EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Cat. II HyFlex® CR —

Document Sample
EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Cat. II HyFlex® CR — Powered By Docstoc
					 r
 s          Ansell Healthcare Europe N.V.
            Riverside Business Park      Block J       Tel. 32 (0)2-528 74 00
            Boulevard International 55    B-1070 Brussels   Fax 32 (0)2-528 74 01

          EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

                        Cat. II
De fabrikant, gevestigd in de Europese Gemeenschap :

            ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
            RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
            BOULEVARD INTERNATIONAL 55
            B-1070 BRUSSELS

verklaart dat het Persoonlijk Beschermingsmiddel (PBM), zoals hieronder beschreven

                  HyFlex® CR — 11-500
                  DG 3231    X1XXXX

in overeenstemming is met de bepalingen van Richtlijn 89/686/EEG en met de Europese
geharmoniseerde normen EN420: 2003, EN388: 2003 & EN407: 2004 en identiek is aan het PBM,
waarop de verklaring slaat van EG- type-onderzoek Nr. 03205291 die door het erkend organisme

            CENTEXBEL
            TECHNOLOGIEPARK 7
            B-9052 ZWIJNAARDE

werd uitgegeven.
Guido VAN DUREN
Director Technical Services
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.