Docstoc

La llengua a la telefonia _1984-2005_

Document Sample
La llengua a la telefonia _1984-2005_ Powered By Docstoc
					                                                   Llengua catalana

Bibliografia selectiva consultable al Centre de Documentació de la
Secretaria de Política Lingüística


La llengua a la telefonia (1984-2005)
(Darrera actualització: 11-04-05)
SUMARI

LLIBRES EDITATS I DOCUMENTS INÈDITS
CAPÍTOLS DE LLIBRE
ARTICLES DE REVISTA
DOCUMENTACIÓ PERIODÍSTICA
LLOCS WEBLLIBRES EDITATS I DOCUMENTS INÈDITS

Uso y actitud de los jóvenes hacia internet y la telefonía móvil [Recurs electrònic] / Josep
Valor, Sandra Sieber. - [S.l]: e-business Center: PwC & IESE, 2004. - 59 p. – Disponible a:
http://www.iese.edu/es/files/5_9073.pdf
 TOPOGRÀFIC: (Exemplar imprès): R-1293

El Català als telèfons mòbils: a partir dels usuaris / Elisabet Villalta. - Barcelona: Plataforma per
la Llengua [mecanoscrit inèdit], 2003. - 22 f.
TOPOGRÀFIC: R-1190

Telefonista recepcionista d'oficina: català - castellà = Telefonista-recepcionista de oficina /
[coordinació i supervisió: Teresa Rocamora Mirabet]. - Barcelona: Generalitat de Catalunya,
Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 2003. - [10], [10] p. - (Glossaris ocupacionals
; 4). - ISBN: 84-393-6077-0
TOPOGRÀFIC: L/C-Glo IV ; AT/N-Glo IV ; GD/L-16 Glo IV

La Comunicación en el trabajo / Judith Taylor. - Barcelona: Gedisa, 2002. - 125 p. - ISBN: 84-
7432-940-X
TOPOGRÀFIC: AT/80-Tay

Telephone calls: unity and diversity in conversational structure across languages and
cultures / edited by Kang Kwong Luke, Theodossia-Soula Pavlidou. - Amsterdam ; Philadelphia : John
Benjamins, cop. 2002. - VIII, 290 p. - (Pragmatics & beyond. New series ; 101). - ISBN: 1-58811-
219-5 (US) ; ISBN: 90-272-5341-2 (Eur.)
TOPOGRÀFIC: SL-Luk

Informe sobre política lingüística: any 2001. - Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament
de Cultura. Direcció General de Política Lingüística, 2001. - 192 p.
TOPOGRÀFIC: SL/C-Inf 01

Qrs ablr?: pqño lbro d msj txt / [traducción y adaptación:Javier Guerrero]. - Barcelona [etc.]:
Ediciones B, Grupo Zeta, 2001. - 106 p. - ISBN: 84-666-0420-0
TOPOGRÀFIC: AT/T-Qrs

Informe de la comunicació a Catalunya ... / Maria Corominas, Miquel de Moragas Spà, ed. -
Barcelona: Institut de la Comunicació: Universitat Autònoma de Barcelona, 2000- . - il., gràf.,
taules.
TOPOGRÀFIC: SL/C-Inf 00
Centre de Documentació de la Secretaria de Política Lingüística  http://www.gencat.cat/llengua/documentacio  Pàg. 1
C/Pintor Fortuny, 21  08001 Barcelona  Telèfon 935 52 79 97  Fax 935 52 79 99
                                                   Llengua catalana

Informe per a la Catalunya del 2000: societat, economia, política, cultura / Fundació Jaume
Bofill ; coordinació general: Jordi Sànchez. - Barcelona: Mediterrània, 1999. - 783 p. : il., taules, gràf.
- ISBN: 84-8334-090-9
TOPOGRÀFIC: S/C-Inf

El Impacto de la telefonía móvil en la sociedad española / por Tábula-V. Amando de Miguel,
Roberto-Luciano Barbeito. - Madrid: Tábula Ikónika, 1997. - 262 p. : il. – ISBN: 84-9231-85-03.
TOPOGRÀFIC: S/E-Tab

Catalunya: composició lingüística de la guia [telefònica] / Companyia Telefònica Nacional
d'Espanya. - [Barcelona] : Companyia Telefònica Nacional d'Espanya [mecanoscrit inèdit], 1996. -
[9] f.
TOPOGRÀFIC: R-434

Vocabulari telefònic = Vocabulario telefónico / Esther Blanch Barbera .. [et al.]; Compañía
Telefónica Nacional de España. - Barcelona: Teléfonica, 1986. - 35 p.
TOPOGRÀFIC: AT/L-Voc

Comprendre pour dire: communication efficace au bureau: essai de description des
compétences langagières minimales propres à dix-neuf situations d'accueil en face à face et
au téléphone / Colette Nault ; Serge Charbonneau ; Michèle Ellington. - Ottawa: Ministère des
Approvisionnements et Services, 1984. - 657 p. - ISBN: 0-660-91347-X

Vocabulaire de la téléphonie / Hélène Martin, Claire Pelletier; Gouvernement du Québec. Office de
la langue française. - Québec : Office de la langue française, 1984. - 38 p. - ISBN: 2-551-05621-7
TOPOGRÀFIC: AT/L-Mar

                                                        Sumari
CAPÍTOLS DE LLIBRE

Foreigner talk in lingua franca business telephone calls / Patricia Haegeman. – A: “Knapp,
Karlfried ; Meierkord, Christiane (eds.). Lingua franca communiation”. - Frankfurt am Main: Peter
Lang, 2002. - p. [135]-162.
TOPOGRÀFIC: SL-Kna

Language choice in international telephone conversations / Gitte Rasmussen and Johannes
Wagner. – A: “Luke, Kang Kwong ; Pavlidou, Theodossia-Soula (ed.). Telephone calls: unity and
diversity in conversational structure across languages and cultures”. - Amsterdam ; Philadelphia: John
Benjamins, cop. 2002. - p. [111]-131.
TOPOGRÀFIC: SL-Luk

Moving towards closing: greek telephone calls between familiars / Theodossia-Soula Pavlidou.
– A: “Luke, Kang Kwong ; Pavlidou, Theodossia-Soula (ed.). Telephone calls: unity and diversity in
conversational structure across languages and cultures”. - Amsterdam ; Philadelphia: John Benjamins,
cop. 2002. - p. [201]-229.
TOPOGRÀFIC: SL-Luk

                                                        Sumari
ARTICLES DE REVISTA

El Lenguaje de los SMS y del chat en las aulas / Carmela Domínguez Cuesta. – A: “Cuadernos de
pedagogía”, núm. 343 (febrero 2005), p. 65-69. - Conté dos quadres amb exemples de frases amb el
llenguatge dels SMS. - [Barcelona]: Cisspraxis, 2005.
TOPOGRÀFIC: PP-CUA 343

SMS en català: pautes fàcils i ràpides per escriure missatges de mòbil / Caterina Canyelles i
Margalida Cunill. - Barcelona: Edicions 62, 2005. - 75 p., quadres. - ISBN: 84-297-5561-6
TOPOGRÀFIC: L/C-Can
Centre de Documentació de la Secretaria de Política Lingüística  http://www.gencat.cat/llengua/documentacio  Pàg. 2
C/Pintor Fortuny, 21  08001 Barcelona  Telèfon 935 52 79 97  Fax 935 52 79 99
                                                   Llengua catalana

Els Experts accepten el llenguatge de mòbils i xats / X. Martínez Chico, Rafa Julve. – A:
“Periódico de l'estudiant”, any XII, número 8 (maig 2004), p. 2-3. - Inclou les transcripcions en el
llenguatge de mòbils i xats més habituals (en català i castellà). - Barcelona: El Periódico de Catalunya,
2004.
TOPOGRÀFIC: PP-WZ115

"Fes1 b, en ktala" : dues filòlogues catalanes proposen normativitzar el llenguatge dels SMS
/ per Toni Forteza. – A: “Secundèria”, 89 (octubre 2004), p. 16-17. - Barcelona: Edicat, 2004.
TOPOGRÀFIC: PP-SEC 89

La Plataforma colla la multinacional Telefónica / Martí Gasull. – A: “Corbella”, Núm. 3 (novembre
2002), p. 6. - Barcelona: Plataforma per la Llengua, 2002.
TOPOGRÀFIC: PP-COR 3

                                                        Sumari


DOCUMENTACIÓ PERIODÍSTICA

El subapartat “Base de dades de premsa” de la web del Centre de Documentació en Sociolingüística
(http://www.knosys.net/cgi-bin/know3.exe/llengcat/consulta.htm) dóna accés a una base de dades
periodístiques que ofereix informació sobre l’estat de la llengua en diferents sectors.
Per obtenir informació sobre el tema d’aquesta bibliografia, en al camp “Descriptors” seleccioneu “E5.
Informàtica i telecomunicacions

                                                        Sumari


LLOCS WEB

Situació del català als telèfons mòbils / Plataforma per la llengua [Recurs consultat l’11 de maig
de 2005]
Entre el mes de novembre del 2002 i gener del 2003 la Plataforma per la Llengua va recollir més de
500 fitxes omplertes sobre l’opinió i percepció que usuaris de telefonia mòbil dels Països Catalans
tenien sobre la situació del català en aquest sector. Partint d’aquestes fitxes i dades de camp es va
realitzar l’estudi El català als telèfons mòbils a partir dels usuaris; fet públic el dia 9 d’abril del 2003.
http://www.plataforma-llengua.org/pagina.php?id=99

Telefonia / Web de la Llengua Catalana, Generalitat de Catalunya [Recurs consultat l’11 de maig de
2005]
Conté un apartat dedicat a la telefonia fixa i un altre a la telefonia mòbil amb dades sobre el català a
la telefonia mòbil, obligacions de les empreses de telefonia mòbil en relació amb l’ús del català i
melodies i logos en català.
http://www6.gencat.net/llengcat/informat/telefonia.htm

Telefonia mòbil / Consorci per la Normalització Lingüística [Recurs consultat l’ 11 de maig de 2005]
Inclou una enquesta sobre el català als mòbils elaborada per la Plataforma per la llengua.
http://www.cpnl.org/recursos/rec064.htm
Centre de Documentació de la Secretaria de Política Lingüística  http://www.gencat.cat/llengua/documentacio  Pàg. 3
C/Pintor Fortuny, 21  08001 Barcelona  Telèfon 935 52 79 97  Fax 935 52 79 99

				
DOCUMENT INFO