kriminaltiesibas_seviska_dala

Document Sample
kriminaltiesibas_seviska_dala Powered By Docstoc
					Tematiskais nodarbību plāns studiju kursā „Krimināltiesības. Sevišķā daļa”
            2008./2009. studiju gada pavasara semestris


 Datums   Nodarbības                  Temats
Februāris   veids
 10.02    Lekcija    Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija; tiesību normu konkurence
 10.02    Lekcija    Nonāvēšana
 17.02    Lekcija     kkonkurencekonkurence
               Nonāvēšana
 17.02    Lekcija    Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību
               Noziedzīgi nodarījumi pret personas pamattiesībām un
 24.02    Lekcija
               pamatbrīvībām, personas godu un cieņu

               Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību, dzimumbrīvību un
 24.02    Lekcija
               dzimumneaizskaramību

 Marts
 03.03    Lekcija    Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu
 03.03    Lekcija    Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu
 10.03    Lekcija    Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu
 10.03    Lekcija    Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi
 17.03    Lekcija    Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā
 17.03    Lekcija    Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību

 24.03    Lekcija    Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību
 24.03    Lekcija    Noziedzīgi nodarījumi pret pārvaldības kārtību
 31.03    Lekcija    Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju
 31.03    Lekcija    Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā
 Aprīlis
 01.04    Seminārs    Nonāvēšana
 14.04    Seminārs    Nonāvēšana
 15.04    Seminārs    Nonāvēšana
 21.04    Seminārs    Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību, dzimumnoziegumi

 22.04    Seminārs    Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu
 28.04    Seminārs    Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu
 29.04    Seminārs    Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu
 Maijs
 05.05    Seminārs    Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi
 06.05   Kontroldarbs   Nonāvēšana, īpašums, dabas vide
 12.05    Seminārs    Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā
 13.05    Seminārs    NN pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību
 19.05    Seminārs    Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību
 20.05    Seminārs    kārtību
               Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā
               Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā, pret vispārējo drošību
 26.05   Kontroldarbs   un sabiedrisko kārtību, pret satiksmes drošību, valsts
               institūciju dienestā

 27.05    Seminārs    Noziedzīgi nodarījumi pret pārvaldības kārtību
 02.06    Seminārs    Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:38
posted:8/14/2011
language:Latvian
pages:1