AccuTech Sterile Coated

Document Sample
AccuTech Sterile Coated Powered By Docstoc
					AccuTech® Sterile
Coated
Ideální řešení s dvojitými rukavicemi pro řízená a
sterilní prostředí                                 Komplexní design                    Sterilní latexové rukavice nepudrované
                    Rukavice Ansell Accutech® Sterile Coated splňují všechny požadavky pro sterilní a řízená prostředí.
                    Kromě toho vnitřní vrstva rukavice usnadňuje navlékání. Je také umožněno navlékání dvou rukavic
                    současně, což splňuje rostoucí požadavky v rámci farmaceutického, biotechnologického průmyslu a
                    průmyslu výroby lékařských zařízení. Tato latexová rukavice nabízí jak pohodlí, tak i dobrý úchop. Její
                    nízko alergické složení minimalizuje pro uživatele riziko alergií spojených s latexem. Sterilita rukavice
                    přispívá k ochraně výrobků proti bakteriím a je vhodná pro prostředí ISO 5 (třída 100).
                    Doporučené použití              Tenčí špičky prstů rukavic       balení, od hlavního sáčku po
                                          kombinované s povrstveným        přepravní krabici. Každá dávka je
                    Sterilní prostředí - ISO 5 (Třída      ukončením poskytují zvýšenou      podporována certifikátem o shodě
                    100)                     citlivost, zvýšenou přesnost a     (COC). Je k dispozici online přes
                                          obratnost při manipulaci. Široký    internet na http://www.ansell.eu/
                    • Výroba leků                rozsah dostupných velikostí       coc/
                    • Výroba lékařského zařízení         zajišťuje, že rukavice je pohodlná
                                          pro všechny uživatele.         Balení
                    • Biotechnologie
                                          Bezpečnost pro uživatele a okolí    Rukavice jsou baleny po jednom
                    • Laboratoře                                     páru v polyetylénovém sáčku,
                                          Nízký obsah proteinu v rukavici     zataveném v polyetylénovém
                    Snadné navlékání a použití dvou       minimalizuje riziko alergií typu I.
                    rukavic současně                                   obalu; 10 párů v zataveném
                                          Úroveň proteinu je pod 50        polyetylénovém sáčku; 5
                    Protože průmyslové oblasti          microg/g. (Zkoušeno podle        zatavených polyetylénových
                    vyžadující častou výměnu rukavic       EN455/3 a ASTM D 5712-95).       sáčků v hlavním polyetylénovém
                    se vyskytují stále častěji,         Rukavice vyrobená z přírodního     sáčku; 4 hlavní polyetylénové
                    Accutech®Sterile Coated má          gumového latexu nabízí velice      sáčky na vyztužený karton; 200
                    vnitřní silikonovou vrstvu, která      dobrou úroveň odolnosti proto      párů na karton. Všechny obaly
                    usnadňuje navlékání a umožňuje        propíchnutí. Rukavice je        jsou potištěny IPA-odolným
                    navlékání další rukavice na první.      sterilizována paprsky gama, s      inkoustem, který je vhodný pro
                    Manžeta je o něco silnější a         dokumentací dávky. Indikátor      čistá prostředí. Rukavice jsou
                    výborně sedí přes oděv.           sterility je uveden na každé sběrné   trojitě baleny pro vynikající
                                          krabici. Rukavice je certifikována   kontrolu kontaminace.
                    Pohodná a bezpečná manipulace s       pro použití v řízených prostředích
                    výrobkem                                       Polyetylénové sáčky mají snadno
                                          ISO 5 (Třída 100).           roztrhnutelné otevírání.
                    Rukavice Accutech® Sterile          Certifikovaná shoda
                    Coated se skládá ze speciálního
                    přípravku latexu, který umožňuje       Čísla dávek a datum exspirace
                    zvýšenou flexibilitu a elasticitu.      jsou uvedeny na všech úrovních
                                                                                ZACCUTCOATEDCS/AccuTech Coated Prod Sheet CS/500/09-08/Connexion
Specifikace
Ref   Šířka dlaně  Typ         Styl    Velikost EN     Délka    Barva    Tloušťka       Tloušťka dlaně  Tloušťka konečků
                                                  manžety                prstů
91-250  90 mm     Nepudrované –    Výhoda   6, 6.5, 7, 7.5, 8,  300 mm   Přírodní  0.23 mm       0,20 mm     0,20 mm
            sterilní            8.5, 9
BLc
                                                            r
                                                            s
 EN374  EN374

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu   E-mail info@ansell.eu