klik hier - Oomkegast

					     “Wonen aan de rand van de EHS Boerakker/Lucaswolde”
                    Boerakker augustus 2009

Inwoners van Boerakker/Lucaswolde

DORPSBEPLANTING

GRATIS BEUKENHAAG
Vanuit het project “Wonen aan de rand van de EHS (Ecologische Hoofd
Structuur) Boerakker/Lucaswolde” is het mogelijk om gratis plantmateriaal
voor een haag als erfafscheiding te verkrijgen. Het gratis plantmateriaal geldt
voor hagen in het verlengde van de doorgaande weg (Noorderweg, Hoge
Tilweg en Hoofdweg), gelegen op het erf. In een enkel geval ook dwarshaag
indien deze het straatbeeld versterkt. Het aanplanten is voor eigen rekening
(zelfwerkzaamheid) en kan gedaan worden op de gezamenlijke plantdag in de
tweede helft van dit jaar. Voor de haag kunt u kiezen uit de volgende soorten
(zie ook foto’s hiernaast): Haagbeuk; Rode beuk, Groene Beuk of Veld
Esdoorn.


GRATIS VRUCHTBOMEN
Tevens worden er gratis vruchtbomen van oud Groninger fruitrassen
beschikbaar gesteld ter versterking van het straatbeeld. Dit geldt dus niet
voor nieuwe aanplant achter een woning of uit het zicht vanaf de weg. Ook
hier geldt dat het plantmateriaal (incl boompalen) gratis is en de aanplant
voor eigen rekening komt (zelfwerkzaamheid) Ook kan deze aanplant (tegen
betaling, omdat dit extra vergt) plaatsvinden op de plantdag in het najaar.
Assortiment fruitbomen
Appelbomen         Bramleys Seedling, Groninger Kroon, Zwaanappel, Zoete Pippeling,
              Sterappel, Willem III, Zoete Kroon, Groninger Pippeling
Perenbomen         Bredero, Kleipeer (beide stoofperen), Goudbal,
              Groninger Juttepeer (beide handperen)
Pruimenbomen        Czar, Opal
Walnoot           Juglans regia, Juglans regia Buccaneer

ERFBEPLANTING BOERENERVEN
Het project “Wonen aan de rand van de EHS Boerakker/Lucaswolde” geeft daarnaast de mogelijkheid
voor het aanpakken van de boerenerven in en rondom Boerakker en Lucaswolde. Hierbij wordt het
gebruik van inheemse en streekgebonden plantmateriaal gestimuleerd. Het plantmateriaal wordt dan
ook gratis beschikbaar gesteld vanuit dit project. Of het nu gaat om aanplant van een fruitboomgaard,
aanplant van bosplantsoen of een haag, het plantmateriaal kan beschikbaar gesteld worden vanuit dit
project. Voor advies, planontwerp en uitvoering van (her)inrichting van uw erf kunt u rechtstreeks
terecht bij Landschapsbeheer Groningen.

HERSTEL EN AANLEG PETGATEN, DOBBEN EN SINGELS
Voor het herstellen en aanleggen van dobben en petgaten kunt u zich ook aanmelden via
Landschapsbeheer Groningen. Deze organisatie kan met subsidie de werkzaamheden voor u uitvoeren,
waarbij slechts een kwart van de totale kosten aan eigen bijdrage geldt. Voor achterstallig onderhoud
aan (hout)singels op landbouwgrond is het in de meeste gevallen zelfs mogelijk om dit met subsidie
geheel gratis voor u uit te voeren. Neem voor meer informatie hierover contact op met
Landschapsbeheer Groningen.

 Assortiment bosplantsoen:       (* = boomvormer)
 Els (Alnus glutinosa)*         Hazelaar (Corylus avellana)
 Meidoorn (Crategus monogyna)      Schietwilg (Salix alba)*
 Sleedoorn (Prunus spinosa)       Grauwe wilg (Salix cinerea)
 Eik (Quercus robur)*          Vlier (Sambucus nigra)
 Beuk (Fagus sylvatica)*        Es (Fraxinus excelsior)*
 Vuilboom (Frangula alnus)       Gelders. roos (Viburnum opulus)
 Lijsterbes (Sorbus aucuparia)     Hondsroos (Rosa canina)
 Zoete kers (Prunus avium)*       Wilgenstaak t.b.v. knotwilg


Heeft u vragen dan kunt u deze stellen aan de projectleider de heer Elmar Schraa.
e. schraa@landschapsbeheergroningen.nl


Het bijgaande formulier kunt u invullen en vóór 1 oktober afgeven bij:
Jan Helder
Noorderweg 57
Boerakker

            WEL VOOR 1 oktober 2009
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon

Aantal:   Naam:

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:18
posted:8/15/2011
language:Dutch
pages:3