Effektiv digital forvaltning by cuiliqing

VIEWS: 9 PAGES: 26

									Ny innovativ, effektiv og
digital offentlig sektor

Konference om digital forvaltning
torsdag den 26. juni
Michael Karvø – mka@cedi.dk
Hovedpåstand
•  Geodata som begreb vil forsvinde –
  Fremover vil digital forvaltning være
  synonymt med bl.a. geodata
…inden bevisførelse en lille omvej

•  Debatten om geodata minder om debatten
  for 10 år siden om digital forvaltning
   – Stort potentiale - Mange barrierer:
    •  På den forkerte side i budgettet
    •  Ingen effektiviseringscases
    •  Manglende interoperablilitet
    •  Langt nede i værdikæden og kun for nørder
    •  Selv ordet minder om digital forvaltning – 2
      sammensatte abstraktioner GEO + DATA
      ligesom DIGITAL + FORVALTNING
Myretuen – 2 slags myrer
Geodata og ”klassisk digital
forvaltning”
       Digital forvaltning
          (871.000)
Sundheds-it             Geodata
 (163.000)             (19.700)
Geodata og klassisk digital
forvaltning
     Ny offentlig sektor

 Sundheds-it       Geodata
Fra kort til geodata
Kortproduktion:
- Få offentlige
medproducenter
- Mange brugere
Geodata – Mange medproducenter
– mange brugere  EU ITST

       Miljø
  KL/DR        Erhverv
 Task          Bered
 force          skab
   Føde       Trans
   varer  Forsvar  port
 Geodata - Forecast
300 myndigheder
           tid
Nu til bevisførelsen
4 delpåstande:
• Fra tekst til visuel kommunikation,
  mobilitet og nye sociale teknologier
• Standarder, teknologi og fælles data
  fremmer nye spillere og løsninger
• Grundlaget i form af infrastruktur,
  fællesoffentlige data, standarder m.m. giver
  mulighed for gode business cases
• Gode business cases interesserer
  beslutningstagerne
Fra tekst til visuel kommunikation,
mobilitet og nye sociale
teknologier - Megatrends
•  Vi er i forvejen visuelle og opfatter verdenen
  visuelt – Vi kommunikerer dog stadigt
  ”tekstligt” fordi teknologien ikke har kunne
  tilbyde andet – det vil ændre sig
   – Flytteanmeldelse – Fra tekst til visuelt

•  Mobilitet og her er geodata for alvor
  rygraden!
•  Web 2.0 m.m.vil presse nye behov for
  eksempelvis vedligeholdelse af visse typer
  data
Barrierer
De væsentligste er:
• Penge
• Er det mere ”nice to have” end ”need to
 have”, når det forelægges budgetchefen?
• Er der en businesscase?


First movers vil være den private sektor
Standarder, teknologi og fælles
data fremmer nye spillere
• Standardisering og etablering af fælles data
 er et møjsommeligt slid – men det lønner
 sig
  – Først langsomt – så fuld fart

• Geodata området forekommer at være
 modnet
• Oven på det myldrer det frem med nye
 spillere med nye løsninger
• …og på privatmarkedet er der en stigende
 efterspørgsel
Barrierer
De væsentligste er:
• Efterspørgselssiden
• Usikkerhed på sammenhæng til andre
 administrative og forretningsmæssige systemer
• Leverandører til ”klassisk digital forvaltning” tænker
 ikke – meget karikeret - geodata ind i løsningerne
  – Ressourcestyringssystemer

  – Ledelsesinformationssystemer

  – Boligstøtte systemer

  – Osv.
Business case
•  Når der er et fællesoffentligt datagrundlag (FOT),
  enighed om fælles standarder, åbne snitflader osv.
  giver det tryghed:
   – Investeringsmæssigt

   – Vedligehold

   – Sammenhæng til andre systemer

•  På leverandørside mere tryghed for investeringer i
  udvikling af nye løsninger
•  Bedre kvalitet for både private og offentlige qua at
  datagrundlaget er offentligt ejet og vedligeholdt
•  Alt i alt grundlag for at udarbejde en ordentlig
  business case
Barrierer
De væsentligste er:
• Mangler 10 gode businesscases som
 reference
• Løsninger baseret på bla. geodata
 konkurrerer med andre it-
 anskaffelsesforretninger
Op ad i værdikæden
•  Er der en god businesscase er der taletid hos
  direktionen
•  Når der er ejerskab hos den tekniske
  direktør er der også bedre mulighed for
  inddrage andre forvaltningsområder, hvor
  geodata giver mening
•  Og der er store potentialer
Eksempel på en kommunal forvaltning
  Eksempel på en kommunal forvaltning
Genbrug af data på tværs og sammenhæng til andre systemer
Økonomiforvaltning
• Kommuneplanlægning
• Erhvervspolitik
• IT
• Demokratiudvikling
• Information og kommunikation
• Ledelsesinformation
Kultur og fritid
• Folkeregister
• Folkeoplysning
• Museer
• Idrætsanlæg- og haller
• Kommunale ejendomme
• Kultur- og medborgerhuse
• Valg
Børne og ungdom
• Dagpasning (0-5)
• Fritidsinstitutioner og klubber
• Folkeskoler
• Ungdomsskolen
• Ungdommens uddannelsesvejledning
• Sundhedsplejen og kommunelægen
Sundhed og omsorg
• Genoptræning
• Hjemmeplejen
• Hjælpemidler
• Plejeboliger
• Samarbejde med Regionen på sygehus- og
 sundhedsområdet
• Kommunens bedrifttjeneste
Teknisk forvaltning
• Gader og veje
• Miljø og forsyning
• Parkering
• Lokalplanlægning og arkitektur
• Brandvæsen
• Kvarterløft og områdefornyelse
• Parker og kirkegårde
• Byfornyelse
• Byggesager
Beskæftigelse
• Beskæftigelse
• Jobcentre
• Kontanthjælp og sygedagpenge
• Sprogcentre
• Samspil med virksomheder, overvågning og
 analyse af erhvervsstrukturen
Konklusion
•  En ny innovativ, effektiv og digital offentlig
  sektor vil blandt andet bygge på geodata:
   – Styringsmæssigt giver geodata bedre
    mulighed for mønstergenkendelse m.m.
   – Kommunikationsmæssigt er en visuel
    brugergrænseflade mere effektiv
   – Nye muligheder for at flere vedligeholder
    forskellige sæt af data – lige fra
    myndigheder, organisationer,
    virksomheder og borgere

								
To top