Docstoc

diana

Document Sample
diana Powered By Docstoc
					PROPOSTA E-TWINNING
Títol: Coneixem en Dalí Descripció: Conèixer en Salvador Dalí i realitzar les postres pròpies
creacions sorgides a partir de diferents obres.

Nivell: 2n curs de cicle superior Àrea: Educació visual i plàstica Objectius:
La meva proposta didàctica desenvolupament de les següents capacitats: té com a objectiu el

1. Apreciar que l’art és una manera de donar forma a les experiències, a les idees i a les emocions. 2. Valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres entenent que és una manera de comunicar-se i d’expressar els sentiments, les descobertes, les capacitats i peculiaritats de cadascú. Apreciar que les experiències culturals pròpies i les dels companys i companyes esdevenen un espai de diàleg i enriquiment. 3. Participar, generar i afavorir l’intercanvi d’opinions, experiències, idees i valoracions i incorporar en el procés creatiu propi i dels altres aspectes de la pròpia experiència o inquietud. 4. Valorar i gaudir de la interacció en el grup i el cooperativisme, tot participant conjuntament en la planificació de les activitats i de la producció per crear un sentit de comunitat, desenvolupant una relació de confiança en la dinàmica de les activitats i compartint amb els companys i les companyes idees, valoracions i projectes. 5. Utilitzar la comunicació audiovisual i les TIC per a la cerca d’informació i conèixer els codis del llenguatge audiovisual per elaborar produccions tant de forma autònoma com en combinació amb altres mitjans i materials.

Recursos:
Els recursos que utilitzarem són:

1. Internet 2. Correu hotmail. 3. Xat. 4. Blogs personals. 5. Programes informàtics. 6. etc.

Activitats:
El rersultat de totes les activitats s’haurà de penjar en el blog personal i enviarho per correu electrònic a la mestra. El primer que haurem de fer és crear els blogs.

1.- Detecció dels coneixements previs dels alumnes envers la iconografia dels elements i masses toves, tan presents en l'obra daliniana, sense haver presentat prèviament l'artista Salvador Dalí ni haver visionat les seves obres. Es lliura a cada alumne un arxiu Paint amb una forma inductora: tancada i arrodonida, com si fos una taca, tot seguit es proposa que realitzin un dibuix a partir d'allò que els suggereix, o bé que realitzin una composició on aquesta forma quedi completament integrada. Els resultats gràfics i les relacions establertes ens indiquen el coneixement o no per part de l'alumne d'algunes icones dalinianes.

2.- Sense conèixer cap quadre del autor, els alumnes hauran de dibuixar ( Amb qualsevol programa informàtic) a la seva manera les obres “La son”, “La cistella de pa “ i “Impressions d’Àfrica”. La única informació que diem als alumnes és el nom dels quadres. Després observem les obres de Dalí i les comparem: Punts de semblança. Diferències. Tractament del color. Representació dels elements que defineixen el títol de l’obra.

3. Per parelles , busqueu a internet informació sobre Salvador Dalí, elaboreu un document amb tot el que hagueu trobat i imprimiu-lo. Elaboreu un mural amb les imatges i la informació trobada.

4. Dibuix amb la utlilització del programa informàtic preferit, d'un fons que representi un dels nostres paisatges preferits, i creació posterior d'uns elements extravagants i insòlits.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:91
posted:7/7/2008
language:Catalan
pages:3