Docstoc

SMS CHAT

Document Sample
SMS CHAT Powered By Docstoc
					Her kan du få råd og              Sådan kan du bruge politiet:                    Til forældre
vejledning:

SSP-samarbejdet                 Hvis du ønsker råd og vejledning fra politiet, og evt. er i tvivl
     Råd og vejledning,           om, hvorvidt en sag skal anmeldes, kan du kontakte politiets

     Find jeres SSP-Konsulent på:
                        forebyggelsesafdeling på tlf. nr. 114. Du kan også henvende
                        dig direkte på politistationen i almindelig åbningstid.
                                                          Ved du nok om


                                                          SMS
     (www.ssp-samraadet.dk)

                        Politi:          Adresse:
Sikker chat
     Gode råd til børn og forældre     Herning          Nørregade 1, 7400 Herning
     (www.sikkerchat.dk)
                        Holstebro         Nørreport 1, 7500 Holstebro          og

                                                          CHAT
                        Ringkøbing        Kongevejen 16-18, 6950 Ringkøbing
Red Barnet
                        Silkeborg         Chr. d. 8. Vej 2 c, 8600 Silkeborg
     Anonym rådgivning: 3536 5555
     (www.redbarnet.dk)           Skive           Resenvej 10 a, 7800 Skive

                        Thisted          Kronborgvej 111, 7700 Thisted
Klubhus på nettet                Viborg          Rødevej 1, 8800 Viborg
     Chatrådgivning for børn og voksne
     (www.cyberhus.dk)


Politi
     Råd og vejledning samt anmeldelse af
     strafbare forhold - se næste side.
     (www.politi.dk)

                         Det Kriminalpræventive Sekretariat
                         Nørreport 1, 7500 Holstebro, Tlf. 96141448
Chat med fremmede                 Billeder                       Hvad kan forældre gøre?
Børn og unge bruger internettet rigtig meget,   Når man kommunikerer på mobiltelefonen og på     Det kan en gang imellem være svært at følge
og nogen bruger nettet til at udforske verden   internettet, er det nemt at tage billeder og vide-  med i børnenes og de unges online-kommuni-
og møde nye venner.                resende dem eller lægge dem ud på nettet.      kation. Gode råd kan f.eks. være:
Hvis man chatter med nogen, man ikke ken-     Tal med dit barn om hvilke billeder, der kan læg-
der, bør man være opmærksom på, at der      ges ud, både af barnet selv og af andre.        Bland dig nysgerrigt i dit barns chat– og SMS
kan være ”chat-venner”, der forsøger at lokke                              verden.
en til ting, som man senere fortryder.      Loven siger at:                    Lad computeren stå et centralt sted i huset.
Lær´ dit barn nedenstående SMART-regler:     Hvis man uden tilladelse tager et billede, som er   Forøg din ”online-viden”, så dit barn kan dele
                         krænkende eller som udstiller private forhold,     sine erfaringer med dig.
Sæt grænsen.                   risikerer man at overtræde straffelovens § 232
                         eller § 264d.                     Spørg om du må se dit barns profil og spørg
   Husk at det er dig, der sætter grænsen.                              til dit barns oplevelser med chat og sms.
   Luk og sluk for computer og mobil, hvis
                                                     Bliv ”online-ven” med dit barn - f.eks. på fa-
   du følger dig utryg.
                                                     cebook. Anbefal dit barn at lave en lukket
Mød aldrig en chatven alene.                                       profil, hvor kun venner har adgang.
   Du skal give dine forældre besked, hvis                              Tal om moral og sprogbrug i forbindelse med
   du skal mødes med en chatven. Gå                                  chat og SMS. Hvordan undgår man at såre
   aldrig alene til mødet.           Konflikter                       andre.

Afgiv ikke personlige oplysninger.                                    Tal om profilbilleder og om hvilke signaler
                         Konflikter på nettet eller på mobiltelefonen er    man sender i forbindelse med disse billeder.
   Giv ikke en chatven dit navn, tlf.nr.,   desværre ikke ualmindelige. Men en online-
   mailadresse eller et billede af dig selv.  konflikt kan ofte være værre end en ”face-to-     Tal om hvilke billeder man lægger ud på net-
                         face” konflikt, fordi negative oplevelser eller    tet af andre. (At blive ”tagget” i forskellige
Reager og gem beviserne.             mobning fra skoledagen kan fortsætte og acce-     situationer)
   Reager hvis en situation er ubehagelig.   lerere via mobiltelefon og chat efter skoletiden.
                                                     Har dit barn negative chat– eller SMS ople-
   Husk at gemme beviserne, så er det                                 velser med klassekammerater eller andre
   lettere for de voksne at hjælpe.                                  bekendte, bring det op på forældremøde.
                         Loven siger at:
Tal med en du stoler på.                                         Ved grov chikane kontakt øjeblikkelig skolen,
                         Hvis man skriver en besked med det formål at      klubben, andre forældre, SSP eller lign.
   Husk det hjælper altid at tale med en,   skræmme eller true andre, risikerer man at over-
   hvis du har oplevet noget mærkeligt.    træde straffelovens § 266.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:18
posted:8/15/2011
language:Danish
pages:2