Privat Professionel Personlig Professionel Personlig Privat

					 Privat    Personlig        Professionel


            Hvordan skal man egentlig anskueliggøre de
            tre områder privat- personlig- professionel?
                  Her er nogle tegninger.
            Prøv at overveje hvornår den enkelte tegning
            faktisk ville være det mest præcise billede af
                den måde tingene foregår på.
              Privat
 Personlig
  Privat
Professionel

         Professionel Personlig
                          Hvilke forbindelser er der?
”Noget femte”                     Er de stærke/svage?
                           Hvad påvirker hvad?
                Personlig                                  ”Noget fjerde
      Privat                   Professionel
          Måske er det tre områder, der påvirker hinanden?
              Måske er der flere ting end de 3?
                     Hvad nu hvis der kan være noget af alle 3
                      ting til stede, så det er en blanding af de
                     tre. Her leger jeg med meget og lidt af hver
                          –det giver 8 muligheder.Meget Professionel - Meget Personlig - Meget privat

 Meget Professionel - Meget Personlig - Lidt privat

 Meget Professionel - Lidt Personlig - Meget privat

 Meget Professionel - Lidt Personlig - Lidt privat

 Lidt Professionel - Meget Personlig - Meget privat

 Lidt Professionel - Meget Personlig - Lidt privat

 Lidt Professionel - Lidt Personlig - Meget privat

  Lidt Professionel - Lidt Personlig - Lidt privat
      Præferencer

                      Perspektiver
              Person-
Publikum           lig


                             Partnere
                   Profes-
          Privat
  Penge               sionel                           Pædagogik
       Påhit           Pres


      Kunne der være andre P´er, som var lige
            så vigtige?
                 Personlig
                   Tro ↔ Viden
                   Lyst ↔ Vilje         Kunne
      P3”
Her bliver ” ikke         Følelse ↔ Tanke       ” personlig”
mere de bedste ord         Person ↔ Princip         være
Måske er polariteter       Subjekt ↔ Objekt       spillerummet
    bedre?           Handling ↔ Tanke        mellem to
                 Undtagelse ↔ Regel     poler/polariteter
                 Personligt ↔ Fagligt
                 Behag ↔ Effektivitet
                Medfølelse ↔ Empati
                Tilfælde ↔ Planlægning
                Nu-og-her ↔ Langsigtet
                Kategorisk ↔ Nuanceret
               Min mening ↔ Argument
 Privat           Improvisere ↔ Planlægge       Professionel
               Kærlighed ↔ Retfærdighed
               Person (hvem) ↔ Sag (hvad)
              Godt/Skidt ↔ Hensigtsmæssigt
              Én mulighed ↔ Flere muligheder
             Selvbekræftende ↔ Reflekterende
             Værdier (følte) ↔ Værdier (tænkte)
          Ubegrundede ”Domme”↔ Begrundede vurderinger
       Tro                           Viden
       Lyst                          Vilje
     Følelse                           Tanke
      Person     Personlig                  Princip
      Subjekt                          Objekt
    Handling                           Tanke
    Undtagelse                           Regel
    Personligt
                   Personlig            Fagligt
                                             Professionel
      Behag                           Effektivitet
Privat
    Medfølelse                           Empati
     Tilfælde  Personlig                    Planlægning
    Nu-og-her                           Langsigtet
    Kategorisk                           Nuanceret
   Min mening                           Argument
   Improvisere                           Planlægge
    Kærlighed
                            Personlig   Retfærdighed
  Person (hvem))            Hvad nu hvis…
                                   Sag (hvad)
    Godt/Skidt     Personlig er den spændvidde man har?    Hensigtsmæssigt
   Én mulighed         (i øjeblikket og generelt).     Flere muligheder
 Selvbekræftende   Nogle kan f.eks. rumme BÅDE tanke OG følelse  Reflekterende
  Værdier (følte))  –Nu-og-her OG planlægge - andre kan kun en   Værdier (tænkte)
                    ting ad gangen
        Professionel på en professionel måde
                             Hvis nu en af
                             tingene kunne
Professionel  Professionel på en personlig måde   ” farve”den anden
                             så man kunne
        Professionel på en privat måde       betone/vægte
                              forskelligt
                              afhængig af
                            hvilken måde man
        Personlig på en professionel måde
                           gjorde det på (Her
                           er 9 måder . Nogle
 Personlig   Personlig på en personlig måde     er måske lidt søgte,
                             men de findes
        Personlig på en privat måde         sikkert… ..).        Privat på en professionel måde

  Privat   Privat på en personlig måde

        Privat på en privat måde
      Jeg ved                       Jeg antager
                           Passende i forhold til (kriterier)
      Godt/skidt
                         Rigtigt i forhold til (situation/tid/person)
     Rigtigt/forkert
                           En hensigtsmæssig handling er..
       JEG
                          Det taler for at… det taler imod at…
  Det eneste rigtige er…
                              Begrundede vurderinger
Ubegrundede vurderinger/domme
    Få begrundelser               Mange begrundelser (tænke/føle)
  Skjulte og ukendte grunde                 Begrundet og åbent

                    Tro ↔ Viden
                    Lyst ↔ Vilje
             Det kunne også være en
                   Følelse ↔ Tanke
                   Personi↔ Princip
                 forskel ens
                   Subjekt ↔ Objekt
                   Handling ↔ der
              SPROGBRUG,Tanke
                  Undtagelse ↔ Regel
              antyder ens ståsted
                  Personligt ↔ Fagligt
                eller synsvinkel
                  Behag ↔ Effektivitet
                  Medfølelse ↔ Empati
 Privat              Tilfælde ↔ Planlægning           Professionel
                 Nu-og-her ↔ Langsigtet
                 Kategorisk ↔ Nuanceret
                 Min mening ↔ Argument
                 Improvisere ↔ Planlægge
                Kærlighed ↔ Retfærdighed
                Person (hvem) ↔ Sag (hvad)
                Godt/Skidt ↔ Hensigtsmæssigt
               Én mulighed ↔ Flere muligheder
               Selvbekræftende ↔ Reflekterende
               Værdier (følte) ↔ Værdier (tænkte)
           Ubegrundede ”Domme”↔ Begrundede vurderinger
                                              Jeg antager
         Jeg ved                             Passende i forhold til (kriterier)
        Godt/skidt                          Rigtigt i forhold til (situation/tid/person)
       Rigtigt/forkert                          En hensigtsmæssig handling er..
          JEG                             Det taler for at… det taler imod at…
     Det eneste rigtige er…                            Begrundede vurderinger
   Ubegrundede vurderinger/domme                       Mange begrundelser (tænke/føle)
      Få begrundelser                               Begrundet og åbent
    Skjulte og ukendte grunde            Hvis det er SPROGBRUG –måden man tænker
             om tingene, så kunne dette være en måde at
                      Tro ↔ Viden
                       Lyst ↔ ”
            genkende når man bliver Vilje privat på den dårlige
                     Følelse ↔ i sig
             måde” - forsvinder indTanke selv og sit - og
                     Person ↔ Princip
                     Subjekt de private ting på en
             hvornår man bruger↔ Objekt
           professionel måde Handling ↔ Tanke fortælle om sit liv
                     –f.eks. ved at
                     Undtagelse ↔ Regel
                     Personligt bruger
           for at more eller lære en ↔ Fagligt noget eller for at
                     Behag ↔ Effektivitet
                     opnå kontakt..
                         Medfølelse ↔ Empati
Privat                      Tilfælde ↔ Planlægning                    Professionel
                         Nu-og-her ↔ Langsigtet
                         Kategorisk ↔ Nuanceret
                        Min mening ↔ Argument
                        Improvisere ↔ Planlægge
                        Kærlighed ↔ Retfærdighed
                        Person (hvem) ↔ Sag (hvad)
                       Godt/Skidt ↔ Hensigtsmæssigt
                       Én mulighed ↔ Flere muligheder
                      Selvbekræftende ↔ Reflekterende
                      Værdier (følte) ↔ Værdier (tænkte)
                   Ubegrundede ”Domme”↔ Begrundede vurderinger

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:140
posted:8/15/2011
language:Danish
pages:9