Template Cv Srpski

Document Sample
Template Cv Srpski Powered By Docstoc
					 SAČUVAJTE FORMULAR SA SAVE AS I KAO IME FAJLE STAVITE SVOJE IME. POPUNITE TEKST U KUĆICAMA. IZMEĐU KUĆICA SE KREĆETE TAB TASTEROM.
                    FAJLU POSALJITE E-MAILOM NA OFFICE@ALTISCAPITAL.NET


                 RADNA BIOGRAFIJA (VAŠE IME I PREZIME OVDE)
1. Ime:
2. Prezime:
3. Adresa:
4. Telefon:
5. e-mail:
6. Datum rođenja:
7. Pol:
8. Državljanstvo:

9. Obrazovanje (poslednja tri):
Ustanova:                          Diploma ili zvanje:                    Godina sticanja:
10. Članstvo u strukovnim organizacijama i
nagrade:
11. Trenutno radno mesto:
12. Broj godina kod sadašnjeg poslodavca:
13. Glavne oblasti stručnosti:

14. Radno iskustvo:
Period:    Poslodavac:                Radno mesto:          Opis poslova i zaduženja:
15. Odgovarajuće iskustvo za ovaj posao (vođa tima, član tima, itd):
Period:  Klijent:      Opis/naslov projekta:   Radno mesto:   Opis poslova i zaduženja:
16. Jezici (5-odlično, 1-osnovno):
       Jezik           Čitanje     Konverzacija        Pisanje
        (maternji)
17. Objavljeni radovi i/ili učešće na kongresima:

18. Rad na računaru:

19. Ključne kvalifikacije:

20. Preporuke:

21. Ostale relevantne informacije:

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:735
posted:8/15/2011
language:Serbian
pages:2
Description: Template Cv Srpski document sample