Docstoc

SEO

Document Sample
SEO Powered By Docstoc
					      SEO

Optimalizace webových stránek
    pro vyhledávače

           Jan Nemrava, KIZI, FIS VŠE
           nemrava@vse.cz
   Motto:„Content is a king“
   Motto 2:


„Co je dobré pro
uživatele, je dobré
 pro vyhledávače“
         Co je SEO
► Optimalizace pro vyhledávače – vhodnou
 strukturou stránek, správně napsaným
 textem a použitím dalších prvků WWW
 stránek, lze vylepšit umístění stránky ve
 výsledcích vyhledávačů na zvolené, klíčové,
 slovo, nebo slovní spojení.
         Proč SEO
► Klasická internetová reklama je velmi
 rozšířená a oslovuje i zákazníky, kteří o
 inzerované zboží neprojevili zájem, a tím se
 stává velmi neefektivní.
► Systém Search Engine Marketingu je
 opačný. Inzerent nehledá zákazníka, ale
 zákazník inzerenta, a to prostřednictvím
 vyhledávačů a katalogů.
       SEO vs. SEM
► Search Engine Optimization (SEO) znamená
 úpravu obsahu a zdrojového kódu jednotlivé
 stránky.
► Search Engine Marketing (SEM) zahrnuje
 navíc vytvoření celkové strategie pro celý
 webový server, která je aplikována mimo
 fulltextové vyhledávače i v katalozích a pay-
 per-click vyhledávačích.
 Volba klíčových slovních spojení
► Zásadní klíč k úspěchu
► Nutné znát potenciální zákazníky
► Možnosti volby slov:
   Analýza konkurence
   Použití internetových nástrojů
   Využití firemních materiálů
   Oslovení zákazníků
► Vyhnout se „profláknutým“ frázím, žargonu,
 příliš odborným, nebo laickým výrazům
            On Page faktory
► Bezchybný kód (externí soubory)
► Struktura webu (návrh, navigace, adresa…)
► Dynamické vs. Statické weby (parametr, id)
► HTML tagy
► Názvy souborů a adresářů
► !!! Obsah webu !!!
► Rámce

►  http://www.stranka.cz/index.php?dat=parametr1&kat=parametr2&page=stranka.
►  http://www.stranka.cz/parametr1/parametr2/stranka.htm
       Obsah stránky
► Hustota klíčových slov (skloňování, podíl)
► Počet slovních spojení v textu
► Forma textu (odkazy, stylistika)
► Kvalita textu – generování zpětných odkazů
        HTML tagy
► Meta  (description, keywords)
► Title (SERP, user+seo friendly, 5-7 slov)


► <Hx>
► <strong>
► <img alt=“”>
► <a href=“” title=“”>
       Off-page faktory
► Množství příchozích odkazů
► Kvalita příchozích odkazů
► Obsah příchozích odkazů
► Odchozí odkazy


► PageRank,  JyxoRank

     příchozích odkazů, zjištění názvů v title a
► Zjištění
 odkazech
  Hodnocení webů vyhledávači
► PageRank
► JyxoRank
  ohodnocení důležitosti a věrohodnosti stránky, který nemá s obsahem stránky nic
  společného. Každý hypertextový odkaz směřující na určitou stránku, je počítán do
  jejího hodnocení.

► Slova v titulku
► Slova v URL
► Obsah
      Nekalé praktiky
► Link farm
► Skryté texty
► Cloaking
► Nadměrná hustota klíčových slov
► Duplicitní obsah


► Oznamování  spamu
       Časté chyby
► Používání rámců bez noframes sekce
► Flashové intro a menu bez textové
 alternativy
► Obrázkové menu bez alt atributů
► Nadměrná hustota klíčových slov
► Špatné používání textu v odkazech
                   Utility
►  spideru Poodle
    http://www.gritechnologies.com/tools/spider.go
►  Aplikace na ověření kriterií
    http://my.fm.vse.cz/nemra-va/
►  Wordtracker:
    http://www.wordtracker.com/
►  Google AdWords
    https://adwords.google.com/select/KeywordSandbox
►  Overture Search Term Suggestion Tool
    http://inventory.overture.com/d/searchinventory/suggestion/
► eTarget
   http://www.etarget.cz/
► Pozice ve vyhledávačích
   http://www.2mstudio.cz/pozice-ve-vyhledavacich/
         Shrnutí
► ZAJÍMAVÝ  WEB, často aktualizovaný
► Volba struktury
► Volba klíčových slov
► Vhodná hustota klíčových slov, texty v
 odkazech, použití HTML tagů
► Propagace – získávání zpětných odkazů
► Sledování pozic a laďění stránek
            Zdroje
►  Thurow, Shari: Search Engine Visibility,
  NewRiders 2003
►  Konference SEO
    http://seo.nawebu.cz/
►  Letní škola SEO na Lupě
    http://www.seo-sem.cz/letni-skola-seo/
►  Interval o SEO
    http://interval.cz/serial.asp?serial=133

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:8/16/2011
language:Czech
pages:17