Docstoc

Soalan Percubaan PMR 2006 KHB ERT (Set 2)

Document Sample
Soalan Percubaan PMR 2006 KHB ERT (Set 2) Powered By Docstoc
					SULIT
77/1                                             77/1
Kemahiran Hidup Bersepadu
Ekonomi Rumah Tangga
Ogos 2006
1 ½ jam
     PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
           SEKOLAH MENENGAH
           KEDAH DARUL AMAN

           PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2006              KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
               EKONOMI RUMAH TANGGA
                  Satu jam tiga puluh minit       JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.  Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.

2.  Jawab semua soalan.

3.  Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D.
   Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada
   kertas jawapan objektif yang disediakan.

4.  Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu
   jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan
   jawapan anda yang baru.            Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak
                                          [ Lihat sebelah


77/1                                           SULIT
SULIT                     2               77/1

1    Semasa bekerja di bengkel kemahiran hidup, murid mestilah mematuhi amalan 4M
    Apakah amalan 4M?

    A   Membersih, mengurus, mendisiplin, menilai
    B   Membersih, membantu, mengurus dan menilai
    C   Membersih, menyusur atur, mengurus dan menilai
    D   Membersih, menuyusun atur, mendisiplin dan menilai


2    Apakah faktor utama yang mempengaruhi sesuatu reka bentuk?

    I   Fungsi dan rupa bentuk
    II  Kos dan nilai komersial
    III  Kaedah pembinaan dan kemasan
    IV  Ketahanan dan kesesuaian bahan

    A   I dan II
    B   III dan IV
    C   I, II dan III
    D   I, II, III dan IV
                      RAJAH 1

3    Apakah nama mesin yang ditunjukkan dalam Rajah 1?

    A   Mesin gergaji jig
    B   Mesin glu panas
    C   Mesin pelelas
    D   Mesin gerudi                 tidak berkarat
                 pengalir haba yang baik
                 ringan dan mudah dipotong


4    Apakah bahan yang sesuai dengan pernyataan di atas ?

    A   Papan lapis
    B   Aluminium
    C   Perspek
    D   MDF
77/1                                    SULIT
SULIT                    3               77/1
                     RAJAH 2

5    Berpandu Rajah 2, apakah jenis tanggam?

    A   Tanggam temu
    B   Tanggam lekap T
    C   Tanggam parit terus
    D   Tanggam lekap palang
                      II


       I                                   V


                            IV
                     III


                      RAJAH 3

6    Rajah 3 menunjukkan proses membina tanggam parit terus.
    Antara berikut manakah susunan yang betul bagi proses itu?

    A   I, II, V, III dan IV
    B   II, III, V, I dan IV
    C   II, V, IV, I dan III
    D   III, IV, II, I dan V
77/1                                   SULIT
SULIT                     4                   77/1


              Mengumpul maklumat dan data
              Menyenarai pelbagai alternatif lakaran
              Menyenaraikan bahan
              Menyenaraikan alatan tangan
              Menyenaraikan mesin
              Mengumpul dan merekod maklumat projek
              Mengira kos pengeluaran
              Membuat persembahan                      RAJAH 4

7    Rajah 4 menunjukkan senarai aktiviti dalam jadual kerja reka bentuk projek.
    Antara berikut, manakah kombinasi aktiviti yang betul?

    A   Perancangan, pendokumentasian dan pembinaan
    B   Pembinaan, pernyataan masalah dan perancangan
    C   Pendokumentasian, pembinaan dan pernyataan masalah
    D   Pernyataan masalah, perancangan dan pendokumentasian                Butiran       Jumlah ( RM)

            Kos bahan            4.50
            Kos upah             2.00
            Kos overhed           0.50


                     Jadual 1

8    Jadual 1 menunjukkan kos seunit untuk membuat kotak pensil.
    Berapakan kos pengeluaran untuk 15 unit produk yang sama?

    A   RM  37.50
    B   RM  75.00
    C   RM  97.50
    D   RM  105.00
77/1                                       SULIT
SULIT                     5                   77/1

9    Bacaan meter kWj pada 1 Mac 2005 ialah 00540. Bilangan unit yang tercatat
    dalam bil elektrik adalah 120 unit.
    Berapakah bacaan meter kWj itu pada 1 Februari 2005?

    A   00420
    B   00540
    C   00660
    D   01560          X                        Z
            Y
                   RAJAH 5

10   Rajah 5 menunjukkan pendawaian plag 3 pin 13 ampere.
    Apakah warna wayar pada tamatan X, Y dan Z?          Tamatan X       Tamatan Y      Tamatan Z
    A    Hijau         Perang        Biru

    B    Hijau         Biru         Perang

    C    Biru         Hijau         Perang

    D    Perang        Biru         Hijau11   Dari manakah sumber elektrik sel kering terhasil?

    A   Haba
    B   Bunyi
    C   Tindakan kimia
    D   Tindakan tekanan


12   Bagaimanakah arah pusingan motor DC boleh diterbalikkan?

    A   Menyongsangkan sambungan punca bekalan
    B   Menambah saiz gegelung angker
    C   Mengubah kedudukan magnet
    D   Menambah bekalan voltan


77/1                                     SULIT
SULIT                   6                 77/1
                               M
                               ak
                    RAJAH 6        an
                               de
13   Rajah 6 menunjukkan perintang tetap.         ng
    Apakah maksud jalur yang bertanda X?         an
                               se
    A   Had terima                   de
    B   Bilangan sifar                 rh
    C   Nilai angka pertama               an
    D   Nilai angka keempat               a
                     RAJAH 7

14   Apakah nama komponen yang ditunjukkan pada Rajah 7?

    A   Kapasitor
    B   Transistor
    C   Litar Bersepadu
    D   Diod pemancar cahaya
                     RAJAH 8

15   Rajah 8 menunjukkan litar skematik sebuah projek elektronik.
    Diod pemancar cahaya yang manakah akan menyala apabila suis S1 ditekan?

    A   I dan II
    B   I dan III
    C   II dan IV
    D   III dan IV


77/1                                    SULIT
SULIT                     7               77/1      Awang telah menyiapkan projek elektronik untuk kerja kursus.
      Selepas dipasang dan disambung ke bateri, dia mendapati
      projeknya tidak berfungsi.16   Berikut adalah perkara yang perlu disemak oleh Awang kecuali

    A   limpahan timah pateri antara balapan
    B   kekutuban kaki perintang tetap
    C   pemasangan kaki transistor
    D    pematerian kaki komponen


                  Daya tahan tinggi
                  Mudah dilentur
                  Tidak berkarat
                  Mudah bocor bila terkena benda tajam


17   Apakah jenis paip yang sesuai bagi pernyataan di atas?

    A   Paip getah
    B   Paip besi bergalvani (BG)
    C   Paip PVC ( Polyvinyl chloride )
    D   Paip Poly (High Density Polyethylene)


18   Penyambung manakah yang sesuai untuk menyambungkan paip BG dan PVC yang
    sama diameternya?

    A   Penyuai soket injap
    B   Penyuai soket PT
    C   Soket sama
    D   T sama
                     P


                     RAJAH 9

19   Apakah simbol komponen pada Rajah 9?


    A                   B
    B                   D


77/1                                    SULIT
SULIT                    8                    77/1
                   RAJAH 10

20   Apakah nama garisan yang bertanda P pada Rajah 10?

    A    garisan tengah
    B    garisan dimensi
    C    garisan menegak
    D    garisan tersembunyi
          Pelan                 Pandangan Sisi

                    RAJAH 11

21   Rajah 11 menunjukkan pelan dan pandangan hadapan bagi satu objek.
    Antara berikut yang manakah menunjukkan lukisan isometrik bagi objek itu?


                          B
      A
    C
                            D
77/1                                      SULIT
SULIT                    9                  77/1

22   Bahagian mesin jahit yang manakah perlu dilonggarkan apabila mengisi benang
    pada gelendong?

    A   Gigi penolak
    B   Penekan jahitan
    C   Skru pemberhenti
    D   Ceper penegang benang           Digunakan untuk mengemas tepi fabrik, basi kelim
           dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif


23   Apakah nama jahitan tersebut?

    A  Jahitan lilit ubi
    B  Jahitan suji bilang
    C  Jahitan insang pari
    D  Jahitan silang pangkah         Sehelai kain yang digunakan untuk menutup makanan24   Apakah jenis kain dalam pernyataan di atas?

    A   Alas meja
    B   Kain maslin
    C   Alas pinggan
    D   Kain pengelap pinggan


25   Antara berikut, manakah merupakan kutleri?

    A                     C
    B                     D
77/1                                     SULIT
SULIT                    10                   77/1

26   Antara berikut yang manakah merupakan pembersihan mingguan?

    A   Mencuci pakaian
    B   Menyapu sampah
    C   Membuang sawang
    D   Menvakum permaidani


27   Antara jenis ruang di bawah yang manakah ruang sosial ?    I                     II
    III                    IV
    A   I dan II
    B   I dan IV
    C   II dan III
    D   II dan IV


28   Antara berikut, manakah aktiviti penjagaan anak pokok di tapak semaian?

    I   Menyiram
    II   Merumput
    III  Membaja
    IV   Memangkas

    A   I dan II
    B   II dan III
    C   I, II dan III
    D   I, III dan IV
77/1                                       SULIT
SULIT                   11              77/1
                     Rajah 12

29   Rajah 12 menunjukkan sejenis alat tangan dalam kerja
    penggemburan tanaman hiasan.
    Apakah alat tersebut?

    A   Skop
    B   Tajak
    C   Sudip tangan
    D   Serampang tangan
               Rajah 13

30   Apakah bahan yang digunakan untuk menutup bahagian bertanda X
    pada Rajah 13?

    l   Pasir
    ll  Batu kecil
    lll  Tanah loam
    lV  Serpihan pasu

    A   l dan ll
    B   l dan lV
    C   ll dan lll
    D   ll dan lV
77/1                                  SULIT
SULIT                    12                  77/1
                     Makan
                     dengan
                     sedikit

                  Makan dengan
                   sederhana

                 Makan dengan banyak


                    Rajah 14

31   Merujuk kepada piramid makanan pada Rajah 14, apakah yang harus anda
    makan dengan sederhana?

    A   bijirin, sayur-sayuran dan buah-buahan
    B   keju, susu, kekacang, dan karangan laut
    C   gula, makanan ringan dan santan kelapa
    D   telur, hasil tenusu dan daging tanpa lemak


32   Antara cara memasak di bawah, yang manakah sesuai untuk
    memasak makanan bagi pesakit?
     A                    C
     B
                         D
33   Kos upah untuk memasak nasi lemak ialah RM 3.00 sejam.
    Berapakah kos upah jika masa yang diambil untuk memasak ialah 1 ½ jam.

    A   RM 3.00
    B   RM 3.50
    C   RM 4.00
    D   RM 4.50
77/1                                    SULIT
SULIT                       13              77/1

34   Manakah antara kuih berikut diperbuat daripada bater cair?

    I   Kuih Lapis
    II   Kuih Rengas
    III  Kuih Ketayap
    IV   Kuih Lompang

    A   I, II, dan III
    B   I, III dan IV
    C   II, III dan IV
    D   I, II, III dan IV


35   Antara yang berikut, manakah kuih tempatan savouri?

    A   Kuih Koci
    B   Cucur Badak
    C   Kuih Ketayap
    D   Kuih Serimuka


36   Anda dikehendaki menyediakan hidangan makan malam.
    Antara menu berikut, manakah perlu disediakan terlebih dahulu.

    A   Nasi putih
    B   Kari Ikan Tongkol
    C   Sayur Campur Goreng
    D   Puding Laici            Mimie telah menyediakan Mee Goreng
               untuk dibawa ke sekolah.


37   Apakah alatan yang sesuai digunakan oleh Mimie untuk tujuan di atas?

    A   Bekas plastik
    B   Surat khabar
    C   Bekas polisterina
    D   Mangkuk tingkat


                 Bercorak atau tidak bercorak
                 Mesti cukup besar dan bersih38   Pernyataan di atas menerangkan salah satu alatan peranggu meja.
    Apakah alatan tersebut.

    A   Kutleri
    B   Alas meja
    C   Napkin meja
    D   Pinggan mangkuk


77/1                                      SULIT
SULIT                      14               77/1

39   Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah enjut?

    A   Campuran gula dan telur dienjut sehingga kembang dan gebu
    B   Campuran gula dan lemak dienjut sehingga kembang dan gebu
    C   Campuran lemak dan telur dienjut sehingga kembang dan gebu
    D   Campuran gula dan tepung dienjut sehingga kembang dan gebu
             Campuran lemak dan tepung digaul dan diramas
             sehingga menjadi seperti serbuk roti dengan
             menggunakan hujung jari.


40   Antara berikut, manakah biskut yang disediakan dengan kaedah di atas?

    I   Biskut Kacang
    II  Biskut Makmur
    III  Biskut Samperit
    IV  Biskut Serpihan Coklat

    A   I, II dan III
    B   I, II dan IV
    C   II, III dan IV
    D   I, II, III dan IV


41   Bagaimanakah udara dapat dimasukkan ke dalam adunan pastri?

    I   Mengayak tepung
    II  Menggunakan pemutar elektrik
    III  Menggaul dan meramas lemak dengan tepung
    IV  Menambahkan tepung sebelum air dimasukkan

    A   I dan II
    B   I dan IV
    C   II dan III
    D   III dan IV


                 Buah ceri
                 Jem
                 Kelapa parut42   Apakah fungsi bahan-bahan dalam pernyataan di atas?

    A   Mewangikan kek
    B   Memaniskan kek
    C   Menghiaskan kek
    D   Memasakkan kek
77/1                                      SULIT
SULIT                    15                   77/1

43   Apakah akan berlaku jika Kek Coklat disimpan bersama Biskut Serpihan Coklat?

    A   Biskut akan lemau
    B   Kek menjadi lebih sedap
    C   Biskut menjadi lebih sedap
    D   Kek dapat disimpan lebih lama


44   Antara hasil ujian pembakaran ke atas fabrik berikut, yang manakah betul?         Jenis fabrik          Hasil ujian

     A   Nilon       Berbau seperti daun saderi

     B   Kapas       Berbau seperti bulu terbakar

     C   Sutera      Berbau seperti kertas terbakar

     D   Poliester     Berbau seperti rambut terbakar45   Antara berikut, jenis corak dan warna fabrik manakah sesuai untuk Azlin yang
    berbadan rendah dan kurus?

    A   Corak kecil dan berwarna gelap
    B   Corak kecil dan berwarna cerah
    C   Corak besar dan berwarna gelap
    D   Corak besar dan berwarna terang
                                  X
                     Rajah 15

46   X dalam Rajah 15 di atas menunjukkan

    A   Kedut lepas
    B   Lisu beriring
    C   Lisu pemadan
    D   Lisu perhiasan
77/1                                       SULIT
SULIT                     16                  77/1


          Kelim ini sesuai untuk fabrik nipis dan mudah berjerumbai
          Lebar kelim siap antara 4mm-6mm47   Apakah kelim dalam pernyataan di atas?

    A   Kelim betawi
    B   Kelim papan mesin
    C   Kelim papan tangan
    D   Kelim belah kangkung


48   Antara berikut, pilih pola yang diperlukan untuk menjahit sehelai blaus.

    I   Lengan dan lapik
    II   Bahagian sisi blaus
    III  Bahagian badan hadapan
    IV   Bahagian badan belakang

    A   I, II dan III
    B   I, II dan Iv
    C   II, III dan IV
    D   I, II, III dan IV


49   Manakah jenis kancing yang sesuai digunakan untuk belah kelepet sama lebar?

    A   Cangkuk dan palang
    B   Butang dan lubang butang
    C   Butang dan gelungan fabrik
    D   Cangkuk dan mata atau rumah


50   Bagaimanakah cara yang sesuai untuk memanjangkan skirt yang telah pendek?

    A   menjahit kun pada skirt tersebut
    B   menjahit sulam pada skirt tersebut
    C   menjahit renda atau ropol pada skirt
    D   melapik skirt tersebut dengan jalur serong tepat


51   Apakah tujuan menjahit belah pada pakaian?

    I   Membolehkan pakaian dipotong dengan sama sendat
    II   Memudahkan pakaian dipakai dan ditanggalkan
    III  Memudahkan pergerakan
    IV   Menghilangkan gelembung

    A   I, II dan III
    B   I, II dan IV
    C   II, III dan IV
    D   I, II, III dan IV
77/1                                        SULIT
SULIT                    17                  77/1

52   Antara berikut, manakah merupakan lengan bishop?


    A                     B
    C                      D
53   Apakah nama belah yang dijahit pada hujung lengan?

    A   Belah berzip
    B   Belah slit berlapik
    C   Belah lapik kain selari
    D   Belah kelepet sama lebar


              Corak timbul yang dihasilkan dengan
             menjahit menembusi tiga lapisan fabrik.


54   Berdasarkan pernyataan di atas, apakah jenis hiasan yang dimaksudkan?

    A   Kuilting
    B   Tampal hias
    C   Tampal cantum
    D   Jahitan insang pari


55   Antara yang berikut, bentuk manakah yang tidak sesuai digunakan untuk
    menjahit tampal cantum?

    A   Bulatan
    B   Heksagon
    C   Oktagon
    D   Segitiga
77/1                                      SULIT
SULIT                   18                 77/1
                  Rajah 16

56   Rajah 16 menunjukkan pola asas lengan yang telah diubahsuai.
    Apakah proses yang telah dilakukan pada pola tersebut?

    A   Memanjangkan pola
    B   Memendekkan pola
    C   Membesarkan pola
    D   Mengecilkan pola

57   Siapakah yang melakukan kegiatan membeli dan menjual bagi mendapatkan
    keuntungan?

    A   peniaga
    B   peruncit
    C   usahawan
    D   pengusaha

58   Usahawan yang menebang kayu balak di hutan terlibat dalam bidang

    A   pertanian
    B   ekstraktif
    C   perkilangan
    D   perkhidmatan

59   Apakah maksud FOMCA ?

    A   Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia.
    B   Gabungan Pengilang dan Pengeluar Malaysia
    C   Majlis Penasihat Pelindung Pengguna Kebangsaan
    D   Majlis Persatuan-persatuan Pengguna Kebangsaan      Akta ini mengawal mutu makanan dan penggunaan bahan-bahan aditif
      yang membahayakan kesihatan pengguna.


60   Apakah maksud akta pada pernyataan di atas?

    A   Akta Perihal Dagangan 1972
    B   Akta Kawalan Bekalan 1961
    C   Peraturan-peraturan Makanan 1985
    D   Ordinan Menjual Makanan dan Dadah 195277/1                                    SULIT
SULIT  19  77/1
77/1     SULIT

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:234
posted:8/15/2011
language:Malay
pages:19