Percubaan UPSR Matematik Negeri Perak Kertas 1 2008 (skema jawapan)

Document Sample
Percubaan UPSR Matematik Negeri Perak Kertas 1 2008 (skema jawapan) Powered By Docstoc
					    UJIAN PERCUBAAN SELARAS
  PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2008

      SKEMA JAWAPAN
     MATEMATIK KERTAS 1


1   C            21  D
2   D            22  A
3   A            23  D
4   D            24  B
5   A            25  C

6   C            26  B
7   B            27  A
8   A            28  C
9   D            29  C
10  C            30  D

11  A            31  D
12  C            32  C
13  A            33  B
14  C            34  B
15  D            35  D

16  B            36  B
17  A            37  A
18  D            38  A
19  C            39  B
20  B            40  D

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:106
posted:8/17/2011
language:Malay
pages:1
Description: Soalan Percubaan UPSR
Muhammad Ihzam Mohd Khairi Muhammad Ihzam Mohd Khairi Student none
About I'm just a student