Tel.: +387 35 249 200, Fax: +387 35 249 201
                                                          WE
vana je 1998. godine, a osnivač i 100% vlasnik je                                GRA :
                                                           O
GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG AG, jedno od                                 AUT uranje
                                Podružnica Goražde                  ig nih
najstarijih osiguravajućih društava u Evropi, utemeljeno                             Os or
1828. godine, što čini više od 180 godina tradicije i
                                73000 Goražde, Ferida Dizdarevića bb        mot la
iskustva u osiguranju. GRAWE Group pokriva tri područja
                                tel.: +387 38 240 300, fax: +387 38 240 301     vozi
poslovanja: osiguranje, nekretnine i bankarstvo.

Međunarodno iskustvo i karakter GRAWE-a predsta-
vljaju jamstvo da se s Vašim povjerenjem raspolaže na
pravilan i uspješan način.                     osiguranje d.d.

Svaka GRAWE polica pruža korisniku mogućnost izbora    “GRAWE OSIGURANJE” d.d. SARAJEVO
vrste, predmeta i načina osiguranja. GRAWE nudi      71 000 Sarajevo, Trg solidarnosti 2
                              tel.: +387 33 772 500, fax: +387 33 772 501
sljedeću paletu proizvoda:
                              www.grawe.ba

 Osiguranje života
 Osiguranje od nezgode
                                Kontakt osoba
 Osiguranje imovine
 Osiguranje motornih vozila
 Putno zdravstveno osiguranje
 Osiguranje malog i srednjeg poduzetništva
AUTOODGOVORNOST                         GRAWE MOBIL                                          AUTO KASKO
Učestvovati u saobraćaju znači preuzeti odgovornost       GRAWE MOBIL predstavlja posebnu zaštitu za vozače                       Automobilski kasko pruža Vam mogućnost osiguranja moto-
na sebe.Policom automobilske odgovornosti            automobila i njihove saputnike.                                rnih vozila koje pokriva materijalne štete nastale na Vašem
u GRAWE-u osiguravate svoju odgovornost prema          Radi se o CAR & ROAD ASSISTANCE koja omogućuje                        vozilu u saobraćajnoj nezgodi i onda kada ste Vi osobno
trećim licima za štete učinjene upotrebom Vašeg vozila     brzu pomoć kod kvarova, nezgoda i brojnih problema                      skrivili nezgodu ili kada je vozilo uništeno ili oštećeno bez
u zemlji i inostranstvu. GRAWE osiguranje vozila znači     na cesti. Mobil pomaže širom Evrope.                             Vašeg znanja.
pretvaranje odgovornosti u pogodnosti.
                                U slučaju nezgode ili kvara nazovite GRAWE MOBIL                       Puno KASKO osiguranje
AO Plus osiguranje                       Servisni centar, obavijestite nas gdje se nalazite                      Pokriva rizike sudara, krađe, štete na parkingu, udar
                                i što vam se dogodilo. Nudimo brzu pomoć i naše                        predmeta, oluju, požar, eksploziju, poplavu,
To je prošireno osiguranje od automobilske           servisne usluge. I brinemo, naravno i za Vašu porodicu
odgovornosti za štetu koju ovlašteni vozač pretrpi                                                      zlonamjerne postupke trećih osoba, štete nastale
                                i druge saputnike.                                      pri manifestacijama, demonstracijama, itd.
vlastitom krivicom, i ugovara se na AO polici
prilikom registracije vozila.                  U slučaju nezgode ili kvara,                                   Rizik krađe i razbojničke krađe pokriven je punim
Pokriće:                            između ostalog pomažemo:                                     kaskom i ne obračunava se doplatak
  Tjelesne ozljede i smrt      50.000 KM
                                  Pružanjem tehničke pomoći                                 Djelomično KASKO osiguranje
                                  Nabavkom rezervnih dijelova
Osiguranje autonezgode (AN)                                                                  Pokriva dio rizika i ugovara se uz nižu premiju i puni kasko.
                                  Vučnom službom do najbliže radionice
Osiguranje lica od posljedica nezgode u motornim          Transportom vozila u zemlji i inostranstvu                        Kombinacija A - pokriveni slučajevi su: požar, udar
vozilima (AN) je osiguranje vozača i putnika.            Dostavom izgubljenih ključeva ako su izgubljeni                      groma, eksplozija, oluja, tuča (grad), snježna lavina,
                                  ključevi vozila                                      pad zračne letjelice, manifestacija ili demonstracija,
Pokrivene su posljedice:                                                                   poplava, bujice ili visoka voda.
  1. Trajni invaliditet                    U štetnom slučaju preuzimamo                                 Bonus kod kasko osiguranja se ne gubi u slučaju
  2. Smrt                                                                          štete prijavljene po djelomičnom kasko osiguranju.
                                troškove i za:
Osiguranu sumu, a time i premiju možete sami birati!
                                  Najam vozila (Rent-A-Car)                                 POGODNOSTI
Korisnost AN osiguranja prepoznaje većina naših klijenata
                                  Nastavak putovanja ili povratak                               plaćanje premija u ratama
                                  Noćenje (do 3 noći)                                     popust na zaštitni uređaj protiv krađe
Pogodnosti                             Posredovanje u kontaktu sa sudskim tumačima,                         10% popusta za jednokratno gotovinsko plaćanje
  priznanje stečenog bonusa za prodato vozilo i do 3 godine    advokatima, vještacima                                    priznavanje bonusa prema AO polici
  priznanje stečenog bonusa kod prethodonog osiguravača      Troškove zbrinjavanja, prevoza i čuvanja vozila                       popust za invalidnost vojnim invalidima, civilnim
  mogućnost obnove do 30 dana nakon isteka police                                                       invalidima rata i invalidima rada
                                GRAWE MOBIL vrijedi u Bosni i Hercegovini i svim evropskim državama osim u
  popust za invalidnost vojnim invalidima, civilnim      Srbiji, Crnoj Gori, Rusiji, Ukrajini, Latviji, Estoniji i Litvaniji. Sve navedeno podliježe   popust za osiguranike sa 11 vozila i više
  invalidima rata i invalidima rada              Općim uvjetima dodatnog osiguranja GRAWE MOBIL u njihovoj zadnjoj važećoj verziji.        (grupno osiguranje)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:8/18/2011
language:Estonian
pages:2